Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Πώληση Λιγνιτικών Μονάδων ΔΕΗ με ή χωρίς Ορυχεία...

Όλος ο τύπος αναφέρεται στην επικείμενη πώληση λιγνιτικών Μονάδων (ΑΗΣ) της ΔΕΗ χωρίς να διευκρινίζει κατά πόσον θα συμπεριληφθούν στην πώληση και Ορυχεία. Κάποιοι σημειώνουν το κενό αυτό στην πληροφόρηση, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό μιας και τα ορυχεία καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις, στις οποίες, εάν δεν γίνει η κατάλληλη αποκατάσταση μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, θα δημιουργηθούν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που θα επιβαρύνουν τις επερχόμενες γενεές.
Τα ορυχεία απασχολούν την πλειοψηφία του προσωπικού της ΔΕΗ στις περιοχές των λιγνιτωρυχείων.
Ο λιγνίτης είναι ο κύριος παράγοντας κόστους των ΑΗΣ και έτσι το κόστος του καθορίζει την ένταξη μιας μονάδας στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας.
Είχαμε από τριετίας επισημάνει (1) το υψηλό κόστος του ελληνικού λιγνίτη, το οποίο ήταν τότε το υψηλότερο στην Ευρώπη, διπλάσιο του ανταγωνιστού Mini Maritsa Iztok στην Βουλγαρία. Παράλληλα, η τιμή του φυσικού αερίου έπεσε με αποτέλεσμα, σε κάποιες περιόδους , να εντάσσονται στην παραγωγή του ρεύματος οι λιγνιτικοί ΑΗΣ μετά από εκείνους του φυσικού αερίου. Η απαξίωση αυτή της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής θα οδηγήσει στην πώληση των μονάδων έναντι συμβολικού τιμήματος (ό,τι δεν βγάζει λεφτά ή προκαλεί ζημία δεν έχει αξία).
Επειδή η λειτουργία των ορυχείων επηρεάζει μεγάλο εκλογικό σώμα, η διατήρησή τους υπό «κρατική» ιδιοκτησία, με παράλληλη πώληση σταθμών, φαντάζει μια διαδικασία που έχει μικρότερο πολιτικό κόστος. Τη μη πώληση των ορυχείων είναι δυνατόν να επιθυμούν και οι περισσότεροι των αγοραστών είτε διότι δεν ασχολούνται με τα ορυχεία είτε διότι δεν επιθυμούν να εμπλακούν με τα δύσκολα και φτωχά ελληνικά λιγνιτωρυχεία. Το μοντέλο αυτό το βλέπουμε υλοποιούμενο στη γειτονιά μας, Κόσοβο, Βουλγαρία και εσχάτως στη Σερβία.
Στην περίπτωση αυτή, η τροφοδοσία των σταθμών θα είναι εξασφαλισμένη (και με ποινικές ρήτρες για ποιότητες και ποσότητες λιγνίτη) μέσω συμφωνιών πώλησης λιγνίτη μεταξύ των «κρατικών» λιγνιτωρυχείων και του «ιδιώτη» παραγωγού. Βέβαια, για να εντάσσονται οι πωληθείσες μονάδες θα πρέπει η τιμή του καυσίμου (λιγνίτη) να είναι σε ανταγωνιστικά επίπεδα, ενώ σήμερα το κόστος λέγεται ότι είναι διπλάσιο. Συνεπώς, το ορυχεία θα δουλεύουν με σημαντικές ζημιές και οι απολύσεις, μαζί με τη δραματική μείωση των μισθών, φαίνονται μονόδρομος. Παράλληλα, λόγω των κακών οικονομικών, η περιοχή που φιλοξενεί τα ορυχεία θα χάσει οποιαδήποτε ωφέλεια.
Η λειτουργία της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής είναι απαραίτητη για την ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια. Συνεπώς, η Κυβέρνηση έχει δύο επιλογές:
α) αποδεχόμενη ότι δεν μπορεί να μειωθεί το κόστος του λιγνίτη, να προστατεύσει και να επιδοτήσει μια «κρατική» λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή, ή
β) να προσπαθήσει να μειώσει το κόστος του λιγνίτη ώστε η σχετική ηλεκτροπαραγωγή να αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό.
Η δεύτερη επιλογή είναι προφανώς η καλύτερη αλλά μπορεί να υλοποιηθεί καλύτερα από μια ιδιωτική επιχείρηση που θα περιλαμβάνει και σταθμούς και ορυχεία. Αυτή η επιχείρηση θα είναι επίσης πιο δυναμική στην επίτευξη κάποιων απαραίτητων εξαιρέσεων σε κανονισμούς της ΕΕ (2) ώστε να τερματισθεί απρόσκοπτα η λιγνιτική εκμετάλλευση με παράδοση της επιφάνειας του εδάφους ξανά στις συνήθεις δραστηριότητες.

Μάριος Λεονάρδος
Μηχανικός Μεταλλείων, MSC, PhD
τ. Διευθυντής Σχεδιασμού και Απόδοσης Ορυχείων / ΔΕΗ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
(1) http://energypress.gr/news/spartakos-apodotika-ta-oryheia-tis-dei-idoy-kai-i-meleti
(2) http://euracoal2.org/download/Public-Archive/Events/EC-Coal-Dialogue/20150708-11th/2-4-Leonardos_(PPC)_Greek-view-on-LCP-BREF.pdf

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Άδεια στην Ελλ. Χρυσός για απόθεση τοξικών αποβλήτων στις στοές του μεταλλείου Ολυμπιάδας...

