Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Ποια είναι τα 6 οικοδομικά τετράγωνα, στο νέο οικισμό της Ποντοκώμης και τι επιτρέπεται να χτιστεί στο καθένα απ’ αυτά...

Ποια είναι τα 6 οικοδομικά τετράγωνα, στο νέο οικισμό της Ποντοκώμης και τι επιτρέπεται να χτιστεί στο καθένα απ’ αυτά:
1. Στον «χώρο οργανωµένης δόµησης γενικής κατοικίας»: – κατοικία, – ξενοδοχεία µέχρι 100 κλινών και ξενώνες, – εµπορικά καταστήµατα (µε εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήµατα), γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί, κτίρια εκπαίδευσης, εστιατόρια, αναψυκτήρια, θρησκευτικοί χώροι, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, – επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης, αθλητικές εγκαταστάσεις, κτίρια, γήπεδα στάθµευσης, – πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).
2. Στα οικοδοµικά τετράγωνα που επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας: κατοικία, ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 κλίνες), εµπορικά καταστήµατα (µε εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήµατα), γραφεία, κτίρια εκπαίδευσης, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
3. Στα οικοδοµικά τετράγωνα που επιτρέπονται οι χρήσεις µη οχλούσας βιοµηχανίας – βιοτεχνίας: – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης, – επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής και µέσης όχλησης, – κτίρια, γήπεδα στάθµευσης, – πρατήρια βενζίνης, υγραερίου.
4. Στους χώρους πολεοδοµικού κέντρου καθώς και στο χώρο τοπικού κέντρου γειτονιάς που επιτρέπονται οι χρήσεις πολεοδοµικού κέντρου: ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, εµπορικά καταστήµατα, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί, διοίκηση (στα κέντρα γειτονιάς επιτρέπονται µόνο κτίρια διοίκησης επιπέδου γειτονιάς), εστιατόρια, αναψυκτήρια, – κέντρα διασκέδασης αναψυχής, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις), κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης, εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα.
5. Στα οικοδομικά τετράγωνα που χαρακτηρίζονται χώροι µουσειακής αναπαράστασης ποντιακού οικισµού: κατοικία, ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, εµπορικά καταστήµατα, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης αναψυχής, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις), κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, – θρησκευτικοί χώροι, – γήπεδα στάθµευσης.
6. Στα οικοδομικά τετράγωνα που χαρακτηρίζονται χώροι εµπορίου: εµπορικά καταστήµατα, – γραφεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα.

Πηγή: http://www.kozan.gr

1 σχόλιο:

news_poster είπε...

Ευχαριστούμε για την αναδημοσίευση, ωστόσο είχαμε ένα λάθος. παρακαλούμε το προβλέπεται, στον τίτλο και στο κείμενο, να γίνει επιτρέπεται, ώστε να μη δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις

 
back to top