Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Οι χώρες που ρυπαίνουν περισσότερο τον πλανήτη μας...


Οι αλματώδεις ρυθμοί αύξησης της οικονομίας και της βιομηχανικής παραγωγής τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αλλά και η γιγάντωση της Κίνας την τελευταία δεκαετία σε όλους τους τομείς, έχουν συμπαρασύρει προς τα πάνω τις εκπομπές CO2 σε όλο τον πλανήτη. Η κατάσταση- βάσει στοιχείων της ΙΕΑ (Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας)- έφθασε στο απροχώρητο και το περιβάλλον εκπέμπει "SOS", καθιστώντας επιτακτική την άμεση λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων για τη βελτίωση της διαμορφωθείσας κατάστασης.
Μεταξύ των χωρών με το μεγαλύτερο "μερίδιο" της μεγάλης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης είναι η Κίνα, η οποία ευθύνεται για το 1/5 της συνολικής εκπομπής CO2 σε όλο τον πλανήτη. Η Κίνα, αλλά και άλλες ασιατικές χώρες, που πριν από αρκετά χρόνια δεν είχαν μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, έχουν τριπλασιάσει τις εκπομπές CO2, ενώ συνολικά συμβάλλουν κατά 10% στις εκπομπές των αερίων του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, το 1973 η ζώνη του ΟΟΣΑ ήταν υπεύθυνη για την εκπομπή του 65% του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπονταν στην ατμόσφαιρα, ενώ το 2007 η συμμετοχή αυτών των χωρών είχε περιορισθεί αισθητά, φθάνοντας στο 44,9% των παγκόσμιων ρύπων, έπειτα από την τιτάνια προσπάθεια των υπευθύνων για να πετύχουν τους στόχους μείωσης εκπομπής ρύπων.
Αντίθετα, η Κίνα από το 5,7% το 1973 έφθασε το 2007 στο 21%, για να την ακολουθήσει στην ανοδική πορεία και η Λατινική Αμερική που από το 2,7% έφθασε στο 3,5%. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε ότι η συνολική εκπομπή CO2 το 1973 ήταν 15640 εκατομμύρια τόνοι, ενώ 34 χρόνια αργότερα η συνολική εκπομπή έφθασε τα 28962 εκατομμύρια τόνους. Με δεδομένο ότι, σήμερα, ο πληθυσμός της γης είναι περίπου 6,6 δισεκατομμύρια, καταναλώνονται 18187 terawatt ωρών ενέργειας και κάθε εκατομμύριο ατόμων επιβαρύνει τον πλανήτη με 4,38 τόνους CO2.
Τα αντίστοιχα ποσοστά της ζώνης ΟΟΣΑ που έχει πληθυσμό 1,185 δισεκατομμύρια καταναλώνει 10048 terawatt ωρών ενέργειας, εκπέμπει 13001 εκατομμύρια τόνους CO2 και για κάθε εκατομμύριο ατόμων επιβαρύνει τον πλανήτη με 10,97 τόνους CO2.
Αναλύοντας κάποιες χώρες που έχουν αναπτυγμένη βιομηχανία και παίζουν σημαντικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη με βάση τα στοιχεία που έχει εκδώσει ο οργανισμός ΙΕΑ, η Κίνα με 1,327 δισεκατομμύρια πληθυσμό καταναλώνει 3114 terawatt ωρών ενέργειας με εκπομπές CO2 στα 6071 εκατομμύρια τόνους και για κάθε εκατομμύριο κατοίκων της ο πλανήτης επιβαρύνεται με 4,58 τόνους CO2. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλές χώρες που επιβαρύνουν το περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό και επηρεάζουν το γενικότερο κλίμα του πλανήτη. Η χώρα που ρυπαίνει περισσότερο τον πλανήτη είναι οι ΗΠΑ, που με πληθυσμό 302,09 εκατομμύρια κατοίκους καταναλώνει 4113,07 terawatt ωρών ενέργειας, εκπέμπει 5769,31 εκατομμύρια τόνους CO2 που μεταφράζεται σε 19,10 τόνους ανά εκατομμύριο κατοίκων.
