Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Αποκαταστάσεις εδαφών ορυχείων λιγνίτη – καλές πρακτικές...

Η αποκατάσταση των εδαφών που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη ορυκτών – μεταλλευμάτων σε όλο τον κόσμο αποτελεί υποχρέωση των φορέων που έχουν την ευθύνη των εκμεταλλεύσεων αυτών προς τις τοπικές κοινωνίες. Είναι υποχρέωση προς την ίδια τη φύση, της οποίας τα χαρακτηριστικά αλλοιώνονται και θα πρέπει να επανέλθουν στην πρότερη ή ακόμα και σε καλύτερη κατάσταση με σκοπό την επαναφορά της ισορροπίας στο οικοσύστημα. Εκτός όμως από ζήτημα περιβαλλοντικό είναι παράλληλα και κοινωνικοοικονομικό, δεδομένου ότι στις περιοχές αυτές ζούσαν και θα πρέπει να συνεχίσουν να ζουν και να εργάζονται άνθρωποι.
Η υποχρέωση βέβαια αυτή της αποκατάστασης δεν συμψηφίζεται επ’ ουδενί με τις ανταποδοτικές παροχές (π.χ. ανταποδοτικά τέλη εξόρυξης, κοινωνικές παροχές, θέσεις εργασίας κ.λπ.) που καταβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης των εδαφών αυτών προς τις τοπικές κοινωνίες έναντι της φθοράς (καταστροφή υδροφόρου ορίζοντα, απώλεια γεωργικής γης, μόλυνση του περιβάλλοντος κ.λπ.) που υφίστανται οι τελευταίες όσο διαρκεί η εξορυκτική δραστηριότητα.
Οι πλέον συνήθεις πρακτικές αποκατάστασης που εφαρμόζονται για τις εκτάσεις που σταδιακά αποδεσμεύονται είναιη απόδοση των εδαφών για γεωργική ή δασική καλλιέργεια, η δημιουργία υδροβιότοπων και τεχνητών λιμνών, η κατασκευή τεχνολογικών πάρκων, οι αναδασώσεις και γενικά η ανάπτυξη τουριστικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών υποδομών και δραστηριοτήτων. Σε αρκετές περιπτώσεις επίσης οι εκτάσεις διατίθενται για την εγκατάσταση οικισμών που μετακινήθηκαν λόγω της δέσμευσης νέων πεδίων εξόρυξης.
Το θέμα αυτό απασχολεί έντονα την κοινωνία και τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας και αποτελεί βασική συνιστώσα του συνολικού ενεργειακού ζητήματος και κυρίως της επόμενης μέρας μετά την ολοκλήρωση της εξορυκτικής δραστηριότητας. Ουσιαστικά αποτελεί βασική παράμετρο διαμόρφωσης ενός νέου βιώσιμου παραγωγικού προτύπου στην περιοχή.
Στην προσπάθεια αυτή δεν είναι απαραίτητο να ανακαλύψουμε εκ νέου τον τροχό, αλλά να δούμε καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες περιοχές του κόσμου και να σχεδιάσουμε και εφαρμόσουμε τις πλέον κατάλληλες για την περίπτωση του δικού μας λεκανοπεδίου.
Το παράδειγμα της περιοχής της LUSATIA που βρίσκεται στη Γερμανία (πρώην Ανατολική), στην οποία ο λιγνίτης εξορύσσεται από το 1924, θα μπορούσε να είναι ένα από αυτά.
Από το 2000 έως το 2010 η Internationale Bauausstellung (IBA) or Internationale Architecture Exhibition (http://www.iba-see2010.de), η οποία είναι Γερμανικός φορέας που ασχολείται με τον αστικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική, σχεδίασε 30 έργα (projects) – τα περισσότερα των οποίων υλοποιήθηκαν – που είχαν ως σκοπό την οικονομική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της εξορυκτικής περιοχής της LUSATIA κατά τη φάση του απαιτούμενου δομικού μετασχηματισμού της. Μερικά από αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια και στοιχειοθετούν ότι ανάλογος σχεδιασμός αποκατάστασης είναι εφικτός και για την περιοχή του δικού μας λεκανοπεδίου εξόρυξης λιγνίτη, αρκεί να υπάρξει προγραμματική συμφωνία όλων των ενδιαφερομένων μερών και συντονισμός των προσπαθειών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

«Προοπτική στη λιμναία περιοχή»
Μεταξύ Δρέσδης και Βερολίνου, αναδύεται το τοπίο της μεγαλύτερης τεχνητής λίμνης στην Ευρώπη. Τα λιγνιτικά πεδία της Lusatia μετατρέπονται στη λιμναία περιοχή της Lusatia. Οι εντυπωσιακοί κρατήρες που έμειναν πίσω όταν οι τεράστιοι εκσκαφείς εξόρυξαν τον λιγνίτη από τη γη έχουν τώρα πλημμυρίσει. Το πρώην σεληνιακό τοπίο μεταμορφώθηκε σε έναν «υδάτινο κόσμο» τριάντα λιμνών, δέκα εκ των οποίων συνδέονται με πλωτά κανάλια. Ακριβώς στο κέντρο βρίσκεται το «Σύμβολο της λιμναίας περιοχής της Lusatia», ένα σαφές σύμβολο του μέλλοντος που προσφέρει πανοραμική θέα του τοπίου της λίμνης.

«Ξαπλωμένος Πύργος του Άιφελ στη Lusatia»
Μισό χιλιόμετρο μήκους, η εγκαταλειμμένη F60 χαλασμένη γέφυρα μεταφοράς στο Lichterfeld κοντά στο Finsterwalde είναι η μεγαλύτερη κατασκευή εξόρυξης που υπήρξε ποτέ. Λίγες παρόμοιες γέφυρες χρησιμοποιούνται ακόμα για επιφανειακά ορυχεία στην Λουσατία σήμερα. Η γέφυρα Lichterfeld έχει μετατραπεί σε «ορυχείο για επισκέπτες», μια ατμομηχανή για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή – «Η παράδοση γίνεται καινοτομία».

«Μετατροπή σταθμού ηλεκτροπαραγωγής»
Λόγω του πεδινού ανάγλυφου της Κάτω Lusatia, οι δύο καμινάδες του σταθμούPlessa, με ύψος πάνω από 100 μέτρα και οι δύο, είναι ορατές από μεγάλη απόσταση. Τουλάχιστον 80 ετών, αυτές οι επιβλητικές κατασκευές είναι από τους παλαιότερους λιγνιτικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Τώρα αυτός «ο καθεδρικός ναός της εργασίας» είναι μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ανοικτή για τους επισκέπτες – με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ένα εστιατόριο, και εμπορικές χρήσεις σχεδιασμένες για το μέλλον του. Σήμερα, η παλιά μονάδα ηλεκτροπαραγωγής παρέχει μια πολύ διαφορετική πηγή ενέργειας!

«Καθεδρικοί Ναοί Ηλεκτροπαραγωγής & κατιφέδες»
Η Marga, η παλαιότερη κηπούπολη της Γερμανίας, ήταν για πολλά χρόνια μια ξεχασμένη «Ωραία Κοιμωμένη». Αφού «ξύπνησε» κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει πλέον επανέλθει στην πλήρη δόξα της, καθώς το γειτονικό βιομηχανικό πάρκο στο Brieske του Senftenberg έχει διαμορφωθεί σε μια καινοτόμο περιοχή για τη νέα ενεργειακή οικονομία. Η κηπούπολη και η βιομηχανική περιοχή ενσαρκώνουν την ιδέα της διασύνδεσης των χώρων εργασίας και κατοικίας.

«Ήλιος, αέρας και βιομάζα»
Για την Lusatia, μια «Ενεργειακή περιοχή« με μακρά παράδοση στην εξόρυξη λιγνίτη, φαίνεται να είναι ζωτικής σημασίας η ενεργειακή οικονομία και στο μέλλον – αλλά με ένα διαφοροποιημένο μείγμα πηγών ενέργειας και μορφών παραγωγής ενέργειας που θα αντικαταστήσει τον λιγνίτη, την προηγούμενη κύρια πηγή ενέργειας. Ως μέρος αυτού του έργου, ένα νέο και άκρως συμβολικό ενεργειακό τοπίο έχει δημιουργηθεί με την επανακαλλιέργεια ενός πρώην επιφανειακού ορυχείου κοντά στο Welzow – όπου η βιομάζα παράγεται με τη χρήση διαφόρων μεθόδων.

«Σχηματισμένο από πάγο και άνθρακα»
Αυτό είναι ένα φαινόμενο τοπίου που βρίσκεται μόνο στο Lusatia: η σειρά λόφων Άνθρακα Muskau μεταξύ της Γερμανίας και της Πολωνίας. Η γεωλογία και η γεωμορφολογία του είναι μοναδική – και είναι επίσης το μέρος όπου ξεκίνησε η εξόρυξη λιγνίτη στην Lusatia. Ο στόχος αυτού του έργου είναι να προστατευθεί το σύνολο αυτού του πολιτιστικού τοπίου και να επιτραπεί στους ανθρώπους να δουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φυσικών διεργασιών και της ανθρώπινης δραστηριότητας.

