Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών-Υιοθετήστε «πράσινες» συνήθειες στη χρήση του υπολογιστή σας...


Σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών συμμετέχουν και αυτές στη δημιουργία του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Το «αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα» που αντιστοιχεί στις διαδικασίες κατασκευής και χρήσης τέτοιων συσκευών αυξάνεται διαρκώς. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής αναμένεται, μέσα σε λίγα χρόνια, να αναδειχθούν σε έναν από τους βασικούς μολυσματικούς παράγοντες για το περιβάλλον, υποσκελίζοντας τους πλέον ρυπογόνους κλάδους, όπως αυτός των αεροπορικών μεταφορών. Η υιοθέτηση «πράσινης ανάπτυξης» και «πράσινης συμπεριφοράς» κρίνεται απαραίτητη. Εισάγεται ο νέος όρος Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που αποτελεί τη μετάφραση του αγγλικού «Green ICT». Η υιοθέτηση Πράσινων ΤΠΕ αφορά τόσο στις μεγάλες βιομηχανίες - εταιρείες του κλάδου, όσο και στον τελικό χρήστη - καταναλωτή.
Οι Πράσινες ΤΠΕ καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε δύο βασικά πεδία: στον περιορισμό του αποτυπώματος CO2 που δημιουργείται κατά την παραγωγή τους και στον περιορισμό του αποτυπώματος CO2 με την αξιοποίηση τους. Τελικός στόχος η προστασία του περιβάλλοντος.
...
Τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες - καταναλωτές
1. Ορθολογική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (Save Energy)
Α. Κλείσιμο του υπολογιστή όταν δεν λειτουργεί
Β. Απενεργοποίηση των screen savers
Γ. Κλείσιμο της οθόνης ακόμα και για μικρές απουσίες από τον υπολογιστή.
2. Αγοράζοντας έναν νέο υπολογιστή (Less is more)
Α. Χρειάζεστε πραγματικά νέο υπολογιστή; Ο πιο «πράσινος υπολογιστής» είναι αυτός που ήδη έχετε στην κατοχή σας!!!

i. Βεβαιωθείτε πως οι ανάγκες σας δεν είναι επίπλαστες λόγω marketing
ii. Εξετάστε αν ο παλιός υπολογιστής σας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας με κάποια αναβάθμιση
iii. Δοκιμάστε επανεγκατάσταση του λογισμικού.

Β. Ελέγξτε για «ετικέτες οικολογίας» (eco-labels). Γ. Ενεργοποιείστε τα χαρακτηριστικά περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας του υπολογιστή σας Δ. Όταν πλέον δεν τον χρειάζεστε

iv. Δωρίστε τον σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς κτλ
v. Χρησιμοποιείστε μέρη του (π.χ. σκληρός δίσκος, μνήμη)
vi. Ανακυκλώστε τον: μην τον πετάξετε απλά στα σκουπίδια.

3. Χρήση οθόνης (Be reasonable)
Α. Η φωτεινότητα της οθόνης να είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο ανεκτό όριο
Β. Οι πολύ μεγάλες οθόνες είναι ενεργοβόρες και καλό θα είναι να αποφεύγονται
Γ. Πατήστε F11 και αυξήστε το μέγεθος της οθόνης σας τουλάχιστον κατά μία ίντσα όταν χρησιμοποιείτε τον Explorer ή το Firefox .
4. Αλόγιστη χρήση δικτυακών πόρων (Unity in everything we do)
Α. Το άσκοπο «κατέβασμα» (απλά επειδή είναι ενεργή η ευρυζωνική σύνδεση) θα πρέπει να αποφεύγεται
Β. «Όχι» στην απεριόριστη πρόσβαση τρίτων (π.χ. γείτονες) στο ασύρματο δίκτυό μας. «Ναι» στις κοινές, βάσει κανόνων, ασύρματες συνδέσεις (π.χ. ανάμεσα σε γείτονες).
5. Χρήση περιφερειακών συσκευών (Re-cycle)
Α. Περιορισμός κατανάλωσης χαρτιού (μπρος/πίσω και πολλές σελίδες μαζί)
Β. Επαναχρησιμοποίηση toners με ανανέωση μελανιού
Γ. Ανακύκλωση (CD, DVD, συσκευασίες κ.α.)
Δ. Βγάλτε από την πρίζα συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται (φορτιστές/μετασχηματιστές) ή χρησιμοποιείστε πολύμπριζο με διακόπτη
Ε. Πολυχρηστικός υπολογιστής (fax, mp3 player κτλ) για περιορισμό συσκευών (η αγορά κάθε νέας συσκευής αντιστοιχεί σε ένα σοβαρό όγκο CO2 , το οποίο εκλύθηκε για την παραγωγή της)
ΣΤ. Χρήση συσκευών από διασπώμενα υλικά (αν υπάρχουν).
6. Λογισμικό (Say "yes" to second thoughts)
Α. Ελέγξτε τα χαρακτηριστικά του λογισμικού που σκοπεύετε να αγοράσετε
Β. Μην αναβαθμίζεται το λογισμικό σας, παρά μόνο για λόγους ασφαλείας
Γ. Μην ενδίδετε απερίσκεπτα στις νέες εκδόσεις. Είναι πιθανό να είναι περισσότερο ενεργοβόρες και απαιτητικές σε υπολογιστική ισχύ, χωρίς να ικανοποιούν τις πραγματικές σας ανάγκες
Δ. Ναι στα «ελαφρά» προγράμματα (light editions).
7. Χρήση διαδικτύου (Surf with care)
Α. Λήψη λογαριασμών ηλεκτρονικά μέσω email και όχι με το παραδοσιακό ταχυδρομείο
Β. Χρήση web banking για αποφυγή της γραφειοκρατίας
Γ. Χρήση e-government επιλογών, όποτε αυτές προσφέρονται.

ΕΠΕΙΓΟΝ:
• Εφαρμόστε αυτές τις οδηγίες, από σήμερα κιόλας
• Γίνετε πρέσβης της «πράσινης συμπεριφοράς» στη χρήση ΤΠΕ
• Μυήστε τους συναδέλφους και τον εργοδότη σας στις Πράσινες ΤΠΕ
• Μοιραστείτε αυτές τις οδηγίες με τους φίλους σας.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υιοθετήσουν μέτρα για «πράσινη» χρήση των ΤΠΕ.
Πώς;
• Αγοράζοντας εξοπλισμό ΤΠΕ και σχεδιάζοντας εφαρμογές ΤΠΕ με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος
• Ενημερώνοντας τους αγοραστές εξοπλισμού και συσκευών ΤΠΕ για την «πράσινη» χρήση τους
• Επενδύοντας σε Πράσινες ΤΠΕ.

Η Κυβέρνηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οφείλουν να προχωρήσουν στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το Περιβάλλον.
• Με συστήματα ΤΠΕ για την αντιμετώπιση και πρόληψη δασικών πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών
• Με χρήση συστημάτων ΤΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κρατικά κτίρια και υποδομές
• Με έξυπνα συστήματα μαζικών μεταφορών βασισμένα στις ανάγκες των πολιτών
• Με συντονισμό πολιτών για τη δωρεά και επαναχρησιμοποίηση παλιών συσκευών.
• Η Πολιτεία, ως ο μεγαλύτερος χρήστης ΤΠΕ, πρέπει να υιοθετήσει πρώτη πολιτικές Πράσινων ΤΠΕ. Πρέπει, επίσης, να επιβάλλει στους φορείς της τα μέτρα που προτείνονται για την ατομική χρήση των ΤΠΕ.
Πρόσθετα μέτρα:
- Πολιτικές για «πράσινες» προμήθειες ΤΠΕ
- «Πράσινα» data centers
- Εκπαίδευση προσανατολισμένη σε θέματα Πράσινων ΤΠΕ
- Θεσμοθέτηση της τηλε-εργασίας
- Επέκταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Πηγή: Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. (δ/νση: http://www.e-tee.org.gr/)

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΕΗ Α.Ε και πολίτες Δυτικής Μακεδονίας...

Στο βίντεο διακρίνουμε τις σχέσεις τις ΔΕΗ Α.Ε με την τοπική κοινωνία...

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Κατάντια...

Διαβάστε περισσότερα...

Έρχεται το ...ελαστικό νερό...


Αν σας ζητήσουμε να μαντέψετε σε ποια χώρα οι επιστήμονες προσπαθούν να δημιουργήσουν ελαστικό νερό, ποια είναι η πρώτη απάντηση που σας έρχεται στο μυαλό; Μα φυσικά η Ιαπωνία! Μια ομάδα ερευνητών στη χώρα της διαρκούς παράκρουσης κατάφεραν να δημιουργήσουν μια νέα ύλη, η οποία είναι ουσιαστικά νερό με συγκεκριμένο σχήμα.
Το νέο υλικό αποτελείται κατά 95% από νερό, στο οποίο έχει προστεθεί ελάχιστος πηλός και μια οργανική ουσία αγνώστων λοιπών στοιχείων. Έτσι, δημιουργήθηκε ένας ζελές, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί αρχικά στην ιατρική και συγκεκριμένα στη συγκόλληση ιστών.
Το επόμενο βήμα είναι να αξιοποιηθεί στην κατασκευή πλαστικών. Το πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπάρχοντα πλαστικά είναι το νέο υλικό δεν επιβαρύνει καθόλου το περιβάλλον. Δεν είναι και μικρό πράγμα, αν αναλογιστεί κανείς τους τόνους πλαστικών που βλάπτουν το περιβάλλον κάθε μέρα.

Πηγή: t3mag.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Ημέρα εορτασμού της προστασίας προσωπικών δεδομένων...


Με αφορμή τη σημερινή ημέρα εορτασμού της προστασίας δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για τους στόχους της Αρχής το τρέχον έτος, τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά και την καταπολέμηση των spam (αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων με άγνωστους αποστολείς, που κατακλύζουν τους χρήστες του διαδικτύου).
Σκοπός της σημερινής ημέρας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως είναι ιδίως τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, οι υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας, οι προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας, αλλά και οι κίνδυνοι και τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας σε επιμέρους τομείς επεξεργασίας, ή σε σχέση με τα μέσα που χρησιμοποιούνται, π.χ. συγκεκριμένες υπηρεσίες διαδικτύου.
Για τον σκοπό αυτό, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν περίπτερο, έξω από τα γραφεία της Αρχής, Λ. Κηφισίας 1-3 στην Αθήνα, όπου θα προβάλλεται βίντεο, θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό και στελέχη της Αρχής θα παρουσιάζουν τη διαδικτυακή της πύλη και θα ενημερώνουν για θέματα, που ενδιαφέρουν.
Εκτός από τον πρόεδρο της Αρχής, Χρ. Γεραρή, στην συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο Βασ. Ζορκάδης (διευθυντής) και η Ζωή Καρδασιάδου (δικηγόρος - ελεγκτής της Αρχής).
Ο κ. Γεραρής αναφερόμενος στο έργο της Αρχής, επισήμανε ότι τέσσερα σχέδια οδηγιών βρίσκονται στο στάδιο της καταρτίσεως, ή επεξεργασίας και αφορούν τους τομείς: α) πολιτική επικοινωνία, κυρίως με το εκλογικό σώμα, β) παροχή συγκατάθεσης με ηλεκτρονικά μέσα, γ) πρόσβαση πολιτών σε έγγραφα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για χρήση ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών και δ) κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης σε κτήρια και στεγασμένους χώρους.
Παράλληλα, μελετάται η κατάρτιση οδηγιών, ή συστάσεων, και σε άλλους τομείς, όπως στην ανεπιθύμητη ηλεκτρονική επικοινωνία, τις εργασιακές σχέσεις, την υγεία, τα μέτρα ασφαλείας, τη χρήση του διαδικτύου από ανηλίκους, την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εμπορία προσωπικών δεδομένων.
Είπε ακόμη ότι δρομολογείται διαβούλευση με την Τράπεζα Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για τη χρήση προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια τραπεζικών εργασιών. «Υπενθυμίζω ότι ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας έχει την εξουσία εκδόσεως κανονιστικών πράξεων, οι οποίες πρέπει να υποβάλονται για γνωμοδότηση στην Αρχή, στο μέτρο που περιέχουν ρυθμίσεις για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων», τόνισε.
Παράλληλα, η Αρχή ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στην καταπολέμηση των spam και ενισχύει το νομοθετικό και τεχνικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό θα συνεργαστεί και με άλλες ανεξάρτητες Αρχές (ΑΔΑΕ κ.λπ.), αλλά και με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές.

Πηγή: www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε περισσότερα...

Ως πότε θα είναι η ζωή των εργαζόμενων στα χέρια της τύχης;;;


