Πέμπτη, 29 Μαΐου 2008

Το ΟΙΚΟ – ΔΙΚΤΥΟ Δυτ. Μακεδονίας συμπαρίσταται στον αγώνα των κατοίκων Αγ. Δημητρίου - Ρυακίου...

Το ΟΙΚΟ – ΔΙΚΤΥΟ Δυτ. Μακεδονίας συμπαρίσταται στον αγώνα των κατοίκων Αγ. Δημητρίου - Ρυακίου


Το ΟΙΚΟ – ΔΙΚΤΥΟ των Οικολογικών και Περιβαλλοντικών οργανώσεων Δυτ. Μακεδονίας εκφράζει την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση του στους κατοίκους του Αγ. Δημητρίου - Ρυακίου που εδώ και πάνω από 16 μέρες αγωνίζονται καταλαμβάνοντας την βόρεια πύλη του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Οι άνθρωποι αυτοί που διεκδικούν τα δικαιώματα τους για καθαρό περιβάλλον και εργασία, που διεκδικούν μια αξιοπρεπή ζωή εδώ και χρόνια, μαθημένοι να ακούν ψεύτικες υποσχέσεις, μαθημένοι επίσης να αντιστέκονται στις διασπαστικές μεθόδους που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ και το κράτος για να τους σταματήσει, συνεχίζουν ένα δίκαιο αγώνα.

Το ΟΙΚΟ- Δίκτυο πιστεύει πως προτεραιότητα είναι το περιβάλλον, επίσης πιστεύει σε ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης που θα σέβεται το περιβάλλον, αλλά παράλληλα θα δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Λύση δεν είναι νέες μονάδες και ορυχεία. Λύσεις υπάρχουν πολλές, απλά χρειάζεται βούληση, όραμα. Χρειάζεται γενναιότητα ώστε η περιοχή, που βάναυσα η ΔΕΗ εδώ και δεκαετίες έχει στραγγίσει από φυσικούς πόρους (νερό, έδαφος, υπέδαφος), να αλλάξει προσανατολισμό.

Άμεσα η ΔΕΗ πρέπει να καλύψει τις κενές θέσεις εργασίας με ανέργους από τις πληττόμενες περιοχές, Αλλά ακόμα ποιο άμεσα πρέπει να λάβει μέτρα για βελτίωση του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων της περιοχής.

Υποχρέωση της ΔΕΗ και του κράτους να χρηματοδοτήσουν έργα και μέτρα που θα βγάλουν την περιοχή από το οικονομικό αδιέξοδο και ταυτόχρονα θα δώσουν προοπτική στην περιοχή.

Το ΟΙΚΟ-Δίκτυο στο παρελθόν έχει καταθέσει προτάσεις μιας εναλλακτικής ανάπτυξης:

ΠΡΆΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ, παραγωγή πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά), υπό καθεστώς ειδικών κινήτρων για την περιοχή.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, το οποίο θα πρέπει να διεκδικηθεί και θεσμοθετηθεί άμεσα.


Ως φορέας που εκφράζει τις ανησυχίες και τούς προβληματισμούς των Οικολογικών και Περιβαλλοντικών της Δυτ. Μακεδονίας, το ΟΙΚΟ – Δίκτυο δηλώνει πως θα συμπαραστέκεται πάντα στους αγώνες των ανθρώπων που αγωνίζονται για καθαρό περιβάλλον, ποιότητα ζωής και αξιοπρεπή εργασία.

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008

Δελτίο τύπου της ΔΕΗ για την κατάληψη των ταινιοδρόμων...

Σχετικά με την πολυήμερη κατάληψη των ταινιόδρομων τροφοδοσίας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την πολυήμερη κατάληψη των ταινιόδρομων μεταφοράς λιγνίτη και τέφρας, που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγίου Δημητρίου, από μέλη του "Συλλόγου για την καταπολέμηση της Ανεργίας και την Ανάπτυξη της περιοχής Αγίου Δημητρίου- Ρυακίου" του Δήμου Ελλησπόντου Κοζάνης, από τη ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Η ΔΕΗ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και συνεχώς παίρνει νέα μέτρα για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κοζάνης. Ειδικότερα:

Κατά την τελευταία εξαετία η ΔΕΗ έχει εκτελέσει στους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της έργα συνολικού ύψους 262 εκατ. ευρώ.
Σημαντικού ύψους ποσά δαπανώνται ετησίως για την αποκατάσταση των νέων εδαφών (διαμόρφωση τελικών επιφανειών, δεντροφυτεύσεις, πειραματικές καλλιέργειες κλπ) και για την προστασία του περιβάλλοντος στα Ορυχεία (διαβροχές με βυτία, μόνιμα δίκτυα καταιονισμού, περισυλλογή λαδιών, διαχείριση κάθε είδους αποβλήτων κλπ).
Το Λιγνιτικό Κέντρο συνδράμει τους όμορους Δήμους και την ευρύτερη περιοχή με εξοπλισμό και προσωπικό για την υλοποίηση διάφορων έργων.
Σε αντικατάσταση παλαιών και χαμηλής απόδοσης μονάδων η ΔΕΗ προχωράει στην πραγματοποίηση νέων επενδύσεων για την κατασκευή δύο νέων λιγνιτικών μονάδων που θα ενσωματώνουν την πλέον σύγχρονη αντιρρυπαντική τεχνολογία, η λειτουργία των οποίων θα συμβάλλει στην αισθητή βελτίωση του Περιβάλλοντος στη Δυτική Μακεδονία.

Αναφορικά με το θέμα των προσλήψεων η ΔΕΗ με επιστολή της γνωστοποίησε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, τον αριθμό των ατόμων που θα προσληφθούν στο Νομό Κοζάνης κατά την επόμενη τριετία. Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται σε 1.385 άτομα.
Ειδικότερα:

425 θέσεις εργασίας καλύπτονται από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 1/2007, που έχει διενεργήσει η Επιχείρηση για την πρόσληψη 2.035 ατόμων, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες.
91 θέσεις εργασίας καλύπτονται από το Διαγωνισμό 2/2007, που επίσης έχει διενεργήσει η ΔΕΗ Α.Ε. για την πρόσληψη 142 ατόμων. Η Επιχείρηση για να επιταχύνει τις διαδικασίες έχει συστήσει ειδική Επιτροπή, η οποία θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής και διαβίβασης των αποτελεσμάτων στο ΑΣΕΠ εντός τριμήνου το αργότερο.
440 θέσεις εργασίας προβλέπεται να προκηρυχθούν εντός του τρέχοντος έτους για να καλύψουν ανάγκες του 2009 για Σταθμούς και Ορυχεία.
429 θέσεις εργασίας, που θα καλύψουν ανάγκες της Επιχείρησης για το έτος 2010, θα προκηρυχθούν στις αρχές του έτους 2009.
Η ΔΕΗ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ΚΑΙ την Ανάπτυξη ΚΑΙ την Κοινωνική Ευημερία ΚΑΙ την Προστασία του Περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Κοζάνης.

Όμως, πρακτικές οι οποίες είναι τελείως παράνομες, προκαλούν σοβαρή οικονομική βλάβη στην Επιχείρηση και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ευστάθεια του συστήματος της χώρας, δεν μπορεί να γίνουν ανεκτές. Διερωτάται κανείς αν οι άνθρωποι που ενεργούν κατ' αυτόν τον τρόπο δικαιούνται να διεκδικούν την πρόσληψή τους σε μια επιχείρηση εναντίον της οποίας ήδη από τώρα στρέφονται.

Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα και προσπαθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που της έχουν ανατεθεί από την Πολιτεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Επιχείρηση έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου και ανοχής αλλά είναι υποχρεωμένη να προστατεύσει τόσο τα νόμιμα συμφέροντά της όσο και αυτά του Κοινωνικού Συνόλου.


Αθήνα, 27 Μαΐου 2008 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 25 Μαΐου 2008

Να ήταν μόνο το λάδι επικίνδυνο... Πολλοί κίνδυνοι στο τραπέζι μας...

