Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Ποια ήταν η άποψη της δικηγορικής εταιρείας, που έχει προσφύγει για λογαριασμό της πρώην Ν.Α. Κοζάνης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την υπόθεση της επαναπόδοσης των εδαφών από τη ΔΕΗ στην τοπική κοινωνία, σχετικά με την παραχώρηση από τη ΔΕΗ Α.Ε στη ΔΙΑΔΥΜΑ της πλήρους κυριότητας εκτάσεων, στο πλαίσιο του επίμαχου ΣΔΙΤ της ΔΙΑΔΥΜΑ...

Το kozan.gr παρουσιάζει τη γνωμοδότηση της δικηγορικής εταιρείας, που έχει προσφύγει για λογαριασμό της πρώην Ν.Α. Κοζάνης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την υπόθεση της επαναπόδοσης των εδαφών από τη ΔΕΗ στην τοπική κοινωνία, σχετικά με το αν η παραχώρηση εκτάσεων από τη ΔΕΗ Α.Ε στη ΔΙΑΔΥΜΑ, στο πλαίσιο του περίφημου ΣΔΙΤ για την υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, συνιστά έμμεση αναγνώριση της κυριότητας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. επί των εκτάσεων αυτών. Ακολουθεί η απάντηση της δικηγορικής εταιρείας:
Η Δικηγορική Εταιρεία μας έχει ασκήσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εκ μέρους της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης (νυν Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) την από 20.09.2010 αίτηση ακυρώσεως κατά της τεκμαιρόμενης απόρριψης του αιτήματός της για την παραχώρηση από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στο Δημόσιο της κυριότητας εκτάσεών της και την απόδοσή τους για την εκπλήρωση σκοπών δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1280/1982. Η συζήτηση της υποθέσεως ορίσθηκε για τη δικάσιμο της 22.09.2015, με εισηγητή τον Σύμβουλο κ. Κ. Πισπιρίγκο και βοηθό εισηγητή την Εισηγήτρια κα Κ. Σκούρα.
Είναι σαφές ότι μετά την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων των υπόψη εκτάσεων, η κυριότητα αυτών εξακολουθεί να ανήκει στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία μπορεί να τα διαθέτει ελεύθερα. Σε περίπτωση τελεσφόρησης της προαναφερόμενης αιτήσεως ακυρώσεως η Δ.Ε.Η. Α.Ε. θα υποχρεωθεί να επιστρέψει τις εκτάσεις που προβλέπονται στις ως άνω νομοθετικές διατάξεις.
Τυχόν αγορά εκτάσεων που εμπίπτουν στις εν λόγω νομοθετικές διατάξεις από τη ΔΙΑΔΥΜΑ δεν γεννά, κατ’ αρχήν, νομικά ζητήματα ως προς τη νομιμότητα της αγοραπωλησίας, ούτε συνιστά έμμεση αναγνώριση της κυριότητας της Δ.Ε.Η. Α.Ε., δεδομένου ότι στην παρούσα χρονική στιγμή η κυριότητα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. επί των εκτάσεων δεν αμφισβητείται. Είναι ωστόσο πιθανόν να ανατραπεί εκ των υστέρων η εν λόγω αγοραπωλησία, εφόσον υποχρεωθεί η Δ.Ε.Η. Α.Ε. να παραχωρήσει τις εν λόγω εκτάσεις στο Δημόσιο.
Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται κατά την άποψή μας σκόπιμη, σε κάθε περίπτωση, η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μετά την έκδοση της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εάν τούτο προκαλεί ζημία στα συμφέροντα της ΔΙΑΔΥΜΑ, θεωρούμε νομικά δυνατή την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως υπό την αίρεση της υπόψη δικαστικής εκκρεμότητας. Είναι προφανές ότι τα επιμέρους ζητήματα που τίθενται από το ερώτημα που μου θέτετε απαιτούν ιδιαίτερα προσεκτική αντιμετώπιση και προϋποθέτουν επαρκή νομική τεκμηρίωση των όποιων επιλογών της ΔΙΑΔΥΜΑ. Στην περίπτωση που το αποφασίσει η τελευταία, η Δικηγορική Εταιρεία μας, η οποία είναι η πλέον εξειδικευμένη στα αντικείμενα αυτά, θα αναλάμβανε με χαρά την εκπόνηση σχετικού Γνωμοδοτικού Σημειώματος, με το οποίο να απαντώνται τεκμηριωμένα όλα τα επιμέρους νομικά ζητήματα που ανακύπτουν.

*** Να σημειωθεί πως η απάντηση της δικηγορικής εταιρείας είναι προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ (κατόπιν σχετικών ερωτημάτων), ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, τόσο στον Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας, όσο και στο δήμαρχο Κοζάνης

Πηγή:www.kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top