Σπάρτακος-Ανακοίνωση
Ακατάλληλος και πεπαλαιωμένος μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για κάθε είδους εργασία στους χώρους της ΔΕΗ, είχε σαν αποτέλεσμα για μία ακόμα φορά την πρόκληση εργατικού ατυχήματος χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί. Η κατάσταση όμως του οχήματος (βυτίο πετρελαίου), που υπέστη το ατύχημα, αποδεικνύει ότι από θαύμα για μία ακόμα φορά δε θρηνήσαμε θύματα.
Τα ξημερώματα της Παρασκευής, όχημα unimog φορτωμένο με βυτίο πετρελαίου ντεραπάρισε στο Ορυχείο του Νοτίου Πεδίου, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα, να μετατραπεί σε μία μάζα σιδερικών, ενώ οι δύο επιβαίνοντες οχταμηνίτες εργαζόμενοι να γλιτώσουν τον τραυματισμό την τελευταία στιγμή.
Ο κώδωνας του κινδύνου κρούει συνεχώς, αλλά δυστυχώς τα ώτα των μη ακουόντων υπευθύνων δε νοούν να δεχθούν τα μηνύματα που στέλνουν οι εργαζόμενοι και που ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ παλεύει καθημερινά για να τα αναδείξει και να τα επιλύσει.
Επαναλαμβάνουμε ότι : την επόμενη φορά, ίσως η τύχη δε φανεί τόσο ευνοϊκή μαζί μας. Ας μη την προκαλούμε απροκάλυπτα. Η αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν θα πρέπει να φαντάζει πολυτέλεια, αλλά υποχρέωση απέναντι στον κάθε ένα εργαζόμενο για να μπορεί, με ασφάλεια, να επιτελεί το πολύτιμο έργο του.
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ απαιτεί, να επισπευσθεί και να ολοκληρωθεί επιτέλους η διαδικασία που έχει ξεκινήσει για την προμήθεια εννέα βυτίων πετρελαίου.
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Σωματείο Εργατοτεχνιτών & Εργαζομένων στην ΕΝέργεια – Σ.Ε.Ε.ΕΝ.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρασκευή 29 Γενάρη 2010, ώρα 4:30 πμ.
Ανατροπή οχήματος μεταφοράς καυσίμων στο Νότιο Πεδίο.
Οδηγός και συνοδηγός (8μηνίτης και 2μηνίτης) τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο, ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου.
Η επαγγελματική φήμη, η αξιοπιστία, η τιμή και η υπόληψητων διευθυντικών στελεχών του ΟΝΠ και του ΛΚΔΜ …παρέμειναν και πάλι αλώβητες και απρόσβλητες.
Σήμερα τα χαράματα, στις 4:30 πμ, στον χώρο του Ορυχείου Νότιου Πεδίου της ΔΕΗ ΑΕ, ανατράπηκε όχημα μεταφοράς καυσίμων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού και συνοδηγού. Οδηγός και συνοδηγός του οχήματος ήταν 8μηνίτης και 2μηνίτης αντίστοιχα.
Το εν λόγω όχημα αποτελεί ιδιοκατασκευή της ΔΕΗ ΑΕ, δηλαδή μετατροπή οχήματος UNIMOG σε όχημα μεταφοράς καυσίμων με την προσθήκη βυτίου. Είναι αφελής όποιος ρωτήσει αν το συγκεκριμένο όχημα έχει άδεια, ADR, αν πέρασε ΚΤΕΟ, αν πληροί έστω και τις ελάχιστες ή στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας για τους εργαζόμενους που το οδηγούν. Το όχημα αυτό, και πολλά άλλα, είναι «χάρος με άδεια κυκλοφορίας από την ΔΕΗ ΑΕ» και βγαίνει παγανιά καθημερινά στα στρατόπεδα εργασίας της ΔΕΗ ΑΕ. Ενίοτε δε θερίζει με το δρεπάνι του.
Έχουν τεράστιες ευθύνες τόσο η ΔΕΗ ΑΕ όσο και κυβερνήσεις του κεφαλαίου για τις άθλιες συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα ορυχεία της ΔΕΗ ΑΕ του Λ.Κ.Δ.Μ. Εκθέτουν καθημερινά σε κίνδυνο χιλιάδες εργαζόμενους στα ορυχεία, όταν επιτρέπουν να κυκλοφορούν ακατάλληλα οχήματα χωρίς τους ανάλογους ελέγχους Κ.Τ.Ε.Ο. κλπ σε ακατάλληλους δρόμους και οδηγούς με εξοντωτικά ωράρια (10-12 ώρες).
Η εμπειρία του ΣΕΕΕΝ λέει πως τέτοια φαινόμενα σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, υψηλής ανεργίας, έντονου ανταγωνισμού και κυριαρχίας της «απελευθερωμένης αγοράς» θα εντείνονται, τις συνέπειες θα τις πληρώνουν οι εργαζόμενοι, ακόμα και με την ζωή τους. Τα θύματα της εργατικής τάξης στο βωμό του κέρδους των επιχειρήσεων στην βιομηχανία, στην οικοδομή, στα ναυπηγία και στα στρατόπεδα εργασίας της ΔΕΗ ΑΕ πρέπει να οδηγήσουν τους εργαζόμενους στα αναγκαία πολιτικά συμπεράσματα.
Το ΣΕΕΕΝ καλεί τους εργαζόμενους να προστατέψουν την ζωή τους, να βάλουν φρένο στην ασυδοσία του κεφαλαίου που αντιμετωπίζει τους εργάτες σαν αναλώσιμο υλικό, να οργανωθούν στο συνδικάτο τους, να συστρατευτούν με το ΠΑΜΕ και με την ενίσχυση του ταξικού πόλου να ανατρέψουν τους συσχετισμούς στα συνδικάτα και στην κοινωνία. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αντιστραφεί η πορεία της συνεχούς χειροτέρευσης των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα...

Λευκές ταράτσες κατά των κλιματικών αλλαγών...


Αν όλες οι ταράτσες των κτηρίων στις πόλεις βάφονταν άσπρες, η θερμοκρασία στις αστικές περιοχές θα μειωνόταν και ενδεχομένως θα αμβλύνονταν οι επιπτώσεις από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, σύμφωνα με μια μελέτη Αμερικανών επιστημόνων.
Μολονότι πολλοί θεωρούν την ιδέα αυτή παράλογη, πέρσι την υιοθέτησε ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής, υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Στίβεν Τσου. Η έρευνα που πραγματοποίησαν οι επιστήμονες στο Εθνικό Κέντρο Κλιματικών Αλλαγών των ΗΠΑ δείχνει ότι έχει δυνατότητες.
"Η έρευνά μας δείχνει ότι οι λευκές στέγες, τουλάχιστον θεωρητικά, μπορεί να είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για τη μείωση της ζέστης στις πόλεις" ανέφερε ο Κιθ Όλσον, ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης. "Απομένει να δούμε αν είναι πράγματι εφικτό να βαφτούν άσπρες οι ταράτσες, όμως η ιδέα σίγουρα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης", πρόσθεσε.
Οι κλιματικές αλλαγές έχουν σοβαρότερες επιπτώσεις στις αστικές παρά στις αγροτικές περιοχές, επειδή στις πόλεις υπάρχουν περισσότερες επιφάνειες σκούρου χρώματος (όπως οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι και οι πισσωμένες ταράτσες) που απορροφούν θερμότητα από τον ήλιο. Έτσι δημιουργούνται οι λεγόμενες "θερμές νησίδες" όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι 1-3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με την ύπαιθρο. Οι λευκές στέγες και οι δρόμοι με πιο ανοιχτά χρώματα θα αντανακλούσαν τη θερμότητα αντί να την απορροφούν.
Οι ερευνητές έκαναν μια προσομοίωση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για να δουν πόση ηλιακή ακτινοβολία απορροφούν οι αστικές επιφάνειες και υπολόγισαν πως αν όλες οι ταράτσες σε όλες τις πόλεις του κόσμου βάφονταν κατάλευκες το φαινόμενο των "θερμών νησίδων" θα περιοριζόταν κατά 33%. Αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις θα γίνονταν "ψυχρότερες" κατά περίπου 4 βαθμούς Κελσίου, κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα αισθητό τα καλοκαίρια.

Πηγή: Zougla.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Η Ποντοκώμη σήμερα 29/01/2010...



Διαβάστε περισσότερα...

Κρίσιμη η κατάσταση στα ελληνικά ποτάμια...

Σε μέτρια ή κακή κατάσταση βρίσκεται σε ορισμένα τμήματα το 58% του μήκους των ελληνικών ποταμών, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν στην Ειδική Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής επιστήμονες από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ, καθώς και ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Π. Μέρκος.
Την ίδια ώρα η γενικότερη κατάσταση των ποταμών είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και το 85% των βιολογικών καθαρισμών είτε δεν λειτουργεί καθόλου είτε δεν αποδίδει στον μέγιστο βαθμό.
Σημαντικά προβλήματα ρύπανσης εντοπίζονται στους ποταμούς Αξιό, Πηνειό, Έβρο και Ασωπό, ενώ μέτρια ή ελλιπής είναι η κατάσταση στο Σπερχειό, το Νέστο, τον Αλιάκμονα, το Στρυμόνα και τον Αχελώο.
Παράλληλα παρατηρείται διαχρονική μείωση της παροχής των ποταμών (π.χ. Ευρώτας -84% στο διάστημα 1974-2006, Άραχθος -30% στο διάστημα 1982-2006, Αλιάκμονας -12.2% στο διάστημα 1963-2006) με αποτέλεσμα να περιοριστεί κατά 60% το ποσοστό της προβλεπόμενης μέγιστης παραγωγής υδροηλεκτρικών σταθμών στα τελευταία 50 χρόνια.
Σύμφωνα με τον Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη στελέχωσης της Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, απαιτείται η θωράκιση της Υπηρεσίας, ώστε να είναι δυνατή η επιβολή - και όχι μόνο η εισήγηση - ποινών, αλλά και η δυνατότητα ανάκλησης αδειών για μονάδες που ρυπαίνουν.
Σήμερα υπάρχουν 30 επιθεωρητές περιβάλλοντος, από τους οποίους οι 15 βρίσκονται καθημερινά στα δικαστήρια και οι υπόλοιποι πρέπει να διαχειρίζονται τις υποθέσεις όλης της Ελλάδος. Μόνο για τον Ιανουάριο του 2010 εισήχθησαν προς διερεύνηση 700 αναφορές - καταγγελίες από όλη την Ελλάδα.

Πηγή:Zougla.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Κολοβακτηρίδιο που παράγει καύσιμα υπόσχεται ενεργειακή επανάσταση...


Το κολοβακτηρίδιο Escherichia coli, αγαπημένο πειραματόζωο γενετιστών και μικροβιολόγων, τροποποιήθηκε γενετικά ώστε να μετατρέπει την άχρηστη βιομάζα σε βιοντίζελ δεύτερης γενιάς, ανακοίνωσαν Αμερικανοί ερευνητές.
«Εισάγαμε [στο βακτηρίδιο] τα γονίδια που επιτρέπουν την άμεση παραγωγή βιοντίζελ. Αυτό είναι σημαντικό, αφού δεν χρειάζεται καμιά πρόσθετη χημική αντίδραση για να παραχθεί το καύσιμο» εξηγεί ο Τζέι Κίζλινγκ του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ.
Η εντυπωσιακή μελέτη παρουσιάζεται στο περιοδικό Nature. Το E.coli είχε χρησιμοποιηθεί και παλαιότερα για την βιοντίζελ σε πειραματικό επίπεδο, ωστόσο οι λύσεις που είχαν προταθεί απαιτούσαν την προσθήκη λιπαρών οξέων. «Εμείς μεταμορφώσαμε το E.coli ώστε να παράγει απ' ευθείας τους αιθυλικούς εστέρες από γλυκόζη ή αιθανόλες» αναφέρουν οι ερευνητές. Επιπλέον, «από τη στιγμή που θα τροποποιηθεί, το E.coli εκκρίνει το βιοντίζελ απ' ευθείας από το κύτταρό του. Δεν είναι πλέον απαραίτητο να σπάει κανείς τα κύτταρα για να εξάγει απ' αυτά το ντίζελ. Αυτό δημιουργεί σημαντικές οικονομίες στην παραγωγή επισήμανε ο Κίζλινγκ.

Ενέργεια από ξύλο και άχυρα
Η ερευνητική ομάδα εισήγαγε στο βακτηρίδιο τα ένζυμα που διασπούν την ημικυτταρίνη, βασικό συστατικό του ξύλου και της άχρηστης βιομάζας που απομένει από τη γεωργική παραγωγή. «Το σημαντικό στην εξέλιξη αυτή είναι ότι ο οργανισμός μπορεί να παράγει το καύσιμο από την κυτταρινική βιομάζα, η οποία αποτελεί μια πολύ φτηνή πηγή σακχάρων» εξήγησε ο Κίζλινγκ. Το βιοντίζελ που παράγεται από το E.coli έχει επιπλέον το πλεονέκτημα ότι συμπεριφέρεται όπως το λάδι, δηλαδή δεν αναμιγνύεται με το νερό.
Τέλος, με μερικές ακόμα γενετικές χειραγωγήσεις, το βακτηρίδιο θα μπορούσε να παράγει λιπαρές αλκοόλες ή κεριά, προσθέτουν οι ερευνητές. «Ελπίζουμε ότι οι εξελίξεις αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα μέσα σε ένα με δύο χρόνια την παραγωγή αληθινών προϊόντων» δήλωσε ο Κίζλινγκ. Την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας θα αναλάβει η καλιφορνέζικη εταιρεία βιοτεχνολογίας LS9, η οποία συμμετείχε και στην έρευνα.

Πηγή: http://totefteri.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Αναδρομικά χαράτσια...

Διαβάστε περισσότερα...

Η περιοχή μας από το Σινιάτσικο...



Διαβάστε περισσότερα...

Επιβλήθηκαν 200 πρόστιμα, πληρώθηκαν έξι!...


Πρόστιμα που δεν πληρώνονται, έλεγχοι που δεν γίνονται όπως πρέπει και βιομηχανίες που ρυπαίνουν όπου και όσο θέλουν, δημιουργούν ένα εφιαλτικό σκηνικό σε πολλές περιοχές. Η υπουργός Tίνα Mπιρμπίλη θα πάει στα Oινόφυτα την 1η Φεβρουαρίου και θα ανακοινώσει την διενέργεια νέων αυστηρών ελέγχων.
Mόλις έξι από τα περίπου 200 πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για ρύπανση τα τελευταία τρία χρόνια σε βιομηχανίες έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής, ενώ η συντριπτική πλειονότητα συνεχίζει να ρυπαίνει χωρίς κανείς ουσιαστικά να τους ελέγχει. Mάλιστα μία από τις πλέον ρυπογόνες μονάδες, η EAB, ζητά επίσημα την εξαίρεσή της από την περιβαλλοντική νομοθεσία.
Tην ίδια στιγμή συνεχίζεται το λαθρεμπόριο τοξικών αποβλήτων που απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε χωματερές. Eπιπλέον, τα πρώτα στοιχεία μελέτης του Πανεπιστημίου Aθηνών αποδεικνύει ότι τα τρόφιμα που παράγονται στις μολυσμένες περιοχές και καταναλώνει όλη η Eλλάδα είναι άκρως επικίνδυνα!
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος, μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί μόνο τα 6 από τα περίπου 200 πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ύστερα από ελέγχους των επιθεωρητών περιβάλλοντος σε όλη την Eλλάδα και κυρίως σε Aσωπό, Kορώνεια και Bόλο, τα τελευταία τρία χρόνια.

Πλήρωσαν με... έκπτωση
H υπηρεσία συγκεντρώνει ακόμη στοιχεία, ωστόσο όπως παραδέχονται υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος, φαίνεται τελικά ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά στην πληρωμή των προστίμων αφού κανείς και ποτέ δεν έχει ελέγξει εάν οι παραβάτες που τιμωρήθηκαν πήγαν στην εφορία. Aυτό αποδεικνύει εν πολλοίς και την αναποτελεσματικότητα του μέτρου των οικονομικών προστίμων που και ελάχιστα είναι σε σχέση με τους μεγάλους κύκλους εργασιών αυτών των εταιρειών, αλλά και φαίνεται ότι είναι τελικά εύκολο για τους παραβάτες να αγνοήσουν τη ποινή.
Eπιπλέον, χαρακτηριστικό είναι ότι σε σύσκεψη που έγινε πριν από δέκα ημέρες στο υπουργείο Περιβάλλοντος με τη συμμετοχή των φορέων της περιοχής του Aσωπού, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκαν ότι στους ελέγχους που κάνανε έως τώρα περιορίζονταν στο να ελέγχουν τους περιβαλλοντικούς όρους της κάθε μονάδας αντί να κάνουν φύλλο και φτερό τις βιομηχανίες ή να ελέγχουν το κατά πόσο συμμορφώνονται οι παραβάτες. Xαρακτηριστική η περίπτωση βιομηχανίας που τιμωρήθηκε με τρία πρόστιμα για διαφορετικούς λόγους μετά από ισάριθμους ελέγχους στους οποίους οι επιθεωρητές παραδέχτηκαν ότι δεν εξέτασαν τα επίπεδα συμμόρφωσης των προηγούμενων παραβάσεων.
Πάντως, η υπουργός Tίνα Mπιρμπίλη θα πάει στα Oινόφυτα την 1η Φεβρουαρίου και θα ανακοινώσει την διενέργεια νέων αυστηρών ελέγχων και θα απειλήσει με λουκέτα όλους όσοι δεν συμμορφώνονται και δεν αποκαθιστούν τη βλάβη που έχουν προκαλέσει.