Οι χιλιάδες τόνοι μολυσμένου ηλιελαίου είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Κάθε χρόνο εκατοντάδες σήματα που ανακοινώνονται στο ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για την Ασφάλεια των Τροφίμων και των Ζωοτροφών αποδεικνύουν τους διατροφικούς κινδύνους που απειλούν την υγεία των καταναλωτών.
Και μπορεί μεν στις περισσότερες των περιπτώσεων τα... πλούσια σε βλαβερές ουσίες τρόφιμα να μην αποτελούν άμεσο κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών, οι ειδικοί ωστόσο διατηρούν τις επιφυλάξεις τους. «Η καθημερινή κατανάλωση διοξινών, συντηρητικών έως και χρωστικών ουσιών είναι πιθανόν να λειτουργεί αθροιστικά και επομένως να επιβαρύνει τον ανθρώπινο οργανισμό σε βάθος χρόνου. Εξαρτάται βέβαια και από τη γενετική προδιάθεση του κάθε ανθρώπου», τονίζει η πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Χριστίνα Παπανικολάου. Άμεσος όμως είναι και ο κίνδυνος κατανάλωσης τροφίμων με παθογόνους μικροοργανισμούς, εξαιτίας αμελειών από την πλευρά των παραγωγών, οι οποίοι προκαλούν σοβαρές ασθένειες σε ομάδες υψηλού κινδύνου αλλά και υγιή άτομα. «Για παράδειγμα, αν κάποιος καταναλώσει ντομάτα με σαλμονέλα, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να προκληθούν σοβαρά προβλήματα υγείας. Αντίθετα αν φάει ντομάτα με ίχνη φυτοφαρμάκου δεν διατρέχει μεγάλο ή έστω άμεσο κίνδυνο», επισημαίνει ο κ. Γεώργιος Νυχάς, πρώην συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Τα «ΝΕΑ» παρουσιάζουν τις δέκα τοξικές βόμβες που έχουν εισβάλει στο πιάτο μας.
Συντηρητικά. Το καθημερινό τραπέζι έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο εργαστήριο χημείας, αφού οι ειδικοί απαριθμούν εκατοντάδες πρόσθετα τα οποία χρησιμοποιούνται για να βελτιώνουν την οσμή, τη γεύση, ακόμη και την εμφάνιση των προϊόντων. Από αυτά όμως, οι χρωστικές ουσίες και τα συντηρητικά είναι τα πιο αμφιλεγόμενα, καθώς εξαιτίας τους έχει ξεσπάσει πληθώρα διατροφικών σκανδάλων.
Κι όμως δεν υπάρχει παρασκευασμένο τρόφιμο που να μην έχει συντηρητικά, αφού έτσι διατηρούνται από μήνες έως και χρόνια στα ράφια των σούπερ μάρκετ χωρίς την παραμικρή αλλοίωσημόνο στις ετικέτες των αναψυκτικών μπορεί κανείς να βρει έξι τέτοιες διαφορετικές ουσίες. Και παρ΄ ότι σήμερα χρησιμοποιούνται μόνο εκείνα τα συντηρητικά που έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε., οι επιστήμονες διατηρούν τις επιφυλάξεις τους. «Ύστερα από σειρά μελετών οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες, γι΄ αυτό και οι αρμόδιοι φορείς της Ε.Ε. έχουν ήδη αρχίσει τις διαδικασίες επανεξέτασής τους. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της ουσίας monosodium glutamate που βρίσκει κανείς στα αλλαντικά αλλά και στις κονσέρβες. Μπορεί μεν αρχικά να είχε χαρακτηριστεί ως... αθώα ουσία, νέα δεδομένα όμως δείχνουν πως είναι ύποπτη για καρκινογενέσεις» επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Νίκος Κατσαρός.
Χρωστικές ουσίες. Η χρωστική ουσία Ερυθρό 2G, η οποία χάριζε το κόκκινο πλην όμως... καρκινογόνο της χρώμα σε λουκάνικα και λοιπά αλλαντικά αλλά και σε μαρμελάδες, προκάλεσε αναστάτωση στους καταναλωτές πριν από περίπου έναν χρόνο. Τότε η Ε.Ε. εξέδωσε απαγορευτικό, αφού έπειτα από σειρά δοκιμαστικών σε πειραματόζωα διαπιστώθηκε πως είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία.
Παρ΄ όλ΄ αυτά, τα χημικά χρώματα χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τις βιομηχανίες τροφίμων, για να προσφέρουν στα τρόφιμα «ζωντανή» εμφάνιση.
Κι όμως έρευνες έχουν αποδείξει πως ακόμη και οι χρωστικές ουσίες που δεν έχουν- ακόμη- απαγορευτεί, βλάπτουν σοβαρά την... υγεία. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ε102, γνωστής και ως Ταρτραζίνης, η οποία μπορεί να προκαλέσει κρίσεις άσθματος ενώ συνδέεται με όζους στον θυρεοειδή. Επιπλέον, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν στενή σχέση μεταξύ κατανάλωσης χρωστικών ουσιών και υπερκινητικότητας στα παιδιά.
Φυτοφάρμακα. Στην κατηγορία χημικών γεωργίας συγκαταλέγονται τα πάντα: λιπάσματα, εντομοκτόνα και παρασιτοκτόνα, αντιβιοτικά... ορμόνες ανάπτυξης. Και μπορεί να έχουν θεσπιστεί επακριβώς οι τρόποι χρήσης τους, καθώς και τα συγκεκριμένα επιτρεπτά επίπεδά τους στα προς κατανάλωση τρόφιμα, στοιχεία όμως δείχνουν πως ορισμένοι καλλιεργητές δεν ακολουθούν πιστά τους κανονισμούς.
Η μελέτη του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν αφήνει περιθώρια για αμφισβήτηση: από τα 125 δείγματα λαχανικών που αναλύθηκαν, στο 38% βρέθηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ στο 2% οι συγκεντρώσεις των φυτοφαρμάκων ήταν πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια!

Πλαστικές συσκευασίες.
Τοξικές ουσίες, επιβλαβείς για την υγεία, «μεταναστεύουν» από τις πλαστικές συσκευασίες στα τρόφιμα. Μάλιστα όσο πιο λιπαρά είναι τα τρόφιμα, όπως είναι τα κίτρινα τυριά, το λάδι και τα γλυκά που πωλούνται τυλιγμένα σε μεμβράνες, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες να γεύονται οι καταναλωτές συγκεντρώσεις... χημικών ενώσεων.
Στο ερώτημα εάν είναι γνωστό στους παραγωγούς συσκευασίας τροφίμων πως τα πλαστικά εμπεριέχουν σε μεγάλη κλίμακα... τοξικούς πλαστικοποιητές, η απάντηση που δίνουν οι ειδικοί είναι κατηγορηματικά «ναι».
Τα χρησιμοποιούν όμως γιατί με αυτό τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν εύκαμπτα αλλά και εμφανίσιμα υλικά. Οι κίνδυνοι που κρύβουν οι συσκευασίες όμως δεν σταματούν εδώ: τα λιπαντικά, τα αντιοξειδωτικά και οι σταθεροποιητές είναι μερικές ακόμη χημικές ενώσεις που αναμειγνύονται με τις λιχουδιές που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Μυκοτοξίνες. Κάθε μουχλιασμένο τρόφιμο θεωρείται ύποπτο για μόλυνση από μυκοτοξίνες, ωστόσο η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισής τους εντοπίζεται σε ξηρούς καρπούς όπως τα φιστίκα αλλά και σε μη ελαιούχους καρπούς και σπόρους. «Πιο τοξική απ΄ όλες θεωρείται η αφλατοξίνη Β1 που έχει ηπατοτοξική δράση και μπορεί να διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα και μετά την καταστροφή των μυκήτων από τους οποίους προέρχεται.
Επιπλέον, άλλα είδη μυκοτοξινών συναντώνται σε χυμούς μήλου (πατουλίνη) και σε σταφίδες (ωχρατοξίνη Α). Ένα μεγάλο ποσοστό των μυκοτοξινών είναι θερμοανθεκτικές, οπότε δεν καταστρέφονται εύκολα με τη θερμική επεξεργασία των τροφίμων. Επιπλέον, εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και μέσω επιμολυσμένων ζωοτροφών», λέει ο χημικός τροφίμων κ. Γιάννης Ζαμπετάκης.
Ισταμίνη. Η κακή ψύξη των ψαριών θεωρείται υπεύθυνη για την ανάπτυξη της ισταμίνης, ενώ έχουν αναφερθεί κρούσματα και σε τυριά. Κατόπιν ερευνών έχει βρεθεί ότι η συγκεκριμένη τοξίνη παράγεται μέσα σε τρεις με τέσσερις ώρες σε περίπτωση που το ψάρι διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ προκαλούνται δυσκολίες στην αναπνοή, ίλιγγος, εξανθήματα, εμετός και διάρροια 10 με 90 λεπτά μετά την κατανάλωσή της.
Φυσικοί κίνδυνοι. Αν και δεν συμβαίνει συχνά, το διατροφικό σκάνδαλο με τα θραύσματα γυαλιών σε παιδικά γιαούρτια που έπληξε την Ελλάδα πριν από 2 χρόνια, ακόμα δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως. Πέρα όμως από τα θραύσματα γυαλιών, που προκαλούν αιματώματα στη στοματική κοιλότητα και τον οισοφάγο, στους κυριότερους φυσικούς κινδύνους των συσκευασμένων και μη τροφίμων περιλαμβάνονται ξύλα, μέταλλα, πέτρες, κόκαλα, πλαστικά, έντομα και διάφοροι ρύποι. Όλα αυτά θεωρούνται υπεύθυνα για εσωτερικούς τραυματισμούς και σπασίματα δοντιών, μολύνσεις ακόμα και πνιγμούς ενώ οι πηγές προέλευσής τους είναι τα χωράφια, οι παλέτες, σπασμένα εξαρτήματα μηχανημάτων αλλά και το προσωπικό των εταιρειών.
Η μεγαλύτερη επικινδυνότητα εντοπίζεται στον μόλυβδο, τον υδράργυρο και το κάδμιο. Σύμφωνα με τους ειδικούς τα στοιχεία αυτά εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα από περιοχές όπου η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι μεγάλη αλλά και από φυτοφάρμακα και χημικά καθαρισμού που χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμό των εταιρειών τροφίμων. Ο μεγαλύτερος αριθμός δηλητηριάσεων από τοξικά στοιχεία προέρχεται από κατανάλωση ψαριών, ενώ έχουν εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις από κατανάλωση πτηνών και αυγών καθώς και ρυζιού και λαχανικών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε πρόσφατη έρευνα των «ΝΕΩΝ» από 9 φρέσκα, κατεψυγμένα και σε κονσέρβες ψάρια που αναλύθηκαν, τα 4 παρουσίασαν υψηλότατες συγκεντρώσεις σε τοξικά στοιχεία. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο μόλυβδος προκαλεί νευροαναπτυξιακές διαταραχές, το κάδμιο συσσωρεύεται στα νεφρά προκαλώντας μακροχρόνιες παθήσεις και ο υδράργυρος επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και τα τρία συσσωρεύονται στον οργανισμό

