Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Πρόστιμο 58 εκ $ για δωροδοκίες έβαλαν οι Αμερικάνοι στην ΑΒΒ που εκτελεί πλήθος δημοσίων έργων και στην Ελλάδα...

Σύμφωνα με απόφαση Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, της 29ης Σεπτεμβρίου 2010, η εταιρία ΑΒΒ Ltd υποχρεώνεται να πληρώσει πρόστιμα 58 εκ $ για δωροδοκίες, χρηματισμούς, απάτες που αποκαλύφθηκαν μετά από ερευνά του FBI και του Justice Department of USGovernment! Η εταιρία ΑΒΒ είναι σταθερός συνεργάτης του ελληνικού δημοσίου, όσον αφορά ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, με συμμετοχή σε όλα τα μεγάλα έργα ΔΕΗ, Αιολικά πάρκα, Ελ. Βενιζέλος, Αττικό Μετρό, Εγνατία οδός, ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ κ.λπ
Η είδηση για ευνόητους λόγους δεν δημοσιεύθηκε σε καμία φυλλάδα, ενώ είναι αναμφισβήτητο ότι δεν θα επηρεαστεί η "συνεργασία" ελληνικού δημοσίου με την Ελβετική ABB... παρόλο το ποινικό μητρώο που απέκτησε στην Αμερική ;)
Τα link για τα στοιχεία προς δικής σας εξακρίβωση:

1. http://www.justice.gov/opa/pr/2010/September/10-crm-1096.html
2. http://houston.fbi.gov/dojpressrel/pressrel10/ho092910.htm
3. http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/cases/abb-jordan.html
Ενδεικτικά έργα που έχει υλοποιήσει η ABB (η Ελληνική θυγατρική εταιρεία της ABB Ltd και πόσα άλλα δεν γνωρίζουμε ) στην Ελλάδα σύμφωνα με την ιστοσελίδα της είναι:


Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού και Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας:
ΔΕΗ - Έργα σε όλη τη χώρα
- Σταθμοί παραγωγής σε Χανιά, Λινοπεράματα, Κερατσίνι, Λαύριο, Φλώρινα, Κομοτηνή, Αμύνταιο, Πάρο, Κω, Μύκονο και Ρόδο
- Εξοπλισμός ισχύος για Κ.Υ.Τ. (Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης) 400kV/150kV
- Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση κέντρων διανομής GIS 150 kV/Μ.Τ.
- Υποσταθμοί μεταφοράς AIS 150 kV/Μ.Τ.
- Πίνακες Μ.Τ. για Κέντρα Διανομής και Υποσταθμούς πόλεως
- Συστήματα ηλεκτρικής διανομής θερμικών (συνδυασμένου κύκλου, αεριοστροβίλων, Diesel) και υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και συστήματα μετρήσεων και ελέγχου των διαδικασιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
- Ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου κίνησης ταινιοδρόμων ορυχείων λιγνίτη (Μεγαλόπολη, Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο κλπ.)
- Ψηφιακά συστήματα προστασίας και ελέγχου Υ/Σ Υψηλής Τάσης
- Προμήθεια μετασχηματιστών ισχύος 500 MVA, 400 kV για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
- Αλεξικέραυνα δικτύων 400 kV/150 kV/20 kV
- Συστήματα αντιστάθμισης πυκνωτών 150 kV με συγχρονισμένη ζεύξη.
- Συστήματα αντιστάθμισης πυκνωτών 20 kV

Θερμοηλεκτρικά και Υδροηλεκτρικά Έργα Ιδιωτών Επενδυτών
Ήρων Θερμοηλεκτρική
- Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 3x50 MW, στη Θήβα
- Υποσταθμός GIS 150/20 kV πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ., προστασίες, τηλεποπτεία
Υδροηλεκτρικός σταθμός Σμοκόβου
- Πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ. , πίνακες προστασίας συστήματα αυτοματισμού (800xA) και πλήρους τηλεχειρισμού του σταθμού από τον ΥΗΣ Πλαστήρα

ΔΕΠΑ – Ρεβυθούσα, LNG Terminal
- Σύστημα διανομής ενέργειας, πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ., προστασίες, αυτοματισμοί, τηλεποπτεία

ΕΥΔΑΠ – Ψυτάλλεια
- Πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Αιολικά Πάρκα
Σε διάφορα μέρη της χώρας
− Συνεπτυγμένοι υποσταθμοί, πίνακες μέσης τάσης, αυτοματισμοί, τηλεποπτεία, δίκτυα διανομής των Α.Π.
- Υ/Σ υψηλής τάσης για διασύνδεση των Α.Π. με το δίκτυο 150 kV

Έργα Υποδομών
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
− Υποσταθμοί Μ.Τ. και Χ.Τ., συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη

