Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για τις δημόσιες υποδομές για την επιτυχή υλοποίηση της μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης...

Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας υπενθυμίζει, σύμφωνα και με σχετική παρέμβαση του τον Δεκέμβριο του 2014 ότι βασική παραδοχή για το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας είναι ότι οι αναγκαίες υποδομές δημόσιου χαρακτήρα θα πρέπει να υλοποιούνται ή να είναι στη φάση υλοποίησης κατά τον χρόνο που καταβάλλονται οι αποζημιώσεις στους πολίτες των οποίων οι ιδιοκτησίες τους αναγκαστικά απαλλοτριώνονται.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπάρξουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις οργανωμένης δόμησης, επιθυμητής για την κατασκευή – μετεγκατάσταση ενός νέου οικισμού, δεδομένου ότι οι κάτοικοι που μετεγκαθίστανται θα καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες με όποιο πρόσφορο τρόπο μπορούν. Άλλωστε η πρόσφατη εμπειρία της μετεγκατάστασης του Κλείτου είναι χαρακτηριστική.
Επισημαίνεται ότι η έναρξη διαδικασίας από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Κοζάνης για τον προσδιορισμό των δικαιούχων για την διανομή οικοπέδων είναι ιδιαίτερα σημαντική και θετική.
Τονίζουμε ότι η μετεγκατάσταση ενός οικισμού είναι ένα από τα πιο σύνθετα έργα που χρειάζεται να συνδυάζει, αφενός το σχεδιασμό και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων ανωδομών /υποδομών και αφετέρου, το συνδυασμό διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση τους. Η τοπική κοινωνία ευρύτερα, επηρεάζεται θετικά από την κατασκευή τέτοιας κλίμακας έργων, διότι αυτά συμβάλλουν θετικά στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας μιας περιοχής. Σημειώνεται ότι τα επενδεδυμένα χρήματα στις δημόσιες υποδομές ενεργούν πολλαπλασιαστικά διότι επιταχύνουν και τις ιδιωτικές υποδομές.
Συνεπώς χρειάζεται άμεσα η ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και να επιλυθεί το θέμα του διαφαινόμενου χρηματοδοτικού κενού και να υπάρξουν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες, εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συναρμόδιων φορέων ώστε να τεθούν όλοι προ των ευθυνών τους. Πιθανές καθυστερήσεις στην κατασκευή των αναγκαίων δημοσίων έργων στο χώρο υποδοχής, θα ακυρώσουν στην πράξη την μετεγκατάσταση Ποντοκώμης στη νέα θέση με αποτέλεσμα να υπάρξει μόνο συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
Αναφορικά με την Μετατόπιση των Πυλώνων Υψηλής Τάσης Νέας Ποντοκώμης, επισημαίνεται ότι δεν υπήρξε απολύτως καμία εξέλιξη από μέρους του ΑΔΜΗΕ στα αιτήματα των φορέων για άμεση έναρξη του έργου.
Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, επισημαίνει ότι συνεχίζει να ισχύει η προηγούμενη συνημμένη παρέμβασή του για τους υπό μετεγκατάσταση οικισμούς, Μαυροπηγής, Ποντοκώμης, Ακρινής και Αναργύρων.

Παραμένοντας στην διάθεση των φορέων,
Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μαυροματίδης

Σημ.:
Η παραπάνω επιστολή απεστάλη στους συναρμόδιους φορείς
Oι παρεμβάσεις του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας είναι αναρτημένες στο www.tdm.tee.gr


http://tdm.tee.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Ποια είναι η θέση του ΤΕΕ Δ. Μακεδονίας για το ζήτημα των υποδομών στο νέο οικισμό της Ποντοκώμης στη ΖΕΠ – Τι λέει ο πρόεδρος για του δικαιούχους των οικοπέδων...

Ποια είναι η θέση του ΤΕΕ Δ. Μακεδονίας για το ζήτημα των υποδομών στο νέο οικισμό της Ποντοκώμης στη ΖΕΠ. Τι λέει ο πρόεδρος, Δημήτρης Μαυροματίδης, για το θέμα. Δείτε το βίντεο, με τα όσα δήλωσε στην εκπομπή της τηλεόρασης του FLASH, “Ώρα Αιχμής”.


Πηγή: http://www.kozan.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

H Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, με αφορμή τις δηλώσεις του Θεόδωρου Καρυπίδη, για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης, ως προς την πιθανότητα σταδιακής ανάπτυξης του νέου οικισμού: “Οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα που τίθενται είναι εύλογα, αποτελούν και δικές μας σκέψεις, αλλά θα πρέπει να συναξιολογηθούν” ...

