Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021

Τα λιγνιτωρυχεία και η δίκη Στεφανή...

Στις 14. 4.21 στο τριμελές Πλημμελειοδικείο Φλώρινας, πρόκειται να διεξαχθεί η εξ αναβολής δίκη του Νίκου Στεφανή, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε η ΔΕΗ «για ψευδή καταμήνυση και δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας» . Η δίκη έχει σαν αφετηρία της την αναφορά που υπέβαλε ο Στεφανής στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ύστερα από τη κατολίσθηση που σημειώθηκε στις 10.6.17 στο ορυχείο Αμιάντου, που ήταν επικίνδυνη για ανθρώπους και κατέστρεψε μέρος του εξοπλισμού της ΔΕΗ.
Με την 24χρονη πείρα του και με την ιδιότητά του ως μηχανικός στα ορυχεία, ο Ν. Στεφανής ζητούσε να διερευνηθούν οι πιθανές ευθύνες της επιχείρησης για την κατάρρευση του ορυχείου που προκάλεσε τεράστια οικονομική ζημία στην ΔΕΗ και μεγάλη καταστροφή του παρακείμενου οικισμού των Αναργύρων. Ειδικά για την περίοδο εκείνη, το Παρατηρητήριο Μεταλευτικών Δραστηριοτήτων σημείωνε ότι « αγνοήθηκαν τα “πρόδρομα φαινόμενα”, δηλαδή η εμφάνιση και επέκταση ρηγμάτων στο έδαφος και ρηγματώσεων στις οικοδομές του οικισμού Αναργύρων, για τα οποία οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν από μέρες στους αρμόδιους της ΔΕΗ, για να εισπράξουν μόνο διαβεβαιώσεις ότι “δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος”. Επίσης αγνοήθηκε η προειδοποίηση του μηχανικού μεταλλείων και πρώην διευθυντή ορυχείων της ΔΕΗ, Μάριου Λεονάρδου, δεκαπέντε μέρες πριν το συμβάν, που ανέφερε ότι το όριο της μη-αναστρεψιμότητας της κατάστασης είχε ξεπεραστεί και άρα η κατάρρευση του ορυχείου επίκειτο από στιγμή σε στιγμή.
Στην Ελλάδα τα λιγνιτωρυχεία μαστίζονται από τις καταπτώσεις, οι οποίες είναι ως ένα βαθμό προβλέψιμες αλλά οπωσδήποτε χρήζουν του ενδιαφέροντος των εκάστοτε υπευθύνων. Πρόσφατα μάλιστα , προκειμένου για την περιοχή των Βαλτονέρων που παρουσιάζει ανάλογα χαρακτηριστικά, το θέμα απασχόλησε το περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στις 18.3.21, το οποίο πήρε απόφαση που συμπεριλάμβανε τα εξής σημεία :
1)Άμεση αποκατάσταση Ορυχείου ώστε να μειωθούν πιθανές καταρρεύσεις εντός του.
2)Άμεση εκπόνηση διαχειριστικών και τεχνικών μελετών για την αντιμετώπιση επερχόμενου συμβάντος
3)Συνεχή παρακολούθηση κατολισθήσεων καταρρεύσεων, καθιζήσεων και άμεση ενημέρωση γι’ αυτές
4)Τήρηση όλων των περιβαλλοντικών όρων με τις υφιστάμενες αποφάσεις με έλεγχο και επικαιροποίησή τους και για την ευρύτερη περιοχή όπου είναι εμφανής η περιβαλλοντική επιβάρυνση

