Κυριακή, 31 Αυγούστου 2008

Η Ποντοκώμη σήμερα 31/8/2008...

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2008

Πεθαίνοντας στην Πτολεμαϊδα...πεθαίνοντας σαν χώρα...

Παρακάτω παρουσιάζουμε μέρος του πολύ καλού ρεπορτάζ της εκπομπής "Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα" που παρουσίαζε ο Στέλιος Κούλογλου και είχε γίνει πριν λίγα χρόνια στην περιοχή μας...Στο ρεπορτάζ παρουσιάζεται η κατάσταση που επικρατεί στο ενεργειακό λεκανόπεδιο. Μια κατάσταση στην οποία δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο προστασίας των πολιτών της περιοχής αλλά και των εργαζομένων. Σε μεγάλο μέρος του βίντεο εμφανίζεται ο υπεύθυνος περιβάλλοντος και ορυχείων της (Δ)ΕΗ Α.Ε και ένας από τους πρωτομάστορες αυτής κ. Ζαραφίδης, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί πως για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ταυτόχρονα και υπεύθυνος περιβάλλοντος της Νομαρχίας Κοζάνης τα προηγούμενα χρόνια...Αξίζει και στον κ.Ζαραφίδη όσκαρ υποκρισίας και ίσως θα είναι ο επόμενος καλός υπάλληλος της (Δ)ΕΗ Α.Ε ο οποίος θα αναβαθμιστεί για τις πολύτιμες υπηρεσίες που έχει εδώ και χρόνια προσφέρει στα αφεντικά του...Ο ρυπαίνων είχε τον έλεγχο της ρύπανσης, της επιτήρησης των περιβαλλοντικών όρων κλπ... Μιας ρύπανσης που ουσιαστικά ποτέ δεν ελέγχθηκε αξιόπιστα, αφού ποτέ δεν ελέχθηκε στην πηγή της...Μιας ρύπανσης που παρόλες τις υποσχέσεις ότι θα περιοριστεί συνεχίζει καθημερινά να βαράει κόκκινο χάρη στις φοβερές ενέργειες του υπεύθυνου περιβάλλοντος και του κ. Δαβάκου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η σημερινή μέρα στην οποία παρ' ότι ελάχιστα φορτηγά δούλευαν(όπως συνήθως γίνεται το Σαββατοκύριακο) η ρύπανση και πάλι κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα όπως φαίνεται και από τις μετρήσεις του ΤΕΙ Κοζάνης


Διαβάστε περισσότερα...

Η Ποντοκώμη σήμερα 30/8/2008...

Η υπόσχεση δίνεται κάθε χρόνο ότι θα αλλαχτούν τα φίλτρα της 1 & 2 μονάδας του ΑΗΣ Καρδιάς . Η 3 τώρα λειτουργεί με φίλτρο;;;

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008

Ενημέρωση σχετικά με την πρόταση απαλλοτρίωσης του οικισμού Ποντοκώμης


Στην πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την απαλλοτρίωση του οικισμού Ποντοκώμης γίνεται αναφορά στο άρθρο 3 και στην παράγραφό 5 του νόμου 2882/2001. Ο νόμος 2882 αφορά τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων και το συγκεκριμένο άρθρο κάνει λόγο για το γεγονός πως "Για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης απαιτείται επίσης, σε κάθε περίπτωση, ανακοίνωση της υπηρεσίας που προτείνει την απαλλοτρίωση, στην οποία να αναφέρεται ο σκοπός της απαλλοτρίωσης και να προσδιορίζεται η απαλλοτριωτέα έκταση ή η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται αυτή. Με την ανακοίνωση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για το σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων. Η ανακοίνωση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, εάν η απαλλοτριωτέα έκταση ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτής βρίσκεται στα όρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, ή σε μια εφημερίδα που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του νομού στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριωτέα έκταση ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτής. Παραλλήλως, γίνεται τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα απαλλοτριωτέα ακίνητα. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πρακτικό από όργανο του δήμου ή της κοινότητας, το οποίο υποβάλλεται στην υπηρεσία που εξέδωσε την ανακοίνωση. Η δημοσίευση της ανακοίνωσης και η τοιχοκόλληση γίνονται έναν τουλάχιστον μήνα πριν τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον υπόχρεο για την καταβολή της αποζημίωσης. Ανακοίνωση δεν απαιτείται προκειμένου περί απαλλοτριώσεων που κηρύσσονται για την κάλυψη στρατιωτικών και έκτακτων κοινωνικών αναγκών."

Η συνήθης διαδικασία απαλλοτριώσεων περιλαμβάνει κάποια στάδια. Παρακάτω περιγράφονται τα στάδια και η μέση εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας

Η διαδικασία απαλλοτρίωσης (που συνήθως ξεκινά με την έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου και με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) μίας έκτασης για την κατασκευή έργου οδοποιίας σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, με φορέα εκτέλεσης το Δημόσιο ολοκληρώνεται σε τέσσερα βασικά στάδια:

Ι. Σύνταξη Κτηματολογίου

Περιλαμβάνεται η ανάθεση, η σύνταξη, ο έλεγχος και η έγκριση του κτηματολογίου (κτηματολογικοί πίνακες ή πίνακες αναλογισμού και κτηματολογικά διαγράμματα).

Μέση εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 5 μήνες

ΙΙ. Διαδικασία Κήρυξης Απαλλοτριώσεων

Περιλαμβάνεται η διαδικασία σύνταξης του σχεδίου κήρυξης της απαλλοτρίωσης, η έκδοση της απόφασης κήρυξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Οικονομίας και Οικονομικών) και η δημοσίευσή της στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

Μέση εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 5 μήνες

ΙΙΙ. Διαδικασία Αποζημίωσης Απαλλοτριώσεων

Περιλαμβάνει την κίνηση δίκης για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης από τα πολιτικά δικαστήρια, την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, την παρακατάθεση της αποζημίωσης και την σχετική με την παρακατάθεση ανακοίνωση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), με την οποία επέρχεται συντέλεση.

Μέση εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 13,25 μήνες

ΙV. Διαδικασία Αναγνώρισης δικαιούχων

Περιλαμβάνει τη δικαστική διαδικασία για αναγνώριση των δικαιούχων από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο ή τη διοικητική αναγνώριση δικαιούχων. Επίσης περιλαμβάνει τη διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων, όπου απαιτείται.

Εκτελείται παράλληλα με την διαδικασία αποζημίωσης των απαλλοτριώσεων (Στάδιο ΙΙΙ).

Μέση εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: ~7 μήνες

Συνολική Εκτιμώμενη Διάρκεια Διαδικασίας : 23,5 μήνες


Β. Διαδικασία Κατεπείγουσας Απαλλοτρίωσης

Η κατεπείγουσα απαλλοτρίωση εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον και κηρύσσεται προκειμένου να εκτελεσθούν σημαντικά για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας τεχνικά έργα. Ακολουθεί τα ίδια βήματα με την Συνήθη Διαδικασία Απαλλοτριώσεων, με την διαφορά ότι απλουστεύονται ορισμένες ενέργειες και μειώνονται σημαντικά οι χρόνοι.

Συνολική Εκτιμώμενη Διάρκεια Διαδικασίας : 18 μήνες

Γ. Διαδικασία Ανάκλησης Απαλλοτρίωσης

Μία απαλλοτρίωση μπορεί να ανακληθεί αυτοδικαίως εάν δεν έχει συντελεσθεί μετά από 18 μήνες από την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Επίσης μπορεί να ανακληθεί αυτοδικαίως, εάν δεν έχει καθοριστεί δικαστικά η αποζημίωση, 4 χρόνια μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Τέλος, μπορεί να ανακληθεί μερικώς ή ολικώς πριν ή μετά την συντέλεσή της. Η βεβαίωση της πράξης της ανάκλησης γίνεται με την έκδοση σχετικής Απόφασης της Αρχής που κήρυξε την απαλλοτρίωση. Η Απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Δ. Διαδικασία Επίταξης

Η διαδικασία της επίταξης αφορά στην έγκαιρη δέσμευση των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων και στην συντομότερη απόδοσή τους για εγκατάσταση του Αναδόχου και έναρξη κατασκευής του έργου. Ξεκινά αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης, ενώ παράλληλα η συνήθης διαδικασία της απαλλοτρίωσης εξελίσσεται κανονικά μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Συνολική Εκτιμώμενη Διάρκεια Διαδικασίας : 5 μήνες
εκ των οποίων 20 μέρες για να ληφθεί η υπογραφή του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την έγκριση της επίταξης.

Ε. Διαδικασία Απαλλοτριώσεων για έργα με Φορέα εκτέλεσης Ανώνυμη Εταιρεία

Προκειμένου περί οδικών αξόνων ακολουθούνται οι συνήθεις διαδικασίες απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με την διαφορά ότι με νεώτερους νόμους και ρυθμίσεις που διέπουν την λειτουργία τους, οι Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου, αφενός μεν έχουν αναλάβει αυξημένες αρμοδιότητες, αφετέρου παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευελιξία στην διεκπεραίωση των διαδικασιών, με αποτέλεσμα την ταχύτερη ολοκλήρωση διαφόρων ενεργειών.

ΣΤ. Διαδικασία Απαλλοτριώσεων σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως

Η διάνοιξη οδών σε εντός σχεδίου πόλεως περιοχές επισπεύδεται από το Δημόσιο με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Η διαδικασία απαλλοτριώσεων διαφέρει της συνήθους κυρίως ως προς τον τρόπο σύνταξης των κτηματολογικών διαγραμμάτων, των κτηματολογικών πινάκων και της έκθεσης προεκτίμησης, Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διαδικασίες της οικείας νομοθεσίας, όπως αυτές αναλύονται στον Οδηγό.

Συνολική Εκτιμώμενη Διάρκεια Διαδικασίας : 24-30 μήνες

Ζ. Απαλλοτριώσεις υπέρ άλλων Φορέων

• Υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ του Δημοσίου του Ν. 2882/2001, εφ’ όσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ.410/95).

Σύμφωνα με το άρθρο 274 του Π.Δ.410/95, επιτρέπεται να απαλλοτριωθούν υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων, αγροτικά ή αστικά ακίνητα για μία σειρά έργων δημόσιας ωφέλειας.

Η διαδικασία διαφοροποιείται της συνήθους κυρίως ως προς τα δύο πρώτα στάδια, δηλαδή μέχρι την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι διατάξεις του Ν. 2882/2001, όπως αυτές αναλύονται στον Οδηγό.

Συνολική Εκτιμώμενη Διάρκεια Διαδικασίας : 24-30 μήνες

• Υπέρ ΟΣΚ α.ε.

Γενικά ακολουθούνται τα βήματα απαλλοτριώσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, αλλά με φορέα διενέργειας της απαλλοτρίωσης τον Κύριο του Έργου (π.χ. τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων – ΟΣΚ α.ε. – προκειμένου περί κατασκευής σχολείων) και με κάποιες διαφοροποιήσεις στα αρχικά στάδια διατύπωσης του αιτήματος.

Συνολική Εκτιμώμενη Διάρκεια Διαδικασίας : 24-30μήνες

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συνοψίζοντας τις βασικές διαδικασίες και τις αντίστοιχες μέσες διάρκειες για την πλήρη συντέλεση μίας απαλλοτρίωσης, για έργο οδοποιίας εκτός σχεδίου πόλεως, και φορέα εκτέλεσης το Δημόσιο, προκύπτει ότι για την απόκτηση της γης που απαιτείται για την κατασκευή ενός μέσου μεγέθους τυπικού οδικού έργου, χρειάζονται περίπου 2 χρόνια από την ημερομηνία ανάθεσης της σύνταξης του κτηματολογίου (συνήθως αμέσως μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου και με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) μέχρι την συντέλεση και απόδοση της έκτασης ελεύθερης για την εκτέλεση του έργου.

Εάν δε εφαρμοσθούν και οι διαδικασίες της επίταξης στην συνήθη διαδικασία των απαλλοτριώσεων, τότε ο Ανάδοχος του έργου μπορεί να εγκατασταθεί εντός 15 μηνών περίπου από την ημερομηνία ανάθεσης της σύνταξης του κτηματολογίου, ή ακόμη και εντός 12 μηνών (που είναι και η ελάχιστη δυνατή διάρκεια), εάν συνδυαστεί η επίταξη με κατεπείγουσα απαλλοτρίωση.

Θεωρείται λοιπόν ότι το 12μηνο ως εφικτός χρόνος για την εγκατάσταση του Αναδόχου, σε μία όμως ταχύρρυθμη και καλά οργανωμένη διαδικασία. Συνεπώς, εάν υποτεθεί ότι το κτηματολόγιο αρχίζει να συντάσσεται 6 μήνες περίπου πριν την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (χρόνος που συνήθως απαιτείται, μετά την οριστική μελέτη, για την ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογής, των τευχών δημοπράτησης, κλπ.) και ότι οι διαδικασίες δημοπράτησης, η επιλογή, η ανάδειξη αναδόχου, η υπογραφή σύμβασης, κλπ., διαρκούν συνήθως άλλους 6 μήνες, τότε με την ανακήρυξη του αναδόχου είναι δυνατόν να είναι και η έκταση διαθέσιμη για την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου.

