Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις απαλλοτριώσεις Μαυροπηγής, Κομάνου και Ποντοκώμης προχωρά η ΔΕΗ στις 24, 25 και 26 Ιανουαρίου. Ποια τα δικαιολογητικά που απαιτούνται...

Καλούμε τους κατόχους των αγρών όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα Κτηματικής Περιοχής ΤΚ Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης , όπως προσέλθουν στο κτήριο του Διοικητηρίου του ΛΚΔΜ, στις 24, ή 25, ή 26 Ιανουαρίου 2017, προκειμένου να τους καταβληθούν οι αποζημιώσεις που καθόρισε η Επιτροπή Προεκτίμησης για τη στέρηση χρήσης επιτασσόμενων εκτάσεων 1.141.519,22τ.μ. στις Τ.Κ. Μαυροπηγής και Κομάνου του Δήμου Εορδαίας και Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης βάσει της ΚΥΑ με αρ. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ25ΟΔΠΚ1/173090/513/27.08.2015, στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης ΟΔΠΚ-1, που έχει κηρυχθεί με την υπ’ αριθ. Δ9/Δ/Φ53/9455/2442/2-9-14 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ/ΑΑΠ/294/8-9-14).
Σε περίπτωση μη προσέλευσης των δικαιούχων, τα αντίστοιχα ποσά αποζημιώσεων θα παρακατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Παρακαλούνται οι δικαιούχοι της αποζημίωσης σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα να προσκομίσουν:
- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
- Αποδεικτικό έγγραφο με το ΑΦΜ
Τηλ. Επικοινωνίας: 2463052535
Συνημμένα:
- Πίνακας Δικαιούχων

Από τη ΔΛΥ-ΛΚΔΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top