Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Εντός του Σεπτεμβρίου η ανακοίνωση – πρόσκληση για τους δικαιούχους οικοπέδων στο νέο οικισμό Ποντοκώμης

Η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης και την υποστήριξη της ΑΝΚΟ – Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. προετοιμάζουν την ανακοίνωση – πρόσκληση, με την οποία θα καλούνται οι δικαιούχοι οικοπέδων στο νέο οικισμό Ποντοκώμης, να καταθέσουν αίτηση – δήλωση ενδιαφέροντος, ώστε να τους παραχωρηθεί οικόπεδο.
Σύμφωνα τον Γενικό Διευθυντή της ΑΝΚΟ κ. Γιώργο Αμανατίδη, που μίλησε τηλεφωνικά στο Kozan.gr, η εν λόγω ανακοίνωση – πρόσκληση αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου, διευκρινίζοντας (ενδεικτικά) πως δικαιούχοι ενός μόνο οικοπέδου στους νέους οικισμούς είναι όσοι αναγνωρισθούν δικαιούχοι οικοπέδων στον υφιστάμενο οικισμό, στο πλαίσιο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Οι “αναγνωρισθέντες” (δικαιούχοι) δικαιούνται ένα μόνο οικόπεδο στο νέο οικισμό, ανεξάρτητα αν διαθέτουν (στον υφιστάμενο οικισμό) περισσότερα του ενός οικόπεδα.
Δικαιούχοι ενός μόνου οικοπέδου είναι επίσης όσοι θα αναγνωριστούν δικαιούχοι για οικόπεδα που προήλθαν από κατάτμηση οικοπέδων της εγκεκριμένης διανομής του οικισμού, με τις εξής προϋποθέσεις: α) Το προκύπτον οικόπεδο να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τους όρους δόμησης του υφιστάμενου οικισμού και β) Η πράξη κατάτμησης να έχει γίνει πριν την ημερομηνία κήρυξης της απαλλοτρίωσης από την ΔΕΗ. Σε περιπτώσεις διεκδικήσεων επί των οικοπέδων, που δεν επιλύονται κατά τη διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων στο πλαίσιο της απαλλοτρίωσης, κατατμήσεις επιτρέπονται και μετά την τελεσίδικη απόφαση επί των διεκδικήσεων.
Δικαιούχοι ενός οικοπέδου είναι επίσης όσοι θα αναγνωρισθούν δικαιούχοι οικοπέδων στον υφιστάμενο οικισμό με ποσοστό εξ’ αδιαιρέτου επ’ αυτών (εκτός συζύγων), συμπεριλαμβανομένων των διηρημένων καθέτων και οριζόντιων ιδιοκτησιών. Στο νέο οικόπεδο οι δικαιούχοι διατηρούν τα ποσοστά για τα οποία αναγνωρίσθηκαν. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι εκ των συγκυριών έχει λάβει ήδη ένα οικόπεδο στο νέους οικισμούς, δε διατηρεί ποσοστό στο νέο οικόπεδο, το δε ποσοστό του μοιράζεται εξ ίσου στους άλλους συνιδιοκτήτες.
Οι προαναφερόμενοι όροι συζητήθηκαν (καταρχάς) σε συνάντηση όλων των εμπλεκομένων φορέων, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, Παναγιώτη Πλακεντά, στα μέσα Ιουνίου 2015 και θα οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Πηγή: www.kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top