Οι προαναφερθείσες διάρκειες αποτελούν μέσες εκτιμήσεις βασισμένες στην μέχρι σήμερα εμπειρία, αλλά και στην ισχύουσα νομοθεσία. Είναι δε αρκετά ρεαλιστικοί χρόνοι, υπό την προϋπόθεση ότι:

 δεν θα υπάρξουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη χρονική αλληλοδιαδοχή των διαδικασιών,
 δεν θα συμβούν αναβολές ή επαναλήψεις των δικασίμων, κάτι που μπορεί να ανατρέψει τα χρονοδιαγράμματα,
 δεν θα υπάρξουν μακροχρόνιες καθυστερήσεις για να ληφθούν οι υπογραφές υπουργών και Περιφερειάρχη.

Περισσότερες πληροφορίες στο site www.pontokomi.com, στην ενότητα Υλικό και Αρχεία κειμένου

Διαβάστε περισσότερα...

Παράνομη η εξόρυξη με εκρηκτικά κάτω από τη Στρατονίκη από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ...

Κυνική ομολογία της εταιρείας οτι ούτε τηρεί, ούτε προτίθεται να τηρήσει τους Περιβαλλοντικούς Όρους!
Ρεκόρ παραγωγής μολύβδου-ψευδαργύρου από το μοναδικό εν λειτουργία μεταλλείο της ανακοίνωσε στις 14 Αυγούστου 2008 η EUROPEAN GOLDFIELDS, μητρική εταιρεία της ιδιοκτήτριας των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Το υπόγειο μεταλλείο που παραπλανητικά ονομάζεται «μεταλλείο Στρατωνίου» και βρίσκεται, σύμφωνα με την εταιρεία, «σε απόσταση 4 χλμ. από την παραθαλάσσια πόλη του Στρατωνίου», είναι στην πραγματικότητα ακριβώς κάτω από τον παραδοσιακό οικισμό της Στρατονίκης. Από το Σεπτέμβριο του 2005, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ εξορύσσει το μεταλλείο αποκλειστικά με χρήση εκρηκτικών, κατά παράβαση των εγκεκριμένων όρων εξόρυξης, με τρομακτικούς κινδύνους για τον οικισμό και τους κατοίκους του.
Παράνομη διάνοιξη στοάς κάτω απο τη Στρατονίκη
Το δελτίο τύπου της EUROPEAN GOLDFIELDS είναι μια ωμή παραδοχή ότι τα χειρότερα για τη Στρατονίκη δεν έχουν έρθει ακόμα. Ανακοινώνεται η διάνοιξη μιας νέας στοάς που θα εξασφαλίσει πρόσβαση στα ανώτερα (και πλουσιότερα) τμήματα του κοιτάσματος, δηλαδή ακόμα πιο κοντά στα σπίτια της Στρατονίκης. Η διάνοιξη της στοάς αυτής είναι παντελώς παράνομη, καθώς δεν καλύπτεται από καμία άδεια, και επιβεβαιώνει ότι ο μοναδικός στόχος της εταιρείας είναι το κέρδος, με οποιοδήποτε κόστος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση:
«Μια νέα είσοδος στο επίπεδο +360 διανοίχθηκε και ένα Road Header (RH) μεταφέρθηκε και άρχισε την εκσκαφή μιας νέας κεκλιμένης στοάς η οποία θα συνδέσει την επιφάνεια με τις υψηλές περιοχές εξόρυξης και θα επιτύχει πρόσθετη πρόσβαση, αερισμό και υπηρεσίες λιθογόμωσης για τα υψηλά επίπεδα του κοιτάσματος».
Η είσοδος της νέας στοάς έχει διανοιγεί σε απόσταση μόλις 300 μ. από τον οικισμό της Στρατονίκης και η στοά έχει διατομή 6μ. Χ 6μ. Πρόκειται δηλαδή για τη μεγαλύτερη στοά μεταλλείων στην Ελλάδα, συγκρίσιμη σε διαστάσεις με τις νέες σήραγγες της Εθνικής Οδού, και διανοίγεται συνολικά κάτω από τη Στρατονίκη, σε βάθος μόλις 60 μ. κάτω από τα σπίτια!
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη διάνοιξη στοάς από την επιφάνεια του εδάφους απαιτείται νέα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, την οποία η εταιρεία δεν διαθέτει. Επιπλέον, η ισχύουσα άδεια λειτουργίας της εταιρείας (ΚΥΑ 143088/2005 και ΚΥΑ 45129/1999) δεν επιτρέπει καμία εξορυκτική δραστηριότητα πάνω από το επίπεδο +300, δηλαδή 120 μ. κάτω από τον οικισμό. Όμως εκεί, κοντά στην επιφάνεια, βρίσκονται τα πλουσιότερα τμήματα του κοιτάσματος και η νέα στοά ανοίγεται ακριβώς για να εξυπηρετήσει την εξόρυξη αυτών των τμημάτων!
Το παραμύθι του «μετροπόντικα»
Η εξόρυξη με φουρνέλα του μεταλλείου κάτω από τη Στρατονίκη που είχε ξεκινήσει από την TVX στις αρχές του 2000, σταμάτησε τον Ιανουάριο του 2003 με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, αφού είχε ήδη προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα σπίτια του χωριού. Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που έλαβε η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ το 2005 στηρίχθηκε εξ’ολοκλήρου σε μια απάτη: ότι η εξόρυξη θα γίνει χωρίς τη χρήση εκρηκτικών, με το μηχάνημα Road Header, έναν τύπο «μετροπόντικα». Οι Επιστημονικές Επιτροπές που όρισε η Κυβέρνηση και τα 5 συναρμόδια Υπουργεία – Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Υγείας – που αδειοδότησαν τη νέα εξόρυξη, αποδέχθηκαν πλήρως τον ισχυρισμό της εταιρείας ότι: «μόνο η εξόρυξη με το Road Header (μηχανική εκσκαφή) διασφαλίζει τη Στρατονίκη και τους κατοίκους της, αφού θα αντικαταστήσει τα επικίνδυνα εκρηκτικά». Το παραμυθάκι του μετροπόντικα έγινε πιστευτό χωρίς δεύτερη κουβέντα και έτσι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς έγιναν συνεργοί στο έγκλημα εναντίον της Στρατονίκης!
Σε τηλεοπτική εκπομπή στο τοπικό κανάλι «TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ», τον Αύγουστο του 2004, ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και του ΑΚΤΩΡΑ κ. Κούτρας , παρουσίασε την εταιρεία του και το «θαυματουργό» μηχάνημα ως εξής:
«Οι κάτοικοι αντιδρούσαν στην TVX για τις ανατινάξεις με τα φουρνέλα. Εμείς θα εξορύξουμε με νέα μέθοδο, με μηχάνημα που χρησιμοποιήσαμε για στοές στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ χωρίς πρόβλημα. Υπάρχουν επικίνδυνα κενά κάτω από τη Στρατονίκη που έγιναν από τις προηγούμενες εξορύξεις. Αν ήμουν κάτοικος της Στρατονίκης θα φοβόμουν κι εγώ. Οι κάτοικοι πρέπει να νιώθουν ανασφαλείς... Επιχειρηματικά δεν αξίζει το ρίσκο να χάσουμε λεφτά σ’αυτή την εξόρυξη. Το κάνουμε για το καλό της Στρατονίκης. Είναι ηθική υποχρέωση»!!!
Επειδή λοιπόν είχε «ηθική υποχρέωση» ο κ. Κούτρας ξανάρχισε την εξόρυξη με φουρνέλα, κάτω από τη Στρατονίκη, ακριβώς όπως και η TVX, και με αυξημένη παραγωγή. Τα φουρνέλα κάτω από τα πόδια των κατοίκων ουδέποτε σταμάτησαν. Στην «Τεχνική Έκθεση» που παρουσίασε το Μάιο του 2008 η ειδική, ορισμένη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, «Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων» στο μεταλλείο (ΕΠΙΤΗΡΩ), βεβαιώνεται ότι η εξόρυξη γίνεται παράνομα, αποκλειστικά με εκρηκτικά. Την απάτη της μηχανικής εκσκαφής και την ολοφάνερη ακαταλληλότητα του «μετροπόντικα» για εξόρυξη, είχαν καταγγείλει ήδη από τις αρχές του 2006 ο Δημοτικός Σύμβουλος Σταγείρων-Ακάνθου Τόλης Παπαγεωργίου και το «Παρατηρητήριο».
«Δεν σκοπεύουμε να τηρήσουμε τους Περιβαλλοντικούς Όρους»!
Το περίφημο Road Header έφτασε πράγματι στη Στρατονίκη, τον Αύγουστο του 2008, όχι όμως για να αντικαταστήσει τα φουρνέλα στην εξόρυξη αλλά για να διανοίξει τη νέα παράνομη στοά! Στις 25 Αυγούστου ο Δήμαρχος Σταγείρων-Ακάνθου και 6 Δημοτικοί Σύμβουλοι που πήγαν στην είσοδο της νέας στοάς, άκουσαν τα διευθυντικά στελέχη της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ (κ. Θεοδωρακόπουλο, κα Γαζέα) να ξεκαθαρίζουν ότι:
«Δεν πρόκειται να γίνει καμία εξόρυξη με το Road Header, διότι κατά τη λειτουργία του βγαίνει πολύ σκόνη που είναι επικίνδυνη για την υγεία των εργαζομένων! Η εξόρυξη θα εξακολουθήσει να γίνεται με φουρνέλα».
Προφανώς κατά τη διάνοιξη της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ το μηχάνημα… δεν έβγαζε σκόνη! Τρία ολόκληρα χρόνια μετά την αδειοδότηση που βασίστηκε στο μύθευμα του μετροπόντικα, η εταιρεία και ο κ. Κούτρας ανακάλυψαν …τη σκόνη! Και αφού τα κέρδη της εταιρείας επιβάλουν τη συνέχιση της εξόρυξης, χρησιμοποιούνται εκρηκτικά με άλλοθι την υγεία των εργαζομένων! Εν τω μεταξύ, το «επιχειρηματικό ρίσκο» του κ. Κούτρα του απέδωσε μέχρι στιγμής 70 εκατ. δολάρια.
Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Μελετών (ΙΓΜΕ), διαπίστωσε την ύπαρξη «εγκοίλων», δηλαδή κενών χώρων στο υπέδαφος της Στρατονίκης (ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ-ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ, Μάιος 2008). Στην παρουσίαση της μελέτης στο Δημοτικό Συμβούλιο Σταγείρων-Ακάνθου, τα στελέχη του ΙΓΜΕ έναναν σαφές ότι «κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει τον κίνδυνο που διατρέχει η Στρατονίκη». Τα σπίτια και οι δρόμοι ρωγματώνονται καθημερινά. Τα σπίτια σείονται τρεις φορές τη μέρα από τις υπόγειες εκρήξεις.
Τα συμπεράσματα της ΕΠΙΤΗΡΩ και του ΙΓΜΕ έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Νομαρχία Χαλκιδικής. Ωστόσο, οι αρμόδιοι για την επιβολή των κυρώσεων που συνεπάγονται ακόμα και κλείσιμο της δραστηριότητας, τηρούν μέχρι σήμερα σιγή ιχθύος.
Εντός των επόμενων ημερών πρόκειται να κατατεθεί νέα καταγγελία στον Εισαγγελέα και τις αρμόδιες αρχές για την παράνομη δραστηριότητα της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στο μεταλλείο της Στρατονίκης.

Μαρία Καδόγλου
Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων
www.antigold.gr
http://blog.antigold.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Η Ποντοκώμη σήμερα 29/8/2008...

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008

Πρόταση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της Ποντοκώμης...Για καλύτερη εμφάνιση (.pdf αρχείο) δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το site του Συλλόγου www.pontokomi.com στην ενότητα Υλικό και Αρχεία κειμένου

Διαβάστε περισσότερα...

Η Ποντοκώμη σήμερα 28/8/2008...Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2008

Πολιτικί...


«Μια παρέα ενηλίκων συζητά για πολιτική. Στο διπλανό δωμάτιο παίζουν ανέμελα δυο 6 χρονα .
Ξαφνικά το ένα βαριέται και πάει μια βόλτα προς τη παρέα των ενηλίκων.

