Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Η Ευρώπη προειδοποιεί την Ελλάδα για το περιβάλλον...

Η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιβαλλοντικά θέματα κάλεσε σήμερα την Ελλάδα να εφαρμόσει τις ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές, τη ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους...
Η οδηγία 2008/1/ΕΚ επιβάλλει την αδειοδότηση από την ευρωπαϊκή ένωση για την άσκηση πολύ ρυπογόνων βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων καθώς και την έκδοση των σχετικών αδειών εφόσον πληρούνται συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι. Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν ανά τριετία την αρμόδια Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν έχει ενημερώσει την Επιτροπή, ούτε έχει αποστείλει στοιχεία για την περίοδο 2006-2008. Η Επιτροπή, με σημερινή ανακοίνωσή της, δίνει δίμηνη προθεσμία στη χώρα μας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνει προσφυγή κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Πηγή: fimotro.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top