Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Στην 71η θέση η Ελλάδα για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις...

Την 71η θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα στον Κατάλογο Περιβαλλοντικής Επίδοσης 2012, που συντάχθηκε από ειδική μονάδα ερευνητών των αμερικανικών πανεπιστημίων Γέιλ και Κολούμπια. Η περιβαλλοντική αξιολόγηση των κρατών από τους ερευνητές των δυο πανεπιστημίων ξεκίνησε το 2006 και έκτοτε καθιερώθηκε ως θεσμός με τον Κατάλογο Περιβαλλοντικής Επίδοσης να δημοσιεύεται ανά διετία. Για την έκδοση του καταλόγου οι επιστήμονες βαθμολογούν τις επιδόσεις 163 κρατών, βάσει 25 πράσινων δεικτών που αφορούν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και υγεία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εξετάζονται οι επιδόσεις κάθε χώρας στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της δασοπονίας, ενώ λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εκπομπών, καθώς και η ποιότητα των υδάτων. Οι παραπάνω δείκτες αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τις κυβερνήσεις, διευκολύνοντας τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών πολιτικών που υιοθετούνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top