Mε απόφαση της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών του ΥΠΕΝ (ΔΜΕΒΟ) με ημερομηνία 14/3/2017, χορηγήθηκε στην Ελληνικός Χρυσός Άδεια Λειτουργίας της Μονάδα Λιθογόμωσης του μεταλλείου Ολυμπιάδας που, κατά τις εξαγγελίες της εταιρείας, πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Απρίλιο 2017.
“Λιθογόμωση” είναι η πλήρωση των κενών στοών του υπόγειου μεταλλείου μετά την εξόρυξη. Όταν γίνεται με αδρανή υλικά, η λιθογόμωση προσδίδει σταθερότητα στις στοές και στο υπερκείμενο έδαφος και βοηθά στην ελαχιστοποίηση του φαινομένου της όξινης απορροής. Ως υλικό λιθογόμωσης στο μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, κάτω από τη Στρατονίκη, η Ελληνικός Χρυσός από το 2005 χρησιμοποιεί τα αδρομερή τέλματα (απόβλητα) εμπλουτισμού, με την προσθήκη 10% τσιμέντου και 20% νερού. Απόβλητα εμπλουτισμού θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό λιθογόμωσης και στην Ολυμπιάδα.
Κατά τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και το Γενικό Χημείο του Κράτους, το σύνολο των αποβλήτων εμπλουτισμού Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας που χρησιμοποιούνται και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη λιθογόμωση είναι “επικίνδυνα απόβλητα”. Όπως αναφέρει η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης 14504/30.9.2015 για τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών (παράβαση 8η: “Ελλιπής χαρακτηρισμός επικινδυνότητας παραγόμενων αποβλήτων”):
“Σύμφωνα με το ΓΧΚ, τα απόβλητα της διεργασίας (λεπτομερές και αδρομερές τέλμα) χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (τοξικά για τον άνθρωπο κατηγορίας 1, επικίνδυνα για το περιβάλλον κατηγορίας 2 κλπ)”.
Ο “Ελλιπής χαρακτηρισμός επικινδυνότητας παραγόμενων αποβλήτων” είναι επίσης η 6η παράβαση της Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης 14505/30.9.2015 που αφορά τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας.
Σύμφωνα με τους Επιθεωρητές, στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εγκρίθηκε με την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011 η Ελληνικός Χρυσός χαρακτήρισε τα ανωτέρω απόβλητα «αδρανή» με τη χρήση λανθασμένης μεθοδολογίας. Ο βολικά «λανθασμένος» χαρακτηρισμός επιτρέπει την απόθεσή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής αδρανών ή μη επικινδύνων αποβλήτων, αλλά και τη χρήση του αδρομερούς τέλματος ως υλικού λιθογόμωσης.
Όσον αφορά τα απόβλητα εμπλουτισμού του μεταλλείου Μαύρων Πετρών (που είναι παρόμοιου χημισμού με αυτά της Ολυμπιάδας), υπάρχουν εδώ και σχεδόν μια δεκαετία ισχυρές ενδείξεις οτι είναι τοξικά και επικίνδυνα. Το 2008, η “ΕΠΙΤΗΡΩ”, η Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων των ΚΥΑ 143088/2005 και 45129/1999 στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου, ανέφερε στη 2η Τεχνική της Έκθεση οτι:
«Ο χημισμός όλων των τελμάτων είναι χαρακτηριστικός αυτών που, σύμφωνα με σχετική Οδηγία της ΕΕ (91/689/ΕΚ), ανήκουν στην κατηγορία των επικινδύνων αποβλήτων και για τα οποία ισχύουν συγκεκριμένες προδιαγραφές απόθεσης…»
Η Τεχνική Έκθεση κατατέθηκε στο Δήμο Σταγείρων-Ακάνθου και στο τότε αρμόδιο Υπουργείο το Μάιο του 2008. Αντί το Υπουργείο να υποχρεώσει την εταιρεία να αποθέτει τα απόβλητα εμπλουτισμού με προδιαγραφές επικινδύνων αποβλήτων και να βρει άλλα, ασφαλή υλικά για την πλήρωση των κενών της εξόρυξης, ανέχτηκε και συνεχίζει να ανέχεται το έγκλημα. Για την εταιρεία ο ενταφιασμός των αδρομερών αποβλήτων, δηλαδή του 85% του συνόλου, στις στοές του μεταλλείου είναι η βολική και ανέξοδη λύση. Αν απαγορευόταν η χρήση τους στη λιθογόμωση θα έπρεπε να βρεθεί χώρος επιφανειακής απόθεσης για επιπλέον 5,68 εκατ. τόνους επικίνδυνων αποβλήτων από Ολυμπιάδα και Μαυρες Πέτρες – όπως ο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα, ο οποίος όμως έχει πολλά και σοβαρά προβλήματα.
Στο άρθρο του με τίτλο “Η χρησιμοποίηση τελμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε θειούχα ορυκτά ως υλικό λιθογόμωσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών” το Φεβρουάριο 2014, ο μηχανικός μεταλλείων κ. Γ. Ψυχογιόπουλος τεκμηριώνει ότι τα αδρομερή τέλματα των Μαύρων Πετρών όχι μόνο αδρανή δεν είναι, αλλά αντίθετα είναι “επικίνδυνα απόβλητα” και (θα έπρεπε να) απαγορεύεται η χρήση τους ως υλικά λιθογόμωσης.
Το άρθρο του κ. Ψυχογιόπουλου επιβεβαιώνει το μεταγενέστερο συμπέρασμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε λανθασμένη μεθοδολογία για το χαρακτηρισμό των τελμάτων. Ο περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός που εκτέλεσε αφορά μη εξορυκτικά απόβλητα που αποτίθενται σε ειδικούς χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, που έχουν σύστημα στεγανοποίησης και συλλογής στραγγισμάτων για την αποφυγή της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα. Η λιθογόμωση, όμως, αποτίθεται εντελώς αθωράκιστη σε εξοφλημένα τμήματα του κοιτάσματος που βρίσκονται μέσα σε χώρους έντονης τεκτονικής καταπόνησης και έχουν άμεση επικοινωνία με τους υδροφορείς της περιοχής. Oποιαδήποτε μακροχρόνια φυσική και χημική αποσταθεροποίησή της, πέραν των επιπτώσεων επί των μηχανικών της ιδιοτήτων, θα έχει άμεσες επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά της περιοχής. Η ανάμιξή των τελμάτων με τσιμέντο εξουδετερώνει μόνο πρόσκαιρα την οξύτητά τους. Η παρουσία θειούχων προκαλεί διάλυση της ασβεστούχας φάσης του τσιμέντου ενισχύοντας τον εκφυλισμό της λιθογόμωσης και τη διαφυγή ρύπων στα υπόγεια ύδατα.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.2.8-7, σελ. 5.2-59 της ΜΠΕ, κατά την περίοδο 2006-2009, 226.044 κ.μ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ αδρομερών τελμάτων εμπλουτισμού του μεταλλείου Μαύρων Πετρών “αξιοποιήθηκαν” ως υλικό λιθογόμωσης. Οι μέχρι σήμερα επιπτώσεις της πρακτικής αυτής στο περιβάλλον της περιοχής δεν έχουν μεν διερευνηθεί, είναι όμως πολύ πιθανό ότι έχουν ήδη προκαλέσει σημαντική ρύπανση.
Με την πρόσφατη απόφαση της αρμόδιας ΔΜΕΒΟ/ΥΠΕΝ η εγκληματική πρακτική της λιθογόμωσης με δυνάμει (έστω) οξεοπαραγωγά και επικίνδυνα απόβλητα επεκτείνεται και στην Ολυμπιάδα. H υπηρεσία αγνόησε τα πορίσματα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και του ΓΧΚ, αγνόησε τους κινδύνους για τους υδατικούς πόρους και την υγεία και ασφάλεια εργαζομένων και κατοίκων και επέλεξε την απρόσκοπτη συνέχιση της «επένδυσης» κατά τις επιθυμίες της εταιρείας.
Αγνόησε επίσης τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί μετά την απόφαση της 2/11/2016 (της ίδιας της ΔΜΕΒΟ!), με την οποία απορρίπτεται ως μη εφαρμόσιμη η μεταλλουργική μέθοδος flash smelting, υπό τις συνθήκες και τις προδιαγραφές με τις οποίες εγκρίθηκε περιβαλλοντικά. H υπηρεσία γνωρίζει οτι η ΔΙΚΗ ΤΗΣ απόφαση σημαίνει οτι η μονάδα παραγωγής καθαρών μετάλλων, που είναι συμβατική της υποχρέωση της εταιρείας, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σημαίνει οτι δεν ισχύουν οι εγκρίσεις τεχνικών μελετών, δεν ισχύει η ΑΕΠΟ, δεν μπορεί να εγκριθεί το Επενδυτικό Σχέδιο, δεν υπάρχει δημόσιο όφελος, παραβιάζεται η σύμβαση.
Η υπηρεσία τα γνωρίζει όλα αυτά. Αλλά σφυρίζει αδιάφορα και εκδίδει άδειες.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανάστατοι οι κάτοικοι των Αναργύρων Φλώρινας – Καθημερινό φαινόμενο οι καθιζήσεις εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Μνηστήρες για μια νύφη που την φώναζαν ΔΕΗ...

