Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Ευκαιρίες και πεπονόφλουδες στον δρόμο της αγριαγκινάρας...

Δύο επιλογές και μια… πεπονό- φλουδα, κρύβει η καλλιέργεια της αγριαγκινάρας στην Ελλάδα, όπως φέρνει στη δημοσιότητα με πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Agrenda του Σαββάτου. Πρόκειται για μια καλλιέργεια που συζητείται πολύ τα τελευταία χρόνια, χωρίς όμως κανείς να είναι σε θέση να δώσει ξεκάθαρες και υπεύθυνες απαντήσεις για την προοπτική του προϊόντος. Η σύνδεση της αγριαγκινάρας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αξιοποίησή της, πέρα από την παραδοσιακή χρήση της ως ζωοτροφής, είτε για την παραγωγή βιοντίζελ είτε (σαν βιομάζα) για την παραγωγή θερμικής και κατ’ επέκταση ηλεκτρικής ενέργειας, δίνει αφορμές και για πολύ σπέκουλα. Σε κάθε περίπτωση, οι πειραματικές καλλιέργειες των 4.000 στρεμμάτων που ξεκίνησαν πριν από δύο χρόνια στην περιοχή της Κοζάνης μέσα από ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Νομαρχίας της περιοχής και της Αναπτυξιακής Κοζάνης, με την υποστήριξη της εταιρείας Agricon, είναι ένα εγχείρημα του οποίου τα αποτελέσματα θα μπορούν να αξιολογηθούν το επόμενο διάστημα, όταν δηλαδή τα αγροκτήματα φθάσουν στο στάδιο μέγιστης απόδοσης.
Προς το παρόν βέβαια, τα αποτελέσματα για τους καλλιεργητές είναι αρκετά ενθαρρυντικά, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι το πρόγραμμα προέβλεπε ενίσχυση των καλλιεργητών με 200 ευρώ το στρέμμα για την εγκατάσταση της καλλιέργειας και άλλα 51 ευρώ τον τόνο από τη ΔΕΗ στην οποία διατίθεται η βιομάζα.
Τα χρήματα για την εγκατάσταση έχουν ήδη πληρωθεί στους καλλιεργητές σε 3 δόσεις (82 + 38 + 60 ευρώ + 20 ευρώ το κόστος του σπόρου), ενώ αυτές τις μέρες έχει γίνει συγκομιδή της βιομάζας και στις 18-19 Οκτωβρίου θα γίνει για πρώτη φορά η καύση αυτής από τη ΔΕΗ σε ένα ποσοστό 5-6% στην καύσιμη ύλη που λιγνίτη που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε η επιχείρηση.
Το περίεργο είναι ότι η ΔΕΗ δείχνει λιγάκι διστακτική στη συνέχιση απορρόφησης της βιομάζας τα επόμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι δεν έχει σαφή εικόνα των αποτελεσμάτων της καύσιμης ύλης από τη φετινή χρονιά.
Παράλληλα, στην περιοχή της Κοζάνης, από τους ίδιους πάνω κάτω φορείς, «τρέχει» άλλο ένα μικρό πιλοτικό πρόγραμμα 232 στρεμμάτων, το οποίο υποστηρίζει το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο καθηγητής Νίκος Δαναλάτος. Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται στον πρώτο χρόνο εφαρμογής, τα φυτά δεν έχουν ακόμα βλαστήσει και ότι κι αν λέγεται είναι σε θεωρητικό επίπεδο.

Μεγάλο fund στη Θεσσαλία
Εκεί που τα πράγματα έχουν πάρει περίεργη τροχιά, είναι με μια καμπάνια που έχει ξεκινήσει, αρχικά στη Θεσσαλία αλλά στη συνέχεια και στη Μακεδονία και τη Θράκη και κάνει λόγο για ένα μεγάλο fund (όνομα και μη χωριό), «σύνδεσμοι» του οποίου αλωνίζουν τα καμποχώρια, προσφέροντας πολυετή συμβόλαια για την καλλιέργεια αγριαγκινάρας, η παραγωγή της οποίας θα αξιοποιηθεί από έναν μεγάλο αριθμό μονάδων (λέγεται 50 τον αριθμό) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες θα κατασκευασθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα, καθώς έχει εξασφαλισθεί ήδη, όπως λέγεται, σχετική άδεια από τη ΔΕΣΜΗΕ.
Τα συμβόλαια κάνουν λόγο για 40 και 80 ευρώ το στρέμμα (ανάλογα αν τα αγροτεμάχια είναι ποτιστικά ή όχι), ενώ ήδη οι παραγωγοί καλούνται να καταβάλουν 20 ευρώ το στρέμμα για την αγορά του σπόρου της αγριαγκινάρας, καθώς αυτό είναι προϋπόθεση για την υπογραφή των συμβολαίων.

