Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης Επίλυσης Διαφορών ΠΕ Κοζάνης για κλήρωση των οικοπέδων στους δικαιούχους της Ποντοκώμης, την Παρασκευή 25/1...

Καλούμε τα μέλη και τον γραμματέα της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης έδρας της ΠΔΜ, η οποία συστάθηκε με την με Α.Π. 59890/1264/28-6-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 25-01-2019 και ώρα 08:30 πρωινή στην ΤΚ Ποντοκώμης Κοζάνης στο Κλειστό Αμφιθέατρο με θέμα: «Κλήρωση για τον καθορισμό του οικοπέδου στον νέο οικισμό Ποντοκώμης που παραχωρείται σε έκαστο δικαιούχο».
Η κλήρωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Ν. 4273/2014 (ΦΕΚ 146/Α΄ /11-7-2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α΄ /24-12-2018) και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη το με ΑΠ 198170/3-12-2018 έγγραφο περί παροχής στοιχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
Σε περίπτωση κωλύματος σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους νόμιμους αναπληρωτές σας και τον Πρόεδρο της επιτροπής.
Επίσης, καλούμε και όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, σύμφωνα με την κατάσταση που ακολουθεί, να παρευρίσκονται προκειμένου να λάβουν μέρος στην διαδικασία της κλήρωσης.
Στην κλήρωση λαμβάνουν μέρος μόνο οι δικαιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι και οι οποίοι έχουν καθοριστεί στις πέντε Αποφάσεις της παρούσας Επιτροπής με ΑΠ 1048/24-5-2018 (ΑΔΑ : 60ΑΙ7ΛΨ-Ψ50), 1098/29-6-2018 (ΑΔΑ : 7ΥΟΧ7ΛΨ-572), 1170/25-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΤΑΖ7ΛΨ-195), 1172/14-11-2018 (ΑΔΑ : 6ΤΥ27ΛΨ-3ΚΡ) και 1175/22-11-2108 (ΑΔΑ : ΩΖΦΓ7ΛΨ-ΣΓΑ).
Η σειρά με την οποία οι δικαιούχοι προσέρχονται στην κληρωτίδα για να ανασύρουν τον δικό τους λαχνό είναι η ίδια με αυτή την σειρά που είναι καταχωρημένοι στις πέντε παραπάνω Αποφάσεις. Η αρχή γίνεται από την 1η Απόφαση και ακολουθούν κατά σειρά η 2η, 3η, 4η και η 5η. Η σειρά κλήρωσης των δικαιούχων είναι επίσης σύμφωνη με αυτή της κατάστασης που ακολουθεί στην παρούσα Πρόσκληση.
Ο λαχνός που περιέχει το οικοδομικό τετράγωνο και τον αριθμό του παραχωρούμενου οικοπέδου, θα ανασυρθεί από την κληρωτίδα από τον ίδιο τον δικαιούχο ο οποίος θα καλείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να προσέλθει για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος που καλείται στην κληρωτίδα απουσιάζει, τότε ο λαχνός θα ανασύρεται από ένα μέλος της Επιτροπής. Συνεπώς σε κάθε δικαιούχο θα αντιστοιχεί ο ανασυρόμενος λαχνός της κληρωτίδας άρα σε κάθε δικαιούχο θα παραχωρηθεί το οικόπεδο που θα τύχει από την κληρωτίδα.
O Πρόεδρος της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης Επίλυσης Διαφορών

Γαρούφος Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου, στο αμφιθέατρο Ποντοκώμης, η διαδικασία διανομής οικοπέδων στο νέο οικισμό της ΖΕΠ...

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, Παρασκευή 25 Ιανουαρίου, στο αμφιθέατρο Ποντοκώμης, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία διανομής οικοπέδων στο νέο οικισμό της ΖΕΠ. Η ώρα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή κι αναμένεται να γνωστοποιηθεί με επίσημη ανακοίνωση τις επόμενες μέρες.

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Καλή χρονιά...

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2018

Καλά Χριστούγεννα

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

Ακρινή Κοζάνης: 1000 κάτοικοι εγκλωβισμένοι από τέφρα κι ορυχεία λιγνίτη...

Οι 1.000 κάτοικοι του χωριού, το οποίο έχει περικυκλωθεί από ορυχεία λιγνίτη και αποθέσεις τέφρας, άκουσαν πρόσφατα τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της ΔΕΗ, Μανόλη Παναγιωτάκη, να τα «µασάει» αναφορικά µε την εφαρµογή του νόµου που προβλέπει τη µετεγκατάσταση του οικισµού.
Η επιχείρηση έχει δεσµεύσει την καλλιεργήσιµη γη της Ακρινής, στερώντας από τους κατοίκους το βασικό εισόδηµά τους προκειµένου να εξορύξει τον υπόγειο λιγνίτη, αλλά αρνείται τώρα να απαλλοτριώσει και τον οικισµό, αφού δεν υπάρχουν εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα κάτω από αυτόν.
Οι δύο πλευρές έχουν αποδυθεί το τελευταίο διάστηµα σε ένα σκληρό µπρα ντε φερ, µε τον επικεφαλής της ΔΕΗ να πετάει το γάντι στους κατοίκους για όσα έχουν κερδίσει από τις τοπικές «µπίζνες» τους µε την επιχείρηση και τους τελευταίους να απειλούν µε µπλόκο στις αποθέσεις που γίνονται έξω από το χωριό, εφόσον δεν εκδοθεί έως το τέλος του χρόνου το Προεδρικό Διάταγµα για τη µετεγκατάσταση.
Σε συµπαράσταση των κατοίκων έσπευσε και το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Μακεδονίας, µε το σύνολο των παρατάξεων να καταγγέλλει τη ∆ΕΗ για εµπαιγµό και να της ζητά να τηρήσει τον ψηφισµένο νόµο.

Δίκη στις 8 Ιανουαρίου
Με βάση τον νόµο, λοιπόν, η Ακρινή πρέπει να µετεγκατασταθεί, µε έξοδα 50% της ∆ΕΗ και 50% του κράτους, για λόγους περιβαλλοντικούς αλλά και βιωσιµότητας. Το ορυχείο περνάει παράλληλα µε το χωριό, σε απόσταση µερικών εκατοντάδων µέτρων από τα πρώτα σπίτια, και αναµένεται να πλησιάσει περισσότερο από την επέκταση της εξορυκτικής δραστηριότητας, ενώ σε ακόµη µικρότερη απόσταση βρίσκονται οι αποθέσεις τέφρας και αδρανών υλικών.
Οι πηγές που υδροδοτούν τον συγκεκριµένο οικισµό και άλλους τρεις γειτονικούς (Αγιο ∆ηµήτριο, Ρυάκιο, Κοιλάδα) έχουν µολυνθεί µε εξασθενές χρώµιο και στις 8 Ιανουαρίου αναµένεται να καθίσουν στο εδώλιο τέσσερα στελέχη της ∆ΕΗ µε βάση πόρισµα επιστηµονικής οµάδας του ΑΠΘ το οποίο «δείχνει» ως υπεύθυνες για τη µόλυνση τις αποθέσεις τέφρας.
Το λιγνιτωρυχείο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια της Ακρινής, ενώ οι πηγές που υδροδοτούν τον οικισµό, όπως και άλλους τρεις γειτονικούς (Αγιο ∆ηµήτριο, Ρυάκιο, Κοιλάδα), έχουν µολυνθεί µε εξασθενές χρώµιο.
Οι 1.000 χωρικοί, στην πλειονότητά τους αγρότες και κτηνοτρόφοι που «πνίγονται» από τις δραστηριότητες της ∆ΕΗ, έχασαν και τα χωράφια τους, τα οποία δεσµεύτηκαν. Ο νόµος, ωστόσο, δεν έχει ακόµα εφαρµοστεί, καθώς δεν έχει υπογραφεί το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα για την έναρξη της µετεγκατάστασης.
Ο επικεφαλής της ∆ΕΗ δήλωσε πρόσφατα από την Πτολεµαΐδα ότι η επιχείρηση είναι διατεθειµένη να βοηθήσει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών του χωριού, αλλά ήταν κάθε άλλο παρά θετικός ως προς τη µετεγκατάσταση, ενώ άφησε υπονοούµενα για πιθανή κατάργηση του νόµου.
«Δεν υπάρχει λιγνίτης κάτω από την Ακρινή. Βέβαια, υπάρχει ένας νόµος. Τώρα, πώς έγινε αυτός ο νόµος δεν θέλω να το σχολιάσω αυτήν τη στιγµή, ο καθένας ξέρει» είπε και προσέθεσε: «Είµαστε υποχρεωµένοι να ακολουθήσουµε τον νόµο όσο υπάρχει».
Οι συγκεκριµένες δηλώσεις προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων του χωριού, καθώς και τοπικών αυτοδιοικητικών και άλλων φορέων. «Οι νόµοι δεν είναι για να τους ακολουθούµε, αλλά για να τους εφαρµόζουµε. Αυτό είναι κοροϊδία» λέει στο «Εθνος» ο Κώστας Πουτακίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής.
Το πινγκ πονγκ µεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζεται, µε εκατέρωθεν βολές:
Ο Μανόλης Παναγιωτάκης αρνείται ότι η ∆ΕΗ έχει δεσµεύσει τον ζωτικό χώρο της Ακρινής, υποστηρίζοντας πως έχουν απαλλοτριωθεί µόλις 5.000 από τα 38.000 στρέµµατα του οµώνυµου αγροκτήµατος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος απαντά ότι τα 28.000 από αυτά βρίσκονται στον ορεινό όγκο του Βερµίου, ενώ εκτός από τα 5.000 απαλλοτριωµένα υπάρχουν άλλα 5.000 δεσµευµένα.
Ο πρόεδρος της ∆ΕΗ φρόντισε να... υπενθυµίσει στους κατοίκους ότι έχουν «πέσει» αρκετά εκατοµµύρια στην Ακρινή µέσα από τη µεταφορά του λιγνίτη και της τέφρας (σ.σ.: γίνεται µε δέκα φορτηγά ιδιοκτησίας του προέδρου της τοπικής κοινότητας Ακρινής και µε οδηγούς κατοίκους του χωριού). Ο Κώστας Πουτακίδης απαντά ότι αυτή είναι µια επιχειρηµατική δραστηριότητα ενός ατόµου που δίνει δουλειά σε άλλους δέκα.
Στελέχη της επιχείρησης επισηµαίνουν την «πονηριά» ορισµένων κατοίκων οι οποίοι, εν όψει της απαλλοτρίωσης, έχτισαν αυθαίρετες αποθήκες για να εισπράξουν αποζηµιώσεις. Το χωριό απαντά ότι η εφαρµογή του νόµου για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων «εγκαινιάστηκε» πανελλαδικά στην Ακρινή Κοζάνης, αλλά δεν εφαρµόζεται στο σκέλος της που προβλέπει τη µετεγκατάσταση του οικισµού.