Υπόθεση EAB
Eξάλλου, εντύπωση προκάλεσε η αίτηση εξαίρεσης από την περιβαλλοντική νομοθεσία που υπέβαλε η EAB με πρόσχημα ότι είναι εταιρεία εθνικής σημασίας. Aίτημα το οποίο απορρίφθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος. H EAB σύμφωνα με την Eιδική Γραμματέα του υπουργείου Mαργαρίτα Kαραβασίλη αποτελεί μία από τις πλέον ρυπογόνες μονάδες στον Aσωπό και θα πρέπει να συμμορφωθεί. Nα σημειωθεί ότι η EAB δεν εποπτεύεται από το υπουργείο Eθνικής Άμυνας άλλα από το υπουργείο Oικονομικών.
Tην ίδια στιγμή που μια ρυπογόνος εταιρεία ζητά ουσιαστικά να συνεχίσει να ρυπαίνει, άλλη εταιρεία η οποία έχει τιμωρηθεί με τρία πρόστιμα για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αναμένει εδώ και δυο χρόνια τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Eλλάδας ώστε να της εγκρίνουν την άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την KYA 1358/2006.
Mε απλά λόγια η συγκεκριμένη εταιρεία επιθυμεί να συμμορφωθεί και να διαχειρίζεται νόμιμα τα απόβλητά της, χωρίς να επιβαρύνει περιβάλλον και δημόσια υγεία, αντί να τα απορρίπτει ανεξέλεγκτα στον Aσωπό ή να τα μεταφέρει παράνομα αλλού, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα γρανάζια της γραφειοκρατίας ουσιαστικά δεν της το επιτρέπουν! Mάλιστα, η ηγεσία της εταιρείας σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται πλέον ένα βήμα από την απόφαση να κλείσει τη μονάδα στη περιοχή των Oινοφύτων και να φύγει στο εξωτερικό.

Kύκλωμα
Eξάλλου, τις τελευταίες εβδομάδες οι επιθεωρητές περιβάλλοντος συνέλαβαν άλλα τέσσερα φορτηγά που μετέφεραν σε χωματερή της περιοχής των Mεγάρων τοξικά απόβλητα από βιομηχανίες. Oι φάκελοι των τεσσάρων υποθέσεων έχουν μεταβιβαστεί ήδη στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τα περαιτέρω.
H «H» στο παρελθόν είχε αποκαλύψει ότι η αστυνομία βρίσκεται στα ίχνη κυκλώματος παράνομης διακίνησης και διάθεσης τοξικών αποβλήτων που δρα στην Eλλάδα.
Σύμφωνα με πηγές της EΛ.AΣ., εξετάζεται το ενδεχόμενο στο κύκλωμα να παίρνουν μέρος και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Aσωπού ενώ φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις για τη συμμετοχή στο κύκλωμα και της ιταλικής μαφίας.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές η διακίνηση γίνεται με φορτηγά που παραλαμβάνουν τοξικά απόβλητα από διάφορες βιομηχανικές μονάδες και έπειτα τα εναποθέτουν ανεξέλεγκτα σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Mία από αυτές τις περιοχές φαίνεται να είναι και ο Δήμος Mεσσαπίας της Eύβοιας όπου όπως έχει γράψει παλιότερα η «H», εντοπίστηκαν λάκκοι με τοξικά απόβλητα. Σύμφωνα μάλιστα με μετρήσεις του IΓME εντοπίστηκαν χημικά στοιχεία που δεν έχουν καμία σχέση με τα ελαιουργεία της γύρω περιοχής άλλα αποτελούν τοξικά απόβλητα βιομηχανιών.

Μελέτη για τρόφιμα - δηλητήριο
Επικίνδυνο ό,τι παράγεται -πατάτες, καρότα, κρεμμύδια- σε ακτίνα 30 χλμ. από τον ποταμό Ασωπό
Άκρως επικίνδυνα είναι οι πατάτες, τα καρότα και τα κρεμμύδια που παράγονται σε μια ακτίνα έως και 30 χλμ. από την περιοχή του Aσωπού σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία μελέτης του Πανεπιστημίου της Aθήνας. Oι ερευνητές έλαβαν τρόφιμα που παράγονται στην περιοχή αγοράζοντας από διαφορετικά σούπερ μάρκετ και εντόπισαν υψηλότατες συγκεντρώσεις χρωμίου και νικελίου.
Mάλιστα οι τιμές του νικελίου είναι πάνω από τις ανώτερες τιμές της διεθνούς βιβλιογραφίες και ειδικά στα καρότα ήταν έως και 372% πάνω από όλες τις προηγούμενες δημοσιευμένες μελέτες.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες ένα τρόφιμο-βολβός (κρεμμύδι, πατάτα, καρότο κ.λπ.) είναι γνωστό ότι απορροφάει βαρέα μέταλλα από το έδαφος. Άρα εν γνώσει μας και κυρίως εν γνώσει της πολιτείας τα προϊόντα που καλλιεργούνται στην ευρύτερη περιοχή του Aσωπού και τα οποία καταλήγουν στο πιάτο μας έχουν απορροφήσει βαρέα μέταλλα που είναι επικίνδυνα.
Nα σημειωθεί ότι η περιοχή καλλιεργεί τις μεγαλύτερες ποσότητες πατάτας και καρότου που πουλιούνται στην ελληνική αγορά. Tο ίδιο πάντως φαίνεται να ισχύει και για πολλές άλλες περιοχές της Eλλάδας όπου σε μικρή ακτίνα υπάρχουν βιομηχανικές ζώνες.

Πηγή: Εφημερίδα Ημερησία-Κασσιανός Τζέλης

Η περιοχή μας και αν δεν έχει πρόστιμα που δεν έχουν πληρωθεί...

Διαβάστε περισσότερα...

Η Ποντοκώμη σήμερα 28/01/2010...



Διαβάστε περισσότερα...

Νυμφαίο: παράδειγμα σ' όλη την Ευρώπη...


Η φήμη και το έργο της Κοινότητας του Νυμφαιου έχει ήδη διαχυθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι΄ αυτό την Δευτέρα 18/01 ήλθε στο Νυμφαίον κατευθείαν από το Παρίσι ειδικό συνεργείο της δημόσιας τηλεόρασης της Γαλλίας France3, η οποία στην εβδομαδιαία εκπομπή της Avenue Europe – Λεωφόρος Ευρώπη – παρουσιάζει το Νυμφαίον ως ένα από τα ωραιότερα χωριά της Ευρώπης και την Κοινότητα ως υπόδειγμα πρωτοπορίας σε σύγκριση με όλους τους Δήμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, σε καιρούς διεθνούς διασυρμού της, η Ελλάδα έλαμψε πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εν λόγω δημόσια τηλεόραση της Γαλλίας, απευθυνόμενη σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια γαλλόφωνους Ευρωπαίους, υπογραμμίζει ότι η Κοινότητα Νυμφαίου αυτή καθ’ εαυτήν εκφράζει, πραγματώνει και εγγυάται την ανάπτυξη και την περαιτέρω επιβίωση του διατηρητέου παραδοσιακού οικισμού και διατηρητέου ιστορικού τόπου. Επί πλέον τόσο η κοινωνία της όσο και η οικονομία της είναι παντελώς ασύμβατες με τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες όλης της ευρύτερης περιοχής ενός μείζονος Δήμου Αμυνταίου.
Αν τυχόν καταργηθεί, θα καταστραφεί οπωσδήποτε ο αναγεννημένος εκ της τέφρας του ιστορικός οικισμός, γιατί θα καταργηθεί η κινητήρια μηχανή του. Τότε, επί πλέον, η Ελλάδα θα έχει χάσει μιαν από τις τελευταίες ζωντανές κιβωτούς του λαϊκού πολιτισμού της και, στο όνομα της καλύτερης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα έχει θανατώσει μιαν πρωτοποριακή και αποτελεσματική μονάδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησής της.

Πηγη: http://magicasland.com

Διαβάστε περισσότερα...

Λες...


Λες: Πολύ καιρό αγωνίστηκες. Δεν μπορείς άλλο πια ν’ αγωνιστείς. Άκου λοιπόν: Είτε φταις είτε όχι: Σαν δε μπορείς άλλο να παλέψεις, θα πεθάνεις.
Λες: Πολύ καιρό έλπιζες. Δεν μπορείς άλλο πια να ελπίσεις. Έλπιζες τi; Πως ο αγώνας θαν’ εύκολος;
Δεν είν’ έτσι. Η θέση μας είναι χειρότερη απ’ όσο νόμιζες.
Είναι τέτοια που: Αν δεν καταφέρουμε το αδύνατο Δεν έχουμε ελπίδα.
Αν δεν κάνουμε αυτό που κανείς δεν μπορεί να μας ζητήσει Θα χαθούμε.
Οι εχθροί μας περιμένουν να κουραστούμε.
Όταν ο αγώνας είναι στην πιο σκληρή καμπή του.
Οι αγωνιστές έχουν την πιο μεγάλη κούραση.
Οι κουρασμένοι, χάνουν τη μάχη.

Μπ.Μπρεχτ

Διαβάστε περισσότερα...

Εντοπίστηκε ο εγκεφαλικός μηχανισμός που ενεργοποιείται από τη μόλυνση της ατμόσφαιρας...


Κρίσεις πανικού προκαλεί η εισπνοή CO2
Από τις αρχές του περασμένου αιώνα νευρολόγοι και ψυχίατροι είχαν διαπιστώσει ότι το διοξείδιο του άνθρακα επιδρά αρνητικά στο νευρικό σύστημα, προκαλώντας έντονη αγωνία και φόβο, έως και κρίσεις πανικού. Μέχρι σήμερα όμως δεν είχαν καταφέρει να βρουν μια ικανοποιητική νευροβιολογική εξήγηση του φαινομένου.
Πρόσφατα μια ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, στις ΗΠΑ, με επικεφαλής τον νευροεπιστήμονα Adam Ε. Ziemann, ανακάλυψε ότι ρόλο-κλειδί σε αυτήν τη διαδικασία κατέχει μια πρωτεΐνη, η λεγόμενη ASIC1a. Η πρωτεΐνη αυτή υπάρχει σε αφθονία στην αμυγδαλή, μια περιοχή του εγκεφάλου η οποία, μαζί με άλλες εγκεφαλικές δομές, συναποτελεί το μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου, έναν από τους βασικούς ρυθμιστές ανώτερων ψυχικών λειτουργιών όπως τα συναισθήματα και η συμπεριφορά.
Κάνοντας πειράματα με ποντικούς, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν το εγκεφαλικό περιβάλλον γινόταν πιο όξινο η παραγωγή της πρωτεΐνης ASIC1a αυξανόταν στην αμυγδαλή, προκαλώντας συμπεριφορές με τυπικά φοβικά χαρακτηριστικά. Αντίθετα, όταν εξουδετερωνόταν η δράση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης, οι συμπεριφορές αυτές δεν εκδηλώνονταν.
Δεδομένου ότι μία από τις βασικές συνέπειες της εισπνοής διοξειδίου του άνθρακα είναι η αύξηση της οξίνισης του εγκεφαλικού περιβάλλοντος, και συνεπώς η άμεση παραγωγή της πρωτεΐνης ASIC1a, οι ερευνητές συμπέραναν ότι για τις κρίσεις πανικού που συνοδεύουν την εισπνοή μεγάλης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να ευθύνεται η υψηλή συγκέντρωση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Πιστεύουν, μάλιστα, ότι ανακαλύπτοντας την ακριβή δράση αυτής της πρωτεΐνης θα μπορέσουν να ερμηνεύσουν και ένα άλλο σχετικό φαινόμενο, την αγχολυτική και άκρως χαλαρωτική επίδραση των αναπνευστικών ασκήσεων.
Απώτερος στόχος των νευροεπιστημόνων είναι βέβαια να μελετήσουν πώς δρα η πρωτεΐνη ASIC1a στον ανθρώπινο εγκέφαλο, και ειδικότερα στον εγκέφαλο ατόμων που πάσχουν από διαταραχές της συμπεριφοράς λόγω υπερβολικού άγχους. Πέρα όμως από τις νέες και διόλου αμελητέες θεραπευτικές δυνατότητες που διανοίγει, η ανακάλυψη του δρος Ziemann και της ερευνητικής του ομάδας φαίνεται να αποκαλύπτει και ένα άλλο, σημαντικό για τους μελετητές της εξέλιξης, χαρακτηριστικό των ανώτερων θηλαστικών και ειδικότερα του πολύπλοκου ανθρώπινου οργανισμού: η εξέλιξη «προίκισε» τον ανθρώπινο οργανισμό με έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο εσωτερικό «ανιχνευτή», που είναι σε θέση να συλλαμβάνει ακαριαία τους εξωτερικούς κινδύνους που απειλούν την ακεραιότητά του, όπως π.χ. το διοξείδιο του άνθρακα, και να ενεργοποιεί ενστικτωδώς αποτελεσματικούς μηχανισμούς άμυνας, όπως ο φόβος.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθεροτυπία-ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

O καταναλωτισμός, η μεγαλύτερη απειλή για το περιβάλλον...


Σύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση του Iνστιτούτου Worldwatch η λατρεία της κατανάλωσης και η πλεονεξία θα μπορούσαν σχεδόν να εκμηδενίσουν οποιαδήποτε κέρδη που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις πολιτικές των κυβερνήσεων.
Ο μέσος Aμερικανός καταναλώνει κάθε ημέρα περισσότερα προϊόντα από το ίδιο του το βάρος, τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κουλτούρα της υπερβολής που τελικά αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή στον πλανήτη, σύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση του Iνστιτούτου Worldwatch.
Σύμφωνα με την έκθεση, η λατρεία της κατανάλωσης και η πλεονεξία θα μπορούσαν σχεδόν να εκμηδενίσουν οποιαδήποτε κέρδη που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις πολιτικές των κυβερνήσεων για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής ή από μια μετάβαση σε μια οικονομία καθαρής ενέργειας.
Στην τελευταία δεκαετία (έως το 2006) οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δαπάνησαν 30,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αγαθά και υπηρεσίες (σε τιμή δολαρίου του 2008). Σε αυτές τις δαπάνες περιλαμβάνονται οι βασικές ανάγκες, όπως τα τρόφιμα και η στέγη, αλλά καθώς τα εισοδήματα αυξήθηκαν, οι άνθρωποι δαπάνησαν περισσότερα στα καταναλωτικά αγαθά σε ακριβότερα τρόφιμα και σε μεγαλύτερα σπίτια, τηλεοράσεις, αυτοκίνητα, υπολογιστές, καθώς και αεροπορικά ταξίδια.

