Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Θέσεις και Προτάσεις του Συλλόγου κατά την παρουσίαση της Πολεοδομικής Μελέτης του Νέου Οικισμού...


Σύλλογος Περιβάλλοντος
και Ποιότητας Ζωής Ποντοκώμης

Ποντοκώμη, 4 Φεβρουαρίου 2012

Θέσεις και Προτάσεις του Συλλόγου κατά την παρουσίαση της Πολεοδομικής Μελέτης του Νέου Οικισμού
Προς: Κατοίκους Ποντοκώμης
Κοιν.:  κ. Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  Δήμου Κοζάνης, ΑΝΚΟ

Το ΔΣ του Συλλόγου σε συνεδρίασή του, παρουσία πολιτών και επιστημόνων αποφάσισε ομόφωνα , εν όψει της συζήτησης για το πολεοδομικό του Νέου Οικισμού, να καταθέσει τις σκέψεις του και απόψεις προς συζήτηση . Ο Σύλλογος Περιβάλλοντος θα εισάγει στη συζήτηση της Κυριακής τις παραπάνω θέσεις του και ταυτόχρονα θα παρακολουθήσει τους προβληματισμούς που θα κατατεθούν από τους κατοίκους, ώστε να διαμορφώσει ευρύτερη και ουσιαστικότερη στάση , εν όψει συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης , με θέμα την έγκριση της παραπάνω μελέτης .

Ειδικότερα ο Σύλλογος προτείνει:
1)Τα οικοδομικά τετράγωνα στα οποία προβλέπεται χρήση αμιγούς κατοικίας να γίνουν γενικής κατοικίας έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μελλοντικά σε κάποιο κάτοικο να μπορέσει να κατασκευάσει και επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης ή αναψυκτήριο ή κάτι άλλο το οποίο περιορίζεται από τη χρήση της αμιγούς κατοικίας. ( άρθρα 2 και 3 του Π.Δ. 1987, ΦΕΚ 166Δ/6-3-1987)  
2)Οι χώροι της οργανωμένης δόμησης , της βιοτεχνικής περιοχής, του χώρου της μουσειακής αναπαράστασης του ποντιακού χωριού και της περιοχής του εμπορίου να περάσουν σε  ιδιοκτησία [διαμορφούμενης] αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και μη κυβερνητικής οργάνωσης, συμφερόντων των κατοίκων του οικισμού Ποντοκώμης.
3)Ένταξη των υπαρχόντων κτηνοτροφικών μονάδων της Ποντοκώμης στην κτηνοτροφική περιοχή του Βατερού με πρόβλεψη και για μελλοντική αύξηση των μονάδων.  
4)Τα οικόπεδα που δεν θα οικοδομηθούν να παραμείνουν στη δικαιοδοσία της ΜΚΟ και να διανεμηθούν μελλοντικά σε κατοίκους της Ποντοκώμης.
5)Διευκρίνιση για το αν οι απαιτούμενοι χώροι στάθμευσης θα είναι αποκλειστικά στεγασμένοι και εντός του περιγράμματος του κτιρίου (π.χ. στο υπόγειο) ή και εξωτερικοί χωρίς στέγαση.
6)Ο σχεδιασμός του οδικού δικτύου κατευθύνεται στη λογική της αποχής του αυτοκινήτου από τον πολεοδομικό ιστό. Ωστόσο όμως πρόκειται για χωριό επίμηκες στην ανάπτυξή του κάτι που κάνει το αυτοκίνητο απαραίτητο στις μετακινήσεις, κυρίως παιδιών και ηλικιωμένων. Έτσι οι δρόμοι θα έπρεπε να είναι πιο φαρδιοί, να γίνουν όλοι διπλής κατεύθυνσης και να μην υπάρχουν αδιέξοδα Όχι στη φιλοσοφία της εξόδου του αυτοκινήτου από το χωριό.
7)Η ύπαρξη δημοτικών λαχανόκηπων σε ένα χωριό είναι μάλλον υπερβολική.
8)Να μην υπάρχουν όροι που να βάζουν φρένο στην ανάπτυξη, όπως π.χ. τα τρία αναψυκτήρια.
9)Επειδή οι καιροί που διανύουμε είναι δύσκολοι και ίσως να μην έχουν όλοι τη δυνατότητα να χτίσουν άμεσα, να γίνει ξεκάθαρο ότι το οικόπεδο που θα κληρωθεί θα είναι του ιδιοκτήτη και δε θα συντρέχουν λόγοι ανησυχίας ότι αν δε χτίσει σε κάποιο χρονικό διάστημα θα χάσει το δικαίωμα επί του οικοπέδου.
10)Λεφτά του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης  να δεσμεύονται στη ΜΚΟ, έναντι αναπτυξιακών –καινοτόμων προτάσεων, που θα συνοδεύσουν την εγκατάσταση του πληθυσμού στο νέο χώρο.
11)H κατασκευή της μεγάλης πλευράς του κτιρίου προς το νότο προϋποθέτει ότι όλα τα οικόπεδα πρέπει να έχουν τη μεγάλη τους πλευρά προς το νότο (νότιος προσανατολισμός). Ισχύει αυτός ο προσανατολισμός για όλα τα οικόπεδα ή υπάρχουν και οικόπεδα με τη μεγάλη τους πλευρά προς την ανατολή για παράδειγμα;
12)Να εξεταστεί η δυνατότητα αν τα δύο οικόπεδα της οργανωμένης κατοικίας θα μπορούσαν να παραχωρηθούν για την κατασκευή εργατικών κατοικιών για νέους σε ηλικία κατοίκους της Ποντοκώμης.
13)Ο χώρος της βιοτεχνίας να έχει μεγαλύτερη έκταση και να διευκρινιστεί πλήρως αν πρόκειται για χώρο μη όχλουσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας, βιομηχανικού και βιοτεχνικού πάρκου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 1987 (ΦΕΚ166Δ/6-3-1987). Επιπλέον να υπάρξει χώρος πρασίνου ανάμεσα στη ζώνη βιοτεχνίας και στις κατοικίες.
14)Να αυξηθεί η επιφάνεια των οικοπέδων με ταυτόχρονη μείωση του συντελεστή δόμησης και κάλυψης έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος πρασίνου εντός του οικοπέδου και επιπλέον να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα του δήμου για τη συντήρηση όλων των χώρων πρασίνου.
15)Να διερευνηθεί η δυνατότητα  να υπάρξουν και κάποια οικόπεδα αδόμητα, στην ιδιοκτησία της ΜΚΟ για κάποια μελλοντική χρήση.
16) Τέλος να δοθούν πειστικές απαντήσεις για το κόστος ολοκλήρωσης των υποδομών του νέου οικισμού, και τις πηγές χρηματοδότησης, δηλαδή να διασαφηνιστεί η φερεγγυότητα του εγχειρήματος .