Επίθεση Καρυπίδη
«Προκλητικότατο» χαρακτήρισε τον επικεφαλής της ∆ΕΗ ο περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρυπίδης, µιλώντας για το θέµα της Ακρινής στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου το απόγευµα της Τετάρτης. Εκανε λόγο για «εµπαιγµό» της τοπικής κοινωνίας από την επιχείρηση και ζήτησε να γίνουν παρεµβάσεις σε πολλά επίπεδα, ενώ γνωστοποίησε ότι είναι ενήµερος για το θέµα και ο πρωθυπουργός.
Ο επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης και πρώην περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας, Γιώργος ∆ακής, πρότεινε ως µέσο πίεσης να απαγορευτεί στην εταιρεία να συνεχίσει τις αποθέσεις της στην περιοχή από την 1η Ιανουαρίου 2019, όπως προβλέπεται από τον νόµο για τη µετεγκατάσταση, ενώ η Γεωργία Ζεµπιλιάδου ζήτησε να γίνει προσφυγή στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια εφόσον δεν εκδοθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα µέχρι το τέλος του χρόνου.

Πηγή: https://www.ethnos.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

Νόμοι του Κράτους οι τροπολογίες για Ποντοκώμη και Αναργύρους...

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Τα ελληνικά χωριά που βυθίζονται λόγω της εξάρτησης της χώρας στον λιγνίτη...

Για τα χωριά που βυθίζονται, κυριολεκτικά, λόγω της εμμονής της Ελλάδας στην εξόρυξη του λιγνίτη ως καύσιμο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος αναφέρονται σε άρθρο του το Associated Press.
Αν ο σεισμός ήταν ένα φαινόμενο που χτυπάει σε αργή κίνηση το αποτέλεσμά του θα ήταν ορατό σε ένα μέρος όπως στους Ανάργυρους, ένα ελληνικό χωριό όπου το μαύρο τοπίο και ο θόρυβος από την εξόρυξη του άνθρακα συνοδεύουν την σταδιακή εκκένωσή του.
Το χωριό της βόρειας Ελλάδας είχε κάποτε περισσότερους από 400 ανθρώπους. Τώρα έχει λιγότερους από 50. Οι δρόμοι του βυθίζονται, οι τοίχοι και τα θεμέλια των σπιτιών έχουν υποστεί καταστροφές. Οι κάτοικοι του μικρού αυτού χωριού το εγκαταλείπουν όχι από πανικό αλλά από απελπισία. Το ένα μετά το άλλο, τα μικρά ελληνικά χωριά στην ζώνη εξόρυξης του λιγνίτη καταστρέφονται καθώς το έδαφος γίνεται ολοένα και πιο ασταθές. Οι καμπάνες από μία εκκλησία της περιοχής δεν χτυπούν από το φόβο ότι θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερες ρωγμές στους τοίχους. Κάτοικος του χωριού και κτηνοτρόφος, ο κύριος Μιχάλης Μπιτάς, παρατήρησε για πρώτη φορά τις ζημιές στα σπίτια του χωριού Ανάργυροι το 1986. «Ήταν η εποχή που είχαν ξεκινήσει οι εξορύξεις τοπικά. Άρχισαν να κατατρώνε τα σπίτια και έπειτα εμάς τους ίδιους» λέει χαρακτηριστικά.
Ο κύριος Μπίτας είναι ένας από τους ελάχιστους κατοίκους του χωριού που αρνήθηκε την προσφορά της εταιρίας ηλεκτροδότησης για να μετακομίσει σε διπλανή πόλη. Οι κάτοικοι που έχουν παραμείνει ζητούν πλήρη αποζημίωση για τα σπίτια τους, δικαίωμα που χορηγείται μόνο από το νόμο εάν η εξόρυξη συμβαίνει ακριβώς κάτω από έναν συμβιβασμό. «Έχω πρόβατα και μηχανήματα. Τι έπρεπε να κάνω; Να τα μετακομίσω σε διαμέρισμα;» λέει ο κ. Μπίτας.
Η Ελλάδα εξαρτάται ακόμα από τον άνθρακα, παρά τις προειδοποιήσεις για τις συνέπειες στην κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη που αναφέρουν οι επιστημονικές εκθέσεις, οι ειδικοί από τις συζητήσεις των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα στην Πολωνία αλλά και τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ για την αντικατάσταση των πηγών άνθρακα με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση των μεγαλύτερων παραγωγών λιγνίτη στον κόσμο, παράγοντας 36εκ. τόνους σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις ΗΠΑ. Ο λιγνίτης είναι μία χαμηλής ποιότητας άνθρακα ο οποίος εκπέμπει μεγαλύτερα ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με το μαύρο άνθρακα. Είθισται να καταναλώνεται κοντά στις περιοχές εξόρυξης καθώς η μεταφορά του είναι πολύ ακριβή σε σχέση με την ενεργειακή του απόδοση.
Σχεδόν το ένα τρίτο του ηλεκτρισμού της Ελλάδας παράγεται από εργοστάσια με καύση άνθρακα και η χώρα δεν έχει σχέδιο σταδιακής κατάργησης της εγχώριας χρήσης του παραγόμενου άνθρακα, σε αντίθεση με τα περισσότερα μέρη της Δυτικής Ευρώπης. Παρά τον άφθονο άνεμο και τον ήλιο, μόνο το 15% της ελληνικής ενέργειας παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης της χρήσης άνθρακα τα τελευταία χρόνια αντισταθμίστηκε από την αυξημένη χρήση εισαγόμενου φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν ληφθεί με τους πιστωτές διάσωσης της Ελλάδας, η κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ, θα ιδιωτικοποιήσει τρία εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, παρατείνοντας τη ζωή τους.
Επίσης, σε αντίθεση με πολλούς από τους γείτονές της στην ΕΕ, η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία να επεκτείνει την εξάρτησή της από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς το έθνος προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις στο εξωτερικό για να αντιμετωπίσει μια χρηματοπιστωτική κρίση που κράτησε σχεδόν μια δεκαετία. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια εξερεύνησης για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στις δυτικές και νότιες ακτές της. Οι επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου ανησυχούν καθώς περιβαλλοντικές ομάδες απηύθυναν επείγουσα έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να αναστρέψει την πορεία της και να αλλάξει τα επενδυτικά σχέδια προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια.
«Πρέπει να δράσουμε άμεσα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά η χώρα μας κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση», ανέφερε μια επιστολή προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Υπογράφηκε από 34 ομάδες περιβαλλοντικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Greenpeace, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), η Διεθνής Αμνηστία και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
Η Ελλάδα σχεδιάζει σε επενδύσεις «για ορυκτά καύσιμα εδώ και δεκαετίες, παράλληλα με την ανησυχητική παράδοση εκατοντάδων χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, εντός και εκτός θαλάσσιας περιοχής, για την εξόρυξη υδρογονανθράκων», ανέφερε η επιστολή. «Αυτό θα παραδώσει τη χώρα στις εφιαλτικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής».
Στους Ανάργυρους, παρά την καταστροφή των σπιτιών τους, οι κάτοικοι έχουν μικτά συναισθήματα για τον άνθρακα, καθώς η ΔΕΗ είναι βασικός εργοδότης που παρέχει 5.000 τοπικές θέσεις εργασίας. Το άλλο πλεονέκτημα είναι ότι ο λιγνίτης, που εξορύσσεται στην εγχώρια αγορά, δεν είναι ευάλωτος στις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς ή στις γεωπολιτικές διαταραχές, σε αντίθεση με το εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, το οποίο στην Ελλάδα προέρχεται κυρίως από τη Ρωσία.
«Είναι σαφές ότι η λιγνιτική δραστηριότητα θα μειωθεί και θα αντικατασταθεί από άλλες πηγές ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας", ανέφερε εκπρόσωπος της ΔΕΗ Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης στο The Associated Press. «Ωστόσο, ο λιγνίτης θα συνεχίσει να είναι ένα στρατηγικό καύσιμο που, σε κάθε γεωπολιτική αστάθεια, είναι το μόνο ενεργειακό καύσιμο που ελέγχεται απολύτως από τη χώρα μας", ανέφερε.
Το ρεπορτάζ είναι του Κώστα Καντούρη για το Associated Press

Πηγή: www.lifo.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Ο λιγνίτης βυθίζει τα ελληνικά χωριά...

Ανάργυροι. Ένα χωρίο που το μαύρο τοπίο και ο θόρυβος από την εξόρυξη του άνθρακα συνοδεύουν τη σταδιακή εκκένωση του.
Το συγκεκριμένο χωριό κάποτε είχε περισσότερους από 400 κατοίκους. Τώρα έχει λιγότερους από 50. Οι δρόμοι του βυθίζονται, ενώ οι τοίχοι και τα θεμέλια των σπιτιών έχουν υποστεί καταστροφές.
Το ένα μετά το άλλο τα μικρά χωριά που βρίσκονται κοντά στη ζώνη εξόρυξης λιγνίτη καταστρέφονται. Το έδαφος γίνεται ολοένα και πιο ασταθές. Σε πολλά χωριά οι καμπάνες δεν χτυπούν πλέον προκειμένου να μη δημιουργηθούν περισσότερες ρωγμές στους τοίχους.
Η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση των μεγαλύτερων παραγωγών λιγνίτη στον κόσμο, παράγοντας 36 εκατομμύρια τόνους σε ετήσια βάση.

Πηγή: https://gr.euronews.com

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Ο γενικός διευθυντής της ΑΝΚΟ για την Ποντοκώμη...

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Κωλυσιεργία για το νέο οικισμό της Ποντοκώμης...