TA NEA

Στην περιοχή μας ουδέποτε έγινε έρευνα για το πόσο επηρεάζει η ρύπανση του περιβάλλοντος την τροφική μας αλυσίδα. Άραγε αυτά που καλλιερρούμε στους κήπους μας πρέπει να τα καλλιεργούμε ή όχι;;
Στην επίσκεψη που κάναμε στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο του 2007, εκπρόσωποι από Συλλόγους Περιβάλλοντος της περιοχής είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε εκτός του επιτρόπου περιβάλλοντος κ. Σταύρου Δήμα και με τον επίτροπο υγείας κ. Μάρκο Κυπριανού, ο οποίος μας είπε ότι η Ευρωπαική Ένωση ελέγχει μόνο θέματα που αφορούν την τροφική αλυσίδα και όλα άλλα τα θέματα υγείας τα διαχειρίζεται η κάθε χώρα με βάση το εθνικό της νομοθετικό πλαίσιο.
Είμαστε απροστάτευτοι λοιπόν σε όλους τους τομείς της υγείας...

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008

13η μέρα καταλήψεων στους ταινιοδρόμους...Συνεχίζεται σήμερα Πέμπτη για δέκατη τρίτη ημέρα η κατάληψη στους ταινιόδρομους μεταφοράς τέφρας και λιγνίτη του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου από κατοίκους και τα μέλη του Συλλόγου Ανέργων και Ανάπτυξης Ρυακίου και Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Οι κάτοικοι παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους και ζητούν να εφαρμοστούν όλοι οι όροι για την προστασία του περιβάλλοντος, να γίνουν προσλήψεις και να σταματήσουν οι διώξεις εις βάρους τους.

Επερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για τις κινητοποιήσεις των κατοίκων Ρυακίου και Αγ. Δημητρίου

Επερώτηση με θέμα τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης και της διοίκησης της ΔΕΗ στα αιτήματα των κινητοποιήσεων των κατοίκων της περιοχής του Ρυακίου και Αγίου Δημητρίου του Νομού Κοζάνης, κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές του ΚΚΕ κ. Ζιώγας και κα Καλαντίδου. Ρωτούν τους Υπουργούς Απασχόλησης, ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών, ποια συγκεκριμένα μέτρα πρόκειται να πάρει η Κυβέρνηση ώστε η ΔΕΗ να μην ρυπαίνει το περιβάλλον από την εξόρυξη και την καύση του λιγνίτη, που προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων, πότε θα γίνουν οι προσλήψεις ανέργων και πόσες θα είναι, καθώς επίσης και αν θα σταματήσουν οι διώξεις των αγωνιζομένων κατοίκων της περιοχής.

Εν τω μεταξύ σε ανακοίνωσή η Νομαρχιακή Επιτροπή Κοζάνης του ΚΚΕ δηλώνει ότι στηρίζει τον αγώνα των κατοίκων του Αγίου Δημητρίου και Ρυακίου και καταδικάζει την επιχείρηση τρομοκράτησης, όπως υποστηρίζει, που ξεδιπλώνεται το τελευταίο διάστημα από τη δικαιοσύνη.

Πηγή: ΕΡΑ Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

Οργή εναντίον της ΔΕΗ...


Για δέκατη ημέρα παραμένουν οι κάτοικοι της περιοχής Αγίου Δημητρίου-Ρυακίου Κοζάνης στο μπλόκο του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της περιοχής, ζητώντας καταπολέμηση της ανεργίας και ανάπτυξη. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για δεύτερο ξεριζωμό από τον τόπο που εγκαταστάθηκαν όταν ήρθαν από τις αλησμόνητες πατρίδες, με αφορμή τη 19η Μαΐου, η οποία είναι ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Καταγγέλλουν σύγχρονο ξεριζωμό και μία νέα μορφή γενοκτονίας απ'την πλευρά της ΔΕΗ ΑΕ. Οπως τονίζεται στην ανακοίνωσή τους οι περιουσίες των κατοίκων της περιοχής πάρθηκαν με το «έτσι θέλω» με στόχο την εκμετάλλευση του λιγνίτη «προσφέροντας φθηνή ηλεκτρική ενέργεια σε όλους τους Ελληνες πολίτες, καταστρέφοντας το περιβάλλον της περιοχής και στερώντας μας την ανάπτυξη του τόπου. Υποβάθμισαν την περιοχή, δημιουργώντας μόνο θέσεις ανεργίας και τρομερή αύξηση νοσημάτων».

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για κράτος τρομοκρατίας απ'την πλευρά των ΜΑΤ και καταλήγουν: «Δεν θα μας αναγκάσουν να γίνουμε πάλι πρόσφυγες, δεν θα τους επιτρέψουμε να παίζουν παιχνίδια στην πλάτη των παιδιών μας».

Στις 20.30 θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία της Κοζάνης. Ας είμαστε όλοι μας εκεί έτσι ώστε να τους συμπαρασταθούμε στον δύσκολο αγώνα τους. Ένα αγώνα στον οποίο όλοι θα πρέπει να έχουμε ενεργό ρόλο.

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 18 Μαΐου 2008

Ολη η Ελλάδα μια χωματερή...

Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ

Το «κλειδί» για την αντιμετώπιση των σκουπιδιών βρίσκεται στην ανακύκλωση, τονίζουν οι επιστήμονες.
Πρόστιμο-μαμούθ, ύψους 34.000 ευρώ ανά χωματερή, για κάθε ημέρα που θα συνεχίσει να λειτουργεί, απειλεί τη χώρα μας σε περίπτωση που δεν κλείσουμε ώς το τέλος του χρόνου τους περίπου 2.000 σκουπιδότοπους. Να σημειωθεί ότι ο Κουρουπητός, το 1994 διέσυρε την Ελλάδα διεθνώς (έγινε η πρώτη χώρα που καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο), όταν εξαιτίας του επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ την ημέρα. Για τον Κουρουπητό εκκρεμεί τώρα νέα προσφυγή και ακολουθούν το Μεσομούρι Χανίων και οι Πέρα Γαληνοί Ηρακλείου, εκτός από αυτή που έχει υποβληθεί για το σύνολο των χωματερών της χώρας.

*Το υπουργείο Εσωτερικών, που έχει στα χέρια του την «καυτή πατάτα» της διαχείρισης των απορριμμάτων, υπολογίζει ότι ώς τα τέλη Δεκεμβρίου θα έχουν απομείνει περίπου 500 χωματερές και ο αρμόδιος υφυπουργός Αθ. Νάκος ευελπιστεί ότι θα καταφέρει να πάρει μια μικρή πίστωση χρόνου από την Κομισιόν. Αν δεν πεισθούν οι Ευρωπαίοι, θα πέσει «πέλεκυς» ο οποίος θα μετακυλιστεί στους δήμους που δεν θα συμμορφωθούν, με παρακράτηση κονδυλίων.

*Από το πρόγραμμα «Θησέας» έχουν εξασφαλιστεί 14 εκατ. ευρώ για μελέτες και έργα ανάπλασης παλιών χωματερών, καθώς και κατασκευή νέων υποδομών. Το τελευταίο, όμως, είναι το αδύνατο σημείο, καθώς κανένας τοπικός άρχοντας δεν συναινεί στη δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής και σπρώχνει το θέμα στον... διπλανό δήμο. Η χρόνια δυστοκία για εξεύρεση χώρων έχει οδηγήσει στη σημερινή εικόνα. Με βάση την τελευταία καταγραφή σε σύνολο 1.933 χωματερών την τελευταία τετραετία έκλεισαν 597, περίπου το 25%. Υπάρχουν σχέδια για 1.014 περιπτώσεις και τα έργα υπολογίζεται να ξεκινήσουν ώς το καλοκαίρι, ενώ θα εξακολουθήσουν να παραμένουν ανοιχτές άλλες 322.

*Από τον κατάλογο που παραθέτουμε λείπουν δύο περιφέρειες: η Αττική και τα νησιά του Αιγαίου. Στην πρώτη περίπτωση παραμένουν ανοιχτοί εννέα σκουπιδότοποι, από τους οποίους ο ένας βρίσκεται κοντά στα Μέγαρα. Οι υπόλοιποι είναι στην Ανατολική Αττική, όπου νομαρχία και δήμοι αντιδρούν στη δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής στην Κερατέα και το Γραμματικό, ενώ ζητούν να γίνονται δεκτά τα σκουπίδια τους στα Ανω Λιόσια για να κλείσουν τις χωματερές τους.

Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη χωματερή καταλήγουν σε καθημερινή βάση 6.000 τόνοι σκουπιδιών, παρ' όλο που η Ε.Ε. θέτει ως ανώτατο όριο τους 1.500 τόνους για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Από την πλευρά της πάντως η νομαρχία Δυτικής Αττικής αντιδρά και υποστηρίζει -με το δίκιο της- ότι δεν μπορεί να είναι η ζώνη Ανω Λιοσίων-Φυλής ο σκουπιδοτενεκές της μισής Ελλάδας.