Με αφορμή τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε από τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Καρυπίδη στη Συνέντευξη Τύπου στις 19/10/2015, κατά την ενημέρωση επί θεμάτων της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης, ως προς την πιθανότητα σταδιακής ανάπτυξης του νέου οικισμού, διευκρινίζονται τα εξής :
α. Οι παραπάνω δηλώσεις αποτυπώνουν τη στρατηγική και την κοινή επιθυμία όλων των εμπλεκόμενων μερών, οι πόροι που θα επενδυθούν να εξυπηρετούν το στόχο της ελκυστικότητας και της συνοχής του οικισμού, της εξυπηρέτησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού κατοίκων της Ποντοκώμης, της εξοικονόμησης κονδυλίων και γενικά της βιώσιμης ανάπτυξης του νέου οικισμού.
β. Η πρόταση αυτή απηχεί, επί της ουσίας και τις απόψεις των κατοίκων της Ποντοκώμης καθώς και του Δήμου Κοζάνης και κρίνεται κατ’ αρχήν ως ρεαλιστική, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας καθώς και της Περιφέρειάς μας σχετικά με τη δυνατότητα προκαταβολικής εξασφάλισης των πόρων για την υλοποίηση του συνόλου των αναγκαίων έργων υποδομής (συμπεριλαμβανομένης της τηλεθέρμανσης, των ευρυζωνικών δικτύων και των εξωτερικών οδικών διασυνδέσεων).
γ. Επειδή ως εμπλεκόμενα μέρη διαθέτουμε σχέδιο για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης στη νέα θέση, προγραμματίσαμε τις αναγκαίες φάσεις, επιμερίσαμε τους ρόλους μας και ελέγχουμε σταδιακά την υλοποίησή τους παίρνοντας κάθε φορά τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και αποφάσεις σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης.
Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι το τέλος του έτους ολοκληρώνονται οι οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για το σύνολο της οδοποιίας στο νέο οικισμό Ποντοκώμης. Την ίδια περίοδο ολοκληρώνονται και οι προμελέτες των εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων των υπόλοιπων υποδομών για το σύνολο του οικισμού, δηλαδή ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, τηλεθέρμανσης κλπ.
Παράλληλα προωθείται συστηματικά, με πρωτοβουλίες του Δήμου Κοζάνης και με την υποστήριξη της Περιφέρειας, η διαδικασία έγκρισης του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου του οικισμού της νέας Ποντοκώμης, με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) από το Συμβούλιο της Επικράτειας (ΣτΕ).
δ. Η Περιφέρεια μετά από αίτημα των εμπλεκομένων μερών, συνέστησε από το καλοκαίρι την «Ομάδα Συντονισμού για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης» ώστε να αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα, να μπαίνουν προς συζήτηση νέα και να δίνονται οι αναγκαίες κατευθύνσεις στους φορείς που εμπλέκονται στο έργο.
ε. Σε συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού, τέθηκε το ζήτημα της πιθανότητας σταδιακής ανάπτυξης του νέου οικισμού. Όπως είναι φυσικό, οι προηγούμενες εμπειρίες από τις μετεγκαταστάσεις οικισμών αξιολογούνται, τα συμπεράσματα είναι χρήσιμα και λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του νέου οικισμού Ποντοκώμης. Αρνητικές επιλογές θέλουμε να τις αποτρέψουμε και προγραμματίζουμε να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό και ζωντανό οικισμό με όλες τις απαραίτητες χρήσεις και λειτουργίες.
στ. Με την εφαρμογή του σχεδιασμού και της μεθοδολογίας που αναπτύσσουμε, ευελπιστούμε στη θετική κινητοποίηση των κατοίκων και στην καθολική αποδοχή της πρόσκλησης για τη συνολική, ταχεία, αποτελεσματική και χρήσιμη για όλους ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης.
ζ. Σε ότι αφορά στο χρονοδιάγραμμα μετεγκατάστασης, με μεγάλη σαφήνεια διατυπώθηκε το σκεπτικό μας για συντονισμό, κατά το δυνατόν, με την περίοδο που οι κάτοικοι θα λαμβάνουν τις αποζημιώσεις τους. Λεπτομερέστερος προσδιορισμός δεν είναι εφικτός στην παρούσα φάση καθόσον επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.
η. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τα βήματα και οι διαδικασίες που θα εφαρμοστούν θα έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Κοζάνης και κυρίως, των κατοίκων αφού γι’ αυτούς γίνεται η μετεγκατάσταση, ύστερα από αξιολόγηση των δεδομένων που κάθε φορά δημιουργούνται, ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη για ανταποδοτικότητα των πόρων που διατίθεται καθώς και για δημιουργία ενός βιώσιμου οικισμού με συνοχή.
θ. Οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα που τίθενται είναι εύλογα, αποτελούν και δικές μας σκέψεις, αλλά θα πρέπει να συναξιολογηθούν για να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή, με την αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων και σε συναπόφαση με τους κατοίκους στους οποίους και λογοδοτούμε.
ι. Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε τη δημιουργία κλίματος αισιοδοξίας και θετικής προοπτικής, στην οποία πιστεύουμε και επενδύουμε δυνάμεις, πόρους και χρόνο. Άλλωστε οι μετεγκαταστάσεις οικισμών είναι μεγάλα και σύνθετα έργα (από τα μεγαλύτερα στη χώρα) για την πορεία των οποίων έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και στη θέληση για επιτυχή ολοκλήρωση, μέσα και από την επιζητούμενη ενεργή συμβολή των μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: http://www.kozan.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης στην Κοζάνη

Αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον έλεγχο της νομιμότητας παραχώρησης των οικοπέδων όπου θα μετεγκατασταθούν οι κάτοικοι της Ποντοκώμης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους δυνητικά δικαιούχους να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος μίλησε στο «Πρακτορείο 104,9 FM» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ανάγνωση» του Κώστα Μπλιάτκα, τοποθετεί χρονικά την εν λόγω γνωμοδότηση σε πέντε με έξι μήνες.
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη υπάρχει πρόβλημα με τους κατοίκους καθώς τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας βρίσκονται κυριολεκτικά μέσα στα σπίτια τους ενώ τόνισε ότι η διαδικασία μετεγκατάστασης ξεκίνησε πριν από δέκα περίπου χρόνια και ολοκληρώνεται.
Παράλληλα, επισήμανε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, παρουσία των κατοίκων της Ποντοκώμης, θα δρομολογηθούν τα έργα κατασκευής των δικτύων υποδομών.
Ο νέος οικισμός θα δημιουργηθεί στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης, σε απόσταση 18 χιλιομέτρων από τον σημερινό οικισμό, στον πολεοδομικό ιστό της πόλης. Η απόφαση για τη χωροθέτηση του σημείου, όπου θα γίνει η μετεγκατάσταση ελήφθη το 2008 σε ψηφοφορία στην οποία έλαβαν μέρος οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του συγκεκριμένου δημοτικού διαμερίσματος.
Σημειώνεται ότι στην ιστορία των μετεγκαταστάσεων οικισμών προκειμένου να αξιοποιηθούν υποκείμενα λιγνιτικά κοιτάσματα, συμπεριλαμβάνονται εκείνες της Χαραυγής, της Καρδιάς και του Κλείτου που έχουν ολοκληρωθεί και του Κομάνου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σήμερα γίνονται ταυτόχρονες ενέργειες για την μετεγκτάσταση της Ποντοκώμης, της Μαυροπηγής και της Ακρινής στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και των Αναργύρων στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Πηγή: http://www.altsantiri.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Μέχρι το τέλος του 2016 πρέπει να πληρώσει η ΔΕΗ τους κατοίκους της Ποντοκώμης για τη μετεγκατάσταση...

Μέσα σε τέσσερα χρόνια και μέσα σε αυτή την αυτοδιοικητική θητεία θα χτιστούν τα πρώτα σπίτια της Ποντοκώμης, όπως δεσμεύτηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την πορεία της μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης.
Όπως ανακοίνωσαν οι αυτοδιοικητικοί η διαδικασία προχωρά με γοργούς ρυθμούς και αναμένεται η ΔΕΗ να καταβάλλει τα χρήματα της απαλλοτρίωσης στους κατοίκους μέχρι το τέλος του 2016.
Δείτε το βίντεο

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων οικοπέδων στο νέο οικισμό Ποντοκώμης...

Συνέντευξη Τύπου, με θέματα την ενημέρωση για την πορεία των ενεργειών που αφορούν στη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης στη νέα θέση και την ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για απόκτηση οικοπέδων από τους δικαιούχους στο νέο οικισμό Ποντοκώμης, παραχώρησε στα ΜΜΕ η Περιφερειακή Αρχή, παρουσία και του δημάρχου Κοζάνης, Λευτέρη Ιωαννίδη.
“Στις ημέρες της θητείας μας, ο οικισμός θα μετεγκατασταθεί και θα χτιστούν και σπίτια.
Σε περίπτωση που δεν το πετύχουμε αυτό, δηλώνω γι’ ακόμη μια φορά, δε θα ξαναπάω στην Ποντοκώμη και δε θα ξανασχοληθώ με τα κοινά”, επανέλαβε γι’ ακόμη μια φορά ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας, Θοδωρής Καρυπίδης, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, Παναγιώτης Πλακεντάς, ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων οικοπέδου στο νέο οικισμό.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 27, Κοζάνη
Κοζάνη,19/10/2015
Πληροφορίες: Μ. Χατζηκώστα
Τηλέφωνο: 2461351299
e-mail: m.chatzikosta@pdm.gov.gr
Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης
Στα πλαίσια της προετοιμασίας των απαιτούμενων διαδικασιών που αφορούν στην μετεγκατάσταση του Οικισμού Ποντοκώμης και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13, §6 του Ν. 4273/2014 (Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού για κοινή ωφέλεια λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας)
2. Την Απόφαση 73208/14894/29-10-2014, του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης 1.258.081τ.μ. από τα αγροκτήματα Αργίλου και Λευκόβρυσης για την μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων οικοπέδου στο νέο οικισμό Ποντοκώμης. Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα και τις ώρες 09:00 π.μ έως 13:00 μ.μ στο Κ.Ε.Π Ποντοκώμης, ακολουθώντας το παρακάτω πρόγραμμα σειράς υποβολής, με βάση το επώνυμο:
Επώνυμα από Α έως και Γ από 02-11-2015 έως 06-11-2015
Επώνυμα από Δ έως και Κ από 09-11-2015 έως 13-11-2015
Επώνυμα από Λ έως και Μ από 16-11-2015 έως 20-11-2015
Επώνυμα από Ν έως και Π από 23-11-2015 έως 27-11-2015
Επώνυμα από Ρ έως και Τ από 30-11-2015 έως 04-12-2015
Επώνυμα από Υ έως και Ω από 07-12-2015 έως 11-12-2015

Πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα δίνονται στα τηλέφωνα:
α) ΚΕΠ Ποντοκώμης 24610-96906 (αρμόδιος υπάλληλος: Μελίδης Αναστάσιος) και
β)Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών 2461351399 (αρμόδιος υπάλληλος Χατζηκώστα Μαγδαληνή)
Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα :
Στην Δ/νση Πολιτικής Γης ΠΕ Κοζάνης
Στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Κοζάνης (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
Στο ΚΕΠ Ποντοκώμης
στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
στον ιστότοπο του Δήμου Κοζάνης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:
- στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
- στον ιστότοπο της ΠΕ Κοζάνης
- στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Κοζάνης
- στον Πίνακα ανακοινώσεων του Της Τ.Κ. Ποντοκώμης &
-Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι
Τα μέλη

ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ
(Όπως στην ταυτότητα ή Διαβατήριο)
Επώνυμο : ________________________________________
Όνομα : _______________________________________
Ονοματεπώνυμο πατέρα:……………………………………………….
Ονοματεπώνυμο μητέρας:……….……………………
Ονοματεπώνυμο Συζύγου:…………………………...
Έτος γέννησης:……………………………………….
Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου / Εκδούσα Αρχή / Ημερομηνία έκδοσης:
……….…………………………..…………………….
------------------------------------------------------------------
Α.Φ.Μ. :……………………………………….
Δημότης :………………………..…………….
(Δ/νση κατοικίας)
Οδός :……………………………………….
Αριθμός :………………………………………..
Πόλη ή Χωριό :……………………………………….
Τηλ. :……………………………………….
Κοζάνη ………/………/ 20…….
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο)
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
Αντίγραφο βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) ετών 2015 ή 2014
Αντίγραφο Ε1 – Δήλωσης Εισοδήματος έτους 2014
Απόφαση μονομελούς Πρωτοδικείου για την αναγνώριση δικαιούχου (όταν εκδοθεί)
Ειδικά για τους Επαγγελματίες
α. Έντυπο Ε3 της Δ.Ο.Υ.
β. Βεβαίωση Επιμελητηρίου
γ. Βεβαίωση ΟΑΕΕ

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΗΣ & ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, §6 του Ν. 4273/2014 (Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού για κοινή ωφέλεια λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας) και την Απόφαση 73208/14894/29-10-2014, του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης 1.258.081τ.μ. από τα αγροκτήματα Αργίλου και Λευκόβρυσης για την μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης.
παρακαλώ όπως μου παραχωρηθεί οικόπεδο στο νέο οικισμό Ποντοκώμης και δηλώνω ότι εκτός από τα συνημμένα δικαιολογητικά θα προσκομίσω και κάθε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την Επιτροπή σας.
Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το Ν.2472/97 συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία από την επιτροπή σας και τα βοηθητικά αυτής πρόσωπα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνω με την παρούσα αίτηση, για τον καθορισμό των δικαιούχων οικοπέδων σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 13 του Ν.4273/14 και είμαι ενήμερος ότι τα συλλεχθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά ή στοιχεία που αυτεπάγγελτα συλλέξει η Επιτροπή σας μπορούν να τύχουν επεξεργασίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 2472/97.
Ο/Η ΑΙΤ………………

(υπογραφή)
Επώνυμο : ______________________________________
Όνομα : ________________________________________
Ονοματεπώνυμο πατέρα:……………………………………………….
Ονοματεπώνυμο μητέρας:……………………………………………….
δηλώνω ότι:

Είμαι ιδιοκτήτης του υπ’ αρ. ………….. οικοπέδου (με βάση τον πίνακα της διανομής του Υπ.Γεωργίας) στο Ο.Τ. ………………. του οικισμού, στο Ο.Τ. ……... του οικισμού, επιφάνειας …………….. τ.μ., σε ποσοστό …….%, με είδος δικαιώματος ……………………………………………………………………….. (πλήρη κυριότητα/ψιλή κυριότητα/επικαρπία/δουλεία) και ιδιοκτήτης της κύριας οικοδομής συνολικής επιφάνειας ………………… τ.μ., σε ποσοστό ………%, κύριας χρήσης ………………………………….. που έχει ανεγερθεί στην ιδιοκτησία μου και η οποία είναι ……………………………………………………………………………. (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία μου ή χρησιμοποιείται για την επαγγελματική μου δραστηριότητα) με κύρια χρήση …………………………………..
Είμαι ιδιοκτήτης του υπ’ αρ. ………….. οικοπέδου (με βάση τον πίνακα της διανομής του Υπ.Γεωργίας) στο Ο.Τ. ………………. του οικισμού, που αναγράφεται αντίστοιχα στους κτηματολ. πίνακες / διαγράμματα της απαλλοτρίωσης της ΔΕΗ με τον αντίστοιχο αριθμό ……………… στο Ο.Τ. ……... του οικισμού, επιφάνειας …………….. τ.μ., σε ποσοστό …….%, με είδος δικαιώματος ……………………………………………………………………….. (πλήρη κυριότητα/ψιλή κυριότητα/επικαρπία/δουλεία) και ιδιοκτήτης της κύριας οικοδομής συνολικής επιφάνειας ………………… τ.μ., σε ποσοστό ………%, κύριας χρήσης ………………………………….. που έχει ανεγερθεί στην ιδιοκτησία μου και η οποία είναι ……………………………………………………………………………. (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία μου ή χρησιμοποιείται για την επαγγελματική μου δραστηριότητα) με κύρια χρήση …………………………………..

Ο/Η ΑΙΤ……………… (υπογραφή)

Πηγή: http://www.kozan.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Η τοποθέτηση του Δημάρχου Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη, στη σημερινή συνέντευξη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης...

