Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Σχεδιάστε το εξώφυλλο για το Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης...

Πρόκειται για έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για το σχεδιασμό του εξωφύλλου του Βιβλίου των Νέων της Ευρώπης.
Το Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης εκδίδεται κάθε χρόνο. Είναι ένα σχολικό ημερολόγιο με πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και άλλα θέματα που αφορούν τους νέους, όπως είναι οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας, η προστασία του καταναλωτή και το περιβάλλον. Διανέμεται δωρεάν σε σχολεία και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Μπορείτε να μεταφορτώσετε την προηγούμενη έκδοση από τον δικτυακό μας τόπο με ένα κλικ.
Περισσότερα για το διαγωνισμό και άλλες πληροφορίες, θα βρείτε στο σχετικό δικτυακό τόπο με ένα κλικ

ΠΗΓΗ: Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης, με ένα κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top