Α ενήλιξ: -Βαριέμαι ρε συ Πάνο όλο αυτό το σκηνικό. Όλα θα πρέπει δηλαδή να έχουν ένα χρώμα; Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Β ενήλιξ: -Δυστυχώς έτσι είναι. Διαλέγεις και παίρνεις. Και αφήνεις το λευκό στην άκρη φίλε ...
Γ ενήλιξ:- Ένα συνδυασμό χρωμάτων μπορώ να διαλέξω;
Β ενήλιξ:-Αντε πάλι με τους συνδυασμούς ... Ένα χρώμα πρέπει να παίζει: μπλε, πράσινο, κόκκινο διαλέγεις και παίρνεις λέμε!
Γ ενήλιξ -; Ωραία λοιπόν ... Διαλέγω και παίρνω το πολιτικί ...
Β ενήλιξ- ... ... ...
Α ενήλιξ- Το ποντικί το ξέρω , το πολιτικί πάλι όχι!
Γ ενήλιξ- Πως! Αν βάλεις στο μπλε λίγο πράσινο, στάξεις και λίγο κόκκινο τι σου βγαίνει; Πολιτικί. Εμένα αυτό μου αρέσει!!!!

Ο μπόμπιρας επιστρέφει στο δωμάτιο.
Μετά από λίγο ακούγονται φωνές.
Β: ενήλιξ: Τι συμβαίνει καλέ ; Γιατί φωνάζετε;
Μπόμπιρας: Δεν μου δίνει το κόκκινο ...!
Μπομπιρίνα: Να πάρεις το ροζ!
Μπομπιρας: Όχι δεν θέλω το ροζ!
Β και Γ ενήλιξ μαζί: Γιατιιιιί;
Μπόμπιρας: Δεν θα βγει σωστά το πολιτικί!!!!»

Έτσι είναι και στη ζωή. Μερικοί μπερδεύουν τα χρώματα και κάνουν το πολιτικί... πιστεύοντας ότι είναι ένα όμορφο χρώμα. Ενώ δεν είναι τίποτε άλλο, από ένα πασάλειμμα...
Όταν αφήνουμε τα "διάφορα χρώματα" να ελέγχουν την ζωή μας τότε όχι μόνο τα προβλήματα δεν επιλύονται αλλά και την ζωή μας πασαλείβουμε αφού με το διαίρει και βασίλευε κάποιοι κάνουν άνετα την δουλειά τους...

Διαβάστε περισσότερα...

Η Ποντοκώμη σήμερα 27/8/2008...

Εγκαινιάζουμε μια καινούρια ενότητα στο site και στο blog στην οποία θα εμφανίζουμε την περιβαλλοντική κατάσταση που επικρατεί στην Ποντοκώμη με καθημερινές φωτογραφίες.

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008

Οι ρύποι συνεχίζουν να είναι στο κόκκινο τις τελευταίες μέρες...

Άλλη μια μέρα με αιωρούμενους ρύπους πάνω από τα όρια ασφαλείας βιώνουμε στο ενεργειακό λεκανοπέδιο της Κοζάνης. Παρόλλες τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι θα προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα διακρίνουμε πως καμία κίνηση δεν έχει γίνει προς αυτό τον τομέα. Η εικόνα μιλά από μόνη της...

Ούτε οι βραβεύσεις μας έφεραν αποτέλεσμα...Μάλλον θα πρέπει να θεσπίσουμε πολύ περισσότερα βραβεία γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Δαβάκος που αδιαφορεί...

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόστιμο στη (Δ)ΕΗ Α.Ε για το δρόμο της Ακρινής...

Οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν στην κατασκευή του
Δικαιωμένοι αισθάνονται οι κάτοικοι της Ακρινής, για την εξέλιξη που είχε το θέμα του προστίμου στη ΔΕΗ, για τις παρεμβάσεις που έκανε στο επαρχιακό δρόμο Κλείτου -Ακρινής, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόσβαση στα ορυχεία.
Ο νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής είχε επιβάλει πρόστιμο 30.000 ευρώ στη ΔΕΗ, με το αιτιολογικό ότι δεν τηρήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και οι όποιες παρεμβάσεις έγιναν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια από την διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της νομαρχίας. Η ΔΕΗ προσέφυγε κατά της απόφασης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αφού εξέτασαν την ένσταση, έκαναν την εισήγησή τους στον περιφερειάρχη Ανδρέα Λεούδη. Ο τελευταίος απέρριψε την ένσταση της ΔΕΗ, κρίνοντας αβάσιμες τις αιτιάσεις της, ενώ συγχρόνως έκρινε βάσιμους τους λόγους για τους οποίους ο νομάρχης επέβαλε το πρόστιμο, το οποίο η ΔΕΗ θα αναγκαστεί τελικώς να το πληρώσει.
Ως γνωστόν οι κάτοικοι της Ακρινής είχαν προβεί σε πολυήμερες κινητοποιήσεις πριν από μερικούς μήνες, καταγγέλλοντας τη ΔΕΗ ότι κατασκευάζει «δρόμο καρμανιόλα» και ως εκ τούτου εγκυμονούν σοβαροί κίνδυνοι τροχαίων ατυχημάτων για τους διερχόμενους που χρησιμοποιούν το δρόμο. Είχαν καταθέσει μάλιστα και ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΔΕΗ, ενώ στη συνέχεια ορίστηκε και πραγματοποιήθηκε τακτική δικάσιμος. Όμως οι προσφεύγοντες κάτοικοι έχασαν τη δίκη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία.
Στο μεταξύ, οι κάτοικοι δεν πτοούνται και συνεχίζουν τη συγκέντρωση στοιχείων, καθώς εκτιμούν ότι ο «δρόμος καρμανιόλα» δεν πρέπει να γίνει και δηλώνουν ότι θα τον αποτρέψουν με κάθε τρόπο. Ενδεικτικό της επικινδυνότητας, όπως υπογραμμίζουν «είναι μια στενή γέφυρα που κατασκεύασε η ΔΕΗ, η οποία μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων».

Πηγή: Εφημερίδα Πτολεμαίος-ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΗΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2008

Η ζωή είναι σαν ένα ταξίδι με το τρένο...
«Η ζωή είναι σαν ένα ταξίδι με το τρένο.Επιβιβάζεσαι συχνά και αποβιβάζεσαι, υπάρχουν ατυχήματα, σε μερικές στάσεις ευχάριστες εκπλήξεις και βαθιά λύπη σε άλλες. Όταν γεννιόμαστε και επιβιβαζόμαστε στο τρένο, συναντάμε ανθρώπους, για τους οποίους πιστεύουμε ότι θα μας συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.Τους γονείς μας. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Αποβιβάζονται σε κάποια στάση και μας αφήνουν χωρίς την αγάπη, τη στοργή, τη φιλία και τη συντροφιά τους. Ωστόσο επιβιβάζονται κι άλλα άτομα που θα αποδειχτούν σημαντικά για μας.Είναι τα αδέρφια μας, οι φίλοι μας κι αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι που αγαπάμε.Μερικά από τα άτομα που επιβιβάζονται, βλέπουν το ταξίδι δαν ένα μικρό περίπατο. Άλλοι βρίσκουν μόνο λύπη στο ταξίδι τους. Υπάρχουν πάλι άλλοι στο τρένο, που είναι πάντα εκεί και έτοιμοι να βοηθήσουν αυτούς που τους χρειάζονται. Κάποιοι αφήνουν στην αποβίβαση μια αιώνια λαχτάρα. Μερικοί ανεβαίνουν και κατεβαίνουν ξανά και ξανά κι εμείς, δεν τους έχουμε αντιληθφεί...Μας εκπλήσσει. ότι μερικοί από τους επιβάτες που αγαπάμε περισσότερο, κάθονται σε κάποιο άλλο βαγόνι και μας αφήνουν να κάνουμε μόνοι αυτό το κομμάτι του ταξιδιού. Αυτονόητα απέχουμε και δεν μπαίνουμε στον κόπο να τους ψάξουμε και να έρθουμε σε επαφή με το δικό τους βαγόνι. Δυστυχώς μερικές φορές δεν μπορούμε να καθίσουμε δίπλα τους, γιατί η θέση στην πλευρά τους είναι κατειλημμένη. Δεν πειράζει, έτσι είναι το ταξίδι. Γεμάτο προκλήσεις, όνειρα, φαντασία, ελπίδα και αποχαιρετισμούς... αλλά χωρίς επιστροφή. Ας το κάνουμε λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο...Ας προσπαθήσουμε να βολευτούμε με τους συνταξιδιώτες μας και να ψάξουμε το καλύτερο στοιχείο στον καθένα απ' αυτούς.Ας θυμόμαστε ότι σε κάθε τμήμα της διαδρομής ένας από τους επιβαίνοντες μπορεί να έχει πρόβλημα και πιθανόν να χρειάζεται την κατανοήση μας. Ακόμη κι εμείς μπορεί να βρεθούμε σε δύσκολη θέση και κάποιος να υπάρχει που θα μας καταλάβει. Το μεγάλο μυστήριο του ταξιδιού είναι ότι ότι δεν ξέρουμε πότε θα αποβιβαστούμε, οριστικά, όπως επίσης ελάχιστα ξέρουμε για το πότε θα απιβιβαστούν οι συνταξιδιώτες μας, ούτε καν για κείνον που κάθεται ακριβώς δίπλα μας. Πιστεύω ότι θα στεναχωρηθώ όταν κατέβω από το τρένο για πάντα... Ναι αυτό πιστεύω. Ο χωρισμός από μερικούς φίλους που συνάντησα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα είναι οδυνηρός. Θα είναι πολύ λυπηρό να αφήσω μόνους τους αγαπημένους μου. Αλλά έχω την ελπίδα, πως κάποτε θα φτάσουμε στον κεντρικό σταθμό. Κι έχω την αίσθηση ότι θα τους ξαναδώ να έρχονται με αποσκευές, τις οποίες δεν είχαν ακόμη στην επιβίβαση...Αυτό που με κάνει ευτυχισμένο, είναι η σκέψη, ότι κι εγώ βοήθησα να πλουτίσουν οι αποσκευές τους. Και να γίνουν πιο πολύτιμες. Ας προσπαθήσουμε να αφήσουμε κατά την αποβίβαση μια κενή θέση πίσω μας, η οποία να αφήσει νοσταλγία και όμορφες αναμνήσεις σε αυτούς που συνεχίζουν το ταξίδι. Σε όσους είναι μέρος του δικού μου τρένου, εύχομαι ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ!»

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2008

Αναπαράσταση των αρχαίων αγωνισμάτων στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Ποντοκώμη...


Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και η Εταιρεία Πολιτισμού Τουρισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑΚ) διοργανώνουν την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2008, στις 21:30, στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης, πολιτιστική εκδήλωση με θέμα: «Αναπαράσταση των Αρχαίων Αγωνισμάτων στους Ολυμπιακούς Αγώνες».Η εκδήλωση αποσκοπεί στην προβολή της ιστορίας της Ελλάδας σε συνάρτηση με τα Ολυμπιακά Ιδεώδη. Κάτω από το φως του φεγγαριού, με επιβλητική μουσική υπόκρουση, λίγες μέρες μετά τη λήξη της Ολυμπιάδας του Πεκίνου, προσφέρεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την αναπαράσταση των αθλημάτων της πυγμαχίας, της πάλης, της λιθοβολίας, του ακοντισμού και της τοξοβολίας, σύμφωνα με το αρχαιοελληνικό πρότυπο, από επαγγελματίες μοντέλα – αθλητές. Παράλληλα, θα υπάρχει αφήγηση με την περιγραφή των αθλημάτων, ιστορικών στοιχείων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αρχαίας Ελλάδας και τη σημασία του ευ αγωνίζεσθαι.

Πληροφορίες εκδήλωσης:

Τιμή εισόδου: 5€ (Διάθεση εσόδων στα Ειδικά Εργαστήρια Κοζάνης – Πτολεμαϊδας)
Αναχώρηση λεωφορείων για τον τόπο της εκδήλωσης στις 21:00, από Κεντρική Πλατεία Κοζάνης (Eurobank) και Δημαρχείο Πτολεμαϊδας

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2008

Βραβείο 1ου υποκριτικού ρόλου...


Επειδή σε λίγες μέρες ο κ. Δαβάκος φεύγει για να αναλάβει άλλο πόστο στην ιεραρχία της (Δ)ΕΗ Α.Ε, αισθανόμαστε την ανάγκη και εμείς με την σειρά μας να τον τιμήσουμε για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην περιοχή...Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε να του δώσουμε το όσκαρ 1ου υποκριτικού ρόλου στην έργο που χρόνια παίζεται στην περιοχή και έχει τίτλο "Περιβάλλον στο Νομό Κοζάνης",αφού η ερμηνεία του είναι μακρά η καλύτερη και δεν έχει ουσιαστικά αντίπαλο στην κατηγορία αυτή...Στο διάστημα που ήταν διευθυντής του ΛΚΔΜ λοιπόν κράτησε τις υποσχέσεις του σαν καριερίστας που είναι με τελευταία αυτή που έδωσε στις 6/8/2008 κατά την διάρκεια κατάληψης στους πύργους του ορυχείου του ΑΗΣ Καρδιάς...Τα αποτελέσματα φαίνονται ξεκάθαρα τις τελευταίες μέρες...Οι ρύποι για άλλη μια φορά στο κόκκινο...Για εμάς αποτελεί μια οικεία εικόνα, ο δείκτης της σημερινής μέρας...