«Το πνεύμα του τοπίου και η ψυχή της πυραμίδας»
Εκτός από το Βad Muskauer Park, το πάρκο στο Cottbus-Branitz αντιπροσωπεύει την πιο σημαντική δουλειά του Hermann Ludwig Heinrich Fürst von Pückler -Muskau. Αυτό που φαίνεται σαν ένα θαύμα της φύσης ήταν στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού του Pückler. Εκτός από τομεταμπαρόκ Παλάτι στην καρδιά του πάρκου – και τις περίφημες πυραμίδες – υπάρχει ένα λιγότερο γνωστό εξωτερικό πάρκο. Ο Pückler ενσωμάτωσε το αγρόκτημα και τις δασικές εκτάσεις γύρω από το πάρκο του στο σχεδιασμό ως ένα είδος «σχεδιασμένου λιβαδιού». Μετά από μια μακρά περίοδο εγκατάλειψης, το εξωτερικό πάρκο τίθεται πάλι προς χρήση.

«Νέα ζωή στις παλιές προκατασκευασμένες πολυκατοικίες»
Στην άκρη του Cottbus βρίσκεται το Sachsendorf-Madlow, η περιοχή με την μεγαλύτερη ανάπτυξη προκατασκευασμένων πολυκατοικιών στο Βραδεμβούργο. Χτισμένο μέσα σε λίγα χρόνια για τους εργαζόμενους που απαιτούνταν από τη βιομηχανία του λιγνίτη και της ενέργειας, έχασε το 50% των κατοίκων της μετά την επανένωση. Αυξήθηκαν τα κενά διαμερίσματα, παραμελήθηκε, δόθηκε αρνητική δημοσιότητα και οι περισσότεροι κάτοικοι αποχώρησαν. Η τάση αυτή καταπολεμήθηκε χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο διαδικασίας μετατροπής της πόλης. Σήμερα, έχει πάλι σταθερή ανάπτυξη.

«Ένα οχυρό από το παρελθόν»
Το Σλαβικό οχυρό Raddusch είναι δύσκολο να ξεχαστεί. Βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο προς το Cottbus. Πάνω από χίλια χρόνια πριν, ένα Σλαβικό καταφύγιο φρούριο κτίστηκε σ’ αυτό το σημείο. Τα ερείπια του αρχικού κτηρίου ανακαλύφθηκαν σε μια αρχαιολογική ανασκαφή που προηγήθηκε της λειτουργίας των επιφανειακών ορυχείων Vetschau. Το εξωτερικό είναι ένα αντίγραφο του πρωτότυπου και στεγάζει αρχαιολογικά ευρήματα που ενημερώνουν τους επισκέπτες για τα 10.000 χρόνια πολιτισμού της Lusatia – δείχνοντας ότι η Lusatia έχει μια κληρονομιά πέρα από το βιομηχανικό της παρελθόν.

«Άγρια φυσική ομορφιά»
Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά μεγάλες περιοχές των παλιών εδαφών εξόρυξης στην Κάτω Lusatia είναι προστατευόμενοι φυσικοί οικότοποι – και για καλό λόγο. Τα σεληνιακά τοπία που δημιουργούνται από την εξόρυξη είναι μόνο φαινομενικά «νεκρά» – πολλά από αυτά τα εντελώς νέα τοπία είναι βιολογικά πολύ αξιόλογα. Το γυμνό έδαφος που άφησε πίσω του η εξόρυξη γρήγορα ανακτάται από τη φύση – ως βιότοπος για τα ζώα και τα φυτά. Το Wanninchen είναι ένα μέρος όπου η εξέλιξη αυτή γίνεται με μεγάλη ταχύτητα.

«Καταδύσεις σε ένα επιφανειακό ορυχείο»
Επειδή η λίμνη Gräbendorf ήταν η πρώτη της λιμναίας περιοχής της Lusatia και έχει ήδη φτάσει στο στόχο του επιπέδου του νερού της, η ανάπτυξή της προχωρά με γοργό ρυθμό. Αυτό που ξεκίνησε με μια πλωτή σχολή καταδύσεων στην Laasow είναι μια νέα εικόνα της λιμναίας περιοχής της Lusatia, με όλο και περισσότερες από τις λίμνες να ενισχύονται με την προσθήκη ιδιωτικών κατοικιών ή ολόκληρων ακινήτων που επιπλέουν στο νερό.

«Ταξίδι στους γίγαντες»
Παντού στην Lusatia, ο επισκέπτης συναντά τα σύμβολα της λιγνιτικής και ενεργειακής βιομηχανίας – τόσο βαθιά ριζωμένης στη βιομηχανική ιστορία της περιοχής – και τον σαρωτικό μετασχηματισμό της από ένα τεράστιο επιφανειακό ορυχείο σε μια λιμναία περιοχή με δραματική αλλαγή του τοπίου. Μερικά μνημεία της βιομηχανίας – όπως η γέφυρα μεταφοράς F60 στο Lichterfeld – είναι ήδη από τους δημοφιλείς πόλους έλξης επισκεπτών.
Αλλά υπάρχουν ακόμα πολλοί βιομηχανικοί θησαυροί της περιοχής που περιμένουν να «ανακαλυφθούν». Αυτός είναι ο σκοπός της «Ενεργειακής Πολιτιστικής Διαδρομής της Βιομηχανικής Κουλτούρας της Lusatia», η οποία συνδέει δέκα βιομηχανικά αξιοθέατα, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν ως ενιαία.

«500 χιλιόμετρα στο χρόνο»
Αυτή η πορεία εκτείνεται από το Spreewald, μέσα από τα πάρκα Pückler στο Branitz και Bad Muskau της λιμναίας περιοχής της Lusatia και μέσα από λιβάδια με οπωροφόρα δέντρα προς το Bad Liebenwerda, πρώην ίχνη του βιομηχανικού πολιτισμού και των σεληνιακών τοπίων που άφησε η εξόρυξη λιγνίτη.
Η διαδρομή Fürst Pückler είναι μήκους τουλάχιστον 500 χιλιομέτρων και συνδέει όλα τα τριάντα έργα του IBA, καθώς και πολλά άλλα αξιοθέατα στην περιοχή του Βραδεμβούργου και της Σαξονίας.
500km-1

500km-2

500km-3

500km-4

agria-fisiki-omorfia-1

agria-fisiki-omorfia-2

ilios-aera-ke-viomaza-2
ilios-aeras-ke-viomaza-1
katadisis-1

katadisis-2

katifedes

limnea-periochi

nea-zoi-polikatikies

ochiro-1

ochiro-2

pagos-ke-anthrakas

piramida-1

piramida-2

pirgos-1

pirgos2

stathm-ilektr-1

stathm-ilektr-2

taxidi-stous-gigantes-1

taxidi-stous-gigantes-2

taxidi-stous-gigantes-3

Πηγή: http://e-ptolemeos.gr/Γράφει ο Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει τα αγγεία και των νέων ενηλίκων...

Ακόμα και νέοι, υγιείς ενήλικες μπορούν να εμφανίσουν βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση, σύμφωνα με νέα έρευνα.
Περιοδική έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την υγεία μόνο των ηλικιωμένων.
Η έρευνα, που διήρεκσε 3 χρόνια, συνδέει αυτού του είδους την ατμοσφαιρική ρύπανση με μη φυσιολογικές αλλαγές στο αίμα νέων ενήλικων ηλικίας 23 ετών, κατά μέσον όρο. Με τον καιρό, αυτές οι ανωμαλίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καρδιοπάθεια.
Ο ερευνητής Timothy O'Toole, του University of Louisville στο Kentucky, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι το να ζει κάποιος σε μολυσμένο περιβάλλον θα μπορούσε να ευνοεί την ανάπτυξη υπέρτασης, καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού επεισοδίου σε πρωτύτερο στάδιο από ότι πιστευόταν.
Ο ερευνητής δήλωσε ότι αν και γνωρίζαμε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να προκαλέσει καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο σε ευάλωτους, υψηλού κινδύνου ανθρώπους, το εύρημα ότι θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει και φαινομενικά υγιείς ανθρώπους, υποδεικνύει ότι τα αυξημένα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης αποτελούν αιτία ανησυχίας για όλους και όχι μόνο ΄για τους αρρώστους ή τους ηλικιωμένους.
Οι ερευνητές εστίασαν σε είδος ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι γνωστή ως PM2.5. Η έρευνα περιέλαβε 72 υγιείς ενήλικες που δεν κάπνιζαν.
Τα επεισόδια ρύπανσης κατέστησαν εφικτό να μελετήσει η ομάδα το αίμα των συμμετεχόντων για σημάδια καρδιοπάθειας, καθώς η ποιότητα του αέρα άλλαζε τους χειμώνες του 2013, 2014 και 2015.
Καθώς αυξάνονταν τα επίπεδα ρύπανσης αυξάνονταν και οι ενδείξεις κυτταρικής βλάβης και θανάτου, ανακάλυψαν οι ερευνητές. Επίπεδα πρωτεϊνών που καταστέλλουν την ανάπτυξη των αγγείων και αυτών που δείχνουν φλεγμονή τους, επίσης αυξάνονταν σε συνάρτηση με την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Η έρευνα δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού Circulation Research.
Πηγή:http://www.iatronet.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή της εσωτερικής οδοποιίας του νέου οικισμού της Ποντοκώμης…

Την 27η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί, με ανοικτή διαδικασία, η επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 3.165.000,00 Ευρώ.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΑΠ 2012-2016 (50% από πιστώσεις που αναλογούν στον Δήμο Κοζάνης και 50% από πιστώσεις που αναλογούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) (Κ.Α. 30.73.23.007).