«Είναι ζήτημα εάν η ΔΕΗ θα μπορεί να πληρώσει μισθούς του τακτικού προσωπικού μετά τον Ιούνιο» τόνισε από το βήμα του 27ου Έκτακτου Εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Πτολεμαΐδας ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Γιώργος Αδαμίδης, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ Κοζάνης την περασμένη Τρίτη. Το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει ως συνέπεια των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.
Πως μπορεί κάποιος να τεμαχίσει, να καταστρέψει, να απαξιώσει κάτι που πριν από 7 χρόνια είχε 1δις κέρδη, τζίρο το 2009 πάνω από €6δις , με 7,5εκ.πελάτες, με 62 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 363 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ώστε σήμερα να ζητούν πρακτικά να την χαρίσουμε σε ιδιώτες κυρίως αλλοδαπούς αλλά κι ημεδαπούς μεσάζοντες;
Κι όμως αυτή είναι η ιστορία της ΔΕΗ στα χρόνια της κρίσης
Δεν είναι σκοπός της επιφυλλίδας αυτής να κάνει τεχνικές αναλύσεις, θα χρειαζόταν τόμους, αλλά θα προσπαθήσουμε να πούμε όσο γίνεται πιο απλά πως η Πράσινη σοσιαλεπώνυμη λοιμική μαζί με τις ύαινες κατάφερε το ακατόρθωτο, με την ύπουλη συναίνεση του κακού συνδικαλισμού να απαξιώσει την μεγαλύτερη εταιρία της Ελλάδας και σήμερα να ζητούν να τους την χαρίσουμε για να κλείσει η αξιολόγηση.
Αφορμή για την παρέμβαση ήταν η όψιμη ανακάλυψη από τα ΜΜΕ ότι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ πληρώνουμε "κερατιάτικα" που δεν αφορούν την κατανάλωση ρεύματος, κάτι που γράφαμε χρόνια και μάλιστα από την στιγμή που ο Ευάγγελος Βενιζέλος πρόσθεσε το Χαράτσι, ουσιαστικά έδωσε και το τελειωτικό χτύπημα που οδήγησε χιλιάδες συμπολίτες μας σε αδυναμία πληρωμής, με την ΔΕΗ να είναι υποχρεωμένη να δίνει λεφτά που δεν έχει εισπράξει.
Γιατί όμως τα ΜΜΕ, που έλεγαν ότι το χαράτσι "είναι δίκαιος φόρος" ανακάλυψαν σήμερα τις επιπλέον χρεώσεις; Πολύ απλά γιατί εν' όψει της ιδιωτικοποίησης το ρεύμα, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω, πρέπει να ακριβύνει ώστε να έχουν κέρδη οι ιδιώτες. Ακριβότερο ρεύμα με λιγότερες επιπλέον χρεώσεις θα μοιάζει με φθηνότερος λογαριασμός, αλλά πάλι εμείς θα πληρώσουμε τα υπερκέρδη εν μέσω κρίσης.
Όταν ανέλαβε η Πράσινη λοιμική την εξουσία το 2009, αποφάσισε να βάλει ιδιώτες στην Ενέργεια, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα, η Ελλάδα είχε το φθηνότερο ρεύμα στην ΕΕ και δεν μπορούσαν να μπουν ιδιώτες που πουλούσαν ακριβότερο ρεύμα. Δεν ξέρω σε ποια οικονομική σχολή το έμαθαν, αλλά αποφάσισαν ότι η ΔΕΗ, αν και κερδοφόρα, έπρεπε να αυξήσει την τιμή του ρεύματος έτσι ώστε να είναι κερδοφόροι και οι ανταγωνιστές της! Έτσι η ΔΕΗ έκανε αυξήσεις έως 13,8% (2010) + 12% (2012) + αύξηση του ΦΠΑ με τον συντελεστή 13% από το παλαιό 11%, το 2013 ανακοινώθηκαν αυξήσεις από 8,6% (οικιακό) έως 12% (Βιομηχανικό), ενώ η μεσοσταθμική αύξηση για τα τιμολόγια χαμηλής τάσης πήγε στο 3% και τέλος από το καλοκαίρι του 2013 απελευθερώθηκε η Αγορά.
Για να μην σας μπλέξουμε με αριθμούς. Η Ελλάδα είχε το φθηνότερο ρεύμα στην ΕΕ κυρίως γιατί είναι κρατική και διότι βασιζόταν στην παραγωγή κατά στο φθηνότατο λιγνίτη που είναι σε αφθονία στην Ελλάδα και στα υδροηλεκτρικά (Υ/Η) που είναι σχεδόν...."τσάμπα" και λιγότερο στο πετρέλαιο στα νησιά που όμως αντισταθμιζόταν (ο κωδικός ΥΚΩ στον λογαριασμό σας) από τις άλλες φθηνές και δωρεάν πρώτες ύλες του υπεδάφους και του ύδατος της Χώρας.
Τι έκαναν λοιπόν
Αποφάσισαν να επιβάλουν στην Ελλάδα να μειώσει την παραγωγή από λιγνίτη στο 30% έτσι ώστε να δημιουργηθεί η "ανάγκη" να καλυφθεί η ζήτηση από το ακριβό και εισαγόμενο φυσικό αέριο των ιδιωτών και το πανάκριβο και ασταθές ρεύμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Λόγω της κατάργησης των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής CO2 η ΔΕΗ έχει ετήσια επιβάρυνση (κάτι σαν πρόστιμο) 300εκ, ενώ το 2017 παρά τις προσπάθειες των Ευρωβουλευτών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε τις τροπολογίες που άνοιγαν τον δρόμο για την επιδότηση της Πτολεμαΐδας V και της Μελίτης II, των δύο νέων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ κάνοντας την παραγωγή σχεδόν ασύμφορη. Συμπερασματικά η ευλογημένη ελληνική γη έχει δωρεάν φθηνή πρώτη ύλη για πάμφθηνο ρεύμα, αλλά πρέπει να τιμωρηθούμε γι’ αυτό!
Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι οικονομικοί δολοφόνοι των αυτοαποκαλούμενων "οικολογικών οργανώσεων" προτείνουν να μας επιδοτήσουν τους ανέργους ώστε να κλείσουμε όλα τα λιγνιτικά εργοστάσια και να αγοράζουμε φυσικά ΑΠΕ, τα οποία μπορείτε να μαντέψετε σε ποιες χώρες κατασκευάζονται. Σε μια χώρα που προσπαθεί να βγει στην ανάπτυξη μας ζητούν να αυτοκτονήσουμε, καθώς χωρίς φθηνή ενέργεια δεν υπάρχει ανάπτυξη.
Τέλος ως αναφορά τον λιγνίτη τα ορυχεία μαραζώνουν καθώς χωρίς επαρκή συντήρηση και ζήτηση είναι καταδικασμένα, ενώ για να ανοίξει κάποιο νέο χρειάζονται τουλάχιστον 5 έως 10 χρόνια.
Πάμε τώρα στους ιδιώτες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο (Φ/Α). Για να είναι λοιπόν βιώσιμες, οι κατ’ ευφημισμό επενδύσεις, δημιουργήθηκε το «υποχρεωτικό pool» ώστε να έχουν εξασφαλισμένο πελάτη, τον έλληνα πολίτη, αλλά δημιούργησαν και αυτό που ονόμασαν «Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) που θεσπίστηκε το 2006 ως αντιστάθμισμα της αδυναμίας των ιδιωτών να ανταγωνιστούν τον φθηνότερο λιγνίτη που διαθέτει μόνο η ΔΕΗ, επειδή αυτοί έχουν μεταβλητό κόστος 70 ευρώ ενώ η Διαμόρφωση Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) είναι στα επίπεδα των 55 ευρώ.. Με αυτό παραγωγοί Φ/Α εξασφάλισαν ότι θα λειτουργούν τις περισσότερες ώρες του χρόνου, ανεξάρτητα μάλιστα από την ζήτηση και το κόστος καυσίμου και θα πληρώνονται με το 10% επιπλέον, η ΔΕΗ στην ουσία χρηματοδοτεί τους ιδιώτες ανταγωνιστές της με δική της ζημιά! Ο ΜΑΜΚ μπορεί να καταργήθηκε, αλλά δεν έπεσαν οι τιμές, αντιθέτως η ΔΕΗ είναι και χρεωμένη!
Συνεχίζουμε με τις ΑΠΕ. Αυτές υπάρχουν με μόνο σκοπό τις επιδοτήσεις και επιδοτούνται για να υπάρχουν. Είναι πανάκριβες, δεν μπορείς να κάνεις μονάδες βάσης με ΑΠΕ που να έχουν σταθερή παροχή, ακόμη και στην Δανία που είναι μεγάλη η παραγωγή 60% - 80% χρειάζονται συμβατικές μονάδες για να ισορροπεί το σύστημα, αλλιώς με τα φωτοβολταϊκά δεν θα έχετε θερμοσίφωνα το βράδυ και με τις ανεμογεννήτριες δεν θα έχετε ψυγείο όταν δεν φυσάει, όταν έχει πολλά μποφόρ κι όταν έχει πολύ ζέστη. Από τις ΑΠΕ η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να αγοράζει το πανάκριβο ρεύμα που παράγουν (ταρίφες) και να το πουλάει με ζημιά. Αυτή η πολιτική προκάλεσε μέσα σε δυο χρόνια μαύρη τρύπα του 2012 300εκ η οποία σύμφωνα με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ(ΛΑΓΗΕ) θα έφτανε μέχρι το 2014 από 0,9δις έως 2δις Μαύρη Τρύπα! Είναι ο κωδικός ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) στον λογαριασμό σας. Και σαν να μην έφτανε αυτό αποφάσισαν το 2012 την απόδοση ποσοστού 25% του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ (περίπου 75εκ) στο ΛΑΓΗΕ για να στηρίξει τις απώλειες
Η ΔΕΗ να παράγει το 78,12% της Ισχύος ανά Παραγωγό (πλην ΑΠΕ) στο Σύνολο της Εγκατεστημένης Ισχύος ενώ έχει το 19,09% σε Υ/Η και το 23,53% λιγνίτη , οι ιδιώτες το 28,40% σε Φ/Α και το υπόλοιπο 29,36% σε ΑΠΕ (μηνιαία έκθεση Φεβρουαρίου ΛΑΓΗΕ)
Έτσι έχουμε φτάσει σήμερα οι καταναλωτές να χρωστάμε 2,7δις στην ΔΕΗ με τα 500εκ να είναι χαμένα καθώς είναι λουκέτα, κλειστά σπίτια, άνεργοι.
Η ΔΕΗ χρωστάει 700εκ. στην ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ που έχει τα δίκτυα, δηλαδή κάτι σαν την "καλή" ΔΕΗ που διαχωρίστηκε από την "κακή" ΔΕΗ που ανέλαβε να πληρώνει όλους τους άλλους. Οι ΑΠΕ έχουν να πληρωθούν 6μήνες, τα χρέη προς εργολάβους Προμηθευτές είναι περί τα 900εκ, ενώ οι λήξεις δανείων φτάνουν τα 640εκ.
Αφού εξηγήσαμε όσο πιο απλά μπορούσαμε πως έφτασε η ΔΕΗ από 1δις κέρδη να χρωστάει της Μιχαλούς, φτάνουμε στο δια ταύτα και τους θεσμούς.
Οι Θεσμοί λοιπόν με πρωταγωνίστρια αυτή την φορά την Κομισιόν (η Γερμανία διψάει για ενέργεια μετά μάλιστα την απόφαση να κλείσουν σταδιακά τα πυρηνικά εργοστάσια) και από πίσω το ΔΝΤ θέλουν να βγουν προς πώληση το 40% των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ και μάλιστα είναι από τα μέτρα που πιέζουν (μαζί με την Νέα Δημοκρατία) ώστε να κλείσει η αξιολόγηση.
Οι θεσμοί το θεωρούν υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από την πρόσφατη απόφαση του ευρωδικαστηρίου σχετικά με την πρόσβαση τρίτων στα λιγνιτικά αποθέματα της χώρας. Το ΥΠΕΝ θεωρεί ότι η υποχρέωση που απορρέει από την απόφαση του δικαστηρίου είναι – μόνον - να μην έχει δικαίωμα η ΔΕΗ να μετάσχει σε οποιαδήποτε μελλοντική παραχώρηση νέων κοιτασμάτων λιγνίτη.
Για το κάνουμε λιανά. Η μεγάλες χώρες επίσημα εξάγουν την οικολογική συνείδηση και μαζί με αυτή πουλάνε τα ακριβά φωτοβολταϊκά σε τρίτες χώρες ή βάζουν πρόστιμα στο λιγνίτη. Όταν όμως αφορά το συμφέρον τους επιδιώκουν να μπουν στον λιγνίτη και τα Υ/Η!
Ακόμη καλύτερα γιατί να επενδύσουν (από την τσέπη τους) στην αναζήτηση κοιτασμάτων, δημιουργία ορυχείων, δομών και εργοστασίων όταν αυτά υπάρχουν έτοιμα και πληρωμένα από τους έλληνες καταναλωτές;
Τέλος γιατί δεν θέλουν να τους δώσουμε και τις ΑΠΕ που είναι, όπως λένε, το μέλλον. Γιατί απλά και στις χώρες τους έχουν πρακτικά εγκαταλείψει της ΑΠΕ ως ασύμφορες και ασταθείς με την παρούσα τεχνολογία και τελικά ο μόνος κερδισμένος θα είναι πάλι η Γερμανία που εξάγει το 80% των μηχανημάτων ΑΠΕ που κατασκευάζει και απασχολεί 300.000 άτομα στον κλάδο, αλλά από την άλλη χρειάζεται φθηνό ρεύμα (βλ. λιγνίτη, Υ/Η) για να λειτουργεί η βαριά βιομηχανία της.
Ένα ακόμη στοιχείο υπερ. της ελληνικής πλευράς είναι και το ότι η αγγλίδα πρωθυπουργός Theresa May η οποία έχει κάνει προτεραιότητας στο μετά το BREXIT Ηνωμένο Βασίλειο την μείωση της τιμής της ενέργειας λέγοντας μάλιστα ότι δεν είναι πολυτέλεια αλλά αγαθό ζωής ενώ διάφορα think tank, της εισηγούνται να ξεκινήσει με την δραστική περικοπή των πράσινων επιδοτήσεων
Αν κρίνουμε και από την ιδιωτικοποίηση των Αεροδρομίων στην οποία η επίσης Γερμανική Fraport θέλει να αγοράσει, αλλά χωρίς να βάλει ίδια κεφάλαια, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε και στην περίπτωση της ΔΕΗ να τους δώσουμε τα λεφτά να μας...επενδύσουν.