Πρόγραμμα : «Ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων με χρήση βιομάζας»
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την ΑΝΚΟ, τη ΔΕΗ και το ΙΤΕΣΚ, επιθυμώντας να συμβάλλει στην τόνωση της απασχόλησης και στη συγκράτηση του πληθυσμού, προωθεί τη διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή ως απάντηση στη νέα ΚΑΠ, με την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη διασύνδεση της κατανάλωσής τους από τη ΔΕΗ.
Στόχος είναι η τροφοδότηση της ΔΕΗ με βιομάζα, προκειμένου να εμπλουτίσει το καύσιμο μείγμα με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής που θα αξιοποιήσουν τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία (κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμός).
Με τo πιλοτικό πρόγραμμα της καλλιέργειας αγριαγκινάρας με την ονομασία cynaracardunculus, κοινώς Κάρντο για παραγωγή βιομάζας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί από τη ΔΕΗ για μικτή καύση με το λιγνίτη, συνεισφέρουμε στην πράσινη οικονομία και στην αειφορική λειτουργία της ηλεκτροπαραγωγής, στην περιοχή.
Η παραπάνω προσπάθεια στηρίζεται στην εκτίμηση ότι, με τη συνύπαρξη των παραγωγών (αγρότες) με τον καταναλωτή (ΔΕΗ) σε μικρή απόσταση, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις αφενός επιτυχούς επιχειρηματικής δράσης για τους κατοίκους της περιοχής και αφετέρου ενίσχυσης του καύσιμου μίγματος με την εφαρμογή αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) και την εξοικονόμηση δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για τη ΔΕΗ.

Η συνεργασία με τη ΔΕΗ
Η ΔΕΗ στα πλαίσια της συμμετοχής της σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα αξιολόγησης της προοπτικής εφαρμογής, σε συνεχή βάση, της συνδυασμένης καύσης βιομάζας, αποφάσισε να προμηθευτεί βιομάζα από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας για την εκτέλεση των αναγκαίων δοκιμών.

Οι απαιτούμενες ποσότητες βιομάζας ανέρχονται σε :

- 5-6 τόνοι ξηρής μάζας το φθινόπωρο του 2009 για την αρχική εργαστηριακή πιλοτική φάση καύσης σε εγκαταστάσεις στη Γερμανία
- 50 τόνοι ξηρής μάζας το φθινόπωρο του 2009 για πιλοτική καύσης σε μονάδα του ΑΗΣ Καρδιάς και
- 5.500 - 6.000 τόνοι ξηρής μάζας το Φθινόπωρο του 2010 για πιλοτική καύση βιομάζας από τη ΔΕΗ, με την εκτέλεση δοκιμών συνδυασμένης καύσης σε μονάδα του ΑΗΣ Καρδιάς.

Στόχος της συνδυασμένης καύσης σε μονάδα του ΑΗΣ Καρδιάς είναι η αξιολόγηση της συμπεριφοράς των λεβήτων, ο προσδιορισμός συγκεκριμένου μίγματος καυσίμου, της απαιτούμενης ποσότητας βιομάζας και της μορφής προμήθειας βιομάζας π.χ. σε μπάλες ή ως επεξεργασμένο προϊόν ή σε άλλη μορφή.
Η παραπάνω πιλοτική εφαρμογή αποτελεί δοκιμαστική περίοδο και μπορεί να υλοποιηθεί σε διάστημα 2-3 εβδομάδων.
Στοιχεία για το πρόγραμμα από τη Ζωή Μπερεχτέ, υπεύθυνη τμήματος ανάπτυξης υπαίθρου της ΑΝΚΟ

Πηγή: http://www.agronews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top