Πηγή: http://www.kozan.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Η κρίση και ο ξεπερασμένος λιγνίτης ορίζουν την ελληνική κλιματική πολιτική...

Η Ελλάδα κατέλαβε τη 17η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Ωστόσο, η ‘βελτίωση’ αυτή δεν προέκυψε από αναπτυξιακές πολιτικές που μειώνουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων, αλλά λόγω της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και της πτώσης ανταγωνιστικότητας του λιγνίτη, σημειώνουν το WWF Ελλάς και το ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Αντίθετα, η χώρα μας όχι μόνο έχει καταφέρει να αυξήσει (!) το ανθρακικό της αποτύπωμα ανά μονάδα ΑΕΠ αλλά επιμένει στην προώθηση μεγάλων έργων ορυκτών καυσίμων τα επόμενα χρόνια!
Τα παραπάνω προκύπτουν από τη διεθνή αξιολόγηση Climate Change Performance Index 2016 που πραγματοποιεί ετησίως η οργάνωση Germanwatch σε συνεργασία με το δίκτυο οργανώσεων Climate Actiοn Network (CAN), στο οποίο συμμετέχουν το WWF και η Greenpeace, και η οποία δημοσιεύεται διεθνώς (δείτε την ολόκληρη στα αγγλικά εδώ).
Η συγκεκριμένη αξιολόγηση βαθμολογεί τις προσπάθειες ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής των 58 κρατών που ευθύνονται συνολικά για το 90% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα της ενέργειας.
Η φετινή επίδοση της χώρας μας παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με τα περσινά αποτελέσματα, καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται φέτος στην 25η θέση παγκοσμίως, σε σχέση με την 33η πέρυσι, και στην 17η στην ΕΕ-28, σε σχέση με την και 23η το 2016. Πού οφείλεται όμως αυτή η φαινομενική βελτίωση;

Οικονομική κρίση ή εθνική κλιματική πολιτική;
Τον πλέον σημαντικό ρόλο στα φετινά αποτελέσματα έχει διαδραματίσει η επιβράδυνση, λόγω κρίσης, των οικονομικών δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα, και όχι η συστηματική προσπάθεια περιορισμού του εθνικού ανθρακικού αποτυπώματος από την κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα, η ύφεση είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής παροχής πρωτογενούς ενέργειας κατά 21,5% στο διάστημα 2009-2014, ενώ ιδιαίτερα εμφανείς ήταν και οι επιπτώσεις της στους τομείς των οδικών μεταφορών και των κατοικιών, όπου η συνολική κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 28,5%.
Ενδεικτικό της απραξίας, σε επίπεδο εθνικής κλιματικής πολιτικής, είναι πως η Ελλάδα και η Εσθονία είναι οι 2 μόνες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σημειώσει αύξηση της ενεργειακής τους έντασης από το 2009[1], ακόμα δηλαδή και μέσα στην περίοδο της ύφεσης.
Λιγνίτης ή καθαρές πηγές ενέργειας;
Παρά το αβέβαιο επενδυτικό κλίμα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καθαρές τεχνολογίες έχουν αυξήσει το μερίδιο τους σε σημαντικό ποσοστό – το 2014 η παραγωγή από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες ήταν σχεδόν τριπλάσια αυτής του 2009.
Ταυτόχρονα, η μείωση της ανταγωνιστικότητας του λιγνίτη, λόγω της κακής ποιότητας του καυσίμου, της αύξησης του κόστους εξόρυξής του και των αυξημένων δαπανών αναβάθμισης και λειτουργίας των μονάδων της ΔΕΗ είχε ως αποτέλεσμα τον δραστικό περιορισμό της χρήσης του. Έτσι, την περίοδο 2009-2014 η συμβολή του στην ηλεκτροπαραγωγή μειώθηκε κατά 24,5%.
«Εκτός από την κρίση, η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο στις κλιματικές της επιδόσεις γιατί ο λιγνίτης χάνει συνεχώς έδαφος από τις ΑΠΕ, όχι γιατί η ΔΕΗ και η Κυβέρνηση το επιλέγουν αλλά γιατί η εποχή του εκ των πραγμάτων έχει παρέλθει, καθιστώντας τον μη ανταγωνιστικό. Η προσπάθεια αναβίωσης του λιγνίτη που επιχειρεί η ΔΕΗ, προγραμματίζοντας 2 νέες λιγνιτικές μονάδες και πασχίζοντας να δώσει παράταση ζωής στις παλιότερες, θα βλάψει όχι μόνο τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τους καταναλωτές αλλά και την ίδια την επιχείρηση», ανέφερε σχετικά ο Νίκος Μάντζαρης, υπεύθυνος Τομέα Ενεργειακής και Κλιματικής πολιτικής του WWF Ελλάς.
«Καθώς κορυφώνεται η παγκόσμια προσπάθεια για την έγκαιρη μετάβαση σε σύγχρονες και καθαρές πηγές ενέργειας, η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να παραμείνει η χώρα εγκλωβισμένη στο χθες. Τα σχέδια για βρώμικες και ξεπερασμένες τεχνολογικά λιγνιτικές μονάδες απειλούν με μόνιμο οικονομικό μαρασμό τη χώρα και συμβάλλουν στη μη-αναστρέψιμη αντικατάσταση του ήπιου μεσογειακού κλίματος με αυτό της Βόρειας Αφρικής. Η άμεση ακύρωση όλων των νέων έργων ορυκτών καυσίμων και η αντικατάστασή τους με καθαρές και βιώσιμες επενδύσεις είναι πρωτίστως ζήτημα επιβίωσης για όλους μας», ανέφερε ο Τάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας και κλιματικών αλλαγών στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.


[1] Συνολική παροχή πρωτογενούς ενέργειας ανά μονάδα ΑΕΠ Σημειώσεις προς συντάκτες:
1. Ο δείκτης CCPI (Climate Change Performance Index) είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την αύξηση της διαφάνειας στις διεθνείς κλιματικές πολιτικές. Ο στόχος είναι η άσκηση πολιτικής και κοινωνικής πίεσης προς τις χώρες που αποτυγχάνουν να λάβουν φιλόδοξα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, και η επιβράβευση όσων πετυχαίνουν μια σχετική πρόοδο. Δείτε συνημμένο πίνακα με την κατάταξη των χωρών.
2. Ο δείκτης CCPI αξιολογεί τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα από τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ). Συγκεκριμένα, για την εξέλιξη των εκπομπών CO2 λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της περιόδου 2009-2014, ενώ για τις συνολικές εκπομπές λαμβάνεται υπόψη η τελευταία τριετία (2012-2014).
3. Η αξιολόγηση στηρίζεται κυρίως σε αντικειμενικά στοιχεία. Το 80% των βαθμών συγκεντρώνεται από τις εκπομπές CO2, της αποδοτικότητας και της διείσδυσης ΑΠΕ, ενώ το υπόλοιπο 20% προέρχεται από αξιολογήσεις ειδικών επιστημόνων.
Στοιχεία από τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Φταίει η τέφρα ή όχι;;;

Δυο μελέτες εκ διαμέτρου αντίθετες για τα αίτια εμφάνισης εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό των κατοίκων χωριών του Ελλησπόντου.
"Φταίει η τέφρα ή όχι"; Αυτό αναρωτιούνται το τελευταίο διάστημα οι κάτοικοι των χωριών Αγίου Δημητρίου και Ρυακίου μετά και την παράδοση στην ΠΕ Κοζάνης της μελέτης του ΕΜΠ για λογαριασμό της ΔΕΗ για τα αίτια εμφάνισης του εξασθενούς χρωμίου στο νερό των κατοίκων.
Η συγκεκριμένη μελέτη "ενοχοποιεί" τα φυσικά πετρώματα της περιοχής για το εξασθενές χρώμιο σε αντίθεση με τη μελέτη του ΑΠΘ για λογαριασμό του Δήμου Κοζάνης που λέει ξεκάθαρα πως αιτία της εμφάνισης εξασθενούς χρωμίου στα ποτήρια των κατοίκων είναι η τέφρα.

Διαβάστε περισσότερα...

Μείωση των εθνικών ορίων εκπομπών για τέσσερις ατμοσφαιρικούς ρύπους...

