Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2009

Ρύπανσης συνέχεια...


Θα καλέσει ο Εισαγγελέας καμιά φορά την (Δ)ΕΗ Α.Ε και τους υπευθύνους της για τη ρύπανση;;;
Που να βρεί το θάρρος να κάνει τέτοια κίνηση...

Διαβάστε περισσότερα...

Οριστικό τέλος από το ΣτΕ στις προσπάθειες για το χτίσιμο του δάσους...


Με πρόσφατες αποφάσεις του το Συμβούλιο της Επικρατείας θέτει τέρμα στις πολύχρονες προσπάθειες ιδιωτών να αλλάξουν το χαρακτήρα αναδασωτέων εκτάσεων του δάσους Σέιχ Σου και να χτίσουν μέσα στην έκταση των 30.000 στρεμμάτων.
Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις 3933 και 3934/2008 το ΣτΕ (Ε΄ τμήμα) και την απόρριψη των προσφυγών ιδιωτών, κλείνει οριστικά το ζήτημα της αλλαγής του χαρακτήρα των εκτάσεων του δάσους και δικαιώνει τις οικολογικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης. Το Σέιχ Σου είναι οριστικά πια κοινό συλλογικό αγαθό.

Αναλυτικά:

1. Οι εκτάσεις αυτές, που είχαν παραχωρηθεί το 1932 για αποκατάσταση προσφύγων ως συμπληρωματικός κλήρος, αρχικά από το Υπουργείο Γεωργίας διαχωρίστηκαν σε τεμάχια, πάνω σε έδαφος όμως που δεν είχε, κατά την παραχώρηση, γεωργικό χαρακτήρα, αλλά ήταν σύμφωνα με αποτύπωση του ίδιου Υπουργείου «χερσολίβαδο», με πιθανή αραιή δασική βλάστηση, αφού ήταν επί αιώνες βοσκότοπος που ανήκε στο Οθωμανικό κράτος και, μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, περιήλθε στο ελληνικό Δημόσιο.
2. Μετά από τρία χρόνια από την προσωρινή παραχώρηση των εκτάσεων ο τότε Γενικός Διοικητής Μακεδονίας το 1935, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δηλ. για τη δημιουργία δάσους γύρω από την πόλη, κήρυξε ως αναδασωτέες εκτάσεις συνολικά 35.000 στρεμμάτων (στις οποίες περιλαμβάνονταν και τα πιο πάνω τεμάχια), πράξη που ισοδυναμούσε με ουσιαστική ανάκληση της παραχώρησης, χωρίς όμως η νομική αυτή μεταβολή να σημειωθεί στα κτηματολογικά γραφεία του Υπ. Γεωργίας, ίσως από σφάλμα των τοπικών υπηρεσιών.
3. Ο χαρακτήρας των εκτάσεων αυτών ως αναδασωτέων διήρκεσε από το 1935 μέχρι το 1973 (δηλ. επί 48 χρόνια), χωρίς να αλλάξει από τη Διοίκηση. Μάλιστα σε έγγραφα της Γενικής Δ/νσης Δασών του Υπ. Γεωργίας του 1969 αναφέρεται ότι όλες οι πιο πάνω εκτάσεις που κηρύχθηκαν αναδασωτέες το 1935 για τη δημιουργία του λεγόμενου από τότε Δάσους – Πάρκου, «ανέκαθεν διαχειρίζονται ως δημόσιες δασικές εκτάσεις».
Το 1973, ύστερα από σχετική τοπογραφική εργασία, όπου καταγράφηκαν με ακρίβεια όλες οι πιο πάνω εκτάσεις, έγινε νέα κήρυξη των ίδιων εκτάσεων ως αναδασωτέων (Γ.Δ.2193/1973 απόφαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης) και με τον τρόπο αυτό εξειδικεύτηκαν τα όρια όλων των πιο πάνω τεμαχίων (αρχικά εποικιστικών εκτάσεων), ώστε να μην υπάρχει έκτοτε καμιά ασάφεια και αμφιβολία ως προς τις εκτάσεις που κηρύχθηκαν ως αναδασωτέες.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκτάσεις που κηρύχτηκαν αναδασωτέες είχαν τα χαρακτηριστικά που απαιτεί ο νόμος για το χαρακτηρισμό τους αυτό, δηλ. ήταν απόλυτα δασικά εδάφη, με προστατευτικό και υδρολογικό χαρακτήρα (προστασία της πόλης από πλημμύρες –συγκράτηση εδαφών κλπ και ενίσχυση του υδροφόρου ορίζοντα).
4. Ακολούθησε το 1979, ύστερα από αιτήματα των θιγόμενων από την αναδάσωση ιδιοκτητών των πιο πάνω τεμαχίων, μερική άρση της αναδάσωσης, με την απόφαση ΓΔ 1877/1979 του τότε Νομάρχη Θεσσαλονίκης, η οποία (απόφαση) ανακλήθηκε, ύστερα από την απόφαση 1157/1990 της τότε Νομάρχη Θεσσαλονίκης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
5. Στη συνέχεια, πρέπει να αναφερθούν συνοπτικά οι αποφάσεις 3479/1997 και 3643/1999 του ΣτΕ, με τις οποίες επιβεβαιώθηκε ο δασικός (αναδασωτέος) χαρακτήρας των πιο πάνω εκτάσεων και η απαγόρευση της αλλαγής των χρήσεών τους. Οι αποφάσεις είναι σημαντικές και ακυρώνουν διοικητικές πράξεις, που συνηγορούσαν στην άρση μεγάλων αναδασωτέων εκτάσεων.
6. Μετά την πάροδο όμως τόσων ετών από την αρχική αναδάσωση και το δεδικασμένο που δημιούργησαν οι πιο πάνω δικαστικές αποφάσεις, θα περίμενε κανείς ότι οι πιο πάνω ιδιοκτήτες των εποικιστικής προέλευσης τεμαχίων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, θα αρκούνταν στη διεκδίκηση αποζημίωσής τους για στέρηση της ωφέλειας από το βάρος της αναδάσωσης ή ύστερα από απαλλοτρίωση των εκτάσεων, που θα μπορούσε να προκληθεί με αίτησή τους στις αρμόδιες αρχές. Δεν ζήτησαν όμως καμιά τέτοια αποζημίωση, γιατί η θέληση τους ήταν η αξιοποίηση των εκτάσεων με τη δόμηση τους.
7. Μερικοί από τους ιδιοκτήτες των πιο εκτάσεων υποστήριξαν στη συνέχεια, με προσφυγές τους στο ΣτΕ, ότι η Διοίκηση δήθεν πλανήθηκε και κήρυξε ως αναδασωτέα εδάφη τα τεμάχια τους, ενώ αυτά -κατά τους ισχυρισμούς τους- ήταν ιδιωτικές εκτάσεις, που εξαιρούνταν από την αναδάσωση.
Επίσης, με τη συνηγορία δυστυχώς των τοπικών δασικών αρχών, (οι οποίες πρότειναν στον Γεν. Γραμ. της Περιφέρειας την άρση της αναδάσωσης ορισμένων ιδιωτικών εκτάσεων) επικαλέστηκαν τη διάταξη του νέου δασονόμου (άρθρ. 21 παρ. 2 του Ν. 3208/2003), που εξαιρούσε από την προστασία της δασικής νομοθεσίας τις εκτάσεις που ήταν «γεωργικά καλλιεργούμενες» και τις εκτάσεις που κρίθηκαν από τις δασικές Επιτροπές ως «μη δασικές».
Τέτοιες όμως εκτάσεις δεν είναι τα τεμάχια των πιο πάνω ιδιοκτητών, αφού αφενός μεν δεν ήταν «καλλιεργήσιμες δασικές εκτάσεις», όπως τις εννοεί ο νόμος και αφετέρου οι τυχόν αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων, που έχουν εκδοθεί με το δασικό κτηματολόγιο, αφορούν ιδιοκτησιακά ζητήματα και όχι το δασικό χαρακτήρα των εκτάσεων.
8. Με την έκδοση των πιο πάνω αποφάσεων του ΣτΕ και την απόρριψη των προσφυγών κλείνει οριστικά το ζήτημα της αλλαγής του χαρακτήρα των εν λόγω εκτάσεων του δάσους και πρέπει να αντιληφθούν τόσο οι δασικές αρχές όσο και –κυρίως- οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες και να το πάρουν απόφαση ότι δεν υπάρχουν περιθώρια πλέον για αμφισβήτηση του δάσους. Το Σέιχ Σου είναι οριστικά κοινό συλλογικό αγαθό των κατοίκων της πόλης και των γύρω οικισμών.
Ο μόνος δρόμος για όσους έχουν αναμφισβήτητες ιδιοκτησίες είναι η απαλλοτρίωση ή η ανταλλαγή με άλλες εκτάσεις εκτός του δάσους των 30.000 στρεμμάτων.

Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα...

Η Ποντοκώμη σήμερα 28/02/2009...

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009

Συσκευή νανοσωλήνων μετατρέπει το διοξείδιο του άνθρακα σε καύσιμα...


Χρησιμοποιώντας μόνο την ενέργεια της λιακάδας, μια διάταξη νανοσωλήνων που εφηύραν Αμερικανοί ερευνητές μετατρέπει ένα μίγμα διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών σε φυσικό αέριο.
Η νέα τεχνολογία προς το παρόν δεν είναι αρκετά αποδοτική για να αξιοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα, στο μέλλον όμως θα μπορούσε να προσφέρει διπλό όφελος: αφενός να αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή καυσίμων, αφετέρου να αφαιρεί από την ατμόσφαιρα το διοξείδιο του άνθρακα που προκαλεί την παγκόσμια θέρμανση.
Μέχρι σήμερα, όλες οι πειραματικές τεχνικές για τη μετατροπή του CO2 σε οργανικές ενώσεις απαιτούσαν υπεριώδες φως για να λειτουργήσουν. Η νέα διάταξη που παρουσίασε ο Κρεγκ Γκράιμς του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια λειτουργεί αντίθετα με το ορατό φως.
Η ομάδα του Γκράιμς βασίστηκε στο διοξείδιο του τιτανίου, ένα υλικό με φωτοκαταλυτικές ικανότητες. Οι ερευνητές το διαμόρφωσαν σε νανοσωλήνες, πλάτους 135 νανομέτρων και μήκους 40 μικρομέτρων, ώστε να αυξήσουν τη διαθέσιμη επιφάνεια. Οι νανοσωλήνες επιστρώθηκαν στη συνέχεια με χαλκό και σωματίδια πλατίνας ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η καταλυτική τους δραστηριότητα.
Οι ερευνητές τοποθέτησαν μια επιφάνεια νανοσωλήνων με εμβαδόν δύο τετραγωνικών εκατοστών μέσα σε ένα μεταλλικό θάλαμο με ένα παράθυρο από χαλαζία. Στη συνέχεια διοχέτευσαν διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμούς και το τοποθέτησαν στον ήλιο για τρεις ώρες.
Η ηλιακή ενέργεια μετέτρεψε το διοξείδιο και τους υδρατμούς σε μεθάνιο και άλλα οργανικά στοιχεία, όπως αιθάνιο και προπάνιο, με ρυθμό 160 μικρολίτρων ανά ώρα ανά γραμμάριο νανοσωλήνων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι 20 φορές υψηλότερο από ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, αλλά θεωρείται ακόμα αρκετά χαμηλό για να μπορέσει να έχει άμεση πρακτική εφαρμογή.
Αν η χημική αντίδραση διακοπεί νωρίς, η συσκευή παράγει ένα μίγμα μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου, γνωστό ως «αέριο σύνθεσης» (syngas), το οποίο στη συνέχεια μπορεί να μετατραπεί σε πετρέλαιο ντίζελ.
«Αν προσπαθούσαμε να φτιάξουμε τώρα ένα εμπορικό σύστημα, αξιοποιώντας ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα, θα φαλιρίζαμε» παραδέχτηκε στο περιοδικό New Scientist ο Γκράιμς.
Δήλωσε όμως βέβαιος ότι η νέα τεχνολογία θα είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση στο μέλλον.
Η μελέτη δημοσιεύεται στο έγκριτο περιοδικό νανοτεχνολογίας Nano Letters.

Πηγή: Εφημερίδα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα...

Ρύπανσης συνέχεια...


Σε υψηλά επίπεδα η ρύπανση όλη την εβδομάδα με αποκορύφωμα την σημερινή ημέρα...
Μίλησε για μέτρα κανείς;;;;;

Διαβάστε περισσότερα...

Κοινή σύγκλιση Δ.Σ Συλλόγων...

Κοινή σύγκλιση των ΔΣ του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη και του Συλλόγου Πληττομένων "Μαύρη Πηγή" της Μαυροπηγής
στη Μαυροπηγή, το Σάββατο 28/2/2009, στις 07:00μμ, στο καφενείο "Εμμανουήλ".

Διαβάστε περισσότερα...

Η Ποντοκώμη σήμερα 27/02/2009...

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2009

Πρόοδος στο έργο της Διυπουργικής για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων...