Κατανάλωση
Mόνο το 2008, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αγόρασαν 68 εκατομμύρια αυτοκίνητα, 85 εκατομμύρια ψυγεία, 297 εκατομμύρια ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 1,2 δισεκατομμύρια κινητά τηλέφωνα. H κατανάλωση έχει αυξηθεί εντυπωσιακά τις προηγούμενες πέντε δεκαετίες, σημειώνοντας άνοδο 28% σε σχέση με το 1996 οπότε δαπανήθηκαν 23,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ εξαπλασιάστηκε σε σχέση με το 1960 που δαπανήθηκαν 4,9 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Aν ληφθεί ως δεδομένο ότι ένα μέρος αυτής της αύξησης της κατανάλωσης προήλθε από την αύξηση του πληθυσμού, τότε οι καταναλωτικές δαπάνες ανά άτομο έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί.
Δεδομένου ότι η κατανάλωση έχει αυξηθεί, περισσότερα ορυκτά καύσιμα, και μεταλλεύματα εξάγονται από η γη, περισσότερα δέντρα υλοτομούνται και περισσότερο έδαφος καλλιεργείται για την παραγωγή τροφίμων, συχνά και για τη διατροφή του ζωικού κεφαλαίου αφού οι άνθρωποι με τα υψηλότερα εισοδήματα άρχισαν να τρώνε περισσότερο κρέας. Mεταξύ 1950 και 2005 η παραγωγή μετάλλων εξαπλασιάστηκε, ενώ η κατανάλωση πετρελαίου οκταπλασιάστηκε.

Πόροι
H εκμετάλλευση των πόρων, πάντα για τη διατήρηση πιο υψηλών επίπεδων κατανάλωσης, απειλεί τα οικοσυστήματα της γης από τα οποία εξαρτώνται η ανθρωπότητα και αμέτρητα άλλα είδη.
O δείκτης οικολογικού αποτυπώματος, ο οποίος συγκρίνει τον οικολογικό αντίκτυπο της ανθρωπότητας με την έκταση του διαθέσιμου παραγωγικού εδάφους και της θάλασσας σε ό,τι αφορά τις βασικές υπηρεσίες που λαμβάνουμε από τα οικοσυστήματα, δείχνει ότι σήμερα η ανθρωπότητα χρησιμοποιεί πόρους και υπηρεσίες από έναν πλανήτη κατά 1,3 φορές μεγαλύτερου της γης. Πιο απλά, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν κατά ένα τρίτο περισσότερο τη διαθέσιμη ικανότητα της γης, υπονομεύοντας την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων από τα οποία εξαρτώνται.
Eνας μέσος Aμερικανός καταναλώνει καθημερινά κατά μέσο όρο 88 κιλά προϊόντων, ποσότητα μεγαλύτερη απ’ ό,τι οι περισσότεροι Aμερικανοί ζυγίζουν. Eάν ολόκληρος ο κόσμος ζούσε όπως αυτούς, η γη θα μπορούσε να υποστηρίξει μόνο 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους, ή ακριβώς το ένα πέμπτο του τρέχοντος πληθυσμού, αναφέρεται στην έκθεση του Iνστιτούτου Worldwatch, με έδρα την Oυάσιγκτον, που θεωρείται κορυφαίο στον κόσμο ως δεξαμενή σκέψης σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ανάπτυξη
Aυτές οι καταναλωτικές τάσεις δεν ήταν μια φυσική συνέπεια της οικονομικής ανάπτυξης, σημειώνεται στην έκθεση, αλλά το αποτέλεσμα των επιτηδευμένων προσπαθειών των επιχειρήσεων να κερδίσουν περισσότερα από τους καταναλωτές.
«Tα πολιτιστικά πρότυπα είναι η πρωταρχική αιτία μιας πρωτοφανούς σύγκλισης των οικολογικών και των κοινωνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων ενός μεταβαλλόμενου κλίματος, μιας επιδημίας παχυσαρκίας, μιας σημαντικής πτώσης στη βιοποικιλότητα, της απώλειας αγροτικής γης, και της παραγωγής επιβλαβών αποβλήτων» επισημαίνει ο Eρικ Aσαντουριάν εκ μέρους του Iνστιτούτου.

Ευκαιρία
Kαι όπως αναφέρει στην εισαγωγή της έκθεσης ο πρόεδρος του Worldwatch Institute, Kρίστοφερ Φλάβιν, «δεδομένου ότι ο κόσμος αγωνίζεται να βγει από τη σοβαρότερη παγκόσμια οικονομική κρίση μετά τη Mεγάλη Yφεση, έχουμε μια πρωτοφανή ευκαιρία να απομακρυνθούμε από τον καταναλωτισμό. Στο τέλος, το ανθρώπινο ένστικτο για την επιβίωση πρέπει να θριαμβεύσει πέρα από την παρόρμηση να καταναλώσει με οποιοδήποτε κόστος».

Eμφιαλωμένο νερό
Aυτή η βιομηχανία των 60 δισ. δολαρίων πούλησε 241 δισεκατομμύρια λίτρα του νερού το 2008, περισσότερο από το διπλάσιο της ποσότητας που πωλήθηκε το 2000. Mέσω των παγκόσμιων διαφημιστικών εκστρατειών, η συγκεκριμένη βιομηχανία συντέλεσε στη δημιουργία της εντύπωσης ότι το εμφιαλωμένο νερό είναι υγιέστερο, γευστικότερο και πιο μοντέρνο από το δημόσιας χρήσης νερό, παρ΄ όλο που το πρώτο κοστίζει 240 έως 10.000 φορές περισσότερο.

Φαστ Φουντ
Σήμερα, το γρήγορο φαγητό αποτελεί μια βιομηχανία των 120 δισ. δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με περίπου 200.000 εστιατόρια σε λειτουργία. Aν και στις αρχές του 20ου αιώνα, το χάμπουργκερ ήταν περιφρονημένο στις HΠA, ως η βρόμικη «τροφή για τους φτωχούς,», αλλά μέχρι τη δεκαετία του '60 μετατράπηκε σε ένα αγαπημένο γεύμα. Φυσικά, με τη βοήθεια της διαφήμισης για την οποία ξοδεύονται ετησίως 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Προϊόντα μίας χρήσης
Aπό τις χαρτοπετσέτες και τα πιάτα, μέχρι τις πάνες και τα μαντηλάκια προσώπου, η βιομηχανία των προϊόντων μίας χρήσης έχει καλλιεργήσει την πεποίθηση ότι παρέχουν την ευκολία και την υγιεινή. Για πολλούς καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο, η χρήση αυτών των προϊόντων είναι σήμερα αναγκαία, αν και αυτό είναι μια πεποίθηση που καλλιεργείται ενεργά εδώ και πολλά χρόνια από τη βιομηχανία.

Aυτοκίνητα
Aπό τη δεκαετία του '20, οι βιομηχανίες αυτοκινήτων ακολούθησαν μια επιθετική τακτική μετατρέποντας τον αμερικανικό πολιτισμό σε αυτοκινητο-κεντρικό. H βιομηχανία αυτοκινήτου είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος διαφημιστής στις Hνωμένες Πολιτείες δαπανώντας 15,6 δισ. δολάρια το 2008. Eπιπλέον, την ίδια χρονιά, δαπάνησε 67 εκατ. δολάρια προκειμένου να ασκήσει παρασκηνιακές πολιτικές πιέσεις και 19 εκατ. δολάρια ως χορηγίες σε διάφορες εκστρατείες στις HΠA.

•241 δισ. λίτρα πούλησε τπ 2008 η βιομηχανία εμφιαλωμένου νερού
•120 δισ. δολάρια ο τζίρος της βιο­μηχανίας γρήγορου φαγητού στις ΗΠΑ
•14,6 δισ. δολ. δαπάνησαν το 2008 οι Κινέζοι για την αγορά προϊόντων μιας χρήσης
•15,6 δισ. δολ. δαπάνησε το 2008 η βιομηχανία αυτοκινήτου για διαφήμιση
Ανερχόμενες δυνάμεις η Κίνα και η Ινδία

Τα τελευταία χρόνια η υπερβολή έχει υιοθετηθεί ως σύμβολο της επιτυχίας και στις αναπτυσσόμενες χώρες, από τη Bραζιλία έως την Iνδία και την Kίνα, αναφέρεται στην έκθεση. H Kίνα πριν από δύο εβδομάδες, λαμβάνοντας τα ηνία από τις HΠA, αναδείχτηκε ως η κορυφαία αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο και είναι ήδη ο μεγαλύτερος παραγωγός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Mέχρι το 2050, ο πληθυσμός της Kίνας και της Iνδίας θα έχει αυξηθεί σε τρία δισεκατομμύρια. Eως τότε, οι περισσότεροι Kινέζοι και Iνδοί θα έχουν υιοθετήσει τον αστικό τρόπο ζωής. Aυτό σημαίνει ότι τα σχέδια για ισχυρούς περιορισμούς στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου καθίστανται εντελώς εξωπραγματικά.

Πηγή: Εφημερίδα Ημερησία

Διαβάστε περισσότερα...

H χώρα τους...


Θέλω μια μέρα να ξυπνήσω σε αυτή εδώ την χώρα και να νιώσω ελεύθερος. Να μην έχω για ένα 24ωρο μία αόρατη θηλιά στον λαιμό και μία πλάκα μαρμάρου στο στήθος μου. Να δω αυτή την χώρα αλλιώς. Πάνε χρόνια που έχω να ζήσω ξέγνοιαστα για μία μέρα. Δεν είναι τα δικά μου άγχη, ούτε η δική μου απαισιόδοξη ψυχή. Είναι οι άλλοι. Αυτοί που... σε περιμένουν στην γωνία κάθε πρωί για να σε κάνουν να νιώσεις απόγνωση.
Μία καθημερινή νόμιμη τρομοκρατία πλανάται στην χώρα από όλες τις πλευρές. Δεν κρύβει δυναμίτες σε κατσαρόλες, δεν στέλνει προκηρύξεις, δεν απειλεί την ζωή σου. Δεν θα σου κάνει κανένα άμεσο κακό, αλλά εσύ το ξέρεις από το πρωί που ξυπνάς, ότι κάποιος σήμερα θα κάνει "το θαύμα του" και θα σου στερήσει την ευτυχία του 24ωρου. Δεν προσδιορίζεται σε πρόσωπα αυτός ο τρόμος αλλά σε πράξεις που κρύβουν πίσω τους πρόσωπα. Κράτος παράδοξων αναρχικών η Ελλάδα. Αυτό νιώθω ότι είναι. Ο καθένας θα κάνει αυτό που του γουστάρει, αυτό που είναι στα δικά του μέτρα αδιαφορώντας για το γενικό πρέπει.
«Το έτσι θέλω» και το «είμαι νόμιμος» είναι οι συχνές φράσεις που θα ακούς σε αυτή την απίστευτη αναρχία. Δε μπορείς να αντιδράσεις, δε μπορείς να θέσεις τα δικά σου επιχειρήματα γιατί ναι, αυτό που κάνει είναι νόμιμο, και σε ελεύθερη χώρα ζει για να το κάνει. Διότι δεν μπορείς εσύ να του απαγορέψεις να ξεριζώσει τα 5 δέντρα στην αυλή ΤΟΥ, ούτε να μην γκρεμίσει το πέτρινο δίπατο πατρικό ΤΟΥ, σπάνιας αρχιτεκτονικής. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να πεις στον εργοστασιάρχη ότι η επιχείρησή ΤΟΥ είναι στα όρια προστατευόμενης περιοχής διότι είναι δική ΤΟΥ γη. Ούτε μπορείς να επιπλήξεις τη μάνα που ξεφτιλίζει με λέξεις το παιδί μέσα στο δρόμο, σε μία κατάσταση υστερίας, γιατί είναι δικό ΤΗΣ παιδί. Ούτε το μαλάκα απέναντι που τραβολογά το σκυλί από το λαιμό με βία γιατί είναι δικό ΤΟΥ σκυλί. Ούτε τον δήμαρχο για το μπάζωμα αλάνας γιατί είναι δικιά Του η εξουσία. Ούτε τον ανάγωγο δικηγορίσκο που προσβάλει τη μνήμη ενός παιδιού γιατί είναι η δική ΤΟΥ υπερασπιστική γραμμή. Και η λίστα συνεχίζεται καθημερινά σε απίστευτους χώρους από άγνωστους ανθρώπους με τις κτητικές αντωνυμίες τους στο τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού.
Βρόγχος από το πρωί, γιατί το ξέρεις ότι ο αόρατος εχθρός θα εμφανιστεί και δε θα μπορείς να τον απωθήσεις πόσο μάλλον να τον σταματήσεις. Φταίει το μυαλό ή ίσως πάλι η ψυχή. Η χώρα που αγάπησα καθημερινά φθίνει από αρχόντισσα σε ξεπεσμένη πόρνη που ο καθένας την κάνει ό,τι θέλει, θεωρώντας ότι για όσο του "περνάει", αυτή θα κάνει τα γούστα του.

Πηγή:Simpleman

Διαβάστε περισσότερα...

Η μπαλάντα του μ@λ@κ@...

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Περιήγηση σ΄ένα μοναδικό οικοσύστημα μέσα από το Κέντρο Πληροφόρησης των Λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης...