Πηγή: http://www.koutipandoras.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Ορυχείο άνθρακα μετατρέπεται σε «αποθήκη» ανανεώσιμων πηγών ενέργειας...

Ένα γερμανικό ανθρακωρυχείο πρόκειται να μετατραπεί σε μια τεράστια «μπαταρία» για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Το ορυχείο λιθάνθρακα Πρόσπερ-Χάνιελ στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας παράγει ενέργεια με καύση άνθρακα στην γερμανική βιομηχανία από τότε που άνοιξε το 1974, αλλά σύντομα θα μετατραπεί σε μία υδροηλεκτρική δεξαμενή 200 μεγαβάτ.
Όταν ολοκληρωθεί η μετατροπή, το ορυχείο βάθους 60 μέτρων, που έχει οριστεί να κλείσει το 2018, θα λειτουργεί ουσιαστικά σαν μία γιγάντια μπαταρία που μπορεί να αποθηκεύσει αρκετή ενέργεια για 400.000 σπίτια.
Αυτή η γιγάντια μπαταρία αποθηκεύει ενέργεια με τη συνεχή άντληση νερού ανάμεσα σε δύο θαλάμους, που συνδέονται μέσω σωλήνων με γεννήτριες.
Κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η ισχύς παράγεται από την απελευθέρωση του αποθηκευμένου νερού από τον άνω θάλαμο διαμέσου των στροβίλων και εντός του κατώτερου θαλάμου.
Όταν η ζήτηση μειώνεται, οι αντλίες ξαναγεμίζουν τον άνω θάλαμο χρησιμοποιώντας το φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα που διατίθεται από το δίκτυο. Μονάδες όπως αυτή τείνουν να έχουν μια τεράστια απόδοση της τάξης περίπου του 80%, ενώ εξισορροπούν επίσης την υπερφόρτωση ενός μεγαλύτερου συστήματος ισχύος.
Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η κίνηση έχει διπλό όφελος, δεδομένου ότι δεν παρέχει μόνο μια δυνατότητα αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά θα δώσει επίσης μια ώθηση στην τοπική οικονομία, παρέχοντας θέσεις εργασίας για πολλούς από τους ανθρακωρύχους που θα χάσουν τη δουλειά τους, όταν το ορυχείο άνθρακα κλείσει το επόμενο έτος.

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Στο ΣτΕ ο φάκελος μετεγκατάστασης της Μαυροπηγής μέχρι τέλους του έτους...

