Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Από 500 έως 50.000 ευρώ τα πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας....

Δυνατότητα επιβολής προστίμων μεταξύ 500 και 50.000 ευρώ από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας προβλέπει το νέο «ποινολόγιο» για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, που καθορίστηκε με απόφαση του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή.
Με την απόφαση, που υπέγραψε η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη στις 3/2, θεσπίζεται η αναλογικότητα των ποινών και των κυρώσεων και η επιβολή των προστίμων στηρίζεται «σε επιστημονική μεθοδολογία, με βάση ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια», όπως αναφέρει η απόφαση, έτσι ώστε ο κάθε επιθεωρητής Εργασίας να μην εισηγείται και επιβάλλει πρόστιμα με υποκειμενικά και εμπειρικά κριτήρια και επομένως λιγότερο αντικειμενικά.
Το νέο «ποινολόγιο» προβλέπει πρόστιμα από 500 έως και 50.000 ευρώ, τα οποία καθορίζονται με βάση ειδική μοριοδότηση συνδεδεμένη με το είδος της παράβασης, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται και το εάν ο εργοδότης είναι υπότροπος ή όχι.
Αρχικώς καθορίζεται ένα βασικό ποσό προστίμου (ΒΠ), το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται με την συνεκτίμηση τεσσάρων βασικών κριτηρίων και ενός υποκριτηρίου: Τα βασικά κριτήρια είναι ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση, η σοβαρότητα παράβασης, η κατηγορία της επιχείρησης (με βάση τη σχετική νομοθεσία), και το εάν η επιχείρηση είναι υπότροπη.
Υποτροπή της επιχείρησης νοείται η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, η οποία ξεκινά από τη διενέργεια του ελέγχου. Επίσης, ως υποτροπή θεωρείται και η έκδοση τουλάχιστον μίας αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση.
Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή. Η υποτροπή προκύπτει και από το συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων, δηλαδή επιβολή μίας διοικητικής κύρωσης και έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.
Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις - συστάσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου του Επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας κτλ.

Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top