Ο κ.Δαβάκος, συνεπής στην στάση των προκατόχων του, συνεχίζει την τακτική των προκατόχων του, το "Άλλα λέω και άλλα κάνω". Αν πάμε και πίσω χρονικά θα δούμε πως είχε προυπηρεσία στο συγκεκριμένο τομέα αφού και σαν Νομαρχιακός Σύμβουλος άλλα έλεγε όταν ανοιγόταν το ορυχείο Μαυροπηγής και δεν ήταν στο σανίδι της σκηνής που λέγεται (Δ)ΕΗ Α.Ε και άλλα έκανε μόλις ανέλαβε το πόστο του Διευθυντη. Ο κ. Δαβάκος είναι ένα από τα γρανάζια της (Δ)ΕΗ Α.Ε, ίσως το μικρότερο. Κινείται όπως κινούνται και τα άλλα γρανάζια στο στόχο που επιτάσσει η διοίκηση και το στρατηγικό πλάνο της (Δ)ΕΗ Α.Ε και δεν είναι άλλο από την μείωση του κόστους παραγωγής. Την μείωση του κόστους παραγωγής όμως δεν την πληρώνει ο ίδιος. Αυτός πληρώνεται και έχουν αυξηθεί οι αποδοχές του με απόφαση του προέδρου και διευθύνων συμβούλου κ. Αθανασόπουλου πριν ένα χρόνο. Την πληρώνουν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε περιβάλλον παλύ πάνω από τα όρια που οι διεθνείς κανονισμοί έχουν θεσπίσει και οι κάτοικοι των περιοχών που είχαν και έχουν την τύχη να συνορεύουν με την (Δ)ΕΗ Α.Ε με την ίδια τους την ζωή...

Διαβάστε περισσότερα...

Ας πάψουμε να είμαστε πρόβατα...

Διαβάστε περισσότερα...

Ο κύκλος ζωής της μπαταρίας...


Κάθε μπαταρία έχει ένα "κύκλο ζωής". Ξεκινάει από το εργοστάσιο κατασκευής της και καταλήγει στον τελικό χρήστη.

Όταν η μπαταρία αδειάσει και την πετάξουμε στα σκουπίδια διακόπτουμε τον κύκλο ζωής της, χάνουμε πολύτιμες πρώτες ύλες και κατά συνέπεια ενέργεια, ενώ κάποια στοιχεία της μπορούν να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα με επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου.

Αντίθετα, αν ρίξουμε την άδεια μπαταρία στους κάδους συλλογής της ΑΦΗΣ, ο "κύκλος ζωής" της μπαταρίας συνεχίζεται, τα βασικά στοιχεία της ανακυκλώνονται για να καταλήξουν στην παραγωγή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2008

Πότε επιτέλους θα γίνουμε ελεύθεροι άνθρωποι;;;


«Ο ελεύθερος άνθρωπος είναι συνήθως μόνος. Αν η αγάπη είναι σκλαβιά, τότε δεν είναι αγάπη. Ο ελεύθερος άνθρωπος έχει την αίσθηση της ειρηνικής σιγουριάς μέσα του. Ο ελεύθερος άνθρωπος αρνείται να παρασυρθεί από τις επιδοκιμασίες ή τις αποδοκιμασίες των άλλων. Ο ελεύθερος άνθρωπος είναι απαλλαγμένος από ρόλους που υπαγορεύουν, ουσιαστικά ,τρόπους συμπεριφοράς. Ο ελεύθερος άνθρωπος είναι υπεύθυνος, χωρίς να ανησυχεί όμως για τις εγωιστικές ερμηνείες των άλλων, σχετικά με το τι είναι ευθύνη. Ο ελεύθερος άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται πολίτης του κόσμου και ταυτόχρονα πολίτης της πιο μικρής κοινότητας χωρίς να νοιάζεται το τι πιστεύουν οι άλλοι για το πώς θα έπρεπε να αισθάνεται. Ο ελεύθερος άνθρωπος αγαπά τους άλλους γι' αυτό που είναι και όχι γι' αυτό που θα τον βόλευε να είναι. Αγαπά την ελευθερία του το ίδιο ακριβώς όσο και την ελευθερία των άλλων. Άνθρωπος που , με την συμπεριφορά του, υποδουλώνει άλλους και στηρίζει την υποτιθέμενη προσωπική του ελευθερία στην υποδούλωση άλλων ανθρώπων, με διάφορους τρόπους, δεν είναι στην ουσία ελεύθερος. Είναι σκλάβος του εγωισμού του. Και κάτι τελευταίο. Είναι ανόητο να χάνετε τον καιρό σας, προσπαθώντας να αλλάξετε τη γνώμη που έχουν οι άλλοι για σας. Αρκεί απλά να είστε ο εαυτός σας.»

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2008

Περισσότερα και όμως λιγότερα ...


Το παράδοξο στους καιρούς που ζούμε είναι ότι έχουμε ψηλότερα κτίρια, όμως μικρότερη υπομονή, φαρδύτερους εθνικούς δρόμους, όμως στενότερες (στενοκέφαλες) απόψεις. Ξοδεύουμε περισσότερα, όμως έχουμε λιγότερα, αγοράζουμε περισσότερα, όμως απολαμβάνουμε λιγότερα.
Εχουμε μεγαλύτερα σπίτια, όμως μικρότερες (ολιγομελείς) οικογένειες, περισσότερες ανέσεις, αλλά λιγότερο ελεύθερο χρόνο, περισσότερους τίτλους σπουδών, όμως μειωμένη λογική, περισσότερες γνώσεις, αλλά μειωμένη ευθυκρισία, περισσότερους ειδικούς και επαΐοντες, μα και συνάμα περισσότερα προβλήματα, περισσότερα φάρμακα, όμως λιγότερη καλή υγεία. Πίνουμε πολύ, καπνίζουμε πολύ, ξοδεύουμε τα χρήματά μας απερίσκεπτα, εξοργιζόμαστε εύκολα, ξαγρυπνάμε, ξυπνάμε νιώθοντας χάλια, διαβάζουμε ελάχιστα, βλέπουμε με τις ώρες τηλεόραση, και προσευχόμαστε πολύ σπάνια. Έχουμε πολλαπλασιάσει τα υπάρχοντά μας, μα απ’ την άλλη έχουμε μειώσει δραστικά τις αξίες μας. Μιλάμε πολύ, αγαπάμε στη χάση και στη φέξη, ενώ απ’ την άλλη μισούμε για ψύλλου πήδημα. Έχουμε μάθει πώς να εξοικονομούμε τα προς το ζην, όμως όχι και πώς να ζούμε.
Έχουμε προσθέσει χρόνια στη ζωή μας, όμως όχι και ζωή στα χρόνια μας. Πήγαμε στο φεγγάρι και γυρίσαμε, όμως δυσκολευόμαστε να διασχίσουμε το δρόμο για να γνωρίσουμε τους νέους μας γειτόνους. Κατακτήσαμε το εξώτερο διάστημα, όχι όμως και το εσώτερο, αυτό που υπάρχει εντός μας. Καταφέραμε μεγαλύτερα πράγματα, όχι όμως και καλύτερα. Παλεύουμε για καθαρότερο περιβάλλον, όμως στην πορεία μολύναμε τις ψυχές μας. Διασπάσαμε το άτομο, όμως αφήσαμε άθικτες τις προκαταλήψεις μας. Γράφουμε περισσότερο, όμως μαθαίνουμε λιγότερα.
Είμαστε όλο ιδέες και σχέδια, όμως στο τέλος πετυχαίνουμε ελάχιστα. Έχουμε μάθει να βιαζόμαστε, όχι όμως και να κάνουμε υπομονή. Κατασκευάζουμε περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να χωράνε περισσότερες πληροφορίες, και να παράγουν περισσότερα αντίγραφα από ποτέ, όμως μεταξύ μας επικοινωνούμε όλο και λιγότερο. Είναι οι καιροί μας καιροί των ταχυφαγείων, της δυσπεψίας,- σημαίνοντες άνθρωποι, ασήμαντοι σαν χαρακτήρες, μεγάλα κέρδη, επιδερμικές (ανθρώπινες) σχέσεις. Οι καιροί των δυο μισθών (άντρα και γυναίκας), μα και των περισσότερων διαζυγίων, των όμορφων και με γούστο φτιαγμένων σπιτιών, μα και των διαλυμένων σπιτικών. Οι καιροί των γρήγορων ταξιδιών, της πάνας αλλά και της ηθικής μιας χρήσης, των ερωτικών συνευρέσεων της μιας βραδιάς, της παχυσαρκίας, και των θαυματουργών χαπιών που μας χαρίζουν τα πάντα, από ευεξία και γαλήνη, μέχρι το θάνατο.
Οι καιροί που στις βιτρίνες υπάρχουν τα πάντα, και στις αποθήκες με το στοκ απολύτως τίποτε. Κάναμε την εγωπάθεια ευαγγέλιό μας, κι απ’ την άλλη όλως βλακωδώς θέλουμε να ελπίζουμε σ’ ένα καλύτερο αύριο (ένα καλύτερο αύριο για να το μοιραστούμε με ποιους, αλήθεια;) Ονειρευόμαστε για πάρτη μας, κι έτσι μοιραία στους εφιάλτες μας πάντα ο κακός δαίμονας είναι ο διπλανός μας. Αναμασάμε αυτά τα περί «θετικής ενέργειας» με περισσή αφέλεια και ανεγκεφαλιά, που θα πει γυρνάμε την πλάτη σε ό,τι απειλεί να μας χαλάσει τη ζαχαρένια, και ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος που δεν στέκεται να αναμετρηθεί με τον πόνο, τις δυσκολίες και της ζωής τ’ ανάποδα, είναι μισός άνθρωπος, μιας και ποτέ δεν ωριμάζει, ούτε γίνεται σοφότερος. Είναι οι καιροί που ακούς κάποιους να λένε πως, «Η μετριοφροσύνη είναι ίδιον των μετρίων» -ένα ωραίο κόλπο για να αναχθεί η ξιπασιά σε αρετή. Όπως και να ‘χει, ο Θεός να μας φυλάει από τους κομπορρήμονες μέτριους.

( Ανυπόγραφο κείμενο στο διαδίκτυο μεταφρασμένο από τα αγγλικά)

Διαβάστε περισσότερα...

Στο στόχαστρο της Κομισιόν η ΔΕΗ, για ενδεχόμενη παραβίαση του Ευρωπαϊκού χάρτη για τα κοινωνικά δικαιώματα...


Στο στόχαστρο της Κομισιόν η ΔΕΗ, για ενδεχόμενη παραβίαση του Ευρωπαϊκού χάρτη για τα κοινωνικά δικαιώματα
Απάντηση του Επιτρόπου Σπίντλα στον Δημήτρη Παπαδημούλη
Δ. Παπαδημούλης: "H συνεχιζόμενη απαξίωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας παραβιάζει και τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών"
"Ενδεχόμενη παραβίαση" της οδηγίας πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων που μπορεί να οδηγήσει σε διαδικασία παράβασης συνιστά, σύμφωνα με απάντηση του αρμόδιου για θέματα απασχόλησης Επιτρόπου κ. Σπίντλα στον Δημήτρη Παπαδημούλη, η μη εφαρμογή των λεγόμενων "βέλτιστων πρακτικών" του Ευρωπαϊκού χάρτη για τα κοινωνικά δικαιώματα στην παραγωγική διαδικασία ενέργειας από τη ΔΕΗ.

O ευρωβουλευτής του ΣΥΝ, με αφορμή καταδικαστική για τις πρακτικές της ΔΕΗ ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά από καταγγελία του ιδρύματος Mαραγκοπούλου, ζητούσε να πληροφορηθεί εάν η Κομισιόν προτίθεται να εξετάσει την παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων της ΔΕΗ και των περιοίκων.

O Τσέχος Επίτροπος απαντά ότι "η Επιτροπή έλαβε γνώση του ψηφίσματος της 16ης Ιανουαρίου 2008". Αναφέρεται στο ισχύον κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο σε θέματα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία, την οδηγία "πλαίσιο 89/391/ΕOK και των ειδικών οδηγιών της.

O κ. Σπίντλα υπογραμμίζει μάλιστα ότι: "Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επαρκή έλεγχο και εποπτεία. Επιπλέον, με βάση το άρθρο 9, ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών και να συντάσσει και να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές, εκθέσεις για τα εργατικά ατυχήματα, θύματα των οποίων υπήρξαν οι υπ' αυτόν εργαζόμενοι. Έτσι, η παραβίαση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Χάρτη θα μπορούσε να συνιστά ενδεχόμενη παραβίαση του άρθρου 4, παράγραφος 1 και του άρθρου 9 της οδηγίας πλαισίου."