ΘΕΜΑ: Μετεγκατάσταση Ποντοκώμης
κ. Περιφερειάρχη,κ. Αντιπεριφερειάρχη, εκπρόσωποι των Φορέων που στηρίζετε τις προσπάθειές μας,αγαπητοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ,
σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν επιβεβαιώνω τη σταθερή μας απόφαση για συνεργασία έτσι ώστε η προσπάθεια που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια και έχει επιταχύνει το βηματισμό της να είναι έγκαιρη και με αίσιο αποτέλεσμα.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών και των συμμετοχικών διαδικασιών που υλοποιήθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και προωθούμε ενισχυμένα σας ενημερώνουμε, συμπληρωματικά με όσα αναφέρθηκαν και για τα παρακάτω :
Η πολεοδομική μελέτη του νέου οικισμού εγκρίθηκε από το Κεντρικό ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ του ΥΠΕΚΑ (στις 05/12/2014) για να προωθηθεί στο Νομοπαρασκευαστικό Τμήμα για προετοιμασία του Σχεδίου ΠΔ έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης που, στη συνέχεια, θα σταλεί στο Συμβούλιο της Επικράτειας (ΣτΕ).
Σε ότι αφορά στη παλαιά γραμμή ΟΣΕ έκτασης περίπου 14,5 στρ. που διέρχεται από την υπόψη περιοχή μετεγκατάστασης, η ΓΑΙΑΟΣΕ έλαβε απόφαση παραχώρησης προς το Δήμο Κοζάνης έναντι συμφωνημένου αντιτίμου από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες.
Για τη διευθέτηση των ιδιοκτησιών των κατοίκων του παραπλεύρως οικισμού Αργίλου, έκτασης 27 στρ. περίπου, μέσα στο χώρο της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης, έχουν αποτυπωθεί τα αγροτεμάχια από την ΑΝΚΟ, συντάχθηκαν οι κτηματολογικοί πίνακες και ξεκίνησαν οι διαδικασίες ανταλλαγής με τα αναλογούντα οικόπεδα.
Οι γραμμές υπερυψηλής τάσης που διέρχονται από την επιλεγείσα θέση μετεγκατάστασης καθώς και από την οριοθετηθείσα περιοχή του ΓΠΣ Κοζάνης, θα μετατοπισθούν σε εφαρμογή απόφασης που έλαβε το Δ.Σ. της ΔΕΗ που εξακολουθεί να ισχύει με πρόσφατο έγγραφό της.
Για το υπόψη έργο χαράχθηκε η νέα όδευση και εκδόθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι.
Τα θέματα των παραπάνω περιπτώσεων 2, 3 και 4 θεωρούμε ότι θα επιλυθούν και για το λόγο αυτό δεν λήφθηκαν υπόψη «ως προβλήματα» κατά το σχεδιασμό της υπό έγκριση πολεοδομικής μελέτης και οι αντίστοιχες εκτάσεις εντάχθηκαν στον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Με το σκεπτικό ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές επί της πολεοδομικής μελέτης (ήδη το Κεντρικό ΣΥΠΟΘΑ την ενέκρινε), αναλάβαμε πρωτοβουλίες με αλληλοκαλυπτόμενες φάσεις προκειμένου να επιταχυνθούν οι απαιτούμενοι χρόνοι.
Θα εντατικοποιήσουμε τις επαφές με τον ΑΔΜΗΕ και τη ΔΕΗ Α.Ε. έτσι ώστε να επιταχυνθεί το χρονοδιάγραμμα μετατόπισης των γραμμών υψηλής τάσης από τη νέα θέση του οικισμού Ποντοκώμης και γενικότερα από το χώρο που καλύπτει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Κοζάνης.
Για το θέμα της υποβολής Αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση οικοπέδων στο νέο οικισμό Ποντοκώμης:
ο Δήμος Κοζάνης θα διαθέσει τον αναγκαίο χώρο καθώς και προσωπικό για την παροχή Υποδειγμάτων Αιτήσεων, την παραλαβή των συμπληρωμένων Αιτήσεων και τον αρχικό έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών, ενημερώνοντας επιτόπου τον ενδιαφερόμενο για τις πιθανές ελλείψεις, με την παράδοση του Δελτίου Ελέγχου Πληρότητας Αίτησης,
η ΑΝΚΟ ολοκλήρωσε ήδη την αναγκαία ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δίνει τη δυνατότητα παραλαβής, κωδικοποίησης και συστηματοποίησης των Αιτήσεων, εξαγωγής στατιστικών στοιχείων, διασταύρωσης δεδομένων και κάθε άλλου παραδοτέου χρήσιμου για τη διαχείριση όλης της πληροφορίας που θα συλλεγεί, μέχρι και τη διανομή των οικοπέδων στους δικαιούχους.
Όπως γίνεται αντιληπτό το θέμα της μετεγκατάστασης ενός οικισμού είναι σύνθετο και χρονοβόρο.
Απαιτεί συνεργασίες και επιτάχυνση των διαδικασιών για τις οποίες και δεσμευόμαστε.
Σας ευχαριστούμε όλους.
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Ιωαννίδης Ελευθέριος


http://www.kozan.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ.Καρυπίδη για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης...

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου με θέματα:
α. την ενημέρωση για την πορεία των ενεργειών που αφορούν στη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης στη νέα θέση και
β. την Ανακοίνωση υποβολής Αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για απόκτηση οικοπέδων από τους δικαιούχους στο νέο οικισμό Ποντοκώμης.

Πηγή: http://www.kozan.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση των εκστρατειών κατά του άνθρακα από τις ΜΚΟ...

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Άνθρακα και Λιγνίτη (Euracoal) δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση των εκστρατειών κατά του άνθρακα από τις ΜΚΟ. Η Επιτροπή διαπιστώνει ένα κύμα χρήματοδότησης στο χώρο της πολιτικής της ΕΕ από ένα μικρό αριθμό των υπερ πλούσιων χορηγών, πολλές από τις οποίες είναι στις ΗΠΑ, οι οποίες ελπίζουν να επηρεάσουν την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ για το κλίμα, υπέρ των δικών τους θέσεων και ανεξάρτητα από το κόστος που έχουν οι προτιμώμενες λύσεις ,στους ευρωπαίους καταναλωτές. Αυτή είναι μια ιστορία για το χρήμα και την εξουσία, μια ιστορία στην οποία η Ευρώπη θεωρείται ως ένα «εργαστήριο για τον κόσμο". Δείτε την έκθεση εδώ