Τη θέσπιση πιο αυστηρών εθνικών ορίων για τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων σταδιακά έως το 2030 στην Ευρώπη ενέκριναν χθες οι ευρωβουλευτές, υπερψηφίζοντας έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Τροφίμων.
Την έκθεση, η οποία εγκρίθηκε με 499 ψήφους υπέρ, 177 κατά και 28 αποχές, εισηγήθηκε η Βρετανή ευρωβουλευτής Τζούλι Γκίρλινγκ από την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ΕΣΜ). Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εισηγήτρια, 400.000 πρόωροι θάνατοι ετησίως στην Ε.Ε. οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
Η νέα νομοθεσία ορίζει τις εθνικές δεσμεύσεις για τη μείωση των επιτρεπόμενων εθνικών ορίων εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίου του αζώτου (NOx), πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός από το μεθάνιο (ΝΜVOC), αμμωνίας (ΝΗ3) και λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι παραπάνω ρύποι προέρχονται από διάφορες πηγές:
* Τα αιωρούμενα σωματίδια (PM) κυρίως από τη θέρμανση, τη βιομηχανία και τις μεταφορές.
* Το οξείδιο του αζώτου (NOx) εκπέμπεται κυρίως από τις μεταφορές, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SOx) κυρίως από τους τομείς της παραγωγής ενέργειας και των μη οδικών μεταφορών.
* Το σύνολο σχεδόν των εκπομπών αμμωνίας (ΝΗ3) από τη γεωργία.
* Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη θέρμανση και τις μεταφορές, το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών μεθανίου (CH4) από τους τομείς της γεωργίας, των αποβλήτων και της ενέργειας.
Η έκθεση, επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Ε.Ε. για «τον εντοπισμό και τη διόρθωση των ευρωπαϊκών πολιτικών» για την ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως, για παράδειγμα, η πετρελαιοκίνηση μετά το σκάνδαλο με τα πειραγμένα λογισμικά και τη διαφορά στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης έναντι των δοκιμαστικών τεστ (τα αυτοκίνητα EURO 6 με κινητήρες diesel).

Πηγή: http://www.avgi.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Η αλήθεια πίσω από τη μυθολογία του λιγνίτη...

H ΔΕΗ γνωρίζει πολύ καλά ότι οι νέες λιγνιτικές της μονάδες δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμες, αν δεν έχουν την ελευθερία να ρυπαίνουν χωρίς να πληρώνουν. Για τον λόγο αυτό διεκδικεί με κάθε τρόπο την εξαίρεση της Ελλάδας από τους κανόνες λειτουργίας του ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου ρύπων*. Προσπαθώντας να κρύψει την εμμονή της στον λιγνίτη και τον πραγματικό της στόχο που είναι η χρήση του «δικού μας» άνθρακα επ’ αόριστον, όπως αποκάλυψε σε πρόσφατο δημοσίευμα του και ο βρετανικός Guardian, επιστρατεύει σειρά επιχειρημάτων, τα οποία όμως κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας.
Όλοι οι μύθοι όμως κάποια στιγμή καταρρίπτονται...:

Λιγνιτική μυθολογία, κεφάλαιο 1ο:
Είναι μύθος ότι με δωρεάν δικαιώματα εκπομπών θα μηδενίσουμε τις «κακές» εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από χώρες, όπως η Βουλγαρία.
Ο ελληνικός λιγνίτης δεν θα είναι ανταγωνιστικός ούτε τότε, όπως αποδεικνύει η έρευνα που έγινε το 2014 για λογαριασμό της ίδιας της ΔΕΗ. Αυτό γιατί το κόστος παραγωγής του χαμηλής ποιότητας ελληνικού λιγνίτη άγγιζε τα 60 ευρώ/MWh τη στιγμή που το αντίστοιχο κόστος για τον βουλγάρικο λιγνίτη ήταν κάτω από 32 ευρώ/MWh, όταν και οι 2 χώρες πλήρωναν ελάχιστα για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (2012). Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτή η διαφορά θα παραμείνει.

Λιγνιτική μυθολογία, κεφάλαιο 2ο:
Είναι μύθος ότι η Ελλάδα «δικαιούται» δωρεάν δικαιώματα.
Το πνεύμα της σχετικής εξαίρεσης της οδηγίας (άρθρο 10γ) είναι να βοηθηθούν φτωχές χώρες που ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής τους έχει υψηλή εξάρτηση σε ορυκτά καύσιμα, ώστε να στραφούν σε καθαρότερες μορφές ενέργειας. Σήμερα στην Ελλάδα ο λιγνίτης καλύπτει το 28% της ζήτησης ενώ οι ΑΠΕ το 30%, παρά τον πόλεμο που έχουν δεχτεί τα τελευταία χρόνια. Το νερό λοιπόν έχει ήδη μπει στο αυλάκι στην Ελλάδα. Δεν είμαστε Πολωνία ούτε Τσεχία ή Βουλγαρία, όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι να μας κάνουν. Η ΔΕΗ αρνείται να δεχτεί την πραγματικότητα και ονειρεύεται λιγνιτικά μερίδια στην ηλεκτροπαραγωγή του προηγούμενου αιώνα, χωρίς απολύτως καμία τεκμηρίωση για την αναγκαιότητά τους. Αντίθετα, αποδεικνύεται ότι η ηλεκτρική ενέργεια που προορίζεται να προσφέρει η «υπερσύγχρονη» νέα λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα V» μπορεί να καλυφθεί κάθε ώρα της ημέρας με υβριδικούς συνδυασμούς αιολικών, φωτοβολταϊκών και αντλησιοταμιευτικών συστημάτων με χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE).

Λιγνιτική μυθολογία, κεφάλαιο 3ο:
Είναι μύθος ότι χωρίς λιγνίτη θα καταρρεύσει η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας. Πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι αν τα επόμενα 15 χρόνια πραγματοποιηθούν στη Δ. Μακεδονία επενδύσεις για την ανάπτυξη 12 βιώσιμων τομέων της τοπικής οικονομίας αντίστοιχης τάξης μεγέθους με το κόστος κατασκευής των δύο νέων λιγνιτικών μονάδων (Πτολεμαΐδα V και Μελίτη ΙΙ), θα δημιουργηθούν πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερο τοπικό εισόδημα.

Λιγνιτική μυθολογία, κεφάλαιο 4ο:
Είναι, τέλος, μύθος ότι με δωρεάν δικαιώματα εκπομπών θα στηριχτεί η ανάπτυξη των ΑΠΕ, όπως δυστυχώς πίστεψαν κάποιοι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Ενέργειας, Έρευνας και Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Για κάθε δικαίωμα που δίνεται δωρεάν στις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, χάνονται δημόσια έσοδα που μέχρι πρότινος πήγαιναν στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ για την ουσιαστική στήριξη της ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Αν οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ πάρουν δωρεάν δικαιώματα εκπομπών, αυτά τα έσοδα θα μειωθούν κατά 40%.
Κανείς δεν ζητά να σταματήσει η λιγνιτική παραγωγή αύριο. Όμως, δωρεάν δικαιώματα εκπομπών σήμερα σημαίνουν εξάρτηση από τον λιγνίτη μέχρι τουλάχιστον τη δεκαετία του 2060, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος της ΔΕΗ παραδέχεται. Η Ελλάδα πρέπει πλέον να διαλέξει ποιο θα είναι το ενεργειακό της μέλλον τις επόμενες δεκαετίες. Λιγνίτης ή καθαρή ενέργεια;

*Ειδικότερα ζητά αλλαγή του έτους βάσης από το 2013 στο 2014 προκειμένου η Ελλάδα να συμπεριληφθεί στις χώρες που δικαιούνται εξαίρεση του άρθρου 10γ σύμφωνα με την οποία δίνονται δωρεάν δικαιώματα εκπομπών CO2 στην ηλεκτροπαραγωγή.

Πηγή: http://www.wwf.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Εξαρση των πρόωρων θανάτων εξαιτίας της ατμοσφαιρικής μόλυνσης...

