Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Η ρύπανση έχει σύνορα;

Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και την άβια ύλη που βρίσκονται με φυσικό τρόπο στη Γη. Υπό αυτή την άποψη, το φυσικό περιβάλλον δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων και διαφοροποιείται από το δομημένο περιβάλλον, στο οποίο συγκαταλέγονται οι γεωγραφικές περιοχές που δέχονται σημαντική επιρροή από τον άνθρωπο. Οπότε το περιβάλλον είναι μια έννοια η οποία δεν περιορίζεται από όρια και σύνορα. Η διαχείριση και η αξιοποίηση του περιβάλλοντος σε ένα τόπο μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες όχι μόνο σε γειτονικές περιοχές, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το φαινόμενο της διασυνοριακής ρύπανσης περιλαμβάνει εκπομπές και εξαγωγές ρύπων που προέρχονται από μια χώρα και έχουν επίδραση σε άλλη χώρα: εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφορά μέσω των συνόρων επικίνδυνων αποβλήτων, όπως και η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της διασυνοριακής ρύπανσης είναι ότι μπορεί να μεταφέρει ρύπους από μία χώρα με βαριές εκπομπές και να τους εναποθέσει σε μια χώρα της οποίας οι συγκεντρώσεις των εκπομπών είναι σχετικά χαμηλές. Οι ρύποι είναι χαρακτηριστικό ότι μπορούν να μεταφέρονται μέσω των εδαφών, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και μέσω του ατμοσφαιρικού αέρα, σε σημαντικές αποστάσεις από τις πηγές εκπομπής τους. Μέσω των εδαφών η ρύπανση μπορεί να επεκταθεί σε σχετικά περιορισμένη χωρική έκταση και, άρα, είναι ευκολότερα ελέγξιμη, ενώ η ρύπανση μέσω των υδάτινων σωμάτων είναι δυνατόν να διαδοθεί σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Σε ό,τι αφορά στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε σχέση με τα άλλα δυο μέσα, είναι εκείνο που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τους ρύπους στις μεγαλύτερες δυνατές αποστάσεις, που μπορούν να φτάσουν και τα χιλιάδες χιλιόμετρα. Σήμερα, η διασυνοριακή μεταφορά ρύπων παρακολουθείται παγκόσμια με διάφορους τρόπους, όπως οι δορυφορικές εικόνες, οι προσδιορισμοί συγκεντρώσεων ρύπων σε επίγειους σταθμούς και οι μαθηματικές προσομοιώσεις (μετεωρολογικά μοντέλα και μοντέλα υπολογισμού συγκεντρώσεων ρύπων σε κλίμακα ή και μεγαλύτερη) οι οποίες χρησιμοποιούν συνδυασμούς των παραπάνω.

Πηγές: http://oikopress.gr/ -Ελένη Κατσίμπρα
  1. http://gosuccess.eu/2010/12/diasinoriaki-ripansi-stin-efropi/ 
  2. http://namarizathema.blogspot.gr/2009/11/espoo.html 
  3. http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%91%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A4%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A1%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A3%CE%97.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top