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Μετά την εκδίκαση της απαλλοτρίωσης από τα αρμόδια δικαστήρια η χρήση των υπό επίταξη εκτάσεων σε Ποντοκώμη και Μαυροπηγή

Τη διαβεβαίωση της ΔΕΗ για χρήση των υπό επίταξη εκτάσεων 1.100 στρεμμάτων σε Ποντοκώμη και Μαυροπηγή από πλευράς ορυχείου σε κάθε περίπτωση μετά τη σχετική εκδίκαση της απαλλοτρίωσης από τα αρμόδια δικαστήρια, έλαβε εγγράφως, μετά από παρέμβασή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης και αφού είχε προηγηθεί σύσκεψη με τους ενδιαφερόμενους.
Συγκεκριμένα, η Γενική Διευθύντρια Ορυχείων Όλγα Κουρίδου ενημέρωσε με έγγραφό της τον Περιφερειάρχη, μεταξύ άλλων, ότι “η ολοκλήρωση των διαδικασιών επίταξης των εκτάσεων προβλέπεται με το πλέον αισιόδοξο σενάριο περί τα τέλη του τρέχοντος έτους. Συνεπώς, η χρήση από πλευράς ορυχείου των εκτάσεων προβλέπεται σε κάθε περίπτωση μετά τη σχετική εκδίκαση της απαλλοτρίωσης από τα αρμόδια δικαστήρια”.
Να σημειωθεί ότι η εκδίκαση της απαλλοτρίωσης ΟΔΠΚ1, 11.000 στρεμμάτων, έχει οριστεί για τις 2.12.2015.


http://kozani.tv/

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Αναλογίσου άνθρωπε, ποια είναι η Ιθάκη σου...

Ένα ταξίδι η ζωή σου άνθρωπέ μου.
Μακρύ και πολύχρονο,άλλοτε σε φουρτούνα και άλλοτε σε νηνεμία. Φροντίζεις έτσι ώστε το καράβι σου να είναι από καλό σκαρί. Να έχει τα πιο γερά κατάρτια,τα καλύτερης ποιότητας πανιά. Με καπετάνιο πολυταξιδεμένο και έμπειρο στην αλμύρα. Με εφόδια επαρκή, χρόνια ολόκληρα ν’αντέχουν. Δεν φοβάται μήτε τους ανέμους, μήτε τα κύματα, μήτε τις συμπληγάδες το καράβι σου. Βγαίνει στις ανοιχτές θάλασσες με πλώρη δυναμική. Καμαρώνεις και απολαμβάνεις το σίγουρο πλεύσιμό του. Έχω όμως τούτο να σου πω άνθρωπέ μου:
Αν το καράβι σου σαφή κατεύθυνση δεν έχει , θα γίνει έρμαιο αχαρτογράφητων νερών. Θα πλέει δίχως σκοπό και προορισμό. Και τα κατάρτια και τα πανιά και το σκαρί, άδικα θα παλεύουν. Και ο καπετάνιος σε βράχο θα το οδηγήσει και σε ξέρες επικίνδυνες.
Και τα αποθέματα θα αποσυντεθούν. Τα επικίνδυνα νερά ερείπιο θα το αφήσουν. Η θαλασσοταραχή ανελέητα θα το τσακίσει.
Έτσι είμαστε κι εμείς άνθρωπέ μου.
Και εσύ και εγώ. Αν από δειλία, οκνηρία, φόβο, απαισιοδοξία σκοτώσουμε τα όνειρά μας, αν από αδράνεια χάσουμε τους στόχους μας, θα γίνουμε καράβια χωρίς αγκυροβόλι.
Οι στόχοι και τα όνειρα μάς κρατούν ζωντανούς. Μας ταΐζουν ενθουσιασμό και μας μεταγγίζουν ελπίδα. Έτσι ούτε Σειρήνες θα μας εμποδίσουν, ούτε Σκύλα ούτε Χάρυβδη. Κι ο Οδυσσέας άλλωστε για μιαν Ιθάκη ζούσε…Αναλογίσου άνθρωπέ μου. Η δική σου Ιθάκη ποια είναι;

Πηγή:http://www.anapnoes.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Το παραμύθι μιας αλήθειας...

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια οικογένεια βοσκών. Είχαν όλα τα πρόβατά τους μαζί σ’ ένα μαντρί. Τα τάιζαν, τα φρόντιζαν και τα βοσκούσαν.Κάπου κάπου, τα πρόβατα προσπαθούσαν να το σκάσουν.
Ερχόταν τότε ο πιο γέρος βοσκός και τους έλεγε:
«Α, πρόβατα ασυνείδητα και αλαζονικά, δεν ξέρετε ότι εκεί έξω ο κάμπος είναι γεμάτος κινδύνους; Μονάχα εδώ βρίσκετε άφθονο νερό, φαγητό, και προπαντός, προστασία από τους λύκους».
Γενικά, αυτό αρκούσε για να φρενάρει τις τάσεις «ελευθερίας» των προβάτων.
Μια μέρα γεννήθηκε ένα διαφορετικό πρόβατο. Ας πούμε πως ήταν ένα μαύρο πρόβατο. Είχε επαναστατικές διαθέσεις και ξεσήκωνε τους συντρόφους του να το σκάσουν προς την ελευθερία των λιβαδιών.
Πύκνωσαν οι επισκέψεις του γέρου βοσκού που πάσχιζε να πείσει τα πρόβατα για τους εξωτερικούς κινδύνους. Ωστόσο, τα πρόβατα ήταν ανήσυχα, και κάθε φορά που τα έβγαζαν από το μαντρί όλο και πιο δύσκολα τα μάζευαν.
Ώσπου μια νύχτα, το μαύρο πρόβατο τα έπεισε και το έσκασαν.
Οι βοσκοί δεν αντιλήφθηκαν τίποτα ως το ξημέρωμα, όταν είδαν το μαντρί σπασμένο και άδειο.
Όλοι πήγαν να κλάψουν μαζί με το γέροντα, τον αρχηγό της οικογένειας.
«Έφυγαν, έφυγαν!». «Τα κακόμοιρα…». «Και η πείνα;» «Και η δίψα;» «Και ο λύκος;» «Τι θ’ απογίνουν χωρίς εμάς;»
Ο γέροντας έβηξε, ρούφηξε την πίπα του και είπε: «Αλήθεια, τι θ’ απογίνουν χωρίς εμάς; Και το χειρότερο είναι…Τι θ’ απογίνουμε εμείς χωρίς αυτά;»….