Περισσότεροι από 16.000 πρόωροι θάνατοι στην Ελλάδα αποδίδονται σε αιτίες που έχουν να κάνουν με την ατμοσφαιρική μόλυνση, σύμφωνα με στοιχεία της ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, αν και η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα φαίνεται να βελτιώνεται σταδιακά, η ατμοσφαιρική μόλυνση, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, εξακολουθεί να παραμένει ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος στην Ευρώπη και ένας σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όχι μόνο την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, λόγω ασθενειών, όπως είναι το άσθμα, τα καρδιοαναπνευστικά νοσήματα και μορφές καρκίνου, αλλά και κατ’ εκτίμηση 467. 000 πρόωρους θανάτους ετησίως, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Η έκθεση αυτή αναφέρει ότι το 2014, το 85% του ευρωπαϊκού πληθυσμού εκτέθηκε σε μικροσωματίδια σε επίπεδα που έχουν ιδιαίτερα βλαβερές επιπτώσεις. Γνωστές έγιναν επίσης εκτιμήσεις από τις επιπτώσεις στην υγεία των πιο επιβλαβών ρύπων του αέρα με βάση δεδομένα του 2013. Η έκθεση σε μικροσωματίδια PM2.5 ήταν υπεύθυνη για περίπου 467.000 πρόωρους θανάτους σε 41 ευρωπαϊκές χώρες τη χρονιά αυτή, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπου παρατηρήθηκαν περισσότεροι από 13.730 θάνατοι. Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πρόωροι θάνατοι ξεπέρασαν τους 430. 000. Οι εκτιμώμενες επιπτώσεις του διοξειδίου του αζώτου (NO2) και του όζοντος (O3) ήταν περίπου 71.000 και 17.000 πρόωροι θάνατοι αντίστοιχα. Στην Ελλάδα ειδικότερα οι πρόωροι θάνατοι ήταν 1.490 και 840 αντιστοίχως. Η έκθεση τονίζει ότι η ποιότητα του αέρα έχει βελτιωθεί με την πάροδο των ετών. Τα μέσα ετήσια επίπεδα μικροσωματιδίων PM10 έχουν πέσει στο 75% κατά την περίοδο 2000-2014.
Ομοίως, οι συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων PM2.5, κατά μέσο όρο, έχουν μειωθεί μεταξύ του 2006 και του 2014. Η έκθεση του πληθυσμού σε επίπεδα PM έχει επίσης μειωθεί τα τελευταία χρόνια. «Οι μειώσεις των εκπομπών έχουν οδηγήσει σε βελτιώσεις στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη, αλλά όχι αρκετά για να αποφευχθούν απαράδεκτες βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον», δηλώνει ο εκτελεστικός διευθυντής του ΕΟΠ Hans Bruyninckx. Τονίζει δε, ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα αίτια της ρύπανσης του αέρα: «Απαιτείται μια θεμελιώδης και καινοτόμος μεταστροφή των συστημάτων μεταφορών, της ενέργειας και της παραγωγής τροφίμων. Αυτή η διαδικασία της αλλαγής απαιτεί δράση από όλους μας, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των επιχειρήσεων, των πολιτών και της ερευνητικής κοινότητας», συμπληρώνει.
«Η έκθεση του ΕΟΠ σχετικά με την ποιότητα του αέρα, μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το θέμα ψηλά στην πολιτική ατζέντα», αναφέρει ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας, Karmenu Vella, συμπληρώνοντας ότι «ένας τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε αυτό είναι να βοηθήσουμε τα διαφορετικά επίπεδα της κυβέρνησης να λειτουργούν καλύτερα μαζί. Εάν μια παρτίδα των μελανών σημείων της ποιότητας του αέρα είναι σε κωμοπόλεις και πόλεις, τότε είναι σαφές ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εξεύρεση λύσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημειώνεται τέλος, ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει για την αναθεώρηση των ορίων στις εκπομπές ρύπων, μειώνοντας σημαντικά τα ανεκτά επίπεδα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, ενώ η προτεινόμενη νομοθεσία θα καθιερώσει νέους εθνικούς δεσμευτικούς στόχους για το 2020 και το 2030.

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΗ Α.Ε., Απαλλοτρίωση Ποντοκώμης και νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5...

Παρά τις καθυστερήσεις και τις οικονομικές δυσκολίες, η ΔΕΗ προχωρεί στην ορθολογική και με σύγχρονες τεχνολογίες καύσης αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων της δυτικής Μακεδονίας.
Η ανέγερση λιγνιτικών μονάδων με νέα τεχνολογία καύσης στο πλαίσιο της ΔΕΗ Α.Εεντάσσεται στον βασικό στόχο της ενίσχυσης της αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών πόρων (λιγνίτης, ΑΠΕ και νερά), που εξυπηρετεί με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της χώρας.
Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της ΔΕΗ Α.Ε. (13.9.2016) εγκρίθηκε η έκδοση επιταγών συνολικού ύψους ποσού 144,13 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του οικισμού της Ποντοκώμης Κοζάνης, έκτασης 887.230,56 τ.μ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης εκμετάλλευση του λιγνιτικού κοιτάσματος Νοτιοδυτικού Πεδίου, από το οποίο θα τροφοδοτείται με λιγνίτη, για τριάντα και πλέον χρόνια, η νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5.
Η ανέγερση της νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 660 MW, ξεκίνησε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015, αναμένεται δε να τεθεί σε λειτουργία το 2020. Έτσι, εάν συνυπολογιστεί και η επένδυση των 1.400 εκατ. ευρώ για τη μονάδα Πτολεμαΐδα 5, είναι φανερό πως η ΔΕΗ Α.Ε. θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο.
Η απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. για τη θετική γνωμοδότηση της απαλλοτρίωσης της Ποντοκώμης ελήφθη στις 22.7.2008, αλλά η αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικισμού κηρύχθηκε με σημαντική καθυστέρηση (ΦΕΚ ΑΑΠ 6/24.01.2012 και διορθωτικό ΦΕΚ ΑΑΠ 35/4.2.2014). Παρομοίως, ενώ, σύμφωνα με την αρχική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. (12.11.2007), η νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5 προγραμματιζόταν να λειτουργήσει στις αρχές 2013, τελικά μόλις τον Μάρτιο του 2013 υπογράφτηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο και πλέον η έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας αναμένεται κατά το 2020.
Ωστόσο, παρά τις καθυστερήσεις και τις οικονομικές δυσκολίες, η ΔΕΗ Α.Ε. προχωρεί στην ορθολογική και με σύγχρονες τεχνολογίες καύσης αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων της δυτικής Μακεδονίας. Τα πλεονεκτήματα από την ανέγερση της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα 5, πιθανότατα κι από τη Μελίτη 2, μετά την πρόσφατη συμφωνία (MoU) με την κινεζική εταιρεία CMEC, είναι τα ακόλουθα:
1. Αυξημένος καθαρός βαθμός απόδοσης (>41%), μείωση του κόστους της παραγόμενης κιλοβατώρας από τη μείωση της ειδικής κατανάλωσης λιγνίτη, παράλληλα με την αποδοτικότερη αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων και την παράταση της εκμετάλλευσής τους πέραν του 2050.
2. Δραστική μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας από την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΑΤ) στους νέους ΑΗΣ και ανάλογη μείωση του εξωτερικού κόστους.
3. Εξασφάλιση δυνατότητας τηλεθέρμανσης πόλεων (Πτολεμαΐδα και Φλώρινα έως το 2050) με προφανή βελτίωση των συνθηκών στο αστικό περιβάλλον και μεγάλη μείωση του κόστους για οικιακή θέρμανση των κατοίκων των πιο πάνω πόλεων.
4. Βιομηχανική δραστηριότητα, οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη σε βάθος 40ετίας από σήμερα στον άξονα Κοζάνης - Φλώρινας με σημαντική συνεισφορά στην απασχόληση εργαζομένων και συνολικά στην εθνική οικονομία (αύξηση ΑΕΠ κ.λπ.).
5. Δυνατότητα πλήρους και σωστής αποκατάστασης του περιβάλλοντος των λιγνιτικών εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και με την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας.
6. Παροχή ικανού χρόνου προετοιμασίας και σχεδιασμού για τη «μεταλιγνιτική» περίοδο στην ευρύτερη περιοχή Κοζάνης - Φλώρινας.
7. Εξοικονόμηση σημαντικών δαπανών στα λειτουργούντα, σήμερα, ορυχεία λόγω της ύπαρξης ήδη του απαραίτητου πάγιου εξοπλισμού.
8. Εξασφάλιση για τη χώρα μιας μακρόχρονης, ασφαλούς, ευσταθούς και οικονομικής βάσης ηλεκτροπαραγωγής, που της παρέχει την ευχέρεια να ανταποκριθεί στις διεθνείς δεσμεύσεις της (αύξηση μεριδίου ΑΠΕ, μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου).
9. Μείωση των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την περίοδο 2020 - 2050 κατά 40%, τουλάχιστον, ως προς τις αντίστοιχες του καταργούμενου ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ισοδύναμης ισχύος.
Έτσι, λοιπόν, η ανέγερση λιγνιτικών μονάδων με νέα τεχνολογία καύσης στο πλαίσιο της ΔΕΗ Α.Ε. -κατά περίπτωση και με τη συνεργασία τρίτων- εντάσσεται στον βασικό στόχο της ενίσχυσης της αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών πόρων (λιγνίτης, ΑΠΕ και νερά), που εξυπηρετεί με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της χώρας.
Συγκεκριμένα εξυπηρετεί τους στόχους του τριγώνου της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή την ανταγωνιστικότητα της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και τη συμβατότητα με το περιβάλλον.

Χρ. Γ. Παπαγεωργίου, μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., τέως διευθυντής της ΔΛΚΔΜ / ΔΕΗ Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Ενδεχόμενος συμβιβασμός για τους πυλώνες υψηλής τάσης...

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις του Δήμου Κοζάνης και του ΑΔΜΗΕ για την μετατόπιση των πυλώνων υψηλής τάσεως στην δυτική πλευρά του οροπεδίου της Κοζάνης και στην περιοχή μετεγκατάστασης της νέας Ποντοκώμης που αρχικά είχε προϋπολογιστεί στα 20 εκ. ευρώ.
Ύστερα από διαβουλεύσεις φαίνεται, όπως τόνισε στην διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κωνσταντίνος Δεσποτίδης πως προκύπτει ένας συμβιβασμός ο οποίος προβλέπει την παράκαμψη της νέας Ποντοκώμης με σχέδιο υπογειώσεων προϋπολογισμού 3 έως 4 εκ. ευρώ.