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ….
Η καταστροφή που έλαβε χώρα με το ατύχηματης 10.6.17 είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια τεσσάρων εκσκαφέων μαζί με πολλά χιλιόμετρα ταινιοδρόμων, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΕΜΠ, πολιτικό μηχανικό και μεταλλειολόγο Κωνσταντίνο Λουπασάκη, και τα δύο καταστροφικά φαινόμενα, η κατολίσθηση του ορυχείου και οι εδαφικές υποχωρήσεις που παρατηρούνται από το 2006 στον οικισμό των Αναργύρων, είναι ανθρωπογενή και οφείλονται στην εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ.
Από την άλλη πλευρά ο Συνηγόρος του Πολίτη έρχεται πιο κατηγορηματικά να επιρρίψει ευθύνες για την κατολίσθηση στη ΔΕΗ και στο διοικητικό προσωπικό της: Οι εργασίες στο ορυχείο Αμυνταίου γίνονταν χωρίς περιβαλλοντικούς όρους σε ισχύ, η υποτίμηση των συνθηκών και η συστηματική αδράνεια από όλο το πλέγμα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών ήταν ο κανόνας….
Με αφορμή τη μήνυση της ΔΕΗ κατά του Νίκου Στεφανή, ο Νέστωρ Κολοβός υπενθύμιζε,ένα χρόνο μετά την ολική κατάρρευση του Ορυχείου Αμυνταίου, ότι κρίνονταν σκόπιμο να επισημανθούν κάποιες πρακτικές που αφορούν την προσέγγιση του θέματος της ευστάθειας των πρανών γενικότερα:
1. Οι αποτυχίες των τεχνικών έργων γνωστοποιούνται στην επιστημονική κοινότητα για να συμβάλουν στην εξέλιξη της επιστήμης, καθώς και στην αποφυγή παρομοίων καταστάσεων.
2. Οι αποτυχίες των τεχνικών έργων αποτελούν αντικείμενο μελέτης και παρουσιάζονται σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.
3. Στις βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων υπάρχουν ειδικοί τόμοι βιβλίων και περιοδικών με αποτυχίες μεγάλων τεχνικών έργων.
Επί πλέον όμως ο συγγραφέας επεσήμανε :
1. Επειδή κάποιοι θεωρούν ως μη ασυνήθη τα φαινόμενα των κατολισθήσεων στα ορυχεία (αλήθεια, τι «κομψή» διατύπωση), καλόν είναι να γνωρίζουν ότι τα πρανή, εάν δεν διαταραχθούν, δεν πέφτουν. Εάν έχουν διερευνηθεί λεπτομερώς και έχουν ληφθεί υπόψη οι παράγοντες ευστάθειας, έχει γίνει σωστά ο σχεδιασμός και δεν διαταράσσεται η ισορροπία τους, τα πρανή δεν πέφτουν.
2. Η ευστάθεια των πρανών στα ορυχεία αποτελεί αντικείμενο ενασχόλησης ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι εργάζονται επί τόπου και καθημερινά μελετούν, σχεδιάζουν και αποφαίνονται για τις συνθήκες ευστάθειας, καθώς η γεωμετρία του έργου μεταβάλλεται συνεχώς.

ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ
Εν τω μεταξύ το Συνδικάτο «Εργατική Αλληλεγγύη» καταδικάζει την ενέργεια της ΔΕΗ που στέλνει στα δικαστήρια τον Νίκο Στεφανή και υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή του : «Ο Στεφανής τιμωρήθηκε με αργία και στέρηση μισθολογικής εξέλιξης, για μελέτη του που αφορούσε την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής Ενέργειας στα Ορυχεία. Γι αυτή τηνεργασία που η ΔΕΗ τον τιμώρησε, λίγο αργότερα, η ακαδημία Αθηνών τον κάλεσε στην Αθήνα να την παρουσιάσει και τον βράβευσε!» Παράλληλα το Συνδικάτο τονίζει ότι δεν υπήρχεστο Ορυχείο μηχανισμός ελέγχου των ρηγμάτων και των κινήσεων που γίνονται στις μάζες των υλικών. Και ότι στα πλαίσια της μείωσης του εργατικού κόστους δεν υπήρχε στο Ορυχείο ούτεκαν υπεύθυνος γεωλόγος όπως υπάρχει στα άλλα Ορυχεία και παρακολουθεί την κίνηση των ρηγμάτων…..
Η ΔΕΗ απέφυγε μέχρι στιγμής να αποσύρει την μήνυση, δείχνοντας ότι εμπνέεται από το παράδειγμα των δικαστικών προσφυγών σε άλλες χώρες. Το φαινόμενο των δικών που εγείρονται για να εκφοβίσουν την κοινή γνώμη είναι σύνηθες στην Αμερική, έχει δε μάλιστα την εξής ετικέτα:AStrategic Lawsuit Against Public Participation, που σημαίνει, σε ελεύθερη απόδοση, «στρατηγικές αγωγές ενάντια στην δημόσια συμμετοχή». Μια εταιρεία δεν έχει τίποτε να χάσει από την απασχόληση μερικών διοικητικών στελεχών και του νομικού της τμήματος, από την εξαπόλυση μηνύσεων εναντίον των πολιτών που δείχνουν αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία , με στόχο την καθήλωσή τους σε «αμυντικούς αγώνες» για τη προσωπική τους σωτηρία. Τα δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να εξετάζουν την μήνυση/αγωγή, ενώ η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση, έχει σαν κέρδος την μερική ή ολική εκτροπή των πολιτών από τα «σημεία» περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος…

Πηγή: https://oataktos.wordpress.com/ Ypoloipo

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021

Συνάντηση στα Γραφεία του ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα με τον Δντή Νέων Έργων Μεταφοράς και συνεργάτη του είχε ο Γιώργος Αμανατίδης...

Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση είχαμε στα Γραφεία του ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα με τον Δντή Νέων Έργων Μεταφοράς και συνεργάτη του.
Με το Δήμαρχο Κοζάνης κ. Λαζαρος Μαλουτας θέσαμε το θέμα ταχείας αντιμετώπισης της “υπογειοποίησης των γραμμών υψηλής τάσης” που διέρχονται από το νέο οικισμό της Ποντοκώμης.
Παρουσιάσαμε τα δεδομένα του έργου και την ανάγκη υλοποίησης της υπογειοποίησης καθόσον σε ακτίνα λίγων μέτρων κατά μήκος των γραμμών διανεμήθηκαν 170 περίπου οικόπεδα, οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση αδειών και στη δόμηση παρ’ όλο που πολλοί από αυτούς το επιθυμούν.
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης ενώ στην τρέχουσα εργολαβία προβλέπεται και θα κατασκευαστεί, βάσει των κατευθύνσεων του ΑΔΜΗΕ, η υποδομή δηλ. ο εγκιβωτισμένος αγωγός μέσα από τον οποίο θα διέλθουν τα καλώδια υψηλής τάσης.
Αναδείχθηκαν δυο “δρόμοι” για την επιτυχία του σκοπού της υπογειοποίησης και προγραμματίζονται ήδη οι αναγκαίες ενέργειες.
Ευελπιστούμε να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να υλοποιηθεί το αναγκαίο αυτό έργο που χρονίζει.

Πηγή: http://www.prlogos.gr

Από λόγια χορτάσαμε, έργα θέλουμε...

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Μέσα στο επόμενο δίμηνο, το έργο της υπογειοποίησης των γραμμών υψηλής τάσης των πυλώνων της ΔΕΗ, που περνούν μέσα από το νέο οικισμό της Ποντοκώμης, θα λάβει τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις – Ωστόσο καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί στο κρίσιμο κομμάτι για το ποιος θα χρηματοδοτήσει το έργο...

Μιλώντας στο σημερινό 1/4/2021 κεντρικό δελτίο ειδήσεων του West Channel, ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λ. Μαλούτας, αναφέρθηκε στο ζήτημα που εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια σε σχέση με το έργο της υπογειοποίησης των γραμμών υψηλής τάσης των πυλώνων της ΔΕΗ, που περνούν μέσα από το νέο οικισμό της Ποντοκώμης. Ακούστε τι είπε:

Πηγή:www.kozan.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021

Άδεια εκσκαφής στην Τοπική κοινότητα Ποντοκώμης Άδεια εκσκαφής στην Τοπική κοινότητα Ποντοκώμης

Άδεια εκσκαφής στην Τοπική ... by Σύλλογος Περιβάλλοντος και ...

Διαβάστε περισσότερα...

Μείωση εγγυήσεων κρατήσεων για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (Β’ΦΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ–ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ)»

Μείωση εγγυήσεων κρατήσεων για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (Β’ΦΑΣΗ... by Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δημητρίου Υψηλάντη on Scribd

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021

Θέματα μη ολοκληρωμένων απαλλοτριώσεων κι έλλειψη μελετών μπορεί να αποτελέσουν, αν δεν διευθετηθούν σύντομα, αιτίες σοβαρών καθυστερήσεων στην υλοποίηση των έργων υποδομής στο νέο οικισμό της Ποντοκώμης...

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, θέματα μη ολοκληρωμένων απαλλοτριώσεων κι έλλειψη μελετών μπορεί να αποτελέσουν, αν δεν διευθετηθούν σύντομα, αιτίες σοβαρών καθυστερήσεων στην υλοποίηση των έργων υποδομής στο νέο οικισμό της Ποντοκώμης κι αυτό γιατί, όπως μαθαίνουμε, υπάρχουν εκτάσεις από την περιοχή του Αργίλου, από τις οποίες περνά ο κεντρικός αγωγός ομβρίων του νέου οικισμού κι έχει καθυστερήσει η απαλλοτρίωσή τους.
Επίσης στο θέμα της υπογειοποίησης των γραμμών της ΔΕΗ, με το θέμα των των πυλώνων να εκκρεμεί και να μη φαίνεται, ως προς την επίλυσή του, “φως” στον ορίζοντα, πληροφορούμαστε πως δεν υπάρχει μελέτη εφαρμογής, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο τα πράγματα.
Και μπορεί η ανάδοχος εταιρεία να προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτές τις περίεργες συνθήκες το βέβαιο όμως είναι πως, κάποια στιγμή, αν δεν τρέξουν οι απαραίτητες διαδικασίες, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν, τα πράγματα μπορεί να οδηγηθούν σε αδιέξοδο καθυστερώντας κατά πολύ, από το αναμενόμενο, την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.

