Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Δημόσια διαβούλευση για το τέλος ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών παραγωγής ρεύματος...

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε μέχρι τις 18 Ιουλίου 2011 το σχέδιο υπουργικής απόφασης σχετικά με την κατανομή, διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αναφέρει στο συνοδευτικό έγγραφο για τη δημόσια διαβούλευση, ότι «σε μια εποχή όπου η προστασία από την περιβαλλοντική υποβάθμιση δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη ζητούμενο ποιότητας ζωής αλλά αντίθετα την ίδια τη ζωή και την ουσία της, έχει μεγάλη σημασία ως ένα είδος ανταπόδοσης ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται θετικά αντισταθμιστικά ωφελήματα στις τοπικές κοινωνίες όπου λειτουργούν οι λιγνιτικοί σταθμοί».
Τρεις είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την κατανομή αυτή:

- Η μέγιστη δυνατή εγγύτητα στους άμεσα επηρεαζόμενους πληθυσμούς και το άμεσα επηρεαζόμενο φυσικό περιβάλλον.
- Η απόλυτη στόχευση ενεργειών και δράσεων σε ζητήματα ανασύνταξης, προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος και μόνο αυτού.
- Η απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων.

Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία διάθεσης των συγκεκριμένων κονδυλίων και σε συνέχεια των συσκέψεων που συγκλήθηκαν στο ΥΠΕΚΑ, υποβλήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία οι προτάσεις των Δικαιούχων Περιφερειών και Δήμων ως προς τη διαχείριση του Πόρου, οι οποίες διαμορφώνονται σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις:
Σύμφωνα με την προσέγγιση των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας, προτείνεται το 50% να διατίθεται στις αιρετές Περιφέρειες και το άλλο 50% στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους (ενεργειακοί και μη ενεργειακοί), λόγω της ανάγκης υλοποίησης έργων και ενεργειών υπερτοπικού χαρακτήρα καθώς και της συμπληρωματικότητας και συμβατότητας με τον Περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό.
Σύμφωνα με την προσέγγιση του Δικτύου των Ενεργειακών Δήμων (Μεγαλόπολη, Κοζάνη, Εορδαία, Φλώρινα, Αμύνταιο) προτείνεται το 97% να διατίθεται υπέρ των Δήμων και το 3% υπέρ των Περιφερειών, υπό το πρίσμα ότι οι δράσεις του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης θα πρέπει να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές του και τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν οι δραστηριότητες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Πηγή: Εφημερίδα Ναυτεμπορική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top