Πηγή: ΕΡΤ Κοζάνης Σύνταξη: Κώστας Δαβάνης

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Χάσαμε το στοίχημα για τους κατοίκους στη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης...

Τη βεβαιότητα πως μέχρι τέλος του χρόνου δεν θα υπάρχει ανάδοχος για τα έργα υποδομής του νέου οικισμού της Ποντοκώμης εξέφρασε σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας.
Ο κ. Μαλούτας τόνισε πως "το στοίχημα για τους κατοίκους της Ποντοκώμης να χτίσουν μόλις παρουν τα χρήματα χάθηκε".
Δείτε το βίντεο.

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Τους όρους δημοπράτησης και τις μελέτες για την ολοκλήρωση των έργων υποδομών στον νέο Οικισμό Ποντοκώμης, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης...

Τους όρους δημοπράτησης και τις μελέτες για την ολοκλήρωση των έργων υποδομών στον νέο Οικισμό Ποντοκώμης, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.
Αισιόδοξος για την έναρξη των εργασιών και την τοποθέτηση αναδόχου εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης που εκτός άλλων, ανέφερε τα εξής: «Η έγκριση των μελετών για την Α’ φάση κατασκευής των έργων υποδομής της νέας Ποντοκώμης. Εγκρίνουμε τις μελέτες και τους όρους δημοπράτησης και αμέσως μετά θα δημοπρατηθούν. Σήμερα γίνεται ένα διαδικαστικό μεν βήμα αλλά πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Η ΔΕΗ παρακατέθεσε νομίζω το σύνολο του ποσού των αποζημιώσεων και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν οικισμό που θα είναι οικισμός με όλη την έννοια», δήλωσε.
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Δεσποτίδη: «Συζητάμε σήμερα για το μεγάλο έργο που αφορά στην έγκριση μελέτης-απόφαση τρόπου εκτέλεσης σκάφης Ποντοκώμης. Ευελπιστούμε να ξεκινήσουν οι εργασίες και να αρχίσει αυτό το μεγάλο έργο που δρομολογείται πλέον ουσιαστικά μετά και την έγκριση του Σχεδίου από το Σ.Τ.Ε. Από κει και πέρα μέσα από συζητήσεις με την τοπική κοινότητα θα προσπαθήσουμε ο νέος Οικισμός να έχει συνεκτικότητα, να μπορέσουμε να δώσουμε τα χαρακτηριστικά που δεν μπορέσαμε στην περίπτωση του Κλείτου», ξεκαθάρισε.
Εξαιρετικά αισιόδοξο χαρακτήρισε από τη μεριά του ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Λάζαρος Μαλούτας το σενάριο τοποθέτησης αναδόχου στο έργο έως τέλος του έτους. Χαρακτηριστικά ο κ. Μαλούτας, ανέφερε: «Νομίζω είναι εξαιρετικά αισιόδοξο το να πούμε ότι μέχρι τέλους του έτους θα υπάρχει ανάδοχος. Υπήρξε θετική εξέλιξη με την κατάθεση του ποσού των αποζημιώσεων από τη ΔΕΗ. Αλλά όλες οι διαδικασίες και ο χρόνος που χρειάζεται μπορούμε να πούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου δεν θα υπάρχει ανάδοχος…».
Πηγή: kozan.gr -Τίνα Παπαντωνίου

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Το ρεπορτάζ του Λάμπρου Δεμερτζή στο Star Channel για το Νότιο πεδίο...

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Ειδοποίηση προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης από τη ΔΕΗ ΑΕ για αναγκαστική απαλλοτρίωση ΟΠΚ3 στην Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης, Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, Δήμου Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης...

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 2882/2001 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 17/6.2.2001 τ.Α’) πληροφορεί όλους όσους:
Α. Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα: ή Β. Έχουν εγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση ή με οποιοδήποτε τρόπο διεκδικούν τα ακίνητα που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, Δήμου Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και έχουν απαλλοτριωθεί με την αριθ. Δ9/Δ/Φ53/19/5/16.1.2012 (ΦΕΚ ΑΑΠ’ 6/24.1.2012) καθώς και την τροποποιητική αυτής αριθ. Δ9/Δ/Φ53/ οικ.1742/304/29.1.2014 (ΦΕΚ ΑΑΠ’ 35/4.2.2014) τα εξής:
Η αποζημίωση που καθόρισε η υπ’ αριθ. 71/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και οι υπ’ αριθ. 383/2015, 10/2016 και 15/2016 αναγνωριστικές αποφάσεις Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για τα παραπάνω ακίνητα και τα συστατικά και παραρτήματα τους έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το υπ’ αριθ. 17405/20.10.2016 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης ποσό ευρώ εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων είκοσι πέντε και 28/100 (139.733.025,28) και αφορά αποζημίωση απαλλοτριούμενης έκτασης.
Επίσης η ΔΕΗ παρακατάθεσε με το υπ’ αριθ. 17403/20.10.2016 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης ποσό ευρώ σαράντα δύο χιλιάδων σαράντα πέντε και62/100 (42.045,62) που αφορά δικαστική δαπάνη υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 71/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας και των υπ’ αριθ. 383/2015, 10/2016 και 15/2016 αναγνωριστικών αποφάσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την πιο πάνω απαλλοτρίωση, καθώς και με το υπ’ αριθ. 17404/20.10.2016 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης ποσό ευρώ δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων τριακοσίων εννέα και 36/100 (2.200.309,36) που αφορά δικαστική δαπάνη υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης.
Τα παραπάνω ακίνητα εικονίζονται στον υπ’αριθ.8006/1.4.2016 τεύχη (1,2) πίνακα προσωρινής παρακατάθεσης της ΔΕΗ, για την ΟΠΚ3 απαλλοτρίωση.
Η παραπάνω αποζημίωση είναι αποδοτέα στους δικαιούχους που θα αναγνωρισθούν σύμφωνα με το Νόμο.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016

Η Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΛΙΑΝΑ ΜΟΥΜΟΥΤΖΗ
Δείτε το ΦΕΚ παρακάτω

Ειδοποίηση προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης by Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δημητρίου Υψηλάντη on Scribd

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Συνήγορος του Πολίτη: Θεμελιώδες δικαίωμα η πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση...

Το δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σε θέματα περιβάλλοντος, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Στο κείμενο σχολίων και παρατηρήσεων που έστειλε προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο της εκπόνησης της Εθνικής Έκθεσης για την εφαρμογή της Σύμβασης του Άαρχους, ο Συνήγορος τονίζει ότι η πληροφόρηση και συμμετοχή των πολιτών αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά εργαλεία για τη χάραξη και άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής και ζητά να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την επίτευξη της μέγιστης περιβαλλοντικής διαφάνειας και τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης του πολίτη στην περιβαλλοντική πληροφορία.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, συμμετέχει στη διαδικασία εκπόνησης της Εθνικής Έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του Άαρχους για την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, και έστειλε τις παρατηρήσεις του στο αρμόδιο για την εκπόνηση της έκθεσης Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Η σύμβαση επιδιώκει τη σύνδεση του δικαιώματος στο περιβάλλον με τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη λογοδοσία των κυβερνώντων με την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Ανεξάρτητη Αρχή, μεσολαβώντας για την επίλυση των ελλειμμάτων που παρατηρούνται στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, επιδιώκει να συμβάλλει στη διάδοση και την εμπέδωση των σχετικών υποχρεώσεων από τη διοίκηση, αλλά και στην αντίστοιχη ενημέρωση των πολιτών. Ο Συνήγορος επισημαίνει μάλιστα ότι η δημόσια διοίκηση, πολλά χρόνια από την επικύρωση της Συνθήκης του Άαρχους, προβάλλει συχνά αδικαιολόγητους περιορισμούς και προσκόμματα στη διάθεση της περιβαλλοντικής πληροφορίας στο κοινό.
Οι παρατηρήσεις της Αρχής ενσωματώθηκαν στο αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου πρώτο σχέδιο της Εθνικής Έκθεσης 2017.

Συμπληρωματικά Αρχεία
1. Δελτίο Τύπου
2. Έγγραφο ΣτΠ
3. Έγγραφο του ΥΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Ατμοσφαιρική ρύπανση και θόρυβος από τα αυτοκίνητα αυξάνουν τον κίνδυνο υπέρτασης...