Πηγή: kozan.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021

Συνάντηση των Προέδρων των υπό μετεγκατάσταση οικισμών Μαυροπηγής, Κομάνου, Ποντοκώμης, Αναργύρων και Πτελεώνα – Τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε...

To Σάββατο 23/01/2021 και ώρα 12:00 συνήλθαν σε προγραμματισμένη συνάντηση οι πρόεδροι των υπό μετεγκατάσταση οικισμών (Μαυροπηγής, Κομάνου, Ποντοκώμης, Αναργύρων, Πτελεώνα), με σκοπό την συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων στο θέμα των μετεγκαταστάσεων.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν:
1.Το χρονικό σημείο και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η μετεγκατάσταση του κάθε οικισμού
2.Οι συνθήκες που διαμορφώνονται από την απολιγνιτοποίηση της περιοχής, οι πόροι που πρέπει να αντληθούν και πώς επηρεάζουν αυτές, τις μετεγκαταστάσεις
3.Φορείς υλοποίησης και πως αντιμετωπίζουν την ταχύτητα των εργασιών
4.Ο ρόλος της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Στην συνάντηση εκφράστηκαν απόψεις, γνώσεις και προτάσεις από όλους τους προέδρους και αποφασίστηκαν από κοινού μέτρα και δράσεις τα οποία σε πρώτη φάση είναι τα εξής:
1.Συνέχιση των επαφών σε συλλογικό επίπεδο εντάσσοντας και την κοινότητα Ακρινής στις επόμενες συναντήσεις μας.
2.Πίεση προς την κατεύθυνση για άμεση έκδοση προεδρικού διατάγματος για τους οικισμούς Μαυροπηγής, Αναργύρων, Πτελεώνα.
3.Έκδοση ρυμοτομικού σχεδίου για το νέο οικισμό Αναργύρων
4.Πρόταση για ανταπόδοση εκτάσεων από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στον αγροτικό πληθυσμό των πληττόμενων οικισμών από τις απαλλοτριώσεις.
5.Συνάντηση των προέδρων με το Δήμαρχο Εορδαίας και με όλους τους υπόλοιπους φορείς (Βουλευτές,Περιφέρεια, ΑΝΚΟ) με σκοπό τον συντονισμό και την επίσπευση των εργασιών.
6.Την υποχρέωση όλων μας για την δημιουργία των υποδομών στους νέους οικισμούς.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ-ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΜΑΝΟΣ-ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ-ΠΗΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΕΛΕΩΝΑΣ-ΤΣΑΛΚΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πηγή:https://www.kozanilife.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Καλή χρονιά...

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2020

Καλά Χριστούγεννα...

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020

Γνωμάτευση-σταθμός: Εννιάχρονη πέθανε από ατμοσφαιρική ρύπανση...

H ατμοσφαιρική ρύπανση θεωρήθηκε ως η αιτία θανάτου μίας εννιάχρονης στη Μεγάλη Βρετανία που υπέφερε από άσθμα και αυτή είναι η πρώτη περίπτωση στη χώρα που καταγράφεται παρόμοιο περιστατικό. Για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία καταγράφεται ως αιτία θανάτου ενός ανθρώπου η ατμοσφαιρική ρύπανση, Η Έλα Κίσι Ντέμπρα πέθανε τον Φεβρουάριο του 2013 έπειτα από αρκετές κρίσεις και περίπου 30 επισκέψεις στο νοσοκομείο μέσα σε τρία χρόνια.
Προηγούμενη γνωμάτευση από το 2014, σύμφωνα με την οποία η Έλα πέθανε από οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο έπειτα από νέα στοιχεία σχετικά με τα επικίνδυνα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης κοντά στο σπίτι της.
Ο βοηθός ιατροδικαστή Φίλιπ Μπάρλοου είπε ότι η μητέρα της Έλα δεν είχε λάβει πληροφορίες που θα μπορούσαν να την οδηγήσουν στο να λάβει μέτρα τα οποία ενδεχομένως να απέτρεπαν τον θάνατο της κόρης της. Η μικρούλα ζούσε σχεδόν μέτρα από κεντρικό δρόμο του Λιουίσαμ, έναν από τους πιο πολυσύχναστους της πρωτεύουσας. Η έκθεση που υποβλήθηκε στο Ανώτατο δικαστήριο από τον καθηγητή Χολγκέιτ διαπίστωσε ότι τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε έναν σταθμό καταγραφής, ένα μίλι από το σπίτι της Έλα, «σταθερά» είχαν υπερβεί τα νόμιμα όρια. Ο Ντέιβιντ Έντουαρντς, επικεφαλής της δημόσιας υγείας και της ποιότητας του αέρα του Συμβουλίου του Λιουίσαμ, παραδέχτηκε ότι τα επίπεδα ρύπανσης ήταν «έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία» τη στιγμή του θανάτου της Έλα. Ο βοηθός ιατροδικαστή παρέδωσε τα ευρήματά του έπειτα από δύο εβδομάδων έρευνα.