Ακολουθεί η Αυστραλία, που με πληθυσμό 21,14 εκατομμύρια κατοίκων καταναλώνει 237,05 terawatt ωρών ενέργειας και εκπέμπει 396,26 εκατομμύρια τόνους CO2, δηλαδή 18,75 τόνους ανά εκατομμύριο. Αυξημένους ρύπους έχουν, επίσης, ο Καναδάς που με 32,98 εκατομμύρια κατοίκους καταναλώνει 560,43 terawatt ωρών ενέργειας, εκπέμπει 572,94 εκατομμύρια τόνους CO2, δηλαδή 17,37 τόνους ανά εκατομμύριο, η Ρωσία που με 141,64 εκατομμύρια κατοίκους καταναλώνει 897,68 terawatt ωρών ενέργειας, εκπέμπει 1587,36 εκατομμύρια τόνους CO2, δηλαδή 11,21 τόνους ανά εκατομμύριο, η Γερμανία η οποία με 82,26 εκατομμύρια κατοίκους καταναλώνει 591,03 terawatt ωρών ενέργειας, εκπέμπει 798,44 εκατομμύρια τόνους CO2 που μεταφράζονται 9,71 τόνοι ανά εκατομμύριο.
Ακολουθούν η Ιαπωνία που με πληθυσμό 127,76 εκατομμύρια καταναλώνει 1082,72 terawatt ωρών ενέργειας, εκπέμπει 1236,34 εκατομμύρια τόνους CO2, δηλαδή 9,68 τόνους ανά εκατομμύριο και η Κύπρος που με 790.000 χιλιάδες κατοίκους καταναλώνει 11,86 terawatt ωρών ενέργειας, εκπέμπει 7,35 εκατομμύρια τόνους CO2, δηλαδή 9,34 τόνους ανά εκατομμύριο. Από τις πιο καθαρές χώρες που διαθέτουν βιομηχανία και βρίσκονται σε ρυθμό ανάπτυξης είναι η Τουρκία, που με 73,90 εκατομμύρια κατοίκους καταναλώνει 163,35 terawatt ωρών ενέργειας, εκπέμπει 265 εκατομμύρια τόνους CO2, δηλαδή 3,59 τόνους ανά εκατομμύριο, η Σουηδία που με 9,15 εκατομμύρια κατοίκους καταναλώνει 139,40 terawatt ωρών ενέργειας, εκπέμπει 46,20 εκατομμύρια τόνους CO2, δηλαδή 5,05 τόνους ανά εκατομμύριο και η Ελβετία που με 7,51 εκατομμύρια κατοίκους καταναλώνει 61,64 terawatt ωρών ενέργειας, εκπέμπει 42,18 εκατομμύρια τόνους CO2, δηλαδή 5,62 τόνους ανά εκατομμύριο.
Η Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μία από τις χώρες που ρυπαίνει αρκετά τον πλανήτη. Έτσι, με πληθυσμό περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους καταναλώνει 62,99 terawatt ωρών ενέργειας και εκπέμπει 97,84 εκατομμύρια τόνους CO2. Αυτό σημαίνει ότι εκπέμπει 8,74 τόνους CO2 ανά εκατομμύριο. Ξεφεύγοντας από το πλαίσιο των χωρών αξίζει να αναφέρουμε σε επίπεδο ηπείρων ότι, η Αφρική, η οποία με συνολικό πληθυσμό 958 εκατομμύρια κατοίκους καταναλώνει 554 terawatt ωρών ενέργειας κι εκπέμπει 882 εκατομμύρια τόνους CO2, δηλαδή 0,92 τόνους ανά εκατομμύριο και η Ασία (πλην της Κίνας), που με πληθυσμό 2,1 δισεκατομμύρια κατοίκους καταναλώνει 1514 terawatt ωρών ενέργειας κι εκπέμπει 2898 εκατομμύρια τόνους CO2, δηλαδή 1,35 τόνους ανά εκατομμύριο, εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους.
Όμως, η τάση είναι αυξητική και αυτό θεωρείται φυσιολογικό μετά την ανάπτυξη που γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια όλες οι χώρες των συγκεκριμένων δύο ηπείρων.

Πηγή: ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top