Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Σιωπή της ΡΑΕ για τη νέα μονάδα λιγνίτη της ΔΕΗ...


Σοβαρή αδιαφάνεια κατά τη διαδικασία έκδοσης αδειών ηλεκτροπαραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαπιστώνει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς.
Συγκεκριμένα, στις 25/09/2012, το WWF Ελλάς υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτημα για παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών σχετικά με τη νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V της ΔΕΗ. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στον φάκελο που κατέθεσε η ΔΕΗ για χορήγηση της άδειας παραγωγής και αφορούν στην περιβαλλοντική και χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του έργου (όπως είναι η αναμενόμενη διάρκεια ζωής, η ισχύς της μονάδας, η μελέτη σκοπιμότητας και ο προγραμματισμός λειτουργίας, το κόστος επένδυσης, κ.ο.κ.). Τονίζεται πως η σχεδιαζόμενη μονάδα ενέχει κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών, ενώ βάζει ένα επιπλέον εμπόδιο στις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της Ελλάδας, καθώς παραμερίζει τις καθαρές τεχνολογίες.
Στις επανειλημμένες προσπάθειες της οργάνωσης να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες της ΡΑΕ, η εποπτεύουσα την αγορά ενέργειας αρχή σιωπά, αρνούμενη επί της ουσίας να ανταποκριθεί στο αίτημα του WWF Ελλάς. Υπενθυμίζεται πως το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον κατοχυρώνεται στην ελληνική, τη διεθνή και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, βάσει της οποίας η ΡΑΕ οφείλει να παράσχει την αιτούμενη πληροφορία ή να αιτιολογεί ειδικά τις αρνήσεις της.
«Με τη στάση της, η ΡΑΕ αρνείται την πρόσβαση σε πληροφορίες ζωτικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε κρίσιμη περιβαλλοντική πληροφορία είναι μία κατάκτηση που διασφαλίζει τη διαφάνεια στην άσκηση της διοίκησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών και την εφαρμογή της νομοθεσίας. Πρόκειται για πρακτικές κακοδιοίκησης, αδιαφάνειας και μυστικότητας που σπανίζουν σήμερα, τουλάχιστον στην ΕΕ και συμβάλλουν στη διόγκωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας», σημειώνει ο Γιώργος Χασιώτης, συντονιστής της νομικής ομάδας υποστήριξης πολιτών του WWF Ελλάς.
Έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο καλής θέλησης και κατανόησης του φόρτου εργασίας της Αρχής (η ΡΑΕ υποχρεούνταν σε απάντηση εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, ενώ σήμερα έχουν περάσει πάνω από 120 ημέρες!), το WWF Ελλάς καθιστά σαφές πως εξετάζει όλες τις νομικές επιλογές για την καταγγελία των πρακτικών της ΡΑΕ.

Σημειώσεις προς συντάκτες:
Διαβάστε εδώ περισσότερα για την χρηματοδότηση της νέας μονάδας και για τις επιπτώσεις της στην οικονομία και την ανθρώπινη υγεία.
Δείτε εδώ την επιστολή προς τη ΡΑΕ (25/09/2012).
Περισσότερες πληροφορίες: Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος τύπου WWF Ελλάς, τηλ: 210 33 14 893, κιν: 697 185 9632, i.kantas@wwf.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top