Πηγή: https://www.enikos.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020

Ο Νίκος Στεφανής για το ορυχείο που κατέπεσε...

O εισαγγελέας Φλώρινας ζητησε και πηρε απο εμενα απολογητικο υπομνημα χωρις να με ενημερωσει οτι ειχαν προηγηθει καταθεσεις μαρτυρων κατηγοριας… (πληροφορήθηκα απο τριτη πηγη οτι κατεθεσαν μαρτυρες εναντιον μου, χωρις να μπορω να το διασταυρώσω).
Κοντολογίς, «συρθηκα» να απαντήσω γραπτώς στη μηνυση της ΔΕΗ, στερουμενος την δυνατοτητα να απαντησω ΚΑΙ στις αιτιάσεις των μαρτυρων κατηγοριας. … Στο μεταξύ, υποτιθεται οτι, κανονικα, θα πρεπει να εκδικαστει πρωτα (αν βεβαια φτασει στο ακροατήριο και δεν «κουκουλωθει» ενδιαμεσα) η μηνυτηρια αναφορα μου. κατα της ΔΕΗ. Μονο που εδω και τρια χρονια, ουδεις μαρτυρας εξ οσων εγώ πρότεινα δεν εχει κληθει να καταθεσει… Έχουν παραβιαστει τα Ανθρωπινα Δικαιώματα του Ν.Σ. ή οχι , τι λετε;

Νίκος Στεφανής

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

Θα μιλήσω. Η σιωπή είναι φυγή, λιποταξία...

«Η θα διαλέξεις τη σιωπή για να μη χάσεις τη βολή σου, την ησυχία σου, ή θα αντιδράσεις, θα αντισταθείς, θα αγωνιστείς σε όλα αυτά τα αποτρόπαια, τα εφιαλτικά που γίνονται για σένα, υποτίθεται, αλλά χωρίς εσένα. Θα μιλήσω. Η σιωπή είναι φυγή, λιποταξία. Καλά πάμε. Η σιωπή, η αδιαφορία, η απάθεια αντίκρυ στη θέα του κόσμου μας δεν ταιριάζει σ’ ένα παιδί, σ’έναν νέο όπως εσύ. Θα διαλέξω την ελευθερία να πω όχι, αρνούμαι θα πω σ’ αυτήν την απάνθρωπη ανθρωπότητα.»