*Τα νησιά του Αιγαίου, με 192 επίσημες χωματερές, αποτελούν «πονεμένη ιστορία». Στις Κυκλάδες έχουν μετρηθεί 44, από τις οποίες 6 στην τουριστικά αναπτυγμένη Σαντορίνη. Στα Δωδεκάνησα λειτουργούν άλλες 40, από τις οποίες τέσσερις στις Πεταλούδες, της Ρόδου.


Ολη η Ελλάδα μια χωματερή

«Το κλειδί για την αντιμετώπιση των σκουπιδιών βρίσκεται στην ανακύκλωση», εξηγεί ο αν. καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας Κ. Καρτάλης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Με προγράμματα αξιοποίησης, εκτός από οικονομικό όφελος από την ανάκτηση υλικών τα οποία σήμερα χάνονται, θα μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών έως και 60% και θα τριπλασιαστεί ο χρόνος ζωής των χώρων ταφής.

*Τελευταίες μελέτες ομάδας ειδικών του πανεπιστημίου έδειξαν ότι σήμερα στην Ελλάδα παράγονται κάθε χρόνο 4 εκατ. τόνοι σκουπίδια και για την ταφή τους απαιτούνται -επίσης σε ετήσια βάση- 400 στρέμματα δυσεύρετης γης. Μόνον στο λεκανοπέδιο θα χρειαστούμε για την επόμενη εικοσαετία 3.200 στρέμματα γης.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ - 18/05/2008

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 17 Μαΐου 2008

Τίποτα δεν επιτυγχάνεται...


Τίποτα δεν επιτυγχάνεται με 5 βήματα ή με ένα μυστικό. Χρειάζεται εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε την θεώρηση μας και να δώσουμε έμφαση στην καλιέργεια των πνευματικών μας δυνάμεων και όχι των υλικών μας αγαθών. Επίσης πρέπει να μάθουμε να κάνουμε πολλά λάθη και να μην φοβόμαστε να τα κάνουμε γιατί τότε αδρανούμε και δεν προχωράμε μπροστά...

Τάλ Μπέν Σαχάρ

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

Εξώδικα στους καταληψίες Αγίου Δημητρίου -Ρυακίου...


Συνεχίζουν για έβδομη ημέρα σήμερα την κατάληψη των ταινιοδρόμων και της βόρειας πύλης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, οι κάτοικοι των δημοτικών διαμερισμάτων Αγίου Δημητρίου και Ρυακίου, με αίτημα την πρόσληψη των ανέργων στη ΔΕΗ και τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Μέχρι τώρα δεν σημειώθηκε καμιά πρόοδος στο επίπεδο των διαβουλεύσεων ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων, αντιθέτως η στάση των αρχών σκληραίνει, καθώς προχτές η εισαγγελία Κοζάνης έστειλε κοινό εξώδικο προς όλα τα μέλη του Συλλόγου Ανέργων και Ανάπτυξης της Περιοχής

Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου για παρακώλιση της λειτουργίας του εργοστασίου. Με το εξώδικο η εισαγγελική αρχή ζητά την αποχώρηση των καταληψιών, επισημαίνοντας τις ποινικές ευθύνες που έχουν. Εξʼ άλλου, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών Κοζάνης επισκέφτηκε προχτές αυτοπροσώπως τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όπου συναντήθηκε με τη συντονιστική επιτροπή αγώνα και προειδοποίησε τα μέλη της ότι ότι αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο των ποινικών διώξεων.

Με ανακοίνωση του ο Σύλλογος για την Καταπολέμηση της Ανεργίας και την Προστασία του Περιβάλλοντος Αγίου Δημητρίου-Ρυακίου αναφέρει :«Μετά από τρία χρόνια προσπαθειών και πέντε κινητοποιήσεων και αφού μας δόθηκαν άπειρες υποσχέσεις από τον σημερινό πρόεδρο τις Βουλής και πρώην υπουργό Ανάπτυξης κύριο Σιούφα και την διοίκηση τις ΔΕΗ Α.Ε. όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος την ποιότητα ζωής και την καταπολέμηση της ανεργίας που η ΔΕΗ Α.Ε. δημιούργησε. Το μόνο που έχει μείνει είναι οι διώξεις 70-κατοίκων του Αγίου Δημητρίου- και Ρυακίου τα εξώδικα στις 1-2-2007 και στις 14-5-2008.Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους και αυτοί. Με λάθος τρόπο προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα που αυτοί δημιούργησαν. Ο Αγώνας Συνεχίζεται».

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008

Τι λόγια να πούμε;;


Τι λόγια να πω; Πως να σας μιλήσω;Να σας πω άραγε αυτά που θέλετε ν’ ακούσετε;
Κι αν όχι; Θα μου γυρίσετε την πλάτη; Α, μα γι’ αυτό είναι πλέον αργά! Πάει καιρός που μόνο γυρισμένες πλάτες βλέπω ανθρώπων που βιάζονται να φύγουν από κοντά μου ή από τον εαυτό τους. Θάθελα να τους χαρίσω τη σιωπή μ’ όλα της τα δώρα, αλλά αυτοί τίποτα δε θα καταλάβαιναν και θα την παραπετούσαν ακριβώς όπως τα παιδικά τους όνειρα. Τους λυπάμαι στ’ αλήθεια έτσι… που φοβούνται να κοιτάξουν πίσω και θέλω να τους πω ότι αυτό που βρίσκεται μπροστά τους είναι ο καθρέφτης που αιχμαλωτίζει στην επιφάνειά του το είδωλο του χθες, αλλά αυτοί και πάλι δε θα καταλάβουν! Τι λόγια να πω που να μην πανε χαμένα;
Άνθρωποι… άνθρωποι…Πάντα φοβούνται το διαφορετικό…επικρίνουν ό,τι δεν καταλαβαίνουν…
νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα…κλείνονται μέσα σ’ ένα καβούκι κι αυτό το λένε ζωή…
δεν τολμούν να κοιτάξουν τον ήλιο στα μάτια μήπως και περάσει μια αχτίδα φωτός στην ψυχή τους…λένε αυτό που πρέπει κι όχι αυτό που θέλουν να πουν…τρέμουν στην ιδέα ότι κάποια μέρα θα πεθάνουν και δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν καν ζήσει…και όταν πια γίνουν απόκληροι της ζωής λένε:αν ξαναζούσα από την αρχή πάλι τα ίδια θα έκανα…Εξάλλου τα λάθη μας είναι τα μόνα που μας ανήκουν!

Λάκης Φουρουκλάς

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Πέμπτη ημέρα στους ταινιόδρομους οι κάτοικοι Αγίου Δημητρίου-Ρυακίου...

Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις από χτες τα μεσάνυχτα οι κάτοικοι της Ακρινής
Συνεχίζουν για πέμπτη ημέρα την κατάληψη των ταινιοδρόμων της ΔΕΗ και της βόρειας πύλης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου οι κάτοικοι των δημοτικών διαμερισμάτων Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου, διεκδικώντας προσλήψεις στη ΔΕΗ και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Αντιθέτως, ανέστειλαν χτες στις 12 τα μεσάνυχτα την κατάληψη οι κάτοικοι της Ακρινής, οι οποίοι διεκδικούν τη μετεγκατάσταση του οικισμού, έπειτα από το κλείσιμο συνάντησης των καταληψιών με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί τις πρωινές ώρες σήμερα.
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής, Κώστα Πουτακίδη, «ορισμένα αιτήματα που είναι της άμεσης αρμοδιότητας της ΔΕΗ ικανοποιήθηκαν, ενώ παραμένει το κεντρικό αίτημα της μετεγκατάστασης για το οποίο ζητήσαμε συνάντηση με το υπουργείο Ανάπτυξης. Για την ώρα αναστείλαμε τις κινητοποιήσεις μέχρι σήμερα που θα συναντηθούμε με τον υπουργό Ανάπτυξης ή με τον αρμόδιο υφυπουργό. Από το αποτέλεσμα της συνάντησης θα εξαρτηθεί αν θα επανέλθουμε στα μπλόκα».
Στο άλλο μπλόκο οι κάτοικοι των οικισμών Αγίου Δημητρίου και Ρυακίου συνεχίζουν την κατάληψη, καθώς δεν ικανοποιήθηκε κανένα από τα αίτημά τους. Προχτές βράδυ συνήλθε στο χώρο της κατάληψης το άτυπο συντονιστικό όργανο του νομού για το περιβάλλον, το οποίο εξέφρασε την πλήρη συμπαράσταση στους καταληψίες. Χτες στις 7-9 το πρωί το σωματείο «Σπάρτακος» πραγματοποίησε κατάληψη της κεντρικής πύλης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Χτες βράδυ κάτοικοι της περιοχής με συνθήματα και πανό εκδήλωσαν τη διαμαρτυρία τους μπροστά στο δημαρχείο Κοζάνης, μοιράζοντας συγχρόνως ενημερωτικό υλικό για τα αιτήματά τους.
Εξʼ άλλου, χτες ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών Κοζάνης κάλεσε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ανέργων και Ανάπτυξης της Περιοχής Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου, Ηλία Τεντσογλίδη, τον αντιπρόεδρο του συλλόγου Ηλία Σισμανίδη και τον δήμαρχο Ελλησπόντου Κώστα Σανίδη, στους οποίους επέστησε την προσοχή, καθώς «οι καταλήψεις είναι παράνομες» και τους ζήτησε να σταματήσουν, γιατί διαφορετικά θα αναγκαστεί, όπως είπε, να πάρει μέτρα. Υπενθυμίζονται ότι διώκονται ήδη περί τους εβδομήντα κατοίκους των δύο διαμερισμάτων από τις περσινές καταλήψεις, δίωξη για την οποία οι κάτοικοι διαμαρτύρονται και ζητούν την ανάκληση των διώξεων.
Τέλος, ο Η. Τεντζογλίδης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απουσία του νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή από το χώρο των καταλήψεων. Σημείωσε ότι «ο νομάρχης μεσολάβησε το περασμένο καλοκαίρι να σταματήσουμε τοις καταλήψεις. Από τότε δεν λύθηκε κανέναν αίτημα και ακούμε συνεχώς υποσχέσεις. Γιατί ο νομάρχης που είναι και πρόεδρος του Συμφώνου Συνεργασίας και Συνύπαρξης ΔΕΗ – τοπικής κοινωνίας δεν έρχεται να μας συμπαρασταθεί. Ποιος είναι ο ρόλος του Συμφώνου Συνεργασίας;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του συλλόγου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΗΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Το όνειρο του σήμερα θα είναι η πραγματικότητα του αύριο...