Ένας μοναδικός κόσμος από σπάνια είδη πουλιών και ψαριών, σε ένα εξαιρετικού κάλλους φυσικό περιβάλλον, "ξεδιπλώνεται" μπροστά στα μάτια των επισκεπτών του Κέντρου Πληροφόρησης των Λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης, στο νομό Φλώρινας. Οι επισκέπτες του Κέντρου Πληροφόρησης των δυο λιμνών, που βρίσκεται σε απόσταση μόλις δύο χιλιομέτρων από το δημοτικό διαμέρισμα Αγίων Αναργύρου, του δήμου Αετού Φλώρινας, έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τη σπάνια χλωρίδα και πανίδα του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος, μέσα από το πρόγραμμα ξενάγησης που προσφέρει το Κέντρο. Το Κέντρο είναι χτισμένο στις όχθες της λίμνης Χειμαδίτιδας, όπου συναντάμε πολλά είδη πουλιών, μερικά εκ των οποίων σπάνια και παγκοσμίως απειλούμενα. Άλλωστε, το οικοσύστημα των δύο λιμνών ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών ΝΑΤURA 2000. Η ξενάγηση ξεκινά από την αίθουσα υποδοχής, όπου οι επισκέπτες ενημερώνονται για την ιστορία των τεσσάρων συνολικά λιμνών του λεκανοπεδίου Αμυνταίου (εκτός των δύο προαναφερόμενων, η λίμνη των Πετρών και η Βεγορίτιδα), το γεωμορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής, τους υδροφόρους ορίζοντες που συνδέουν τις λίμνες μεταξύ τους, καθώς και για μερικούς από τους "κατοίκους" και συχνούς "επισκέπτες" της περιοχής, όπως ο λύκος, η βίδρα και η αρκούδα. Στην αίθουσα προβολής γίνονται παρουσιάσεις -σε μορφή video και powerpoint- για τη χλωρίδα και την πανίδα των δύο λιμνών, ενώ ο επισκέπτης μπορεί, επίσης, να βρει εκεί πληροφορίες για τα είδη ψαριών που βρίσκονται στις λίμνες, για ένα συγκεκριμένο είδος δέντρου, το σκλήθρο, καθώς και για τα υγρολίβαδα. Στο παρατηρητήριο, ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει τα πουλιά με κιάλια και να πάρει μια "γεύση" από το πώς γινόταν τα παλαιότερα χρόνια η αλιεία και η αγοραπωλησία ψαριών. Μάλιστα, στο χώρο εκτίθεται και μια παλιά ξύλινη βάρκα, που χρησιμοποιούνταν στην αλιεία. Η Ζάζαρη και η Χειμαδίτιδα, μαζί με τη λίμνη Πετρών και τη Βεγορίτιδα αποτελούν κατάλοιπα της λίμνης της Εορδαίας, που έφτανε σε έκταση τα 1.000 χλμ2 και μέγιστο βάθος 250 μ. Λόγω ενός γεωλογικού φαινομένου εξαφανίστηκε και άφησε κατάλοιπα τις τέσσερις λίμνες. Υπάρχουν πολλές ιστορίες και θρύλοι για τη δημιουργία των λιμνών αυτών, ενώ η ιστορική συνέχεια των ανθρώπων της περιοχής αποδεικνύεται από ανασκαφές που έγιναν, από παλαιοτάτων χρόνων, κι έφεραν στο φως λιμναίους οικισμούς και μια τεράστια νεκρόπολη 8.000 ετών. Η Ζάζαρη είναι μια γραφική λίμνη, γλυκού νερού, στη Δυτική Μακεδονία. Είναι αβαθής και παγώνει συχνά το χειμώνα. Πήρε το όνομά της από τον πρώτο ιδιοκτήτη της και λέγεται, επίσης, μικρολίμνη, σε αντίθεση με τη μεγάλη λίμνη, τη Χειμαδίτιδα. Η λίμνη Ζάζαρη είναι μία από τις ομορφότερες λίμνες της Ελλάδας, βρίσκεται σε υψόμετρο 602 μέτρα, έχει εμβαδόν περίπου 2 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μέγιστο μήκος 2 χιλιόμετρα Το μέγιστο βάθος αυτής της λίμνης είναι 8,30 μέτρα και το μέσο βάθος 5,5 μέτρα. Τροφοδοτείται με νερά από τη λεκάνη απορροής της και τον χείμαρρο του Σκλήθρου (αποφυγή πλημμυρών και ταμίευση νερού για άρδευση). Τα προβλήματα της λίμνης είναι η προσάμμωση, που εμποδίζει την ωοτοκία των ψαριών και η παράνομη αλιεία, την περίοδο της αναπαραγωγής. Την περίοδο της άρδευσης, η στάθμη της λίμνης μειώνεται κατά 1.20 μ. Στα βορειοανατολικά της λίμνες υπάρχει θειούχος θερμοπηγή (μπάνια), που το νερό της είναι ευεργετικό για ρευματικές και δερματολογικές παθήσεις. Η Χειμαδίτιδα τροφοδοτείται με νερά από τις λεκάνες απορροής της και επίσης από τα πλεονάζοντα νερά της λίμνης Ζάζαρης, μέσω της ενωτικής διώρυγας μεταξύ των δύο λιμνών. Τα δικά της πλεονάζοντα νερά, μέσω του καναλιού του Αμύντα, καταλήγουν στη λίμνη των Πετρών. Η λίμνη Χειμαδίτιδα είναι μεγαλύτερη από τη Ζάζαρη, με έκταση 10,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μέγιστο μήκος 6,3 χιλιόμετρα. Είναι όμως ρηχότερη, με το μέσο βάθος της να μην ξεπερνά το ένα μέτρο και το μέγιστο τα τρία μέτρα. Έχει εκτεταμένες ελώδεις εκτάσεις και το 70-80% της λίμνης καλύπτεται από καλαμιώνες. Δέχεται πιέσεις από αστικές και γεωργικές δραστηριότητες και είναι ευτροφική. Πήρε την ονομασία της λόγω των χειμαδιών που βρίσκονται βορειοδυτικά και εκεί ξεχειμώνιαζαν με τα κοπάδια τους οι κάτοικοι του Λεχόβου. Η λίμνη των Πετρών βρίσκεται δυτικά της Βεγορίτιδας. Η επιφάνεια της έχει έκταση 8 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μέγιστο μήκος 6 χιλιόμετρα, μέσο βάθος ένα μέτρο, ενώ το μέγιστο βάθος της δεν ξεπερνά τα 3,5 μέτρα. Είναι αβαθής και παγώνει το χειμώνα. Ενώνεται μέσω ενωτικής διώρυγας με τη λίμνη Βεγορίτιδα. Τροφοδοτείται με νερά από τα πλεονάζοντα νερά των λιμνών Ζάζαρης και Χειμαδίτιδας καθώς και από τις λεκάνες απορροής της. Είναι ευτροφική και δέχεται αστικές και γεωργικές πιέσεις. Στη λίμνη υπάρχει ποικιλία ερωδιών και εκεί φωλιάζουν και αναπαράγονται τα είδη του νυχτοκόρακα, του κρυπτοτσικνία και του λευκοτσικνία, που μεταβαίνουν στη λίμνη Χειμαδίτιδα για αναζήτηση τροφής, επειδή είναι πλούσια σε ψάρια ασπόνδυλα. Η λίμνη Βεγορίτιδα ανήκει στους νομούς Πέλλας-Κόζανης-Φλώρινας. Έχει έκταση 68χλμ2 και μέγιστο βάθος 65μ. και ήταν η βαθύτερη λίμνη στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί η επιφάνεια της και το βάθος της. Είναι το χαμηλότερο σημείο του συμπλέγματος των 4 λιμνών. Τροφοδοτείται με τα πλεονάζοντα νερά των 3 λιμνών και τις λεκάνες απορροής της και τροφοδοτεί με νερό τις μονάδες της ΔΕΗ στον Άγρα και την Πτολεμαΐδα, καθώς και την πόλη της Πτολεμαΐδας. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες επηρεάζουν ουσιαστικά την τροφική κατάσταση και το υδατικό ισοζύγιο, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του υδάτινου όγκου και την πτώση της στάθμης. Αν δεν αναστραφεί η κατάστασή της, η λίμνη δεν θα υφίσταται πλέον. Μέχρι το '50, οι δύο λίμνες είχαν απευθείας τροφοδότηση από τις απορροές των λεκανών τους. Οι χείμαρροι του Αετού και του Σκλήθρου κατέληγαν στο έλος της Χειμαδίτιδας. Στο ίδιο έλος αποφορτίζονταν και το πλεόνασμα της Χειμαδίτιδας και τα νερά κατέληγαν στη λίμνη των Πετρών, μέσω του ρεύματος του Αμύντα. Στη δεκαετία του '50, στη Βεγορίτιδα αποξηραίνεται το έλος Σαρί Γκιόλ, με την τάφρο του Σουλού. Κατασκευάζεται η υπόγεια σήραγγα, από τη Βεγορίτιδα προς τον Άγρα, για να μεταφέρει νερό στον Άγρα και μειώνεται η στάθμη της Βεγορίτιδας, λόγω της άντλησης νερών για την ψύξη των σταθμών παραγωγής ρεύματος από την ΔΕΗ. Στις αρχές του ΄60 κατασκευάζεται το πρώτο αποστραγγιστικό έργο της Χειμαδίτιδας, περιλαμβανομένης μια κεντρικής τάφρου, 14 αποστραγγιστικών διωρύγων καθώς και κάποιων δευτερευουσών τάφρων. Η αποστράγγιση προσφέρει 22.000 στρέμματα, τα οποία διανεμήθηκαν στους κατοίκους. Επίσης, γίνεται η εκτροπή του χειμάρρου του Σκλήθρου προς τη Ζάζαρη καθώς και η ενωτική διώρυγα Ζάζαρης-Χειμαδίτιδας καθώς και η επέκταση του στραγγιστικού δικτύου. Το 1962-1963 ανοίγεται και η διώρυγα Πετρών-Βεγορίτιδας, ενώ σε νεότερους χρόνους γίνεται διευθέτηση και εγκιβωτισμός των χειμάρρων Σκλήθρου-Αετού. Σήμερα, είναι υπό κατασκευή το έργο ανύψωσης και στεγανοποίησης του αναχώματος της Χειμαδίτιδας για να επιτευχθεί ανύψωση της στάθμης της λίμνης.

Διαβάστε περισσότερα...

Διαπραγματεύεται 800 περίπου στρέμματα σε Πτελεώνα, Σπηλιά και Ερμακιά...

Οκτακόσια περίπου στρέμματα πρόκειται να εξαγοράσει η ΔΕΗ στα όρια των κτηματικών περιοχών Πτελεώνα, Σπηλιά, και Ερμακιά με σκοπό την αξιοποίησή τους για τις ανάγκες επέκτασης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων του Ορυχείου του Νοτίου Πεδίου.Προς την κατεύθυνση αυτή η αρμόδια επιτροπή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας με επικεφαλής την Μελίνα Ανδρεάδου προισταμένη του τομέα περιβάλλοντος συζήτησε χθες στο Εκθεσιακό κέντρο με τους πενήντα (50) περίπου ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών, για τη διαδικασία αλλά και τις τιμές που προσφέρει η επιχείρηση με βάσει την απόφαση των δικαστηρίων που εκδόθηκε για την Μαυροπηγή.
Σύμφωνα με όσα μας μετέφεραν συμμετέχοντες στη δίωρη σύσκεψη με την αρμόδια επιτροπή η τιμή που δίδεται για τα ξερικά ανέρχεται στις 2 χιλιάδες ευρώ το στρέμμα, ενώ για τις δενδροφυτευμένες εκτάσεις η τιμή ανά στρέμμα προσδιορίζεται στα 1000 ευρώ. Κατά τις ίδιες πηγές η πλειοψηφία των ενδιαφερομένων φάνηκε να συμφωνεί με τις προτάσεις της επιτροπής, ενώ οι λιγοστές αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν αφορούν στις τιμές για τα ακίνητα που εντός αυτών υπάρχουν δένδρα με το επιχείρημα ότι πρόκειται για την απ’ ευθείας εξαγορά ακινήτων λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «εδώ θα πρέπει να δώσουν κάτι παραπάνω». Η διαδικασία της αγοραπωλησίας αφορά όχι μόνο χωράφια (Ερμακιά, Σπηλιά) αλλά και οικόπεδα εντός του οικισμού του Πτελεώνα. Από την προσεχή Δευτέρα (1η Φεβρουαρίου) η επιτροπή θα καλέσει όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων στις προαναφερόμενες περιοχές κι εφ’ όσον συναινούν στις τιμές που δίδονται θα κληθούν να υπογράψουν το συμβόλαιο τους για την κατοχύρωση και των δύο πλευρών και να ξεκινήσει η διαδικασία εξαγοράς.
Εν τω μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται η αντίστοιχη διαδικασία για ιδιοκτήτες ακινήτων σε Ασβεστόπετρα και Μαυροπηγή οι οποίοι παρέστησαν πριν από ενάμισι μήνα σε ανάλογη συγκέντρωση, αφού η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την απόκτηση αγροτεμαχίων προβάλλοντας το επιχείρημα της δημιουργίας χώρου απόθεσης. Όπως ανέφερε η Μελίνα Ανδρεάδου υπάρχει αποδοχή των προτάσεων και την προσεχή Πέμπτη θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι για την επικύρωση της συμφωνίας. Στη συζήτηση δεν προσήλθαν οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων του Προαστίου οι οποίοι στη λαική συνέλευση που προηγήθηκε της συζήτησης με την επιτροπή αποφάσισαν να μην προσέλθουν στον διάλογο αλλά να μεταβούν τα μέλη της επιτροπής στο Προάστιο. Πάντως στη λαική συνέλευση των κατοίκων του εν λόγω οικισμού διατυπώθηκε η άποψη ότι οι κινήσεις εξαγοράς ακινήτων από τη ΔΕΗ εξυπηρετούν το στόχο της διάνοιξης του Ορυχείου του Δυτικού πεδίου.

Πηγή: Εφημερίδα Πρωινός Λόγος-Μαίρη Κεσκιλίδου

Διαβάστε περισσότερα...

Ερευνα-σοκ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ατμοσφαιρική ρύπανση...


Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ρύπανση κλέβει χρόνια ζωής από τους Ελληνες. Τα αιωρούμενα σωματίδια (Ρarticulate Μatter- ΡΜ), από τους πιο επικίνδυνους ρύπους για την υγεία, σκοτώνουν τους κατοίκους των ελληνικών πόλεων. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάζει σήμερα «Το Βήμα», περισσότεροι από 1.500.000 άνθρωποι στην Ελλάδα
έχουν εκτεθεί σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων (με διάμετρο 10 μικρά- ΡΜ10- δηλαδή 10 εκατομμυριοστά του μέτρου), ενώ η απώλεια περίπου 4 εκατομμυρίων ετών ζωής στη χώρα μας οφείλεται στη ρύπανση από τα αιωρούμενα σωματίδια! Εδώ και χρόνιαοι κάτοικοι των ελληνικών αστικών κέντρων είναι χωρίς ασπίδα προστασίας καθώς τα μέτρα από την πολιτεία είναι ανύπαρκτα. Οι συγκλονιστικές αυτές διαπιστώσεις περιλαμβάνονται σε έγγραφο με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 2009 που υπογράφει ο μέχρι πρότινος επίτροπος για το Περιβάλλον κ. Στ. Δήμας, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τις υψηλές συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων στην Ελλάδα. Εξάλλου σε μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (Μάρτιος 2009)υπολογίστηκε ότι στη χώρα μας εξαιτίας της έκθεσης σε ΡΜ10, περίπου 1.300 άτομα ανά εκατομμύριο κατοίκους χάνουν πρόωρα τη ζωή τους ετησίως.
Σε καμία από τις τέσσερις ζώνες ποιότητας του αέρα (Βόρεια Ελλάδα, Νότια Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη) στις οποίες καταγράφονται συστηματικά τα επίπεδα των ρύπων από ειδικούς επιστήμονες δεν έχει επιτευχθεί συμμόρφωση με τις οριακές τιμές για τα ΡΜ10. Παρ΄ όλα αυτά, όπως αναφέρεται στο έγγραφο-απάντηση του κ. Δήμα (Νοέμβριος 2009) σε γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν.Χουντή, οι ελληνικές Αρχές ζήτησαν πριν από έναν χρόνο απαλλαγή από την υποχρέωση να εφαρμόσουν τις ημερήσιες και ετήσιες οριακές τιμές για τα ΡΜ10 σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε το αίτημα και στην απόφασή της (2 Ιουλίου 2009) προέβαλε αντιρρήσεις θεωρώντας ότι «οι ελληνικές Αρχές δεν έδωσαν επαρκή στοιχεία που να επιτρέπουν την αξιολόγηση τού κατά πόσον τα πρόσθετα μέτρα μείωσης που αναφέρονται στην κοινοποίηση θα επαρκούσαν για να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές από 11ης Ιουλίου του 2011». Με άλλα λόγια η Επιτροπή αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων που παρουσίασε η Ελλάδα, επομένως θεωρεί ότι δεν θα πιάσει τους στόχους για τη μείωση των ρύπων που έχουν τεθεί με όριο το 2011.
Στις 20 Νοεμβρίου 2009 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για παραβίαση των οριακών τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων. Οπως επισημαίνει ο κ. Δήμας, με βάση τα στοιχεία που έδωσαν οι ελληνικές αρχές σχετικά με την έκθεση του πληθυσμού (έτος αναφοράς 2007) «περισσότεροι από 1.500.000 άνθρωποι φαίνεται να έχουν εκτεθεί σε συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) άνω των οριακών τιμών για το σύνολο της χώρας, ενώ δεν διατίθενται χωριστά στατιστικά στοιχεία για τις ημερήσιες και ετήσιες οριακές τιμές για τα ΑΣ10».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκτιμήσει με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του έτους 2000 ότι «η απώλεια περίπου 4 εκατομμυρίων ετών ζωής στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποδοθεί στη ρύπανση από τα σωματίδια (...).Λόγω της στασιμότητας των επιπέδων συγκέντρωσης των σωματιδίων τα τελευταία εννέα χρόνια, η εκτίμηση αυτή κατά πάσα πιθανότητα εξακολουθεί να ισχύει» . Οπως εξηγεί η καθηγήτρια Ιατρικής Στατιστικής και Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Κλέα Κατσουγιάννη, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχουν υπερβάσεις των αιωρούμενων σωματιδίων στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες δεν μπορούν να αιτιολογηθούν από τη μεταφορά ρύπων από μακρινές αποστάσεις. «Προκύπτουν κυρίως από τοπικές πηγές και η ελληνική πολιτεία πρέπει να πάρει μέτρα για τη μείωση των αιωρούμενων ατμοσφαιρικών σωματιδίων» τονίζει.
Οσο κι αν οι ελληνικές κυβερνήσεις επιχείρησαν να ενοχοποιήσουν τα φυσικά φαινόμενα μεταφοράς σωματιδίων σε μεγάλες αποστάσεις (π.χ. σκόνη από τη Σαχάρα), οι ειδικοί, όπως η αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κυρία Αρχοντούλα Χαλουλάκου, επιμένουν ότι σημαντικότατη είναι η επίδραση των ανθρωπογενών πηγών (π.χ. βιομηχανία, κυκλοφορία οχημάτων, ιδίως πετρελαιοκίνητων, κεντρική θέρμανση κ.ά.). Ετσι, σύμφωνα με μελέτη της ομάδας του ΕΜΠ (δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο «Science of the Τotal Εnvironment- 2008») για το πρόβλημα των ΡΜ10 στο λεκανοπέδιο της Αττικής, δεν είναι δυνατή η επίτευξη των τιμώνστόχων που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία χωρίς μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων που προέρχονται από καύσεις πετρελαίου.
Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (Μάρτιος 2009), μέσα σε έναν μόνο χρόνο (2005) καταγράφηκαν περίπου 373.000 πρόωροι θάνατοι στην Ευρώπη εξαιτίας της έκθεσης σε αιωρούμενα σωματίδια. Από αυτούς περίπου 1.300 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους αντιστοιχούν στη χώρα μας. Συνολικά στη Γηραιά Ηπειρο το 9% των πολιτών έχει εκτεθεί σε μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων που ξεπερνούν την οριακή τιμή που έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Σε έξι χώρες όμως- Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρος, πΓΔΜ και Ρουμανία- υπολογίζεται ότι το ένα τέταρτο και πλέον του πληθυσμού εκτίθεται σε συγκεντρώσεις πάνω από τα όρια. Επιπλέον, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Οργανισμού, περίπου το 28% του πληθυσμού της Ευρώπης εισπνέει για περισσότερες από 35 ημέρες τον χρόνο συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων πάνω από το όριο των 50 μg/m3(μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα). Την εξαιρετικά επικίνδυνη επίδραση των μικροσωματιδίων στον ανθρώπινο οργανισμό επισημαίνει μιλώντας στο «Βήμα» ο καθηγητής Φυσιολογίας της Αναπνοής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ κ. Παν. Μπεχράκης . «Τα μικροσωματίδια έχουν μεγάλη διεισδυτικότητα στο αναπνευστικό σύστημα και προκαλούν όχι μόνο τοπικά φαινόμενα που μπορεί να οδηγήσουν ως και σε καρκίνο του πνεύμονος, αλλά γενικευμένη αντίδραση από το ενδοθήλιο των αγγείων που οδηγεί σε υπέρταση, στεφανιαία νόσο, αγγειακά και εγκεφαλικά επεισόδια, αρρυθμίες και εν γένει αρτηριακές αποφράξεις» επισημαίνει ο καθηγητής.
Στην Ελλάδα πολλές μετρήσεις δείχνουν τιμές σωματιδιακής ρύπανσης σταθερά αυξημένες, και αυτό, όπως λέει ο κ. Μπεχράκης, «οπωσδήποτε αυξάνει τη νοσηρότητα και θνησιμότητα του πληθυσμού». Δεν είναι τυχαίο ότι ο καθηγητής από το 1987 έχει ζητήσει τον επακριβή βιολογικό προσδιορισμό των επιδράσεων που έχει το νέφος στην ελληνική πραγματικότητα. Και αυτό γιατί, όπως εξηγεί, «μόνο έτσι θα προσδιοριστεί με πραγματικά στοιχεία το μέγεθος του προβλήματος. Το νέφος σε κάθε περιοχή έχει τη δική του ταυτότητα,η οποία προσδιορίζεται όχι μόνο από τους ρύπους που το αποτελούν, αλλά και από το γονιδίωμα και τον τρόπο ζωής του εκτιθέμενου πληθυσμού, ακόμη και από τις κλιματολογικές συνθήκες». Και συμπληρώνει: «Εχουν γίνει αξιόλογες σποραδικές μετρήσεις, αλλά όχι συστηματική καταγραφή του φαινομένου που θα απαντούσε σε όλα αυτά τα ερωτήματα».

Τι λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος
Νέφος πάνω από την Αθήνα. Περίπου 1.300 άτομα ανά εκατομμύριο κατοίκους χάνουν πρόωρα τη ζωή τους ετησίως λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Από τις μετρήσεις του υφισταμένου δικτύου παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΥΠΕΚΑ (υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), αν και διαφαίνεται κάποια τάση μείωσης ή σταθεροποίησης των ΡΜ10, συνεχίζονται οι υπερβάσεις των οριακών τιμών στις περισσότερες θέσεις μέτρησης ανά την Ελλάδα. Οπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι του υπουργείου, μέτρα που κατά καιρούς έχουν ληφθεί, παρεμβαίνοντας στις βασικές ανθρωπογενείς πηγές (κυκλοφορία, βιομηχανία και κεντρική θέρμανση), αν και έχουν συμβάλει στον περιορισμό της ρύπανσης από σωματίδια, δεν επέλυσαν το πρόβλημα. Το νεοσύστατο ΥΠΕΚΑ επανεξετάζει δράσεις και προγράμματα. Ηδη έχουν δρομολογηθεί μέτρα που συμβάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών ΡΜ10 από την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Ενδεικτικά το υπουργείο προβάλλει το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων (βρίσκεται σε στάδιο διαβούλευσης).

Τι είναι τα αιωρούμενα σωματίδια
Τα αιωρούμενα σωματίδια λόγω του μικρού τους μεγέθους διαχέονται εύκολα στην ατμόσφαιρα, διεισδύουν ύπουλα στους πνεύμονες και προσβάλλουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Τα μικροσωματίδια «κυκλοφορούν» σε διάφορα μεγέθη (ΡΜ10, ΡΜ2,5, ΡΜ1, ΡΜ0,1). Οσο πιο μικρή η διάμετρός τους τόσο πιο επικίνδυνα είναι. Προέρχονται κυρίως από την καύση πετρελαίου, όμως υπάρχουν και δευτερογενή σωματίδια αφού σε ΡΜ μπορούν να μετατραπούν το διοξείδιο του θείου και το διοξείδιο του αζώτου. Ακόμη τα ΡΜ μπορεί να προκύψουν ως προϊόντα του φωτοχημικού νέφους. Γι΄ αυτό δεν πρέπει να απενοχοποιούνται άλλες πηγές ρύπανσης, όπως η βιομηχανία. Οι οριακές τιμές τους (βάσει της Οδηγίας 50/2008/ΕΚ) είναι 40 μg/m 3(μέση ετήσια τιμή) και 50 μg/m3(μέση ημερήσια τιμήδεν επιτρέπονται υπερβάσεις της για περισσότερες από 35 φορές τον χρόνο).

Πηγή: Εφημερίδα Το Βήμα-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ, ΜΑΧΗ ΤΡΑΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα...

Ασκητική...

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Διαγωνισμός ταινιών μικρού μήκους και βίντεο...


Η ΕΔΕΤ Α.Ε. σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής και Τηλεοπτικών συστημάτων δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές, με σκοπό να προάγει τη δημιουργικότητα τους στον τομέα της οπτικοακουστικής παραγωγής, να παρουσιάσουν ταινίες μικρού μήκους και βίντεο μέσω της ιστοσελίδας www.emovie.gr και να συμμετέχουν σε διαγωνισμό.

Πρόγραμμα διαγωνισμού:

•Προθεσμία αποστολής προτάσεων: 20 Απριλίου 2010
•Αξιολόγηση προτάσεων από το κοινό μέχρι: 5 Μαΐου 2010
•Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού: 7 Ιουνίου 2010
Έπαθλα:

•1ο Βραβείο: 3000€
•2ο Βραβείο: 2000€
•3ο Βραβείο: 1000€
Η επιλογή του θέματος είναι ελεύθερη και η μέγιστη διάρκεια κάθε δημιουργίας δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής.

Η συμμετοχή των υποψηφιοτήτων με προσβλητικό περιεχόμενο θα αποκλείεται.

Λεπτομερή περιγραφή των όρων του διαγωνισμού θα βρείτε εδώ.

Διαβάστε περισσότερα...

Η ενδεκάδα των επιτρόπων που θα παίζει με την Ελλάδα...


Οι τρεις κορυφαίοι της Ενωσης: Ο πρόεδρος Ρομπάι, ο προεδρεύων Θαπατέρο και ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μπαρόζο. Και με τις οποίες πρέπει να ασχοληθούν οι νέοι επίτροποι.
*Δέκα από αυτούς, συμπεριλαμβανομένου και του Ολι Ρεν, του αρμόδιου για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, θέλουν δεν θέλουν, θα συναντούν το όνομα της Ελλάδας σχεδόν κάθε βδομάδα. Από τους υπόλοιπους 17, ζήτημα είναι εάν οι μισοί θα ασχοληθούν κάποια στιγμή μαζί μας.
*Οι κυριότεροι φάκελοι που εκκρεμούν στο κτίριο Μπερλιαμόντ, όπου και η έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και οι άνθρωποι που ασχολούνται μαζί τους, είναι οι εξής:

ΟΛΙ ΡΕΝ
Ο επιτηρητής της οικονομίας
Η σκληρότητα -η πιστή εφαρμογή των οδηγιών, κατά άλλους- και, ενίοτε, η αδιαλλαξία του φιλανδού επιτρόπου είναι γνωστή στους έλληνες πολιτικούς, επειδή ως επίτροπος Διεύρυνσης δεν ικανοποίησε αρκετά (δίκαια) ελληνοκυπριακά αιτήματα.
Θα ελέγχει, πλέον, σχεδόν καθημερινά, την εφαρμογή του Προγράμματος Σταθερότητας. Και δεν θα διστάσει να μιλήσει ακόμα και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, εάν κρίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Η χώρα του είναι άλλωστε από τα ελάχιστα κράτη που πληρούν τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας (χρέος 60% του ΑΕΠ, έλλειμμα 3%, πληθωρισμός 2%).
Επιπλέον, μαζί με τους επιτρόπους Απασχόλησης και Εσωτερικής Αγοράς θα ελέγχει την «επάρκεια και διατηρησιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων». Και έτσι, θα έχει λόγο στις όποιες ελληνικές πρωτοβουλίες.
Χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης του προέδρου της Επιτροπής, Ζ. Μ. Μπαρόζο και του σεβασμού της πλειονότητας του Κολεγίου των Επιτρόπων. Η γνώμη του, δηλαδή, μετράει.

ΧΟΑΚΙΝ ΑΛΜΟΥΝΙΑ
Ο σκληρός Ισπανός
Ο Χ. Αλμούνια που είναι αντιπρόεδρος πλέον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πιο γνωστός επίτροπος στην Ελλάδα θα ξαναχτυπήσει εάν κρίνει ότι παραβιάζονται οι κανόνες ανταγωνισμού. Η ελληνική κυβέρνηση θα τον βρει μπροστά της στις επερχόμενες αποκρατικοποιήσεις-ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων και αναμένεται να πιέσει τη χώρα μας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος.
Ενδιαφέρον θα έχει και το τι θα αποφασίσουν οι υπηρεσίες του στην κόντρα Βγενόπουλου (Olympic) και Βασιλάκη (Aegean) για την ανάθεση των δρομολογίων στις άγονες γραμμές. Οπως επίσης και για το εάν κάποιες από τις διατάξεις της συμφωνίας του ελληνικού Δημοσίου με την Cosco για το λιμάνι του Πειραιά είναι συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο (φοροαπαλλαγές κ.λπ.).

ΛΑΖΛΟ ΑΝΤΟΡ
Επιθεωρητής εργασίας
Το νούμερο ένα αγκάθι παραμένει το ασφαλιστικό και τα όρια συνταξιοδότησης των γυναικών, καθώς υπάρχει ήδη καταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί.
Ανοιχτό είναι επίσης και το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων που αφορά κυρίως τις ευέλικτες μορφές εργασίας (ενοικιαζόμενοι, τηλεεργασία κ.λπ.).
Ο ούγγρος επίτροπος θα ελέγχει και τη χρηματοδότηση των εργαζομένων στα προγράμματα Stage.

