Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Πρωταθλητές στις περιβαλλοντικές παραβάσεις...

Εναν από τους καλύτερους… πελάτες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας αποτελεί η Ελλάδα, αφού αναδεικνύεται τρίτη χειρότερη στις περιβαλλοντικές επιδόσεις ανάμεσα στα 27 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. «Οι ανοιχτές ελληνικές υποθέσεις παράβασης της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον, ή η μη ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο, έχουν φτάσει τις 24. Μάλιστα, οι έξι από αυτές είναι καταδικαστικές αποφάσεις και εκκρεμεί συμμόρφωση. Επίσης, ο ρυθμός ενσωμάτωσης των σχετικών κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο είναι εξαιρετικά χαμηλός, με ορατό κίνδυνο να αυξηθούν οι παραβάσεις και να προστεθούν νέες παραπομπές και καταδίκες της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιοι φορείς περιορίζονται σε δηλώσεις και εξαγγελίες χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα», σημειώνει ο καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Κώστας Φυτιάνος. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής ουδέποτε αποτέλεσε πρωταρχικό μέλημα της ελληνικής Πολιτείας. «Πολιτικές και ρουσφετολογικές σκοπιμότητες καθοδηγούσαν πάντοτε τις αποφάσεις. Νόμοι που δεν εφαρμόζονται καθώς και αδιαφορία οδήγησαν στην υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος, κυρίως στα αστικά κέντρα. Είναι κοινό μυστικό ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη διεκδικούν ρόλο »πρωταθλητή» στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη σε βασικούς ρύπους όπως τα αιωρούμενα σωματίδια, το όζον και τα οξείδια του αζώτου. Για δεκαετίες η ανεξέλεγκτη νοθεία και λαθρεμπορία των καυσίμων, η εκτεταμένη διαφθορά πολλών δημόσιων ΚΤΕΟ και η μη απόσυρση παλιών οχημάτων είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική ρύπανση της ατμόσφαιρας, κυρίως στις μεγαλουπόλεις, και οδήγησαν σε μια σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής», υπογραμμίζει ο καθηγητής Φυτιάνος, ενώ λέει ότι, αντί να ληφθούν μέτρα βελτίωσης της ατμόσφαιρας, επιτράπηκε η πετρελαιοκίνηση.

Υγεία
Ο ίδιος λέει ότι η ρύπανση της ατμόσφαιρας στις μεγαλουπόλεις, βάσει μεγάλης διεθνούς έρευνας, έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση εισαγωγής στα νοσοκομεία, την ελάττωση του προσδόκιμου ζωής και τη χειροτέρευση της υγείας ατόμων που πάσχουν από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα. Καταγγέλλει, μάλιστα, ότι «η Πολιτεία δε δίστασε να παρουσιάσει μοντέλο, έναντι αδρότατης αμοιβής, με το οποίο ισχυριζόταν ότι τα μικροσωματίδια προέρχονται από τη Σαχάρα, προκειμένου να αποφύγει πρόστιμο και καταδίκη από την ΕΕ. Το ότι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (πρόκειται για καρκινογόνες ενώσεις) και τοξικά βαρέα μέταλλα ανιχνεύονται από το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του ΑΠΘ στα αιωρούμενα σωματίδια στη Θεσσαλονίκη, καταρρίπτει το μύθο της Σαχάρας και αποτελεί ένδειξη ότι προέρχονται από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων».

Νερά
Ο καθηγητής Φυτιάνος επισημαίνει ότι σε αγροτικές κυρίως περιοχές παρουσιάζεται ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών, λόγω αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. «Κυκλώματα διακινούν απαγορευμένα και τοξικά φυτοφάρμακα με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο στην υγεία των γεωργών, όσο και στο περιβάλλον. Η παράνομη διοχέτευση αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων από κτηνοτροφικές μονάδες ρυπαίνει τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά και συμπληρώνει έτσι το παζλ της περιβαλλοντικής καταστροφής της Ελλάδας. Χαρακτηριστική η περίπτωση του ποταμού Ασωπού, όπου η επί δεκαετίες διοχέτευση τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές περιοχές να μην έχουν πλέον πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Εξάλλου, εκατοντάδες παράνομες χωματερές, εκτός από την αισθητική ρύπανση, προκαλούν και ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Φυτιάνος. Στο στόχαστρό του μπαίνει και το δικαστικό σύστημα, καθώς, όπως λέει, οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις εκδίκασης υποθέσεων σχετικών με το περιβάλλον οδηγούν ουσιαστικά στην αρνησιδικία. «Εάν ποτέ μια υπόθεση τελεσιδικήσει, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια (πολλές φορές ξεπερνά και τη δεκαετία), τα πρόστιμα τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι παράνομοι είναι ελάχιστα, συγκριτικά με τα τεράστια κέρδη τα οποία αποκομίζουν. Επίσης πολλά πρόστιμα που επιβάλλονται από αρμόδιους φορείς, ουδέποτε εισπράττονται», περιγράφει ο κ. Φυτιάνος. Καταλήγοντας, κάνει αναφορά στην έλλειψη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κυρίως στα σχολεία, που θα οδηγούσε μακροπρόθεσμα σε περιβαλλοντική ευαισθησία και συνείδηση, αντί για την αδιαφορία των πολιτών σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών καταστροφών, εφόσον δε θίγεται το άμεσο γειτονικό τους περιβάλλον.

Πηγή: Εφημερίδα Αγγελιοφόρος-Ντόνια Κανιτσάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top