Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Δεν πάει καλά η ανακύκλωση...

Πολύ χαμηλές επιδόσεις στην ανακύκλωση και στην ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων έχει η Ελλάδα, σε σύγκριση με τις χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση του ΙΟΒΕ. Ωστόσο οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ο κλάδος της ανακύκλωσης είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους της ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζοντας το 2009 αύξηση της απασχόλησης κατά 50%, και προσελκύοντας ξένους επενδυτές...
Επίσης, στη μελέτη επισημαίνεται ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαχειρίζεται τα σκουπίδια με παλαιές μεθόδους της υγειονομικής ταφής, ενώ υπάρχουν σε λειτουργία παράνομες χωματερές. Το ΙΟΒΕ τονίζει ότι η ανεξέλεγκτη εδαφική διάθεση των στερεών απορριμμάτων δημιουργεί συνθήκες που απειλούν τη βιωσιμότητα των φυσικών οικοσυστημάτων (μόλυνση υπόγειων υδροφορέων και εδαφών, αισθητική ρύπανση, καταστροφή χρήσης γης κ.ά.) αλλά και τη δημόσια υγεία. Ανασταλτικοί παράγοντες, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, αποτελούν η έλλειψη τεχνικής υποδομής και οικονομικών πόρων, η έλλειψη αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου καθώς και ορθού πλαισίου επιβολής προστίμων για τις μη σύννομες περιπτώσεις. Απαιτείται επομένως προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε η ισχύς αυτών των παραγόντων να αμβλυνθεί κατά το δυνατόν. Το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι φλέγον παραμένει το ζήτημα της διαχείρισης των επικινδύνων απορριμμάτων, τομέας στον οποίο δραστηριοποιούνται ήδη 14 ιδιωτικές εταιρείες. Σήμερα, τα επικίνδυνα απόβλητα αποθηκεύονται "προσωρινά", ενώ μικρό ποσοστό οδεύει σε χώρες της Ευρώπης προς αξιοποίηση, μια πρακτική η οποία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ακριβή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top