Η μετεγκατάσταση της Μαυροπηγής αποτελεί προτεραιότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων, επισημάνθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 20 Μαρτίου, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Στην σύσκεψη υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά, εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του έργου και οι απαιτούμενες ενέργειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ωρίμανση της μετεγκατάστασης, καθώς, όπως επισημάνθηκε «υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος». Συμμετείχαν ο δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης, η πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής Ανδρονίκη Πύρσου, οι πρώην κοινοτάρχες Αντώνης Μπάρμπας και Γιώργος Αγγελίδης, το μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Μετεγκατάστασης Σπύρος Σαμαράς και ο γενικός διευθυντής της ΑΝ.ΚΟ. Γιώργος Αμανατίδης.
Ο Π. Πλακεντάς υπογράμμισε ότι «προτεραιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Π.Ε. Κοζάνης αποτελεί η ωρίμανση του έργου της μετεγκατάστασης Μαυροπηγής. Στην κατεύθυνση αυτή προωθούμε τις απαιτούμενες διαδικασίες και είμαστε σε συνεχή συνεργασία με τον δήμο Εορδαίας, την Τοπική Κοινότητα Μαυροπηγής και με τους φορείς που εμπλέκονται».
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Εορδαίας Σ. Ζαμανίδης δήλωσε σε σχέση με την χωροθέτηση του νέου οικισμού, ότι «προωθούμε και δεχόμαστε τη θέληση των κατοίκων, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από δημοψήφισμα». Η θέση «Ρεμιναλάρ» που βρίσκεται πάνω από την νέα εθνική οδό Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, είναι αυτή που επέλεξαν οι κάτοικοι με δημοψήφισμα το 2014.
Να σημειωθεί ότι για την μετεγκατάσταση της Μαυροπηγής υπάρχουν διαθέσιμα 8-9 εκ. ευρώ από τις απαλλοτριώσεις δημοτικών εκτάσεων σε ειδικό κωδικό στον δήμο Εορδαίας, τα οποία προορίζονται για τις υποδομές του νέου οικισμού. Στο μεταξύ, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χρηματοδότησε μία συνολική μελέτη για τις μελέτες που θα απαιτηθούν. Ήδη συντάσσονται οι πολεοδομικές μελέτες και προωθούνται παράλληλα ορισμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες, προκειμένου να εγκριθούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. «Εκτιμούμε ότι μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους θα έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελος στο υπουργείο και στη συνέχεια στο ΣτΕ», σημείωσε ο Γιώργος Αγγελίδης, πρώην κοινοτάρχης Μαυροπηγής και νυν μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Μετεγκατάστασης, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του «για την επιτάχυνση των διαδικασιών», ενώ όλοι οι εκπρόσωποι της Μαυροπηγής επισήμαναν πως «δεν πρέπει να υπάρξει χαλάρωση και επανάπαυση, αντιθέτως να προωθήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και συντονισμένα τις διαδικασίες».
Επισημάνθηκε πάντως ότι υπήρξαν παλινωδίες στην επιλογή της θέσης και ως εκ τούτου σημειώθηκαν καθυστερήσεις και χάθηκε αρκετός χρόνος. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της Μαυροπηγής υπογράμμισαν ότι «πλέον η επιλογή της θέσης Ρεμιναλάρ» αποτελεί μονόδρομο και δεν υπάρχει πισωγύρισμα».
Τέλος, να σημειωθεί ότι για τον καλύτερο συντονισμό και την επίσπευση των διαδικασιών αποφασίστηκε να πραγματοποιείται κάθε δύο μήνες ενημερωτική συνάντηση για την μετεγκατάσταση της Μαυροπηγής, υπό τον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης.

Πηγή: http://e-ptolemeos.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Χωρίς αποτέλεσμα η συνάντηση για την μετεγκατάσταση της Ακρινής και Αναργύρων με τον Σταθάκη-Ευτυχώς… φωτογραφήθηκαν!...

Η σύσκεψη υπό τον Σταθάκη ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Έγινε υπό την πίεση της περιφερειακής αρχής και των δημάρχων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου αλλά δεν έδωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Από τις πληροφορίες που συλλέξαμε, ακούστηκαν έντονες γκρίνιες από τους δημάρχους Κοζάνης Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου για το εάν υπάρχει νόημα να γίνεται συζήτηση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος χωρίς τη παρουσία της ΔΕΗ. Απογοήτευση και συναισθήματα οργής για την κακή προετοιμασία της σύσκεψης επικρατούν και σε μεγάλη μερίδα βουλευτών του ενεργειακού άξονα που αισθάνονται οτι «η καλή τους πίστη και προσφορά στην στήριξη του έργου της κυβέρνησης γίνεται εργαλείο εκμετάλλευσης απο τον Θόδωρο Καρυπίδη.
Η ΔΕΗ δεν ήταν παρούσα είτε γιατί δεν προσκλήθηκε όπως λέγεται επίσημα, είτε γιατί δεν επιθυμεί στην παρούσα συγκυρία, να προσθέσει ένα βάρος δύο μετεγκαταστάσεων γύρω από το λαιμό της, όταν αυτή την περίοδο διακυβεύονται θέματα που έχουν να κάνουν με την ίδια την βιωσιμότητα της. Παρότι κατά την διάρκεια της σύσκεψης στο πλευρό του Σταθάκη καθόταν ο περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης, ο υπουργός, ως ανθρωπος της οικονομίας, διατηρεί άριστες σχέσεις και έχει απόλυτα συγγενείς απόψεις με τον Μανώλη Παναγιωτάκη της ΔΕΗ και δεν πρόκειται να προβεί σε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ευαίσθητη θέση της επιχείρησης.
Βέβαια η περιφερειακή αρχή και ο Θόδωρος Καρυπίδης βιάζονται, επιθυμούν διακαώς η έλευση του πρωθυπουργού να συνοδευτεί με την έκδοση του ΠΔ. Θέλει να περάσει το μήνυμα ότι «η εκκρεμότητα που άφησαν πίσω τους οι προηγούμενοι, διευθετήθηκε από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα χάρις στις επιμονή και τις προσπάθειες του ιδίου». Ο Θόδωρος ως λάτρης των εντυπώσεων της επικοινωνίας επιθυμεί βαθιά έχοντας στον πλευρό του τον πρωθυπουργό να απευθυνθεί στους πολίτες λέγοντας το γνωστό σλόγκαν «σας το είπαμε και το υλοποιούμε. Το υποσχεθήκαμε, το κάνουμε πράξη» Δυστυχώς όμως, φαίνεται ότι στο συγκεκριμένο θέμα την τελευταία κουβέντα θα έχει ο Παναγιωτάκης, που έχει μπροστά του όλη την «εικόνα του κάδρου» της επιχείρησης και των οικονομικών της επιλογών στο άμεσο μέλλον. Στην Ποντοκώμη η ΔΕΗ έδωσε 144 εκ € αλλά κάτω από το υπέδαφός της έχει πλούσιο κοίτασμα λιγνίτη. Για την Ακρινή και τους Ανάργυρους θα χρειαστούν περίπου 200 εκ € τα οποία θα δώσει από κοινού η πολιτεία και η ΔΕΗ ΑΕ. Το μην τα έχει και να τα χρωστά το ελληνικό δημόσιο είναι κάτι σύνηθες. Δεν είναι το ίδιο όμως με την ΔΕΗ που είναι ανώνυμη εταιρία, εισηγμένη στο χρηματιστήριο και που φαίνεται από μια πρώτη ανάγνωση των Οικονομικών της δεν διαθέτει αυτή την περίοδο τα χρήματα, ενώ είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να κερδίσει κάτι από αυτή την επιλογή της μετεγκατάστασης. Αυτό σκέφτονται όσοι γνωρίζουν τα Οικονομικά της επιχείρησης και γι’αυτό είναι πιθανό η υπογραφή του ΠΔ να παραμείνει στον προθάλαμο για να ζεσταίνει την όρεξη και την πολιτική διάθεση των κατοίκων – ψηφοφόρων.

Πηγή: http://www.vetonews.gr - Του Σπύρου Κουταβά

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Καταβολή αποζημιώσεων για τη στέρηση χρήσης επιτασσόμενων εκτάσεων 1.141.519,22τ.μ. στις Τ.Κ. Μαυροπηγής, Κομάνου και Ποντοκώμης...