«Είναι κρίμα αν πιστεύεις ότι υπάρχει μόνο ότι μπορεί να μετρηθεί στατιστικά. Πραγματικά σε λυπάμαι αν διευθύνει τη ζωή σου μόνο αυτό που μπορεί να μετρηθεί, γιατί εμένα με κεντρίζει το απροσμέτρητο. Με κεντρίζουν τα όνειρα, όχι μόνο αυτό που είναι μπροστά μου. Δε δίνω δεκάρα για αυτό που βρίσκεται μπροστά μου. Αυτό το βλέπω. Αν θες να περάσεις τη ζωή σου μετρώντας το, είναι δικαίωμά σου, εμένα όμως με ενδιαφέρει αυτό που βρίσκεται πιο έξω. Υπάρχουν τόσα που δε βλέπουμε, δεν πιάνουμε, δεν νιώθουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Υποθέτουμε πως η πραγματικότητα είναι αυτό το κουτί που μας βάλανε μέσα, κι όμως, σας βεβαιώνω πώς δεν είναι έτσι. Ανοίξτε την πόρτα κάποτε και κοιτάξτε τι υπάρχει έξω. Το όνειρο του σήμερα θα είναι η πραγματικότητα του αύριο. Κι όμως, έχουμε ξεχάσει να ονειρευόμαστε.»

Leo Buscaglia

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

Το μαύρο χάλι μας...

Μια από τις μικρές περιβαλλοντικές κρίσεις στο Δ.Δ. Ποντοκώμης... Ο ήλιος κρύφτηκε από το «μανιτάρι» καπνού που βγάζουν οι καμινάδες του ΑΗΣ Καρδιάς, τα δε άλλα χωριά όπως και ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου που είναι σε οπτική επαφή με το χωριό δεν φαίνονται καθόλου εξαιτίας των αιωρούμενων σωματιδίων.

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008

Συνεχίζονται οι καταλήψεις στον Άγιο Δημήτριο και στην Ακρινή...


Συνεχίζεται, για τρίτη ημέρα, η κατάληψη της βόρειας πύλης του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης (ΑΗΣ), από τους κατοίκους των κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου και Ρυακίου.

Τη Δευτέρα οι κάτοικοι των δύο οικισμών πραγματοποίησαν και τρίωρη στάση διαμαρτυρίας στην κεντρική πύλη του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού, εμποδίζοντας τους εργαζόμενους να εισέλθουν στον χώρο εργασίας τους.

«Είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας» δήλωσε ο πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου για την Καταπολέμηση της Ανεργίας, Ηλίας Τεντζογλίδης.

«Δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον για την επίλυση των αιτημάτων μας» προσέθεσε.
Tο απόγευμα επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο δημαρχείο του Δήμου Ελλησπόντου, προκειμένου να συζητηθούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις, μετά και την αποστολή εγγράφου της ΔΕΗ, που ανακοινώνει τη διενέργεια των διαγωνισμών για προσλήψεις, μια ανακοίνωση, όμως, που φαίνεται να μην ικανοποιεί τους κατοίκους, που κάνουν λόγο για επανάληψη των περυσινών υποσχέσεων. Η διοίκηση, τα μέλη και οι κάτοικοι του Αγίου Δημητρίου και του Ρυακίου εμφανίζονται, πάντως, ανυποχώρητοι στα αιτήματά τους και παραμένουν στους ταινιόδρομους. Ωστόσο, ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όμως ήδη τα στελέχη της ΔΕΗ εμφανίζονται προβληματισμένα από τις εξελίξεις. Την ίδια, επίσης, ώρα, παραμένουν στους ταινιόδρομους και κάτοικοι της Ακρινής, οι οποίοι ζητούν για μια ακόμη φορά τη μετεγκατάσταση του οικισμού τους, έχοντας λάβει κατά καιρούς πολλές υποσχέσεις από εκπροσώπους της πολιτείας.

Δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης

Στο μεταξύ, μιλώντας στους δημοσιογράφους από τα Γρεβενά, ο υπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Φώλιας ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «για τις προσλήψεις ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός και με το γίνουν οι καταλήψεις δε σημαίνει ότι θα πάει και πιο γρήγορα ο διαγωνισμός. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι δε θα υλοποιηθούν οι συμφωνίες που έχουν κάνει οι κάτοικοι με τη ΔΕΗ». Σε ότι αφορά το περιβάλλον ο κ. Φώλιας δήλωσε ότι «μπορεί ο καθένας να αξιολογήσει ξεχωριστά για το πόσο νοιαζόμαστε ή όχι για την προστασία του περιβάλλοντος». Τη στήριξη της Νομαρχίας Κοζάνης στα αιτήματα των κατοίκων εξέφρασε από την Πραμόριτσα, το πρωί του περασμένου Σαββάτου, και ο νομάρχης Γιώργος Δακής, ο οποίος πάντως στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργία και λειτουργία του Συμφώνου Συνεργασίας με τη ΔΕΗ, αφήνοντας να εννοηθεί πως διαφωνεί με τη μορφή των κινητοποιήσεων.

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 11 Μαΐου 2008

Συνεχίζονται οι υπερβάσεις, ο ελλιπής έλεγχος και η ατιμωρησία της ΔΕΗ...

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ 2007: Αρνητικός και πάλι ο απολογισμός

Οι οργανώσεις που αγωνιζόμαστε για το Περιβάλλον και τους πληττόμενους στην περιοχή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας καταθέσαμε πρόσφατα στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Κοζάνης επίσημη αίτηση για να μας δοθούν:

1)Oι υπερβάσεις ιπτάμενης τέφρας από τις καμινάδες της ΔΕΗ και

2) Oι υπερβάσεις των οριακών τιμών των αιωρουμένων σωματιδίων στο έδαφος (ή, πιο απλά, τι ακριβώς αναπνέουμε).

Η εν λόγω Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στην αίτηση και μας έδωσε τα στοιχεία υπερβάσεων από 1-1-2007 έως και 29-2-2008 για τους τρεις ΑΗΣ του νομού μας (ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, ΑΗΣ Καρδιάς, ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου), καθώς και τις εκθέσεις αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ Νομ. Κοζάνης (Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος).

Λάβαμε λοιπόν, κάποιες εκατοντάδες σελίδες δελτίων υπερβάσεων, οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα γραφεία της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης.

Μετά από την επεξεργασία που κάναμε προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

1 ) Εκπομπές αιωρουμένων σωματιδίων από τις καμινάδες της ΔΕΗ
ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
Μονάδα Ι
Αρ.Μετρήσεων:425
Αρ.Υπερβάσεων:271
Ποσοστά:64 %

Μονάδα ΙΙ
Αρ.Μετρήσεων:425
Αρ.Υπερβάσεων:254
Ποσοστά:60 %

Μονάδα ΙΙΙ
Αρ.Μετρήσεων:425
Αρ.Υπερβάσεων:184
Ποσοστά:43 %

Μονάδα ΙV
Αρ.Μετρήσεων:425
Αρ.Υπερβάσεων:264
Ποσοστά:62 %

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Μονάδα Ι
Αρ.Μετρήσεων:425
Αρ.Υπερβάσεων:264
Ποσοστά:62 %

Μονάδα ΙΙ
Αρ.Μετρήσεων:425
Αρ.Υπερβάσεων:212
Ποσοστά:50 %

ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αρ.Μετρήσεων:425
Αρ.Υπερβάσεων:95
Ποσοστά:22 %

(Σημ. α. Το όριο για τις εκπομπές ιπτάμενης τέφρας είναι 100 mg/ m3.