Γενική Κρίση
Ο νέος οικισμός είναι περιορισμένος ίσως και ασφυκτικός και κινδυνεύουμε να μείνουμε  χωρίς ταυτότητα. Αν δούμε το χάρτη, βλέπουμε ότι  ο οικισμός περιβάλλεται από τη ΖΕΠ, τον Άργιλο και τη ΖΟΕ. Δεν έχει τη δυνατότητα να απλωθεί και να ξαναγίνει χωριό. Αστικοποιούμαστε  και γινόμαστε  προάστιο της Κοζάνης. Άρα η Ποντοκώμη όπως την ξέραμε με τους υπαλλήλους, τους εργάτες και τους αγρότες θα πάψει να υπάρχει. Είναι αυτό που θέλουμε;
 Βιώνουμε την οικονομική κρίση. Λένε πως  για να ανακάμψουμε οικονομικά θα πρέπει να αρχίσουμε να παράγουμε. Αλλά πώς θα συμμετέχουμε-ως νέο χωριό- στην ανάπτυξη. Τι θα παράγουμε όταν χάνεται η αγροτική γη μας και μετακομίζουμε ουσιαστικά ως αστικός πληθυσμός , στα πέριξ της Κοζάνης; Και τι θα κάνουμε όλοι εκεί; Άνεργοι , χαμηλοσυνταξιούχοι, ελάχιστοι εναπομείναντες υπάλληλοι, κλπ. Μια «προικοδοτούμενη» ΜΚΟ, φαντάζει μια πρώτη λύση. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε  και παρακάτω… Μήπως η Ποντοκώμη , που έδωσε γη- όλη τη γη της- χιλιάδες στρέμματα για το «γενικό καλό» δικαιούται και γη –πέρα από την παρεχόμενη οικιστική περιοχή- για κτηνοτροφική ή αγροτική ανάπτυξή της; Γιατί τελικά γη υπάρχει. Και μάλιστα άμεσα διαθέσιμη, στην κατοχή του Δήμου (βλέπε τα χιλιάδες στρέμματα που παραχωρεί ο Δήμος στο πρόγραμμα Ήλιος).

Για το Σύλλογο
Ο Πρόεδρος
Αντώνης Σαμαράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top