Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Ερώτηση για τις μετεγκαταστάσεις οικισμών σε Κοζάνη και Φλώρινα λόγω των εξορύξεων της ΔΕΗ ΑΕ...

Ερώτηση για τα προβλήματα στις μετεγκαταστάσεις οικισμών στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας από την εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ ΑΕ κατέθεσαν στη Βουλή προς τους αρμόδιους υπουργούς οι βουλευτές του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής, Γιάννης Δελής και Γιώργος Λαμπρούλης.
Αναλυτικά η Ερώτηση:
«Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία απαλλοτριώσεων και μετεγκαταστάσεων οικισμών της ΠΕ Κοζάνης και της ΠΕ Φλώρινας. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις στη διαδικασία, με ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης, των προηγούμενων καθώς και της ΔΕΗ ΑΕ, η οποία δρα σαν επικυρίαρχος στην περιοχή. Άλλωστε η πορεία των μετεγκαταστάσεων των τελευταίων χρόνων είναι χαρακτηριστική, καθώς αφ' ενός οι μετεγκαταστάσεις δεν ολοκληρώθηκαν αφ' ετέρου οι οικισμοί έχουν πλέον διαλυθεί. Για αυτούς τους λόγους είναι έντονη η ανησυχία και η αβεβαιότητα στους κατοίκους της Ποντοκώμης, της Μαυροπηγής, της Ακρινής της ΠΕ Κοζάνης και των Αναργύρων της ΠΕ Φλώρινας σχετικά με τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών τους, αλλά και στους κατοίκους της Αχλάδας της ΠΕ Φλώρινας, όπου το ορυχείο έχει περικυκλώσει τον οικισμό, ορυχείο που η εκμετάλλευσή του ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία. Η δε ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ εντείνει τις ανησυχίες των κατοίκων όσον αφορά αν η ΔΕΗ τελικά θα πληρώσει αυτά που πρέπει.
Για τον κάθε οικισμό είναι σε διαφορετικό σημείο η μετεγκατάσταση. Ειδικότερα:
Α) Ποντοκώμη Δήμου Κοζάνης:
α) Δεν έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα για την έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, όπου θα εγκατασταθεί ο οικισμός, ενώ υπάρχει η θετική γνωμοδότηση από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ (Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων), από το Δεκέμβριο του 2014. Επι­ση­μαίνεται ότι υπάρχει έτοιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο έχει δοθεί στο γραφείο του Υφυπουργού Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, από τον Ιούνιο του 2015.
β) Σύμφωνα με την παρ. 13 του αρθ.13 του ν.4273/2014 σε συνδυασμό με το αρθ.28 του Ν. 3937/2011, το Δημόσιο και η ΔΕΗ ΑΕ βαρύνονται κατά το ήμισυ ο καθένας με τις δαπάνες μεταφοράς και μετεγκατάστασης. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν έχουν προϋπολογιστεί αυτά τα ποσά τόσο για το 2016 που προβλέπεται να αρχίσει το έργο όσο και για τα επόμενα χρόνια.
γ) Είναι απαραίτητο άμεσα να μεταφερθούν οι γραμμές υπερυψηλής τάσης 400KV του ΑΔΜΗΕ ΑΕ που διέρχονται από την περιοχή όπου προγραμματίζεται να δημιουργηθεί ο νέος οικισμός. Η ΔΕΗ ΑΕ είχε κοστολογήσει το κόστος μεταφοράς στο ποσό των 22 εκατ. ευρώ περίπου και το ΔΣ ενέκρινε τη χρηματοδότηση του έργου.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Πότε θα γίνει η έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου; Επειδή ο χρόνος τρέχει οι εργασίες πρέπει να ξεκινήσουν το 2016, μπορεί να προωθηθεί με νομοθετική ρύθμιση;
2. Έχουν προϋπολογιστεί τα ποσά που απαιτούνται τόσο για το 2016 όσο και τα επόμενα χρόνια για την υλοποίηση βασικών υποδομών και υποδομών κοινής ωφέλειας από το Δημόσιο και τη ΔΕΗ ΑΕ με την αναλογία που αντιστοιχεί στον κάθε ένα υπόχρεο;
3. Σε ποια φάση είναι το έργο μεταφοράς των γραμμών υπερυψηλής τάσης 400 KV που διέρχονται από την περιοχή όπου προγραμματίζεται να δημιουργηθεί ο νέος οικισμός;
Β) Μαυροπηγή Δήμου Εορδαίας:
Οι κάτοικοι της Μαυροπηγής ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται, αποφάσισαν να δημιουργήσουν το νέο οικισμό σε θέση εντός της διοικητικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητάς τους και έχουν ξεκινήσει οι σχετικές μελέτες. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ μελετά την εγκατάσταση, στην ίδια περιοχή, μιας σειράς γραμμών υψηλής και υπερυψηλής τάσης για τις ανάγκες του.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ να τροποποιήσει τις μελέτες του για να μην εμποδίζουν οι γραμμές υψηλής και υπερυψηλής τάσης το νέο οικισμό;
Γ) Κόμανος Δήμου Εορδαίας:
Το 1996 εκδόθηκε Προκήρυξη Απαλλοτρίωσης της Κοινότητας Κομάνου για τις ανάγκες λειτουργίας των ορυχείων και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ ΑΕ
Με το ΦΕΚ αρ. 1318/τ.Δ/4-12-2003, εγκρίθηκε το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Κομάνου στη νέα τοποθεσία και τον καθορισμό των χρήσεων γης.
