Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Με απλή αίτηση και με εξπρές διαδικασίες οι άδειες περιβαλλοντικών όρων...

Mε απλή αίτηση που θα προσαρτάται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας θα χορηγούνται στο εξής οι άδειες περιβαλλοντικών όρων, απλοποιώντας τις διαδικασίες και διευκολύνοντας χιλιάδες επιχειρήσεις που ξημεροβραδιάζονταν στα μελετητικά γραφεία και τα υπουργεία για να συμπληρώσουν το φάκελο αδειοδότησης.
Στο παιχνίδι μπαίνουν και ιδιώτες αξιολογητές (μέχρι σήμερα η διαδικασία γινόταν αυστηρά από τις δημόσιες υπηρεσίες) ενώ για πρώτη φορά η μελέτη θα μπορεί να κατατίθεται ηλεκτρονικά. Η μείωση του αριθμού των απαιτούμενων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η μείωση του χρόνου αδειοδότησης και η κατάργηση επικαλυπτόμενων αδειών αφορά ένα μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως 8.000 ξενοδοχεία έως 100 κλίνες, κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, super market και πολυκαταστήματα μικρότερα των 5.000 τ.μ., βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, μικρά λιμάνια και ελικοδρόμια, γκαράζ κάτω από 500 θέσεις, εκθεσιακά κέντρα και μουσεία, κάτω των 10.000 τ.μ., θέατρα και κινηματογράφοι με λιγότερους από 2.000 θεατές, οδικά έργα κ.α.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα για να εγκριθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός έργου θα έπρεπε πριν φτάσει στο γραφείο του αρμόδιου υπουργού να υπογράψουν την Κοινή Υπουργική Απόφαση οι συναρμόδιοι υπουργοί και αφού προηγουμένως ο φάκελλος είχε περάσει προς υπογραφή τουλάχιστον από άλλα πέντε επίπεδα υπογραφών (υπαλλήλου που χειριζόταν το φάκελλο, διευθυντή, γενικού διευθυντή, γενικό γραμματέα, υφυπουργού αν υπήρχε συναρμοδιότητα και τέλος του υπουργού)! Η αλληλουχία αυτή προκαλούσε τεράστιες καθυστερήσεις αναγκάζοντας πολλές φορές τις επιχειρήσεις για να κερδίσουν χρόνο να “κυνηγούν” μόνες τους την υπογραφή των συναρμοδίων υπουργών. Με το νέο καθεστώς εκτιμάται ότι μία άδεια που μπορεί να χρειαζόταν έως δύο χρόνια να εγκρίνεται μέσα σε δέκα μήνες. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση ήταν μέχρι σήμερα ένα από τα κρισιμότερα στάδια για την έναρξη μιας επένδυσης καθώς χωρίς αυτήν κανένα έργο -ακόμη και κοτέτσι- δεν μπορούσε να ξεκινήσει.
Ειδικά για τα μεγάλα έργα υποδομών, όπως π.χ. οι αυτοκινητόδρομοι, προβλέπεται ότι θα ελέγχονται στη φάση της κατασκευής όπου εντοπίζονται οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενώ θα ελέγχονται στοχευμένα και κατά τη λειτουργία τους ως προς συγκεκριμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. το θόρυβο στην περίπτωση του αυτοκινητόδρομου). Οι βιομηχανικές δραστηριότητες θα ελέγχονται υποχρεωτικά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη λειτουργία τους. Για τα έργα που είναι ενταγμένα στο fast track η σχετική αδειοδότηση θα γίνεται συνολικά από το υπουργείο Ανάπτυξης.
Το 2010, το σύνολο των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης στη χώρα μας, ξεπερνούσε τις 21.500 ανά έτος, εκ των οποίων περίπου 13.300 αξιολογούνταν από τις Περιφέρειες, περίπου 7.500 από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και περίπου 650 από το ΥΠΕΚΑ. Αντίστοιχα, στην Αυστρία, μία χώρα παρόμοιου μεγέθους με τη χώρα μας και η οποία αποτελεί πρότυπο σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος διεξάγονται κατά μέσο όρο μόλις 23 μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) ετησίως, ενώ στο Ην. Βασίλειο διεξάγονται κατά μέσο όρο 334.
Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος το συνολικό ετήσιο όφελος από την ελάφρυνση των υπηρεσιών από την χορήγηση των περιβαλλοντικών αδειών υπολογίζεται σε πάνω από 70 εκ. ευρώ, ενώ το άμεσο όφελος για το δημόσιο φτάνει τα 20 εκ. ευρώ. Επίσης, προκύπτει έμμεσο όφελος πάνω από 15 εκ. ευρώ με την αποδέσμευση προς παραγωγικότερες εργασίες πάνω από 700 εργαζομένων.
Ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει το νέο θεσμικό πλαίσιο του ΥΠΕΚΑ:
Κατάργηση των συνυπογραφών άλλων υπουργών (διαδικασία που συνήθως διαρκούσε 2-3 μήνες) Κατάργηση αλληλοεπικαλυπτόμενων αδειοδοτήσεων και ενσωμάτωσή τους, όπου απαιτείται, στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. Συγκεκριμένα έχουν καταργηθεί η άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, η άδεια διαχείρισης επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, η έγκριση επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση, η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου από τον EOT για τα τουριστικά καταλύματα η έγκρισης σκοπιμότητας ή σκοπιμότητας χωροθέτησης για τις ειδικές τουριστικές υποδομές και η άδεια επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων.
Κατάργηση της υποκατηγορίας Β3, δηλ. προμελέτης για την κατάταξη των έργων (4.200 φάκελοι ετησίως) με ετήσιο εκτιμώμενο όφελος για την οικονομία της τάξης των επτά εκ. ευρώ.
Κατάργηση της προμελέτης, η οποία πλέον είναι προαιρετική, (περίπου 2.800 φάκελοι ετησίως) με ετήσιο εκτιμώμενο όφελος για την οικονομία της τάξης των επτά εκ. ευρώ. Αύξηση στα 10 έτη της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων (που φθάνει τα 14 έτη υπό προϋποθέσεις) με ετήσιο εκτιμώμενο όφελος για την οικονομία της τάξης των 7,3 εκ. ευρώ.
Η διάρκεια των υφιστάμενων ΑΕΠΟ παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους εφόσον δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκαν.
Υπογραφή των ΑΕΠΟ ανανέωσης από τον Γενικό Δ/ντη της αδειοδοτούσας υπηρεσίας Μείωση των έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση (η ελληνική νομοθεσία απαιτούσε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε πολύ περισσότερα είδη έργων και δραστηριοτήτων απ’ ότι προβλέπει η Ευρ. Οδηγία, όπως π.χ. αλυκές, φωτοβολταϊκά πάρκα, κατασκευή επίπλων, εκτυπωτικές δραστηριότητες, παραγωγή κρασιού, παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών, σταθμούς διοδίων, χώροι στάθμευσης κλπ.). Υποχρέωση σύνταξης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, μόλις παρέλθουν οι προβλεπόμενες προθεσμίες Λειτουργία Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης το οποίο γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ για έργα που αδειοδοτούνται από το υπουργείο στην περίπτωση που λείπουν ουσιώδεις γνωμοδοτήσεις ή είναι αντικρουόμενες επισπεύδοντας τη διαδικασία αξιολόγησης και αυξάνοντας την ασφάλεια δικαίου.
Απαλλαγή από τη διαδικασία των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν τοπικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον (κατηγορία Β). Διενέργεια ειδικής οικολογικής μελέτης για τα έργα και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές Natura και αυτοψία κατά την αδειοδότηση.
Δυνατότητα αξιολόγησης των μελετών από πιστοποιημένους αξιολογητές (ιδιώτες) επικουρικά των υπηρεσιών, οι οποίοι θα εισηγούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες το σχέδιο απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Διεξαγωγή τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων από πιστοποιημένους περιβαλλοντικούς ελεγκτές (ιδιώτες) που επικουρούν τους επιθεωρητές-δημοσίους υπαλλήλους στο έργο τους, όποτε τους ζητηθεί
Ηλεκτρονική υποβολή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δημιουργία «Περιβαλλοντικής Ταυτότητας» για κάθε περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο.

Πηγή: http://www.newmoney.gr - της Μαριάννας Τζάννε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top