β. Σε πάρα πολλές των περιπτώσεων οι υπερβάσεις είναι 300% και 400% πάνω από το
όριο, ενώ τον Αύγουστο 2007 υπερέβηκε τα 800% !)
Στην απάντηση αναφέρεται επίσης πως κατά την τελευταία τριετία η Νομαρχία Κοζάνης υπέγραψε τρεις (μόνο) εκθέσεις αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ για επιβολή προστίμου, και συγκεκριμένα στις 14/6/2006, 20/5/2006, 24/5/2006. Βέβαια τα πρόστιμα αυτά είναι περισσότερο «στάχτη στα μάτια» παρά ουσιαστική πίεση, αλλά δεν μπορούν να αγνοηθούν ως μηχανισμός κυρώσεων, έστω και ελάχιστων. Η Νομαρχία συνήθως τα ακοινώνει μετά φανών και λαμπάδων. Είναι ενδιαφέρον όμως να γνωρίζουν οι πολίτες και την κατάληξη τους. Τα εν λόγω πρόστιμα λοιπόν δεν επιβλήθηκαν. Η ΔΕΗ κατάφερε να τα ακυρώσει ! Προσέφυγε στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ακύρωσε τις αποφάσεις της Νομαρχίας και έκανε δεκτή την προσφυγή της ΔΕΗ !! (Ο Περιφερειάρχης, λοιπόν, Συνήγορος της ΔΕΗ και όχι του πολίτη…)

2 ) Συγκεντρώσεις αιωρουμένων σωματιδίων στο έδαφος (Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα).
Εδώ η απάντηση ήταν αναμενόμενη για τους μυημένους στην περιβαλλοντική πραγματικότητα της Ελλάδας, (αλλά μεγάλη έκπληξη για τον πολίτη μιας οποιασδήποτε ευνομούμενης Ευρωπαϊκής χώρας). Όπως αναφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το δίκτυο σταθμών της Νομαρχίας δεν υπάρχουν, διότι οι συσκευές μέτρησης δεν είναι σε λειτουργία λόγω παλαιότητας και μη αντικατάστασης τους από το 2002 (!).

Συμπέρασμα : Αποδεικνύεται με στοιχεία για άλλη μια φορά

-ότι η ΔΕΗ, παρόλες τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις της, δεν τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους και την ισχύουσα νομοθεσία,
-ότι η κοινωνία είναι ουσιαστικά απροστάτευτη απέναντι σε αυτές τις αυθαιρεσίες.

Δεν είναι δυνατόν μετά τόσες δεκαετίες παρουσίας της ΔΕΗ στην περιοχή μας να μην υπάρχει ένα αξιόπιστο και αντικειμενικό σύστημα καταγραφής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ρύπανσης που προκαλείται τόσο από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ (μονάδες, ορυχεία, αποθέσεις, μεταφορά τέφρας), όσο και από τις υπόλοιπες πηγές ανθρώπινης δραστηριότητας (αστικές, γεωργικές, κλπ), προκαλώντας ένα εφιαλτικό καθημερινό σκηνικό για τους πολίτες του λεκανοπεδίου.
Αλλά βέβαια, τι αξιοπιστία μπορεί να περιμένει κανείς από ένα κράτος, που είναι ανίκανο να τηρεί οποιαδήποτε δέσμευση του έστω και στα απλά θέματα. Πρόσφατο παράδειγμα η καταδίκη από τον ΟΗΕ της χώρας μας, (μόνης ανάμεσα στις 141 που υπέγραψαν το Κιότο), για την έλλειψη μηχανισμού αξιόπιστης καταγραφής των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα).
Πότε επιτέλους το κράτος και οι τοπικοί φορείς της αυτοδιοίκησης θα πάψουν τις εύκολες εξαγγελίες και του ανέξοδους λεονταρισμούς και θα αποφασίσουν να λάβουν εκείνα τα μέτρα, ώστε να υποχρεώσουν τη ΔΕΗ να πάψει να λειτουργεί σαν τοπική υπερεξουσία και να συμμορφώνεται στους νόμους;
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.
Είναι καιρός να αμφισβητήσουμε στην πράξη την παντοκρατορία του λιγνίτη και την άνευ όρων επέκταση των ορυχείων του.
Ο απολογισμός από την 60χρονη παρουσία της ΔΕΗ είναι ιδιαίτερα αρνητικός για το περιβάλλον του τόπου: μολυσμένος αέρας, στραγγισμένοι υδροφορείς, ξεκοιλιασμένη γη. Η ευθύνη όμως για την καταστροφή δε βαραίνει μόνο τη ΔΕΗ, αλλά και όλους όσους δεν έκαναν τίποτα για να τη σταματήσουν.

Οικολογική Κίνηση Κοζάνης
Οικολογική Κοινωνική Παρέμβαση Πτολεμαΐδας
Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δ. Υψηλάντη
Σύλλογος Περιβάλλοντος Ελλησπόντου
Σύλλογος Περιβάλλοντος Ακρινής
Σύλλογος Πληττομένων Μαυροπηγής

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2008

Nέα διαμαρτυρία κατοίκων στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου...


Οι κάτοικοι ζητούν προσλήψεις και καθαρό περιβάλλον, αλλά όπως
καταγγέλλουν αντιμετωπίζουν την αδιαφορία ΔΕΗ και υπουργείου Ανάπτυξης
Για πέμπτη φορά στα δύο τελευταία χρόνια οι κάτοικοι των χωριών Αγίου Δημητρίου και Ρυακίου, του νομού Κοζάνης, προχωρούν σε καταλήψεις ταινιοδρόμων της ΔΕΗ, διεκδικώντας προσλήψεις ανέργων και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ συγχρόνως αξιώνουν την ανάκληση των διώξεων κατά εβδομήντα κατοίκων για τη συμμετοχή τους στις καταλήψεις του περασμένου έτους.
Σε γενική συνέλευση του Συλλόγου για την Καταπολέμηση της Ανεργίας και την Ανάπτυξη της Περιοχής Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου, αποφασίστηκαν δυναμικές κινητοποιήσεις, με κατάληψη της βόρειας πύλης του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου, αύριο Σάββατο και ώρα 11 το πρωί. «Στην κινητοποίηση αυτή καλούμε όλους τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής, γιατί ο αγώνας για καθαρό περιβάλλον και για το δικαίωμα στη δουλειά είναι υπόθεση όλων», δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος του συλλόγου, Ηλίας Τεντζογλίδης. Πρόσθεσε ότι «θα πάμε για πολλοστή φορά μέσα σε λίγο διάστημα να διαμαρτυρηθούμε για την αδιαφορία της διοίκησης της ΔΕΗ και του υπουργείου Ανάπτυξης που κωφεύουν στα δίκαια αιτήματά μας». Διευκρίνισε ότι «η διοίκηση της ΔΕΗ αθέτησε την υπόσχεση που μας έδωσε πέρυσι το καλοκαίρι για 60 προσλήψεις», αλλά όπως είπε, «ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά και να βρίσκαμε λύση, αν ο αρμόδιος υπουργός κ. Χρήστος Φώλιας ανταποκρινόταν στο αίτημά μας να μας δεχτεί για διάλογο, πράγμα που δεν έκανε αν και του στείλαμε δύο επιστολές και τηλεφωνήσαμε πολλές φορές για μία συνάντηση». Στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Δημήτριο, οι κάτοικοι εμφανίστηκαν αποφασισμένοι «να αναδείξουμε τα αιτήματά μας και να απαιτήσουμε λύσεις με δυναμικό τρόπο. Δεν αντέχουμε άλλο, μας χόρτασαν υποσχέσεις, αδιαφορούν για να δώσουν λύσεις στα προβλήματα και στα δίκαια αιτήματά μας». Με την αυριανή κινητοποίηση οι κάτοικοι των δύο οικισμών ζητούν:

-Ουσιαστικά μέτρα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
-Ουσιαστικές προσλήψεις στη ΔΕΗ για την καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή.
-Σταμάτημα των διώξεων εναντίον κατοίκων της περιοχής που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου 2007.
Να σημειωθεί ότι στις προαναφερόμενες καταλήψεις των ταινιοδρόμων έγιναν επεισόδια μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και καταληψιών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών κατοίκων, μεταξύ των οποίων και μικρών παιδιών, καθώς και δύο αστυνομικών. Από τότε εκκρεμούν δικογραφίες κατά 70 κατοίκων που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Ειδικότερα, οι κάτοικοι αυτοί κλήθηκαν και κατέθεσαν στις αστυνομικές αρχές, ολοκληρώθηκαν οι δικογραφίες και στάλθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ αναμένονται οι κλήσεις από την εισαγγελική αρχή. Να σημειωθεί πάντως ότι στην υπόθεση αυτή υπήρξε ομοβροντία αντιδράσεων από φορείς της περιοχής που καταγγέλλουν τις διώξεις των κατοίκων που αγωνίζονται για το δίκιο τους και την ποινικοποίηση των αγώνων.
Τέλος, να σημειωθεί ότι ο Η. Τεντζογλίδης δήλωσε ότι «αυτή τη φορά στον αγώνα μας έχουμε συμπαραστάτη τη δημοτική αρχή Ελλησπόντου, καθώς ο δήμαρχος μας διαβεβαίωσε ότι θα είναι παρών στην κινητοποίηση μαζί με όλο το δημοτικό συμβούλιο».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΗΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 8 Μαΐου 2008

Το κομμάτι που μας λείπει...Για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε στην ζωή μας κάτι καλύτερο θα πρέπει να προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις χωρίς να περιμένουμε τις έτοιμες λύσεις που μας προσφέρονται. Μόνο με προσπάθεια αλλάζει ο κόσμος μας. Η προσπάθεια αν είναι συνεχής σίγουρα η ζωή μας θα κυλάει σε καλύτερα πλαίσια. Τίποτα δεν χαρίζεται...Όλα αποκτιούνται...

Διαβάστε περισσότερα...

Σύλλογος Περιβάλλοντος & Ανέργων Ακρινής :Kατάληψη ταινιοδρόμων...