Καλούμε τους κατόχους των αγρών όπως φαίνονται στο πίνακα Κτηματικής Περιοχής ΤΚ Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης, όπως προσέλθουν στο κτήριο του Διοικητηρίου του ΛΚΔΜ, στις 29 ή 30 ή 31 Μαρτίου 2017, προκειμένου να τους καταβληθούν οι αποζημιώσεις που καθόρισε η Επιτροπή Προεκτίμησης για τη στέρηση χρήσης επιτασσόμενων εκτάσεων 1.141.519,22τ.μ. στις Τ.Κ. Μαυροπηγής και Κομάνου του Δήμου Εορδαίας και Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης βάσει της ΚΥΑ με αρ. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ25ΟΔΠΚ1/173090/513/27.08.2015, στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης ΟΔΠΚ-1, που έχει κηρυχθεί με την υπ’ αριθ. Δ9/Δ/Φ53/9455/2442/2-9-14 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ/ΑΑΠ/294/8-9-14).
Σε περίπτωση μη προσέλευσης των δικαιούχων, τα αντίστοιχα ποσά αποζημιώσεων θα παρακατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Παρακαλούνται οι δικαιούχοι της αποζημίωσης σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα να προσκομίσουν:
-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
-Αποδεικτικό έγγραφο με το ΑΦΜ


Τηλ. Επικοινωνίας: 2463052535

Συνημμένα:
Πίνακας Δικαιούχων

Πηγή:kozan.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Η ρύπανση σκοτώνει 1,7 εκατ. παιδιά τον χρόνο...

Το ένα τέταρτο των θανάτων παιδιών κάτω από πέντε ετών παγκοσμίως οφείλεται σε ανθιυγιεινά ή μολυσμένα περιβάλλοντα, τα οποία αφορούν τον αέρα, το νερό, το παθητικό κάπνισμα, και την έλλειψη ικανοποιητικής υγιεινής, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).
Αυτά τα ανθιυγιεινά και μολυσμένα περιβάλλοντα μπορούν να οδηγήσουν σε θανατηφόρες περιπτώσεις διάρροιας, ελονοσίας και πνευμονίας, είπε ο ΠΟΥ σε μια έκθεσή του, και να σκοτώσουν 1,7 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο.
"Ένα μολυσμένο περιβάλλον είναι θανατηφόρο - ιδιαίτερα για μικρά παιδιά", είπε η γενική διευθύντρια του Οργανισμού Μάργκαρετ Τσαν σε δήλωσή της. "Τα όργανά τους και τα ανοσοποιητικά τους συστήματα είναι υπό εξέλιξη, ενώ τα μικρότερα σώματά τους και οι μικρές αναπνευστικές δίοδοι τα καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτα σε μολυσμένο αέρα και μολυσμένα νερά".
Στην έκθεσή του ("Κληρονομώντας έναν βιώσιμο κόσμο - Άτλαντας υγείας παιδιών και περιβάλλοντος"), ο ΠΟΥ είπε ότι η επικίνδυνη έκθεση ενός παιδιού μπορεί να ξεκινήσει ενώ βρίσκεται στη μήτρα ακόμα, και να συνεχιστεί εάν το βρέφος ή το μικρό είναι εκτεθειμένο σε ρύπανση του αέρα στον εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο, καθώς και σε παθητικό κάπνισμα.
Αυτό αυξάνει τους παιδικούς κινδύνους της πνευμονίας, καθώς και τον δια βίου κίνδυνο πνευμονολογικών παθήσεων όπως το άσθμα. Η ρύπανση του αέρα επίσης αυξάνει τον δια βίου κίνδυνο καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού και καρκίνου, είπε.
Η έκθεση τόνισε επίσης ότι σε οικογένειες χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και σύστημα αποχέτευσης, ή σε μέρη όπου υπάρχει ρύπανση από καπνό μη καθαρών καυσίμων όπως ο άνθρακας ή η κοπριά που χρησιμοποιούνται από μέλη της οικογένειας για να μαγειρέψουν ή να ζεσταθούν, τα παιδιά εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο διάρροιας και πνευμονίας.
Τα παιδιά εκτίθενται επίσης και σε επικίνδυνα χημικά μέσω των τροφών τους, και του αέρα, του νερού και των προϊόντων γύρω τους, είπε.
Η Μαρία Νέιρα, ειδική του ΠΟΥ σε θέματα δημόσιας υγείας, είπε ότι αυτό αποτελεί βαρύ φόρο και ως προς το ποσοστό των θανάτων αλλά και ως προς το ποσοστό των μακροχρόνιων παθήσεων και ασθενειών, και προέτρεψε τις κυβερνήσεις να κάνουν περισσότερα για να βελτιώσουν τις συνθήκες υγείας των παιδιών.
"Η επένδυση στην αφαίρεση περιβαλλοντικών κινδύνων στην υγεία, όπως η βελτίωση της ποιότητας νερού ή η χρήση καθαρότερων καυσίμων, θα επιφέρει τεράστια ωφέλη υγείας", είπε.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Αυτοί που έπρεπε να απολογούνται, μας κατηγορούν...

Ενώ θα έπρεπε να απολογούνται βάση της μελέτης του Α.Π.Θ. όσον αφορά το εξασθενές χρώμιο στα δίκτυα ύδρευσης των χωριών γύρω από σταθμούς και ορυχεία, εγκαλούν σε απολογία, απολύουν, ασκούν διώξεις σε κατοίκους και εργαζόμενους που ζητούν την ΑΛΗΘΕΙΑ.
Ο υπάλληλος της ΔΕΗ, πρώην συνδικαλιστής (πρόεδρος ΓΕΝΟΠ) και σημερινός πρόεδρος της ΔΕΗ Α.Ε. κ.Παναγιωτάκης διορισμένος από την κυβέρνηση του κ. Αλέξη Τσίπρα δεν θυμάται ότι ο σημερινός πρωθυπουργός στις 5/6/2008 ημέρα περιβάλλοντος έπειτα από πρόσκληση του συλλόγου μας συμμετείχε στην πορεία Διαμαρτυρίας στην κεντρική πύλη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, έδωσε συνέντευξη τύπου στην βόρεια πύλη, έβγαλε ομιλία στην κεντρική πύλη, επισκέφτηκε το χωριό του Αγίου Δημητρίου, συναντήθηκε και μίλησε με τους πληττόμενους κατοίκους, με τους συλλόγους και τους φορείς της περιοχής, τονίζοντας το δίκαιο των αιτημάτων μας και του αγώνα μας.
Ο πρόεδρος της ΔΕΗ Α.Ε κ. Παναγιωτάκης μας κατηγορεί για βία ενώ γνωρίζει πως εδώ και ένα χρόνο επιδιώκουμε συνάντηση. Οφείλει και είναι στα καθήκοντα του να συζητήσει όπως έκαναν οι προκάτοχοι του άλλα και προϊστάμενοι του Υπουργοί Ανάπτυξης.
Ο πρόεδρος της ΔΕΗ Α.Ε κ. Παναγιωτάκης μας κατηγορεί για βία ενώ οι δικοί του υπάλληλοί μας απωθήσαν και μας απαγορεύσαν να εισέλθουμε στην αίθουσα έπειτα από εντολές προφανώς που τους δοθήκαν.
ΒΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΝΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ
Τα προβλήματα λύνονται με διάλογο και με έργα-πράξεις, αντί αυτού λάβαμε ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ-ΕΜΠΑΙΓΜΟ-ΑΡΝΗΣΗ-ΠΡΟΠΥΛΑΚΙΣΜΟΥΣ-ΑΠΕΙΛΕΣ-ΔΙΩΞΕΙΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.
ΒΙΑ είναι ο αυταρχικός και αλαζονικός τρόπος που εύκολα διατάσσουν εργαζόμενους να δημιουργούν ανθρώπινα τείχη-ασπίδες κάνοντας κατάχρηση εξουσίας. Μας κατηγορούν πως θίγουμε το κύρος της επιχείρησης. Ενώ με τον ίδιο τρόπο, για τον ίδιο σκοπό με διαφορετικό όμως μέσο (παλιότερα με αστυνομία-ΜΑΤ, τώρα με εργαζόμενους,) προσπαθούν να στρέψουν αλλού την προσοχή δημιουργώντας καταστάσεις και τρομοκρατώντας κατοίκους που ζητούν το αυτονόητο… την ΑΛΗΘΕΙΑ…Σαν να μην πέρασε μια μέρα δηλαδή…..
Έχουμε καθήκον και υποχρέωση γιατί πάνω απ’ όλα ζούμε ακριβώς κάτω από τις καμινάδες και μεγαλώνουμε μικρά παιδιά, τα οποία εκτός των ήδη προβλημάτων που υπάρχουν τα δηλητηριάσαμε κιόλας εν αγνοία μας με ευθύνη άλλων.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ καλύτερη ποιότητα ζωής και αυτό δεν ανταλλάσσετε με καμία θέση εργασίας.
ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΡΑΣΗ
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΦΟΡΕΙΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, Η ΑΠΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
1) Να σταματήσουν τώρα οι διώξεις και οι απολύσεις κατοίκων και εργαζομένων.
2) Προστασία περιβάλλοντος.
3) Μελέτη βιωσιμότητας της περιοχής
4) Την αλήθεια για το εξασθενές χρώμιο.
5) Να σταματήσει το δουλεμπόριο εργαζομένων και η ενοικίαση ανθρώπων.
6) Άμεσα 2000 προσλήψεις και δημιουργία 5ης φυλακής στα Ορυχεία.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 06-03-2017

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Τεράστιες οι ζημιές στον εξοπλισμό από την κατολίσθηση πρανούς στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου...