Για την πορεία των ενεργειών της Διυπουργικής Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, μίλησε ο πρόεδρός της, υφυπουργός Εσωτερικών, Θανάσης Νάκος, σε συνέντευξη Τύπου, στο Ζάππειο Μέγαρο, από κοινού με τους υφυπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αθανάσιο Μπούρα και Ιωάννη Μπούγα, αντίστοιχα.
Αναφερόμενος στο έργο της Επιτροπής και την εξέλιξη αυτού του ζητήματος από το 2004 έως σήμερα, ο κ. Νάκος επεσήμανε πως επί συνόλου 3.035 παράνομων χωματερών που λειτουργούσαν το 2004 σε όλη τη χώρα, σήμερα παραμένουν σε λειτουργία μόνο 410. Το αποτέλεσμα αυτό κρίνεται ικανοποιητικό, ακόμη και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και για αυτό το λόγο δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα στη χώρα, όπως είχε ανακοινωθεί το 2005 για τη λειτουργία 1.102 ανεξέλεγκτων χωματερών.
«Το Νοέμβριο του 2008 και το Φεβρουάριο του 2009 καταθέσαμε την έκθεση προόδου στην ΕΕ και αναγνωρίστηκε ότι είχαμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο», τόνισε ο κ. Νάκος.
Ο υφυπουργός Εσωτερικών είπε πως σε δύο περιφέρειες η πρόοδος είναι τεράστια: Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, από το σύνολο των 207 χωματερών σήμερα δεν υπάρχει καμία και στη Θεσσαλία από 482 χωματερές, σήμερα λειτουργούν μόνο τρεις.
Ωστόσο, τόνισε πως η προσπάθεια που γίνεται δεν σταματά στο σημείο αυτό, αφού απόφαση της Επιτροπής είναι να περάσει το συντομότερο δυνατόν σε σύγχρονους τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς προβλέπονται επιπλέον Χώροι Υγειονομικής Ταφής.
Σε ό,τι αφορά στο θέμα της επεξεργασίας των απορριμμάτων που θα επιτρέπει τη μετατροπή των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, σε επίπεδο Μονάδων Επεξεργασίας, αυτή τη στιγμή λειτουργούν 3 εργοστάσια Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης στα Άνω Λιόσια, στην Καλαμάτα και στα Χανιά, ενώ τον Απρίλιο ολοκληρώνονται 2 Μονάδες Επεξεργασίας στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Κεφαλονιά.
Τέλος, ολοκληρώθηκε η μελέτη σκοπιμότητας η οποία υπέδειξε την κατασκευή 4 νέων εργοστασίων σύγχρονης τεχνολογίας (δύο στη Φυλή, ένα στο Γραμματικό και ένα στην Κερατέα) και στο στάδιο οριστικής μελέτης βρίσκεται η κατασκευή 3 εργοστασίων κομποστοποίησης (ένα στη Δυτική Αττική και δύο στην Ανατολική Αττική).
Παράλληλα, λειτουργούν 17 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού (ΚΔΑΥ) σε όλη τη χώρα, ενώ κατασκευάζονται και άλλα 5 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, δύο στη Μακεδονία και ένα στο Νότιο Αιγαίο.
Ο υφυπουργός Οικονομικών, Αθ. Μπούρας, αναφορικά με τα δημοσιονομικά, δήλωσε πως παρά την οικονομική κρίση το υπουργείο έχει εξασφαλίσει για το 2009 τις απαιτούμενες πιστώσεις για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ι. Μπούγας, είπε πως το υπουργείο Ανάπτυξης υλοποιεί μια σειρά από δράσεις στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων και της προστασίας του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στον γενικότερο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε περισσότερα...

Στον εισαγγελέα για τις κινητοποιήσεις του….2007!!!!...

Με μια κίνηση που ασφαλώς έρχεται να δημιουργήσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, αλλά και προβληματισμό, η διοίκηση της ΔΕΗ φαίνεται πως μετά τους κατοίκους του Αγίου Δημητρίου και του Ρυακίου, έχει βάλει στο «στόχαστρό» της και εκείνους της Ακρινής! Έτσι, εδώ και τέσσερις ημέρες, ξεκίνησε η προσέλευση για κατάθεση στην Ασφάλεια Πτολεμαϊδας 29 συνολικά ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στις δυναμικές κινητοποιήσεις του…Ιουνίου του 2007, στους ταινιόδρομους μεταφοράς λιγνίτη και τέφρας της ΔΕΗ! Αίτημα των κατοίκων και του ιδιαίτερα δραστήριου Συλλόγου Περιβάλλοντος της περιοχής είναι, φυσικά, η έναρξη των διαδικασιών για τη μετεγκατάσταση του οικισμού της, την οποία είχε εξαγγείλει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και άλλοι τοπικοί φορείς, αλλά ουδέποτε ξεκίνησε!
Φυσικά, η κίνηση της ΔΕΗ να στραφεί δικαστικά κατά των κατοίκων, σχεδόν 22 μήνες μετά τις κινητοποιήσεις προκαλεί πολλά ερωτηματικά και απορίες, κάτι που επισημαίνει, μιλώντας στον «Πρωινό Λόγο», ο πρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής Κώστας Πουτακίδης. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «ίσως ενόψει της άνοιξης και ενδεχομένως και νέων κινητοποιήσεων, κάποιοι θέλουν να μας φοβίσουν. Εμείς δηλώνουμε πως δεν πτοούμαστε και λέμε όχι στην όποια προσπάθεια φίμωσης! Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας, έστω και αν η ΔΕΗ επιχειρεί να μας σταματήσει με δικαστικές αποφάσεις».
Να σημειωθεί πως οι τότε κινητοποιήσεις των κατοίκων της Ακρινής ήταν ιδιαίτερα δυναμικές και λίγο έλειψε να υπάρξει και αστυνομική επέμβαση των ΜΑΤ, η οποία αποφεύχθηκε την τελευταία, κυριολεκτικά, στιγμή.
Πηγή: Πρωινός Λόγος-Παναγιώτης Πλιάτσιος

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

Η Ποντοκώμη σήμερα 25/02/2009...Διαβάστε περισσότερα...

Η απονομή των βραβείων όσκαρ της περιοχής μας...


Με διαφορά το πρώτο βραβείο "ανδρικού" υποκριτικού ρόλου πάει στον κ. Παναγιώτη Νικολακάκο και το δεύτερο βραβείο "ανδρικού" υποκριτικού ρόλου στο πρωτοπαλίκαρο του κ. Δημήτριο Ζαραφίδη για τη συμμετοχή τους στο σίριαλ "Επεισόδια Ρύπανσης"...
Ο κ. Παναγιώτη Νικολακάκος κατάφερε να πάρει το εν λόγω πρώτο βραβείο γιατί τους 6 μήνες που βρίσκεται στη περιοχή μας έχει καταφέρει να περάσει απαρατήρητος. Θα περίμενε κανείς από το πρώτο ξάδερφο του φαινομένου της εποχής μας που λέγεται ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ, να προσπαθήσει να αλλάξει ή να βελτιώσει από τη θέση που κατέχει το κακό που ετοιμάζουν οι ενήλικοι της περιοχής μας στις αθώες νέες γενιές που έρχονται που ζούνε τη ζωή τους τρώγοντας τις σάρκες τους. Ένα κακό αβυσσαλέο στη φρίκη του... Η λύπη του ΛΙΑΝΤΙΝΗ γι αυτο το έγκλημα τον οδήγησε να κάνει την τελευταία του πράξη ως διαμαρτύρηση...
Θα περίμενε κανείς να φερθεί λοιπόν σαν Παναγιώταρος, ο Παναγιωτάκης Νικολακάκος, προσπαθώντας να βάλει το δικό του λιθαράκι στη μνήμη του ξαδέρφου του, αλλά αυτός παίζει σπουδαία το ρόλο που του έχει αναθέσει ο άλλος Παναγιωτάκης κ. Αθανασόπουλος, ένα ρόλο χρυσοπληρωμένο...
Για τον Δημήτριο Ζαραφίδη τα λόγια περισεύουν. Σαν δεύτερος Αρτέμης Μάτσας ύπουλα και σιωπηλα έπαιξε και συνεχίζει να παίζει παιχνίδια πίσω από τις πλάτες μας...
Αποκορύφωμα όλων αυτών είναι ότι "ο μίστερ ή αλλιώς πρωτοδιδάξας, της κωλυσιεργίας" από πλευρά της ΔΕΗ Α.Ε, δεν διστάζει-προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις στην τελευταίο επεισόδιο της κοινωνικής ευθύνης της ΔΕΗ (να κόψει αρκετά από τα δέντρα του δάσους της Μαυροπηγής χωρίς άδεια)-να πεί πως η τοπική κοινωνία της Πτολεμαϊδας αποφάσισε να συναινέσει!!! Με την εις άτοπο επαγωγή έβγαλε αυτό το συμπέρασμα;;;
Κάνει επίσης λόγο για κωλυσιεργία υπηρεσιών και διαδικασιών, που, όπως αναφέρει, έχει επιπτώσεις στη λειτουργία του ορυχείου. Για τις δικές του κωλυσιεργίες που έχουν επιπτώσεις στη υγεία μας δεν γίνεται λόγος, ίσως γιατί δεν είναι μέρος του σεναρίου που του έχουν δώσει να υποδυθεί...Ο δικός του ρόλος είναι σίγουρα πιο χρυσοπληρωμένος αφού είναι ο κασκαντέρ των δύσκολων σκηνών του σίριαλ που ζούμε...

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

600.000 ευρώ αποζημίωση για τον φονικό αμίαντο...


Νομολογία με την οποία απλώνεται δίχτυ προστασίας στους εργαζόμενους, καθώς ορίζει σαφώς τις υποχρεώσεις των εργοδοτών για τη διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων στους χώρους δουλειάς, έγραψε με πρόσφατη απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας.
Το δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγαν συγγενείς τεχνίτη οχημάτων, ο οποίος για χρόνια εισέπνεε αμίαντο στη δουλειά του, με αποτέλεσμα να νοσήσει από καρκίνο και να χάσει τη μάχη για τη ζωή, με την υπ' αριθμόν 169/2009 απόφασή του καταδίκασε την εργοδότρια εταιρεία σε καταβολή χρηματικής αποζημίωσης ύψους 600.000 ευρώ, θέτοντας έτσι νέα δεδομένα για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.
Ο άτυχος εργάτης, που ήταν τεχνίτης λεωφορείων και εργαζόταν στις αστικές συγκοινωνίες, απασχολούνταν από τις 7.7.1983 μέχρι τις 8.9.1992 στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού, στον καθαρισμό των φρένων των λεωφορείων, στα οποία υπήρχε αμίαντος.
Ενα χρόνο πριν συνταξιοδοτηθεί, τον Μάρτιο του 2005, βρέθηκε αντιμέτωπος με βαριά νόσο καθώς αρρώστησε από καρκίνο στον πνεύμονα, υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία, αλλά δυστυχώς απεβίωσε στις 20 Σεπτεμβρίου του 2006, εφτά μήνες μετά τη συνταξιοδότησή του.
Στην απόφαση-σταθμό του δικαστηρίου αναφέρεται ότι:

«Η εισπνοή ινών αμιάντου είναι επιβλαβής για την υγεία και μπορεί να προκαλέσει στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε χώρους όπου αυτός υπάρχει σοβαρότατες ασθένειες, όπως η αμιάντωση και ενδεχομένως καρκίνο των βρόγχων και των πνευμόνων».
Εν προκειμένω μάλιστα το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας δέχτηκε ότι «η εργοδότρια εταιρεία παρέλειψε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως είναι η μέτρηση αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας, ο περιορισμός με υγρές μεθόδους της δημιουργίας και διασποράς σκόνης στο περιβάλλον, η γενική ενημέρωση των εργαζομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα για τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία από την έκθεση στον αμίαντο, οι προφυλάξεις με τη χρήση του κατάλληλου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και ενδυμάτων, η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων από τον αρμόδιο ιατρό εργασίας της επιχείρησης.
Στη ζυγαριά της Δικαιοσύνης μέτρησε και έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών από το οποίο προέκυπτε ότι με υπουργική απόφαση είχε απαγορευθεί η παραγωγή, πώληση και τοποθέτηση φρένων με αμίαντο από τις 10-2-1999, κάτι που σύμφωνα με την απόφαση «σαφώς σημαίνει ότι για όλο το επίδικο χρονικό διάστημα, αλλά και μεταγενέστερα, ο εκλιπών εξακολουθούσε να εργάζεται υπό τις επικίνδυνες συνθήκες με την καθημερινή εισπνοή αμιάντου».
Ετσι το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και ότι «εξαιτίας του τραγικού γεγονότος της απώλειας του συγγενικού τους προσώπου η σύζυγος και τα δύο παιδιά του δοκίμασαν έντονη στενοχώρια και θλίψη», επιδικάζει στον καθένα το ποσό των 200.000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι η απόφαση κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή, με το σκεπτικό ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι και η επιβράδυνσή της μπορεί να επιφέρει σημαντική ζημία στους ενάγοντες. Διατάσσεται έτσι η άμεση καταβολή μέρους του επιδικαζόμενου χρηματικού ποσού και δη 300.000 ευρώ.

Πηγή:ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα...

Στοκχόλμη και Αμβούργο οι πρώτες «πράσινες πρωτεύουσες» της Ευρώπης...

Στοκχόλμη και Αμβούργο οι πρώτες υποψήφιες πόλεις για την απόκτηση του τίτλου των πιο «πράσινων πρωτευουσών» της Ευρώπης.Η σουηδική πρωτεύουσα θα είναι η Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2010,

ενώ το Αμβούργο θα παραλάβει τη σκυτάλη το 2011.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από το εκτεταμένο πρόγραμμα της Στοκχόλμης που αποβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην πόλη μέσω έργων καθαρισμού των υδάτων και μείωσης του θορύβου, καθώς και της δημιουργίας ολοκληρωμένου συστήματος για τα απόβλητα, συστήματος για τη χρέωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, και περισσότερων χώρων αναψυχής, όπως, παραλίες για μπάνιο.
Όπως επισημαίνεται η Ε.Ε καθιέρωσε τον θεσμό της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης αφού η ανάγκη για καθαρή και βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων δεν ήταν ποτέ επιτακτικότερη από σήμερα που το 74% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει πλέον σε αστικά κέντρα 5.000 κατοίκων και πάνω.
Ο τίτλος αυτός απονέμεται κάθε χρόνο σε μια πόλη που προωθεί τρόπους αστικής διαβίωσης φιλικούς προς το περιβάλλον, ως επιβράβευση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι τοπικές αρχές για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Πηγή: Εφημερίδα Ισοτιμία

Διαβάστε περισσότερα...

Η Ποντοκώμη σήμερα 24/02/2009...Διαβάστε περισσότερα...

Η Ποντοκώμη "χθες" 23/02/2009...Διαβάστε περισσότερα...

O υπ'αριθμόν ένα εχθρός της Ελλάδας...