Το 2015 έγινε η χάραξη και χαλικόστρωση των δρόμων του νέου οικισμού. Υπολείπονται όμως πολλά έργα υποδομής ώστε να γίνει κατοικήσιμος ο οικισμός, όπως έργα ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση ώστε να κατασκευαστούν όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής; Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει άμεσα ώστε ο Κόμανος να ξαναγίνει ένα ζωντανό χωριό;
Δ) Για τους οικισμούς Ακρινής του Δήμου Κοζάνης (ΠΕ Κοζάνης) και των Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου στην ΠΕ Φλώρινας, ισχύουν τα παρακάτω:
α) Ενώ ο Ν. 3937/2011 στο άρθρο 28 προέβλεπε ότι σε μια δεκαετία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μετεγκατάστασης, μέχρι σήμερα, πέντε χρόνια μετά την ψήφισή του, δεν έχουν προωθηθεί συντονισμένα οι αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίησή του. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, η ΔΕΗ ΑΕ κατέθεσε σχέδιο για τη μετεγκατάσταση των οικισμών (εγκεκριμένο από το νομικό της τμήμα) στο αρμόδιο Υπουργείο από το 2013. Έκτοτε δεν προχώρησαν τα συναρμόδια υπουργεία όσα ορίζονται στο νόμο 3937/2011, άρθρο 28, δηλαδή την έγκριση Προεδρικού Διατάγματος για να προχωρήσει η μετεγκατάσταση των ως άνω οικισμών.
β) Μέχρι σήμερα το κόστος των ενεργειών και των μελετών επιβαρύνει το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ), δηλαδή τον "Τοπικό Πόρο". Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος που διατίθενται για την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων από τη συνολική εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ ΑΕ, όχι μόνο για τις μετεγκαταστάσεις, να απομειώνονται.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί ποιες απαραίτητες ενέργειες πρόκειται να κάνουν ώστε:
Να προχωρήσει η έκδοση ΠΔ για να αρχίσει η μετεγκατάσταση των δύο οικισμών;
Η ΔΕΗ ΑΕ να ξεκινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για την απαλλοτρίωση των δυο οικισμών; Ώστε να επωμιστεί άμεσα η ΔΕΗ ΑΕ το κόστος των ενεργειών, της εκπόνησης μελετών, της ενεργοποίησης γενικότερα τη διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης;
Ε) Η Αχλάδα του Δήμου Φλώρινας, πρέπει να μετεγκατασταθεί λόγω της διάνοιξης ορυχείου το οποίο είναι ιδιωτικό και του οποίου οι εργασίες έχουν φθάσει σε απόσταση αναπνοής από το χωριό με αποτέλεσμα η ζωή των κατοίκων να έχει επιβαρυνθεί και να βρίσκεται σε κίνδυνο.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι μέτρα πρόκειται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες μετεγκατάστασης των συνοικισμών της ΤΚ Αχλάδας ώστε να μη διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός των οικισμών και να επωμισθεί το βάρος της μετεγκατάστασης η ιδιωτική εταιρεία;».

Πηγή: http://www.902.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top