ΟΣΕ
Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής 500 χλμ. Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη
- 10 υποσταθμοί έλξη ( 150/25 kV, 2x15 MVA ), εξοπλισμός 25 kV σε 60 σιδηροδρομικούς σταθμούς και θέσεις τμηματισμού της γραμμής επαφής
- Παροχή ισχύος, σύστημα ελέγχου και τηλεδιοίκησης στο ΣΚΑ, υπηρεσίες συντήρησης

Αττικό Μετρό
- Μετασχηματιστές, πίνακες Χ.Τ. και Μ.Τ. και εξοπλισμός πινάκων, συστήματα υποστήριξης φωτισμού των σταθμών

Εγνατία Οδός
Σήραγγες στο τμήμα Μετσόβου
- Προμήθεια πινάκων Χ.Τ., προμήθεια πινάκων Μ.Τ., inverters.

Σήραγγες στο τμήμα Γρεβενών
- Προμήθεια πινάκων Μ.Τ. UniGear ZS1

Λιμένες Πειραιώς και Θεσσαλονίκης
- Εγκαταστάσεις γερανών containers

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
- Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και θέση σε λειτουργία 8 γερανογεφυρών τύπου RMG

Ολυμπιακά Έργα, «Αθήνα 2004» - Αθήνα και άλλες πόλεις
- Μετασχηματιστές, πίνακες Μ.Τ., προστασίες, τηλεποπτεία, συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος, διακοπτικό και ηλεκτρολογικό υλικό

Βιομηχανίες
ΕΛΠΕ
- Πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ., αυτοματισμοί, τηλεποπτεία στον Ασπρόπυργο, πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ. στην Ελευσίνα και καλωδιακή γραμμή 400 kV, σύνδεση της ΕΝ. ΘΕΣ στη Θεσσαλονίκη

MOTOR OIL
- Προμήθεια μετ/ών 13/15 MVA, 20/6.3 kV, πίνακες Μ.Τ., συστήματα ανάλυσης/παρακολούθησης εκπεμπόμενων αερίων, υποσταθμός GIS 150/20 kV, προστασίες, τηλεποπτεία.

LAFARGE (AΓΕΤ)
Εργοστάσια Βόλου, Μηλακίου και Χαλκίδας
- Πλήρη συστήματα μετατροπέων συχνότητας και κινητήρων Μ.Τ. 0.8 MW και 2 MVA, μετ/τές ισχύος, εκσυγχρονισμός αυτοματισμών παραγωγής, πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ., συστήματα ανάλυσης/παρακολούθησης εκπεμπόμενων αερίων

Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
Εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη
- Πλήρη συστήματα μετατροπέων συχνότητας και κινητήρων μέσης τάσης 1 MW και 2.15 MW, σύστημα τηλεχειρισμού, τηλεποπτείας, αυτοματισμού, συστήματα ανάλυσης/παρακολούθησης
εκπεμπόμενων αερίων, πίνακες Χ.Τ.

Εργοστάσιο Καμαρίου
− Προμήθεια πινάκων Χ.Τ. 400 V MNS και ροηφόρων αγωγών 400 V

Εργοστάσιο Πατρών
- Προμήθεια πινάκων Μ.Τ. και Χ.Τ., μετ/τών ισχύος, drives

ΣΙΔΕΝΟΡ
Εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη,
- Πλήρη συστήματα μετατροπέων συχνότητας, κινητήρων 1 και 2.3 MW

Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ ΑΕ
- Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μετ/τών ισχύος 150/15.75 kV, 60/90 MVA, διαρκής ηλεκτρολογική συντήρηση

Χαλυβουργία Ελλάδος
- Συστήματα ανάλυσης / παρακολούθησης εκπεμπόμενων αερίων

Αλουμίνιο της Ελλάδος
- Πλήρης ανακατασκευή μετασχηματιστών

Ξενοδοχειακές Μονάδες
Costa Navarino - Μεσσηνία
- Μετασχηματιστές, πίνακες μέσης τάσης, σύστημα SCADA

Hellas Holiday Hotels - Κρήτη
- Πίνακες μέσης τάσης, μετασχηματιστής διανομής και πίνακας αυτοματισμού

Vedema Resort - Σαντορίνη,
Κάνιγγος 21 Hotel - Aθήνα
- Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού, ψύξης / θέρμανσης

Κτήρια - Νοσοκομεία
Κτήριο Γραφείων Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε ΑΕ - Αθήνα,

Κυπριακή Πρεσβεία - Αθήνα,

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας - Λάρισα, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θες/νίκης

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θες/νίκης
- Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού, ψύξης / θέρμανσης

Παπαστράτος ΑΒΕΣ – Ασπρόπυργος (Όμιλος: Philip Morris S.A.)
- Προμήθεια μετ/τών διανομής 2000 kVA και 1250 kVA

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης (ΙΤΕ)
- Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)

Πηγή: Δεξί Εξτρέμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top