Αντώνης Σαμαράκης

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020

Για τη μήνυση της ΔΕΗ κατά του Νίκου Στεφανή

Στις 9-12-2020 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Φλώρινας θα εκδικαστεί η μήνυση της ΔΕΗ Α.Ε. κατά του συνταξιούχου μηχανικού Νίκου Στεφανή για “ψευδή καταμήνυση και δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας”. Η ΔΕΗ χαρακτηρίζει “ψευδή και συκοφαντική” την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε ο Ν. Στεφανής στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στις 10-6-2017 στο ορυχείο Αμυνταίου, και που δημοσίευσε το antigoldgr.org. Με την εμπειρία των 25 χρόνων στα ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ και ως υπεύθυνος ενεργός πολίτης, ο Ν. Στεφανής ζητούσε να διερευνηθούν οι πιθανές ευθύνες της επιχείρησης για την κατάρρευση του ορυχείου που προκάλεσε τεράστια οικονομική ζημία στην επιχείρηση και σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του παρακείμενου οικισμού των Αναργύρων. Και ενώ τα ερωτήματα που έθεσε η μηνυτήρια αναφορά ουδόλως έχουν απαντηθεί, η ΔΕΗ επιχειρεί να φιμώσει όχι μόνο τον “άτακτο” Στεφανή που τόλμησε να πει τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά και όποιον άλλον διανοηθεί να το πράξει στο μέλλον. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΕΜΠ, πολιτικό μηχανικό και μεταλλειολόγο Κωνσταντίνο Λουπασάκη, και τα δύο καταστροφικά φαινόμενα, η κατολίσθηση του ορυχείου και οι εδαφικές υποχωρήσεις που παρατηρούνται από το 2006 στον οικισμό των Αναργύρων, είναι ανθρωπογενή και οφείλονται στην εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ. Ο Συνηγόρος του Πολίτη από την άλλη επιρρίπτει ευθύνες για την κατολίσθηση και στη ΔΕΗ αλλά και στο διοικητικό μηχανισμό. Η ανεξάρτητη αρχή κάνει λόγο για εργασίες στο ορυχείο Αμυνταίου χωρίς περιβαλλοντικούς όρους σε ισχύ (!), για υποτίμηση των συνθηκών και ολιγωρία από τη ΔΕΗ, καθώς και για συστηματική αδράνεια από όλο το πλέγμα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ο αναγνώστης του πορίσματος μένει με την ανησυχία ή μάλλον με τη βεβαιότητα ότι παρόμοιες καταστροφές είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα ξανασυμβούν – μια και η ΔΕΗ δεν έχει αλλάξει πρακτικές, ενώ από πλευράς κρατικού μηχανισμού τα πράγματα μάλλον έχουν επιδεινωθεί με την περαιτέρω αποδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος από την παρούσα κυβέρνηση. Και αφού η ΔΕΗ (όπως φαίνεται) τα έκανε επιεικώς θάλασσα, τώρα τρέχει στα δικαστήρια τον Νίκο Στεφανή που, με μόνο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την προστασία της δημόσιας υγείας, προειδοποιούσε από καιρό ότι θα συμβεί αυτό που τελικά συνέβη. Και μετά ζήτησε τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Τι άλλο να κάνει ένας πολίτης; Στην Αμερική έχουν ένα όνομα για αυτήν την γελοία μήνυση: Strategic Lawsuit Against Public Participation. Στρατηγική μήνυση κατά της συμμετοχής του κοινού. Μια αβάσιμη μήνυση από μια μεγάλη εταιρεία που έχει στόχο τον εκφοβισμό, την οικονομική εξάντληση και τελικά την φίμωση όσων δημόσια ζητούν διαφάνεια, λογοδοσία ή ασκούν κριτική σε πράξεις και παραλείψεις. Η ΔΕΗ θέλει να φιμώσει όσους την αμφισβητούν και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.
Για το θέμα της κατολίσθησης στο Αμύνταιο υπάρχει εκτενής αρθρογραφία στο antigoldgr.org. Οι επιστήμονες και τεχνικοί σύμβουλοι της ΔΕΗ υποτίμησαν τραγικά το φαινόμενο που είχε ξεκινήσει και βρισκόταν σε εξέλιξη από τις 24 Μαΐου, για να καταλήξει στις 10 Ιουνίου σε μια από τις μεγαλύτερες κατολισθήσεις που έχει σημειωθεί ποτέ σε ανοικτό ορυχείο, σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αγνοήθηκαν τα “πρόδρομα φαινόμενα”, δηλαδή η εμφάνιση και επέκταση ρηγμάτων στο έδαφος και ρηγματώσεων στις οικοδομές του οικισμού Αναργύρων, για τα οποία οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν