Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Ερωτήσεις ζητούν απαντήσεις...

Μετά την τεράστια πυρκαγιά στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας που έπληξε την ενεργειακή βιομηχανία της Ελλάδος ,ακολούθησε ζημιά στο Ορυχείο Μαυροπηγής λόγω κατολίσθησης στις 21.11. στην τομή 5 και 6 ( http://pontokomicom.blogspot.gr/2014/11/blog-post_21.html ) και 2.12. στις τομές 3, 4, 5 (http://www.kozan.gr/post/187198 ) είναι τεράστια και ανεπανόρθωτη που σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών ξεπερνά το 15% παραγωγής Η/Ε από λιγνίτες το χρόνο (θερμικό σοκ).
Το θέμα αυτό επανειλημμένα και για χρόνια απασχόλησε το ευροκοινοβούλιο με την αναφορά http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/564/564909/564909el.pdf και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. http://www.mfhr.gr/archive/jurisprudence/ECSR_IMDAvGreece.pdf ,http://www.antinews.gr/POLITIKE/i-prosfugi-tou-imda-gia-tin-molunsi-tis-ptolemaidas-kai-tis-megalopolis/
Η Απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν είναι νομικά δεσμευτική με την έννοια της επιβολής κυρώσεων στην χώρα, που παραβίασε τις υποχρεώσεις, που πηγάζουν από τον Χάρτη. Δεδομένου όμως ότι η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος του Κοινωνικού Χάρτη, έχει αναλάβει δέσμευση να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της απόφασης.
Η οδηγία 2005/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής(1), ορίζει διατάξεις διασφάλισης της παροχής ηλεκτρισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επάρκεια παραγωγής και δικτύου, η δε οδηγία δεν προβλέπει μηχανισμό ενισχύσεων σε κοινοτικό επίπεδο.
Ο ορισμός και το πεδίο εφαρμογής της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια διατυπώνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2005/89/EΚ. Στην πράξη, ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια σημαίνει επάρκεια παραγωγής και δικτύου, δηλαδή ικανότητα παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρισμού ώστε να ικανοποιείται η ζήτηση.
Ερώτηση
Προβλέπετε η βοήθεια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως αυτή από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top