Για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της χώρας αυτό το υπέροχο χωριό σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει στην τοποθεσία που είναι σήμερα…….Ας ελπίσουμε ότι οι υπεύθυνοι για την μετεγκατάσταση θα σεβαστούν τους πολίτες αυτού του χωριού την προσφορά του στην ηλεκτροδότηση της Ελλάδας και μετά την ιστορία του και να ενεργήσουν τάχιστα για να μην χαθεί και από τους χάρτες η Νέα Ποντοκώμη.
Δυστυχώς όμως παρατηρείται τελευταία μια κωλυσιεργία και δεν βγαίνει κανείς από τους υπεύθυνους να ενημερώσει τους λόγους για τους οποίους : 1) τα πρώτα έργα υποδομής (η λεγόμενη σκάφη) αξίας μόλις 1.000.000 ευρώ περίπου δεν έχουν ολοκληρωθεί εδώ και δυο χρόνια από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου(Δεκέμβριος 2016) 2) δεν ενημερώνει κανείς γιατί δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμη η δεύτερη και μεγαλύτερη φάση των έργων(ύδρευση τηλεθέρμανση αποχέτευση κ.α) γ) τι γίνεται με την κλήρωση των οικοπέδων η οποία αναβλήθηκε στις 25-11-2018.

Χαϊτιδης Δημήτρης Πρώην Αντιδήμαρχος Δημητρίου Υψηλάντη
Υπεύθυνος για την μετεγκατάσταση έως το …..2010

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

Η Ποντοκώμη από ψηλά

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

«Αποχαιρετώντας τον τόπο μας» η εκδήλωση του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Κοζάνης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 11/11 στην Ποντοκώμη...

Διοργανώθηκε το πρωί της Κυριακής 11/11, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ποντοκώμης, από το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Κοζάνης, με την υποστήριξη του Συλλόγου Γυναικών Κοζάνης, τον πολιτιστικό Σύλλογο Ποντοκώμης και την Χορωδία των φίλων της μουσικής Ποντοκώμης, μια πρωτότυπη εκδήλωση με θέμα «Αποχαιρετώντας τον τόπο μας», με κεντρική ομιλήτρια την Δρ. Σοφία Χατζηνικολάου, επικεφαλής του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης, ο δήμαρχος Κοζάνης Λ. Ιωαννίδης, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Δημητριάδης και τοπικοί φορείς της Ποντοκώμης.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη χορωδία της Θρακικής εστίας Εορδαίας, ενώ βραβεύτηκαν η Σοφία Χατζηνικολάου και η Αλεξάνδρα Καρυπίδου.

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

Έντονες αντιδράσεις από Ποντοκώμη και Ακρινή για την επιστολή Κουρίδου. Στέλνουν μηνύματα δυναμικών αντιδράσεων κάτοικοι και αυτοδιοίκηση. Δείτε το ρεπορτάζ του kozani.tv...

Με μηνύματα δυναμικών αντιδράσεων απαντούν στην Γενική Διευθύντρια Ορυχείων Όλγα Κουρίδου οι κάτοικοι Ποντοκώμης και Ακρινής, μετά την επιστολή απάντηση της στον Δήμαρχο Κοζάνης πως "νίπτει τα χείρας της" η ΔΕΗ για την μετεγκατάσταση της Ακρινής και την μετακίνηση των πυλώνων της Ποντοκώμης. Η επιστολή προκάλεσε αίσθηση όταν διαβάστηκε στην λαϊκή συνέλευση Ακρινής από τον Δήμαρχο Κοζάνης.

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Στην Ελλάδα η μετάβαση γίνεται ανεξέλεγκτα...

«Για μισό αιώνα η περιοχή γύρω από την Κοζάνη ήταν το συνώνυμο της ηλεκτροδότησης της Ελλάδας». Οδοιπορικό στη δυτική Μακεδονία που δημοσιεύει η εφημερίδα Suddeutsche Zeitung καταγράφει την κρίση που περνάει ο κλάδος της εξόρυξης λιγνίτη. Όπως γράφει η Αλεξάνδρα Κοσμά, στην εισαγωγή του άρθρου αναφέρεται: «Και στην Ελλάδα οι μέρες της εξόρυξης λιγνίτη είναι μετρημένες. Ωστόσο κανείς δεν αισθάνεται υπεύθυνος για τα λάθη του παρελθόντος. Μια καταστροφή για τη χώρα και τους ανθρώπους. Ένα οδοιπορικό σε μια ξεχασμένη περιοχή στην άκρη της Ευρώπης».
Στη συνέχεια ο ρεπόρτερ επισημαίνει: «Για μισό αιώνα η περιοχή γύρω από την Κοζάνη ήταν το συνώνυμο της ηλεκτροδότησης της Ελλάδας, αφού ένα μεγάλο μέρος του ρεύματος προέρχονταν από εδώ. Στο μεταξύ έχει αφεθεί στο έλεος της κρίσης. Το τι φέρνει ο λιγνίτης όταν έρχεται και, ακόμη χειρότερα, το τι αφήνει πίσω του όταν φεύγει: πουθενά αλλού στην Ευρώπη δεν μπορεί κανείς να το παρατηρήσει και να το καταλάβει αυτό καλύτερα απ’ ό,τι εδώ». Παρακάτω ο δημοσιογράφος αναφέρεται στο ένδοξο παρελθόν της περιοχής: «Η δυτική Μακεδονία δεν είναι ιδιαίτερα ευλογημένη περιοχή. Το καλοκαίρι έχει πολλή ζέστη και το χειμώνα πολύ κρύο. Μια άγονη έκταση μακριά από τις σημαντικές εμπορικές οδούς. Ο λιγνίτης ήρθε τη δεκαετία του ‘50 ως δώρο Θεού στην φτωχή περιοχή. Κατασκευάστηκαν εργοστάσια, τα ορυχεία αναπτύχθηκαν γρήγορα, το ίδιο και η ευημερία του τόπου. Οι εργάτες στα ορυχεία έβγαζαν πολύ περισσότερα χρήματα από όλους τους υπόλοιπους».
Μεταξύ άλλων γίνεται και σύγκριση με την κατάσταση στη Γερμανία, όπου το θέμα της εξόρυξης λιγνίτη απασχολεί έντονα τον τελευταίο καιρό την κοινή γνώμη. «Πολλά θυμίζουν τις συζητήσεις που γίνονται για το λιγνίτη στη Γερμανία. Και εδώ το διακύβευμα είναι οι καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, και εδώ ολόκληρες περιοχές εξαρτώνται από την εξόρυξη και καύση του λιγνίτη. Μόνο που στη Γερμανία υπάρχει μια επιτροπή που συζητά αυτές τις ριζικές δομικές αλλαγές, προ- τείνει εναλλακτικές θέσεις εργασίας και τρόπους στήριξης των περιοχών – ενώ στην Ελλάδα η διαδικασία γίνεται ανεξέλεγκτα».

Πηγή: Εφημερίδα Θάρρος

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018

Έγγραφο βόμβα της ΔΕΗ στον Δήμο Κοζάνης για Ποντοκώμη και Ακρινή...

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Μπορούμε και χωρίς λιγνίτη - Από τη ζωή στο θάνατο...

Η λιγνιτική εκμετάλλευση μετέτρεψε ολόκληρες κοιλάδες σε γιγάντια ορυχεία, κατέστρεψε χωριά και κόστισε ανθρώπινες ζωές. Ας φροντίσουμε τις κοινωνίες που για δεκαετίες θυσιάστηκαν για την ηλεκτροδότηση όλων μας. Μπορούμε και χωρίς λιγνίτη. Μάθε περισσότερα http://www.wwf.gr/lignite-watch

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Κοζάνη: Από τον λιγνίτη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας...

