Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Μη σκοπεύετε στην επιτυχία...

«Μη σκοπεύετε στην επιτυχία – όσο πιο πολύ αποβλέπετε στην επιτυχία και την κάνετε στόχο σας, τόσο πιο πιθανόν είναι να ξαστοχήσετε. Γιατί η επιτυχία, όπως και η ευτυχία, δεν µπορούν να αναζητηθούν^ πρέπει να προκύψουν, και δεν προκύπτουν παρά µονάχα ως αθέλητο επακόλουθο της αφοσίωσής σας σε ένα σκοπό μεγαλύτερο από τον εαυτό σας ή ως υποπροϊον της παράδοσής σας σε έναν άνθρωπο άλλον από τον ίδιο τον εαυτό σας. Η ευτυχία πρέπει να συµβεί, και το ίδιο ισχύει και για την επιτυχία: πρέπει να την αφήσετε να συµβεί µε το να µη νοιάζεστε γι’ αυτήν. Θέλω να ακούτε τι σας επιβάλλει η συνείδησή σας να κάνετε, και να συνεχίζετε να το κάνετε µε την καλύτερή σας γνώση. Τότε θα ζήσετε για να δείτε ότι μακροπρόθεσµα –µακροπρόθεσµα, λέω– η επιτυχία θα σας ακολουθήσει, ακριβώς γιατί είχατε πια ξεχάσει να τη σκέφτεστε»

 Βίκτορ Ε. Φρανκλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top