Χόρχε Μπουκάϊ
Πηγή: anarchypress

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Η Ελλάδα πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια στις περιβαλλοντικές παραβάσεις

Δύο κυβερνήσεις με κοινό παρονομαστή την απουσία ουσιαστικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Δυσμενής πρωτιά της Ελλάδας σε υποθέσεις παραβίασης του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, νέες καταδικαστικές αποφάσεις από το Δικαστήριο της ΕΕ, επιστροφή στο παρελθόν με εμμονή στον λιγνίτη, και παράλυση των εθνικών πάρκων συνθέτουν τη ζοφερή εικόνα μιας χρονιάς αυξημένου περιβαλλοντικού ελλείμματος.
Συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία καλύπτει την περίοδο Ιούλιος 2014 – Ιούλιος 2015, παραχώρησε η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
Η έκθεση εξετάζει τις εξελίξεις στη νομοθεσία, τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τις πολιτικές για το περιβάλλον και την ενέργεια, παρέχοντας ένα απαραίτητο για πολίτες και πολιτικούς εργαλείο για τον σχεδιασμό περιβαλλοντικής πολιτικής.
Με τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, η έκθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς εντοπίζει τις επιπτώσεις των πολιτικών επιλογών και τις χαμένες ευκαιρίες του παρελθόντος για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών και καινοτόμων πολιτικών που θα καταστήσουν την Ελλάδα πρωτοπόρο στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας.
Η ενδέκατη κατά σειρά, από το 2005, έκθεση χωρίζεται εκ των πραγμάτων σε δυο πολιτικές περιόδους: πριν και μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου*. Κυριότερη διαφορά μεταξύ των δυο περιόδων είναι η επί της ουσίας πολιτική εξαφάνιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο συγχωνεύθηκε μαζί με τους τομείς της αγροτικής παραγωγής και της βιομηχανίας σε ένα γιγάντιο νέο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Συνοπτικά, η χρονιά σηματοδοτείται από:
Κατακόρυφη αύξηση των ανοιχτών υποθέσεων παραβίασης του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ: από 25 το 2013, σε 36 το 2014 (βλ. παραπάνω πίνακα)· Νέες καταδικαστικές αποφάσεις από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ελλάδας για σημαντικές υποθέσεις ως προς τις χωματερές (με χρηματική ποινή), την ανεπαρκή προστασία της θαλάσσιας χελώνας, και την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση (βλ. πίνακα 2.1)·
Σχεδόν απόλυτη παράλυση των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, με την παράταση «ζωής» τους να λήγει στο τέλος του 2015, δίχως να έχει ακόμα αναληφθεί καμία σχετική πολιτική πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των πυρήνων βιοποικιλότητας της χώρας·
Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, με τη μεγάλη όμως πρόκληση της εφαρμογής της να παραμένει ανοιχτή και αβέβαιη·
Ψήφισμα από τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ για την προστασία των νησιωτικών υγροτόπων της Μεσογείου, κατόπιν ελληνικής πρωτοβουλίας και με τη συνεργασία του WWF Ελλάς· Περαιτέρω υποβάθμιση του συστήματος περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, μέσα κυρίως από τη συγχώνευση του περιβάλλοντος με την αγροτική παραγωγή και τη βιομηχανία υπό το νέο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας·
Συνεχιζόμενη υποβάθμιση της υπηρεσίας επιθεωρητών περιβάλλοντος και γενικότερα του συστήματος περιβαλλοντικών ελέγχων·
Άλλη μια χρονική και χωρική επέκταση της «κόκκινης γραμμής» νομιμοποίησης παρανομιών, μέσα από τη νομοθεσία για τα αυθαίρετα, ταυτόχρονα με παραγραφές παλαιότερων βεβαιωμένων προστίμων που φθάνουν και τα 480.000 ευρώ σε μια απόφαση·
Σωρεία από αποφάσεις παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε μπαρ, καντίνες και ξαπλώστρες, εντός περιοχών Natura 2000, παρά τη σχετική απόφαση του ΣτΕ για την ανάγκη προβλέψεων προστασίας, και δίχως μέριμνα για την αποφυγή υποβάθμισης των ευαίσθητων οικοσυστημάτων·
Ψήφιση και εφαρμογή νέων αντιδασικών νόμων που επιτρέπουν ανάπτυξη οικισμών μέσα σε ευαίσθητες δασικές περιοχές·
Ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την οικονομικά και περιβαλλοντικά ζημιογόνο νέα λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα V», καθώς και εκπρόθεσμο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον τότε υπουργό ΠΑΠΕΝ Παναγιώτη Λαφαζάνη για υπαγωγή σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας λειτουργίας (άρθρο 33 της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές 2010/75/ΕΚ) της παλιότερης και εξαιρετικά ρυπογόνου μονάδας «Πτολεμαΐδα ΙΙΙ»·
Αδικαιολόγητη στασιμότητα στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προκλητική απαξίωση των πολιτικών για την ενεργειακή εξοικονόμηση·
