Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Οριστική απόσυρση για 6 μονάδες της ΔΕΗ...

Κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ, η ΡΑΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προβεί σε τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 92/31.01.2002) υπ’αριθ. Δ5/Φ1/ΟΙΚ.1085/24.01.2002 «Όροι και περιορισμοί ενιαίας άδειας παραγωγής που χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα στην απόσυρση και οριστική διαγραφή των παρακάτω θερμικών μονάδων που αποσύρθηκαν ή αποξηλώθηκαν λόγω μόνιμης βλάβης ή προβληματικής λειτουργίας.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι και 23/02/2017).

ΠΗΓΗ: ENERGYPRESS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top