Το δημοτικό διαμέρισμα της Ακρινής του δήμου Ελλησπόντου βρίσκετε στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ ΑΕ και υφίσταται τις πολλαπλές συνέπειες, με την τραγική επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την οικονομική βιωσιμότητα του χωριού.Με τα επιχειρησιακά σχέδια της ΔΕΗ να προβλέπουν την αφαίρεση όλων των καλλιεργήσιμων και βοσκήσιμων εκτάσεων του δημοτικού μας διαμερίσματος, με τα ορυχεία και τις αποθέσεις να περικυκλώνουν το χωριό, με το μέσο όρο ζωής των κατοίκων να μην ξεπερνά τα 69 έτη, οι κάτοικοι εκτός από την περιβαλλοντική λαίλαπα θα υποστούν και τις τραγικές οικονομικές συνέπειες μετά την αφαίρεση του πρωτογενή τομέα.

Για δεκαετίες οι κάτοικοι της Ακρινής στήριξαν την ανάπτυξη του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της ενεργειακής επάρκειας της χώρας. Θα ήταν κοινωνικά και πολιτικά άδικο το τίμημα της μετοχοποιημένης πλέον ΔΕΗ ΑΕ να μεταφερθεί στις πλάτες των ίδιων ανθρώπων.Το εθνικό συμφέρον έχει κάποιο κόστος το οποίο πρέπει να επωμίζονται όλοι οι πολίτες της χώρας και όχι μονομερώς οι κάτοικοι της Ακρινής…..

Μη έχοντας άλλη διέξοδο στα αδιέξοδα που μας έχουν δημιουργήσει η ΔΕΗ ΑΕ και η πολιτεία είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε τον δρόμο των αγωνιστικών κινητοποιήσεων που θα ξεκινήσουν το Σάββατο στις 10/5/008 και ώρα 10 πμ στην διασταύρωση των οδών Ακρινής Κλείτου.
Διεκδικώντας την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, την μετεγκατάσταση του χωριού καθώς και την εργασιακή αποκατάσταση των κατοίκων του χωριού.Ζητάμε συγγνώμη και την κατανόηση των ελλήνων πολιτών από τα ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μετά την κατάληψη των ταινιοδρόμων τροφοδοσίας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Ο πρόεδρος του συλλόγου
Κώστας Ν Πουτακίδης

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 6 Μαΐου 2008

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος...

Η ασθένεια της σύγχρονης πόληςΣτην έξαρση του βρογχικού άσθματος, ειδικά στα παιδιά, οδηγεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής, καθώς τα κρούσματα έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ υπολογίζεται ότι σήμερα στη χώρα μας πάσχουν από τη νόσο 500.000 άτομα. Ερευνα που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας έδειξε ότι το 43% των πασχόντων από άσθμα εκτιμούν πως η πάθησή τους δεν ελέγχεται σωστά, ενώ το 50% δηλώνει ότι τους περιορίζει στη φυσική τους δραστηριότητα. Επίσης, το 20-30% αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κοινωνική τους δραστηριότητα εξαιτίας του άσθματος.

Πάντως οι ειδικοί τονίζουν ότι το βρογχικό άσθμα μπορεί να ελεγχθεί, καθώς με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, μπορούν να ζουν μια απόλυτα φυσιολογική ζωή, χωρίς συμπτώματα και περιορισμό των δραστηριοτήτων τους.

Τι είναι άσθμα;

Ασθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση των αεραγωγών των πνευμόνων (βρόγχοι), η οποία προσβάλλει το περίπου 5% του πληθυσμού. Στα παιδιά, το ποσοστό είναι υψηλότερο και συνεχώς αυξάνεται. Το άσθμα χαρακτηρίζεται από δύσπνοια, συσφικτικό αίσθημα στο θώρακα, συριγμό κατά την εκπνοή και βήχα, συμπτώματα που οφείλονται στην ύπαρξη φλεγμονής και στη στένωση των αεραγωγών.

Αιτίες που το προκαλούν

Το άσθμα μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά η αιτία εμφάνισης είναι ακόμη άγνωστη. Με την πάροδο του χρόνου οι αεραγωγοί των ασθματικών ασθενών γίνονται πιο ευαίσθητοι σε διάφορα ερεθίσματα (π.χ. σκόνη, καπνός, γύρεις, συναισθηματικές μεταπτώσεις κ.ά.) σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Το άσθμα σε πολλές περιπτώσεις είναι κληρονομική νόσος

Οι εξάρσεις άσθματος μπορεί να οφείλονται σε διάφορα αίτια, τα οποία ονομάζονται προκλητικοί παράγοντες, όπως ο κρύος αέρας, η έντονη άσκηση ή η συναισθηματική φόρτιση.

Στους προκλητικούς παράγοντες ανήκουν και τα αλλεργιογόνα. Αυτά βρίσκονται στο περιβάλλον και περιέχουν ουσίες που προκαλούν αλλεργική αντίδραση.

Στα αλλεργιογόνα περιλαμβάνονται η γύρη των δέντρων, το τρίχωμα των ζώων, η οικιακή σκόνη, η ρύπανση, μερικές τροφές, τα αρώματα και ο καπνός του τσιγάρου.

Τα αλλεργιογόνα ευθύνονται για τη δημιουργία φλεγμονής στο εσωτερικό των αεραγωγών. Επίσης παρατηρούνται υπερέκκριση βλέννης και σύσπαση των μυών των αεραγωγών (βρογχόσπασμος), με αποτέλεσμα περιορισμό της ροής του αέρα κατά την αναπνοή.

Πόσο σοβαρό

είναι το άσθμα;

Σε πολλές περιπτώσεις πολλοί ασθενείς δεν γνωρίζουν ότι έχουν άσθμα, υποεκτιμούν τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων τους και δεν επισκέπτονται το γιατρό τους. Γενικά το άσθμα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών και περιορίζει τη συμμετοχή τους στις καθημερινές δραστηριότητες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το άσθμα μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή, ειδικά αν δεν θεραπεύεται ικανοποιητικά ή έγκαιρα. Μάλιστα σε μερικούς ασθενείς, ένας παροξυσμός μπορεί να είναι τόσο σοβαρός ώστε να οδηγήσει στο θάνατο.

Πότε εμφανίζεται;

Σε αρκετές περιπτώσεις το άσθμα εκδηλώνεται κατά τη βρεφική ή την παιδική ηλικία των ασθενών. Ορισμένοι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα περιστασιακά (άνοιξη, φθινόπωρο), ενώ άλλοι καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Επομένως το άσθμα είναι μια νόσος που χαρακτηρίζεται από περιόδους έξαρσης και περιόδους ύφεσης των συμπτωμάτων.

Πώς θεραπεύεται ;

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει θεραπεία που να επιτυγχάνει πλήρη ίαση της νόσου, όμως υπάρχουν διάφορες κατηγορίες φαρμάκων που βοηθούν στον έλεγχο και την ανακούφιση των συμπτωμάτων, βελτιώνοντας παράλληλα και την πνευμονική λειτουργία. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες αντιασθματικών φαρμάκων:

**Φάρμακα για προφυλακτική θεραπεία

** Ανακουφιστικά φάρμακα

Στην προφυλακτική αγωγή ανήκουν τα αντιφλεγμονώδη σκευάσματα που αποτελούν τη βάση της αντιασθματικής θεραπείας.

Τα εισπνεόμενα στεροειδή, σύμφωνα και με τις Διεθνείς Οδηγίες για την Αντιμετώπιση του Ασθματος (GINA 2002), έχουν την ισχυρότερη αντιφλεγμονώδη δράση και είναι θεραπεία πρώτης επιλογής ακόμη και για ασθενείς με ήπιο άσθμα. Οι ασθενείς ακόμη και αν δεν εμφανίζουν συμπτώματα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν καθημερινά τη θεραπεία προφύλαξης. Ετσι, μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης μιας παρόξυνσης και με τον τρόπο αυτό μπορούν να έχουν μια φυσιολογική ζωή συμμετέχοντας σε όλες τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Η ανακουφιστική θεραπεία χορηγείται μόνο για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, ενώ δεν θεραπεύει τη φλεγμονή των αεραγωγών. Τα φάρμακα αυτά ονομάζονται και βρογχοδιασταλτικά και ανακουφίζουν τους ασθενείς από τα συμπτώματα σε ελάχιστο χρόνο. Είναι όφελος για τους ασθενείς να χρησιμοποιούν βρογχοδιασταλτικά τα οποία προσφέρουν γρήγορη ανακούφιση από τα συμπτώματα και παράλληλα η δράση τους να διαρκεί για αρκετές ώρες.

Εξέλιξη στη θεραπευτική προσέγγιση του άσθματος αποτελεί η χορήγηση σταθερού συνδυασμού εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς με βρογχοδιασταλτικό μέσο μιας συσκευής εισπνοών, η οποία βοηθά στην απλοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής, στον καλύτερο έλεγχο του άσθματος και στη βελτίωση της συμμόρφωσης των ασθενών στη θεραπεία.

