Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Τέσσερα πιστοποιητικά ISO για τη ΔΕΗ...

Οι πιστοποιήσεις των δεκαεννέα (19) ΣΠΔ πραγματοποιήθηκαν από τους έγκριτους ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης ΕΛΟΤ, TÜV HELLAS και TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ, επισημαίνοντας ότι οι δυο τελευταίοι είναι θυγατρικές εταιρείες των TÜV NORD Γερμανίας και της TÜV AUSTRIA CERT αντίστοιχα. Επιβράβευση των συστηματικών και επίμονων προσπαθειών της ΔΕΗ για ένα καλύτερο Περιβάλλον, είναι η πρόσφατη διάκρισή της στην κατηγορία Οργάνωσης και Διοίκησης (Management Award for Sustainable Development) στο Διαγωνισμό των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2011-2012. Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στους Σταθμούς Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Κοινωνία, το Περιβάλλον και την Επιχείρηση. Συγκεκριμένα τα βασικά πλεονεκτήματα είναι:
1. Βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών, με θετικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονομική αποτελεσματικότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, με μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (μείωση αερίων εκπομπών, στερεών – υγρών αποβλήτων και λυμάτων), και προστασία της ανθρώπινης υγείας.
3. Καθορισμός με απόλυτη σαφήνεια των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων των στελεχών και του προσωπικού σε σχέση με τις δραστηριότητες που έχουν περιβαλλοντική διάσταση. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα.
4. Απαίτηση από τους πάσης φύσεως εξωτερικούς συνεργάτες (εργολάβους, προμηθευτές, κ.λπ.) να διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και πιστοποιήσεις για το υπό εκτέλεση έργο ή προμήθεια, ώστε να τηρείται η σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
5. Πιστή εφαρμογή από τους Σταθμούς Παραγωγής της νομοθεσίας που αφορά τις δραστηριότητες των Σταθμών (εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, ρυπαντικά φορτία υγρών αποβλήτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων, αποκατάσταση εδαφών, βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, κ.ά.).
6. Βελτίωση της εικόνας της Επιχείρησης και των σχέσεων της με τις Αρχές και με τις Τοπικές Κοινωνίες, αφού η εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας στην ενημέρωση συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η νοοτροπία της (Δ)ΕΗ Α.Ε στηρίζεται σε 3 λέξεις: κέρδος, κέρδος και κέρδος με οποιοδήποτε κόστος...Τα διαφορά ISO αυτό που κάνουν είναι να τυποποιούν κάποιες διαδικασίες και όχι να πιστοποιούν ότι αυτές γίνονται σωστά...

1 σχόλιο:

nikos είπε...

αφού πληρώνει το χαρτάκι τζάμπα είναι

 
back to top