Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2010

Η παραγωγή λιγνίτη για το 2009 σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων...


Το 2009 η εγχώρια παραγωγή λιγνίτη παρέμεινε στα ίδια επίπεδα περίπου με αυτήν του 2008 φτάνοντας τους 64 εκ. τον (συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας λιγνίτη εκτός ΔΕΗ).
Σε ό,τι αφορά τη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία μετέχει στο ΣΜΕ, η παραγωγή λιγνίτη παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2008, και συγκεκριμένα: Στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο ανήκουν τα Ορυχεία Μαυροπηγής (Κύριο Πεδίο), Νοτίου Πεδίου (Νότιο Πεδίο), Νοτιοδυτικού Πεδίου-Υψηλάντη (Πεδίο Καρδιάς) και Αμυνταίου (Πεδίο Αμυνταίου) παράχθηκαν 50,3 εκ. τόνοι λιγνίτη, ενώ στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, στο οποίο ανήκει το συγκρότημα Ορυχείων Μεγαλόπολης παράχθηκαν 11,5 εκ. τόνοι λιγνίτη.
Έτσι, η ΔΕΗ Α.Ε. συνεχίζει να διατηρεί τις υψηλές θέσεις, που κατέχει, τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των λιγνιτοπαραγωγών χωρών (2η θέση στην Ε.Ε. και 5η παγκόσμια).
Το 2009, αυξήθηκε στο 63% περίπου η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας, έναντι του 58% που ήταν το 2008, με αντίστοιχη μείωση της συμμετοχής του φυσικού αερίου.
Για την καλύτερη αξιοποίηση του λιγνίτη με παράλληλη μείωση των εκλυόμενων ρύπων, η ΔΕΗ προχώρησε στην ανάμειξη ποιοτήτων από τα ήδη λειτουργούντα ορυχεία, με κατάλληλη διασύνδεση μέσω μεταφορικών ταινιών.
Εγκαταστάθηκε και ξεκίνησε η λειτουργία του νέου αποθέτη αγόνων υλικών στο Ορυχείο Νοτιοδυτικού Πεδίου - Υψηλάντη του Πεδίου Καρδιάς με εμφανή βελτίωση της λειτουργικότητας των εκσκαφέων. Ο αποθέτης εντάχθηκε στο νέο κόμβο ταινιόδρομων, στον οποίο έχει ενταχθεί και το 80% του εκσκαπτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της μετάβασης στο νέο ορυχείο Υψηλάντη (Νοτιοδυτικό Πεδίο).
Ολοκληρώθηκε, το Δεκέμβριο, η επέκταση της αυλής λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου με αποτέλεσμα την αύξηση της χωρητικότητάς της, κατά 150.000 τόνους, περίπου.

Πηγή: http://www.reporter.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top