Ποιος είναι ο υπ’ αριθμόν ένα εσωτερικός εχθρός της Ελλάδας που ευθύνεται για τη διαχρονική μας μιζέρια και τη σημερινή θλιβερή κατάντια μας; Κατά την ταπεινή μου άποψη είναι το... ΜΙΣΟΣ και η ζηλοφθονία. Κι όταν μιλάω για μίσος, δεν εννοώ απλά την έλλειψη αγάπης που μπορεί να σημαίνει και ουδετερότητα συναισθημάτων, αλλά το ενεργό μίσος που επιδιώκει να εκδηλωθεί με κάθε δυνατό τρόπο εναντίον του αντικειμένου του μίσους και να το βλάψει. Ίσως κάποιοι καλοπροαίρετοι θα πουν ότι υπερβάλλω. Εκείνοι όμως για τους οποίους γράφονται αυτές οι γραμμές ξέρουν τι εννοώ και γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι ακριβολογώ.
Η αγάπη είναι η μόνη συγκολλητική ουσία που θα κρατήσει ένα οικοδόμημα όρθιο. Η αγάπη είναι το τσιμέντο που συγκρατεί την οικογένεια, την κοινωνία, το έθνος και την κοινωνία των εθνών, σε όρθια στάση ώστε να μην καταρρεύσουν. Όταν η αγάπη-τσιμέντο λείπει, και στη θέση της έχει μπει το κομπρεσέρ του ΜΙΣΟΥΣ, η κατάρρευση επέρχεται με νομοτελειακή ακρίβεια, και δεν υπάρχουν εκείνοι οι σοφοί, ειδήμονες ή οι τεχνοκράτες που θα μπορέσουν να την αποτρέψουν.
Ποιο σαράκι , λοιπόν, μας κατατρώει; Είναι το μίσος του Έλληνα για το Συνέλληνα. Είναι η νοοτροπία του ‘εμείς’ και ‘αυτοί’. Είναι το μίσος που επί δεκαετίες ενσταλάζει η αχαλίνωτη κομματοκρατία στις ψυχές των ‘οπαδών’ για να συσπειρώνει τις δυνάμεις της και να νέμεται ευκολότερα την εξουσία κατά το “διαίρει και βασίλευε”. Είναι το μίσος μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων που υποθάλπουν τα συνδικαλιστικά κινήματα. Είναι το μίσος εναντίον του διαφορετικού που πηγάζει από την έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας. Είναι η μισαλλοδοξία που έχει ενσταλάξει η Ορθοδοξία στους οπαδούς της κατά παντός μη Ορθόδοξου. Είναι το άσβεστο μίσος που τρέφει μια μερίδα δήθεν προοδευτικών διεθνιστών Ελλήνων εναντίον της ίδιας της πατρίδας μας. Είναι το μίσος που τρέφει η πλειοψηφία των Ελλήνων – από την κεφαλή μέχρι την ουρά – εναντίον του ΝΟΜΟΥ! Είναι το μίσος που εκδηλώνει ο Έλληνας εναντίον της ίδιας της Ελληνικής φύσης: εμπρησμοί δασών και τσιμεντοποίηση. Τέλος, είναι το μίσος που γεννιέται από τις υπαρκτές κοινωνικές αδικίες – μίσος του λαού εναντίον της εξουσίας, των πεινασμένων εναντίον των βολεμένων, των μη προνομιούχων εναντίον των προνομιούχων, και τούμπαλιν.
Η ανεκπαίδευτη ψυχή του πρωτόγονου ανθρώπου δε μπορεί να ζήσει χωρίς μίσος και φθόνο. Αυτοπροσδιορίζεται όχι με την ομάδα στην οποία ανήκει αλλά με την απέναντι ομάδα την οποία μισεί. Το οξυγόνο του δεν είναι η αγάπη – όπως συμβαίνει με τον καλλιεργημένο άνθρωπο – αλλά το μίσος. Εφόσον αναπνέει, μισεί. ΜΙΣΟΣ, δυστυχώς, είναι το συστατικό εν αφθονία στις ακαλλιέργητες (βάρβαρες) Ελληνικές ψυχές, σε σημείο που αυτό που έλεγαν οι Αρχαίοι πρόγονοί μας, ότι «πας μη Έλλην βάρβαρος» να τείνει να εδραιωθεί στη συνείδηση των ξένων από την ανάποδη: «πας Έλλην Βάρβαρος». Είναι παγκοίνως γνωστή η ρήση: «Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της». Ποια Ελλάδα; Όχι βεβαίως το έδαφος της Ελληνικής επικράτειας, αλλά οι Συνέλληνες. Για ν’ ακριβολογούμε, Έλληνες τρώνε Έλληνες, με προτίμηση τους επιφανείς, σαν άλλοι κανίβαλοι. Βλέπε και εδώ. Και οι Έλληνες όλοι μαζί, ποιος λίγο ποιος πολύ, καθείς το κατά δύναμη, τρώνε την Ελλάδα, δηλαδή πριονίζουν με το μαχαίρι του μίσους το κλαδί πάνω στο οποίο κάθονται.
Είδαμε το άσβεστο ενδοφυλετικό ΜΙΣΟΣ να εκδηλώνεται στην Αρχαία Ελλάδα με τον αλληλοσπαραγμό των πόλεων-κρατιδίων• το είδαμε να εκδηλώνεται σε όλο το σατανικό του “μεγαλείο” στον καταραμένο εμφύλιο πόλεμο• το βλέπουμε να εκδηλώνεται μεταξύ των κομματικών φατριών μέσα κι έξω από τη Βουλή• το βλέπουμε να εκδηλώνεται μεταξύ των κομματικών οπαδών στα καφενεία της χώρας• το βλέπουμε να εκδηλώνεται στα γήπεδα μεταξύ των οπαδών διαφορετικών ποδοσφαιρικών ομάδων• το βλέπουμε καθημερινά και τρομάζουμε στα τηλεοπτικά παράθυρα• το βλέπουμε να εκδηλώνεται δημόσια μεταξύ ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών, ερευνητών και άλλων παχυλοαμειβόμενων ειδικών• το βλέπουμε μέσα στα πανεπιστήμια που κάθε τόσο κουκουλοφόροι, σπουδαστές και μη, που μισούν το νόμο, την Παιδεία, την πρόοδο και τον πολιτισμό τα κάνουν γης-μαδιάμ. Το βλέπουμε να εκδηλώνεται από τους κουκουλοφόρους και τους τρομοκράτες στους δρόμους της Αθήνας και των άλλων Ελληνικών πόλεων.
Ακόμη, βλέπουμε το μίσος να εκδηλώνεται μέσα στα ηλεκτρονικά φόρουμ και τη μπλογκόσφαιρα… Και η γλώσσα είναι ένα μαγικό εργαλείο που κόκαλα δεν έχει μα κόκκαλα τσακίζει. Η ηλεκτρονική κουκούλα της ανωνυμίας, βεβαίως, διευκολύνει τα μέγιστα όλους τους εμπαθείς να διοχετεύσουν τη χολή τους εναντίον εκείνων που δε γουστάρουν. Αν είσαι και γυναίκα, ακόμη χειρότερα, πολλοί Νεοέλληνες φαλλοκράτες θεωρούν ακόμη τη γυναίκα κατώτερο ον που η θέση της είναι στην κουζίνα. Η διαφορετικότητά σου θ’ αντιμετωπιστεί με καχυποψία, χλευασμό, μίσος και χυδαιότητα από τους ανώνυμους και θρασύδειλους εκείνους συνανθρώπους μας που έχουν γαλουχηθεί στα κομματικά λιβάδια του μίσους. Ας όψεται η κομματοκρατία του διχασμού…
Με τόοοσο ΜΙΣΟΣ, λοιπόν, που κρύβει ο Έλληνας στην καρδιά του, είναι αδύνατον η Ελλάδα να κάνει έστω κάποια μικρά βήματα προς την πρόοδο, την ευημερία και τον πολιτισμό. Σέρνεται και θα σέρνεται στον ίδιο φαύλο κύκλο της χρεοκοπίας, της παρακμής και της μιζέριας, μέχρις ότου ο κάθε Έλληνας να ξεράσει το μίσος που κρύβει στην ψυχή για τον ομοεθνή του, αν βεβαίως αυτό συμβεί ποτέ… Το μίσος κατακερματίζει την κοινωνία, τη διαβρώνει μέχρις αυτοεξόντωσης. Τα εγκλήματα μίσους, κάτω από οποιοδήποτε πρόσχημα και ιδεοληψία, διαρρηγνύουν τον κοινωνικό ιστό, κατεδαφίζουν ό,τι με κόπο και αίμα έχτισαν προηγούμενες γενιές, και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα αποπνικτική από την οποία όλοι, και η γράφουσα, θα ήθελαν να δραπετεύσουν.
Γνωρίζω Έλληνες του εξωτερικού που ήρθαν για μετεγκατάσταση στην Ελλάδα, αγόρασαν σπίτι και αυτοκίνητο, και προσπάθησαν να ξεκινήσουν καινούργια ζωή στην ηλιόλουστη πατρίδα μας, αλλά έφυγαν απογοητευμένοι μετά από ένα χρόνο. Τους έδιωξαν οι Συνέλληνες! Γνωστή μου κυρία είπε ότι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της ανοχής και της υπομονής της με την ελληνική βαρβαρότητα ήταν οι μούντζες, οι ύβρεις και οι διαβολοαποστολές που δέχτηκε από οδηγό ενώ οδηγούσε προσεκτικά το αυτοκίνητό της έχοντας δίπλα το Γερμανό σύζυγό της. Την προσβολή αυτή και την έκρηξη μίσους δεν την άντεξε και έδωσε αμέσως το σπίτι της σε μεσίτη για πώληση. Έφυγε μέσα σε τρεις μήνες από το επεισόδιο, και τώρα ακούει ‘Ελλάδα’ και την πιάνει ταραχή.
Εξάλλου, αντίθετα απ’ ό,τι πιστεύεται, στην πλειοψηφία τους οι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές, διότι απλούστατα πιστεύουν ότι οι ξένοι είναι καλύτεροι από τους Συνέλληνες τους οποίους μισούν. Αυτοί που κόπτονται πως αγαπούν τους μετανάστες και λαθρομετανάστες, δεν το κάνουν τόσο επειδή είναι φιλεύσπλαχνοι, αλλά από άσβεστο μίσος εναντίον μερίδας Συνελλήνων που θέτουν το εύλογο ερώτημα: «πόσους, άραγε, μετανάστες μπορεί επιτυχώς ν’ απορροφήσει και ν’ αντέξει μια μικρή και καταχρεωμένη χώρα σαν την Ελλάδα;» Και μόνο το να τολμήσει κανείς να θέσει δημόσια ένα τέτοιο ερώτημα τον ρίχνει στην κατηγορία των μισούμενων ρατσιστών και των φασιστών. Η ξενολατρία του Έλληνα εκδηλώνεται επίσης και με τους χιλιάδες γάμους που συνάπτουν οι Νεοέλληνες με αλλοδαπές, συχνά μετά από γνωριμία μόλις μερικών εβδομάδων. Φαίνεται ότι με μια αλλοδαπή στο πλάι τους νιώθουν ψηλότεροι…
Ποιος, λοιπόν, θα μας σώσει από τον κακό εαυτό μας; Δυστυχώς δεν υπάρχει ο από μηχανής θεός που θα το κάνει. Δεν υπάρχει ο ‘σωτήρας’ ή οι ‘σωτήρες’ που θα μπορέσουν να ξεριζώσουν το αδελφοκτόνο μίσος και τη ζηλοφθονία που φωλιάζει στην ψυχή του Έλληνα. Θα μπορούσαν ίσως να ακυρώσουν κάποιες από τις αιτίες που εκτρέφουν το μίσος, όπως, π.χ. να εφευρεθεί ένα διαφορετικό και ενωτικό μοντέλο Δημοκρατίας. Αλλά και πάλι, αν δεν υπάρξει μια συστηματική και μακροχρόνια πανεθνική εκστρατεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης με στόχο την καταπολέμηση του αδελφοκτόνου μίσους και την εμφύτευση του σπόρου της ΑΓΑΠΗΣ και της αδελφοσύνης στις καρδιές των Ελλήνων, κανένα πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να επανασυγκολλήσει το διαρρηγμένο από το μίσος κοινωνικό ιστό. Και φυσικά, κανένα πολιτικό κόμμα δε συμφέρει μια κοινωνία ενωμένη με αγάπη σα γροθιά, που ενδεχομένως θα στρεφόταν σύσσωμη εναντίον της διεφθαρμένης εξουσίας. Είπαμε, οι σάπιοι κυβερνούν με το δόγμα του διαίρει και βασίλευε.

http://seferou.blogspot.com/

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

Πρόστιμο 40.000 ευρώ από τη νομαρχία Κοζάνης στη ΔΕΗ...

Πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ επέβαλε η νομαρχία Κοζάνης στη ΔΕΗ γιατί προχώρησε χωρίς την απαιτούμενη έγκριση στην κοπή δέντρων στο δάσος Μαυροπηγής προκειμένου να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην περιοχή της Πτολεμαϊδας.
Όπως επισήμανε ο νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής, η ΔΕΗ είχε ζητήσει εδώ και καιρό από τη νομαρχία να εκδοθεί απόφαση - έγκριση που να της δίνει τη δυνατότητα επέμβασης στο δάσος, ώστε από την εκμετάλλευση του εδάφους να τροφοδοτείται με λιγνίτη ο ατμοηλεκτρικός σταθμός της Πτολεμαϊδας.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Νομάρχη, η διαδικασία αυτή προβλέπει την έκδοση της σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας. Η απόφαση εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες από το Δημοτικό Συμβούλιο με την προϋπόθεση η ΔΕΗ να δενδροφυτεύσει έκταση πενταπλάσια από εκείνη του δάσους της Μαυροπηγής. Προτού όμως φτάσει η απόφαση στη νομαρχία, γνωμοδοτήσει ο νομάρχης και δοθεί η νόμιμη έγκριση, η εταιρεία προχώρησε σε εργασίες στην περιοχή.
Από την πλευρά του ο διευθυντής της μονάδας περιβάλλοντος και μεταλλευτικής υποστήριξης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας Δημήτρης Ζαραφίδης, επισημαίνει πως η ΔΕΗ θα υποβάλλει ένσταση προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την επιβολή του προστίμου καθώς, όπως σημειώνει, η τοπική κοινωνία της Πτολεμαϊδας αποφάσισε να συναινέσει. Κάνει εξάλλου λόγο για κωλυσιεργία υπηρεσιών και διαδικασιών, που, όπως αναφέρει, έχει επιπτώσεις στη λειτουργία του ορυχείου.

Διαβάστε περισσότερα...

Επιστροφή στον λιγνίτη μετά το «στοπ» στον λιθάνθρακα...

