Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Κατατέθηκε το ν/σ για μετεγκατάσταση Ακρινής και Αναργύρων...

Κατατέθηκε σήμερα Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου στην Βουλή το ν/σ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το Δομημένο Περιβάλλον, όπως είχε από τον Ιούλιο δρομολογηθεί. Σε αυτό περιλαμβάνεται το άρθρο 147, που αφορά τις απαλλοτριώσεις και μετεγκαταστάσεις των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων.
Συγκεκριμένα:
1.Αναλαμβάνει η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρέωση να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν από την δημοσίευση του παρόντος νόμου ,σχέδιο για την απαλλοτρίωση του οικισμού της Ακρινής και μετεγκατάστασης των δύο οικισμών, Ακρινής και Αναργύρων.
2.Κηρύσσεται , με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου για λόγους διακινδύνευσης της ζωής ,της υγείας και των ιδιοκτησιών των κατοίκων του οικισμού που προκλήθηκαν από τα κατολισθητικά φαινόμενα της 10 Ιουνίου 2017 στο ορυχείο Αμυνταίου του ΛΚΔΜ.
Η απαλλοτρίωση συντελείται υπέρ και δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίζονται όλα τα ειδικά θέματα που αφορούν στην κοινωνική αποκατάσταση και οικονομική στήριξη των κατοίκων του οικισμού των Αναργύρων , με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του καθ΄ ύλην αρμοδίου Υπουργού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top