Η συνεχής έκθεση των ανθρώπων στη ρύπανση της ατμόσφαιρας και στο θόρυβο από την κίνηση των οχημάτων αυξάνει τα περιστατικά υπέρτασης, σύμφωνα με μια νέα ευρωπαϊκή επιστημονική έρευνα, τη μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα στον κόσμο.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια περιβαλλοντικής επιδημιολογίας Μπάρμπαρα Χόφμαν του γερμανικού Πανεπιστημίου Χάινριχ Χάινε του Ντίσελντορφ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ευρωπαϊκό καρδιολογικό περιοδικό "European Heart Journal", παρακολούθησαν πάνω από 41.000 ανθρώπους σε πέντε χώρες (Γερμανία, Ισπανία, Νορβηγία, Δανία, Σουηδία) για διάστημα πέντε έως εννέα ετών.
Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν είχε υπέρταση στην αρχή της έρευνας, αλλά στο τέλος της μελέτης το 15% είχαν πλέον εμφανίσει αυξημένη αρτηριακή πίεση.
Διαπιστώθηκε ότι για κάθε πέντε παραπάνω μικρογραμμάρια σωματιδίων ΡΜ2,5 (με διάμετρο μικρότερη των 2,5 εκατομμυριοστών του μέτρου) ανά κυβικό μέτρο αέρα, ο κίνδυνος υπέρτασης αυξάνεται κατά 22% για όσους ζουν στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ρύπανση.
Ο αυξημένος κίνδυνος από τη ρύπανση ισοδυναμεί με τον παραπάνω κίνδυνο που έχει ένας υπέρβαρος άνθρωπος (με δείκτη μάζας σώματος 25-30), σε σχέση με έναν που έχει φυσιολογικό βάρος (με δείκτη 18,5-25).
Αντίστοιχα, όσον αφορά το θόρυβο, διαπιστώθηκε ότι όσοι ζουν σε δρόμους όπου τα μέσα επίπεδα θορύβου τα βράδια φθάνουν τα 50 ντεσιμπέλ, έχουν κατά 6% μεγαλύτερο κίνδυνο υπέρτασης, σε σχέση με όσους ζουν σε πιο ήσυχους δρόμους με μέσα επίπεδα θορύβου 40 ντεσιμπέλ.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η αύξηση του κινδύνου για υπέρταση συμβαίνει ακόμη και με επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις, τα οποία είναι αρκετά κάτω από τα ευρωπαϊκά όρια ασφαλείας.
«Αυτό σημαίνει , δήλωσε η Χόφμαν, «ότι η τωρινή νομοθεσία δεν προστατεύει τον πληθυσμό της Ευρώπης επαρκώς από τις συνέπειες της ρύπανσης του αέρα.
Με δεδομένο ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πανταχού παρούσα και η υπέρταση είναι ο πιο σημαντικός παράγων καρδιαγγειακού κινδύνου, τα νέα ευρήματα έχουν σημαντικές συνέπειες από άποψη δημόσιας υγείας και συνηγορούν υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερων κανονισμών για τη ρύπανση».
Όσον αφορά τους πιθανούς βιολογικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων επιβαρύνονται η καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία, η ρύπανση μπορεί να προκαλέσει τοπική και συστημική φλεγμονή στον οργανισμό, οξειδωτικό στρες και ανισορροπία στο νευρικό σύστημα. Ο θόρυβος επηρεάζει τόσο το νευρικό, όσο και το ορμονικό σύστημα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Εορδαία: Κάμπος ισχύος...

Οταν δεν κοιτάς τα φουγάρα, βλέπεις τα βουνά· το Βέρμιο, το Ασκιο, το Μουρίκι. Οταν δεν αναζητάς τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς, εντοπίζεις γεφύρια, μακεδονικούς τάφους κι ανθρώπους φιλόξενους, δραστήριους, συνειδητοποιημένους. Στον λιγνιτοφόρο κάμπο της Πτολεμαΐδας δεν μετριούνται τα πάντα σε κιλοβατώρες.
Τα φουγάρα ψάχνεις. Τι άλλο; Ξέρεις και τίποτε άλλο για την Πτολεμαΐδα; Ξέρεις για τα βουνά και τα ποτάμια; Για το βασίλειο της Εορδαίας; Ή μήπως για τα πέτρινα γεφύρια, τα παλαιοντολογικά ευρήματα και τα ορεινά καταφύγια; Τα φουγάρα θες να δεις, να αμολάνε στον ουρανό λευκό καπνό σαν σοφοί Ινδιάνοι. Να στοιχίζονται στον κάμπο, να αναβοσβήνουν τη νύχτα, να ενώνεται ο καπνός με τη συννεφιά, να αναρωτιέσαι «ο καιρός βάρυνε ή πάντα έτσι είναι εδώ στην Πτολεμαΐδα»;
Λιγνιτωρυχεία Ποντοκώμης, ατμοηλεκτρικός σταθμός Καρδιάς, πεδίο Κόμανου... Περνάνε οι θέσεις πλάι σου βολίδα. Κι εσύ σκαλώνεις, κοιτάς αχόρταγα ένα αμφίσημο βιομηχανικό τοπίο που έχει τον τρόπο να σε μαγνητίζει. Κοντά 50 χρόνια εξόρυξη. Τον ατέλειωτο έχει αυτός ο λιγνίτης;
Ορυχεία φαντάζεσαι. Μαύρα, κατράμια. Εργάτες χωμένους σε λαγούμια, βουτηγμένους στον φαι-άνθρακα. Χωριά που εξαφανίζονται κάτω απ' το κάρβουνο. Εκκλησίες που «περπατούν» μες στα ορυχεία. Θηριώδη μηχανήματα να κεντρίζουν τη γη κι αχόρταγες μπουλντόζες. Μιλιούνια.Να φαίνονται σαν μικροσκοπικά μυρμήγκια ξαφνικά, πομπή σε ένα αλλόκοτο σύμπαν. Μαύρο κι άραχνο.
Ασπρος καπνός. Καλό σημάδι, λένε. Ετσι το παίρνεις και προχωράς. Οργώνεις τον λιγνιτοφόρο κάμπο που απλώνεται ανάμεσα στο Βέρμιο και το Ασκιο. Πόσους κατοίκους έχει η Πτολεμαΐδα; 40.000. Πόσοι να είναι εργάτες της ΔΕΗ; Μια πόλη τετραγωνισμένη, επίπεδη, με αγορά ατέλειωτη, έντονη ζωή κι ένα απρόσμενο βροντερό «παρών» στα πολιτιστικά δρώμενα της δυτικής Μακεδονίας.Και στα περιβαλλοντικά. Εχεις ακούσει για την τηλεθέρμανση; Εδώ πρωτοεφαρμόστηκε.
«Να πας να δεις το πέτρινο σχολείο», σου λένε, «και το παλιό υδραγωγείο», μα εσύ μπαίνεις μέσα στο Παλαιοντολογικό μουσείο και έκπληκτος μαθαίνεις πως η Πτολεμαΐδα δεν είναι απλώς η πρωτεύουσα του λιγνίτη. Για μουσικό σχολείο, ωδείο, κινηματογραφική ομάδα, συναυλίες κι εκδηλώσεις σωρό, ακούς.
Εκθέσεις βλέπεις, «οι αίθουσές μας δε μένουν ποτέ άδειες. Ζωγραφικής, ιστορικές, κοσμήματος, ψηφιδωτού», λέει η πρόεδρος Θεοπίστη Κρυσταλλίδου, κι έτσι καταλαβαίνεις τον πολύπλευρο ρόλο του μουσείου, που με την έκθεση των αρχαιολογικών και λαογραφικών ευρημάτων προβλέπεται να γίνει πολυ-μουσείο. Τα ίδια και με τα σεμινάρια.Ολο τρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρούς και μεγάλους.
Τόσο εντυπωσιάζεσαι που ξεχνάς ότι ήρθες σε παλαιοντολογικό μουσείο. Κι όταν αντικρίζεις τον τεράστιο, σπάνιο χαυλιόδοντα μαμούθ, την κάτω γνάθο ιπποπόταμου κι ένα σωρό ακόμη απολιθώματα 1 έως 3 εκατομμυρίων χρόνων που βρέθηκαν στα λιγνιτωρυχεία, η έκπληξη περισσεύει.
Και πάνω που νιώθεις πως όλα τα 'μαθες για την Πτολεμαΐδα, πέφτουν οι ερωτήσεις βροχή και σε φέρνουν σε αμηχανία. «Το Μικρασιατικό σπίτι το είδες;», «Τις συνήθειες των Ποντίων τις έμαθες;», «Για τους Θρακιώτες σου 'πε κανείς;», «Τι κάθεσαι; Στα καζάνια να πας!». Και κάπως έτσι μπλέκεσαι με το πολυπολιτισμικό πλήθος.
Και κάπως έτσι βρίσκεσαι να καζανεύεις με τους ντόπιους. Ανάμεσα σε κλαρίνα και βιολιά, σε μπριζολάκια και ζυγούρια, ανάμεσα σε Πόντιους και Μικρασιάτες, ρέει το τσίπουρο, με γλυκάνισο συνήθως εδώ πάνω, και βράση που σταματά στα 21 γράδα.«Μα 20,5 μα 21 το ίδιο κάνει», λέει ένας. «Ποτέ! Τα γράδα είναι σαν τον σεισμό, και το μισό μετράει», ενίσταται κάποιος άλλος, και μ' αυτά και μ' εκείνα εύκολα ξημερώνεσαι...

