Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα ύδατα...

Την παραπομπή της Ελλάδας, του Βελγίου, της Δανίας και της Πορτογαλίας επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα και δεν υπέβαλαν σχέδια διαχείρισης για τις λεκάνες απορροής των ποταμών τους, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τα σχέδια αυτά είναι απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ σχετικά με την «καλή κατάσταση» των ευρωπαϊκών υδάτων μέχρι το 2015, και έπρεπε να έχουν δημοσιευθεί το αργότερο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2009.
Ειδικότερα για την Ελλάδα η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η χώρα μας δεν έχει ακόμη ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση και θα δημοσιεύει τα σχέδιά της το Μάρτιο του 2012.

Πηγή: Εφημερίδα Realnews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top