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ του λιγνίτη ως βασικού καυσίμου ηλεκτροπαραγωγής και τα επόμενα χρόνια θα εισηγείται, σύμφωνα με πληροφορίες, το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ) στην αναθεωρημένη έκθεσή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη. Μετά το «όχι» του υπουργού στον λιθάνθρακα, στη νέα του έκθεση για τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας το ΣΕΕΣ θα αναφέρει ότι στο θέμα της ηλεκτροπαραγωγής δεν έχουμε την πολυτέλεια να στηριζόμαστε αποκλειστικά στο ακριβό φυσικό αέριο. Και θα εισηγείται να παραμείνει υψηλό το ποσοστό της συμμετοχής των στερεών καυσίμων στο ενεργειακό μας ισοζύγιο μέχρι το 2020, κάτι που για να γίνει θα πρέπει αφ΄ ενός «να τολμήσουμε να αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματα λιγνίτη στην Ελασσόνα, θέμα για το οποίο αντιδρά η τοπική κοινωνία» και, αφ΄ ετέρου, «να καθυστερήσει μερικά χρόνια η απόσυρση των παλαιών λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ».

Οι λιγνιτικές μονάδες
Πρόκειται ουσιαστικά για επιστροφή στον λιγνίτη, καύσιμο που είναι πιο ρυπογόνο από τον λιθάνθρακα και τα μέχρι τώρα σχέδια προέβλεπαν τον περιορισμό του στο ενεργειακό μας ισοζύγιο. Τα κοιτάσματα της Δράμας και της Ελασσόνας στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία είναι τα μοναδικά μεγάλα και ανεκμετάλλευτα στην Ελλάδα και, σύμφωνα με το ΣΕΕΣ, πρέπει να «τολμήσει» η κυβέρνηση να ξεκινήσει την εξόρυξή τους. Σχετικά με τις παλαιές λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, η απόσυρσή τους, σύμφωνα με το ΣΕΕΣ, πρέπει να καθυστερήσει κάποια χρόνια, λόγω του ντόμινο ανατροπών που παρατηρείται τελευταίως στο πρόγραμμα αντικατάστασης των μονάδων της με αντίστοιχες νέες. Αναφορά που σχετίζεται τόσο με τον άγονο διαγωνισμό της ΔΕΗ για την κατασκευή λιγνιτικής μονάδας της στη Μελίτη Φλώρινας (450 ΜW), που έληξε χωρίς να κατατεθεί καμία προσφορά (κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Επιχείρησης), όσο και με τις ευρύτερες ανατροπές ολόκληρου του επενδυτικού της προγράμματος. «Καρκινοβατεί» λόγω ελλιπούς σχεδιασμού η πρώτη προς αντικατάσταση μονάδα φυσικού αερίου του Αλιβερίου, ενώ σε καθυστέρηση φαίνεται να οδηγείται η λιγνιτική μονάδα της Μεγαλόπολης (800 ΜW), καθώς ζητήθηκε και δόθηκε ήδη παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την κατασκευή της.

Για το φυσικό αέριο
Για το φυσικό αέριο, η έκθεση θα αναφέρει πως δεν μπορούμε να στηρίζουμε σε αυτό εξ ολοκλήρου τον μελλοντικό μας ενεργειακό εφοδιασμό, και θα επικαλείται τόσο την πρόσφατη ρωσοουκρανική διένεξη όσο και τα εμπόδια που βάζει η Άγκυρα στον αγωγό Τουρκίας- Ελλάδας- Ιταλίας, καθώς απαιτεί να μεταπωλεί η ίδια ποσοστό του αζέρικου αερίου που θα διέρχεται από το έδαφός της με προορισμό την Ελλάδα και τις αγορές της Ευρώπης.

Για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, θα σημειώνει ως βασικότερα εμπόδια τα ίδια τα υπουργεία και τον κρατικό μηχανισμό με την γραφειοκρατία τους, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες.

Πηγή: Εφημερίδα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα...

Η διέλευση του αγωγού τηλεθέρμανσης δεν θα επηρεάσει τις μετεγκαταστάσεις...


Σχετικά με την κατασκευή του πολύ σημαντικού και κατεπείγοντος έργου κατασκευής αγωγού τηλεθέρμανσης για την σύνδεση του ΑΗΣ Καρδιάς με την Πτολεμαϊδα και των ανησυχιών που εκφράζονται για την όδευση των αγωγών, διευκρινίζουμε, ρητά και κατηγορηματικά, τα παρακάτω:
Η διέλευση των αγωγών Τηλεθέρμανσης δεν συνδέεται, σε καμιά περίπτωση, με καθυστερήσεις ή επιπλοκές στις μετεγκαταστάσεις των οικισμών, που στηρίζει εμπράκτως ο Δήμος Πτολεμαϊδας.
Σημειώνεται ότι υπήρξαν έγκαιρα από την ΔΕΤΗΠ, που είναι και ο κύριος του έργου, από την ΔΕΗ και από τους εμπλεκομένους Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα όλες οι σχετικές έγγραφες αδειοδοτήσεις, ενημερώσεις και συμφωνίες που αφορούν την σύννομη και άρτια εκτέλεση του έργου.
Η μελέτη και η κατασκευή του έργου έλαβε υπόψη τα εγκεκριμένα όρια των ορυχείων και έτσι το έργο , αντί να εκτελεστεί παράλληλα με την παλαιά εθνική οδό Κοζάνης-Πτολεμαΐδας μετατοπίστηκε, με σημαντική επιβάρυνση, στην σημερινή θέση, δηλαδή παράλληλα με την νέα εθνική οδό (κάθετος άξονας).
Στη συνέχεια και μετά την δημοπράτηση και έναρξη του έργου , προέκυψαν νέα προτεινόμενα όρια ορυχείων, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις (αναμενόμενη νέα ΜΠΕ, εγκρίσεις κλπ.). Πιθανή νέα μετατόπιση των αγωγών, πέραν των ορίων των σχεδιαζόμενων νέων ορυχείων, που θα παρέκαμπτε και τους οικισμούς Μαυροπηγής και Ποντοκώμης, θα σήμαινε διακοπή των εργασιών του έργου, σύνταξη νέων μελετών, μετατόπιση των αγωγών σε απαγορευτικές θέσεις (βραχώδες έδαφος, χαράδρες κλπ.) με σημαντική επιβάρυνση, τεχνική, οικονομική και χρονική, δηλαδή πρακτικά θα ακύρωνε το σημαντικό αυτό έργο για την τηλεθέρμανση της Πτολεμαϊδας.
Το ζήτημα των μελλοντικών διανοίξεων ορυχείων συζητήθηκε εκ νέου με την ΔΕΗ και αποφασίστηκε ως τεχνικά αποδεκτή και οικονομικά βέλτιστη λύση κατά τη διάνοιξη των νέων ορυχείων να γίνονται οι απαραίτητες μετατοπίσεις των αγωγών, σε όποιες θέσεις και όποτε απαιτηθεί, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι εργασίες της ΔΕΗ αλλά και να διασφαλιστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης και ολοκλήρωσης του έργου της Τηλεθέρμανσης, το οποίο άλλωστε ευνοεί όχι μόνον την πόλη της Πτολεμαΐδας αλλά όλη την περιοχή, καθώς και τα γειτονικά δημοτικά διαμερίσματα.

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009

Η Ποντοκώμη σήμερα 22/02/2009...

Διαβάστε περισσότερα...

4 πράγματα δεν μπορούμε να ανακτήσουμε...


Uploaded on authorSTREAM by exoraistikos

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

Ίδρυση Συλλόγου Περιβάλλοντος Μαυροδενδρίου...


Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του ορυχείου Ποντοκώμης αλλά και την εδώ και χρόνια καταστροφή του περιβάλλοντος που βιώνει η περιοχή μας, νοιώσαμε την ανάγκη να αναλάβουμε δράση και να οργανωθούμε. Αποφασίσαμε λοιπόν μετά την πρώτη γενική συνέλευση του υπό ίδρυση ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ τον ορισμό πενταμελούς επιτροπής που θα αναλάβει την μέριμνα για την σύνταξη σχεδίου καταστατικού που θα κατατεθεί σε νέα γενική συνέλευση για έγκριση.
Ως συμπέρασμα της πρώτης μας κουβέντας προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας ενός συλλόγου που κύριο σκοπό θα έχει να εκφράσει την αγωνία μας για την κατάσταση που έχει περιέλθει το περιβάλλον της περιοχής μας που εδώ και δεκαετίες υποβαθμίζεται από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ και όχι μόνο. Επίσης εκφράστηκε η ανάγκη συνεργασίας με όλους τους συλλόγους της περιοχής προκειμένου να αναπτυχθεί κοινή δράση ώστε να υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Πρότυπο ποντιακό χωριό...


Ένα πρότυπο ποντιακό χωριό, που όμοιό του δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, σχεδιάζει ο δήμος Κοζάνης να δημιουργήσει για τους κατοίκους της Ποντοκώμης σε περιοχή δίπλα στη ΖΕΠ.
Το σχέδιο αυτό προχωρά αλλά για να επιταχυνθεί είναι απαραίτητο να λυθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα λόγω της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της ΔΕΗ για το ορυχείο Ποντοκώμης.
Η εν λόγω μελέτη και η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ακολούθησε προέβλεπε τη διάνοιξη του ορυχείου σε έκταση 5000 στρεμμάτων, αφήνοντας όμως εκτός τον οικισμό και μη κάνοντας καν νύξη για τη μετεγκατάστασή του.
Κάτι τέτοιο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα καθώς δε διασφαλίζεται η απαραίτητη χρηματοδότηση για να μπορέσει ο οικισμός να δημιουργεί στη νέα τοποθεσία που επέλεξαν οι κάτοικοι.
Κατά συνέπεια μπλοκάρει και το φιλόδοξο σχέδιο του δήμου Κοζάνης, να δημιουργήσει έναν πρότυπο ποντιακό οικισμό που δεν θα ικανοποιεί μόνο τους κατοίκους αλλά θα αποτελέσει και πόλο έλξης για επισκέπτες απ’ όλη τη χώρα.
Αυτό το συγκεκριμένο θέμα απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στην τελευταία του συνεδρίαση με το δήμαρχο Κοζάνης Πάρι Κουκουλόπουλο να τονίζει «στο σημαντικό αυτό θέμα συναντιέται: Το στοιχειώδες δικαίωμα των κατοίκων της Ποντοκώμης (που αναγκάζονται να ξεσπιτωθούν για δεύτερη φορά), η νέα μονάδα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ, η συνέχιση λειτουργίας ή μη της 3ης μονάδες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. Από την ώρα που από κοινού αποφασίσαμε με τους κατοίκους της Ποντοκώμης να κάνουμε έναν πρότυπο προσφυγικό οικισμό, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η μετεγκατάσταση σηματοδοτεί ζητήματα άμεσης προτεραιότητας».
Όπως ανέφερε ο ίδιος, μετά τις εξελίξεις αυτές συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Αθανασόπουλο στον οποίο και έθεσε όλες τις παραμέτρους, εκτιμώντας πως το συμπέρασμα από τη συνάντηση αυτή είναι ότι «η ΔΕΗ επιθυμεί διακαώς να έχει έναν συνομιλητή που να εκφράζει τους κατοίκους δηλώνοντας χωρίς περιστροφές ότι η νέα μονάδα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Πτολεμαΐδας καθιστά υποχρεωτική την μετεγκατάσταση του οικισμού».
Για τα βήματα που έγιναν μέχρι τώρα αλλά και όσα μέλλεται να γίνουν τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΠΕΠΟΚ, Μανώλης Παφίλης, λέγοντας ότι ενώ για το χώρο της μετεγκατάστασης ζητήθηκαν από τους κατοίκους 1.100 στρέμματα, από τον δήμο Κοζάνης παραχωρήθηκαν 1.500 στρέμματα και η ΔΕΠΕΠΟΚ είναι πανέτοιμη να προχωρήσει και να ολοκληρώσει το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα.
Η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Άννα Νανοπούλου συμφώνησε πως το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να ταχθεί στο πλευρό των κατοίκων της Ποντοκώμης, όπως και ο Νίκος Μάτσος που πρόσθεσε ότι η ΔΕΠΕΠΟΚ πρέπει να ετοιμάσει τις απαραίτητες μελέτες, έτσι ώστε όταν θα πάρει η ΔΕΗ απόφαση να απαλλοτριώσει τον οικισμό, να είναι έτοιμες για να προχωρήσουν άμεσα τα απαραίτητα έργα για το νέο οικισμό.

Πηγή: Εφημερίδα Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά...


Στις 20:30, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2009, πόλεις και χωριά σε ολόκληρο τον κόσμο θα σβήσουν τα φώτα τους για μία ώρα – την Ώρα της Γης– στέλνοντας ένα ισχυρό παγκόσμιο μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να δράσουμε ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε περισσότερες από 1000 πόλεις του πλανήτη αναμένεται να συμμετάσχουν στη φετινή «Ώρα της Γης». Με αυτόν τον τρόπο θα σταλεί ένα μήνυμα στους ηγέτες του κόσμου, λίγους μήνες πριν την Παγκόσμια Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα στην Κοπεγχάγη το 2009, ότι απαιτούμε τη δέσμευσή τους για δράσεις που θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, προς όφελος του πλανήτη.
Στην Ελλάδα η παγκόσμια αυτή πρωτοβουλία του WWF διοργανώνεται σε συνεργασία με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση του ΣΚΑΙ και την εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.
Μνημεία που αποτελούν παγκόσμια σύμβολα όπως ο Παρθενώνας και ο ιερός βράχος της Ακρόπολης, αλλά και εθνικά τοπόσημα, όπως το κτίριο του ελληνικού Κοινοβουλίου και ο λόφος του Λυκαβηττού στην Αθήνα, ο Λευκός Πύργος και η Καμάρα στη Θεσσαλονίκη και δεκάδες άλλα ιστορικά κτίρια και τοποθεσίες θα σκοτεινιάσουν, και θα στείλουν ένα ισχυρό συμβολικό μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 35 δήμοι από όλη την Ελλάδα έχουν δηλώσει συμμετοχή ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς.
Οι Ελληνικές πόλεις έρχονται να προστεθούν σε ένα διαρκώς αυξανόμενο κατάλογο πόλεων (μέχρι στιγμής 538), μεταξύ των οποίων το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Πεκίνο, το Μπουένος Άιρες, η Κωνσταντινούπολη, η Μόσχα και το Παρίσι.
«Αν όλοι σκοτεινιάσουμε τα σπίτια και τα δημόσια κτίρια για αυτή τη μια ώρα, θα έχουμε δώσει ένα συμβολικό, αλλά ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη άμεσης πολιτικής και προσωπικής δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η παγκόσμια πρωτοβουλία του WWF μας καλεί όλους να ενωθούμε στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, απλά και μόνο σβήνοντας τα φώτα για μια ώρα!», δηλώνει ο Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής του WWF Ελλάς.
Ήδη, μέσα από το εκτεταμένο διεθνές δίκτυο του WWF, η Ώρα της Γης 2009 διοργανώνεται σε περισσότερες από 70 χώρες και ο αριθμός αυτός μεγαλώνει καθημερινά. Κάθε πολίτης που δηλώνει επίσημα συμμετοχή στην Ώρα της Γης του WWF, στέλνει το μήνυμα ότι συμμετέχει τον αγώνα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής! Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.earthhour.org/greece.