Γεφύρια και μακεδονομάχοι
Καθαρό, πεντακάθαρο το τσίπουρο. Δίχως «κεφάλι» σηκώνεσαι κι αλωνίζεις πάλι τον κάμπο. Βλέπεις τους λόφους τριγύρω; Βουνά είναι. Το Βέρμιο στα ανατολικά, το Ασκιο και το Μουρίκι στα βορειοδυτικά, σκεπασμένα από έναν χιονιά που πλησιάζει. Εκεί πάνω η φύση έχει τον πρώτο λόγο. Εδώ κάτω, στον κάμπο, τον έχουν οι άνθρωποι.
Σου εξιστορεί ο πρόεδρος του Κόμανου, ας πούμε, ο Ευθύμιος Παπάς, το χρονικό της απαλλοτρίωσης του χωριού. Πάει ο Κόμανος, μα ο πρόεδρος πρόεδρος. Και οι εκκλησίες εκκλησίες. Αγία Παρασκευή, Αγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, Αγιος Νικόλαος στέκονται μέσα στα ορυχεία. Γύρω τους έσκαψαν. Είπαν να τον «περπατήσουν» τον τελευταίο, μα είναι παλιός, δεν θ' αντέξει.«Πέντε χωριά έχουν απαλλοτριωθεί από το '60». Τώρα, όπου να 'ναι παίρνει σειρά η Μαυροπηγή.
«Ιδιωτικός δρόμος. Εισέρχεστε με δική σας ευθύνη»: μέσα στα λιγνιτωρυχεία πορεύεσαι. Περνάς πύλες ελέγχου και μπάρες. Κρύβεται ο ουρανός απ' τα καλώδια. Εντυπωσιάζεσαι με το θέαμα, προβληματίζεσαι με την ξεπερασμένη πηγή ενέργειας.
Στη Σπηλιά σε στέλνουν όλοι. Ενας μακεδονικός τάφος άλλο πράγμα, μα δεν είναι ακόμη επισκέψιμος. Ούτε τα νεο-εξερευνημένα σπήλαια. Πρέπει να 'σαι σπηλαιολόγος για να τα δεις. Μα στους Πύργους τα βλέπεις όλα. Και τον μακεδονικό τάφο, από τους παλαιότερους του είδους, και τα δυο γεφύρια. Εκείνο του Σάνδρυμου κι εκείνο του Κάστρου, αναστηλωμένα κι υπέροχα.
Στα Κομνηνά δεν έχει τέτοια πράγματα να δεις. Ούτε στο Μεσόβουνο. Εδώ θα σου μιλήσουν για το Ολοκαύτωμα του '44, θα σου δείξουν το μνημείο και όλα τα χέρια θα υποδείξουν προς το Βέρμιο. Αν καβατζάρεις την πλαγιά, φτάνεις στο χιονοδρομικό της Βέροιας, στα 3-5 Πηγάδια!
Πολύ ξεστράτισες, πίσω πάλι στον κάμπο. «Στον Περδίκκα πήγες να δεις τον ελέφαντα;» σε ρωτούν. Κάνε κράτει, σημαντικότατος ο 5μετρος σκελετός 3 εκατομμυρίων ετών, μα δεν είναι ακόμη επισκέψιμος. Τα χωριά στα πόδια του Μουρικίου όμως είναι. Κι ολοζώντανα. Αρχίζουν απ' τον κάμπο, τρυπώνουν στα καστανοδάση και στις οξιές για λίγο.
Μπαίνεις στην Αρδασσα, βλέπεις τον ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και το αναστηλωμένο πέτρινο σχολείο δίπλα του, φτάνεις στην Αναρράχη, να ’σου ένα φούστουρο κι ένα τσιπουράκι στο πόδι, σε πιάνει παρακάτω ο άλλος: «κοίτα το αρχοντικό Τζιαμπάζη πώς καταρρέει». «Ποιο αρχοντικό καλέ, έλα εδώ στον Φούφα να δεις το σπίτι που δολοφονήθηκε ο καπετάν Φούφας, ο μεγάλος Μακεδονομάχος»!
Γυρνάς προς το Μηλοχώρι, σε στέλνουν στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής που τόσο αγαπούν, πλάι στο χωριό βλέπεις μηλιές, μα σου λένε και για παλιούς μύλους κατά μήκος του ρέματος. Χαζεύεις το μικρό φράγμα και τη λιμνούλα στην πλάτη του, μαθαίνεις και τα ντόπια τυριά στο τυροκομείο. Μπάτζο, μανούρι και φέτα θα δοκιμάσεις παντού εδώ γύρω. Μέσα στο Εμπόριο βλέπεις τον... πύργο του Γαλατά. Ενα αντίγραφό του, για την ακρίβεια, πλάι στην όμορφη μέσα - έξω εκκλησία του Αγίου Μηνά.
Ακούς να τρέχουν τα νερά παραδίπλα, τρυπώνεις στο μικρό φαράγγι. Εδώ είναι ο καταρράκτης, εδώ κι ο καλοκαιρινός περίπατος των ντόπιων. Στο Εμπόριο είναι και το περίφημο καστανοδάσος όπου διοργανώνεται το φεστιβάλ «Το δάσος αλλιώς». Στο Εμπόριο και οι δύο ξενώνες, καύχημα των ντόπιων. Μα εσύ όπου κι αν σταθείς για τη ΔΕΗ ρωτάς. Τα φουγάρα όλο ψάχνεις. Να ανέβαινες με τον καπνό στα σύννεφα. Να τα 'βλεπες όλα από ψηλά. Μήπως απλά να παίρναμε σιγά σιγά τα βουνά;

Ασκιο & Μουρίκι
Τι ήταν να το ευχηθείς; Ορατότης μηδέν. Σε έχει πάρει αγκαλιά η ομίχλη και σε πάει. Ολο τον κάμπο θα ’βλεπες. Την Πτολεμαΐδα, τα χωριά, τα ορυχεία, τις κορυφές, ως πέρα το Καϊμακτσαλάν στην Πέλλα. Τώρα τα φαντάζεσαι. Στον αυχένα του Αγίου Κοσμά, ανάμεσα σε Μουρίκι και Ασκιο ή Σινιάτσικο, σηκώνεις γιακά, κάτι λίγο κάτω απ' το μηδέν η θερμοκρασία κι οι πρώτες νιφάδες σκαλώνουν στα μαλλιά. Δύσκολο να περπατήσεις τα ωραία μονοπάτια του βουνού έτσι. Αν δεν είχε χιόνι θα τρύπωνες στα δάση. Ως την κορυφή του Ασκιου θα μπορούσες να φτάσεις.
Τώρα θολές σιλουέτες όλα τα ξωκλήσια. Μόνο ένα καταφύγιο ονειρεύεσαι. Ενα; Τρία έχεις! Αντίκρυ οι πινακίδες. Αριστερά ο χωματόδρομος τραβάει για Ασκιο. Δυο τα ορειβατικά καταφύγια κι από εκεί η αφετηρία για το μονοπάτι της κορυφής. Τοπία πανέμορφα, θέα αδιανόητη υπό καλές καιρικές συνθήκες.
Δεξιά ο ασφαλτόδρομος για το Μουρίκι και τον ορεινό ξενώνα του. Να κάθεσαι πλάι στη σόμπα να βλέπεις το χιόνι να πέφτει ανάμεσα στις οξιές, να βλέπεις και ένα τέρας να πλησιάζει... απειλητικά μέσα από την ομίχλη. Δεν είναι η αρκούδα, η σκυλίτσα Αγίου Βερνάρδου είναι!
Χωριά πολλά δεν έχει εδώ πάνω. Δύσκολος ο χειμώνας παρά την ομαλότητα των βουνών. Η Βλάστη μόνο απλώνεται στο οροπέδιο ανάμεσα στα δύο βουνά, στα 1.200 μ. Ανθρώπους ψάχνεις κι αν δεν είναι μεσημέρι βρίσκεις. Το καφενείο του Αλέκου ας πούμε, είναι πάντα ανοιχτό, λένε.
Βολεύεσαι πλάι σε καμιά σόμπα, τσιμπολογάς άγρια μανιτάρια και αληθινά τυριά και ακούς ιστορίες. Για το χθες της· Για την πανάρχαια ιστορία του τόπου που ήταν μέρος του Βασιλείου της Εορδαίας και για την ίδρυση του οικισμού από τους κατοίκους της Μοσχόπολης. Για την τεράστια ακμή του 19ου και του 20ού αιώνα, όταν το βλαχοχώρι πλούτιζε από τους φημισμένους κτηνοτρόφους κι εμπόρους του.
Για το σήμερά της. Για το αντάμωμα του καλοκαιριού, για τις «γιορτές της γης», για το πρότυπο κτηνοτροφικό της κέντρο, για τον νερόμυλο Γιαννιώτη στον ποταμό Μύριχο. Για το μέλλον της. Ξενώνες, ταβέρνες, ωραία ατμόσφαιρα, ωραία σπίτια, ωραία πλατεία. Ωραία βάση, με λίγα λόγια, για εξορμήσεις στα βουνά. Ως και για την αρκούδα ακούς ιστορίες. Εξω στην πλατεία είναι κι αυτή, έτοιμη να κεράσει νερό κρύσταλλο. Σκιάχτηκες; Η βρύση είναι! Η αληθινή θα ξανάρθει την άνοιξη!

Πηγή: http://www.thetravelbook.gr/

Διαβάστε περισσότερα...
 
back to top