Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Κατανομή αξιωμάτων - συγκρότηση Δ.Σ...

Στα Γραφεία του Συλλόγου στην Ποντοκώμη στις 18/01/2011 μέρα της εβδομάδος ΤΡΙΤΗ και ώρα 20:00 συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το νεοεκλεγέν συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. 1/2011 έγγραφη πρόσκληση του ΠΛΕΙΟΝΟΨΗΦΗΣΑΝΤΟΣ στις εκλογές τις 16/1/2011 ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ .
Ύστερα από την συνεδρίαση του συμβουλίου ολοκληρώθηκε η κατανομή αξιωμάτων στα νεοεκλεγέντα μέλη του.
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ έχει ως εξής :

Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαμαράς Αντώνιος
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α: Αθανασιάδης Ανδρέας
3 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β: Μιχαηλίδης Βασίλειος
4 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α: Φερλαχίδου Δέσποινα
5 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β: Μυρωνίδης Γεώργιος
6 ΤΑΜΙΑΣ Α: Ψωμιάδης Ιωάννης
7 ΤΑΜΙΑΣ Β: Σιβρίδης Σάββας
8 ΕΦΟΡΟΣ: Σαρημανώλης Συμεών
9 ΜΕΛΟΣ: Σαριστόγλου Σάββας
10 ΜΕΛΟΣ: Μιχαηλίδης Ηλίας
11 ΜΕΛΟΣ: Παναγιωτίδης Παύλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top