Επισκεφθήκαμε το χωριό Άγιοι Ανάργυροι όπου η κατολίσθηση του ορυχείου έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, παρακολουθήσαμε το 1ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Δημάρχων και διαπιστώσαμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση στο θέμα της ενέργειας. Περπατώντας στον οικισμό Άγιοι Ανάργυροι της Κοζάνης, αντικρίζουμε εικόνες ερημοποίησης και εγκατάλειψης. Λίγοι – κυρίως ηλικιωμένοι – κάτοικοι καθισμένοι στο καφενείο, σπίτια με έντονες ρωγμές στους τοίχους, έδαφος που σε αρκετά σημεία έχει ανοίξει στα δύο. Στο τέλος του κεντρικού δρόμου, η άσφαλτος κόβεται απότομα και ακολουθεί γκρεμός σαράντα μέτρων.
«Μην πλησιάζετε στην άκρη. Υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμη μεγαλύτερη κατολίσθηση», μας προειδοποιεί ο πρόεδρος του χωριού, Γιώργος Τσισμαλίδης. Βρισκόμαστε πλέον στο μέρος όπου το λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου κατέρρευσε τον περυσινό Ιούνιο, λίγα μόλις μέτρα μακριά από τα σπίτια και, από τύχη, δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές.
Το συγκεκριμένο ορυχείο δημιουργήθηκε το 1982. Έως τότε, οι κάτοικοι των Αγίων Αναργύρων ζούσαν κυρίως από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η εξόρυξη λιγνίτη και η καύση του στο κοντινό εργοστάσιο της ΔΕΗ, προκειμένου να τροφοδοτείται η χώρα με ηλεκτρική ενέργεια, πρόσφεραν μεγάλο αριθμό νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Έτσι, αρκετοί ντόπιοι άφησαν τα χωράφια και τα ζώα τους για να απασχοληθούν εκεί. Μέσα στα επόμενα χρόνια, όμως, άρχισαν να εμφανίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις, με σοβαρότερες την έντονη περιβαλλοντική ρύπανση και την επιδείνωση της υγείας των κατοίκων. «Η μετεγκατάσταση του χωριού σε άλλη περιοχή μάς απασχολούσε τις τελευταίες δύο δεκαετίες», σημειώνει ο κ. Τσισμαλίδης. «Εξαιτίας του λιγνίτη, υπήρχε παντού τέφρα, σκόνη και κάρβουνο, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης είχαν μειωθεί από 15 σε 2 χιλιάδες στρέμματα, ενώ το ορυχείο έδειχνε να έχει προβλήματα σταθερότητας. Ωστόσο, όσο κι αν ζητούσαμε να μετακινηθούμε σε νέο οικισμό, οι αρμόδιοι φορείς αδιαφορούσαν ή ισχυρίζονταν ότι δεν υπήρχαν κονδύλια για κάτι τέτοιο».
Αποκαλυπτικό τοπίο.
Εν τέλει, το 2011, η κυβέρνηση ενέκρινε τη μετεγκατάσταση των Αγίων Αναργύρων και, τρία χρόνια αργότερα, σε ψηφοφορία που διεξάχθηκε σχετικά με την τοποθεσία της ίδρυσης του νέου οικισμού, το 70% των κατοίκων επέλεξε την περιοχή Κουρί στον δήμο Εορδαίας. Το συνολικό κόστος της διαδικασίας υπολογίστηκε στα 35-40 εκατομμύρια ευρώ. Τον Ιούνιο του 2017, με την κατολίσθηση του ορυχείου, όπου αποκολλήθηκαν 80 εκατομμύρια κυβικά μέτρα εδαφικών μαζών και κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, δεν υπήρχαν περιθώρια για άλλη χρονοτριβή. Η απαλλοτρίωση του χωριού και η μετακίνηση των ντόπιων σε ασφαλέστερη τοποθεσία έγιναν ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη.
Τότε, διακόσιοι από τους μόνιμους κατοίκους έφυγαν αμέσως από τα σπίτια τους και εγκαταστάθηκαν προσωρινά στην Πτολεμαΐδα με τη ΔΕΗ να καλύπτει τα έξοδα για το ενοίκιό τους και μόλις τριάντα έμειναν πίσω, είτε γεωργοί και κτηνοτρόφοι που ήθελαν να προστατέψουν τις περιουσίες τους, είτε άνθρωποι συναισθηματικά δεμένοι με τον τόπο τους που αρνήθηκαν να τον εγκαταλείψουν. «Όμως, πρέπει να απομακρυνθούν όλοι, γιατί δεν αποκλείεται νέα υποχώρηση του εδάφους», επισημαίνει ο κ. Τσισμαλίδης. Επιπλέον, όπως αναφέρει ο ίδιος, 70 οικογένειες κατέθεσαν μήνυση προς τη ΔΕΗ για την κατολίσθηση του ορυχείου, αλλά η επιχείρηση αρνείται να αναλάβει την ευθύνη για το συμβάν, αποδίδοντάς το σε φυσική καταστροφή.
Το σημείο από όπου ξεκίνησε η κατολίσθηση του ορυχείου Αμυνταίου.
Κατά την κατολίσθηση, μετακινήθηκαν 80 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χώματος. Το βάθος του ορυχείου έφτανε στα 260 μέτρα.
Ο κοντινότερος λιγνιτικός σταθμός της ΔΕΗ βρίσκεται σε απόσταση μόλις τριών χιλιομέτρων. Σήμερα, τόσο οι κάτοικοι των Αγίων Αναργύρων που έχουν παραμείνει στο χωριό, όσο κι εκείνοι που εγκαταστάθηκαν στην Πτολεμαΐδα, αναμένουν τις απαραίτητες υπογραφές από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απαλλοτρίωση του κατεστραμμένου οικισμού, ώστε να ακολουθήσει η ίδρυση του νέου και η μετακίνησή τους.
Συζητώντας μαζί τους, η θλίψη για ό,τι έχει προηγηθεί και η αγωνία για να επισπευσθούν τα επόμενα βήματα είναι εμφανείς. Στο μεταξύ, καλούνται να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ, ακόμη και για τα σπίτια που έχουν εγκαταλειφθεί. «Σε αυτό το μέρος, δεν υπάρχει μέλλον», συνοψίζει ο κ. Τσισμαλίδης. «Η κοινότητα πρέπει να αλλάξει τόπο κατοικίας όσο το δυνατόν συντομότερα και να αναζητήσει νέες θέσεις απασχόλησης εκεί. Αν, μέχρι το τέλος του μήνα, η κυβέρνηση δεν ξεκινήσει τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης, θα καταφύγουμε σε διαμαρτυρίες».

Έναρξη ευρωπαϊκής συνεργασίας με ορίζοντα τη μεταλιγνιτική εποχή
«Πρέπει να απομακρυνθούν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το χωριό, γιατί υπάρχει κίνδυνος ακόμα μεγαλύτερης υποχώρησης του εδάφους», εξηγεί ο Γιώργος Τσισμαλίδης σε δημοσιογράφο.
Η ιστορία του χωριού των Αγίων Αναργύρων, οι αρνητικές επιπτώσεις του λιγνίτη συνολικά (υψηλό κόστος, εκπομπή ρυπογόνων ουσιών, αυξημένα κρούσματα καρκίνου, πρόωροι θάνατοι), καθώς και η ολοένα και εντονότερη κλιματική αλλαγή, αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για την ανάγκη μείωσης της χρήσης του και στροφής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτέλεσε και τον θεματικό άξονα του 1ου Φόρουμ Δημάρχων για τη Δίκαιη Μετάβαση των ανθρακοφόρων/λιγνιτικών περιφερειών της Ευρώπης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου στην Κοζάνη.
Στη διάρκεια αυτού, δήμαρχοι από λιγνιτικές περιοχές της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας, στελέχη περιφερειακής αυτοδιοίκησης, μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και εκπρόσωποι εργατικών σωματείων περιέγραψαν τις εμπειρίες τους και διατύπωσαν τις προτάσεις τους για το μέλλον. «Τα τελευταία εκατό χρόνια, η Ευρώπη βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην εξόρυξη άνθρακα», τονίστηκε κατά τη διάρκεια του Φόρουμ. «Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα γίνει η μετάβαση σε άλλες πηγές ενέργειας, αλλά με ποιο τρόπο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιη για τους εργαζόμενους στα ορυχεία και τους λιγνιτικούς σταθμούς, τις τοπικές κοινωνίες, τις μελλοντικές γενιές».
Μέλη του WWF Ελλάς μάς συνόδευσαν στο σημείο της κατολίσθησης.
Στην αρχή της συζήτησης, τον λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής επιτροπής για θέματα ενέργειας και απεσταλμένος του Αντιπροέδρου της Κομισιόν, Εero Ailio, υποστηρίζοντας ότι «όσον αφορά στη χρηματοδότηση της πορείας προς ένα νέο ενεργειακό μοντέλο, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν πόροι που έχουν ήδη συγκεντρωθεί για άλλα πρότζεκτ, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί. Επιπλέον, παγκόσμιοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί μπορούν να συμβάλουν υπέρ του συγκεκριμένου σκοπού». Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, στο πέρασμα προς τη μεταλιγνιτική εποχή, είναι σημαντικό να υπάρχει και η υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών.
Από την πλευρά της, η δήμαρχος της πόλης Bobov Dol στη Βουλγαρία, Elsa Velichkova, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η περιοχή λόγω του περιορισμού της χρήσης του λιγνίτη και επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας με άλλες χώρες για την αντιμετώπισή τους. «Από το 1981, η αξιοποίηση του άνθρακα ήταν εντατική, η οικονομική ανάπτυξη στηρίχτηκε 100% σε αυτήν και ο πληθυσμός οκταπλασιάστηκε. Όμως, πριν από ενάμιση χρόνο, αποφασίστηκε η διακοπή της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων και οι κάτοικοι άρχισαν να φεύγουν, καθώς δεν έβλεπαν πια μέλλον εκεί». Η τόνωση της τοπικής οικονομίας αποτελεί τη μόνη λύση, όπως εξήγησε. «Ωστόσο, είμαστε ένας μικρός δήμος και χρειαζόμαστε τη στήριξη άλλων χωρών, προκειμένου να επιτύχουμε τη δίκαιη μετάβαση. Και, ως δικηγόρος, θα ήθελα να προτείνω τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την επίλυση τέτοιου είδους προβλημάτων».
Στιγμιότυπο από το 1ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Δημάρχων για τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.
Στη συνέχεια, ο δήμαρχος της πόλης Graefenheinchen της Γερμανίας, Enrico Schilling, παρουσίασε έναν ευρηματικό τρόπο αξιοποίησης των λιγνιτικών περιφερειών. Το 1995 που αποφασίστηκε η μείωση της χρήσης λιγνίτη στον τόπο όπου ο ίδιος ζει και εργάζεται, προέκυψε η ιδέα της μετατροπής της περιοχής των ορυχείων σε χώρο πολιτισμού. Τα εγκαίνια, μάλιστα, έγιναν με μια μεγάλη συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη. Το συγκεκριμένο σημείο έχει γίνει ήδη πόλος έλξης χιλιάδων τουριστών, αποφέροντας σημαντικά έσοδα στους ντόπιους, ενώ στη διάρκεια των εκδηλώσεων, γίνονται και συζητήσεις σχετικά με τις νέες μορφές ενέργειας. «Δεν γνωρίζω αν αυτή είναι η λύση για κάθε περιοχή ορυχείων, αλλά για κάποιες θα μπορούσε να είναι», είπε ο ίδιος συνοψίζοντας.
Η πρέσβης Σλοβακίας στην Ελλάδα, Iveta Hrikova, σημείωσε κι εκείνη ότι στη χώρα της έχει μειωθεί η ζήτηση σε άνθρακα και, συνεπώς, ο αριθμός των εργαζομένων στις εξορυκτικές διαδικασίες. «Η μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή δεν είναι εύκολη, αλλά την έχουμε ήδη ξεκινήσει με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης», εξηγεί. Το σχέδιο περιλαμβάνει ενίσχυση του γεωργικού τομέα, έμφαση στον τουρισμό, παρότρυνση των κατοίκων να παραμείνουν στην περιοχή και να μην την εγκαταλείψουν, επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί και, τότε, θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα.
Ο Εero Ailio, εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής επιτροπής για θέματα ενέργειας και απεσταλμένος του Αντιπροέδρου της Κομισιόν.
Ο Elsa Velichkova, δήμαρχος της πόλης Bobov Dol στη Βουλγαρία.
Ο Nίκος Μάντζαρης, υπεύθυνος του τομέα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής του WWF Ελλάς.
O δήμαρχος Κοζάνης, Λευτέρης Ιωαννίδης.
To επόμενο Φόρουμ αναμένεται να διοργανωθεί στις αρχές του επόμενου έτους, ώστε η συζήτηση να συνεχιστεί.
Στο Φόρουμ συμμετείχε και ο υπεύθυνος του τομέα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής του WWF Ελλάς, Νίκος Μάντζαρης, ο οποίος επεσήμανε ότι, στο ζήτημα της δίκαιης μετάβασης, η Ε.Ε. βρίσκεται ακόμη αρκετά πίσω. Όπως ανέφερε, παρότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των χωρών, πρόκειται για μια πρωτοβουλία χωρίς διακριτούς οικονομικούς πόρους. «Αυτό που χρειάζεται είναι να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες και κοστολογημένες λύσεις», τόνισε. «Υπάρχουν μπροστά μας πολλές μάχες και προκλήσεις και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με συνεργασία».
Στη διάρκεια της συζήτησης, τον λόγο πήρε και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης, αναγνωρίζοντας τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά διαφωνώντας με τη βίαιη μετάβαση σε αυτές, ώστε να μην κινδυνεύσει η χώρα να μείνει χωρίς επαρκή ηλεκτροδότηση και χιλιάδες εργαζόμενοι χωρίς δουλειά. Ο γενικός γραμματέας του σωματείου εργαζομένων ΔΕΗ «Σπάρτακος», Σάκης Μάστορας, από την πλευρά του, έδωσε έμφαση στις επιπτώσεις που θα επέφερε η απότομη αλλαγή και στην οικονομία, λέγοντας πως «μια εβδομάδα εργασίας σε λιγνιτικά εργοστάσια ισοδυναμεί με έναν χρόνο εργασίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία». Ακόμη, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Αντώνης Τουρλιδάκης, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει κατάρτιση του απαραίτητου επιστημονικού και ανθρώπινου δυναμικού για τη στήριξη των δράσεων που θα οδηγήσουν στην αξιοποίηση νέων μορφών ενέργειας.
Οι ομιλητές του Φόρουμ συμφώνησαν ότι έχουν γίνει ήδη βήματα για τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή. Ωστόσο, η θέσπιση σχετικής νομοθεσίας, ο ακριβής ορισμός των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, η ετοιμασία σχεδίου δράσης για κάθε περιοχή ξεχωριστά ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της, η απορρόφηση των εργαζομένων από τα ορυχεία και τους σταθμούς σε άλλα επαγγέλματα και η ενίσχυση εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων στις τοποθεσίες που, έως τώρα, στηρίζονταν στον λιγνίτη είναι όσα πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξής. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ορισμένα συμπεράσματα από τον δήμαρχο Κοζάνης, Λευτέρη Ιωαννίδη. «Οι λιγνιτικές περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια ιστορική πρόκληση», ανέφερε συνοψίζοντας. «Σήμερα, μας δίνεται η ευκαιρία να ξεκινήσουμε μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ μας και, ενδεχομένως στις αρχές του επόμενου χρόνου, να διοργανώσουμε το δεύτερο Φόρουμ σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ώστε η συζήτηση να συνεχιστεί. Θα θέλαμε, βέβαια, να έχουμε τη συμμετοχή ακόμη περισσότερων δημάρχων εκεί».
Πηγή: http://popaganda.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Σαν να μην πέρασε μια μέρα στην Ακρινή ένα χρόνο μετά το ρεπορτάζ του kozani.tv για τα προβλήματα και τη μετεγκατάσταση...

