Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Εξοικονόμηση χρημάτων και δημιουργία θέσεων εργασίας από τα απόβλητα...

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων στην ΕΕ. Σύμφωνα με τη μελέτη, η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα, θα μπορούσε να εξοικονομήσει 72 δισ. ευρώ ετησίως και να αυξήσει κατά 42 δισ. ευρώ τον ετήσιο κύκλο εργασιών του κλάδου διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων. Επιπλέον, θα μπορούσε να δημιουργήσει πάνω από 400.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2020. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Janez Potočnik, ο οποίος ανέφερε ότι «χρειάζεται να θεωρήσουμε τα απόβλητα ως πόρο και η ταφή πόρων στο έδαφος είναι κάτι παραπάνω από κοντόφθαλμη». Τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψαν εξετάζοντας τα δεδομένα διαφόρων κρατών-μελών όπως η Κύπρος, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία και οι Κάτω Χώρες. Στα κράτη αυτά, διαπιστώνεται ότι ο κλάδος διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων είναι ήδη πολύ δυναμικός, αλλά παρέχει περισσότερες οικονομικές δυνατότητες με μεγάλες πιθανότητες επέκτασης. Για παράδειγμα, το 2008, ο ετήσιος κύκλος εργασιών, ύψους 145 δισ. ευρώ αντιστοιχούσε στο 1% περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ και σε 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η συμμόρφωση με την πολιτική της ΕΕ θα συνέβαλλε στη δημιουργία ενός κλάδου με 2,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 187 δισ. ευρώ. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν στις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η Ε.Ε. είναι τα εξής: -Πιο συστηματική συλλογή δεδομένων για τα απόβλητα -Καλύτερη χρήση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» -Αυστηρότεροι Έλεγχοι -Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας άλλων οργανισμών ΠΗΓΗ: econews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top