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 3 Μαρτίου (στις 1,30 πμ) έγινε κατολίσθηση από πτώση πρανούς στην τομή του εκσκαφέα Ε3 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου. Τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά (σπασμένα πλευρά, μώλωπες κλπ) αλλά διέφυγε τον κίνδυνο ο Χειριστής του εκσκαφέα. Ο εκσκαφέας έπαθε τεράστιες ζημιές και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επισκευαστεί. Εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι το ύψος του πρανούς ήταν πολύ μεγάλο (25 έως και 30 μέτρα) και δεν υπήρχαν οι προβλεπόμενες κλίσεις ασφαλείας.
Τα τελευταία χρόνια λόγω "ανταγωνισμού και απελευθέρωσης ενέργειας" καταστρατηγούνται συστηματικά και ο μεταλλευτικός κανονισμός (ΚΜΛΕ) και οι κανονισμοί ασφαλούς εργασίας.
Στη πραγματική ζωή όμως οι κατολισθήσεις δεν πολυακούγονται και δεν απασχολούν την επικαιρότητα, εκτός εάν υπάρχουν παθιασμένοι και ad hoc ακτιβιστές όπως ο Νίκος Στεφανής. Όπως μας αναφέρει, τα πρανή δεν πέφτουν σε κλάσμα δευτερολεπτου χρειάζονται χρόνο και κατάλληλες συνθήκες( ρήγματα ,νερό ). Αυτές τις δημιουργεί και τις διαχειρίζεται ο άνθρωπος. Κάποιος δεν έκανε καλά και σωστά την δουλειά του. Η ζημία είναι πρωτοφανής και δημιούργησε συνθήκες (για το όχι μακρινό μέλλν) ενα τεράστιο bolt neckst με αποτέλεσμα να περιμένουμε να ..κολλήσουν ο Ε4, Ε5 Ε6 Ε7( λιγνιτική εκσκαφείς) και να διακινδυνευουν να σταματήσουν την τροφοδότηση και στην συνέχεια την λειτουργεία των ΑΗΣ Καρδιας(1200 MW) και Αγ.Δημητριο(1560 MW). Η ΔΕΗ παραδεχεται ότι "οι ζημιές είναι επισκεύασιμες" και πράγματι ετσι είναι: Δε λέει όμως πόσος χρόνος θα χρειαστεί και τι συνέπειες θα έχει στην παραγωγή λιγνίτη άρα και ρεύματος. Για όσους γνωρίζουν οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες και θα χρειαστούν ίσως και μήνες για να επισκευαστούν. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση σε όλο το Ορυχείο !

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Βάζουμε πλάτη, γινόμαστε οικολογικοί μετανάστες, αρκεί να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση...

Την αγωνία των κατοίκων της Ακρινής για τις καθυστερήσεις στην μετεγκατάσταση του οικισμού, εκφράζει μιλώντας στο ράδιολόγος ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Κώστας Πουτακίδης, με αφορμή την πρόσφατη σύσκεψη φορέων στην Περιφέρεια για το θέμα αυτό, λίγες ημέρες πριν συναντηθούν με τον αρμόδιο Υπουργό Γιώργο Σταθάκη, ώστε να προχωρήσει το προεδρικό διάταγμα.
«Περιμένουμε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή . Η αγωνία των κατοίκων τι μέλλει γενέσθαι και αν προχωρήσει ή όχι το εγχείρημα ης μετεγκατάστασης, είναι χειρότερο από την οικονομική βιωσιμότητα. Δεν ξέρει ένας νέος τι θα κάνει, που θέλει να ξεκινήσει τη ζωή του και η αναμονή αυτή είναι ό,τι χειρότερο. Όλοι δεσμεύτηκαν στο προεδρικό διάταγμα ότι πρέπει να προχωρήσει. Έχει ολοκληρωθεί, γράφτηκε σε χαρτί και δεν θέλουν από το Υπουργείο να πάει στο ΣτΕ και να πάρει νομική διάσταση. Για αυτό και όλες αυτές οι συναντήσεις για να ξεκλειδώσει η ιστορία. Οι αιτίες κωλυσιεργίας είναι πολλές αλλά τελευταία είναι ότι η ΔΕΗ πρέπει να εγκρίνει το σχέδιο μετεγκατάστασης», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Πουτακίδης.
Επίσης, για τους Αναργύρους Φλώρινας υπάρχει το πρόβλημα με τα ρήγματα στο υπέδαφος , μάλιστα θα προχωρήσει και σχετική γεωλογική έρευνα. Μάλιστα, οι κάτοικοι που είναι ανάστατοι με τα νέα ρήγματα που δημιουργήθηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα, προχώρησαν σε διαμαρτυρία και ζητούν να υπογραφεί το Προεδρικό Διάταγμα για την μετεγκατάσταση του οικισμού. Στο πλευρό των κατοίκων οι Δήμαρχοι Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης και Αμυνταίου Κώστας Θεοδωρίδης δήλωσαν ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία αφού η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη ώστε να μην έχουμε δυσάρεστα γεγονότα.
Ωστόσο , οι κάτοικοι φοβούνται ότι δεν θα προχωρήσει η μετεγκατάσταση , ενώ παράλληλα θα προχωρήσει η απαλλοτρίωση όλου του καλλιεργήσιμου κάμπου της Ακρινής. «Όταν ο καλλιεργήσιμος κάμπος της Ακρινής είναι 10.000 στρέμματα και η ΔΕΗ έχει στο πλάνο της να απαλλοτριώσει όλο τον κάμπο, δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας του οικισμού με τον πρωτογενή τομέα. Χάνουμε θέσεις εργασίας, αφού δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με γεωργία κτηνοτροφία, χάνουμε επιδοτήσεις , χώρο για απαλλοτρίωση. Αγρότες και κτηνοτρόφοι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας και σταματούν οι συντάξεις τους», λέει επί της ουσίας ο κ. Πουτακίδης, λέγοντας πως υπάρχει πρόβλημα με τη βιωσιμότητα του οικισμού. «Πως θα επιβιώσουν οι οικισμοί αυτοί;», αναρωτιέται ο ίδιος, ζητώντας να κλείσει η διαδικασία και να προχωρήσουν οι μετεγκαταστάσεις.
Να σημειωθεί πως, υπάρχει σχετικό ραντεβού για το απόγευμα της Τετάρτης 8 Μαρτίου με τον ΥΠΕΝ Γιώργο Σταθάκη, με τους φορείς να ελπίζουν ότι θα ξεμπλοκάρει το Π.Δ. και να λυθούν τα όποια νομικά προβλήματα. Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς, βουλευτές και θα ζητηθεί η παρουσία του Μανώλη Παναγιωτάκη. «Εμείς θέλουμε να ξέρουμε τι μέλλει γενέσθαι για τον οικισμό», λέει ο κ. Πουτακίδης, τονίζοντας πως το πρόβλημα στην καθημερινότητα των κατοίκων είναι μεγάλο. «Θα μας αναγκάσουν να γίνουμε οικολογικοί μετανάστες» , λέει με απόγνωση ο κ. Πουτακίδης, λέγοντας ότι στην περίπτωση της Ακρινής το πρόβλημα είναι ουσιαστικό και όχι επικοινωνιακό. «Κατανοούμε τα προβλήματα και τόσο καιρό βάζουμε πλάτη. Θυσιάζουμε την υγεία των κατοίκων μας, τις περιουσίες μας , αρκεί να τελειώσει η διαδικασία», κατέληξε, εκφράζοντας ελπίδες για μια θετική εξέλιξη.


