Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή της εσωτερικής οδοποιίας του νέου οικισμού της Ποντοκώμης…

Την 27η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί, με ανοικτή διαδικασία, η επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 3.165.000,00 Ευρώ.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΑΠ 2012-2016 (50% από πιστώσεις που αναλογούν στον Δήμο Κοζάνης και 50% από πιστώσεις που αναλογούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) (Κ.Α. 30.73.23.007).

Πηγή: http://www.kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top