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 3 παρ. 2 του Χάρτη υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να παρέχουν τους απαραίτητους ελεγκτικούς και εποπτικούς μηχανισμούς για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

O κ. Επίτροπος επισημαίνει επίσης δήλωση της ελληνικής κυβέρνησης "σύμφωνα με την οποία η τελευταία αποφάσισε, για να τηρήσει την υποχρέωση της περί εποπτείας στην πράξη της εκτέλεσης των κανονισμών σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία, να προσφύγει πριν από το τέλος του 2007 στις υπηρεσίες περισσότερων μηχανικών και άλλων ειδικευμένων παραγόντων για να ενισχύσει τους οργανισμούς παρακολούθησης, πράγμα που θα σήμαινε ανταπόκριση στις απαιτήσεις του άρθρου 4, παράγραφος 1, της οδηγίας πλαισίου."

Τονίζει όμως ότι "η Επιτροπή θα παρακολουθήσει προσεκτικά τον εν λόγω φάκελο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συλλογή στοιχείων στον εξορυκτικό τομέα και προτίθεται, ως προς το θέμα αυτό, να ζητήσει πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές. Σε συνάρτηση με την απάντηση αυτών, η Επιτροπή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα και θα κινήσει, αν χρειαστεί, η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ."

Συνεχίζοντας, ο Τσέχος Επίτροπος αναφέρεται στο άρθρο 11 του Κοινωνικού χάρτη, σχετικά με την προστασία της υγείας των πολιτών. Υπενθυμίζει τη νομοθεσία περί ελέγχου των εκπομπών των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, (οδηγία IPCC και η οδηγία GIC).

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα υπογραμμίζει ότι "με βάση πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις ελληνικές αρχές, διαπίστωσε η Επιτροπή την παραβίαση της υποχρέωσης αυτής καθόσον σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων δεν διέθετε άδεια που να έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία IPPC. Η Επιτροπή ανέλαβε λοιπόν διαδικασία παραβίασης κατά της Ελλάδας στις 6 Μαΐου 2008. Οι ελληνικές αρχές διαθέτουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής."

Επισημαίνει τέλος ότι "η Επιτροπή συνεχίζει την ανάλυση της υλοποίησης των οδηγιών IPPC και GIC και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα αν διαπιστωθεί παραβίαση."

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε:

"Δυστυχώς, ούτε το φόβητρο της ευρωκαταδίκης αφυπνίζει τους κυβερνητικούς αρμόδιους και τη Διοίκηση της ΔΕH. H συστηματική απαξίωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τις ελληνικές κυβερνήσεις συνεχίζεται και παραβιάζει τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, των περιοίκων αλλά και του συνόλου των πολιτών. Το ζήτημα της ασφάλειας στην εργασία παραμένει ανοιχτή πληγή. Σε συνεργασία με τα συνδικάτα των εργαζομένων, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών θα επιμείνουμε για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας".

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008

Η (Δ)ΕΗ Α.Ε κατασκευάζει το δρόμο Αργίλου –Νέου Κλείτου...


Έχει ήδη ανατεθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. η κατασκευή του δρόμου σύνδεσης του Δημοτικού Διαμερίσματος Αργίλου του Δήμου Κοζάνης με τον Οικισμό Νέου Κλείτου. Αυτό αναφέρει σε επιστολή του προς το νομάρχη Κοζάνης Γιώργο Δακή, ο Γενικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ κ. Λάππας, απαντώντας στο σχετικό αίτημα του Νομάρχη Κοζάνης. Ο κ. Δακής, μιλώντας στο Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας, προσδιόρισε τον χρόνο εγκατάστασης των κατοίκων του Κλείτου στον χώρο της μετεγκατάστασης στο τέλος του έτους.

Πηγή:ΕΡΑ Κοζάνης

Τι μπορεί να κάνει μια επιστολή!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Σου λύνει άμμεσα τα προβλήματα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Τι φοβερό εργαλείο τελικά το ς Σύμφωνο Συνεργασίας –Συνύπαρξης της ΔΕΗ Α.Ε. με την Τοπική Κοινωνία!!!!!!!!!!!!!!!
Χωρίς να "ανοίξει μύτη" η επιθυμία του Νομάρχη και προέδρου του Συμφώνου έγινε διαταγή!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Τεράστια επιτυχια του Συμφώνου λοιπόν!!!!!!Κέρδισε και η "απλόχερη" (Δ)ΕΗ Α.Ε κέρδισε και ο Νομάρχης με τις "μεγάλες" προσπάθειες που κάνει!!!!!!
Επιτέλους χάρις τις παρεμβάσεις του οι κάτοικοι του Κλείτου μετά από πολλά χρόνια θα εγκατασταθούν στο χώρο της μετεγκατάστασης στο τέλος του χρόνου!!!!!!!!Ζήτω η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της (Δ)ΕΗ Α.Ε!!!!!!!!!
Μας δουλεύουν κανονικά και με το νόμο!!!!!Για την ακρίβεια δε μας δουλεύουν απλώς αλλά μας επεξεργάζονται με απόλυτη μαεστρία, ή τουλάχιστον προσπαθούν...Μήπως έχοντας πλέον γνώση όλοι µας, ότι µας δουλεύουν αγρίως θα έπρεπε να ßγούµε απ τα ρούχα µας;;;;;;Όταν βλέπω τόση υποκρισία μου έρχεται στο μυαλό ένα στοιχάκι της Κατερίνας Γώγου το οποίο είναι παραστατικότατο: "Ξέρω πως ποτέ δε σημαδεύουνε στα πόδια.Στο μυαλό είναι ο Στόχος, το νου σου ε;..."

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2008

Όλη η Ελλάδα ένα απέραντο "λατομείο"...Ο Άρειος Πάγος παρεμβαίνει μόνο για θέματα που απασχολούν το κλίνον άστυ;;;
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γιώργος Σανιδάς, παρενέβη στο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τα λατομεία Μαρκοπούλου, δίνοντας παραγγελία στον εισαγγελέα Πρωτοδικών να διερευνήσει τη νομιμότητά τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στην υπόθεση των λατομείων δεν έχει απομείνει πλέον κανένας μανδύας νομιμότητας. Τα δύο λατομεία λειτουργούν από το 1964-5 λαμβάνοντας την πρώτη τους αδειοδότηση μόλις... το 1994! Το κλείσιμό τους έχουν ζητήσει με διαδοχικές αποφάσεις τα υπουργεία Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ, η νομαρχία Ανατολικής Αττικής και ο δήμος Μαρκόπουλου, συχνά όμως εκδίδοντας αντικρουόμενες αποφάσεις. Τη σφράγιση των λατομείων στο Μαρκόπουλο έχει ζητήσει και με απόφασή του και το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο στις 4 Δεκεμβρίου του 2006 επέβαλλε την αναστολή εκτέλεσης και της απόφασης του υπουργείου Πολιτισμού, με την οποία είχαν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας των λατομείων.
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ τους έχει επιβάλει πρόστιμα ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, που τελικά μειώθηκε στο ήμισυ έπειτα από προσφυγή των εταιρειών στο δικαστήριο.( Κάτι μου θυμίζει αυτό το 1 εκατομμύριο ευρω. Λέτε να είναι η (Δ)ΕΗ Α.Ε και το πρόστιμο που είχε φάει το Σεπτέμβριο του 2007 για τις υπερβάσεις των αιωρούμενων σωματιδίων; Αλήθεια τι γίνεται με αυτό;). Παρά το γεγονός ότι έχει απαγορευθεί η λειτουργία τους, η λειτουργία τους ακόμη και σήμερα συνεχίζεται.
Ο κ. Σανιδάς, ελπίζουμε, ως πολίτες αυτού εδώ του τόπου, να κλείσει το συγκεκριμένο λατομείο και να μην παραμείνει μόνο σε αυτό αλλά και να κλείσει και όλα εκείνα τα λατομεία που δεν είναι νόμιμα, στέλνοντας παρόμοιες επιστολές και σε άλλους εισαγγελείς πρωτοδικών αφού αυτοί δεν παίρνουν από μόνοι τους πρωτοβουλίες. Συνήθως όμως όλες οι τέτοιου είδους ενέργειες απασχολούν για λίγες μέρες την δημοσιότητα και στην συνέχεια καταλήγουν στο αρχείο (το πρόβλημα είναι γνωστό από χρόνια), λύσεις δεν δίνονται και η ασυδοσία όλων αυτών συνεχίζεται με συνέπεια αφενός να συνεχίζεται η καταστροφή του περιβάλλοντος και αφετέρου να εμφανίζεται το κράτος αδύναμο εμπρός τα ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία περαιτέρω λοιδωρούν και εμπαίζουν την έννομη τάξη οπώς και ο ίδιος αναφέρει στην επιστολή του προς τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Να ήταν μόνο η λειτουργία τους...Όπως ο νόμος ορίζει πρέπει να προχωρούν στην αποκατάσταση αυτών, μόλις τελειώσουν την εξόρυξη...Είδε κανείς μας αποκατάσταση λατομείων;;;;Στο νομό Κοζάνης η εισαγγελία μάλλον έχει προβλήματα όρασης αλλά και ακοής. Δεν είναι λίγα τα λατομεία που υπάρχουν στο νομό. Όλα λειτουργούν με βάση την νομιμότητα;;;Τα έλεγξε ποτέ κανείς;;; Τους επέβαλλε κυρώσεις;;; Είδε κανείς αποκατάσταση τους;;;
Δόθηκαν λεφτά από τον Τοπικό Πόρο (δήθεν για αποκατάσταση) αλλά πήγαν παράνομα για αποζημιώσεις των απολυμένων. Γιατί δεν αντέδρασε η εισαγγελία;;; Το φαινόμενο όμως αυτό είναι ελάχιστα κολακευτικό και για τη δικαιοσύνη και κυρίως τους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι αποτελούν τους φρουρούς τηρήσεως του νόμου και των δικαστικών αποφάσεων, όπως αναφέρει ο κ.Σανιδάς. Μάλλον κολακεύονται οι τοπικοί εισαγγελείς λοιπον και δεν παίρνουν πρωτοβουλίες...Για την ακρίβεια παίρνουν επιλεκτικές πρωτοβουλίες...Ηχηρό παράδειγμα είναι ταχύτατη πρωτοβουλία της εισαγγελίας να αποστείλει επιστολή , να σχηματίσει με χαρακτηριστική ταχύτητα φακέλους, να στείλει ΜΑΤ, σε πολίτες που μάχονταν ενάντια στην ασυδοσία των ιδιωτικών συμφερόντων,όπως αυτοί του Αγίου Δημητρίου-Ρυακίου και της Μαυροπηγής. Ιδίως για τους δεύτερους δεν εφαρμόστηκαν δικαστικές αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων. Αλλά το πρότυπο που παράγει η σύγχρονη κοινωνία είναι το αν έχεις χρήμα διάβαινε...Ο ρυπαίνωνν ποτέ δεν πληρώνει...Αντ΄ αυτού πληρώνει πάντα ο ρυπαινώμενος...
Σίγουρα γι' αυτό το χάλι μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν και οι τοπικές μας κοινωνίες αλλά και οι τοπικοί άρχοντες που με τις υποχωρήσεις τους (θέσεις εργασίας, απολαβές) κάνουν τα στραβά μάτια. Έως πότε όμως;;; Μπορούν να μπουν στην ίδια ζυγαριά η υγεία μας με τις απολαβές;;; Μπορεί κάποιος να πει πως χωρίς απολαβές δεν υπάρχει υγεία αλλά για να έχεις απολαβές μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα που δεν επιβαρύνουν την δημόσια υγεία και έχουν και καλύτερες απολαβές αρκεί να ψαχτείς λίγο.

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2008

Aνανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Εορδαία...


