Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Δημοπρατήθηκε περιβαλλοντικό έργο ΣΔΙΤ για υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία...

Μέσα στους επόμενους 6-8 μήνες θα έχει γίνει η αναδοχή του πρώτου περιβαλλοντικού έργου Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Τη δημοπράτηση της πρώτης φάσης του σχετικού διαγωνισμού γνωστοποίησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Αντικείμενο του έργου, που θα κατασκευαστεί στην περιοχή της Κοζάνης, σε χώρο που έχει παραχωρήσει η ΔΕΗ (πρόκειται για ληγμένα λιγνιτωρυχεία), είναι η κατασκευή Μονάδας Αποβλήτων χωρητικότητας 120.000 τόνων. Η μονάδα θα περιλαμβάνει :

-εγκατάσταση μηχανικής ανακύκλωσης,
-εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας (αναερόβιας χώνευσης, κομποστοποίηση ή άλλη περιβαλλοντικά συμβατή βιολογική επεξεργασία) του χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων,
-λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του δικτύου της Μονάδας, το οποίο θα αποτελείται από 9 υφιστάμενους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και έναν που θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο,
-ενεργειακή αξιοποίηση από τον ανάδοχο των υλικών.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 116,4 εκατ. ευρώ, ενώ φορέας υλοποίησης είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ).
Ο ιδιώτης ανάδοχος θα αναλάβει, στο πλαίσιο του έργου, την χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων για 27 έτη. Ο ανάδοχος θα λαμβάνει πληρωμές μόνο μετά την παράδοση του έργου σε λειτουργία και οι τυχόν υπερβάσεις κόστους αλλά και ζημιών θα επιβαρύνουν τον ιδιώτη και όχι το Δημόσιο. Επιπλέον, το Δημόσιο θα κατέχει τον εποπτικό ρόλο σε ότι αφορά την απόδοση του αναδόχου αλλά και στη λειτουργία.
Εάν δεν ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις του έργου, το Δημόσιο δεν θα πληρώσει τον ανάδοχο.
Στην ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, σημειώνεται ότι η κατασκευή των υποδομών που προβλέπονται στο έργο αυτό θα γίνει με ιδιωτική χρηματοδότηση.
Το συγκεκριμένο έργο, εκτιμά το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θα δώσει λύση σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής που εξυπηρετεί, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει στους πολίτες υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων. Μάλιστα, αποτελεί κοινή πρακτική σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.
Στόχος του πρώτου έργου διαχείρισης απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία είναι να αποτελέσει πρότυπο για την εφαρμογή και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Σε ότι αφορά την διαδικασία αναδοχής του έργου, προκηρύσσεται με κλειστή διαδικασία δύο φάσεων, η οποία, βασίζεται στον αντικειμενικό και διαφανή τρόπο αξιολόγησης τόσο στη φάση της προεπιλογής, όσο και στη φάση υποβολής των δεσμευτικών προσφορών.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, με το έργο αυτό αναδεικνύεται η σύμπραξη δημοσίου -ιδιωτικού τομέα σε σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης.

Πηγή: Express.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top