Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς: «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ»...

Η μέριμνα και η ολοκληρωμένη κοινωνική υποστήριξη των νέων αγροτών αποτελεί βασική συνιστώσα ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για την ενθάρρυνση της παραμονής των νέων στην ύπαιθρο. Το ειδικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για την επιστημονική υποστήριξη των νέων αγροτών εντάσσεται στο πλαίσιο των κεντρικών αξόνων πολιτικής για την προώθηση της «πράσινης ανάπτυξης», την αποκεντρωμένη πολιτική για τη νεολαία και τις οριζόντιες συνεργασίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Με αυτή την πρωτοβουλία η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εκκινεί μία διαδικασία συστηματικής συνεργασίας με τους νέους της υπαίθρου, τους φορείς και τις οργανώσεις τους με σημεία αναφοράς την τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξή τους, την ανάδειξη μίας «νέας κουλτούρας της υπαίθρου» και την προώθηση των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της τοπικότητας.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (Επικαιροποιημένη)
Αίτηση Συμμετοχής (Επικαιροποιημένη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top