Εγκλωβισμένη στο όνειρο της μετεγκατάστασης εξακολουθεί να ζει η Ακρινή η οποία πλήττεται από την εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ και υποβαθμίζεται η καθημερινότητα των πολιτών.
Το kozani.tv βρέθηκε ένα χρόνο μετά το εκτενές ρεπορτάζ για τα προβλήματα των κατοίκων και πάλι στο χωριό οι κάτοικοι του οποίου παρακολουθούν μουδιασμένοι τις εξελίξεις για την μετεγκατάσταση.
Δείτε το ρεπορτάζ του www.kozani.tv

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 διοργανώθηκε ευρεία σύσκεψη στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας...

Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 διοργανώθηκε ευρεία σύσκεψη στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρουσία Βουλευτών, Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχων, εκπροσώπων των κατοίκων και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ.
Θέματα της σύσκεψης απετέλεσαν οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών Ποντοκώμης, Μαυροπηγής, Ακρινής και Αναργύρων καθώς και άλλα θέματα – αναγκαίες ρυθμίσεις αρμοδιότητας ΥΠΕΝ.
Μετά την τοποθέτηση των παρευρισκόμενων και την έκφραση ανησυχίας για την πρόοδο των θεμάτων αρμοδιότητας των κεντρικών φορέων, ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης και των αναγκαίων ενεργειών για την προώθηση των διαδικασιών, για κάθε οικισμό χωριστά.
Σε ότι αφορά ειδικά στην Ποντοκώμη, η εργολαβία της Α’ Φάσης οδοποιίας (σκάφη) βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και υπάρχει ετοιμότητα δημοπράτησης των έργων υποδομής υπό προϋποθέσεις διαδικαστικού χαρακτήρα.
Στο τέλος της σύσκεψης αποφασίστηκαν :
α. Η προετοιμασία ενημερωτικού υλικού για κάθε περίπτωση χωριστά.
β. Η άμεση συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό ΥΠΕΝ ενώ ζητήθηκε και η παρουσία του Προέδρου της ΔΕΗ.
Η συνάντηση προσδιορίστηκε για τη Δευτέρα 10.09.2018
γ. Η ενημέρωση της Κυβέρνησης, στο υψηλότερο επίπεδο, εφόσον απαιτηθεί.

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

H ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει αρνητικά τη νοητική ικανότητα...

Νέα έρευνα δείχνει ότι η υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με αρνητικές επιπτώσεις στη νοητική ικανότητα των ανθρώπων.
Η διεθνής επιστημονική ομάδα ελπίζει ότι η έρευνα θα οδηγήσει σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αντιμετωπίζουν την ατμοσφαιρική ρύπανση, ειδικά στις μεγάλες αστικές περιοχές με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού.
Οι ερευνητές μελέτησαν πάνω από 25.000 ανθρώπους από 162 διαφορετικές επαρχίες στην Κίνα σε μία πολυετή περίοδο, διενεργώντας λεκτικές και μαθηματικές εξετάσεις το 2010 και το 2014. Τα δεδομένα από τις εξετάσεις στη συνέχεια συγκρίθηκαν και αντιπαρατέθηκαν με τις αλλαγές στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα πιο ηλικιωμένα άτομα είχαν χειρότερα αποτελέσματα, γεγονός που υποδεικνύει ότι η ρύπανση έχει μεγαλύτερη επίδραση στους εγκεφάλους καθώς οι άνθρωποι γερνούν. Η μελέτη έδειξε επίσης ότι άτομα με χαμηλή εκπαίδευση επηρεάστηκαν περισσότερο από τη ρύπανση, πιθανώς επειδή εργάζονται συνήθως σε εξωτερικούς χώρους.
Αν και οι ερευνητές είναι σίγουροι για τη σύνδεση της ρύπανσης και της γνωσιακής παρακμής, δεν έχουν αποσαφηνίσει το γιατί συμβαίνει. Ο Ζι Τσεν, συνεπικεφαλής της μελέτης και καθηγητής Πολιτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Γέιλ των ΗΠΑ, πιστεύει ότι η ρύπανση βλάπτει τη λευκή ουσία στον εγκέφαλο, δηλαδή τους νευρικούς άξονες που συνδέουν τους νευρώνες μεταξύ τους και επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα ευρήματα αμφισβητούνται από τον Τζέιμς Χέντριξ, επικεφαλής της Παγκόσμιας Επιστημονικής Πρωτοβουλίας της Ένωσης Αλτσχάιμερ, που υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία.

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018

Κατεπείγουσα έρευνα ΙΓΜΕ σε χωριά της Δυτ. Μακεδονίας λόγω κατολισθήσεων...

Κατεπείγουσα έρευνα από το ΙΓΜΕ σε χωριά της Δ.Μακεδονίας λόγω κατολισθήσεων ζήτησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικότερα, την πραγματοποίηση έκθεσης τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης των περιοχών των τοπικών κοινοτήτων Αναργύρων, Βαλτόνερων, Πεδινού, Ροδώνα και Φανού του Δήμου Αμυνταίου, με σκοπό την εξέταση των φαινομένων κατολίσθησης, των επιπτώσεων τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τους οικισμούς, το οδικό δίκτυο και άλλα έργα, ζήτησε με κατεπείγον έγγραφο από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Ταφύλλης.
Οι παραπάνω περιοχές είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την κατολίσθηση του ορυχείου Αμυνταίου, που έγινε στις 10 Ιουνίου 2017 και είχε ως αποτέλεσμα να συμπαρασύρει μέρος του χωριού Ανάργυροι και να προκαλέσει ζημιές στους δρόμους και τα δίκτυα της περιοχής.
Ο δήμος Αμυνταίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχει ζητήσει τη συνέχιση για ορισμένο χρονικό διάστημα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τις παραπάνω περιοχές, προκειμένου να ολοκληρωθούν ορισμένες εργασίες, που θα κάνουν την ζωή των κατοίκων ασφαλή και όπως δήλωσε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο δήμαρχος, Κωσταντίνος Θεοδωρίδης, «έχουμε ζητήσει από την πολιτική προστασία τη λεπτομερή αποτύπωση της κατάστασης, που υπάρχει στην περιοχή αφού τα ορατά ρήγματα που διαπερνούν τους παραπάνω οικισμούς συνεχίζουν να δημιουργούν έντονη ανασφάλεια στην καθημερινότητα των κατοίκων».
Υπογράμμισε ακόμη ότι οι αναφορές των κατοίκων που φθάνουν στο δημαρχείο κάνουν λόγο για «διεύρυνση των ορατών ρηγμάτων που διασχίζουν τις περιοχές αυτές» και για όλα αυτά ζητούμε «την υπεύθυνη επιστημονική καταγραφή και τεκμηρίωση από αρμόδιους, όπως είναι το ΙΓΜΕ, προκειμένου να καταλήξουμε στο τι πρέπει να γίνει για την ασφαλή καθημερινότητα των κατοίκων».
Υπενθυμίζεται ότι μετά την κατολίσθηση του ορυχείου Αμυνταίου, λόγω της επικινδυνότητας αποφασίστηκε η εκκένωση του χωριού των Αναργύρων και στην συνέχεια, με νομοθετική ρύθμιση, η απαλλοτρίωση του οικισμού και η μετεγκατάσταση των κατοίκων σε άλλη περιοχή.
Οπως σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Κωνσταντίνος Γέρου, «έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής των ακινήτων και των ενστάσεων και αναμένεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος η κήρυξη της απαλλοτρίωσης».
Επίσης, ως το τέλος του 2018 αναμένεται να έχουν κατατεθεί τα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποιεί στη συγκεκριμένη περιοχή για τις αιτίες και την επικινδυνότητα των ρηγματώσεων το εργαστήριο του καθηγητή Σεσμολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ευθύμιου Λέκκα, για λογαριασμό της Περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας.
Τέλος, ως αποτέλεσμα του Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), ο Δήμος Αμυνταίου θα πρέπει να ενημερωθεί από το ΙΓΜΕ σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, ενω θα έχει στα χέρια του και τεχνικές προτάσεις με στόχο τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σπύρος Κουταβάς

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

Ξεκίνησε η χαλικόστρωση στους δρόμους του νέου οικισμού Ποντοκώμης στην ΖΕΠ – Συνεχίζονται οι εργασίες εσωτερικής οδοποιίας...

