Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Μέτρα για την πληρέστερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας...

Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνοντας ότι «η μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κοστίζει στην οικονομία της ΕΕ γύρω στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε δαπάνες για την υγεία και σε άμεσο κόστος για το περιβάλλον», ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να αναβαθμίσει το διάλογο με τις κυβερνήσεις και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση σκιαγραφούνται μέτρα αρωγής των κρατών μελών για μια πλήρη και συστηματική προσέγγιση της συγκέντρωσης και διάχυσης των γνώσεων, συμπεριλαμβανομένων τρόπων για την ενθάρρυνση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα. Η σημερινή ανακοίνωση υπογραμμίζει ακόμη τα οφέλη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, επισημαίνοντας ότι η πρόληψη των ζημιών στο περιβάλλον μπορεί να κοστίσει πολύ λιγότερο απ' ό, τι η μακροπρόθεσμη αποκατάσταση. Η νομοθεσία για το περιβάλλον μπορεί, κατά την Επιτροπή, να αποφέρει οφέλη για τη βιομηχανία: για παράδειγμα, η πλήρης εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα αναμένεται να δημιουργήσει 400.000 επιπλέον θέσεις εργασίας, με καθαρό κόστος που είναι 72 δισεκατομμύρια ευρώ μικρότερο από το εναλλακτικό σενάριο της μη εφαρμογής. Στις προτάσεις της Επιτροπής για βελτιώσεις στον τρόπο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των επιθεωρήσεων και της παρακολούθησης, κριτήρια για το πώς τα κράτη μέλη θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις καταγγελίες των πολιτών, μεγαλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και υποστήριξη για τα ευρωπαϊκά δίκτυα των επαγγελματιών του περιβάλλοντος. Στόχος της Επιτροπής είναι, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, «να επιτευχθεί πληρέστερη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, με τη βελτίωση της συγκέντρωσης και ανταλλαγής γνώσεων και αυξάνοντας την εμπλοκή όλων στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων».

Πηγή: http://www.real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top