Στο στόχαστρο Εταιρειών ευρωπαικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βρίσκονται οι ορεινοί όγκοι Μουρικίου και Βερμίου στην Εορδαία, σηματοδοτώντας νέες προοπτικές αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων που διαθέτει η περιοχή. Τα στοιχεία κάνουν λόγο για εταιρεία γερμανικών συμφερόντων που ενδιαφέρεται για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών με στόχο την παραγωγή ενέργειας από φυσικές πηγές . Οι εκπρόσωποι των εταιρειών στη Βόρεια Ελλάδα έχουν ερευνήσει την περιοχή και έχουν εντοπίσει σημεία στα δύο ορεινά συμπλέγματα και κύρια γύρω από την Κοινότητα Βλάστης, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες προυποθέσεις για τη λειτουργία των ανεμογεννητριών λόγω των ευνοικών καιρικών συνθηκών.
Οι κινήσεις των εταιρειών έχουν γίνει αντιληπτές στην ευρύτερη περιοχή της Βλάστης και σύμφωνα με τον πρόεδρο της Μηνά Δαλακιούρη στη θέση < Κεραμίδα> τοποθετήθηκε ένα δοκιμαστικό σύστημα λειτουργίας πρίν από έναν μήνα περίπου προκειμένου να μετρηθεί η δυναμική των ανέμων που πνέουν στην περιοχή . Οι πληροφορίες κάνουν ακόμη λόγο για επιλογή στη τοποθεσία "Πεκρεβενίκο" και φαίνεται ότι οι συνθήκες εκεί είναι οι καταλληλότερες.
Πρόταση για την παραχώρηση έκτασης 20 στρεμμάτων στα όρια Εμπορίου- Βλάστης κατατέθηκε και στο Δήμο Μουρικίου από τους εκπροσώπους της ίδιας εταιρείας τον περασμένο Μάρτιο, χωρίς ωστόσο το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί θετικά η αρνητικά στο αίτημα. Κι αυτό όπως αιτιολογεί η δήμαρχος Μουρικίου Παρασκευή Βρυζίδου θα πρέπει να διερευνηθούν όλοι οι παράμετροι του θέματος σε σχέσει πάντα με τους σκοπούς της εταιρείας, το νομικό καθεστώς της ,πιθανές δραστηριότητες στις οποίες ενδεχομένως φιλοδοξεί να επεκταθεί, αλλά, και το είδος των συμφερόντων που απορρέουν για την ανάπτυξη της περιοχής.
Μεγάλη είναι η κινητικότητα που παρατηρείται από Ευρωπαικές εταιρείες και στο Δήμο Αγίας Παρασκευής όπου το διάστημα αυτό πραγματοποιούνται μετρήσεις προκειμένου να αποφασιστεί η αξιοποίηση των πηγών που θα συμβάλουν στην παραγωγή ενέργειας. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης οι εταιρείες επιδεικνύουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή που φαίνεται ότι ενδείκνυται για την ανάπτυξη ανάλογων δραστηριοτήτων. Μάλιστα η εταιρεία Ισπανικών – γαλλικών συμφερόντων GAMESKA, έχει τοποθετήσει ιστούς στην ορεινή περιοχή "Πετεινός" Ερμακιάς, ενώ, στην ίδια τοποθεσία στρέφουν το ενδιαφέρον τους και οι υπόλοιπες εταιρείες.

Πηγή: Μαίρη Κεσκελίδου - Πρωινός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2008

Συμμετοχή αθλητών του Συλλόγου μας στον 1ο Ορειβατικό Αγώνα Ναμάτων...


Στην πλούσια φύση και τα άφθονα νερά των πηγών των Ναμάτων του Δήμου Ασκίου βρέθηκαν δύο αθλητές, μέλη του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη προκειμένου να τον εκπροσωπήσουν στον «Πρώτο Ορειβατικό Αγώνα Όρους Ασκίου». Πρόκειται για τους αθλητές Ανδρέα Αθανασιάδη και Πατουλίδη Πέτρο.
Ο Σύλλογος μας αισθάνεται την ανάγκη να δώσει θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές του «Πρώτου ορειβατικού αγώνα όρους Ασκίου», στο Δήμο Ασκίου, στο Τοπικό Συμβούλιο Ναμάτων (στην ψυχή του αγώνα στο Γιώργο Χαλδούπη), στον σύλλογο του χωριού και κυρίως στους υπέροχους Ναματιανούς που με χαμόγελο και απέραντο σεβασμό υποδέχθηκαν , βοήθησαν και εξυπηρέτησαν τους αθλητές και τους συνοδούς τους τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα , και κατέπληξαν τους πάντες με την εκδήλωση φιλοξενίας που ακολούθησε την απονομή των διπλωμάτων.
Ήταν ένας δύσκολος αλλά και μοναδικής ομορφιάς αγώνας (όπως όλοι οι αθλητές στο τέλος συμφώνησαν) με ύψιστη επιβράβευση τη συμμετοχή και τον τερματισμό.Μέσα από τον αγώνα αυτό, όπως δήλωσε ο Πρόεδρός του Συλλόγου Ανδρέας Αθανασιάδης κατά την απονομή των διπλωμάτων θέλουμε να αναδείξουμε πως «στους δύσκολους και παράξενους καιρούς που ζούμε, ιδιαίτερα στην περιοχή μας στην οποία η (Δ)ΕΗ Α.Ε καθημερινά αυθαιρετεί περιβαλλοντικά, οι αθλητές του βουνού, έχοντας την ευθύνη στο βαθμό που δύναται για την υπάρχουσα κατάσταση, μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της κατεστημένης νοοτροπίας της κοινωνίας μας, αυτής που μας οδήγησε μέχρις εδώ. Ας φροντίσουμε όλοι μαζί λοιπόν να δώσουμε ένα μήνυμα μέσα από την αγάπη μας για τον αθλητισμό. Η εποχή μας έχει ανάγκη τέτοια μηνύματα, απ όπου κι αν προέρχονται, όσο αδύναμα κι αν ακούγονται. Τα παιδιά του λεκανοπεδίου Κοζάνης-Πτολεμαΐδας έχουν δικαίωμα να ζήσουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον και το δικαίωμα αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε όλοι μας. Με την συμμετοχή όλων μας μπορούμε να αλλάξουμε το περιβάλλον της περιοχής και όχι μόνο…»Η θέση αυτή του συλλόγου μας βρήκε σίγουρα θετικούς αποδέκτες τους παρευρισκόμενους που κατά πλειοψηφία είναι και κάτοικοι του λεκανοπεδίου.

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2008

Υποκρισίας συνέχεια....

Νέα έκπληξη στις εσωτερικές ανακατατάξεις που λαμβάνουν χώρα στη ΔΕΗ. Όπως ανακοινώθηκε χθες, ο πρώην γενικός διευθυντής παραγωγής Αβραάμ Μιζάν παραμένει στην επιχείρηση ως σύμβουλος, αναφερόμενος στον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Πρόδρομο Ευθύμογλου.
Υπενθυμίζεται ότι στην εισήγηση του πρόεδρου και διευθύνοντος συμβούλου Π. Αθανασόπουλου, είχαν καταλογιστεί σοβαρές παραλείψεις στον τέως γενικό διευθυντή παραγωγής. Φαίνεται ωστόσο ότι η διοίκηση της ΔΕΗ δεν θέλησε να “τραβήξει και άλλο το σκοινί” και η επιλογή της παραμονής του ως σύμβουλος στη ΔΕΗ, δείχνει ότι επήλθε συμβιβασμός μεταξύ των δύο πλευρών.Τα βρήκαν λοιπόν κάτω από το τραπέζι...Μήπως δεν τα χάσανε ποτέ;;
Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο κ. Δημήτρης Λάππας, γενικός διευθυντής δυτικής Μακεδονίας, ορίζεται να ασκεί παράλληλα με τα καθήκοντά του και καθήκοντα γενικού διευθυντή παραγωγής, μέχρι πλήρωσης της θέσης.
Μετά το τεράστιο έργο που έχει επιτελέσει στην περιοχή μας κατά την διάρκεια της παραμονής του ο κ. Λάππας, επιβαρύνεται από τον κ.Αθανασόπουλο με επιπλέον δουλειά...
Τι τραβάει το παλικάρι και δεν το μαρτυρά...
Ο δε αναβαθμισμένος κ.Δαβάκος στην συμβολική κατάληψη του ορυχείου Καρδιάς δήλωνε πως συμφώνει στο θέμα της διαβροχής, αλλά αντί να επιδείξει καλή συνεργασία τα αιωρούμενα σωματίδια συνεχίζουν να βαρούν κόκκινο...Αλλά με εμάς θα ασχολείται το παλικάρι; Πρέπει να ετοιμαστεί κατάλληλα για την καινούρια του θέση...Να υπενθυμίσουμε πως οι σταθμοί μέτρησης είναι 15 χλμ μακριά από τις κύριες δραστηριότητες του ορυχείου και παρόλλα αυτά βαρούν κόκκινο. Αν ήταν κοντά τα αιωρούμενα σωματίδια θα βαρούσαν συνέχεια κόκκινο...
Όλα τελικά μένουν σε επίπεδο μόνο υποσχέσεων και όλα κουκουλώνονται εις βάρος της δικιάς μας υγείας...

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2008

Συμβολική κατάληψη στο Ορυχείο Καρδιάς...


Σε εφαρμογή της απόφασης του Συμφώνου Συνεργασίας - Συνύπαρξης της Τοπικής Κοινωνίας με τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2008, από τις 9 έως τις 11 το πρωί, συμβολική κατάληψη στο Ορυχείο Καρδιάς.

Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, εκπροσωπώντας το Νομάρχη Γιώργο Δακή, στην κατάληψη παρέστη ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Παναγιώτης Πλακεντάς. Επίσης έδωσαν το παρών ο Βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης, οι Δήμαρχοι Δημητρίου Υψηλάντη, Ελλησπόντου και Κοζάνης, Κυριάκος Μιχαηλίδης, Κων/νος Σανίδης και Πάρης Κουκουλόπουλος, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΔΕΗ στο Σύμφωνο, Γιώργος Αδαμίδης καθώς και άλλα στελέχη από σωματεία εργαζομένων της περιοχής.

Από τους καταληψίες παραδόθηκε υπόμνημα με τα αιτήματά τους στον Προϊστάμενο του Ορυχείου Καρδιάς κ. Ιωάννη Ιωακείμ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση των εκπροσώπων του Συμφώνου Συνεργασίας – Συνύπαρξης, με το Διευθυντή του ΛΚΔΜ κ. Χρήστο Δαβάκο.

Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου επέδωσε στον κ. Δαβάκο την πρόσφατη επιστολή που απέστειλε ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής στον Πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΕ κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο και έθεσε τις προτάσεις του Συμφώνου που θα βοηθήσουν στη διάρκεια των ημερών της κρίσης, την περιβαλλοντικά επιβαρημένη ατμόσφαιρα.

Οι προτάσεις του Συμφώνου αναφέρουν συγκεκριμένα:

Α) την 24ωρη διαβροχή των ορυχείων

Β) τη δημιουργία ομάδας διαχείρισης κρίσης, στην οποία θα συμμετέχει εκπρόσωπος του ΛΚΔΜ και εκπρόσωπος του Συμφώνου Συνεργασίας – Συνύπαρξης, ώστε στις δύσκολες περιβαλλοντικές ημέρες να σταματά η λειτουργία των ορυχείων και να μειώνονται τα φορτία των ΑΗΣ.

Ο κ. Δαβάκος από την πλευρά του, συμφώνησε στο θέμα της διαβροχής ενώ για τη δημιουργία της ομάδας διαχείρισης κρίσης, παρέπεμψε τους συνομιλητές του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αθανασόπουλο.

Επίσης, με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, θα πραγματοποιηθεί σύντομα, ευρεία σύσκεψη με τα Διευθυντικά Στελέχη του ΛΚΔΜ, των Διευθυντών των ΑΗΣ και των μελών του Συμφώνου Συνεργασίας – Συνύπαρξης, έτσι ώστε να υπάρχει ο όσο το δυνατόν καλύτερος συντονισμός.

Τέλος, οι καταληψίες τόνισαν με έμφαση να σταματήσουν από την πλευρά της ΔΕΗ τα λόγια και να αρχίσουν οι πράξεις.

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2008

Αξιώματα Δ.Σ...

Ύστερα από την συνεδρίαση του Δ.Σ (04/08/2007) ολοκληρώθηκε η κατανομή αξιωμάτων στα νεοεκλεγέντα μέλη του.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ είναι :
Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
4 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
5 ΤΑΜΙΑΣ: ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ΜΕΛΟΣ: ΣΑΡΙΜΑΝΩΛΗΣ ΣΙΜΟΣ
7 ΜΕΛΟΣ: ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΕΥΘ. ΤΥΠΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ BLOG: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα...

«Stop» στη ρύπανση εδώ και τώρα!!!...

Ως προάγγελος για ακόμη πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, όπως είχαν αφήσει να εννοηθεί αρκετοί δήμαρχοι κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου του Συμφώνου Συνεργασίας τοπικής κοινωνίας και ΔΕΗ, ερμηνεύεται η απόφαση των ενεργειακών Δήμων, αλλά και φορέων της περιοχής για τη δίωρη συμβολική κατάληψη του Ορυχείου Καρδιάς που προγραμματίστηκε για σήμερα το πρωί από τις 9 μέχρι τις 11 π.μ.Η πρωτοβουλία για την συμβολική αυτή κινητοποίηση ανήκει στον Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη και τον Σύλλογο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη, ενώ συμμετέχουν ο Δήμος Ελλησπόντου, ο Δήμος Κοζάνης, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής καθώς και τα δύο Σωματεία εργαζομένων στη ΔΕΗ «Σπάρτακος» και «Ένωση». Το παρών θα δώσει, επίσης, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς ενώ την υποστήριξη του στην κινητοποίηση, σύμφωνα με τον δήμαρχο Δ. Υψηλάντη Κυριάκο Μιχαηλίδη, εκφράζει ουσιαστικά και το Σύμφωνο Συνεργασίας τοπικής κοινωνίας και ΔΕΗ, αν και δεν υπάρχει κάποια σχετική, επίσημη ανακοίνωση.
Στόχος των φορέων είναι να ακινητοποιηθεί για δύο ώρες το Ορυχείο Καρδιάς. «Αυτό είναι και το πρώτο μήνυμα που στέλνουμε για τον περιορισμό της ρύπανσης. Θα προχωρήσουμε και σε άλλες κινητοποιήσεις αν δεν παρθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος» δηλώνει στον «Π.Λ.» ο κ. Μιχαηλίδης.