Τα έργα οδοποίας και γενικότερα υποδομών στο νέο οικισμό Ποντοκώμης, στην περιοχή της ΖΕΠ στην Κοζάνη, έχουν καθυστερήσει δραματικά, παρόλα αυτά οι εργασίες, έστω και σιγά – σιγά, συνεχίζονται.
Δείτε το βίντεο του kozan.gr, σημερινής λήψης 8/8/2018.
Να σημειωθεί ότι το έργο «Εσωτερική οδοποιία οικισμού Νέας Ποντοκώμης» έχει πάρει παράταση έως την 8η Οκτωβρίου 2018.


Πηγή: kozan.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Ο οικισμός ΔΕΗ και το «Προάστιον» Εορδαίας...

Από το 1955 ξεκίνησε στην Πτολεμαΐδα η συστηματική εκμετάλλευση του λιγνίτη, με το επιφανειακό ορυχείο της ΛΙΠΤΟΛ από την εταιρία Μποδοσάκη. Το 1975 αποφασίσθηκε, µε νοµοθετική ρύθμιση, η πλήρης ενσωμάτωση της ΛΙΠΤΟΛ στη ∆ΕΗ από την κυβέρνηση Κων Καραμανλή.
Η 1η μονάδα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ισχύος 70 MW ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1959. Παράλληλα με την κατασκευή των μονάδων του ΑΗΣ που λειτούργησαν στη συνέχεια, η ΔΕΗ κατασκεύασε και τον οικισμό της ανάμεσα στις μονάδες και το χωριό Προάστιο, όπου φιλοξενήθηκαν στελέχη της επιχείρησης και οι οικογένειές τους για δεκαετίες και μέχρι σήμερα παραμένει ενεργός. Από την Υπ. Ενέργειας της κυβέρνησης ΓΑΠ Τίνα Μπιρμπίλη το 2010 (Παρασκευή 18 Ιουνίου) τέθηκε εκτός λειτουργίας η 1η μονάδα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και ακολούθησαν οι άλλες τρείς και οι δυο του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. Μάλιστα την «εορταστική» αυτή ημέρα τιμήθηκαν και τρεις εργαζόμενοι της ΔΕΗ.
Πριν από λίγες ημέρες το Δ.Σ. της ΔΕΗ αποφάσισε το κλείσιμο του οικισμού της δίπλα στο Προάστιο, μια και επεκτείνεται η εξορυκτική δραστηριότητα του ορυχείου Μαυροπηγής προς Πτολεμαΐδα, σε αντίθεση με τον σχεδιασμό και τις μελέτες, για επέκταση προς Ποντοκόμη, μια απρόσμενη και ανεξήγητη αλλαγή πλεύσης. Εννοείται πως δεν περνά καμιά σκέψη από το νου κανενός το γκρέμισμα ΑΗΣ.
«Το Προάστιον» βρίσκεται Νοτιοανατολικά της Πτολεμαΐδας, σε απόσταση 4 χιλ. και απέχει λιγότερο από 600 μέτρα (απόσταση σπιτιών) από τον οικισμό της ΔΕΗ. Για περισσότερα από 50 χρόνια οι κάτοικοί του είχαν «ομπρέλα προστασίας» τις καμινάδες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και κοντινότερο «γείτονα» τα ορυχεία της ΔΕΗ. Δεν υπάρχει κανένας κατοικήσιμος τόπος στην Ελλάδα όπου οι δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης να έδειχναν περισσότερες φορές απ’ ότι στο Προάστιο, για πέντε δεκαετίες κόκκινα, μωβ και μαύρα στίγματα και δείκτη ένδειξης 10/10! Και όμως «το Προάστιον» ούτε μετεγκαταστάθηκε, ούτε και οι κάτοικοί του είχαν ευμενέστερη μεταχείριση από τη ΔΕΗ. Ούτε καν όταν ο οικισμός της ΔΕΗ πήρε θερμική ενέργεια δεν επεκτάθηκε στο Προάστιο (βατό & σχετικά οικονομικό έργο-παροχή στους διαχρονικά πληγέντες κατοίκους του), με αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα να στερούνται τηλεθέρμανσης.
Η απόφαση ΔΣ/ΔΕΗ για αναγκαστική εκκένωση του οικισμού της εντός έξι μηνών και ότι άλλο ακολουθήσει δεν μπορεί να είναι «διάφορη» της αντιμετώπισης της Τ.Κ. Προαστίου. Δεν μπορούν οι κάτοικοί του να ξαναζήσουν λιγνιτωρυχεία μέσα στις αυλές τους. Είδαν κι έπαθαν για να ανασάνουν και ήρθε η ώρα να απολαύσουν τα αγαθά των «αιματηρών» θυσιών τους!
Κομμάτι της Βιομηχανικής μας κληρονομιάς και της τουριστικής αξιοποίησης των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ στην περιοχή, αποτελεί αναμφίβολα και ο οικισμός της Επιχείρησης, αξιοποιήστε τα! Ψάξτε για το λιγνίτη στις κατευθύνσεις που δείχνουν οι μελέτες σας, αποκαταστήστε το περιβάλλον και δώστε επιτέλους όχι μόνο στους κατοίκους του Προαστίου, αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας, το νέο οδικό-τουριστικό χάρτη, με ότι απέμεινε από τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της ΔΕΗ που ολοκλήρωσαν την σπουδαία και ζωογόνα επί πολλές δεκαετίες προσφορά-αποστολή τους, για τους Έλληνες και την πατρίδα μας.

Πηγή: https://e-ptolemeos.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

Τον Οκτώβριο η διανομή των οικοπέδων στη Νέα Ποντοκώμη – Σύσκεψη την επόμενη εβδομάδα στην Π.Ε. Κοζάνης...

Μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διανομή των οικοπέδων στη Νέα Ποντοκώμη, καθώς οι διαδικασίες προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «e-ptolemeos» την προσεχή εβδομάδα στην Π.Ε. Κοζάνης πραγματοποιείται σύσκεψη για την μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης, στην οποία θα συμμετάσχει και η Επιτροπή Διανομής Οικοπέδων, ενώ πρόκειται να ληφθούν οριστικές αποφάσεις.
Η εν λόγω σύσκεψη γίνεται σε μία στιγμή, κατά την οποία, όπως υπογραμμίζουν οι αρμόδιοι «είμαστε έτοιμοι για την διανομή των οικοπέδων, δεδομένου ότι ελέγχθηκαν όλοι οι φάκελοι των αιτούντων», ενώ προσθέτουν ότι «στη συνεδρίαση θα συζητηθούν ορισμένες εκκρεμότητες και θα ορισθεί ο χρόνος διανομής των οικοπέδων».
Σύμφωνα με πληροφορίες η διανομή θα γίνει μέχρι τον Οκτώβριο, ώστε να μπορούν οι δικαιούχοι να προγραμματίσουν τις διαδικασίες για το χτίσιμο του νέου τους σπιτιού.
Ικανοποιημένος εμφανίζεται ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης, Ιωσήφ Μιχαηλίδης, ο οποίος δήλωσε στο «e-ptolemeos» ότι «σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις και την ενημέρωση που έχουμε από τους αρμόδιους, η διανομή των οικοπέδων μπορεί να γίνει και εντός του Σεπτεμβρίου». Όπως είπε ο πρόεδρος της Ποντοκώμης «τα οικόπεδα στον νέο οικισμό είναι 903 και οι αιτήσεις ανήλθαν περίπου σε 1.200», ωστόσο πρόσθεσε ότι «σύμφωνα και με τα κριτήρια που τίθενται, οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν ξεπερνούν τον αριθμό των οικοπέδων του νέου οικισμού, οπότε όλοι όσοι δικαιούνται πραγματικά οικόπεδο θα πάρουν».
Επιπλέον, αυτό που ζήτησε ο Ι. Μιχαηλίδης από ΔΕΗ και Πολιτεία, είναι «να υπάρξει ένα περιθώριο έως τέσσερα χρόνια, που να μπορεί να παραμείνει κάποιος στο παλιό χωριό, διότι δεν είναι εύκολη η διαδικασία να κτίσει το νέο του σπίτι σε λιγότερο χρόνο». Ως προς τα έργα που υλοποιούνται στον νέο οικισμό, ο πρόεδρος της Ποντοκώμης δήλωσε ότι «σχεδόν ολοκληρώθηκε η σκάφη».
Για την δεύτερη φάση των έργων, είπε ότι «υπήρχαν κάποιες εκκρεμότητες με τις δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις, οι οποίες τελικώς λύθηκαν, οπότε η υλοποίηση των έργων της Β΄ φάσης θα ξεκινήσει εντός του επόμενου έτους, αντί του τρέχοντος που περιμέναμε ότι θα ξεκινούσε. Συγχρόνως περιμένουμε την έναρξη κατασκευής των έργων υποδομών από περιφέρεια και δήμο». Έκανε ειδική μνεία στην τηλεθέρμανση, για το οποίο είπε «ήταν το δέλεαρ να αποφασίσουμε τότε να πάμε στην Κοζάνη αντί στην Πτολεμαΐδα. Αν και με την Πτολεμαΐδα έχουμε περισσότερους δεσμούς ως προσφυγικό στοιχείο, η υπόσχεση για παροχή τηλεθέρμανσης ήταν αυτή που έγειρε την πλάστιγγα στην πλευρά της Κοζάνης». Ωστόσο, να σημειωθεί ότι αγκάθι για την μετεγκατάσταση παραμένει η γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης από την περιοχή του νέου οικισμού.
«Η υπόσχεση που είχαμε ήταν να απομακρυνθεί ή να υπογειοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2018. Αυτό εκτιμώ ότι δεν είναι εφικτό, αλλά ελπίζω ότι το έργο θα υλοποιηθεί εντός του 2019, αφού η απόφαση της ΔΕΗ είναι ειλημμένη».


