Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Πόσο κοστίζει ο λιγνίτης;;;

Lignite Cost Benchmarking v1_NoRestriction DR MARIOS LEONARDOS

Πηγή: http://tokoutsavaki.blogspot.gr/

2 σχόλια:

nikos είπε...

Ο πλέον ενδιαφέρον δείκτης είναι το κόστος των εκσκαφών εκπεφρασμένο σε €/m³. Το
κόστος αυτό περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους κόστη των διαφόρων φάσεων της
εργασίας (εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά & απόθεση) καθώς και των υποστηρικτικών
δραστηριοτήρων (γραμματίες, λογιστήρια, τοπογράφοι κτλ). Βέβαια και αυτό το
κόστος εξαρτάται από τα γεωλογικά (άρα και μη τροποποιούμενα) χαρακτηριστικά
ενός κοιτάσματος, αλλά και από το πόσο σωστά δουλεύει ένα Ορυχείο.
C Τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ επιτυγχάνουν ανάλογο έως πολύ χαμηλότερο κόστος
εκσκαφών εκπεφρασμένο σε €/m³ σε σχέση με λιγνιτωρυχεία άλλων χωρών. Συνεπώς
μπορούμε βάσιμα να ισχυριστούμε ότι τα ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΊΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ.
C Το κόστος του λιγνίτη είναι αυξημένο λόγω της υψηλής σχέσης εκμετάλλευσης, μία απο
τις μεγαλύτερες παγκοσμίως.
C Το κόστος του λιγνίτη ως καυσίμου, εκπεφρασμένο σε €/Gcal, είναι από τα υψηλότερα
διεθνώς για λιγνίτη λόγω της εξαιρετικά χαμηλής θερμογόνου δυνάμεως (Gcal/t) του
κοιτάσματος.

nikos είπε...

μετά την δημοσιοποιηση του κόστος λιγνίτη στα Ορυχεία ..ποιος παλαβός θα βρεθεί να αγοράσει τον ΑΗΣ-Αμύνταιου (μικρή ΔΕΗ)Μεγαλοπολη κλπ που μας ψελλίζει η κυβέρνηση του Σα(χλα)μαρα χιχχι

 
back to top