Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Μείωση των εθνικών ορίων εκπομπών για τέσσερις ατμοσφαιρικούς ρύπους...

Τη θέσπιση πιο αυστηρών εθνικών ορίων για τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων σταδιακά έως το 2030 στην Ευρώπη ενέκριναν χθες οι ευρωβουλευτές, υπερψηφίζοντας έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Τροφίμων.
Την έκθεση, η οποία εγκρίθηκε με 499 ψήφους υπέρ, 177 κατά και 28 αποχές, εισηγήθηκε η Βρετανή ευρωβουλευτής Τζούλι Γκίρλινγκ από την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ΕΣΜ). Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εισηγήτρια, 400.000 πρόωροι θάνατοι ετησίως στην Ε.Ε. οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
Η νέα νομοθεσία ορίζει τις εθνικές δεσμεύσεις για τη μείωση των επιτρεπόμενων εθνικών ορίων εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίου του αζώτου (NOx), πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός από το μεθάνιο (ΝΜVOC), αμμωνίας (ΝΗ3) και λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι παραπάνω ρύποι προέρχονται από διάφορες πηγές:
* Τα αιωρούμενα σωματίδια (PM) κυρίως από τη θέρμανση, τη βιομηχανία και τις μεταφορές.
* Το οξείδιο του αζώτου (NOx) εκπέμπεται κυρίως από τις μεταφορές, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SOx) κυρίως από τους τομείς της παραγωγής ενέργειας και των μη οδικών μεταφορών.
* Το σύνολο σχεδόν των εκπομπών αμμωνίας (ΝΗ3) από τη γεωργία.
* Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη θέρμανση και τις μεταφορές, το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών μεθανίου (CH4) από τους τομείς της γεωργίας, των αποβλήτων και της ενέργειας.
Η έκθεση, επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Ε.Ε. για «τον εντοπισμό και τη διόρθωση των ευρωπαϊκών πολιτικών» για την ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως, για παράδειγμα, η πετρελαιοκίνηση μετά το σκάνδαλο με τα πειραγμένα λογισμικά και τη διαφορά στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης έναντι των δοκιμαστικών τεστ (τα αυτοκίνητα EURO 6 με κινητήρες diesel).

Πηγή: http://www.avgi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top