Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

Τοπογραφικός χάρτης οικοπέδων Ποντοκώμης με αντιστοίχιση αριθμών κλήρωσης...

Κληρώθηκαν την Παρασκευή 25/01/2019 τα οικόπεδα στην Ποντοκώμη. Θα ακολουθήσουν και άλλες κληρώσεις με τους δικαιούχους. Ο χάρτης με τα οικόπεδα και τους αριθμούς, όπως τον επεξεργάστηκε η ΑΝΚΟ και αναρτήθηκε κατά την κλήρωση δίνεται παρακάτω και είναι σε μορφή dwg. Για όσους δεν μπορούν να το δούνε (οι μηχανικοί έχουν τα κατάλληλα προγράμματα) ένα ενδεικτικό πρόγραμμα δωρεάν είναι το DWG Fastview. Μπορείτε να κατεβάσετε τον χάρτη από εδώ.

Πηγή: http://mavromatidisdimitris.blogspot.com/

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Όλα όσα έγιναν στην κλήρωση των οικοπέδων για την νέα Ποντοκώμη...


Τα πρώτα 567 οικόπεδα του νέου οικισμού της Ποντοκώμης στη ΖΕΠ Κοζάνης, μοιράστηκαν σήμερα στους δικαιούχους μετά από κλήρωση που διενήργησε παρουσία των κατοίκων η αρμόδια Επιτροπή. Η ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής με μοναδικό θέμα την κλήρωση, έγινε σήμερα το πρωί στο κλειστό αμφιθέατρο Ποντοκώμης παρουσία αυτοδιοικητικών και κατοίκων.

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης Επίλυσης Διαφορών ΠΕ Κοζάνης για κλήρωση των οικοπέδων στους δικαιούχους της Ποντοκώμης, την Παρασκευή 25/1...

Καλούμε τα μέλη και τον γραμματέα της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης έδρας της ΠΔΜ, η οποία συστάθηκε με την με Α.Π. 59890/1264/28-6-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 25-01-2019 και ώρα 08:30 πρωινή στην ΤΚ Ποντοκώμης Κοζάνης στο Κλειστό Αμφιθέατρο με θέμα: «Κλήρωση για τον καθορισμό του οικοπέδου στον νέο οικισμό Ποντοκώμης που παραχωρείται σε έκαστο δικαιούχο».
Η κλήρωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Ν. 4273/2014 (ΦΕΚ 146/Α΄ /11-7-2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α΄ /24-12-2018) και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη το με ΑΠ 198170/3-12-2018 έγγραφο περί παροχής στοιχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
Σε περίπτωση κωλύματος σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους νόμιμους αναπληρωτές σας και τον Πρόεδρο της επιτροπής.
Επίσης, καλούμε και όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, σύμφωνα με την κατάσταση που ακολουθεί, να παρευρίσκονται προκειμένου να λάβουν μέρος στην διαδικασία της κλήρωσης.
Στην κλήρωση λαμβάνουν μέρος μόνο οι δικαιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι και οι οποίοι έχουν καθοριστεί στις πέντε Αποφάσεις της παρούσας Επιτροπής με ΑΠ 1048/24-5-2018 (ΑΔΑ : 60ΑΙ7ΛΨ-Ψ50), 1098/29-6-2018 (ΑΔΑ : 7ΥΟΧ7ΛΨ-572), 1170/25-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΤΑΖ7ΛΨ-195), 1172/14-11-2018 (ΑΔΑ : 6ΤΥ27ΛΨ-3ΚΡ) και 1175/22-11-2108 (ΑΔΑ : ΩΖΦΓ7ΛΨ-ΣΓΑ).
Η σειρά με την οποία οι δικαιούχοι προσέρχονται στην κληρωτίδα για να ανασύρουν τον δικό τους λαχνό είναι η ίδια με αυτή την σειρά που είναι καταχωρημένοι στις πέντε παραπάνω Αποφάσεις. Η αρχή γίνεται από την 1η Απόφαση και ακολουθούν κατά σειρά η 2η, 3η, 4η και η 5η. Η σειρά κλήρωσης των δικαιούχων είναι επίσης σύμφωνη με αυτή της κατάστασης που ακολουθεί στην παρούσα Πρόσκληση.
Ο λαχνός που περιέχει το οικοδομικό τετράγωνο και τον αριθμό του παραχωρούμενου οικοπέδου, θα ανασυρθεί από την κληρωτίδα από τον ίδιο τον δικαιούχο ο οποίος θα καλείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να προσέλθει για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος που καλείται στην κληρωτίδα απουσιάζει, τότε ο λαχνός θα ανασύρεται από ένα μέλος της Επιτροπής. Συνεπώς σε κάθε δικαιούχο θα αντιστοιχεί ο ανασυρόμενος λαχνός της κληρωτίδας άρα σε κάθε δικαιούχο θα παραχωρηθεί το οικόπεδο που θα τύχει από την κληρωτίδα.
O Πρόεδρος της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης Επίλυσης Διαφορών

Γαρούφος Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου, στο αμφιθέατρο Ποντοκώμης, η διαδικασία διανομής οικοπέδων στο νέο οικισμό της ΖΕΠ...

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, Παρασκευή 25 Ιανουαρίου, στο αμφιθέατρο Ποντοκώμης, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία διανομής οικοπέδων στο νέο οικισμό της ΖΕΠ. Η ώρα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή κι αναμένεται να γνωστοποιηθεί με επίσημη ανακοίνωση τις επόμενες μέρες.

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Καλή χρονιά...

Διαβάστε περισσότερα...
 
back to top