ΝΤΑΣΙΑΝ ΚΙΟΛΟΣ
Ανθρωπος των μπλόκων
Οι επιδοτήσεις στους αγρότες και κυρίως τα 510 εκατ. ευρώ που δόθηκαν επί Χατζηγάκη εξετάζονται ενδελεχώς από τις υπηρεσίες του πρώην υπουργού Γεωργίας της Ρουμανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ.Ε.» οι Βρυξέλλες προσανατολίζονται στο να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων.
Ο ρουμάνος επίτροπος αναμένεται να επιρίψει ευθύνες για την ανυπαρξία (;) εθνικών πολυετών σχεδίων για εναλλακτικές καλλιέργειες (π.χ. από καπνό σε νέα προϊόντα), ενώ μελετά καταγγελίες για «παράνομη εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από τρίτες χώρες και τη μεταπώλησή τους ως "ευρωπαϊκών" στην εσωτερική αγορά» από ελληνικές εταιρείες.
Ο Ντ. Κιόλος θα είναι αυτός που θα κρίνει εάν οι έλεγχοι στην ελληνική αγορά (για την ποιότητα των τροφίμων) είναι ικανοποιητικοί. Ο φάκελος «Λειτουργία ΕΦΕΤ» δεν έχει κλείσει. Εντονες θα είναι οι συζητήσεις για την αναθεώρηση της ΚΑΠ και το ύψος των επιδοτήσεων μετά το 2013.

ΜΙΣΕΛ ΜΠΑΡΝΙΕ
Ο επαγγελματίας
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρώην επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής θα ασχοληθεί άμεσα με την πολύπαθη ιστορία των κολεγίων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους. Και, βεβαίως, με το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Οι υπηρεσίες του γνωρίζουν πολύ καλά τις υποθέσεις (έχουν εκδοθεί άλλωστε και καταδικαστικές αποφάσεις) και είναι διατεθειμένες να επιβάλουν υψηλά πρόστιμα στην Ελλάδα.

ΣΤΕΦΑΝ ΦΟΥΛΕ
Ειδικός επί των γειτόνων
Ο τσέχος επίτροπος, πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, έχει ήδη βρει μπροστά του τα «κλασικά ελληνικά θέματα»: ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, Κυπριακό και Σκοπιανό. Η πρόοδος και των τριών υποθέσεων, όμως, εναπόκειται περισσότερο στην πολιτική βούληση που θα επιδείξει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζ. Μ. Μπαρόζο και οι αρχηγοί των κρατών-μελών. Οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο, διαφαίνονται επίπονες.
Ο ίδιος, πάντως, στην Ευρωβουλή, αποκάλεσε την ΠΓΔΜ τρεις φορές «Μακεδονία». Πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσει, μεταξύ άλλων, το θέμα της ευρωπαϊκής πορείας των βαλκανικών κρατών (Αλβανία, Σερβία κ.λπ.).

ΧΕΝΤΕΡΓΚΑΝΤ-ΠΟΤΟΣΝΙΚ
Περιβάλλον επί δύο
Στην πρώην υπουργό της Δανίας, υπεύθυνη για την Κλιματική Αλλαγή και στον σλοβένο πρώην επίτροπο για την Ερευνα και την Τεχνολογία, δεν διαφεύγει το ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί στη μη εφαρμογή των οδηγιών και εντολών των Βρυξελλών που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον.
Πολλές είναι οι καταγγελίες για «ελλιπέστατες περιβαλλοντικές μελέτες στα δημόσια έργα», που έχουν στα χέρια τους οι επιτελείς των Βρυξελλών, οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί και για τις κατολισθήσεις στα Τέμπη και σύντομα θα εκδώσουν πόρισμα... Αρκετές είναι και οι καταγγελίες για εταιρείες που μολύνουν την ατμόσφαιρα και το υπέδαφος. Η μόλυνση του Ασωπού, η κατάσταση στον υγρότοπο της Βραυρώνας, η μη προστασία της χλωρίδα και της πανίδας, παραμένουν ανοιχτές πληγές.

ΒΙΒΙΑΝ ΡΕΝΤΙΝΓΚ
Φίλη αλλά δίκαιη
Η λουξεμβουργιανή επίτροπος, που αγαπάει την Ελλάδα (προσφάτως απέκτησε και σπίτι στη χώρα μας), δεν έχει διστάσει να πικράνει τις κυβερνήσεις στο παρελθόν, ως επίτροπος για τα ΜΜΕ και τις Ψηφιακές Τεχνολογίες. Το ίδιο θα πράξει και τώρα εάν κρίνει ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα των μεταναστών.
Οι υπηρεσίες της θα ελέγξουν το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για τους μετανάστες, ενώ ήδη υπάρχουν καταγγελίες για κακομεταχείριση μεταναστών.

ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΧΑΝ
Ο πυροσβέστης
Εναγωνίως περιμένουν οι ελληνικές αρχές την απόφαση των υπηρεσιών του αυστριακού επιτρόπου για την έγκριση των αποζημιώσεων που αποφασίστηκαν μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007. Αλλά και την έγκριση για τα αντιπυρικά έργα και την αναδάσωση σε Αττική και άλλες περιοχές. Η προκάτοχός του, Ντανούτα Χούμπνερ, είχε ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για όλα αυτά τα σχέδια και μάλλον πρέπει να έχουν σταλεί.
*Μαρία Δαμανάκη (Ναυτιλιακές Υποθέσεις και Αλιεία): Αν και Ελληνίδα, δεν θα χρειαστεί να εναντιωθεί στη χώρα της, τουλάχιστον όχι τόσο όσο ο προκάτοχός της Στ. Δήμας, που ήταν αρμόδιος για το Περιβάλλον. Δεν υπάρχουν σημαντικά ανοιχτά θέματα, αν και η Ελλάδα είναι χώρα νησιωτική με σημαντικό πληθυσμό να ζει από την αλιεία.
Η «δημιουργική» συζήτηση θα ξεκινήσει σύντομα με αφορμή τη χάραξη Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Θα δεχτεί, ωστόσο, αιτήματα επαναχρηματοδότησης για ανανέωση του αλιευτικού στόλου. Οπως δήλωσε η ίδια, «θα είμαι περήφανη εάν συνεισφέρω στην μπλε ανάπτυξη».

Και οι δέκα αναπληρωματικοί
Δέκα επίτροποι θα κληθούν περιστασιακά να προτρέψουν την Ελλάδα να υιοθετήσει τις εντολές των Βρυξελλών.
Πρόκειται για: την Ιρλανδή Μαίρη Γκεογκέγκαν-Κουίν (Ερευνα και Καινοτομία), τη Γερμανίδα Νέλι Κρους (Ψηφιακές Τεχνολογίες), τον Ιταλό Αντόνιο Ταγιάνι (Βιομηχανία και Επιχειρηματικότητα), τον Βέλγο Κάρελ ντε Γκουτς (Εμπόριο), τον Πολωνό Ζανούς Λεβαντόβσκι (Προϋπολογισμός και Δημοσιονομικός Προγραμματισμός), τη Σουηδέζα Σεσίλια Μάλστρομ (Εσωτερικές Υποθέσεις), την Κύπρια Ανδρούλα Βασιλείου (Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Πολυγλωσσία και Νεολαία), τον Εσθονό (αντιπρόεδρο) Σιμ Κάλας (Μεταφορές), τον Ολλανδό Γκούντερ Ετινγκερ (Ενέργεια), τον Λιθουανό Αλγκίρντας Σεμετά (Τελωνειακή Ενωση και Καταπολέμηση της Απάτης - αυτός μάλλον θα χρειαστεί να αποκτήσει από τώρα επαφές με «παράγοντες» της ελληνικής αγοράς για να καταφέρει να αντιληφθεί το... ελληνικό δαιμόνιο). Αλλοι τέσσερις επίτροποι ίσως να μη χρειαστεί να ασχοληθούν με την Ελλάδα.
Μιλάμε για τον Λετονό (αρμόδιο για την Εξωτερική Βοήθεια στις Αναπτυσσόμενες Χώρες), Αντρε Πίμπαλγκς, τον Μαλτέζο Τζον Νταλί (Υγεία Καταναλωτών), τον Σλοβάκο (αντιπρόεδρο) Μάρο Σέφκοβιτς (Διοργανικές Σχέσεις και Διοίκηση) και τη Βουλγάρα Κρισταλίνα Γκεόργκεβα, η οποία αναλαμβάνει τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Αντιμετώπιση Κρίσεων. Η τελευταία ίσως ενδιαφερθεί για τη χώρα μας μόνο εάν συμβεί κάποια καταστροφή (όπως οι πυρκαγιές του 2007)!

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθεροτυπία-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΠΙΚΑΤΖΙΚ

Διαβάστε περισσότερα...

«Και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον...


Η Βεγορίτιδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας λίμνης που επί 50 χρόνια υφίσταται τη ληστρική ανθρώπινη εκμετάλλευση με την ευθύνη της κεντρικής εξουσίας, της αυτοδιοίκησης, αλλά και τη συνενοχή της τοπικής κοινωνίας .
Η λίμνη, μια από τις βαθύτερες της Ελλάδας, έχει σημαντική οικολογική αξία, λόγω της ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων που διαθέτει, και βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας (Natura 2000).
Με βάση μετρήσεις του ΙΓΜΕ η Βεγορίτιδα έχει χάσει το 65 % του όγκου της, ενώ η στάθμη της έπεσε κατά 32 μέτρα περίπου. Οι κυριότερες αιτίες για την αφαίμαξη αυτή αρχικά ήταν η εκτροπή τεράστιων ποσοτήτων προς τον ΥΗΣ Άγρα στο Ν. Πέλλης και στη συνέχεια η άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού για τον ΑΗΣ της ΔΕΗ στο Αμύνταιο (μέχρι το 1997), καθώς και οι πολλές και ανεξέλεγκτες αρδευτικές γεωτρήσεις.
Συνέπεια της ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης της λίμνης είναι η μείωση της ιχθυοπαραγωγής και η σοβαρή συρρίκνωση των πληθυσμών της πρασινοκέφαλης πάπιας και του κορήγονου.
Απέναντι στη φθίνουσα εδώ και χρόνια πορεία της λίμνης η παρέμβαση της Πολιτείας αποδείχτηκε απελπιστικά αργή και άτολμη. Η απροθυμία της να ελέγξει ή και να συγκρουστεί με τους χρήστες των νερών της λίμνης ήταν και είναι φανερή. Περιφερειάρχες, νομάρχες και δήμαρχοι ανάλωσαν πολύ χρόνο και χρήμα σε καταγραφές, υποσχέσεις, και συνέδρια, χωρίς όμως χειροπιαστά αποτελέσματα. H λίμνη παραμένει ανοχύρωτη. Δεν συστήθηκε Φορέας Διαχείρισης, δεν προχώρησε η Εδική Περιβαλλοντική Μελέτη ΕΠΜ (το βασικό εργαλείο διαχείρισης), δεν εκπονήθηκαν διαχειριστικά σχέδια υδάτων στη λεκάνη απορροής της, δεν έκλεισαν οι παράνομες γεωτρήσεις, δεν εφαρμόστηκαν συστήματα εξοικονόμησης νερού (στάγδην άρδευση κλπ).
Η αντίδραση των γειτονικών οικισμών στην εξόντωση της λίμνης ήταν υποτονική, με ορισμένες φωτεινές εξαιρέσεις (Σύλλογος προστασίας Βεγορίτιδας και μερικά στελέχη της αυτοδιοίκησης). Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι μερικά παραλίμνια χωριά (Φαράγγι, Μανιάκι, Βεγόρα κλπ) είχαν και «εδαφικά οφέλη» μετά το 1990, αφού ορισμένοι κάτοικοι -με το έτσι θέλω- άρχισαν τις καταπατήσεις στα 16.000 στρέμματα που αποκαλύφτηκαν από τη συρρίκνωση της λίμνης.
Η παράνομη και άστοχη επέκταση των καλλιεργειών στις παρυφές της λίμνης (ενέργεια στην οποία αντέδρασαν οι τοπικές οικολογικές οργανώσεις), αύξησε την κατανάλωση νερού και άνοιξε τις ορέξεις για νέες διεκδικήσεις μέσω «συλλόγων ακτημόνων» και ατομικές καταπατήσεις.
Ειδικά οι τελευταίες έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα, καθώς αφορούν όλες σχεδόν τις λίμνες του Αμυνταίου. Οι καταπατητές είναι μόνιμος πονοκέφαλος, καθώς χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να επιτύχουν το σκοπό τους.
Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Ενώ δεν έχει γίνει η οριστική διανομή των νέων γαιών, πυκνώνουν τα κρούσματα αυθαίρετων καλλιεργειών και φυτεύσεων δένδρων για να δημιουργηθούν τετελεσμένα γεγονότα. Τους τελευταίους μήνες είναι συχνά και τα κρούσματα καύσης των καλαμιώνων, ώστε να απελευθερωθούν και νέα εδάφη. Οι καλαμιώνες όμως είναι βασικό και αναντικατάστατο στοιχείο του οικοσυστήματος της λίμνης. Αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για τα πουλιά, αλλά και για τα ψάρια προσφέροντάς τους καταφύγιο αλλά και κατάλληλους τόπους αναπαραγωγής. Η καταστροφή τους είναι παράνομη και πρέπει να τιμωρείται παραδειγματικά. Οι τοπικές Αρχές, οι Δήμοι και η Νομαρχία, καθώς και το ΥΠΕΚΑ πρέπει να συνεργαστούν και να επέμβουν άμεσα. Είναι υποχρέωση τους να υπερασπιστούν μια «προστατευόμενη» (αλλά συνεχώς βιαζόμενη) περιοχή Natura.
Στο «χορό» έχουν μπει και οι Σύλλογοι ακτημόνων, οι οποίοι περιμένουν να τους διανεμηθούν τα εδάφη που προέκυψαν από την ακρωτηριασμένη λίμνη. Η κατάσταση έχει οξυνθεί καθώς οι καταπατητές και οι «νόμιμοι δικαιούχοι» διαγκωνίζονται να μετατρέψουν σε χωράφια το πρώην πυθμένα της λίμνης Βεγορίτιδας. Τις προάλλες μάλιστα είχαμε τη γνωστή κατάληψη του Δήμου Φιλώτα από τους ακτήμονες, οι οποίοι πιέζουν να τελειώσει η οριστική διανομή.
Παρότι εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι κακώς παραχωρήθηκε και διανεμήθηκε προσωρινά ένα μέρος του «πρώην» πυθμένα της λίμνης πριν οποιαδήποτε περιβαλλοντική – διαχειριστική μελέτη, οφείλουμε να δούμε τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί και να προτείνουμε μια διαχείριση που δεν θα επιδεινώσει την κατάσταση της λίμνης και του περιβάλλοντα χώρο. Με βάση τα παραπάνω πρεσβεύουμε ότι:

Οι καταπατητές δεν έχουν καμιά θέση σε οποιαδήποτε περίπτωση.
Οι ακτήμονες πρέπει να περιμένουν να συνταχθεί η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ΕΠΜ της Βεγορίτιδας που αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν οι Δήμοι Αμυνταίου και Βεγορίτιδας. Με βάση τη μελέτη θα οριοθετηθεί η προστατευόμενη περιοχή, θα καθοριστούν ζώνες χρήσεων γης και θα οριστούν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις προς οριστική διανομή. Σε καμιά περίπτωση αυτές δεν πρέπει να είναι κάτω από το υψόμετρο 515,5 μ. που θεωρείται «κόκκινη γραμμή» για την προστασία του λιμναίου οικοσυστήματος, (+ η προβλεπόμενη περιμετρικά παρόχθια ζώνη). [Με βάση μια πιο αυστηρή προσέγγιση το 515,5 δεν εξασφαλίζει την επαναφορά της λίμνης στην προηγούμενη κατάσταση (προ του 1960) και συνεπώς πρέπει να βάλουμε τον «πήχη» ψηλότερα, στην αρχική φυσική του θέση].
Στη συνέχεια, με βάση την ΕΠΜ πρέπει να εκδοθούν οι αντίστοιχες πράξεις της Διοίκησης (ΚΥΑ, ΠΔ) και να εκπονηθεί Διαχειριστικό Σχέδιο για πέντε (5) τουλάχιστον έτη, στο οποίο μεταξύ των άλλων θα προταθούν τα καλλιεργήσιμα είδη, ο τρόπος άρδευσης κλπ.
Αυτονόητη βέβαια είναι η ίδρυση και λειτουργία Φορέα Διαχείρισης των λιμνών Αμυνταίου, ο οποίος θα έπρεπε να στηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Φορές θα πρέπει να στηριχτεί πλήρως (στελέχωση – στέγαση - εξοπλισμός), ώστε να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.
Αυτή είναι η νόμιμη και η επιστημονική διαδικασία.
Στην Ελλάδα συνήθως ακλουθούμε αυτό το δρόμο από την .. ανάποδη: Δημιουργούμε τετελεσμένα γεγονότα και μετά κοτσάρουμε μια «μελέτη» για να τα επικυρώσει. Ας δουλέψουμε και μια φορά από την καλή, με βάση το «επιστημονικό κεκτημένο».

