Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Νέες προειδοποιήσεις Ε.Ε. για ρύπανση, ζώα, υποβρύχια...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε χθες μία σειρά νέων προειδοποιήσεων στην Ελλάδα, απειλώντας με προσφυγή στο Ευρωδικαστήριο.
Και συγκεκριμένα:
Εστειλε αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερο και τελευταίο προδικαστικό στάδιο), ζητώντας από την Αθήνα να συμμορφωθεί με την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Πρόκειται για την οδηγία η οποία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να πάρουν μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης σε επίπεδα τα οποία θα ελαχιστοποιούν τις επιβλαβείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, καθώς και τη βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού για τους σχετικούς κινδύνους.
Μία άλλη αιτιολογημένη γνώμη ζητεί από την Ελλάδα να μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από τις αεροπορικές δραστηριότητες.
Επίσης καλείται η Ελλάδα με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης να τροποποιήσει τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για την προμήθεια συστοιχιών συσσωρευτών υποβρυχίων. Ζητείται ακόμη από τη χώρα μας, υπό την απειλή παραπομπής στο Ευρωδικαστήριο, να μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία την οδηγία για την ορθή μεταχείριση των ζώων.
Τέλος, καλείται η Ελλάδα να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου σχετικά με τους ναυτικούς.
Το Ευρωδικαστήριο καταδίκασε τη χώρα το 2009 , κρίνοντας ότι οι ισχύοντες ελληνικοί κανόνες που προορίζουν τη θέση του πλοιάρχου ή υποπλοιάρχου για Ελληνες υπηκόους μόνο, σε σκάφη που φέρουν την ελληνική σημαία, αποκλείοντας άλλους πολίτες της Ε.Ε., είναι ασυμβίβαστοι με τους κοινοτικούς κανόνες.
Η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση και η Επιτροπή κινεί νέα διαδικασία, απειλώντας με επιβολή προστίμου.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθεροτυπία-Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top