Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Νέο πρόστιμο στη ΔΕΗ Α.Ε από το Νομάρχη Κοζάνης κ. Γιώργο Δακή...

Ογδόντα (80) Υδρογεωτρήσεις χωρίς άδεια στα λιγνιτωρυχεία...
Ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής, επέβαλε στη ΔΕΗ Α.Ε. πρόστιμο ύψους 60.000 €, για την ανόρυξη και λειτουργία ογδόντα (80) υδρογεωτρήσεων όλων των χρήσεων, εντός των ορίων των ορυχείων στο Νομό Κοζάνης, χωρίς τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και άδειες χρήσης νερού.
«Η κατασπατάληση φυσικών πόρων και η μη προστασία του υδάτινου δυναμικού της περιοχής, μας αφορά όλους. Η ΔΕΗ Α.Ε. στα πλαίσια των υποχρεώσεών της, οφείλει να συμμορφωθεί στην κείμενη Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία και να προχωρήσει άμεσα στην αδειοδότηση των δραστηριοτήτων της, σεβόμενη την τοπική κοινωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιβάλλουμε, ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, πρόστιμο στη ΔΕΗ. Το σημερινό είναι το 12ο πρόστιμο από το 2007. Το συνολικό ποσό των προστίμων στη ΔΕΗ ανέρχεται στα 555.000 ευρώ. Απ’ αυτά πληρώθηκε μέχρι στιγμής το ποσό των 390.000 ευρώ.», τόνισε ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής.

Οι εκλογές πάντα αναδεικνύουν την "περιβαλλοντική ευαισθησία" των πολιτικών...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top