από μέρες στους αρμόδιους της ΔΕΗ, για να εισπράξουν μόνο διαβεβαιώσεις ότι “δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος”. Αγνοήθηκε η προειδοποίηση του μηχανικού μεταλλείων και πρώην διευθυντή ορυχείων της ΔΕΗ, Μάριου Λεονάρδου, δεκαπέντε μέρες πριν το συμβάν, ότι το όριο της μη-αναστρεψιμότητας της κατάστασης είχε ξεπεράστει και άρα η κατάρρευση του ορυχείου επίκειτο από στιγμή σε στιγμή. Αγνοήθηκε φυσικά και ο Νίκος Στεφανής που είχε δει τα σημάδια και από πολλούς μήνες προειδοποιούσε, μέσω διαδικτύου, για την αστάθεια των πρανών του ορυχείου, ενώ λίγες μέρες πριν την κατάρρευση ζητούσε δημόσια την εκκένωση του οικισμού Αναργύρων.
Την παραμονή της κατολίσθησης εμφανίστηκε στο ορυχείο Αμυνταίου ο επιστημονικός σύμβουλος της ΔΕΗ, καθηγητής εδαφομηχανικής του ΕΜΠ Μιχάλης Καββαδάς ο οποίος υπέδειξε ένα ασφαλές σημείο για να μετακινηθεί ο πανάκριβος μηχανολογικός εξοπλισμός. Διαβεβαίωσε – ξανά – ότι “δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια και την ζωή των κατοίκων των Αναργύρων” και δήλωσε ότι “μπορεί αργότερα να έχουμε σταδιακή ύφεση του φαινόμενου”. Μετά την κατολίσθηση φαίνεται ότι τα είπε αλλιώς στην “Καθημερινή” η οποία έγραψε: “ο κ. Καββαδάς προέβλεψε ακριβώς τη χρονική στιγμή της κατολίσθησης, όχι όμως την ένταση και το μέγεθός της”. Αν το προέβλεψε, γιατί έλεγε άλλα στα μέσα ενημέρωσης;
Το αποτέλεσμα αυτής της μνημειώδους αστοχίας στις προβλέψεις ήταν μια επίσης μνημειώδης καταστροφή. Το “ασφαλές σημείο” του κ. Καββαδά δεν ήταν ασφαλές τελικά και τέσσερις εκσκαφείς καταστράφηκαν ολοσχερώς μαζί με χιλιόμετρα ταινιόδρομων. Επίσης καταστράφηκε μεγάλο μέρος του οικισμού Αναργύρων χωρίς, ευτυχώς, να χαθούν ζωές. Όχι χάρη στη ΔΕΗ, η οποία αντί να ενημερώσει εγκαίρως τους κατοίκους ώστε να απομακρυνθούν από τα σπίτια της επικίνδυνης ζώνης, τους διαβεβαίωνε ότι “όλα είναι καλά”.
Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΕΜΠ, πολιτικό μηχανικό και μεταλλειολόγο Κωνσταντίνο Λουπασάκη, και τα δύο καταστροφικά φαινόμενα, η κατολίσθηση του ορυχείου και οι εδαφικές υποχωρήσεις που παρατηρούνται από το 2006 στον οικισμό των Αναργύρων, είναι ανθρωπογενή και οφείλονται στην εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ. Ο Συνηγόρος του Πολίτη από την άλλη επιρρίπτει ευθύνες για την κατολίσθηση και στη ΔΕΗ αλλά και στο διοικητικό μηχανισμό. Η ανεξάρτητη αρχή κάνει λόγο για εργασίες στο ορυχείο Αμυνταίου χωρίς περιβαλλοντικούς όρους σε ισχύ (!), για υποτίμηση των συνθηκών και ολιγωρία από τη ΔΕΗ, καθώς και για συστηματική αδράνεια από όλο το πλέγμα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ο αναγνώστης του πορίσματος μένει με την ανησυχία ή μάλλον με τη βεβαιότητα ότι παρόμοιες καταστροφές είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα ξανασυμβούν – μια και η ΔΕΗ δεν έχει αλλάξει πρακτικές, ενώ από πλευράς κρατικού μηχανισμού τα πράγματα μάλλον έχουν επιδεινωθεί με την περαιτέρω αποδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος από την παρούσα κυβέρνηση.
Και αφού η ΔΕΗ (όπως φαίνεται) τα έκανε επιεικώς θάλασσα, τώρα τρέχει στα δικαστήρια τον Νίκο Στεφανή που, με μόνο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την προστασία της δημόσιας υγείας, προειδοποιούσε από καιρό ότι θα συμβεί αυτό που τελικά συνέβη. Και μετά ζήτησε τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Τι άλλο να κάνει ένας πολίτης; Στην Αμερική έχουν ένα όνομα για αυτήν την γελοία μήνυση: Strategic Lawsuit Against Public Participation. Στρατηγική μήνυση κατά της συμμετοχής του κοινού. Μια αβάσιμη μήνυση από μια μεγάλη εταιρεία που έχει στόχο τον εκφοβισμό, την οικονομική εξάντληση και τελικά την φίμωση όσων δημόσια ζητούν διαφάνεια, λογοδοσία ή ασκούν κριτική σε πράξεις και παραλείψεις. Η ΔΕΗ θέλει να φιμώσει όσους την αμφισβητούν και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.

