Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Έτσι θα υπολογίζεται το κόστος CO2 στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής...

Τη μεθοδολογία με την οποία οι θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού θα ενσωματώνουν το κόστος εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις προσφορές που υποβάλλουν για την είσοδό τους στην Ημερήσια Αγορά, έθεσε σήμερα σε διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Το κόστος αυτό θα είναι μια νέα συνιστώσα του μεταβλητού κόστους που δηλώνεται από τις μονάδες. Η μέθοδος είναι κοινή τόσο για το μεταβατικό στάδιο μέχρι το 2012, όσο και από το 2013 οπότε παύουν να υφίστανται δωρεάν δικαιώματα εκπομπών και οι μονάδες θα πληρώνουν για το σύνολο των ρύπων που εκπέμπουν.
Συνοπτικά οι ετήσιες προβλεπόμενες εκπομπές CO2 θα αποτιμώνται σε μηνιαία βάση, πολλαπλασιαζόμενες με κατάλληλο δείκτη που αντανακλά τη δυναμική των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπών (μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού εμπορίας δικαιωμάτων). Το κόστος εκπομπών που θα προκύπτει θα διαιρείται με την προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή της μονάδας, καθώς θεωρείται ομοιόμορφο ανά παραγόμενη Μεγαβατώρα για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης καυσίμου.
Η ΡΑΕ προβλέπει επιπλέον δικλείδες ασφαλείας αλλά και εκ των υστέρων ποινές για τυχόν ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις - προσφορές εκ μέρους των μονάδων.
Διαβάστε την αναλυτική μεθοδολογία υπολογισμού κόστους εκπομπής CO2


Πηγή: energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top