Πηγή: e-ptolemeos.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

Οποιοσδήποτε μηχανισμός απειλών, τρομοκρατίας, στημένων πειθαρχικών δεν θα μας φιμώσει...

Μετά απο 4 χρόνια επαφών και συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφερειακή Αρχή, Δημοτική Αρχή, βουλευτές Ν.Κοζάνης,πολιτικά κόμματα, γραφείο του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη) Επιστολές στα υπουργεία: Υγείας, Αγροτικής ανάπτυξης. Στον πρόεδρο της βουλής, στην ειδική επιτροπή περιβάλλοντος της βουλής, (στο υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας και στην διοίκηση της Δ.Ε.Η Α.Ε.) Αναδεικνύοντας και αξιώνοντας λύσεις στα προβλήματα που οι δραστηριότητες της Δ.Ε.Η. δημιουργεί στις τοπικές κοινωνίες μας.
Το συμπέρασμα είναι οτι έχουμε ΔΙΚΑΙΟ… σας διατάσσουμε να μην μιλάτε, να μην διεκδικείτε τα αυτονόητα σε μια ευνοούμενη κοινωνία. Γιατί διαφορετικά τιμωρείστε απο τα πειθαρχικά συμβούλια της Δ.Ε.Η., μέλη των οποίων είναι διορισμένοι από τον πρόεδρο κυρίως, που δεν αναζητούν την αλήθεια αλλά κυρίως στηρίζονται στα ψεύδη της κ. Γιαννοπούλου γραμματέας του προέδρου, τα ψεύδη της κ. Αντωνιάδου εισηγήτριας, τα ψεύδη της κ. Κουμιώτου εισηγήτριας, και εργαζομένων, που επιδιώκουν να φιμώσουν φωνές που αναζητούν την ΑΛΗΘΕΙΑ…
· Για το τι συμβαίνει πραγματικά με την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που κατά την μελέτη του Α.Π.Θ. ευθύνεται κυρίως η Δ.Ε.Η.
· Πως εξηγείται η εν κρυπτό μελέτη του Ε.Μ.Π. όσων αφορά την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα… που πρώτα παρουσιάστηκε 22-7-2016 και μετά ολοκληρώθηκε τον Μά’ι’ο του 2018.
· Γιατί στο δικαστήριο στις 26-6-2018 με κατηγορούμενους τέσσερα στελέχοι της Δ.Ε.Η. για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό, οι κάτοικοι (τα θύματα της υπόθεσης) δεν είχαν εκπροσώπηση δικηγόρου, γνώση της δικογραφίας.
· Έχουν αναζητηθεί ευθύνες γιατί δεν έγιναν μετρήσεις στο πόσιμο νερό στις περιοχές (Ελλησπόντου – Υψηλάντη) πριν το 2013 ενώ στην υπόλοιπη περιφέρεια γίνονταν;
· Από πότε γνώριζε η Δ.Ε.Η. Για την ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί δεν δίνει τις μετρήσεις – στοιχεία που έχει όπως της ζητήθηκαν;
· Γνώριζαν δημόσιες υπηρεσίες για την ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό;
· Γιατί το γραφείο του κ. Εισαγγελέα δεν απάντησε στο αίτημα του συλλόγου μας για παράσταση πολιτικής αγωγής στη δίκη για το εξασθενές χρώμιο
· Γιατί μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει μελέτη βιωσιμότητας(περιβαλλοντική,επιδημιολογική)υδροφόρος ορίζοντας, απαλλοτριώσεις επαναποδοση εδαφών, μόλυνση πόσιμου νερού, τέφρα, ηχορύπανση, απαξίωση, υποβάθμιση, διαρροή κλωφεν, διαρροή πετρελαίων – λαδιών στο Σούλου, συνέπειες στην υγεία των κατοίκων από την κατανάλωση μολυσμένου νερού, προοπτικές ανάπτυξης
· Γιατί μέχρι και σήμερα δεν έχουν γίνει έργα για την προστασία του περιβάλλοντος από χρήματα του τοπικού πόρου όπως ορίζει η νομοθεσία;
· Γιατί αρνούνται το υπουργείο περιβάλλοντος, η διοίκηση της Δ.Ε.Η. να μας συναντήσουν όπως τα προηγούμενα 12 χρονιά με τους προκατόχους τους;
· Γιατί δεν τηρήθηκε ο νόμος της εντοποιότητας στην προκήρυξη 3κ/2015;
Τα προβλήματα που δημιουργεί η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας στην μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας είναι πολλά και μεγάλα και απαιτούν λύσεις. Λύσεις που πάντα επιδιώκουμε μεσώ του διαλόγου, αντικρύζοντας αδιαφορία, κλειστές πόρτες, διατάσσοντας εργαζόμενους σε ανθρώπινα τειχοι , τρομοκρατόντας, απειλώντας και απολύοντας.
Δεν δεχόμαστε την μη κοινωνική συμπεριφορά της Δ.Ε.Η ερχόμενη δίπλα μας με αναγκαστικές απαλλοτριώσεις των χωραφιών μας και τα (σκουπίδια) της στις αυλές μας.
Τοπικές κοινωνίες δεν είναι η πόλη της Κοζάνης… τα πληττόμενα χωριά είναι που ανέχονται όλες τις αρνητικές συνέπειες, για να γίνει η Δ.Ε.Η. η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας μας, με την μεγαλύτερη προσφορά στη χώρα μας.
Οι περισσότεροι κάτοικοι της Κοζάνης θέλουν την Δ.Ε.Η., τοπικό πόρο, τηλεθέρμανση, καλούς μισθούς, άλλα άλλοι να ζουν κάτω απο τις καμινάδες με ότι συνεπάγεται αυτό. Θυσιάζοντας και λίγα χωριά και ας χαθούν από το χάρτη της Ελλάδας, δεν έγινε και τίποτα.
Πρώτα και πάνω από όλα είναι η ποιότητα ζωής, το καλύτερο περιβάλλον για τα παιδιά μας… και όχι το συμφέρων της επιχείρησης…
Ο δρόμος που επέλεξε η Δ.Ε.Η. δεν λύνει προβλήματα αντιθέτως δημιουργεί περισσότερα.
Επειδή τα υπαρκτά προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με αυταρχικές πρακτικές και μηνύσεις αλλά με πραγματικό διάλογο για την αναζήτηση λύσεων ο οποίος ποτέ δεν πήρε ουσιαστικό χαρακτήρα τόσο από την πλευρά της .Δ.Ε.Η. Όσο και από την πλευρά της κυβέρνησης και επειδή οι εμπλεκόμενοι μεταφέρουν τα προβλήματα στους επόμενους όπως συνέβαινε πάντα, οι πληττόμενοι κάτοικοι δεν θα ΑΝΕΧΤΟΥΝ άλλο αυτήν την κατάσταση.
Οποιοσδήποτε μηχανισμός απειλών, τρομοκρατίας, στημένων πειθαρχικών δεν θα μας φιμώσει. Όσο υπάρχουν προβλήματα οφείλουμε να αγωνιζόμαστε και να απαιτούμε τις λύσεις αυτών.
Υ.Γ: ΜΗΝ ΚΑΤΑΔΕΧΕΣΑΙ ΝΑ ΡΩΤΑΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ; ΘΑ ΝΙΚΗΘΟΥΜΕ; ΠΟΛΕΜΑ!!!
( Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ)

Σύλλογος για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ανάπτυξη της περιοχής Αγ. Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Εκκενώνεται ο Οικισμός της ΔΕΗ στο Προάστιο Εορδαίας...

«Τέλος εποχής» φαίνεται να έρχεται για τον Οικισμό της ΔΕΗ που βρίσκεται επί χρόνια πλησίον του Προαστίου του Δήμου Εορδαίας.
Τη σχετική απόφαση πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ, με δεδομένη την εξέλιξη του Ορυχείου Μαυροπηγής. Ο εν λόγω οικισμός ανήκει στη ΔΕΗ, όπως είναι γνωστό κατασκευάστηκε με σκοπό τη φιλοξενία στελεχών της όταν τις προηγούμενες δεκαετίες καλούνταν να μετακομίσουν στην Εορδαία για υπηρεσιακές ανάγκες, κάνοντας έτσι πιο ελκυστική την έλευση τους.
Όλα αυτά τα χρόνια, χρησιμοποιήθηκε επίσης για να στεγάσει πληττόμενους κατοίκους από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ, από τους γύρω οικισμούς. Δεν είναι λίγες οι γενιές που έχουν μεγαλώσει εκεί. Η απόφαση λήφθηκε στην προτελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας, κατόπιν της εξέλιξης μίας κουβέντας που αφορά στην ομαλή και ασφαλή διαβίωση των κατοίκων.
Με δεδομένο ότι το ορυχείο Μαυροπηγής επεκτείνεται και μετατοπίζεται προς τον Οικισμό, μικραίνει η απόσταση του Οικισμού από το σημείο που υπάρχει εξορυκτική δραστηριότητα.
Αφενός η απόσταση των 200-250 μέτρα ξεπερνούν τη μίνιμουμ απόσταση που θέτει ο μεταλλευτικός κώδικας, και αφετέρου η δραστηριότητα στο Ορυχείο θα ενοχλεί όλο και περισσότερο τους κατοίκους. Βάσει των παραπάνω, αποφασίστηκε να κινηθούν διαδικασίες ώστε να γίνει αναγκαστική εκκένωση του οικισμού.
Η διαδικασία εκκένωσης θα πραγματοποιηθεί μέσα σε περίπου 6 μήνες. Απομένει να δούμε, τι θα γίνει από εκεί και πέρα, αν δηλαδή θα κατεδαφιστεί ή θα παραμείνει στη θέση του με σκοπό να ικανοποιήσει μελλοντικές ανάγκες. Αξίζει πάντως, να αναφέρουμε πως κάποιοι πιο πονηρά σκεπτόμενοι πιθανολογούν πως η εξέλιξη αυτή μπορεί να δρομολογήσει την φιλοξενία προσφύγων στους εν λόγω χώρους.
Σε επικοινωνία που είχαμε για το θέμα με τον Παντελή Καραλευθέρη, μέλος του Δ.Σ της ΔΕΗ, ο κ.Καραλευθέρης διέψευσε ότι υπάρχει βούληση να φιλοξενηθούν πρόσφυγες, και σχετικά με το μέλλον των οικιών, μας είπε: «Η ΔΕΗ δεν έχει διάθεση να γκρεμίσει τον οικισμό, έχει άλλωστε μια ιστορικότητα, είναι κομμάτι της Βιομηχανικής Κληρονομιάς. Θα μπορούσε στο μέλλον, να έχει άλλες χρήσεις, και να αξιοποιηθεί για οικιστικές, τουριστικές ή πολιτιστικές ανάγκες της περιοχής. Όλα αυτά βέβαια, θα αποφασιστούν όταν το ορυχείο στραφεί αλλού και αποκατασταθεί το περιβάλλον».

