Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου στο Εφετείο ∆υτικής Μακεδονίας για τη συζήτηση της αιτήσεως καθορισµού τιµής µονάδος της ∆.Ε.Η., που αφορά την απαλλοτρίωση του οικισµού της Ποντοκώµης του ∆ήµου Κοζάνης...

Μια υπόθεση που αναμένεται να συζητηθεί αρκετά, αποκαλύπτει σήμερα το kozan.gr. Tην Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου της και δημάρχου Κοζάνης, Λευτέρη Ιωαννίδη, αποφάσισε το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στο Μονομελές Εφετείο ∆υτ. Μακεδονίας, στις 4-2-2015, ώστε να υπερασπίσει τα συμφέροντα του ∆ήμου, σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της τιμής μονάδος για τα ακίνητα που βρίσκονται στον οικισμό της Ποντοκώμης κι αποτελούν ιδιοκτησία του δήμου Κοζάνης και να προβάλλει τους ισχυρισμούς του ∆ήμου κατά της ∆ΕΗ σχετικά με τις πραγματικές αξίες των ακινήτων αυτών.
Η απόφαση για διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου πάρθηκε όταν οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία του ∆ήμου Κοζάνης, δήλωσαν αδυναμία, διότι, όπως ανέφεραν σε γραπτό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας (την οποία απαρτίζουν), είναι απασχολημένοι σε άλλες υποθέσεις του δήμου που εκκρεμούν παράλληλα στα τοπικά ∆ικαστήρια, στα ∆ικαστήρια της Θεσσαλονίκης και λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας υποστήριξης των υπολοίπων υπηρεσιών και πρότειναν να οριστεί κατ’ εξαίρεση πληρεξούσιος ∆ικηγόρος κατ’ αποκοπή της συγκεκριμένης υπόθεσης από το Πρωτοδικείο Κοζάνης, με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε δίκες απαλλοτριώσεων, αφού η συγκεκριμένη απαλλοτρίωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του ∆ήμου Κοζάνης και τις τιμές που θα καθοριστούν για τα ακίνητα της ιδιοκτησίας του, καθώς και για τη μετεγκατάσταση του οικισμού στη νέα περιοχή που έχει αποφασισθεί.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής και Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης: “Eρεύνησα και συζήτησα ως Πρόεδρος, με διαφόρους δικηγόρους που ενδιαφέρθηκαν να αναλάβουν τη συγκεκριμένη υπόθεση και είχαν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε δίκες απαλλοτριώσεων και σε συνεργασία με το ∆ικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης, να αναλάβουν κατ ́αποκοπή την υπόθεση της απαλλοτρίωσης της Ποντοκώμης”, ενώ στη συνέχεια πρότεινε δύο συγκεκριμένους δικηγόρους.
Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά, ας περιοριστούμε όμως στα εύλογα:
1) Ενημερώθηκαν όλοι οι δικηγόροι που είχαν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε δίκες απαλλοτριώσεων;
2) Αφού ο δήμαρχος Κοζάνης συζήτησε με μια σειρά δικηγόρων, όπως λέει, πώς ακριβώς έγινε η τελική επιλογή;
3) Γιατί ο δήμος Κοζάνης δεν προέβη σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος;
4) Μπορεί να μας ενημερώσει ο δικηγορικός σύλλογος, του οποίου επικαλείται τη συνεργασία ο δήμαρχος Κοζάνης, πόσους και ποιους δικηγόρους του πρότεινε;
Το συγκεκριμένο δημοσίευμα, πέραν των προαναφερόμενων ερωτημάτων, αποσκοπεί και στο να λάβουν γνώση κι όσοι ακόμη δικηγόροι της περιοχής δεν γνωρίζουν τα της συγκεκριμένης υπόθεσης.
Για την ιστορία, να σημειώσουμε πως η αμοιβή των δικηγόρων καθορίσθηκε στο μισό τοις εκατό (0,5 %) επί της αμοιβής που θα καθορισθεί από τη δικαστική απόφαση και επιπλέον ΦΠΑ 23%.
Μπορείτε να βρείτε τη συγκεκριμένη απόφαση που δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια”, κάνοντας κλικ εδώ.

Πηγή: kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top