Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Παρέμβαση Λοβέρδου για την ρύπανση του Ασωπού...

Με καθυστέρηση ετών παρεμβαίνει το υπουργείο Υγείας στην ρύπανση του Ασωπού ποταμού από τις βιομηχανικές δραστηριότητες, θέτοντας σε εφαρμογή υγειονομική διάταξη, με την οποία θα παρακολουθούνται στενά και θα ελέγχονται οι ρυπογόνες δραστηριότητες για να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Για πρώτη φορά μάλιστα ξεκινά να λειτουργεί παρατηρητήριο επιδημιολογικής επιτήρησης στο Κέντρο Υγείας στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη αναπνευστικών, δερματικών ή άλλων νοσημάτων, καθώς επίσης και νεοπλασιών, τόσο στον πληθυσμό, όσο και στους εργαζομένους σε συνεργασία με τους αρμόδιους ιατρούς εργασία. Η παρέμβαση του υπουργείου συμπίπτει με την δημοσιοποίηση των ελέγχων του ΕΦΕΤ για βαρέα μέταλλα σε τρόφιμα στην περιοχή της Βοιωτίας που δεν ενοχοποιούν την βιομηχανία αν και τα ευρήματα εγείρουν πολλά ερωτήματα από πολίτες και επιστήμονες λόγω της εκτεταμένης ρύπανσης στην περιοχή αλλά και των δειγματοληπτικών ελέγχων σε αγωγούς εταιρειών που εμφανίζουν πολύ υψηλά ποσοστά χρωμίου έως και 50 φορές πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια! Με την υγειονομική διάταξη προβλέπεται ότι: -Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας και κυρίως το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας, θα διενεργούν ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, ενδεικτικά ανά δύο ή τρεις μήνες, ελέγχους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και θα επιβάλουν κυρώσεις στις εταιρείες για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. - Η παρακολούθηση της προσαρμογής των ρυπαντών στις κείμενες διατάξεις, αναφορικά με τις εκάστοτε θεσμοθετημένες ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές εξασθενούς χρωμίου. Οι αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και το ΚΕΕΛΠΝΟ παρακολουθούν τα διεθνή υγειονομικά πρότυπα και προτείνουν στον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τη θέσπιση των αυστηρότερων ανωτάτων επιτρεπτών ορίων της τιμής του εξασθενούς χρωμίου, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να αποφευχθεί η βλάβη της υγείας του γενικού πληθυσμού. - Η ενεργή συμμετοχή των αρμοδίων διευθύνσεων του υπουργείου και του ΚΕΕΛΠΝΟ, στα έργα απορρύπανσης για τον Ασωπό, τα οποία θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους φορείς. - Η συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου στις υδρογεωλογικές μελέτες που πραγματοποιούνται αρμοδίως κατόπιν ανάθεσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη ρύπανση σε υπόγειους υδροφορείς και οι επιπτώσεις που θα έχει αυτή στη δημόσια υγεία. - Η συμμετοχή του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας και του ΚΕΕΛΠΝΟ στους ελέγχους που θα διενεργούνται από μικτά κλιμάκια των συναρμόδιων Υπουργείων και της Περιφέρειας για τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων που εμπεριέχουν εξασθενές χρώμιο, προκειμένου να προληφθούν οι διαπιστωμένες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από την υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων, η οποία θα επιφέρει τις κυρώσεις και τις ποινές του αρθ.2 της παρούσας. -Τη διενέργεια αλλεργιολογικών εξετάσεων στον πληθυσμό της περιοχής και την άμεση στελέχωση του παρατηρητηρίου επιδημιολογίας στο Σχηματάρι με εξειδικευμένο προσωπικό (ιατρικό προσωπικό με εξειδίκευση στην πνευμονολογία-παιδοπνευμονολογία, αλλεργιολογία, δερματολογία, ογκολογία), που θα διατεθεί από το ήδη υπάρχον στο ΚΕΕΛΠΝΟ προσωπικό, καθώς επίσης και τον περαιτέρω εξοπλισμό του με κάθε αναγκαίο για αυτό όργανο. Πηγή: Εφημερίδα Πρώτο Θέμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top