Διαβάστε περισσότερα...

H ευχή, η κατάρα και η Δ.Ε.Η...

Άνθρωποι από τον Συνήγορο του πολίτη ήρθαν στον νομό μας για να ερευνήσουν το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που δημιουργεί η ΔΕΗ. Δεδομένου πως ο συγκεκριμένος θεσμός λειτουργεί ως η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα του Ελ. κράτους, δηλαδή άψογα, πρόκειται για ένα τεράστιο θετικό βήμα.
Τι φοβάμαι εγώ; Να σας πω. Ενόψει εκλογών, άκρατους διορισμούς στην ΔΕΗ ντόπιων. Εάν γίνει κάτι τέτοιο τότε bye bye περιβάλλον και να μας γράφεις…
Δεν πιστεύω να έχει κανείς αμφιβολία για το ότι εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα προτάξουμε τα στήθη μας για να υπερασπιστούμε την ΔΕΗ που «δίνει δουλειά στα παιδιά μας και βοηθάει τον τόπο μας σε αυτή την δύσκολη συγκυρία και μπλα,μπλα, αμπλαμπλα..».Οι συνήθεις τοπικοί πολιτικοί φοβούμενοι το πολιτικό κόστος θα υπερθεματίζουν για την περιβαλλοντική ευαισθησία της ΔΕΗ και θα τονίζουν πως εάν άρχιζε η χρήση του λιθάνθρακα τότε και μόνον τότε θα συνειδητοποιούσαμε την αξία της μαμάς ΔΕΗ.
Νομίζω πως η ΔΕΗ είναι ευχή και κατάρα για τον τόπο. Ευχή γιατί κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει την προσφορά της στην τοπική οικονομία. Έμεσα βέβαια με τους μισθούς γιατί άμεσα δεν γίνεται και τίποτα. Οι περισσότερες δουλειές δεν εκτελούνται με τοπικούς επιχειρηματίες. Κατάρα διότι ρυπαίνει ασύστολα και δεν τηρεί ούτε τις στοιχειώδης υποχρεώσεις της απέναντι μας.
Αλλά επειδή το σπορ του να επιρρίπτουμε ευθύνες ε όλους τους άλλους πλην ημών είναι εξαιρετικά δημοφιλές μεν αλλά δεν μου αρέσει καθόλου, ας κάνω μερικές απλές ως και απλοϊκές ερωτήσεις.
1) Ο τοπικός πόρος ανάπτυξης(Τ.Π.Α) πως ακριβώς διατίθεται και ποιοι οι στόχοι του;
2) Πότε για τελευταία φορά κάποιος τοπικός πολιτικός παράγων έκανε κάτι ουσιαστικό πέραν των ανέξοδων καταγγελιών στα Μ.Μ.Ε;
3) Εάν η ΔΕΗ προκειμένου να διορίσει μέλος της οικογένειας μας , ζητούσε να υπογράψουμε πως δεν θα στραφούμε ποτέ εναντίον της, πόσοι εξ ημών δεν θα υπέγραφαν;
Αυτό το τελευταίο έτσι για να αναλογιστούμε μέχρι που είμαστε επαναστάτες και ενεργοί πολίτες…

Του Γιάννη Κοσμίδη

Διαβάστε περισσότερα...

Η Ποντοκώμη σήμερα 20/02/2009...

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

Η Ποντοκώμη σήμερα 19/02/2009...

Διαβάστε περισσότερα...

Τα αποτελέσματα της Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά στην Ελλάδα...


Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, το ελληνικό παράρτημα της παγκόσμιας μη κυβερνητικής οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια», διεξάγει τα τελευταία δύο χρόνια έρευνα για την έκταση της διαφθοράς στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η μικρή απόκλιση από τα δεδομένα της περσινής έρευνας επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της μεθοδολογίας και των πορισμάτων της έρευνας. Η έρευνα διενεργήθηκε από την εταιρεία Public Issue και βασίζεται σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε ελληνικά νοικοκυριά με τη χρήση δομημένου δειγματολογίου, τηρώντας τις ίδιες προϋποθέσεις με την περσινή, ώστε να υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Η καινοτομία της φετινής έρευνας έγκειται αφενός στη σταδιακή υλοποίησή της σε έξι μηνιαία κύματα, σε συνολικό δείγμα 6.105 άτομα, αφετέρου στη συγκριτική ανάλυση των δεδομένων με τα πορίσματα της περσινής χρονιάς.
Στην κορυφή της κατάταξης των φορέων του δημοσίου τομέα όπου εντοπίζονται περιστατικά διαφθοράς βρίσκονται για μία ακόμα χρονιά τα Δημόσια Νοσοκομεία, οι Πολεοδομίες υποχώρησαν στην τρίτη θέση και οι Εφορίες ανέβηκαν στη δεύτερη. Το Υπουργείο Μεταφορών (ΚΤΕΟ και Διπλώματα οδήγησης) και οι Νομαρχίες συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Σημειώνεται ότι το 60% της διαφθοράς εντοπίζεται στις 3 πρώτες υπηρεσίες (Νοσοκομεία, Εφορία, Πολεοδομίες) Στον ιδιωτικό τομέα, πρωτοστατούν επίσης οι υπηρεσίες υγείας στον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς.
Το ουσιαστικότερο πόρισμα της έρευνας για το 2008, αφορά στην εκτίμηση του μεγέθους της μικρό-διαφθοράς, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 750 εκατομμύρια ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (2007)
Το «αισιόδοξο» μήνυμα της έρευνας που πηγάζει από τη στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στη διαφθορά, αφορά στο επίπεδο ανοχής φαινομένων διαφθοράς, όπου συντριπτική πλειοψηφία (της τάξης του 80% περίπου) διαφωνεί με τις πράξεις που ενέχουν στοιχεία διαφθοράς.
Ο κ. Κώστας Μπακούρης σημείωσε κατά την παρουσίαση της έρευνας: «Κινδυνεύοντας να γίνουμε κουραστικοί θα επαναλάβουμε ότι η προώθηση και η υιοθέτηση ειδικού κώδικα δεοντολογίας αλλά και η εκπαίδευση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς πρέπει να επισημάνει, για μια ακόμα φορά, όχι τόσο την έλλειψη διατάξεων οι οποίες υποστηρίζουν τη διαφάνεια στον δημόσιο βίο και διευκολύνουν την άσκηση του ελέγχου της εξουσίας, αλλά κυρίως τη μη αυστηρή και μερικές φορές επιλεκτική εφαρμογή τους. Η αποτελεσματικότερη και δικαιότερη Δημόσια Διοίκηση πρέπει σταθερά να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Η μεγαλύτερη διαφάνεια και η μηδενική ανοχή δεν μπορεί παρά να είναι η σταθερή επιλογή. Το αποτέλεσμα της έρευνας είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να εξετάσουμε, για μια ακόμα φορά, με σοβαρότητα ως κοινωνία τις καταστροφικές συνέπειες της διαφθοράς κυρίως στους τομείς της υγείας, των οικονομικών υπηρεσιών, της προστασίας του περιβάλλοντος (πολεοδομικές παραβάσεις) και φυσικά γενικότερα των δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς να παραβλέπουμε τις αντίστοιχες δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα, που η έρευνά μας καταδεικνύει ότι δεν είναι αμέτοχος στο πρόβλημα».
Ο κ. Μπακούρης καταλήγοντας τόνισε: «Η άμεση, και χωρίς άλλη καθυστέρηση, της εφαρμογής παλαιότερης πρότασής μας για τη θεσμοθέτηση μιας αρχής υπεύθυνης για την πάταξη της διαφθοράς που να αναφέρεται άμεσα στον πρωθυπουργό, είναι πλέον απαραίτητη».

Πηγή: Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς

Αναλυτικά τα στοιχεία της έρευνας μπορείτε να τα βρείτε και στο site μας www.pontokomi.com

Διαβάστε περισσότερα...

Η ανάλυση της αξίας...

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

Μαυροπηγή γιατί;;;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΛΙΠΤΟΛ / ΔΕΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
«Η ΜΑΥΡΗ ΠΗΓΗ»
Δ/Δ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 502 00
ΤΗΛ: 24630 53835 - FAX: 24630 55060 - Ε-Μail: mavri.pigi@yahoo.gr
ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΚΟΖΑΝΗΣ 128 / 1982 & ΑΡ. ΚΑΤ. 731/15-07-1982

Μαυροπηγή 18/02/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: « ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ ΓΙΑΤΙ; »

Στην Μαυροπηγή δύο μήνες μετά το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ για την επιλογή τόπου μετεγκατάστασης του οικισμού, μία σειρά από πρόσφατα γεγονότα έρχονται να εντείνουν τις ανησυχίες των κατοίκων και να πολλαπλασιάσουν τα αναπάντητα ερωτήματα τους:

• ΓΙΑΤΙ η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν έχει απαντήσει στην από 5/12/2008 αίτηση ακύρωσης του συλλόγου Η ΜΑΥΡΗ ΠΗΓΗ κατά της από 1/12/2008 απόφασης του Δ.Σ. Πτολεμαΐδας;
• ΓΙΑΤΙ η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αγνόησε την επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, του αρμόδιου Υπουργείου για την εφαρμογή του κώδικα Δήμων από τους Ο.Τ.Α., σχετικά με το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ;
• ΓΙΑΤΙ ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δεν έχει κάνει αποδεκτό το αίτημα του συλλόγου Η ΜΑΥΡΗ ΠΗΓΗ για ακρόαση;
• ΓΙΑΤΙ η Δ.Ε.Η. Α.Ε. επεκτείνει το ορυχείο της, στο ΔΑΣΟΣ της Μαυροπηγής χωρίς την έγκριση του Νομάρχη Κοζάνης;
• ΓΙΑΤΙ δεν παίρνει θέση η αρμόδια δασική υπηρεσία;
• ΓΙΑΤΙ είναι διαφορετική η αντιμετώπιση της τεχνικής υποστήριξης των κατοίκων της Μαυροπηγής, σχετικά με την αντιμετώπιση κατοίκων όμορου ομοιοπαθούς οικισμού;
• ΓΙΑΤΙ το Υπουργείο Ανάπτυξης ενώ εγκρίνει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν διασφαλίζει εγγράφως την μη όχληση του νέου οικισμού, από τις υφιστάμενες αποθέσεις του ορυχείου Αμυνταίου. Οι οποίες είναι σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων προς βορά από τον «νέο οικισμό»;
• ΓΙΑΤΙ ο νέος αγωγός τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας περνάει ανάμεσα από το ορυχείο και τον οικισμό της Μαυροπηγής; Δε θα λειτουργήσει ανασταλτικά για τη μετεγκατάσταση του οικισμού αυτό;
• ΓΙΑΤΙ δεν γνωρίζουν οι κάτοικοι την νέα χάραξη της παλαιάς εθνικής οδού Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, η οποία τους συνδέει και τους επιτρέπει να επικοινωνούν με τον υπόλοιπο κόσμο;
• ΓΙΑΤΙ οι κάτοικοι ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουν την ακριβή τοποθεσία του νέου οικισμού;
• ΓΙΑΤΙ δεν έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι, μη εξαιρουμένων και των μελών του Τοπικού Συμβουλίου, για τις ενέργειες που έκανε ο δήμος Πτολεμαΐδας μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος;
• ΓΙΑΤΙ δεν έχει αντικατασταθεί το εγγράφως παραιτηθέν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου;
• ΓΙΑΤΙ το Δημοτικό Συμβούλιο αρκέστηκε στην απόφαση έγκρισης του δημοψηφίσματος, από τα δύο εκ των πέντε μελών του Τ.Σ. Μαυροπηγής, με δεδομένη την αντίθεση των υπολοίπων τριών;
• ΓΙΑΤΙ οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες που παρουσιάστηκαν στην μετεγκατάσταση του ΚΟΜΑΝΟΥ επαναλαμβάνονται στη ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ;
• ΓΙΑΤΙ καθυστερεί η εφαρμογή της νομοθεσίας για την αύξηση του ποσοστού των προσλήψεων των πληττόμενων κατοίκων;
• ΓΙΑΤΙ δεν ενημερώνονται οι κάτοικοι για την τύχη των αποζημιώσεων των κοινόχρηστων εκτάσεων και υποδομών;
• ΓΙΑΤΙ δεν έχει απαντηθεί το από 3/2/2008 αίτημα του συλλόγου Η ΜΑΥΡΗ ΠΗΓΗ προς το Τ.Σ. Μαυροπηγής, για την παραχώρηση χώρου στέγασης του;
• ΓΙΑΤΙ θα πρέπει να αναζητούμε με αυτόν τον τρόπο την ενημέρωση των πληττόμενων κατοίκων της Μαυροπηγής;
• ΓΙΑΤΙ θα πρέπει για τους κατοίκους της Μαυροπηγής η τηλεθέρμανση να φαντάζει συνώνυμη με τα «τριάντα αργύρια»;
• ΓΙΑΤΙ μερίδα του τοπικού τύπου κάνει επιλεκτική – μεροληπτική, δημοσίευση των επιστολών-εγγράφων του συλλόγου Η ΜΑΥΡΗ ΠΗΓΗ;
• ΓΙΑΤΙ ο δήμαρχος Πτολεμαΐδας, κατά δήλωση του, δεν πίστευε στην μετεγκατάσταση της ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ; Μήπως επειδή δεν την προσπάθησε;
• ΓΙΑΤΙ ο δικηγόρος για την προσφυγή των κατοίκων στο Σ.τ.Ε δεν έχει πληρωθεί ακόμα από τον Δήμο (03/06/2006);
• ΓΙΑΤΙ ο δήμαρχος Πτολεμαΐδας κατέθεσε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, στοιχεία για να πείσει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, άλλα αποφάσισε και άλλα έγγραψε στα επίσημα πρακτικά του;
• ΓΙΑΤΙ θα πρέπει πριν ενημερωθούμε για τις αποφάσεις που λήφθηκαν στην συνάντηση Δήμου με Δ.Ε.Η. Α.Ε. 12/11/2008, στην Αθήνα, να τις υποστούμε;
• ΓΙΑΤΙ το μέλλον μας θα πρέπει να είναι ο ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ; Μήπως από τον υποτιθέμενο υπερβολικό σεβασμό στην ιστορία;
• ΓΙΑΤΙ δεν υπάρχει υπεύθυνος να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και ανησυχίες των κατοίκων της Μαυροπηγής;
• ΓΙΑΤΙ; ΓΙΑΤΙ; ΓΙΑΤΙ; ΓΙΑΤΙ;

Επειδή δεν ήμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε αναπάντητα όλα τα παραπάνω ερωτήματα και το επίπεδο ενημέρωσης των πολιτών αποτελεί δείκτη πολιτισμού μιας κοινωνίας, δηλώνουμε ότι είναι χρέος μας, πολύ σύντομα για όλα τα παραπάνω να έχουμε απαντήσεις.


