Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Κόσμος περισσότερης ακτινοβολίας...

Προβληματισμός έχει προκληθεί από τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών(Η/Μ) πεδίων στην ανθρώπινη υγεία. Το μαγνητικό πεδίο που παράγεται από γραμμές μεταφοράς υψηλής και υπερυψηλής τάσης, καθώς και από υποσταθμούς της ΔΕΗ και πυλώνες, προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους των γύρω περιοχών. Διεθνείς οργανισμοί πρότειναν το 1998 όρια “αποδεκτής” έκθεσης του πληθυσμού στα Η/Μ πεδία με βάση τις θερμικές επιδράσεις που παρατηρούνται στους οργανισμούς που εκτίθενται σε τιμές υψηλότερες από αυτές .
Το μαγνητικό πεδίο, οφείλεται σε κινούμενα ηλεκτρικά φορτία και σχηματίζεται γύρω από ρευματοφόρους αγωγούς. Μαγνητικά πεδία δημιουργούνται όταν υπάρχει ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Όσο πιο ψηλή είναι η ένταση του ρεύματος τόσο πιο δυνατό θα είναι το μαγνητικό πεδίο. Όταν διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, το μαγνητικό πεδίο μηδενίζεται. Τα μαγνητικά πεδία μειώνονται πολύ σημαντικά όταν αυξάνεται η απόσταση από την πηγή εκπομπής τους.

Επιδημιλογικές μελέτες
Μελέτες σε τιμές έντασης εντός των αποδεκτών ορίων, έχουν καταδείξει συσχέτιση καρκινογένεσης και εκφυλιστικών νόσων του νευρικού συστήματος σε άτομα που διαμένουν κοντά σε γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης και μετασχηματιστές. Συγκεκριμένα, μελέτες συσχετίζουν την εμφάνιση καρκίνου και λευχαιμίας (ιδιαίτερα παιδικής). Πολλοί επίσης διαμαρτύρονται για συμπτώματα πονοκεφάλου, κούρασης, άγχους, κατάθλιψης, απώλειας σεξουαλικής διάθεσης και αύξησης της τάσης αυτοκτονιών. Καταρράκτης εμφανιστηκε σε άτομα που εργάζονταν σε χώρους ηλεκτομαγνητικά βεβαρυμένους.Οσον αφορά πιθανες επιπτώσεις σε εγκύους έχουν περιγραφεί περιπτώσεις πρόωρων γεννήσεων και παιδιών χαμηλού βάρους . Τέλος, έχει παρητηρηθεί επιδράση σε βηματοδότες παλαιού τύπου. Παρά τις έρευνες που έχουν γίνει για τις επιδράσεις των Η/Μ πεδίων, δεν υπάρχουν στοιχεία που να μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε οτι τα συμπτώματα που εμφανίζονται έχουν αιτία αποκλειστικά και μόνο τα πεδία αυτά.
Εμείς και τα μαγνητικά πεδία
Τα μαγνητικά πεδία στα σπίτια δημιουργούνται κυρίως από τα ηλεκτροφόρα καλώδια που διακλαδώνονται εντός των σπιτιών και τις ηλεκτρικές οικιακές και άλλες συσκευές. Ενα σημαντικό ποσοστό των σπιτιών βρίσκεται κοντά σε ηλεκτροφόρα σύρματα ψηλής τάσης του δικτύου μεταφοράς και διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τα εξωτερικά σύρματα ψηλής τάσης του δικτύου διανομής, εξαρτώνται από την απόσταση μεταξύ σπιτιών και συρμάτων. Όσο πιο κοντά είναι τα ηλεκτροφόρα σύρματα ψηλής τάσης, τόσο πιο ψηλά είναι και τα μαγνητικά πεδία που σχηματίζονται.

Όρια επικινδυνότητας
Αναφερόμαστε σε όρια επικινδυνότητας και όχι όρια ασφαλείας, καμία «δόση» ακτινοβολίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής, όσο μικρή και να είναι. Τον Δεκέμβριο 1998 η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις μη Ιονιστικές Ακτινοβολίες (ICNIRP) και ο ΠΟΥ (παγκόσμιος οργανισμός υγείας) δημοσίευσαν όρια έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 5kV/m και 1000mG για συνεχή έκθεση κοινού και 10kV/m και 5000mG για την επαγγελματική απασχόληση (αυτά τα όρια ισχύουν και στην Ελλάδα).
Η ICNIRP αποδέχτηκε το 2001 ότι υπάρχει διπλάσιος κίνδυνος πρόκλησης •παιδικής λευχαιμίας εφόσον •τα παιδιά εκτεθούν μετά τη γέννηση τους σε δόσεις • μαγνητικού πεδίου μεγαλύτερες των 4 mG , • ωστόσο, δεν άλλαξε τα όρια.
Μόνο τα κράτη που ανήκαν στην ΕΣΣΔ εχουν όρια με βάση τις μη-θερμικές επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, δηλαδή πολύ χαμηλότερα σε σχέση με αυτά που έχουμε στην δύση.Πού οφείλεται η διαφορά αυτή; Στη Δύση τα όρια προσδιορίστηκαν βάσει της λογικής «όχι άμεσες επιπτώσεις στην υγεία». Αντίθετα, στην ΕΣΣΔ υπήρχε το σκεπτικό «καμία επίπτωση στην υγεία, άμεση ή μακροπρόθεσμη».
Τα προτεινόμενα όρια από ερευνητές για το μαγνητικό πεδίο είναι 2 mG αντί των 1000 mG!
Είναι αναγκαίο να τεθούν καινούργιες βάσεις για τα όρια έκθεσης με στοχο την βαραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προστασία της δημόσιας υγείας, είναι ζωτικής σημασίας αυτό διότι η «έκρηξη» νέων πηγών έχει δημιουργήσει πρωτοφανή επίπεδα τεχνητών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που τώρα καλύπτουν όλες (εκτός από τις πολύ απομονωμένες περιοχές) τις κατοικημένες περιοχές της γης.

Προτάσεις
Επικρατεί άγνοια που είναι πηγή παρανοήσεων, εντάσεων και αδικαιολόγητων φόβων. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν πρόκειται να φύγουν από τη ζωή μας.
Επειδή θα ζήσουμε όμως με αυτά επιβάλλεται:
-Η αποφυγή διέλευσης εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από κατοικημένες περιοχές και η χάραξη εναλλακτικών οδεύσεων των γραμμών υψηλής τάσης στη σχεδίαση νέων επεκτάσεων του δικτύου.
-Η ανέγερση νοσοκομείων, μαιευτηρίων, γηροκομείων, σχολείων, παιδικών σταθμών και αθλητικών εγκαταστάσεων σε χώρους απομακρυσμένους από υπάρχουσες γραμμές υπερύψηλης τάσης.
Όπου είναι δυνατό να συμβούν τα προηγούμενα, οι εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας να αντικατασταθούν με υπόγεια ποιοτικώς βελτιωμένα καλώδια.
-Περίφραξη της βάσης των μετασχηματιστών. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η αποκαθήλωση.
-Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας που αποκεντρώνει το δικτυο παραγωγής και ελαχιστοποιεί την μεταφορά φορτίων. Να άλλο ενα μεγάλο πλεονέκτημα των ΑΠΕ που δεν έχει προβληθεί.

Πηγή:Δαίμων της Οικολογίας τεύχος 111-Κώστας Ζαχαριάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top