Ανησυχητικά στοιχεία για την έκταση και τις οικονομικές συνέπειες του περιβαλλοντικού εγκλήματος σε ολόκληρη την ΕΕ, της Ελλάδας συμπεριλαμβανόμενης, από την Interpol και τη Europol·
Εντεινόμενη αδιαφάνεια στη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου·
Δραματική επιδείνωση της ποιότητας της νομοθέτησης και της διαφάνειας στη νομοθετική διαδικασία, κυρίως λόγω της σωρείας από εμβόλιμες διατάξεις φωτογραφικής εξυπηρέτησης συγκεκριμένων ομάδων συμφερόντων, κρυπτικότητας, αποσπασματικότητας, και διαρκούς προσανατολισμού προς τη νομιμοποίηση βεβαιωμένων παρανομιών·
Υπογραφή νέου Μνημονίου, στο οποίο περιλαμβάνονται προβλέψεις για επανεξέταση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τη χωροταξία και την ανάπτυξη οικισμών σε δάση και δασικές εκτάσεις, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάργησης περιβαλλοντικά καταστροφικών νομοθετικών πρωτοβουλιών των προηγούμενων ετών.
«Είναι αποκαρδιωτική για τη νομική ομάδα του WWF Ελλάς η καταγραφή στις ετήσιες εκθέσεις κυρίως αρνητικών για το περιβάλλον νομοθετικών και πολιτικών εξελίξεων. Η κρίση δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται ως δικαιολογία για την περιθωριοποίηση του περιβάλλοντος σαν πολιτικού παρία. Είναι σχήμα οξύμωρο ότι στις μέρες μας μόνος προστάτης του φυσικού πλούτου της Ελλάδας είναι η απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος, που αν υπήρχε θα έθετε σε εφαρμογή το νέο, περιβαλλοντικά καταστροφικό θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχου» δήλωσε σχετικά η επικεφαλής πολιτικής του WWF, Θεοδότα Νάντσου.
«Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί το μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας και πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε σοβαρής και βιώσιμης αναπτυξιακής πολιτικής. Η φετινή έκθεση γκρεμίζει τον μύθο του «βάρους» των περιβαλλοντικών περιορισμών για την προσέλκυση επενδύσεων. Όπως προκύπτει και από πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ, χώρες με πολύ πιο αυστηρή από την Ελλάδα περιβαλλοντική νομοθεσία αποτελούν ασφαλές έδαφος για την ανάπτυξη επενδυτικής πρωτοβουλίας. Πρέπει επιτέλους να ξεφύγουμε από τη λογική της επιλεκτικής διευκόλυνσης επενδυτών, με φωτογραφικές ρυθμίσεις που συνολικά εντείνουν την επενδυτική ανασφάλεια. Είναι απόλυτη ανάγκη να δημιουργηθεί επιτέλους ασφαλές θεσμικό πλαίσιο, τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την ενθάρρυνση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Ευχόμαστε η νέα κυβέρνηση να αντιληφθεί την ιστορικά μοναδική ευκαιρία να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση ως αφετηρία για την αναμφισβήτητα απαραίτητη στροφή της χώρας προς μια πραγματικά βιώσιμη και ζωντανή οικονομία» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής του WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας.
Το WWF Ελλάς οφείλει ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων για τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας και την υποστήριξη.
Σημειώσεις προς συντάκτες:
Το πρώτο εξάμηνο της περιόδου που καλύπτει η 11η ετήσια έκθεση του WWF χαρακτηρίζεται από μια ξέφρενη καταστρατήγηση σημαντικών κανόνων περιβαλλοντικού δικαίου και νομικού πλαισίου περιβαλλοντικής ασφάλειας, των οποίων η εφαρμογή ήταν μεν διαχρονικά ελλειμματική, αποτελούσαν όμως σημαντικό κεκτημένο που έχρηζε θωράκισης και όχι κατάργησης. Η διαδικασία υποβάθμισης δεν περιβλήθηκε καν με τα τυπικά προσχήματα δημόσιας διαβούλευσης, επιστημονικής αιτιολόγησης και νομικής υποστήριξης.
Το δεύτερο εξάμηνο χαρακτηρίστηκε από την απουσία πολιτικού σχεδιασμού και κεντρικής διοίκησης για το περιβάλλον και την οικολογικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ενώ και σε αυτήν την περίοδο καταγράφονται σημαντικές οπισθοχωρήσεις σε ζητήματα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και πολιτική απραξία σε επείγοντα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής. Την περίοδο αυτή εξακολούθησε με μεγάλη ένταση η έμφαση στα ορυκτά καύσιμα και παρά τη γενικότερη πολιτική απραξία για το περιβάλλον προχώρησαν ταχύτατα οι άδειες για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και η προώθηση της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V».
Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της ετήσιας έκθεσης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Βρείτε συνημμένα ενδεικτικούς πίνακες και γραφήματα.
Κατεβάστε εδώ το Media Kit της συνέντευξης τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες:
Άνθιμος Χατζηβασιλείου, υπεύθυνος επικοινωνίας για την πολιτική, WWF Ελλάς τηλ. 210 33 14 893, a.chatzivasileiou@wwf.gr
Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος γραφείου τύπου WWF Ελλάς, τηλ: 210 33 14 893, κιν: 697 185 9632, i.kantas@wwf.gr

Διαβάστε περισσότερα...
 
back to top