Κύριο αίτημα φορέων και τοπικής κοινωνίας είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων στα ορυχεία. Ειδικότερα και όπως επισημαίνει ο κ. Μιχαηλίδης: «Ζητάμε άμεσα σε ότι έχει σχέση με τη διαλογή, με τα ορυχεία και με το περιβάλλον να εφαρμοστούν οι νομοθεσίες σε άμεσο χρόνο, που θα μας δοθεί μέσο χρονοδιαγράμματος, να μας πουν πότε θα αλλάξουν τα φίλτρα 1 και 2 του Ορυχείου Καρδιάς και πότε θα σταματήσει η λειτουργία του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας».
Σχετικά με την επιστολή που απέστειλε ο νομάρχης Κοζάνης προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Αθανασόπουλο ο κ. Μιχαηλίδης εκφράζει την ικανοποίηση του δηλώνοντας πως «συμφωνώ απόλυτα και είμαι χαρούμενος γιατί η αντίδραση του νομάρχη ήταν γρήγορη».
Ο ίδιος πάντως αφήνει σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων δυναμικών κινητοποιήσεων με κατάληψη όλων των πύργων των Ορυχείων, που αν και εφόσον λάβουν μεγάλες διαστάσεις δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε ενεργειακό black out εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα πως «δεν θα φτάσουμε σε αυτά τα σημεία», πιστεύοντας πως η ΔΕΗ θα τηρήσει, έστω και εργά, τις υποσχέσεις που έχει δώσει κατά καιρούς.

Γράφει ο/η Β.Σ.
Πηγή: Πρωινός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2008

Αυστραλέ πατέρα...


Αυστραλέ πατέρα... που έχασες το παιδί σου στη Μύκονο σ' ενα καυγά με τους μπράβους των μαγαζιών, σε θαυμάζω. Σε θαυμάζω και σε προσκυνώ, για τα μαθήματα πολιτισμού που έδωσες στους ιθαγενείς της χώρας μου. Για τα μαθήματα ήθους που έδωσες σε όλη αυτή τη πλέμπα, που συνωστίζεται στη Μύκονο για να γλύψει ο ισχυρός τον ισχυρότερο, για να περάσει καλά η αδύνατη με τον ισχυρό, για να πάρουν με την ησυχία τους τη κοκαΐνη τους μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, σε κότερα, σε κέντρα, στους δρόμους, παντού, κάνοντας τη Μύκονο το απόλυτο σύμβολο της πολιτισμικής ξεφτίλας της χώρας μου.

Σε θαυμάζω και σε προσκυνώ για το κουράγιο σου να ξεχωρίσεις τον Ελληνικό λαό από τους μπράβους,αν και οι λαοί που γεννάνε ή ανέχονται μπράβους δεν διαφέρουν πολλοί από αυτούς.

Σε θαυμάζω για τη ψύχραιμη και πολιτισμένη αντιμετώπιση του θανάτου του παιδιού σου, καθώς και για την απόφαση σου να δωρίσεις τα όργανα του.

Πιστεύω ότι, άμεσα θα πρέπει να σε καλέσει στο Προεδρικό μέγαρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να σε συγχαρεί, για τη στάση σου αυτή.

Μακάρι να συνεχίσεις να έχεις την ιδια στάση και όταν γυρίσεις στην Αυστραλία.

Όμως Αυστραλέ πατέρα, σε προσκυνώ αλλά δεν σε γουστάρω!!!!!

Δεν σε γουστάρω γιατί δε γουστάρω να υπηρετώ ένα πολιτισμό που μου κάνει το υπέρτατο κακό, μου παίρνει το παιδί μου.

Δεν σε γουστάρω, γιατί εμπιστεύεσαι τη πολιτεία και τη δικαιοσύνη, καταπνίγοντας το ένστικτο της αυτοδικίας, σε μια κοινωνία που η δίκη, είναι ευκαιρία απελευθέρωσης των εγκληματιών.

Δεν σε γουστάρω, γιατί κάνεις εχθρό σου το μπράβο που σκότωσε, εκούσια ή ακούσια το παιδί σου, και αφήνεις στο απυρόβλητο το σύστημα που έφτιαξε το μπράβο, και το σύστημα που τον χρησιμοποιεί, τη πολιτεία, τη δικαιοσύνη, τις δημοτικές αρχές, τις επώνυμες συμμορίες των αξιωματούχων του νησιού, δημάρχους, αστυνομικούς, γιατρούς, παπάδες κλπ.

Δεν σε γουστάρω, γιατί πήρες το πόνο σου, και φεύγεις "δημοσία δαπάνη", αφήνοντας τους μηχανισμούς αυτής της χώρας ανέπαφους και έτοιμους αύριο να σκοτώσουν το δικό μου παιδί, και επί πλέον να μου ζητάνε να φερθώ όπως εσύ "πολιτισμένα".

Δεν σε γουστάρω, γιατί αύριο αν συμβεί σε μένα, εγώ θα πάρω ένα όπλο και θα καθαρίσω πρώτο και καλλίτερο τον υπουργό τουρισμού, που ξέρει πολύ καλά τη Μύκονο, και ύστερα όποιον υπεύθυνο έβρισκα μπροστά μου, και δυστυχώς δεν θα έχω πλέον άλλοθι, γιατί αυτή η πολιτεία θα χρησιμοποιεί το δικό σου παράδειγμα, για να βουλώσει το στόμα όποιου αγανακτεί.

Σεβαστέ πατέρα δεν σε γουστάρω, γιατί ο πολιτισμός στη ζούγκλα, αποτελεί εφεύρεση των ισχυρών για να καταβροχθίζουν χωρίς κόπο τους ανίσχυρους. Μακάρι να έχεις πραγματικά τόσο ψύχραιμη διαχείριση του αβάσταχτου πόνου σου.

Σαν πατέρας θα ήμουν υπερασπιστής σου ακόμα και αν καθάριζες όλο το νησί.

Σαν Έλληνας σ ευχαριστώ, και σε προσκυνώ.Πηγή: http://zouglapress.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα...

Επιστολή του Νομάρχη Κοζάνης κ. Γιώργου Δακή στον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε κ.Τάκη Αθανασόπουλο...
Μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του «Συμφώνου Συνεργασίας - Συνύπαρξης της Τοπικής Κοινωνίας με τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Αυγούστου 2008, ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής απέστειλε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο την παρακάτω επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια, με θέμα την άμεση αντιμετώπιση των καθημερινών περιβαλλοντικών περιστατικών ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η επιστολή του Νομάρχη Κοζάνης έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
Με αφορμή τις συνεχείς υπερβάσεις των εκπομπών σωματιδίων από τη συνολική δραστηριότητα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΑΗΣ-Ορυχεία), οι κάτοικοι του Νομού μας βιώνουμε καθημερινά περιβαλλοντικά περιστατικά και επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Κατόπιν αιτήματος τεσσάρων δημάρχων των ενεργειακών δήμων του Νομού μας, συνεδρίασε εκτάκτως το Συντονιστικό Όργανο του <<Συμφώνου Συνεργασίας-Συνύπαρξης της Τοπικής Κοινωνίας με τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.>>, προκειμένου να εξετάσει το ζήτημα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συμφωνήσαμε στη διαπίστωση ότι, πέραν των τεχνικών δυσκολιών και των υστερήσεων της ΔΕΗ Α.Ε που χρειάζονται χρόνο, σχεδιασμό και πόρους, δεν εφαρμόζονται προφορικές και δημόσιες δεσμεύσεις από την πλευρά της επιχείρησης που έχουν αναληφθεί έναντι των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, αναφορικά, τόσο με τον άμεσο, όσο και τον μέσο-μακροπρόθεσμο περιορισμό του φαινόμενου των εκπομπών των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Αξιολογούμε ως μείζονος σημασίας :

1.Το Συντονιστικό Όργανο παρακολουθεί με ανησυχία τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την καθυστέρηση του προγράμματος της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την ίδρυση του νέου Α.Η.Σ Πτολεμαϊδας V στην περιοχή μας, εξέλιξη που δεν συνδέεται μόνο με την οικονομική ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, αλλά και με τη δημιουργία αποδοτικότερων ενεργειακά και καθαρότερων περιβαλλοντικά μονάδων (ΑΗΣ), καθώς εντός του 2008 θα έπρεπε να υπήρχε η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενδεχόμενο το οποίο απομακρύνεται.

2. Είναι σαφές ότι η ρύπανση έχει αλλάξει φυσιογνωμία τα τελευταία χρόνια καθώς έχει αναδειχθεί το ζήτημα της επιβάρυνσης που προκαλούν τα ορυχεία, με αποτέλεσμα να χρειάζεται όχι μόνο ο διαρκής εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των φίλτρων των ΑΗΣ, αλλά να είναι απαραίτητο να ενσκήψουμε, πλέον, άμεσα, στον τομέα των ορυχείων και ειδικότερα στη διαβροχή των δρόμων και των σημείων από τα οποία προκύπτει το πρόβλημα των αιωρούμενων σωματιδίων.

Το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με διαβροχή, με κατάλληλες ουσίες (οργανικά γαλακτώματα), όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, όπου αντιμετωπίζεται το πρόβλημα αποτελεσματικά. Τονίζουμε, ότι χρειάζεται να ξεκινήσουμε με την εικοσιτετράωρη διαβροχή με νερό και όχι ευκαιριακά κάτι το οποίο, όμως, δεν είναι μακροχρόνια βιώσιμο, δεδομένου ότι οι υδάτινοι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Συνεπώς πρέπει η Δ.Ε.Η. Α.Ε. να επεξεργαστεί λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση με βάση τα πορίσματα της επιστήμης και τις συγκριτικές εμπειρίες παρόμοιων καταστάσεων.

3. Να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της κάλυψης των ταινιόδρομων τέφρας και λιγνίτη (κλειστοί ταινιόδρομοι), που αποτελούν, σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης του προβλήματος των αιωρούμενων σωματιδίων.

4. Με δεδομένη την αδυναμία της οργανωτικής δομής της Επιχείρησής σας να ανταποκριθεί στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά και στην αντιμετώπιση οξέων περιβαλλοντικών συμβάντων, τα οποία επιτείνονται και από κλιματικούς παράγοντες, να μειώνονται τα φορτία και να αναστέλλεται η λειτουργία των ορυχείων για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο.

5. Η τοπική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και εγώ προσωπικά κύριε Πρόεδρε δώσαμε προς τη ΔΕΗ Α.Ε. τα χρονικά περιθώρια προκειμένου να αρχίσουμε να καλύπτουμε το χαμένο χρόνο σε σχέση με όσα δικαιούται ο Νομός Κοζάνης χωρίς όμως ουσιώδη ανταπόκριση στα περιβαλλοντικά.

Ζητούμε την άμεση, κυριολεκτικά, παρέμβασή σας, δεδομένου ότι η παράλειψη αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων με δρομολογηθείσες λύσεις οδηγεί στη δημιουργία εντάσεων και κρίσεων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. με την τοπική κοινωνία.

Αναμένουμε τις άμεσες δράσεις σας ώστε να αποτραπεί η κλιμάκωση της δυσφορίας και η συνεπακόλουθη ένταση.

6.΄Αλλως οι δυναμικές κινητοποιήσεις μας αποτελούν μονόδρομο.

Ο Πρόεδρος
του Συντονιστικού Οργάνου

Γιώργος Δακής
Νομάρχης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2008

Ζητούνται λύσεις τοπικής κοινωνίας και ΔΕΗ - Έρχονται κινητοποιήσεις;;;Σε δυναμικές κινητοποιήσεις των τοπικών φορέων, στην περίπτωση που δεν υλοποιήσει η ΔΕΗ τις κατά καιρούς υποσχέσεις της για τη λήψη άμεσων μέτρων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων στα ορυχεία ενδέχεται να προχωρήσει το Συντονιστικό όργανο του Συμφώνου Συνεργασίας τοπικής κοινωνίας και ΔΕΗ, μετά και τη χθεσινή, έκτακτη σύγκληση του, ύστερα από σχετική πρωτοβουλία των δημάρχων των πέντε ενεργειακών Δήμων της περιοχής. Σε πρώτη, πάντως, φάση, αποφασίστηκε η άμεση σύνταξη και αποστολή ενός εγγράφου προς τη διοίκηση της Επιχείρησης, το περιεχόμενο, όμως, του οποίου δεν αποσαφηνίστηκε επακριβώς, μετά και από τη σχετική συζήτηση των μελών του Συντονιστικού. Ο νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής πρότεινε την αποστολή του εγγράφου προς τη διοίκηση της ΔΕΗ, στο οποίο θα επισημαίνεται πως δεν έχουν υλοποιηθεί οι κατά καιρούς υποσχέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και να ζητείται η επιτάχυνση της διαδικασίας τοποθέτησης φίλτρων, με τον ίδιο να τονίζει πως «διαπιστώθηκε για μια ακόμη φορά πως ο κύριος επιβαρυντής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι η μη σωστή λειτουργία των ορυχείων, που δεν τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους.