25 -1- 2010

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟ-ΔΙΚΤΥΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Ψάχνουν πράσινα ξενοδοχεία οι τουρίστες...


Στα αποκαλούμενα "πράσινα" ξενοδοχεία στρέφονται ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες ανά τον κόσμο, με το 80% των Γερμανών τουριστών να δηλώνουν ότι τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα παίζουν σημαντικό ή πολύ σημαντικό ρόλο όταν σχεδιάζουν τις διακοπές τους.
Αλλά και το ένα τρίτο των Αμερικανών υποστηρίζουν ότι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν παραπάνω, αρκεί το ταξίδι και η διαμονή τους να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον.
Περιβαλλοντική συνείδηση αναπτύσσουν και οι Βρετανοί, καθώς - σύμφωνα με έρευνα του Trip Αdvisor σε δείγμα 8.000 ατόμων (τέλος 2008) - το 21% αυτών επιθυμούν να λαμβάνουν πιο "πράσινες" αποφάσεις για τις διακοπές τους.
Η προσέλκυση περισσότερων πελατών δεν αποτελεί το μοναδικό όφελος για τα περιβαλλοντικά, φιλικά ξενοδοχεία, αφού οι "πράσινες" πρακτικές βοηθούν τις ξενοδοχειακές αλυσίδες να κρατήσουν χρήματα στα ταμεία τους. Αυτό προέκυψε από την ομιλία της διευθύντριας Στρατηγικού Σχεδιασμού του SANI Resort, Ελένης Ανδρεάδη, σε συνέδριο της οργάνωσης TOWER (Οργάνωση Γυναικών Επαγγελματικής Ενημέρωσης και Υποστήριξης), στη Θεσσαλονίκη.
Η TOWER ιδρύθηκε το 2001, με στόχο να συμβάλει στην οργάνωση, τη στήριξη και τη δικτύωση των «γυναικών καριέρας» - Ελληνίδων και ξένων - στη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχει μέλη απʼ όλον τον κόσμο.

Πηγή: Εφημερίδα Πρώτο Θέμα

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

Αυτοί που βρίσκονται ψηλά...


Αυτοί που βρίσκονται ψηλά Θεωρούνε ταπεινό να μιλάς για το φαΐ. Ο λόγος; Έχουνε κιόλας φάει. Οι ταπεινοί αφήνουνε τον κόσμο, χωρίς να ’χουνε δοκιμάσει κρέας της προκοπής.Οι εργάτες φωνάζουν για ψωμί, οι έμποροι φωνάζουν γι’ αγορές, οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα πεινάνε κι όσοι εργάζονται.

Αυτοί που αρπάνε το φαΐ απ’ το τραπέζι, κηρύχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα, ζητάνε θυσίες. Οι χορτάτοι μιλάνε στους πεινασμένους, για τις μεγάλες εποχές που θα ’ρθουν. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άβυσσο. Λες πως είναι τέχνη να κυβερνάς το λαό, είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού.

Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε, πόλεμος και ειρήνη. Είναι δυο πράγματα ολότελα διαφορετικά. Όμως η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους, μοιάζουν όπως ο άνεμος κι η θύελλα. Ο πόλεμος γεννιέται απ’ την ειρήνη τους, καθώς ο γιος από την μάνα, έχει τα δικά της απαίσια χαρακτηριστικά. Ο πόλεμός τους, σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους.

Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε, "να ο δρόμος για τη δόξα". Αυτοί που είναι χαμηλά "να ο δρόμος για το μνήμα". Τούτος ο πόλεμος που έρχεται, δεν είναι ο πρώτος. Πριν απ’ αυτόν γίνανε κι άλλοι πόλεμοι. Όταν ετέλειωσε ο τελευταίος, υπήρχαν νικητές και νικημένοι. Στους νικημένους ο φτωχός λαός, πέθαινε απ’ την πείνα. Στους νικητές ο φτωχός λαός, πέθαινε το ίδιο.

Στρατηγέ ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ, ξέρει να πετάει, ξέρει και να σκοτώνει...Μόνο που έχει ένα ελάττωμα-ξέρει να σκέφτεται...Μπορούμε να αντισταθούμε στη μιζέρια και να ορίσουμε εμείς τη ζωή μας...Ψηλά το κεφάλι!!!

Bertolt Brecht

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Αν το κλίμα ήταν τράπεζα πιθανώς και θα είχε σωθεί...

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Η Ποντοκώμη σήμερα 21/01/2010...



Διαβάστε περισσότερα...

Oρυχείο Προσηλίου: Η Νομαρχιακή Επιτροπή νομιμοποιεί την αυθαιρεσία...

Στη συνεδρίαση, στις 20 Ιανουαρίου 2010, η Νομαρχιακή Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων της «Παράκαμψης του δρόμου Προσήλιο – Τρανόβαλτο» στη θέση του ορυχείου Προσηλίου.Η απόφαση αυτή της Ν.Ε. νομιμοποιεί εκ των υστέρων την παρανομία της εταιρείας Μ.Ε.Τ.Ε. ΑΕ η οποία αφού κατέστρεψε αυθαίρετα και παράνομα την επαρχιακή οδό Προσηλίου – Τρνοβάλτου, ως «κράτος» χωρίς καμία άδεια, αποφάσισε και κατασκεύασε παράκαμψη, χωρίς να ζητήσει την έγκριση από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας.

Η κατασκευή δρόμων είναι αντικείμενο του κράτους το οποίο με τις υπηρεσίες του επιβλέπει την υλοποίηση (σχεδιασμό, κατασκευή, επίβλεψη, έλεγχο τηρήσεως των προϋποθέσεων του νόμου).
Στην περίπτωση του επαρχιακού δρόμου Προσηλίου – Τρανοβάλτου δεν τηρήθηκε καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις και μετά την αυθαίρετη κατασκευή της παράκαμψης από την εταιρεία, ζητά η ίδια τώρα την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Το έργο που έγινε χωρίς κανέναν σχεδιασμό και χωρίς καμία επίβλεψη, έχει ήδη παρουσιάσει προβλήματα (κατολισθήσεις) και είναι επικίνδυνο για τους διερχόμενους κατοίκους της περιοχής.
Η ίδια εταιρεία συνεχίζει να προβαίνει σε παράνομες ενέργειες, σε όλες της φάσεις εξόρυξης στο ορυχείο, αδιαφορώντας για τις βλάβες που προκαλεί στην περιοχή και αψηφώντας τους νόμους της πολιτείας.

Χαρακτηριστικά δεν τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους των εγκεκριμένων ΜΠΕ (άναρχη και επικίνδυνη για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους ανάπτυξη του ορυχείου), που αποδεικνύεται από τα επανειλημμένα πρόστιμα που της επιβάλει η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.

Παρόλα αυτά όμως η Νομαρχιακή Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τους περιβαλλοντικούς όρους, που εκ των υστέρων έρχεται η εταιρεία να υποβάλλει για να νομιμοποιήσει το έργο.
Οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν γιατί βλέπουν ότι αργά ή γρήγορα η εταιρεία θα ζητήσει να χαρακτηριστεί η «παράκαμψη» επαρχιακή οδός και έτσι που φαίνεται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα το εγκρίνει.

Γιαυτό ζητούμε από τον κύριο Περιφερειάρχη:
- Να μην υποκύψει στα τετελεσμένα της εταιρείας σε βάρος των θεσμών, των πολιτών και του περιβάλλοντος.
- Να ακυρώσει την παράνομη γνωμοδότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής προς αποκατάσταση της νομιμότητας.
- Να μην εγκρίνει τους Περιβαλλοντικούς Όρους, που εκ των υστέρων έρχονται να νομιμοποιήσουν τις αυθαιρεσίες της εταιρείας.
- Να υποχρεώσει την εταιρεία να υποβάλει νέα Μελέτη για την αποκατάσταση του επαρχιακού δρόμου στην παλιά του χάραξη, μια και η εξόρυξη στο συγκεκριμένο κομμάτι έχει ήδη τελειώσει.
- Να διατάξει την αποβολή της εταιρείας από το συγκεκριμένο ορυχείο, αν η εταιρεία συνεχίσει να αδιαφορεί για τους νόμους της πολιτείας και για την υγεία και ασφάλεια των κατοίκων.
- Να δεχτεί σε ακρόαση την Επιτροπή Αγώνα, όπως ζητήθηκε με έγγραφο, για ενημέρωση, πριν την οποιαδήποτε απόφαση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα...

Διχόνοια...


Όταν ο Αλλάχ έφτιαξε τον κόσμο έφτιαξε από κάθε εθνικότητα έναν άνθρωπο και τους έβαλε σε ένα ταψί. Τον Τούρκο τον έφτιαξε από τα καλύτερα υλικά βούτυρο, μέλι και γάλα ενώ τον Έλληνα τον έφτιαξε από τα χειρότερα σκατά, ακαθαρσίες, βρωμιές κλπ.
Αφού αναπαυόταν μετά το φτιάξιμο του κόσμου και των ανθρώπων, πήρε δυσάρεστο μήνυμα από τους αγγέλους του.
Αλλάχ συμφορά. Ο Έλληνας στο ταψί τους ξεπάστρεψε όλους, πάει κι ο Τούρκος, πάει κι ο Εγγλέζος, πάει κι ο Εβραίος. Έπεσε ο μεγάλος πάνσοφος Αλλάχ σε σκέψη μεγάλη και ιδέες δεν του κατέβαιναν. Καλεί συμβούλιο σοφών και αγίων και τότε ύστερα από πολλή σκέψη, αποφάσισε να ξαναφτιάξει τους ανθρώπους έναν από κάθε φύλο και εθνικότητα, αλλά δύο Έλληνες.
Πράγματι η ιδέα πέτυχε. Από τότε οι Έλληνες τρώγουνται μεταξύ τους και έχουν αφήσει τους άλλους σε ειρήνη και ηρεμία.

Μια τούρκικη ιστορία που την αναφέρει ο Νίκος Καζαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Ηλεκτρονική ψηφοφορία για περιβαλλοντικά ζητήματα στην Ε.Ε....

Άρχισαν οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες του πιλοτικού έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «eMPOWER» για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Το eMPOWER αποτελεί ένα διακρατικό πιλοτικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον και την πληροφορική. Το έργο διερευνά πώς και σε ποιο βαθμό η πληροφορική και το Διαδίκτυο συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο συμμετοχικού συστήματος διακυβέρνησης, ειδικότερα σε ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής.
Για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών, οι εταίροι του eMPOWER - μεταξύ των οποίων και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - δημιούργησαν ένα λογισμικό σύστημα συλλογής υπογραφών στο Διαδίκτυο και μέσω ψηφοφοριών προωθούν περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών.
Το ΑΠΕ/ΜΠΕ σας καλεί να πάρετε μέρος στις ψηφοφορίες για το περιβάλλον μέσω του ιστότοπου του eMPOWER: http://www.ep-empower.eu/epetitions
Οι ψηφοφορίες διεξάγονται ταυτόχρονα στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και το Βέλγιο, ενώ έχουν ανοίξει ήδη οι κατάλογοι συγκέντρωσης υπογραφών για δύο μεγάλα ζητήματα:

- κλιματικές αλλαγές και
- διαχείριση αποβλήτων.

Ως το τέλος του 2010 θα έχουν ανοίξει οι ψηφοφορίες και στα εξής θέματα:

- βιοποικιλότητα
- γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
- υδράργυρος
- διαχείριση υδάτινων πόρων.

Οι υπογραφές που θα συγκεντρωθούν στις έξι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες θα παραδοθούν από τους υπεύθυνους του eMPOWER στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους ευρωβουλευτές και τις Επιτροπές Περιβάλλοντος κάθε εθνικής Βουλής, ώστε να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης και να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο.
Από την Ελλάδα, στο eMPOWER συμμετέχουν, εκτός του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εταιρία πληροφορικής Athens Technological Centre, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η μη κυβερνητική οργάνωση Μεσόγειος SOS. Από την Πορτογαλία μετέχουν το Πορτογαλικό Πρακτορείο Ειδήσεων LUSA και η μη κυβερνητική οργάνωση LPN, από την Ιταλία το Ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA και η μη κυβερνητική οργάνωση Circolo Festabiente και από το Βέλγιο το μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ινστιτούτο Politech Institute που ειδικεύεται στην έρευνα ζητημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Οι εταίροι του προγράμματος διαθέτουν από κοινού την απαραίτητη τεχνογνωσία για να εφαρμόσουν τεχνολογικά τις καινοτόμες ιδέες των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων και μέσω των τριών εθνικών πρακτορείων ειδήσεων να συμβάλλουν στη μεγαλύτερη διάχυσή τους στο ευρύ κοινό.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.ep-empower.eu

Πηγή:www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε περισσότερα...

Αγγελία εργασίας...


Ακουθεί αγγελία εργασίας από εταιρεία ενοικιάσεως εργαζομένων: «Ενοικιάζεται εργαζόμενος σε τιμή ευκαιρίας. Χαμηλές απολαβές, μηδαμινά δικαιώματα, ελάχιστες δεσμεύσεις».

Υ.Γ. Θα μπορούσε να είναι πραγματική αγγελία ευρέσεως εργασίας, αν έπεφταν τα προσχήματα, που συσκοτίζουν τις νέες εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα...
 
back to top