Πρόεδρος: Εμμανουήλ Δ. Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος: Τσολάκης Θ. Ζήσης
Γραμματέας: Λαζαρίδου Κ. Μαρία
Ταμίας: Καραγεωργίου Π. Ευάγγελος
Μέλος: Κοτζαΐτση Α. Ελένη
Μέλος: Κοτζαΐτσης Α. Κωνσταντίνος
Μέλος: Ποζίδου Γ. Ζωή

Διαβάστε περισσότερα...

Σε «θέση μάχης» στο Αμύνταιο κατά νέας λιγνιτικής μονάδας...

Στην εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικής λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγού μονάδας στη Βεγόρα του Δήμου Φιλώτα Φλώρινας, αντιδρούν κάτοικοι, φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις και οινοποιοί της περιοχής. Η μονάδα έχει χωροθετηθεί μόλις δύο χιλιόμετρα από την πόλη του Αμυνταίου, δίπλα σε προστατευόμενες περιοχές «Natura».
Οι τοπικοί φορείς, που σκοπεύουν να προσβάλουν την αδειοδότησή της από το υπ. Ανάπτυξης, συνεδρίασαν χθες στον Δήμο Αμυνταίου για να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οπως τονίζουν στην «Κ», η νέα ιδιωτική μονάδα θα πλήξει περιβαλλοντικά μια περιοχή όπου ήδη τα επίπεδα διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του άνθρακα και μικροσωματιδίων υπερβαίνουν κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια, εξαιτίας των δύο υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, ενώ η χρήση των υδάτων της Βεγορίτιδας θα την υποβαθμίσει. Επιπλέον, επισημαίνουν, η νέα ιδιωτική μονάδα προβλέπεται να ιδρυθεί εν μέσω των Αμπελώνων Αμυνταίου και των αγροτουριστικών μονάδων της περιοχής.
Οπως σημείωσε, μιλώντας στην «Κ» ο δήμαρχος Αμυνταίου, κ. Κ. Θεοδωρίδης, η μονάδα αδειοδοτήθηκε έχοντας κατ’ αρχήν εξασφαλίσει την έκταση όπου θα κατασκευαστεί (700 στρέμματα δημοτικής γης). Ωστόσο, η παραχώρηση της δημοτικής έκτασης ακυρώθηκε στο μεταξύ από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας ως μη σύννομη, έπειτα από προσφυγή κατοίκων και δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης του Δήμου Φιλώτα. Μάλιστα, στο ΣτΕ εκκρεμεί η εκδίκαση τον ερχόμενο Ιούνιο της προσφυγής του επιχειρηματία κατά της ακύρωσης της παραχώρησης της δημοτικής έκτασης. Με σχετικό ψήφισμα, οι τοπικοί φορείς επαναλαμβάνουν και πάγια αιτήματά τους προς τη ΔΕΗ και την πολιτεία, ζητώντας να εκσυγχρονιστούν οι δύο υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες του Αμυνταίου με υποδομή αποθείωσης και φίλτρα για την ατμοσφαιρική ρύπανση, να μην επεκταθεί, όπως σχεδιάζεται, ο χώρος αποθέσεων του Ορυχείου Κλειδιού, κατά παράβαση της εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης, να υλοποιηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ για δημιουργία δεύτερου λιγνιτικού σταθμού στη Μελίτη Φλώρινας, ώστε να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανεργία, αλλά και να προκρίνει η δημόσια επιχείρηση φωτοβολταϊκό ηλεκτροπαραγωγό σταθμό, όπως στην περίπτωση της Μεγαλόπολης Αρκαδίας.

Πηγή: Καθημερινή-Ζωγια Κουταλιανου

Διαβάστε περισσότερα...

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας κατέγραψαν τα μέλη κλιμακίου του Συνηγόρου του Πολίτη...

Τα προβλήματα και τους φόβους των κατοίκων, που ζουν σε απόσταση «αναπνοής» από το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, κατέγραψε κλιμάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη, κατά τη διάρκεια περιοδείας των μελών του σε οικισμούς της Πτολεμαίδας και της Κοζάνης.
Η βοηθός του Συνηγόρου του Πολίτη στον κύκλο ποιότητα ζωής, Χρύσα Χατζή, ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι στη συνάντηση με τους κατοίκους, επισημάνθηκε η ανάγκη για τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τη ΔΕΗ και τους εργολάβους.
«Οι οικισμοί προϋπήρχαν και οι κάτοικοι βλέπουν πλέον τον ζωτικό τους χώρο να συρρικνώνεται. Πέρα από την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, που είναι ορατή, οι πολίτες διαμαρτύρονται και για τη μείωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων», δήλωσε η κ.Χατζή.
Εξάλλου, με μαθητές του 4ου Γυμνασίου Πτολεμαίδας, που εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τις συνθήκες διαβίωσης, συναντήθηκαν τα μέλη άλλου κλιμακίου του Συνηγόρου του Πολίτη.

Πηγή: ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα...

Το δάσος της Μαυροπηγής και η μεταχείρηση του από τη ΔΕΗ Α.Ε...


Η (Δ)ΕΗ Α.Ε προχωρά στη καταστροφή του δάσους της Μαυροπηγής αδιαφορώντας για τους περιβαλλοντικούς όρους...

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

Η Ποντοκώμη σήμερα 17/02/2009...Διαβάστε περισσότερα...

Eργατικό Κέντρο Ν. Κοζάνης: Aνοιχτή επιστολή προς τον Συνήγορο του Πολίτη...

Κύριε Συνήγορε του Πολίτη,
με αφορμή την επίσκεψή σας στον νομό μας θέλουμε από την πλευρά μας ως συνδικαλιστικό κίνημα , να σας καταθέσουμε τις απόψεις μας για τις συνέπειες που υφίστανται οι κάτοικοι της περιοχής μας από την ατμοσφαιρική ρύπανση που προέρχεται κυρίως από την ΔΕΗ Α.Ε.
Σας είναι γνωστό ότι οι σταθμοί μας χαρακτηρίσθηκαν ως οι πλέον ρυπογόνοι στην Ευρώπη. Σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη λειτουργία των ορυχείων δημιουργούν σοβαρά προβλήματα υγείας στους κατοίκους της περιοχής μας κυρίως γιατί δεν παίρνονται μέτρα προστασίας κατά την εξόρυξη και επεξεργασία του λιγνίτη.
Η ΔΕΗ Α.Ε. καταδικάστηκε με πρόστιμο πολλές φορές από τη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και από το ΥΠΕΧΩΔΕ, για την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα των ορυχείων και την υπέρβαση εκπομπής ρύπων από τους σταθμούς της.
Πολλές επιδημιολογικές μελέτες που έγιναν στην περιοχή μας έδειξαν αυξημένο άσθμα, ρινίτιδες, πνευμονοπάθειες κ.λ.π.
Παρά τις κινητοποιήσεις των φορέων της περιοχής δυστυχώς τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν.
Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνουν νέες σύγχρονες μονάδες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στη ΔΕΗ, σε αντικατάσταση των παλαιών μονάδων και βέβαια είναι απαραίτητη η κατασκευή μονάδος αποθείωσης στον ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ κάτι που το έχει παραδεχτεί και η ίδια η ΔΕΗ.
Η μεταφορά της τέφρας να γίνεται με κλειστού τύπου ταινιόδρομους από τα ορυχεία προς τους σταθμούς παραγωγής, όπως και η μεταφορά μέσα στα ορυχεία της ΔΕΗ να γίνεται με κλειστού τύπου φορτηγά και να απαγορευθεί η διάστρωση των δρόμων με ακατέργαστη τέφρα, γιατί έτσι δημιουργούνται μεγάλες εστίες μόλυνσης.
Η μετεγκατάσταση των οικισμών πρέπει να γίνει με βάση τις προτάσεις των φορέων της περιοχής και των κατοίκων των συγκεκριμένων οικισμών. Η ΔΕΗ να μη λοξοκοιτάζει για να αποφύγει τους περιβαλλοντικούς όρους, που πρέπει να τηρήσει.
Μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή συντελείται στους υδροφόρους ορίζοντες από την διάνοιξη και εκμετάλλευση των ορυχείων χωρίς ποτέ να γίνεται η αποκατάστασή των. Αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής για να έχουν ποιοτικό πόσιμο νερό να πληρώνουν διπλά και τριπλά το κόστος, για εξεύρεση άλλων λύσεων για την υδροδότησή τους.
Τέλος, στην περιοχή με τα μεγαλύτερα λιγνιτωρυχεία της χώρας μας δεν υπάρχει Επιθεώρηση Μεταλλείων με αποτέλεσμα να ανθεί η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία στις εργολαβίες της ΔΕΗ. Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού και την έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, οδηγεί σε εντατικοποίηση της εργασίας με υψηλό κίνδυνο ατυχημάτων.
Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνουν 2500 προσλήψεις στη ΔΕΗ για να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις στα ορυχεία και στους σταθμούς παραγωγής και να γίνει Επιθεώρηση Μεταλλείων στην Κοζάνη.
Πιστεύουμε ότι θα συμβάλλετε με το κύρος και την ανεξαρτησία σας στην επιβολή μέτρων για να σταματήσει επιτέλους η περιοχή μας να πληρώνει υψηλό τίμημα ακόμη και με την ίδια την ζωή των κατοίκων και των εργαζομένων.
Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Το υπόμνημα του νομάρχη Κοζάνης στο Συνήγορο του Πολίτη...


Τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του Νομού Κοζάνης δεν θα διαφοροποιούνταν ουσιαστικά απ΄ αυτά ενός τυπικού επαρχιακού Νομού, εάν δεν υπήρχαν τα πλούσια κοιτάσματα λιγνίτη στην περιοχή. Το ορυκτό αυτό που σε αφθονία βρίσκεται στο υπέδαφος του Νομού, αποτέλεσε και αποτελεί πρωτεύοντα άξονα της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, είναι όμως ταυτόχρονα και η κύρια πηγή ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας στηρίζεται κατά ποσοστό περίπου 60% στην αξιοποίηση του λιγνίτη, του οποίου τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βρίσκονται στην Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στη λεκάνη Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου – Φλώρινας. Στο Νομό Κοζάνης, λειτουργούν σήμερα 4 λιγνιτωρυχεία (Νοτίου Πεδίου, Καρδιάς, Κυρίου Πεδίου, Νότιο-Δυτικού Πεδίου και τμήμα του Αμυνταίου)και περίπου 200.000 στρ. γης θα διαταραχθούν. Το 2007 η παραγωγή λιγνίτη ανήλθε σε 55 εκατομμύρια τόνους.

