Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Ο λιγνίτης το 2010...

Σε ό,τι αφορά τη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία μετέχει στο ΣΜΕ, η παραγωγή λιγνίτη το 2010 ήταν μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του 2009 κατά περίπου 13%. Συγκεκριμένα, στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο ανήκουν τα Ορυχεία Μαυροπηγής (Κύριο Πεδίο), Νοτίου Πεδίου, Νοτιοδυτικού Πεδίου - Υψηλάντη (Πεδίο Καρδιάς) και Αμυνταίου (Πεδίο Αμυνταίου) παράχθηκαν 43,2 εκ. τόνοι λιγνίτη έναντι των 50,3 εκ. τόνων του 2009, ενώ στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, στο οποίο ανήκει το συγκρότημα Ορυχείων Μεγαλόπολης παράχθηκαν 10,4 εκ. τόνοι λιγνίτη έναντι των 11,5 εκ. τόνων του 2009.
Παρά τη μείωση στην παραγωγή, η ΔΕΗ Α.Ε. συνεχίζει να διατηρεί τις υψηλές θέσεις, που κατέχει, τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των λιγνιτοπαραγωγών χωρών (2η θέση στην Ε.Ε. και 6η παγκόσμια).
Το 2010, η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας, μετά την αύξηση στο 63% περίπου, που σημείωσε για το 2009, επανήλθε στο 58,8%, δηλαδή στα επίπεδα του 2008.
Μέσα στο 2010 ξεκίνησε η σταδιακή μετάβαση του ορυχείου του Νοτίου Πεδίου, που αποτελεί το μεγαλύτερο ορυχείο της ΔΕΗ, στη λειτουργία του με το νέο κόμβο ταινιοδρόμων. Η πλήρης μετάβαση του ορυχείου στο νέο κόμβο ταινίοδρόμων εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2017.
Μέσα στο 2010 ξεκίνησαν τα χωματουργικά έργα για τη διαμόρφωση του οικοπέδου για την κατασκευή της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα V, για την οποία έχει δημοσιευτεί σχετική διακήρυξη.

Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top