Εμείς απαιτούμε από τη ΔΕΗ και το Υπουργείο Ανάπτυξης τη λήψη άμεσων μέτρων και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να υπάρξει ασφαλτόστρωση κάποιων σημαντικών οδικών αξόνων στα ορυχεία, η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας που μειώνει την εκπομπή των σωματιδίων, να υπάρξει διαβροχή, αλλά και να δοθεί χρηματοδότηση για την κάλυψη των ταινιών μεταφοράς λιγνίτη και τέφρας…Εάν δεν γίνουν όλα αυτά θα τα επαναξιολογήσουμε και θα κάνουμε παρεμβάσεις…». Να σημειωθεί, ωστόσο, πως μετά τα όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης προέκυψε μια διάσταση απόψεων σχετικά με την πραγματοποίηση ή όχι δυναμικών κινητοποιήσεων, με τους δημάρχους να εμφανίζονται περισσότερο «πρόθυμοι» για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σε σχέση με το νομάρχη Κοζάνης Γιώργο Δακή.

Κινητοποιήσεις ζητούν οι δήμαρχοι

Ο δήμαρχος Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πρότεινε την πραγματοποίηση ενός «ενεργειακού black out, την ημέρα των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης, αλλά και της μετακόμισης των γραφείων του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε λόγω έκτακτου ζητήματος που προέκυψε στο δημαρχείο.«Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση για το περιβάλλον. Να δώσουμε μια λύση στον πολίτη, ο οποίος αναμένει και δεν βλέπει τίποτε…Πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα και δυναμικά. Να κινητοποιηθούμε τώρα…», ανέφερε από την πλευρά του, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης, ο δήμαρχος Δημητρίου Υψηλάντη Κυριάκος Μιχαηλίδης, ο οποίος πρωτοστάτησε στην πρωτοβουλία των δημάρχων για την άμεση σύγκληση του Συντονιστικού. Ο ίδιος, μάλιστα, πρότεινε ακόμη και το κλείσιμο των ορυχείων από τους φορείς και τους κατοίκους, στην περίπτωση που η ΔΕΗ δεν δώσει άμεσες απαντήσεις και λύσεις στον περιορισμό της ρύπανσης. Ο δήμαρχος Ελλησπόντου Κώστας Σανίδης σημείωσε πως «δεν θέλω να φτάσουμε σε τέτοιες ενέργειες, αλλά, εάν χρειαστεί, θα πρέπει να το κάνουμε», με τον ίδιο να αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο black out. Ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής και πρόεδρος της ΤΕΔΚ Νομού Κοζάνης Σάββας Ζαμανίδης επισήμανε πως όλες οι ενέργειες και οι κινήσεις θα πρέπει να είναι ενιαίες και συντονισμένες, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως «να υλοποιηθεί η απόφαση που είχαμε λάβει στο προηγούμενο Συντονιστικό, για τη λήψη και εφαρμογή άμεσων μέτρων, όπως η διαβροχή στα ορυχεία». Ο κ. Ζαμανίδης πρότεινε να συνταχθεί και να αποσταλεί ένα έγγραφο προς τη ΔΕΗ με όλα τα ζητήματα, κάτι το οποίο ζήτησε και ο πρόεδρος του «Σπάρτακου» Γιώργος Αδαμίδης, συμπληρώνοντας πως «την ερχόμενη Δευτέρα μπορούμε να προγραμματίσουμε και ένα δίωρο κλείσιμο των ορυχείων». Επίσης ζήτησε το άμεσο κλείσιμο της πρώτης μονάδας του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας.
Το «παρών» έδωσε και ο αντιδήμαρχος Πτολεμαϊδας (αναπληρώνοντας τον δήμαρχο Γρηγόρη Τσιούμαρη) Δημήτρης Ορφανίδης, ο οποίος συμφώνησε με την πρόταση του δημάρχου Κοζάνης Πάρι Κουκουλόπουλου για το black out. Ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ Νίκος Αποστολίδης, διευθυντής του ΑΗΣ Καρδιάς, υποστήριξε πως ενδεχόμενες κινητοποιήσεις με πρωτοβουλία του Συντονιστικού θα είναι «ακραίες», με τον ίδιο να προχωρεί σε μια αναλυτική ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες της Επιχείρησης, αλλά και τον προγραμματισμό της ΔΕΗ, ενώ πρότεινε να υπάρχει ένα όργανο που θα επιβλέπει το χρονοδιάγραμμα τήρησης των συμφωνηθέντων. Να σημειωθεί, τέλος, πως παρόντες στη χθεσινή συνάντηση ήταν και οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Γιώργος Μαργαρίτης και Φώτης Κεχαγιάς.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Παναγιώτης Πλιάτσιος
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα...

Ερώτηση βουλευτών προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για την παραβίαση όρων ασφαλείας...

Σύμφωνα με υπόμνημα (Αρ. Πρωτ. 1233/25.07.2008) που κατέθεσε το Σωματείο Εργαζομένων Ορυχείων-Σταθμών (Σ.Ο.Σ.) της Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης προς τον Πρόεδρο και Διευθ. Σύμβουλο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. κ Π. Αθανασόπουλο, προκύπτει ότι οι συμβαλλόμενοι με την επιχείρηση εργολάβοι παραβιάζουν σε μόνιμη βάση τη νομοθεσία και τους όρους ασφαλείας, ενώ είναι υπεύθυνοι για σοβαρά συμβάντα-ατυχήματα που απειλούν ανθρώπινες ζωές και ζημιώνουν την επιχείρηση, τα οποία θα μπορούσαν με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων να είχαν αποφευχθεί.

Υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 4 περιπτώσεις που οχήματα των εργολάβων έχουν προκαλέσει ζημιές στο εναέριο δίκτυο της Δ.Ε.Η. στην περιοχή. Η αποκατάσταση των ζημιών αυτών έχει γίνει από εργαζομένους της Δ.Ε.Η. ενώ η εταιρία έχει επιβαρυνθεί και με το κόστος των υλικών.

Συγκεκριμένα το πιο πρόσφατο περιστατικό, ήταν αυτό στις 12 Ιουλίου 2008 όπου φορτηγό εργολαβικής εταιρίας έκοψε καλώδια του δικτύου με αποτέλεσμα την κατάρρευση του δικτύου για 500 με 700 μέτρα και την πρόκληση τριών εστιών φωτιάς που κατασβήστηκαν εγκαίρως από εναέρια πυροσβεστικά μέσα. Ήταν μεγάλη τύχη που δεν υπήρξαν θύματα, ενώ η Δ.Ε.Η. ανέλαβε το σημαντικό κόστος της επισκευής των ζημιών.

Τα ως άνω ζητήματα είναι ενδεικτικά της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την ασύδοτη δράση των εργολάβων αλλά κυρίως καταδεικνύουν την απουσία ελέγχου από τις Τοπικές Διευθύνσεις και την Ιεραρχία Ορυχείων και Παραγωγής και την αδυναμία επιβολής διορθωτικών μέτρων που να εγγυώνται την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων, να διασφαλίζουν τα συμφέροντα της επιχείρησης και να επιβάλουν την εφαρμογή των όρων των Συμβάσεων που έχει υπογράψει η επιχείρηση με τους εργολάβους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ούτως ώστε η Δ.Ε.Η. Α.Ε. να εγγυηθεί την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και των όρων ασφαλείας που προκύπτουν και από τις Συμβάσεις με τις εταιρίες των εργολάβων;

2. Σκοπεύει να εξετάσει τις εν λόγω καταγγελίες; Εάν ναι, προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες από το νόμο ενέργειες καθώς και στον καταλογισμό του κόστους των ζημιών και στην παρακράτηση του από τις εταιρίες των εργολάβων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θοδωρής Δρίτσας
Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Γρηγόρης Ψαριανός
Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2008

Ερώτηση για επιδημιολογική μελέτη για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία των κατοίκων του λεκανοπεδίου Κοζάνης-Πτολεμαϊδας-Φλώρινας...

«Είναι γνωστό ότι στο λεκανοπέδιο Κοζάνης-Πτολεμαϊδας-Φλώρινας, η μόλυνση του περιβάλλοντος (αέρας, έδαφος, υπέδαφος), είναι έντονα επιβαρημένη από τις βλαβερές δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση με την εξόρυξη, μεταφορά και καύση του λιγνίτη.
Από τη μόλυνση αυτή που προκαλείται στο περιβάλλον, είναι επίσης γνωστό ότι οι διάφορες μορφές καρκίνου και τα αναπνευστικά προβλήματα, θερίζουν τους κατοίκους όλης της περιοχής και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει τομέας πρωτογενούς πρόληψης για τον καρκίνο στη Δυτική Μακεδονία, η διάγνωση γίνεται αργά, με αρνητικά αποτελέσματα για την ίδια τη ζωή τους.
Οι καρκινοπαθείς σε όλες τις περιπτώσεις ταλαιπωρούνται για να πηγαινοέρχονται στα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, αφού όλα τα Νοσοκομεία στη Δυτική Μακεδονία στερούνται των ανάλογων υποδομών (π.χ. μονάδες χημειοθεραπείας) για την περίθαλψή τους.
Επίσης τα περισσότερα Νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν μαστογράφο με αποτέλεσμα οι γυναίκες να ταλαιπωρούνται και να οδηγούνται για προληπτικό έλεγχο στα ιδιωτικά εργαστήρια.
Για τα παραπάνω προβλήματα, υποβλήθηκαν στο παρελθόν ανάλογα αιτήματα στη Βουλή, καθώς και επιστολή προς τον κ. Πρωθυπουργό από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Πτολεμαϊδας, στα οποία όμως δε δόθηκε καμία απάντηση από την Κυβέρνηση.
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι προτίθενται να κάνουν, ώστε:
- Να πραγματοποιηθεί από το κράτος επιδημιολογική μελέτη των επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων του λεκανοπεδίου Κοζάνης-Πτολεμαϊδας-Φλώρινας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους καρκίνους.
- Να αναπτυχθεί τομέας πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου, ώστε να προλαμβάνονται έγκαιρα οι διάφορες μορφές της ασθένειας.
- Άμεσα να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ογκολογική κλινική στο Νομό Κοζάνης, να ιδρυθούν μονάδες χημειοθεραπείας σε όλα τα Νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, με προτεραιότητα την Κοζάνη, Πτολεμαϊδα και Φλώρινα και να εγκατασταθούν μαστογράφοι σε όσα Νοσοκομεία δεν έχουν».

Οι βουλευτές

Γιάννης Ζιώγας
Σοφία Καλαντίδου
Αχιλλέα Κανταρτζής
Μπάμπης Χαραλάμπους.

Διαβάστε περισσότερα...

Έκτακτη σύγκληση για τη ρύπανση...


Την άμεση σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της ΔΕΗ, προκειμένου να συζητηθεί το μείζον ζήτημα της συνεχιζόμενης ρύπανσης από τις μονάδες και τα ορυχεία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ζητούν με έγγραφό τους οι δήμαρχοι των λεγόμενων ενεργειακών Δήμων του Νομού Κοζάνης! Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρωινού Λόγου», οι δήμαρχοι Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος, Δημητρίου Υψηλάντη Κυριάκος Μιχαηλίδης, Αγίας Παρασκευής Σάββας Ζαμανίδης και Ελλησπόντου Κώστας Σανίδης συμφώνησαν από κοινού να προτάξουν το σημαντικό αυτό θέμα και μάλιστα έχουν ήδη συντάξει και αποστείλει το σχετικό έγγραφο προς τον επικεφαλής του Συντονιστικού Οργάνου Γιώργου Δακή.
Μιλώντας χθες στον «Π.Λ.», ο Κυριάκος Μιχαηλίδης, κληθείς να σχολιάσει την πληροφορία για την αποστολή του σχετικού εγγράφου, αρκέστηκε να τονίσει πως «εδώ και καιρό έχουμε θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα και δεν έχουμε δει καμία ουσιαστική βελτίωση, Δεν πάει άλλο και κάτι πρέπει να γίνει…». Σύμφωνα πάντα με τρις ίδιες πληροφορίες θεωρείται πλέον πολύ πιθανή η σύγκληση του Οργάνου μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο και για την ίδια τη ΔΕΗ, την ώρα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα μια σειρά μείζονος σημασίας ζητήματα για το Νομό Κοζάνης, όπως είναι η αντικατάσταση του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας, με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μονάδα, η λειτουργία της οποίας αναμένεται να δώσει μια «ανάσα» στην ευρύτερη περιοχή που πλήττεται κάθε χρόνο και περισσότερο από τη ρύπανση των τριών παλαιότερων μονάδων στη Δυτική Μακεδονία.

Γράφει ο/η Παναγιώτης Πλιάτσιος
31.07.08
Πηγή: Πρωινός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα...
 
back to top