Οι ενεργειακές μονάδες του Νομού Κοζάνης είναι:
 ΑΗΣ Πτολεμαΐδας (4 μονάδες) 620 MW
 ΑΗΣ Καρδιάς (4 μονάδες) 1250 MW
 ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου (5 μονάδες) 1595 MW
 ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ (2 μονάδες) 43 MW

Στο Νομό Κοζάνης υπάρχει και ένας ΥΗΣ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούμενος από 3 μονάδες συνολικής ισχύος 375 MW. Για τη λειτουργία του χρησιμοποιούνται τα νερά της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου. Από τα νερά της λίμνης καλύπτονται και οι ανάγκες τροφοδοσίας των ΑΗΣ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή από τη ΔΕΗ Α.Ε. του φράγματος και ΥΗΣ Ιλαρίωνα, επί του ποταμού Αλιάκμονος και στα ανάντι της λίμνης Πολυφύτου.
Για όλες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Νομό μας, έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία τους, κάποιων όμως έχει λήξει η χρονική ισχύς τους και εκκρεμεί στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η ανανέωση τους. Συγκεκριμένα, έχουν λήξει οι περιβαλλοντικοί όροι για τον ΑΗΣ Καρδιάς από 31-8-08 και η ΔΕΗ υπέβαλε αίτηση στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων. Οι Περιβαλλοντικοί Οροι του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας έληξαν από 31-8-08 και υπεβλήθη αίτηση για ανανέωσή τους την 3-7-08. Το ίδιο ισχύει και για το εργοστάσιο λιγνιτοπλίνθων και ξηρού λιγνίτη.
Η λειτουργία των θερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγεί σε σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Είναι γνωστά τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα του Νομού Κοζάνης και ιδιαίτερα της ευρύτερης περιοχής Εορδαίας και τα οποία συμβάλλουν με καθοριστικό τρόπο στην άμεση υποβάθμιση της, κατατάσσοντάς την στις πλέον επιβαρημένες περιοχές όχι μόνο της χώρας, αλλά και της Ευρώπης, επιβαρύνοντας πολύπλευρα την αειφορία της.
Η εξορυκτική δραστηριότητα έχει προκαλέσει σοβαρότατες επιπτώσεις, όπως καταστροφή της συνέχειας των γεωλογικών επιφανειών, του ανάγλυφου του εδάφους, καθώς επίσης και των εδαφών που δημιουργήθηκαν με φυσικές διαδικασίες, ποιοτική υποβάθμιση των νερών και πτώση του υπόγειου υδροφορέα. Μέχρι σήμερα, έχουν αποκατασταθεί εκτάσεις 32.800 στρέμματα, εκ των οποίων 20.050 στρ. δασικές, 10.000 στρ. γεωργικές, 1.500 στρ. διαστρωθείσες μη αποκατεστημένες και 66.000 τ.μ. στα οποία έχει φυτευτεί οπωρώνας.
H επαναπόδοση των αποκατεστημένων εκτάσεων στην τοπική κοινωνία, για επιχειρηματική αξιοποίηση, αποτελεί την αιχμή των διεκδικήσεών μας και δίκαιο καθολικό αίτημα του τόπου μας, που από τα σπλάχνα του διέθεσε έναν δικό του φυσικό πόρο δηλαδή τον λιγνίτη, με σκοπό το Εθνικό όφελος.
Η μη πλήρης εφαρμογή των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς και η καταστρατήγηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τη ΔΕΗ Α.Ε., όξυναν τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής και υπονόμευσαν τις προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης. Η συνεχιζόμενη αυτή κατάσταση, πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής μας και στην υγεία των κατοίκων της, υποβαθμίζει την εικόνα της Πολιτείας στο σύνολό της, αφού μία από τις σημαντικότερες διατάξεις του Ν1650/86 ακυρώνεται στη πράξη και καταντά κενό γράμμα.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, μετά από απόφαση του Νομάρχη, συγκρότησε Επιτροπή για έλεγχο των ορυχείων της περιοχής, όσον αφορά την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, από υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων. Η Επιτροπή υπέβαλε τις παρατηρήσεις της και ακολούθως έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες προς τη ΔΕΗ Α.Ε. και το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ.
Η Επιτροπή συνεκτιμώντας το γεγονός ότι τα ορυχεία αποτελούν μεγάλες εκτάσεις εκμετάλλευσης, την αναγκαιότητα λειτουργίας αυτών των ορυχείων για την ενεργειακή παραγωγή της χώρας , αλλά και το επιβαρημένο περιβάλλον της περιοχής καθώς και την ανάγκη πρόβλεψης και σωστού σχεδιασμού για την όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη αποκατάσταση της περιοχής πρότεινε όπως:
• Ενημερωθεί εγγράφως το ΥΠΕΧΩΔΕ για τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της, καθώς και τις αντικειμενικές δυσκολίες ελέγχου μόνο από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κοζάνης.
• Ανατεθεί από τη Νομαρχία σε ιδιωτικούς φορείς η διεξαγωγή μετρήσεων των διαφόρων παραμέτρων για τη διασταύρωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους.
• Γίνει εισήγηση στο ΚΕΠΠΕ και στην ΕΥΕΠ για έλεγχο και επιβολή διοικητικών κυρώσεων στη ΔΕΗ Α.Ε., για τη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
• Αναθεωρηθούν όλες οι ΕΤΜΕ (Ειδικές Τεχνικές Μελέτες Εφαρμογής) και να προβλεφθεί η αναθεώρηση τους ανά πενταετία.
• Να περιοριστεί η χρήση της ακακίας , η οποία χρησιμοποιείται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα (αποκατάσταση ορυχείου Αμυνταίου στο τμήμα που εμπίπτει στο Νομό), παρά τα όποια πλεονεκτήματα προβάλλονται από τη ΔΕΗ Α.Ε. ( μειωμένο κόστος – αμεσότερη κάλυψη των επιφανειών).
• Επανεξεταστεί το θέμα δημιουργίας λιμνών στους χώρους εκμετάλλευσης, δεδομένου του σημερινού αρνητικού ισοζυγίου του νερού στη περιοχή και του μεγάλου βάθους του εγκοίλου.

Όσον αφορά στα νερά, οι επιφανειακές εκμεταλλεύσεις της ΔΕΗ Α.Ε. μεταβάλλουν το καθεστώς των υπόγειων και επιφανειακών νερών της περιοχής .
Οι κυριότερες μεταβολές είναι :
• Πτώση της στάθμης με συνεπακόλουθο τη μείωση της παροχής των υδροληπτικών έργων.
• Μείωση της παροχής υδρορευμάτων και ταπείνωση της στάθμης των λιμνών.
• Υποβάθμιση ποιότητας των νερών των επιφανειακών και υπόγειων αποδεκτών, λόγω της απόρριψης νερών από τις αποστραγγίσεις στα ορυχεία.
• Επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στο περιβάλλον για προστασία των ορυχείων (π.χ. μετατοπίσεις κοίτης χειμάρρων, υδρορεμμάτων κλπ).

Από τη λειτουργία των ΑΗΣ στη περιοχή, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι οι υπερβάσεις στις εκπομπές αιωρουμένων σωματιδίων που παρατηρούνται σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιούνται από την επιχείρηση.
Από το 1992 στο Νομό Κοζάνης ήταν εγκατεστημένοι τρεις (3) σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συνδεδεμένοι με το Εθνικό Σύστημα, εξοπλισμένοι με τις συσκευές μέτρησης ΝΟ2, SO2, PM-10, O3 καθώς και τα απαραίτητα όργανα βαθμονόμησης με τα παρελκόμενά τους. Στο σταθμό Κοζάνης υπάρχουν εκτός των άλλων και όργανα μέτρησης Ολικών Αιωρούμενων Σωματιδίων (TSP) και CO. Όλα τα όργανα πλην των οργάνων μέτρησης TSP και CO είναι εκτός λειτουργίας, λόγω παλαιότητας. Το ΥΠΕΧΩΔΕ προκήρυξε το 2004 διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού νέας τεχνολογίας για αντικατάσταση του παλαιού , πλην όμως ο διαγωνισμός ακυρώθηκε.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) Κοζάνης είναι απευθείας συνδεδεμένο, μέσω τηλεφωνικού δικτύου, με τον κεντρικό σταθμό δικτύου μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης της ΔΕΗ Α.Ε., καθ΄ υπαγόρευση των περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της στο Νομό μας, πλην όμως, είναι αδύνατος ο έλεγχος αξιοπιστίας των μετρήσεων αυτών, λόγω έλλειψης του ανάλογου εξοπλισμού και λόγω παλαιότητας του υφισταμένου.
Στο χάρτη σημειώνονται οι θέσεις εγκατάστασης των σταθμών της ΔΕΗ Α.Ε. για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Υπάρχουν σταθμοί στους παρακάτω οικισμούς του Νομού Κοζάνης :
- Κάτω Κώμη
- Πετρανά
- Κοιλάδα
- Ποντοκώμη
- Μαυροπηγή
- Άρδασσα
- Περδίκκας

Η συνέχεια της ανάρτησης στο site του Συλλόγου μας www.pontokomi.com

Διαβάστε περισσότερα...

Εμπαιγμός της ΔΕΗ σε κατοίκους της Μαυροπηγής

Εξώδικη δήλωση προς τη ΔΕΗ Α.Ε. απέστειλαν κάτοικοι της Μαυροπηγής, οι οποίοι δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν θα παραδώσουν τις απαλλοτριωμένες εκτάσεις τους για τις ανάγκες επέκτασης του διπλανού ορυχείου, καθότι η επιχείρηση δεν φάνηκε συνεπής στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Κάνουν λόγο για εμπαιγμό και καθιστούν σαφές ότι όχι μόνο θα αρνηθούν την παραχώρηση των ιδιοκτησιών τους, αλλά θα τις προστατεύσουν με όλα τα μέσα που τους παρέχουν το σύνταγμα και οι νόμοι. Πληροφορίες ωστόσο κάνουν λόγο για καταπάτηση ορισμένων ιδιοκτησιών από πλευράς της επιχείρησης.
Στο εξώδικο που απεστάλη πριν από λίγες ημέρες στη ΔΕΗ Α.Ε. και συνυπογράφεται από 15 ιδιοκτήτες αγροτικών τεμαχίων-μεταξύ αυτών και του προέδρου του Τ.Σ. Μαυροπηγής Σπύρου Μήτρου- αναφέρεται ότι από τον Οκτώβριο του 2006 και ύστερα από σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών – τεύχος αναγκαστικών και πολεοδομικών θεμάτων – κηρύχθηκαν σε απαλλοτρίωση τα αγροτεμάχια τους για να καθοριστούν ύστερα από ένα εξάμηνο περίπου οι προσωρινές τιμές μονάδας μαζί με τα παραρτήματα εντός αυτών. Δύο χρόνια αργότερα η επιχείρηση επέδωσε εξώδικες ανακοινώσεις στις οποίες ψευδώς – όπως υποστηρίζεται στο εξώδικο των 15 – αναφέρεται ότι έχει παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να παραδώσουν τις ιδιοκτησίες τους.
Τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου τα εκσκαπτικά μηχανήματα συνεχίζουν τις εργασίες επέκτασης του Ορυχείου Μαυροπηγής και εάν οι 15 ιδιοκτήτες επιμείνουν τότε πιθανότατα θα υπάρξει πρόβλημα με την επέκταση του Ορυχείου. Τα ποσά που καλείται να καταβάλλει η ΔΕΗ κυμαίνονται από 15 χιλιάδες ευρώ μέχρι 230 χιλιάδες ευρώ.

Πηγή: Πρωινός Λόγος-Μαίρη Κεσκιλίδου

Διαβάστε περισσότερα...

Καταπέλτης κατά της ΔΕΗ ο Συνήγορος του Πολίτη...

Κλιμάκιο της ανεξάρτητης Αρχής άρχισε τριήμερη επίσκεψη στο νομό Κοζάνης και καταγράφει τις παρανομίες ΔΕΗ και κράτους, με θύμα βεβαίως το περιβάλλον
Πάνω από δύο χρόνια πέρασαν από τότε που ο Συνήγορος του Πολίτη είχε υποβάλει αναφορά στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, με τις σοβαρές παραλείψεις της ΔΕΗ σε θέματα λειτουργίας των σταθμών και ορυχείων, με συνέπεια την αλόγιστη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Ο ΣτΠ Γιώργος Καμίνης, άρχισε από χτες τριήμερη επίσκεψη στο νομό Κοζάνης, ως επικεφαλής κλιμακίου της ανεξάρτητης Αρχής. Μιλώντας σε σύσκεψη φορέων με θέμα «Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Καθεστώς Λειτουργίας των ΑΗΣ και των Ορυχείων της ΔΕΗ στο Νομό Κοζάνης», ενημέρωσε την τοπική κοινωνία ότι «από τότε μέχρι σήμερα δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος στα θέματα που είχε θέσει ο ΣτΠ». Τα βασικά σημεία της εμπεριστατωμένης έκθεσης για τις παρανομίες της ΔΕΗ, που έστειλε τότε η ανεξάρτητη Αρχή, αφορούσαν μεταξύ άλλων στη λειτουργία των μονάδων της ΔΕΗ στην περιοχή χωρίς άδεια, στην τοποθέτηση φίλτρων, στις υπερβάσεις των εκπομπών ρύπων κ.λ.π. Σύμφωνα με τον ΣτΠ «στο μεταξύ άλλαξε η νομοθεσία προς το δυσμενέστερο», καθώς, ενώ πρώτα απαιτούνταν ξεχωριστή άδεια λειτουργίας για κάθε σταθμό παραγωγής, σήμερα με την τροποποίηση του νόμου ίσως και με διακομματική συναίνεση η ΔΕΗ θα μπορεί να βγάζει μία άδεια λειτουργίας για όλους τους σταθμούς». Εκπρόσωποι φορέων χαρακτήρισαν «σκανδαλώδη» αυτή την τροπολογία, ενώ συγχρόνως υπογράμμισαν ότι «αποτελεί ταφόπλακα για το περιβάλλον».
Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν σε μια δύσκολη περιβαλλοντική περίοδο, καθώς σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο πρόεδρος της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης, Λάζαρος Τσικριτζής, «το 2007 το ποσοστό υπερβάσεων της αιωρούμενης τέφρας έφτασε σε 66%, ενώ για τα αιωρούμενα σωματίδια σημειώθηκαν 130 υπερβάσεις, από 350 μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν».
Πάντως, ο ΣτΠ, Γ. Καμίνης επιφυλάχτηκε για πολύ περισσότερα στοιχεία μετά τη λήξη της τριήμερης επίσκεψης, καθώς έχει προγραμματίσει επισκέψεις του κλιμακίου σε πληττόμενα χωριά, όπως η Ποντοκώμη του δήμου Δ. Υψηλάντη και η Ακρινή του δήμου Ελλησπόντου, ενώ αύριο τελευταία ημέρα της επίσκεψης θα επισκεφτεί τη Μαυροπηγή του δήμου Πτολεμαΐδας, καθώς και σχολείο της Πτολεμαΐδας, όπου θα συναντηθεί με μαθητές και εκπαιδευτικούς. Επίσης, τόσο στη νομαρχία Κοζάνης όσο και στους οικισμούς που θα επισκεφτεί, ο ΣτΠ θα υποδεχτεί κοινό και φορείς. Οι τελευταίοι αναμένεται να του επιδώσουν δεκάδες αναφορές για ζητήματα περιβάλλοντος και μη τήρησης της νομοθεσίας.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρατέθηκαν, οι πολίτες και οι φορείς της Δυτικής Μακεδονίας έστειλαν στην ανεξάρτητη Αρχή, συνολικά 1.685 αναφορές. Απ' αυτές οι 715 αφορούν στις σχέσεις κράτους-πολίτη, οι 188 στα δικαιώματα του ανθρώπου, οι 531 σε θέματα κοινωνικής προστασίας, οι 215 σε θέματα ποιότητας ζωής, οι 7 στο παιδί και οι 2 στην ισότητα φύλων.
Στην πρώτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της νομαρχίας, προήδρευσε ο νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, ενώ παρεμβάσεις έκαναν μεταξύ άλλων ο πρώην νομάρχης Πάσχος Μητλιάγκας, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ρούλης Κοκελίδης, ο διευθυντής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Νίκος Γκάσης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, Γιάννης Βάρκας.