Πηγή: https://antigoldgr.org/

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Η μήνυση της ΔΕΗ εκδικάζεται τον Δεκέμβριο...

Σχετικά με τη μήνυση της ΔΕΗ κατά του Νίκου Στεφανή, δείτε τα κατατοπιστικά κάτωθι άρθρα:
1) ΕΣΩΣΕ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΚΟΣΜΑΚΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΔΕΗ ΤΟΝ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ!

2) ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΝΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ

3) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΗ: ΕΣΩΣΕ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΚΟΣΜΑΚΗ
4) ΤΑ «ΑΝΘΡΩΠΟΨΥΓΕΙΑ» ΤΗΣ ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

Συνέντευξη του Δημάρχου Κοζάνης στο kozani.tv. εξελίξεις για τον νέο οικισμό Ποντοκώμης...

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020

Δείτε σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έργα υποδομής στο νέο οικισμό της Ποντοκώμης...Πηγή: www.kozan.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020

Νέα Ποντοκώμη: Συνεχίζονται τα έργα...

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

345.000 ευρώ για τη μελέτη ηλεκτροδότησης του οικισμού της Νέας Ποντοκώμης

Η οικονομική επιτροπή του δήμου Κοζάνης ενέκρινε την υποβολή πρότασης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τη μελέτη ηλεκτροδότησης του οικισμού της Νέας Ποντοκώμης προϋπολογισμού 345.475 € με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κοζάνης.
Η μελέτη είναι υποχρέωση της ΔΕΗ, η οποία πρέπει να καλύψει αυτό το κόστος και αυτό πρέπει να αποτελεί μελλοντική απαίτηση του Δήμου από τη ΔΕΗ, τόνισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Χάρης Κουζιάκης και Γιώργος Βαλαής.
Θυμίζουμε ότι ο ΑΔΜΗΕ θεωρούσε ότι η μετακίνηση των πυλώνων στη Νέα Ποντοκώμη είναι υπόθεση της ΔΕΗ, κάτι που φυσικά αποτελεί μόνο δική του θέση .

Πηγή: http://www.prlogos.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020

Ένα χωριό που ξεκινάει τη δημιουργία του από το μηδέν...

Το χαρακτήρισαν το μικρότερο χωριό στην Ελλάδα, και πώς να μην είναι άλλωστε, όταν έχει ένα σπίτι που βρίσκεται υπό κατασκευή, ένα στα θεμέλια και μερικές οικοδομικές άδειες στα σκαριά, ενώ από κατοίκους ούτε λόγος. Πρόκειται για τη Νέα Ποντοκώμη Κοζάνης, μια περιοχή λίγα χιλιόμετρα μακριά από το παλιό χωριό, η οποία δόθηκε ως «αντάλλαγμα» για την απαλλοτρίωση της Ποντοκώμης από τη ΔΕΗ. Αρκετά χρόνια μετά την απαλλοτρίωση και τις αποζημιώσεις στους κατοίκους σήμερα αρκετοί περιμένουν τον ανάδοχο του έργου για να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές, ύδρευση, αποχέτευση, πεζοδρόμια, ασφαλτόστρωση κλπ., και σύντομα, όπως λέει ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης, Γιώργος Πηλιανίδης, ολοκληρώνεται η ανέγερση του πρώτου σπιτιού.
«Υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά κοιτάζουμε να τις υπερνικήσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω και πιο γρήγορα. Σε δύο χρόνια ο εργολάβος θα έχει ολοκληρώσει τα βασικά έργα. Αν αυτά είχαν γίνει νωρίτερα, εννοείται ότι σήμερα η Νέα Ποντοκώμη θα είχε περισσότερα σπίτια και κατοίκους» αναφέρει ο πρόεδρός της. Βέβαια, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο η Νέα Ποντοκώμη να παραμείνει ακόμη και μετά τις υποδομές το μικρότερο χωριό στην Ελλάδα, αφού πολλοί κάτοικοι του παλιού χωριού δεν μπορούσαν να περιμένουν και μετακόμισαν σε άλλες περιοχές, ακόμη και εκτός νομού, ενώ άλλοι πρέπει να επιλύσουν το ζήτημα της κατοχής οικοπέδων κάτω από τους πυλώνες της ΔΕΗ και για τα οποία η πολεοδομία δεν εκδίδει οικοδομικές άδειες. «Πολλοί αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια νέα ζωή σε άλλες περιοχές. Αρκετοί περιμένουν να χτίσουν, όπως εγώ. Περιμένουμε τον εργολάβο για να ξεκινήσει» τονίζει ο κ. Πηλιανίδης και προσθέτει ότι πολλοί κάτοικοι του παλιού χωριού, το οποίο ακόμη κατοικείται και είναι ενεργό, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι θα φύγουν. «Όταν θα κλείσουν οι πόρτες, τότε θα το αντιληφθούμε ότι αφήνουμε πίσω μας αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής. Κάποιοι που το έκαναν ήταν αρκετά δύσκολο γιατί δεν μπορεί τίποτε να αναπληρώσει αυτό που χάνουμε», καταλήγει.

ypaithros.gr

Διαβάστε περισσότερα...
 
back to top