Πηγή: e-ptolemeos.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Δείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται, ακόμη, o οικισμός, στην ΖΕΠ, όπου θα μετεγκατασταθεί η Ποντοκώμη...Πηγή: www.kozan.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Αναφορά του Νίκου Στεφανή , με αφορμή την δίωξή του για την υπόθεση των κατολισθήσεων στα ορυχεία...

Καταθέτω την παρούσα Αναφορά προκειμένου να σας καταστήσω κοινωνό του ενδεχόμενου παραβίασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μου, ως μάρτυρα, κατά την (επικείμενη, υποθέτω) διαδικασία διερεύνησης των ευθυνών «παντός υπευθύνου» για την κατολίσθηση του Ορυχείου Αμυνταίου της ΔΕΗ, η οποία συνέβη στις 10 Ιουλίου 2017, με σοβαρότατες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για την ίδια την ΔΕΗ και τους μετόχους της αλλά και τους τοπικούς πληθυσμούς που σχετίζονται αμέσως ή εμμέσως με τις δραστηριότητές της.
Συνοπτικά αναφέρω (και στη συνέχεια θα επεξηγήσω αναλυτικότερα) τα ακόλουθα γεγονότα:
• Από ετών, τόσο ο υποφαινόμενος όσο και αρκετοί συνάδελφοί μου (έχοντας την εμπειρία παρόμοιων καταστροφών – αλλά και του «μηχανισμού εξέλιξής» τους) προειδοποιούσαμε για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του Ορυχείου Αμυνταίου, την ανάγκη λήψης αποτρεπτικών μέτρων αλλά και για την ανάγκη εκκένωσης και μεταστέγασης του παρακείμενου οικισμού Αγίων Αναργύρων δεδομένου ότι κινδύνευε η ζωή των κατοίκων του.
• Κατά τους μήνες που προηγήθησαν τις κατάρρευσης, οι προειδοποιητικές φωνές τόσον εμού όσο και πολλών άλλων εντάθηκαν, χωρίς να υπάρξει η παραμικρή ανταπόκριση εκ μέρους της ΔΕΗ.
• Τις ημέρες που προηγήθηκαν της κατολίσθησης (και παρά τις διαβεβαιώσεις των ειδικών πού κλήθηκαν, επικουρικώς, από την ΔΕΗ ότι το φαινόμενο βαίνει προς σταθεροποίηση) η εξωθεσμική -καθότι αναρμόδιος πλέον, ως συνταξιούχος- δημόσια παρέμβασή μου είχε σαν αποτέλεσμα να μην προσέλθουν εργαζόμενοι στο ορυχείο την ημέρα της κατάρρευσης. Είχε προηγηθεί -κατά λίγες ώρες- η παραδοχή από την ΔΕΗ ότι υπάρχει ένα «ενδεχόμενο κατάρρευσης» και για αυτό ειχαν αποτραβηχτεί κάποια (λίγα) μηχανήματα τα οποία και διεσώθησαν. Δυστυχώς, κατά ομολογία της ίδιας της ΔΕΗ, «δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η έκταση της καταστροφής» και για αυτό ένα μεγάλο μέρος πανάκριβου εξοπλισμού αφέθηκε να καταπλακωθεί και να αχρηστευθεί. (Δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί από την ΔΕΗ;;;; Αν είναι δυνατόν!)
• Με την ίδια λογική, αν είχε συμβεί το ίδιο φαινόμενο αλλά με σχετικά μεγαλύτερη ένταση, θα ήταν δυνατόν να καταρρεύσουν τα ρηγματωμένα σπίτια των Αγίων Αναργύρων, να προκληθούν απώλειες ανθρώπινων ζωών και ο κόσμος να εισπράξει την ίδια (απαράδεκτη, κατ εμέ – εξ ου και η διώξή μου…) δικαιολογία, από την ΔΕΗ: «Δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η έκταση του φαινομένου».
• Ο δημοσιογραφικός θόρυβος που επακολούθησε της καταστροφής ουδόλως απαντήθηκε πειστικά από την ΔΕΗ, εγείροντας εύλογες υποψίες για μεθοδεύσεις και σκοπιμότητες. Κατά μία εκδοχή, το ζητούμενο δεν ήταν μόνον η απόσειση ευθυνών από φυσικά πρόσωπα αλλά και η σταδιακή (συν τω χρόνω) παγίωση της μη-ευθύνης της ίδιας της ΔΕΗ για την καταστροφή. Κάτι που επιβεβαιώνεται, στις μέρες μας, από την άρνηση της ΔΕΗ να καταβάλει αποζημιώσεις ενοικίων, στους μεταστεγασθέντες (μετά την κατάρρευση του ορυχείου) με τον ισχυρισμό «για την κατάρρευση του ορυχείου και τις ζημιές στον παρακείμενο οικισμο Ανάργυροι, δεν ευθύνεται η ΔΕΗ»
• Κατόπιν όλων αυτών, υπακούοντας στο Συνταγματικό Καθήκον μου (άρθρο 10) υπέβαλα μηνυτήρια αναφορά προκειμένου να αναζητηθούν οι πραγματικές ευθύνες (αν υπάρχουν) και να μην αφεθούν οι κατεστραμμένοι κάτοικοι του χωριού Ανάργυροι έρμαια των όποιων πορισμάτων θα εξέδιδε η ίδια η ΔΕΗ η οποία έχει κάθε λόγο να προστατέψει τα μικροσυμφέροντά της εις βάρος τους. • Η απάντηση της ΔΕΗ ήταν να συνεδριάσει άμεσα το ΔΣ της και να ψηφίσει την έναρξη δικαστικής δίωξης εναντίον μου, με το αιτιολογικό της δυσφήμισης.
• Θεωρώ ότι το πραγματικό κίνητρο της εναντίον μου μήνυσης δεν είναι η αποκατάσταση του (όποιου…) «τρωθέντος γοήτρου» της εταιρείας από την μηνυτήρια αναφορά μου. Αλλά η «εκ των προτέρων εξουδετέρωσή μου», ως (πιθανού) ΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ σε περίπτωση πού οι κάτοικοι των Αναργύρων στραφούν εναντίον της ΔΕΗ για αποζημιώσεις! Το ενδεχόμενο αυτό αποτελεί σαφές νομικό δικαίωμα της εταιρείας, προκειμένου να αυτοπροστατευτεί. Από την άλλη, όμως, φρονώ ότι και η ελληνική Δικαιοσύνη οφείλει να προστατεύσει ΕΜΕΝΑ, ως μάρτυρα!
• Και στο σημείο αυτό εγείρεται σοβαρό θέμα καθόσον διαφαίνεται μία τάση να εκδικαστεί η εις βάρος μου μήνυση προτού διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές το βάσιμο των καταγγελιών μου! Απόδειξη τούτου είναι το γεγονός ότι ενώ έχουν κληθεί και καταθέσει μάρτυρες κατηγορίας εναντίον μου, σε ό,τι αφορά την μήνυση της ΔΕΗ, ουδείς εκ των αναφερομένων προσώπων, στην δική μου μηνυτήρια αναφορά δεν εχει κληθεί να καταθέσει, παρά το γεγονός ότι κοντεύει να συμπληρωθεί χρόνος από την υποβολή της!
• Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Συντάγματος, «Μόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην οποία απευθύνεται η αναφορά, και με την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν σ’ αυτή». Κατόπιν τούτου καθίσταται προφανές ότι η συνεχιζόμενη καθυστέρηση της διαχείρισης της μηνυτήριας αναφοράς μου (την ώρα που κινούνται οι διεργασίες της μήνυσης εναντίον μου) προκαλεί μία παρατεταμένη «δικαστική ομηρεία» μου η οποία αποδυναμώνει την ισχύ μου ως μάρτυρα κατηγορίας σε όποια περίπτωση κληθώ να συνδράμω σε αγωγές εναντίον της ΔΕΗ σχετιζόμενες με το συμβάν της κατάρρευσης του ορυχείου Αμυνταίου. Με βάση το παραπάνω, κρίνω ότι οφείλω να καταθέσω και τον προβληματισμό μου για το γεγονός ότι ενώ η μήνυση εναντίον μου κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2017, η εισαγγελική αρχή μου έδωσε την δυνατότητα να λάβω γνώση του περιεχομένου της μόλις τον Ιούνιο του 2018, δηλαδή αρκετούς μήνες αργότερα, στερώντας μου την δυνατότητα να εκμεταλλευτώ όλον αυτόν τον χρόνο, προετοιμάζοντας την άμυνά μου…(Όσο παράλογο κι αν φαίνεται το γεγονός ότι ο καταγγέλλων καταλήγει να υποχρεώνεται να καταστεί «αμυνόμενος». Ελπίζω αυτό να μην έχει ως αποτέλεσμα την κατατρομοκράτηση -δια του «παραδειγματισμού»- άλλων πολιτών πού θα επιθυμούσαν, στο μέλλον, να λάβουν θέση ίδια με την δική μου σε ό,τι αφορά θέματα δημοσίου συμφέροντος…).

Διαβάστε περισσότερα...
 
back to top