Πηγή: Πτολεμαίος-Χρήστος Βήττας

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

Υπενθύμιση επίσκεψης κλιμακίου του Συνηγόρου του Πολίτη...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κλιμακίο του Συνηγόρου του Πολίτη θα επισκεφθεί το Δ.Δ. Ποντοκώμης του Δ. Δημητρίου Υψηλάντη, τη Δευτέρα 16-2-2008 στις 18.30 μμ , προκειμένου να έρθει σε επαφή με πολίτες και υπηρεσίες έτσι ωστε να τους ενημερώσει για το έργο και τις αρμοδιότητες του. Η έλευση του συγκεκριμένου κλιμακίου στο Ποντοκώμη οφείλεται στις γραπτές εκκλήσεις του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και αποκτά φυσικά ιδιαίτερη σημασία. Καλούνται λοιπόν όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη ή μη, να παρευρεθούν στο κοινοτικό κατάστημα Ποντοκώμης για να ενημερωθούν σε καίρια ζητήματα που αφορούν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

Διαβάστε περισσότερα...

Νέο επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης...


Άλλο ένα επεισόδιο ρύπανσης...Το "σίριαλ" συνεχίζεται...

Διαβάστε περισσότερα...

Η Ποντοκώμη σήμερα 16/02/2009...Διαβάστε περισσότερα...

Ο κωπηλατικός αγώνας...


«…Πριν από καιρό, μια Ελληνική και μια Ιαπωνική εταιρεία, είχαν συμφωνήσει να συνδιοργανώσουν κωπηλατικό αγώνα με πανηγυρικό χαρακτήρα στη λίμνη των Ιωαννίνων.
Αμέσως άρχισε μια σκληρή και επίπονη προετοιμασία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά με τα πιο σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας και της αθλητιατρικής.
Η νίκη ήταν υπόθεση γοήτρου και επιβεβαίωσης και για τις δυο εταιρίες.
Όταν ήρθε η μεγάλη μέρα, οι δύο ομάδες κατέβηκαν στον αγωνιστικό χώρο άριστα προετοιμασμένες και αποφασισμένες να διεκδικήσουν τη νίκη. Τα προγνωστικά ήταν αμφίρροπα και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες ιδιαίτερα φορτισμένη. Ωστόσο, η Ιαπωνική λέμβος κέρδισε τον αγώνα με διαφορά ενός χιλιομέτρου από την Ελληνική οκτάκωπο.
Το γεγονός αυτό επηρέασε αρνητικά την ψυχολογία της Ελληνικής ομάδας. Όμως, οι υπεύθυνοι της εταιρίας δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια.
Το ανώτατο μάνατζμεντ διακήρυξε την αποφασιστικότητά του να εντοπίσει και να εξαλείψει τα αίτια του απίστευτου διασυρμού. Συστάθηκε αμέσως ειδική ομάδα εργασίας για να διερευνήσει όλες τις παραμέτρους του προβλήματος και να προτείνει συγκεκριμένες και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις.
Μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις, το οδυνηρό συμπέρασμα ήταν ότι στην Ιαπωνική λέμβο επτά αθλητές κωπηλατούσαν και μόνον ο όγδοος καθοδηγούσε τους υπόλοιπους, ενώ στην αντίστοιχη ελληνική οι επτά είχαν αναλάβει ρόλο πηδαλιούχου και μόνον ο όγδοος κωπηλατούσε.
Χωρίς να χάσει καιρό, το ανώτερο μάνατζμεντ απευθύνθηκε σε εταιρεία συμβούλων, η οποία και ανέλαβε να συντάξει υπόμνημα για τη σημερινή δομή και μελλοντική αναδιοργάνωση της ομάδας από μηδενική βάση.
Μετά από διαβουλεύσεις έξι μηνών και επένδυση πολλών εκατομμυρίων, οι σύμβουλοι απέδειξαν με συγκεκριμένα στοιχεία, που δεν επιδέχονταν διάψευση, ότι είναι υπεράριθμοι εκείνοι που καθοδηγούν και ελάχιστοι - άρα και ανεπαρκείς- εκείνοι που κωπηλατούν.
Για να αποφευχθεί νέος διασυρμός απέναντι στους Ιάπωνες, η δομή και λειτουργία της ομάδας άλλαξε εκ βάθρων.
Τώρα πια στην Ελληνική λέμβο συμμετείχαν τέσσερις πηδαλιούχοι, ένας διευθύνων πηδαλιούχος, ένας πηδαλιούχος επί τιμή, ένας επιβλέπων γενικών καθηκόντων κι ένας κωπηλάτης.
Ακόμα, θεσπίστηκε ειδικό σύστημα αξιολόγησης με βάση τα διεθνή πρότυπα και μεσοπρόθεσμο στόχο να διευρύνεται ο τομέας ευθύνης του πηδαλιούχου, ώστε να παρέχονται πρόσθετα κίνητρα για την άμεση δραστηριοποίησή του.
Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην ψυχολογική προετοιμασία, σύμφωνα με τις επιταγές του σύγχρονου μάνατζμεντ και με επιρροές από τη φιλοσοφία και κοσμοθεωρία της Άπω Ανατολής, όπως αυτή αντανακλάται στη φράση - κλειδί: "Επικεντρώσου στα ουσιώδη"!
Στην επόμενη συνάντηση η Ιαπωνική οκτάκωπος κέρδισε τον αγώνα με διαφορά δύο χιλιομέτρων.
Αυτή τη φορά το μάνατζμεντ δεν δίστασε να λάβει ακόμη ποιο αποφασιστικά μέτρα.
Ο κωπηλάτης απολύθηκε αμέσως λόγω ανεπάρκειας. Οι πηδαλιούχοι αποχώρησαν με τιμές για την προσφορά τους. Η οκτάκωπος πουλήθηκε σε τιμή ευκαιρίας.
Οι συμπεφωνημένες επενδύσεις για την κατασκευή υπερσύγχρονης κωπηλατικής λέμβου, αλλά και για την πρόσληψη ταλαντούχων κωπηλατών, πάγωσαν μέχρι νεωτέρας. Τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν μοιράστηκαν δίκαια ανάμεσα στα στελέχη του ανώτερου μάνατζμεντ, ενώ η εταιρεία συμβούλων έλαβε διαβεβαίωση για συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας προς αμοιβαίο όφελος και των δύο πλευρών…»
Δεν πιστεύουμε ότι χρειάζεται σχόλιο για τον κωπηλατικό αγώνα και το αποτέλεσμά του.
Χρειάζεται όμως να πούμε στον κωπηλάτη ότι στο χέρι του είναι να πετάξει στη λίμνη τους πηδαλιούχους.
Ότι χάρις σ΄ αυτόν γίνονται οι αγώνες.
Ότι οι ήττες είναι αυτών που χρόνια τώρα τους εμπιστεύτηκε και τους ανέχτηκε καρτερικά.
Ότι πρέπει τώρα πια να αντιδράσει δυναμικά και αποφασιστικά γυρίζοντας την πλάτη οριστικά σ΄ αυτούς που παίζουν τις τύχες του με τέτοιο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

Η Ποντοκώμη σήμερα 15/02/2009...Διαβάστε περισσότερα...

Όταν ένας αγώνας δικαιώνεται, ξεκινάμε δυνατότεροι τον επόμενο... (μαθήματα από τον αγώνα κατά του λιθάνθρακα)...

Όταν πριν από δύο, περίπου, χρόνια ξεκινούσε, στις περιοχές μας, η επέλαση της ΔΕΗ, εγχώριων και ξένων οικονομικών κολοσσών, για την εγκατάσταση μονάδων λιθάνθρακα, η ακύρωση, έστω και μιας, μονάδας φάνταζε σαν ένα τιτάνιο έργο. Από τότε, μέχρι σήμερα, κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι …..
Ένα αυθόρμητο κίνημα πολιτών αναπτύχθηκε, συσπειρώνοντας τη μεγάλη πλειοψηφία των τοπικών κοινωνιών. Μια σειρά πρωτόγνωρων, δυναμικών κινητοποιήσεων έφερε στην επιφάνεια το μέγεθος της επερχόμενης λαίλαπας του “κάρβουνου”. Από τη Βοιωτία (1/7/2007) στον Αστακό (14/7/2007), από τον Αλμυρό (28/1/2008) στη γέφυρα του Ρίου (24/2/2008), από την Καβάλα (27/2/2008) στο Μαντούδι (21/3/2008), από τη Λιβαδειά (16/5/2008) στη Λάρυμνα (5/6/2008), από την Αντίκυρα (13/7/2008) στην “πορεία ενέργειας” στη ΔΕΘ (6/9/2008), από το Αλιβέρι (19/10/2008) στον Αστακό (15/1/2009), και πάλι, στο Αλιβέρι (1/2/2009), οι πολίτες έκαναν αισθητή την παρουσία τους, δίνοντας μαθήματα κοινωνικής αντίστασης.
Έχοντας αποφύγει, από την πρώτη στιγμή, την πεπονόφλουδα του τοπικισμού και της αυτοαπομόνωσης (“αρκεί να φύγουν οι μονάδες από την περιοχή μας”) δώσαμε το πραγματικό στίγμα της επιλογής του λιθάνθρακα, σαν μιας κοινωνικά και περιβαλλοντικά επικίνδυνης λύσης, που θα στρεβλώσει, ακόμη περισσότερο, τον ενεργειακό σχεδιασμό ολόκληρης της χώρας, για πολλές δεκαετίες. Δημιουργήσαμε το δίκτυο “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα”, ήρθαμε σε επαφή και κοινές δράσεις με τις λιγνιτικές περιοχές, με επιτροπές αγώνα για άλλες ενεργειακές δραστηριότητες, από όλη την Ελλάδα, ευαισθητοποιήσαμε πρωτοβουλίες πολιτών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Συντονιστήκαμε με άλλες παράλληλες δράσεις και προκαλέσαμε παρεμβάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και πολιτικών φορέων. Μιλήσαμε για το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό και καταθέσαμε το δικό μας προβληματισμό για την ενέργεια, για την ανάπτυξη που επιθυμούμε, για το μέλλον των ανθρώπων και των τοπικών μας κοινωνιών.
Αυτό το μεγάλο μέτωπο, κατάφερε, σε πρώτη φάση, να ματαιώσει τις μονάδες των ΔΕΗ – RWE, σε Καβάλα ή Αλμυρό. Να παρεμποδίσει την αδειοδότηση των μονάδων στην Αντίκυρα, το Μαντούδι, το Αλιβέρι, τον Αστακό και τη Λάρυμνα. Για να φτάσουμε, σήμερα, να ακούμε, από επίσημα κυβερνητικά χείλη, τη διαβεβαίωση ότι ο λιθάνθρακας αποτελεί παρελθόν, για τα επόμενα, τουλάχιστον, χρόνια. Πρόκειται για μια περιφανή νίκη των πολιτών, που δεν ακυρώνει, απλά, μια πλευρά της ενεργειακής πολιτικής, αλλά σηματοδοτεί, κυρίως, το δικαίωμα των πολιτών να έχουν αποφασιστικό λόγο σε όσα τους αφορούν και τη ικανότητα να το επιβάλλουν.
Αυτή τη στιγμή της ικανοποίησης, δεν ξεχνάμε ότι το θέμα του ενεργειακού σχεδιασμού ξανανοίγει από την αρχή. Είναι ευκαιρία να γίνει τώρα ο ουσιαστικός δημόσιος διάλογος, που δεν έγινε ποτέ μέχρι τώρα. Έτσι ώστε:

• να υπάρξει σαφής και αιτιολογημένη αποτύπωση των πραγματικών (σημερινών και μελλοντικών) αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, με διάθεση αμφισβήτησης καθιερωμένων στρεβλών “αναπτυξιακών” προτύπων
• να εφαρμοστούν δεσμευτικές πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, γεγονός που μπορεί να διαφοροποιήσει ριζικά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
• να αντιμετωπιστεί η υπάρχουσα σκληρή πραγματικότητα των λιγνιτικών περιοχών και να εφαρμοστεί σχέδιο σταδιακής απεξάρτησης από το λιγνίτη
• να υπάρξει κατηγορηματική απόρριψη της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, σαν εναλλακτικής λύσης και, μάλιστα, “πράσινης”
• να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη χρήση του φυσικού αερίου (το νέο εφεύρημα), καθώς και η δημιουργία ενός νέου τεράστιου ενεργειακού κέντρου, σαν αυτό που έχει αρχίσει να υλοποιείται στην περιοχή της ανατολικής Στερεάς και, ιδιαίτερα, της Βοιωτίας
• να ανοίξει μια ολοκληρωμένη συζήτηση, μέσα στην κοινωνία, για την αξιοποίηση των ΑΠΕ, έτσι ώστε οι οποιεσδήποτε αποφάσεις να παίρνονται με την προϋπόθεση ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, να έχουν τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, να μην παραβιάζουν τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και να είναι προσαρμόσιμες, στο μέγιστο βαθμό, στο φυσικό τοπίο

Σε όσους θα περίμεναν να γυρίσουμε, τώρα, στους καναπέδες μας έχουμε να πούμε τούτο: σήμερα δεν είμαστε όπως χθες. Τίποτα δεν είναι όπως χθες. Μέσα από το σκληρό αγώνα που δώσαμε, ωριμάσαμε σαν πολίτες και σαν συλλογικότητες. Ενηλικιωθήκαμε. Νοιώθουμε την ανάγκη και έχουμε την ικανότητα να συνεχίσουμε να μιλάμε δημόσια και δυνατά. Να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να κατοχυρώσουμε αυτά που έχουμε, ήδη, πετύχει και για να κερδίσουμε και άλλα. Για τα προβλήματα, ενεργειακά και μη, που συνεχίζουν να ταλανίζουν τις περιοχές μας και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Στο πλευρό, ιδιαίτερα, εκείνων που μας “άνοιξαν τα μάτια” και που συνεχίζουν να βιώνουν τη σκληρή εμπειρία του λιγνίτη.
Ο αγώνας συνεχίζεται !

“Πολίτες κατά του λιθάνθρακα”

Διαβάστε περισσότερα...
 
back to top