Της ΣΟΦΙΑΣ ΝΕΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 06/05/2008Στην περιοχή μας το φαινόμενα, του άσθματος,των αποφρακτικών πνευμονοπαθειών, των ρινίτιδων, των λοιμωδών βρογχίτιδων και των οξείων βρογχίτιδων είναι υπερβολικά έντονο λόγω της ύπαρξης των αιωρούμενων σωματιδίων που υπάρχουν εξαιτίας των ορυχείων και των εργοστασίων της (Δ)ΕΗ Α.Ε.Το κράτος λοιπόν όφειλε τουλάχιστον να μας προστατέψει δίνοντας μας την δυνατότητα να γνωρίζουμε το πόσο τουλάχιστον ρυπαινόμαστε σε καθημερινή βάση από αιωρούμενα σωματίδια για να μπορούμε να προφυλαχθούμε. Όμως το κράτος και η αρμόδια να ελέγξει την αποικιοκρατική(Δ)ΕΗ Α.Ε Νομαρχία λέει πως δεν έχει τα κατάλληλα μηχανήματα άρα λοιπόν όλοι εμείς πρέπει να πιστεύουμε τις μετρήσεις που δίνει ο ρυπαίνων (υπάρχει και η φιλότιμη προσπάθεια μετρησεις ρύπων του ΤΕΙ από μεγάλη απόσταση και όχι στην πηγή τους). Ενώ σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να μετρούν μικρότερα σε μέγεθος σωματίδια στην περιοχή μας δεν ξέρουμε αν μετριούνται με ακρίβεια τα σωματίδια PM 10. Προκείμενου να γνωρίζουμε τι ακριβώς μας γίνεται κάναμε πέρισυ το καλοκαίρι πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Υψηλάντη να βάλουμε ένα σταθμό μέτρησης ρύπων. Αν και με αρκετή καθυστέρηση (?) σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Δήμαρχος κ. Κυριάκος Μιχαηλίδης ο δήμος πρόκειται να υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), προκειμένου να αναλάβει το πανεπιστήμιο την εγκατάσταση και τη λειτουργία του απαραίτητου σταθμού μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.Η απόφαση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς οι μετρήσεις που πραγματοποιεί η ΔΕΗ αφενός ωραιοποιούν την κατάσταση, σύμφωνα με το δήμαρχο, και αφετέρου δε βλέπουν συνήθως το φως της δημοσιότητας.Το κόστος της εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού αυτού δεν είναι μικρό καθώς φτάνει τα 90.000 με 100.000 ευρώ, αλλά ο δήμος έκρινε πως πρέπει να έχει στα χέρια του ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις για να μπορεί στη συνέχεια να παλέψει καλύτερα το αίτημά του προς τη ΔΕΗ για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
Ελπίζουμε να λειτουργήσει σύντομα λοιπόν γιατί πάντα ο χρόνος κυλά εις βάρος μας...


Διαβάστε περισσότερα...

Καλό ταξίδι Βασούλα...


Δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω...Δεν μπορώ να το καταλάβω...Λίγες ώρες πριν την μοιραία σου απόφαση, σε είδα ανέμελη να περπατάς στην γειτονιά . Ποιος το περίμενε η ψυχούλα σου να είναι τόσο φορτωμένη που να σε οδηγήσει στο μοιραίο...Αργότερα θέλησες να φύγεις μα δεν μας άκουσες. Άργησες και αρχίσαμε να ανησυχούμε, μα σε εμπιστευόμασταν. Σε είχαμε χάσει, και ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πως. Γιατί να μην ήταν κάποιος εκεί για να σου αλλάξει το προδιαγραμμένο σου σχέδιο;
Γιατί να είναι τόσο άδικος ο θάνατος; Τι μπορεί να ζήλεψε από μια νέα μόλις 16 χρονών που τώρα άρχιζε να γεύεται την ζωή; Έφυγες και η απουσία σου είναι τόσο φανερή... Πως γίνεται το γειτονάκι μου, κορίτσι όλο ζωντάνια, να έχει φύγει στην γειτονιά των αγγέλων;
Αντίο Βασούλα. Ο Κώστας και ο Βασίλης θα σε μαλώσουν που βιάστηκες να φύγεις από κοντά μας. Να μας θυμάσαι που και που από εκεί πάνω. Και εμείς εδώ να είσαι σίγουρη πως θα σε έχουμε για πάντα στην μνήμη μας και την καρδιά μας. Η μόνη ιδέα που μας παρηγορεί είναι πως κάποτε, κάπου θα τα ξαναπούμε...

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 3 Μαΐου 2008

Βαριά ατμόσφαιρα στην Κομισιόν...


Δύο προειδοποιητικές επιστολές φεύγουν από τις Βρυξέλλες στις 6 Μαΐου με προορισμό τη χώρα μας. Με την πρώτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καλεί την κυβέρνηση να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο, ενώ με τη δεύτερη θα ζητείται ο έλεγχος των εκπομπών των ρυπογόνων βιομηχανιών και η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας όσων ρυπαίνουν και δεν συμμορφώνονται.
Η κίνηση προδικαστικής διαδικασίας για τις παραπάνω δύο υποθέσεις, έπειτα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου επιτρόπου κ. Σταύρου Δήμα, έχει ήδη συμφωνηθεί σε επίπεδο Κομισιόν, αλλά οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν την προσεχή Τρίτη στο πλαίσιο ενός συνολικού «πακέτου» δικαστικών υποθέσεων που αφορά πολλές χώρες.
Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στις αιτιάσεις της Επιτροπής εντός δύο μηνών, ενώ από τις εξηγήσεις που θα δώσει θα εξαρτηθεί και η συνέχεια από κοινοτικής πλευράς.
Εάν οι απαντήσεις δεν θεωρηθούν επαρκείς, τότε θεωρητικά η Κομισιόν μπορεί, την επόμενη μέρα μετά την παρέλευση της προθεσμίας, να ενεργοποιήσει το δεύτερο και τελευταίο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας (επιστολή αιτιολογημένης γνώμης), πριν από την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Αναφορικά με το Πρωτόκολλο του Κιότο η Ελλάδα κατηγορείται για μη εφαρμογή της κοινοτικής απόφασης 280/2004 (ενσωματώνει το Πρωτόκολλο), δεδομένου ότι όφειλε από το Δεκέμβριο του 2005 να θέσει σε ισχύ σύστημα απογραφής των αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά δεν το έκανε.
Εξίσου σοβαρή θεωρείται και η παράλειψη της χώρας μας να θέσει σε ισχύ την οδηγία για την αδειοδότηση των μεγάλων βιομηχανιών που θεωρούνται ρυπογόνες (λιγνιτικές μονάδες, χαλυβουργίες, διυλιστήρια, χημικές βιομηχανίες κ.λπ.).
Η ονομαζόμενη οδηγία IPPC, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008, αφορά όχι μόνο τις νέες βιομηχανίες αλλά και τις υφιστάμενες, δεδομένου ότι υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να επανεξετάσουν όλες τις άδειες και να υποχρεώσουν τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα περί ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων.
Η κυβέρνηση δεν κοινοποίησε πριν από τον Οκτώβριο του 2007, ως ώφειλε, το σχέδιο για την εφαρμογή της οδηγίας, προφανώς διότι πολλές μεγάλες βιομηχανίες, όπως για παράδειγμα η ΔΕΗ, δεν είναι σε θέση να τηρήσουν τις αυστηρές κοινοτικές διατάξεις περί ρύπανσης.
Η IPPC ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης, θεσπίζει μια διαδικασία έκδοσης άδειας για τέτοιες δραστηριότητες και προσδιορίζει ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να καλύπτει κάθε άδεια, σε ό,τι αφορά κυρίως την απόρριψη ουσιών που ρυπαίνουν.
Στόχος είναι η μη ρύπανση ή η ελαχιστοποίηση των ρύπων στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος, καθώς και των αποβλήτων που προέρχονται από βιομηχανικές και γεωργικές εγκαταστάσεις με σκοπό να επιτευχθεί μια υψηλής στάθμης προστασία του περιβάλλοντος.
Για να πάρει άδεια λειτουργίας, μια βιομηχανική ή γεωργική εγκατάσταση πρέπει να τηρεί ορισμένες θεμελιώδεις υποχρεώσεις αναφορικά κυρίως με την:
1) πρόληψη κάθε ρύπανσης μεγάλων διαστάσεων,
2) ανακύκλωση των αποβλήτων,
3) αποτελεσματική χρησιμοποίηση της ενέργειας,
4) πρόληψη των ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους,
5) αποκατάσταση της τοποθεσίας μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων.
Επιπλέον, η απόφαση για έγκριση άδειας περιέχει αριθμό συγκεκριμένων απαιτήσεων, οι κυριότερες μεταξύ των οποίων είναι:
α) Οριακές τιμές εκπομπής ρύπων.
β) Ενδεχόμενα μέτρα για προστασία του εδάφους, του νερού και του αέρα.
γ) Επιτήρηση της απόρριψης αποβλήτων.
Πριν από τη χορήγηση της άδειας πρέπει να παρέχονται όλες οι πληροφορίες και να προβλέπονται επαρκείς προθεσμίες ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.λπ.) να μπορούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους και ενδεχομένως να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους, οι οποίες θα πρέπει να συνεκτιμώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Οι κατηγορίες βιομηχανιών
■Βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας
■Παραγωγή και μεταποίηση μετάλλων (χαλυβουργίες)
■ Βιομηχανία ορυκτών προϊόντων
■ Χημική βιομηχανία
■ Μονάδες διαχείρισης αποβλήτων
■ Αλλες δραστηριότητες (βιομηχανίες χαρτοπολτού, υαλουργίες κ.λπ.)
■ Μεγάλες μονάδες εκτροφής χοίρων, πουλερικών


Βρυξέλλες, του ανταποκριτή ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΛΟΥ

Ελεύθερος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα...
 
back to top