Πηγή: http://www.prlogos.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Ανάστατοι οι κάτοικοι των Αναργύρων με τα νέα ρήγματα...

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας των Αναργύρων με τα νέα ρήγματα που δημιουργήθηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα, προχώρησαν σε διαμαρτυρία και ζητούν να υπογραφεί το Προεδρικό Διάταγμα για την μετεγκατάσταση του οικισμού. Στο πλευρό των κατοίκων οι Δήμαρχοι Εορδαίας κ Σάββας Ζαμανίδης και Αμυνταίου κ Κώστας Θεοδωρίδης δήλωσαν ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία αφού η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη ώστε να μην έχουμε δυσάρεστα γεγονότα.
Ο Πρωθυπουργός κ Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο κ Πάνος Καμμένος έχουν επισκεφτεί το χωριό και ξέρουν τονίζει ο Πρόεδρος κ Γιώργος Τσισμαλίδης σύμφωνα με τον πρόεδρο τις επόμενες μέρες θα κλείσει το ραντεβού, μέσω Περιφέρειας, με τον Υπουργό κ Σταθάκη.
Οι κάτοικοι των Αναργύρων ζητούν να παρέμβει Εισαγγελέας για να αποδοθούν ευθύνες ενώ για τις θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ κάνουν λόγω για εμπαιγμό μια και το χωριό δεν είναι στην πρώτη ζώνη και οι περισσότεροι νέοι είναι άνεργοι.


ΠΗΓΗ: radio-lehovo.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το Προεδρικό Διάταγμα Ακρινής και Αναργύρων...

Tο θέμα των μετεγκαταστάσεων Ακρινής και Αναργύρων και της ολοκλήρωσης του Προεδρικού Διατάγματος ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Μαρτίου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη, παρουσία εκπροσώπων των κατοίκων, της Περιφέρειας και της ΑΝΚΟ.
Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η τρέχουσα κατάσταση σε ότι αφορά στην προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών και εντοπίστηκαν οι δυσλειτουργίες που επηρεάζουν την ομαλή πορεία τους. Οι κάτοικοι αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και σχετίζονται με την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και τη στέρηση οικονομικού – παραγωγικού χώρου καθώς και την έντονη επιβάρυνση των περιουσιών τους ως αποτέλεσμα της εξορυκτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Τονίστηκε η ανάγκη για συνέπεια λόγων και πράξεων εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ότι αφορά τα συμφωνηθέντα και τις δεσμεύσεις που αποτελούν αυτονόητη υποχρέωση.
Δεδομένου ότι η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) από μόνη της δεν επιφέρει καμία επιβάρυνση στη ΔΕΗ και στο Ελληνικό Δημόσιο στην περίπτωση που δεν προχωρήσει η διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των αγροκτημάτων των οικισμών, είναι επιτακτική η ανάγκη έκδοσή του.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Θ. Καρυπίδη οργανώθηκε σύσκεψη στο Γραφείο του Υπουργού ΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη, την Τετάρτη 8 Μαρτίου, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη, των βουλευτών Κοζάνης και Φλώρινας, των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Κοζάνης και Π.Ε. Φλώρινας, του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, των Δημάρχων Κοζάνης, Εορδαίας και Αμυνταίου, των εκπροσώπων της ΔΕΗ, εκπροσώπων των κατοίκων των οικισμών και της ΑΝΚΟ.
«Υπηρετούμε και προωθούμε με συνέπεια, κοινούς στόχους και κοινά συμφέροντα, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν και κινητοποιούμε τον κρατικό μηχανισμό προς όφελος των πολιτών και της περιοχής» τόνισε μετά τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Pyramiden: Η πόλη «φάντασμα» στον Αρκτικό Ωκεανό...

Μια από τις πιο απομακρυσμένες και εγκαταλελειμμένες πόλεις στον κόσμο είναι το Pyramiden. Ο οικισμός βρίσκεται στους πρόποδες του Billerjorden, στο νησί Σπιτσβέργη που βρίσκεται στο Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, στον Αρκτικό Ωκεανό. Η Ρωσία απελευθέρωσε ακτιβιστή που είχε διαμαρτυρηθεί κατά του Κρεμλίνου Εκεί υπήρξε οικισμός και περισσότεροι από επτακόσιοι εργάτες έκαναν εξόρυξης λιγνίτη μέχρι το 1998.
Ιδρύθηκε από Σουηδούς το 1910 και πουλήθηκε το 1927 στην Σοβιετική Ένωση. Την εκμετάλλευση των ορυχείων είχε αναλάβει η κρατική ρωσική εταιρεία εξόρυξης Arktikugol Trust. Σήμερα στην «πόλη φάντασμα» του Pyramiden ζουν μόλις έξι άτομα και αν δεν υπήρχε ο David Beazley που ταξίδεψε στην περιοχή για να την κινηματογραφήσει δεν θα είχαμε ούτε μια εικόνα της.
Ο κινηματογραφιστής μιλώντας στο CNN Greece αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να φτάσει σε αυτό το μέρος του κόσμου: «Πέρασα σχεδόν πέντε ημέρες στο Pyramiden. Αισθάνθηκα όμως σα να ήταν περισσότερες. Μου πήρε δύο ημέρες να φτάσω εκεί. Πήρα το αεροπλάνο από το Λονδίνο για το Όσλο. Στη συνέχεια πήρα μια δεύτερη εσωτερική πτήση για το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ και τέλος χρειάστηκε να επιβιβαστώ σε ένα φέρι μποτ για ένα ταξίδι πέντε ωρών».
Φτάνοντας στο νησί είχε ως οδηγό τον Σάσα. «Ήταν ο μόνος από την ομάδα των έξι ατόμων που εμφανίστηκε μπροστά στη κάμερα και ο μόνος που μιλούσε αγγλικά. Όταν τράβαγα πλάνα στην περιοχή ήταν πάντα δίπλα μου κρατώντας το κυνηγητικό του όπλο. Υπάρχουν περισσότερες πολικές αρκούδες απ΄ ότι άνθρωποι στο Σβάλμπαρντ. Μου είπαν ότι ορισμένες φορές είχαν βρει πολικές αρκούδες στα εγκαταλελειμμένα κτήρια. Τρόμαξα για να είμαι ειλικρινής».
Ρωτώντας τον γιατί σήμερα στην πόλη ζουν μόλις έξι άτομα απαντά: «Οι περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν όταν σταμάτησε η εξόρυξη λιγνήτη. Αποκομμένοι από τον έξω κόσμο αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Ρωσία. Το νησί ανήκει στη Νορβηγία ωστόσο κανείς δεν μπορεί να κάνει εξόρυξη. Η Ρωσία νομίζω ήταν η μοναδική χώρα που είχε τον εξοπλισμό και τα χρήματα για να μεταφέρει τον λιγνήτη πίσω στην ηπειρωτική χώρα.
Το Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ βρίσκεται στον Αρκτικό Ωκεανό, βόρεια της ηπειρωτικής Ευρώπης, στα μισά περίπου της απόστασης ανάμεσα στη Νορβηγία και τον Βόρειο Πόλο. Αποτελείται από μια ομάδα έντεκα κύριων νησιών που βρίσκονται ανάμεσα σε γεωγραφικό πλάτος 75° ως 81°Β και γεωγραφικό μήκος 10° ως 35°Α. Το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ αποτελεί το βορειότερο κομμάτι του Βασιλείου της Νορβηγίας, σύμφωνα με συνθήκη του 1925. Τρία μόνο νησιά κατοικούνται και ο μεγαλύτερος οικισμός/πρωτεύουσα είναι το Λογκγέαρμπγενστο νησί Σπιτσβέργη.

Capturel (Πηγή: Wikipedia)

Διαβάστε περισσότερα...
 
back to top